Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler – II Uluslararası Sempozyumu Özet Metin Bildiri Kitabı Doç. Dr. Canan Küçükali  - Kitap

Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler – II Uluslararası Sempozyumu

Özet Metin Bildiri Kitabı

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
296
Barkod:
9789753689779
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Yayınevi:
Fiyatı:
520,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın Konu Başlıkları
.
Marka – Coğrafi İşaret Çatışması, Prof. Dr. Ali Paslı
.
Tasarım Tescilini Etkilemeyen Açıklamalar: Hoşgörü Süreci, Doç. Dr. Ali Rıza Köker
.
Çevrim İçi Eğitim Bakımından Telif Hakkının İhlali Suçlarının Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Alp Kocaoğlu
.
Teknoloji Transferi Özelinde Patent Hukuku İklim Değişikliği Sorunu İçin Çözüm Olabilir mi? Prof. Dr. Arzu Oğuz
.
Çalışan Buluşu Kavramı ve Yükseköğretim Kurumlarında Ortaya Çıkan Buluşların Hukuki Değerlendirmesi, Av. Bahadır Sarı– Av. Birce Gökkoyun – Av. Kutsel Kuzey Güçlü
.
Güzel Sanat Eserlerinin Satış Bedellerinden Pay Verilmesi Hakkına (Yeniden Satıştan Pay Alma Hakkına – Yeniden Satış Hakkına) İlişkin 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu İle İkincil Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Dr. Öğr. Üyesi Barış Gözübüyük
.
Özgün Olmayan (Sui Generis) Veri Tabanlarının Hukuki Koruma Bakımından Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Betül Aktaş Ertan
.
Smart Contracts and Intellectual Property Law, Advt. Bukre Seyma Donder, Ll.M.
.
Kamu Politikası Olarak Fikri Mülkiyet Haklarının Değerlendirilmesi Kuzey Makedonya Örneği, Prof. Dr. Bülent Dervişi – Doç. Dr. Havva Şabani
.
İnhisari Lisans Hakkının Hukuki Niteliğinin Tespitinin Uygulanacak Hukuka Etkisi, Dr. Öğr. Üyesi Cansu Yener Keskin
.
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Madde 20–25 (Genel İşlem Koşulları) Hükümleri Bağlamında Film Yapım Sözleşmeleri, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Bellican
.
Evaluation Of New Generation Free Trade Agreements in Terms Of Industrial Property Rights, Dilan Karatepe Yılmaz
.
İdare Hukuku Açısından Çalışan Buluşlarının Hukuki Rejimi, Av. Arb. Doğan Durna
.
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde Sınai Mülkiyet ve Sınai Mülkiyet Bağlamında Markanın Korunması ve İhlalleri, Doç. Dr. Ebru İbiş
.
Milletlerarası Özel Hukukta Fikri Mülkiyete İlişkin Uyuşmazlıklarda Uygulanacak Hukukun Tespitinde Ortaya Çıkan Genel Meselelerin Değerlendirilmesi, Dr. Ekin Tuna
.
Appellatıons Of Origin and Geographical Indications: The System Of Registration and Their Role As Promoters Of Macedonian Products, Assoc. Prof. Dr. Emilija Gjorgjıoska – Asst. Prof. Dr. Dijana Gorgieva
.
Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda İcracı Sanatçıların Dijital İletim Hakkı ve Bu Hakkın 4110 ve 4630 Sayılı Yasa Değişikliğinden Önceki İcralara Etkisi, Av. Dr. Engin Erdil
.
Decentralisation of Law, Platform Economies and Blockchain, Assoc. Prof. Dr. Fatih Buğra Erdem – Res. Asst. Sena Kontoğlu
.
İlaç Patent Hukukunda Menfi Tespit Davası, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Betül Çakır Çelebi
.
Kyoto Kılavuz İlkeleri Işığında Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin Uyuşmazlıklarda Türk Milletlerarası Usul Hukuku, Dr. Öğr. Üyesi Gökçe Arıkan Çakır
.
Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk, Doç. Dr. Gökçen Turan
.
Sessiz Kalma Suretiyle Hak Kaybı İlkesinde Süre ve Kötüniyet Koşullarının Yeniden Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Gül Büyükkılıç
.
Çalışan Buluşlarının Fikri Mülkiyet Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Av. Arb. Güven Geçkin
.
Türk Hukuku İle Mukayeseli Olarak Azerbaycan Hukukunda Markanın Tescili, Dr. Hakim Aziz
.
Renting and Lending Of Intellectual and Artistic Works Rights, Dr. Hasibe Sena Akkışla
.
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Kapsamında Mali Hakların Devri, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Zeytin Çağrı – Öğr. Gör. Hümeyra Duman Kılıç
.
Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Coğrafi İşaretler ve Bunların Korunması, Arş. Gör. Dr. Hilal Yüksel Maamer
.
Recent International Developments in Public Health Issues in Relation to Intellectual Property Rights, İsmail Gümüş
.
Avrupa Birliği'nde İlaç ve Bitki Koruma Ürünlerine İlişkin Ek Koruma Sertifikası Alanında Reform ve Kuzey Makedonya Hukukunun Durumu, Doç. Dr. Jordan Delev
.
İlgili Mevzuat ve Uygulama Işığında Çalışanların Buluşlarına İlişkin Güncel Sorunlar, Arş. Gör. Mehmet Akif Özsoy
.
Sınai Mülkiyet Haklarından Kaynaklanan Davalarda Re'sen Araştırma İlkesinin Benimsenmesi Üzerine Değerlendirme, Melek Aybüke Köker
.
Tanınmış Moda Markalarında İltibas, Öğr. Gör. Merve Boztepe
.
Telif Haklarının Milletlerarası Himâyesinin Temel Prensipleri, Prof. Dr. Mustafa Ateş
.
Bilgisayar Programlarının Patentlenmesi, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu
.
Uzbekistan's Strategy For Development Of The Sphere Of Intellectual Property, Prof. Dr. Nigora Barotovna Makhmudova
.
Dijital Eserlerde Yayma Hakkının Tükenmesi İlkesinin Uygulanmasındaki Farklılıklar (ABAD Kararları Doğrultusunda), Arş. Gör. Dr. Nurdan Balkan
.
İtibar Tazminatı Bağlamında Marka İtibarı Kavramı, Dr. Öğr. Üyesi Osman Buğra Beydoğan
.
Bilgisayar Programlarının Eser Olarak Korunma Kapsamı, Av. Özge Kaynak Yağlıcı
.
Can Digıtal Music Files and Playlists Be Deemed As Works Of Authorship Under Copyright Law? Asst. Prof. Dr. Özge Özsoy
.
İşçiler Tarafından Gerçekleştirilen Buluşlar Üzerindeki Fikri Mülkiyet Hakkı, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Başyiğit
.
Marka Kullanımına İstisna Teşkil Eden Haklı Sebep Kavramı, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Uzun Şenol
.
Program Formatlarının Eser Niteliği ve Korunması, Dr. Öğr. Üyesi Sami Kocabıyık
.
Administrative Cancellation Procedure Of The Trademark Within The Framework Of New Regulations, Asst. Prof. Dr. Sami Özgür Memişoğlu
.
Tek Patent, Tek Mahkeme: Üniter Patent ve Birleşik Patent Mahkemelerine İlişkin Hukuki Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Selin Özden Merhacı
.
Kamu İdaresindeki Çalışanların Hizmet Buluşunun Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Seyithan Kaya
.
İktibas Yoluyla Marka Hakkına Tecavüz Suçunda Etkin Pişmanlık, Doç. Dr. Sinan Bayındır
.
FSEK Madde 70–III Kapsamında Kazancın İadesinin Hukuki Dayanağı, Dr. Öğr. Üyesi Sinem Camcı – Dr. Öğr. Üyesi Emrah Aktürk
.
Kamu Sağlığı ve Fikri Mülkiyet: AB İlaç Reformu ve İlaç Tedarik Sorunları Çerçevesinde İnovasyon İle İlaca Erişim Arasındaki Denge, Doç. Dr. Sırrı Düğer
.
Folk Works As Author Work and Its Legal Protection in The Republic Of North Macedonia, Lect. Sunchica Trifunovska Janik
.
Markayla İlgili Hukuki İşlemler, Prof. Dr. Şaban Kayıhan
.
SMK Kapsamında Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiillerde "Bildiği ya da Bilmesi Gerektiği Hâl" Şartı Hakkında Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Şerife Esra Kiraz
.
Copyright For Works Created By Artificial Intelligence, Assoc. Prof. Dr. Tlebayeva Gulmira Manatovna
.
Bridging The Divide: Traditional Knowledge Preservation and Intellectual Property Protection in A Globalized World, Asst. Prof. Dr. Tugba Gules
.
Marka Başarısından Doğabilecek Mağduriyet: Markanın Yaygın Ad Haline Gelmesi, Dr. Yeşim Aker
.
İslâm Hukuku İle Mukayeseli Fikri Mülkiyet Hukuku İncelemeleri, Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Fidan
.
Problems Of Adaptation Of The Intellectual Property Protection Mechanisms to The Modern Digital Environment, Prof. Dr. Natalya Pazdnikova – Asst. Prof. Dr. Yuliya Karpovich
.
Soru: Yapay Zekâ Fikri Mülkiyet Hukukunu Nasıl Etkileyecek? Cevap: Bilmiyorum !!! Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Bahadır Dalkıran
.
Intellectual Property and The Rise Of Artificial Intelligence, Prof. Dr. Zoran Filipovski – Prof. Dr. Abdulmejit Nuredin
.
De Lege Ferenda Of The Protection Of The Busıness Secrets in To Macedonian Law, Zorica Stoileva