Ceza Yargılamasında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Hüsnü Aldemir  - Kitap
Ceza Yargılamasında

Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
339
Barkod:
9786052646298
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
400,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Ceza yargılaması sürecinde, soruşturmanın tamamlanması, fail/faillerin tespit edilmesi ve yakalanması, suç delillerin ele geçirilmesi veya ele geçirilen delillerin muhafaza edilmesi suretiyle maddi gerçeğe ulaşılması ve makul sürede yargılamanın tamamlanması amacıyla bir takım tedbirlere başvurulur. Koruma tedbiri olarak ifade edilen bu tedbirler, temel hak ve özgürlüklere doğrudan/dolayısıyla müdahale özelliği bulunması nedeniyle koruma tedbirleri ile başvuru koşulları 5271 sayılı CMK'nın 90 ilâ 140 maddeleri arasında açıkça düzenlenmiştir.
Kanunda hükme bağlanan koşullar gerçekleşmeden başvurulan koruma tedbirlerine maruz kalan kişiler maddi ve manevi zarara uğrayacağı da inkar edilemez bir gerçektir. İnsan için en önemli hak yaşam hakkı, ondan hemen sonra gelen de özgürlük hakkıdır. Bu anlamda yakalama, gözaltı, tutuklama gibi koruma tedbirleri yanlış ve usulsüz uygulandığı zaman, insan haklarının önemli ölçüde ihlaline neden olmaktadır.
Hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak, Devletin organları aracılığıyla uygulanan koruma tedbirinin yanlış olduğunun sonradan anlaşılması durumunda, kişiyi kısmen de olsa rahatlatacak, uğradığı haksızlığın (maddi/manevi zararın) giderilmesi gerektiğinden hareketle özellikle yakalama, gözaltına alma, tutuklama, elkoyma ve arama tedbirinin hukuka aykırı olarak uygulanması nedeniyle kişilerin uğramış olduğu zararları giderilmesi koşulları ve yargılama usulü, (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5 maddesinin son fıkrasına paralel bir şekilde) CMK'nın 141 ilâ 144. maddelerinde düzenlenmiştir.
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
A– GENEL AÇIKLAMA 
9
B– KORUMA TEDBİRLERİNDEN DOLAYI TAZMİNAT DAVALARI 
14
C– 466 SAYILI KANUN UYARINCA TAZMİNAT İSTEME ŞARTLARI 
16
I – TAZMİNAT İSTEYEBİLECEK KİŞİLER (Tazminat Gerektiren Haller) 
16
II– TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER (Tazminat Gerektirmeyen Haller) 
19
III– YARGILAMA USULÜ 
22
D– 5271 SAYILI KANUN UYARINCA TAZMİNAT İSTEME ŞARTLARI 
31
I – GENEL OLARAK 
31
II – TAZMİNAT İSTEYEBİLECEK KİŞİLER (Tazminat Gerektiren Haller) 
44
a– Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; kanunlarda belirtilen
koşullar dışında yakalanan, tutuklanan veya tutukluluğunun devamına
karar verilen kişiler 
49
b– Suç soruşturması sırasında, kanuni gözaltı süresi içinde hâkim önüne
çıkarılmayan kişiler 
59
c– Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; kanuni hakları
hatırlatılmadan veya hatırlatılan haklarından yararlandırılma isteği yerine
getirilmeden tutuklanan kişiler 
63
d– Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; kanuna uygun olarak
tutuklandığı halde makul sürede yargılama mercii huzuruna çıkarılmayan
ve bu süre içinde hakkında hüküm verilmeyen kişiler 
64
e– Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; kanuna uygun olarak
yakalandıktan veya tutuklandıktan sonra haklarında kovuşturmaya yer
olmadığına veya beraatlerine karar verilen kişiler 
76
f– Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; mahkum olup da gözaltı ve
tutuklulukta geçirdiği süreleri, hükümlülük sürelerinden fazla olan veya
işlediği suç için kanunda öngörülen cezanın sadece para cezası olması
nedeniyle zorunlu olarak bu cezayla cezalandırılan kişiler 
103
g– Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; yakalama veya tutuklama
nedenleri ve haklarındaki suçlamalar kendilerine, yazıyla veya bunun
hemen olanaklı bulunmadığı hallerde sözle açıklanmayan kişiler 
109
h– Suç soruşturması veya kovuşturması sırasında; yakalanmaları veya
tutuklanmaları yakınlarına bildirilmeyen kişiler 
112
i– Hakkındaki arama kararı ölçüsüz bir şekilde gerçekleştirilen kişiler 
113
j– Eşyasına veya diğer malvarlığı değerlerine, koşulları oluşmadığı halde
elkonulan veya korunması için gerekli tedbirler alınmayan ya da eşyası
veya diğer malvarlığı değerleri amaç dışı kullanılan veya zamanında geri
verilmeyen kişiler 
117
aa– Koşulları Oluşmadığı Halde Eşyaya veya Diğer Malvarlığına
Elkonulması 
128
bb– Elkonulan Eşyanın veya Diğer Malvarlığı Değerlerlerinin Korunması
İçin Gerekli Tedbirlerin Alınmaması 
132
cc– Elkonulan Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerlerinin Amaç Dışı
Kullanılması 
135
dd– Elkonulan Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerlerinin Zamanında Geri
Verilmemesi 
135
k– Yakalama veya tutuklama işlemine karşı Kanunda öngörülen başvuru
imkanından yararlandırılmayan kişiler 
141
III– TAZMİNAT İSTEYEMEYECEK KİŞİLER (Tazminat Gerektirmeyen Haller) 
141
IV– YARGILAMA USULÜ 
154
a– Genel Olarak 
154
b– Karar veya Hükümlerin Kesinleşmesi (m. 142, I) 
154
c– Tazminat İsteminde Süre 
165
d– Tazminat İstemine Yetkili Kişiler (m. 142, I) 
179
e– Yetkili ve Görevli Mahkeme 
194
f– Tazminat Davasının Açılması 
210
g– Yargılama 
216
aa– Dilekçenin Kabulü ile Tebliği 
216
bb– Dilekçenin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi 
219
cc– Tazminat Miktarının Belirlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar 
224
dd– Kararın Verilmesi ve Kanun Yolu 
297
ee– Tazminat Davalarında Harç ve Vekalet Ücreti 
318
ff– Tazminat Hükmünün İnfazı 
330
V– TAZMİNATIN GERİ ALINMASI (m. 143) 
330