Ceza Muhakemesinde İstinafın Beş Yılı Feridun Yenisey  - Kitap

Ceza Muhakemesinde İstinafın Beş Yılı

Feridun Yenisey (Editör)

1. Baskı, 
Haziran 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
559
Barkod:
9789750268779
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
665,00
İndirimli (%51):
326,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
1876'dan 1924 yılına kadar uygulanan, sonra kaldırılan ve 2016'dan bu yana beş yıldır yeniden yürürlüğe giren İstinaf kanun yoluna ilişkin düzenlemelerin uygulamada karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara ilişkin öneriler, hâkim, savcı ve avukatlara yöneltilen soruların cevapları üzerinden değerlendirilmiştir. Mukayeseli hukuk açısından mehaz Alman kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin görüşlere yer verilmiş ve İstinaf konusunda yayınlanan eserlerin önemli bir kısmı kaynakça olarak araştırmacıların istifadesine sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mukayeseli Hukuk Açısından İstinaf Uygulamaları Çalıştayı
.
Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinaf Kanun Yolunun Beş Yılı
.
Tebliğ ve Makaleler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Yayın Kurulu’nun Hitabı 
9
Bölge Adliye Mahkemelerinin Beş Yıllık Performansının Değerlendirilmesi (Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin ÇINAR) 
11
Bölüm I
MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN
İSTİNAF UYGULAMALARI ÇALIŞTAYI
AÇILIŞ 
19
BİRİNCİ OTURUM 
25
TOPLANTININ SORU VE CEVAP BÖLÜMÜ 
34
İKİNCİ OTURUM 
42
KAPANIŞ 
68
KATILIMCILARA GÖNDERİLEN SORULAR VE GELEN YAZILI CEVAPLAR 
71
Bölüm II
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA
İSTİNAF KANUN YOLUNUN BEŞ YILI
İstinaf Muhakemesine İlişkin Uygulamacıların Ortak Öneri ve Soruları
(Dr. Cengiz ÜNSAL) 
125
Online Oturumda Yapılan Sunumlar 
127
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Görüşü 
181
Toplantının Soru ve Cevap Bölümü 
209
Bölüm III
TEBLİĞ VE MAKALELER
(Dr. Cengiz ÜNSAL) 
219
İstinaf Kanun yolunda Ortaya Çıkan Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri
(Prof. Dr. Çetin ARSLAN) 
227
İstinaf Üzerine Değerlendirmeler (Prof. Dr. İbrahim ŞAHBAZ, Yargıtay 4. CD Başkanı) 
231
Davasız Yargılama Olmaz İlkesinin İhlal Edilmesi ve Sonuçları (Doç. Dr. Seydi KAYMAZ, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı) 
249
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığının İtiraz
(CMK 308/A) Sisteminin İşleyişi Hakkında Genel Değerlendirme
(Dr. Cengiz ÜNSAL) 
267
Özel Hukukta İstinaf (Tülin KURTOĞLU) 
275
Ceza Muhakemesi Kanununun İstinaf Kanun Yoluna İlişkin Hükümlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İdari Yargılama Usulü Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak İncelemesi (Av. Gözde KAÇMAZ KESKİN) 
287
Askeri Yargının Kaldırılmasından Sonraki İstinaf Sorunları
(Fahrettin DEMİRAĞ) 
307
Alman Ceza Muhakemesi Hukukunda İstinafın 2020 Yılı İtibarıyla Görünümü (Dr. Mustafa Temmuz OĞLAKÇIOĞLU – Tercüme: Dr. Zehra BAŞER DOĞAN) 
328
Alman Ceza Muhakemesi Kanununun Kanun Yolları ile İlgili Maddeleri 
334
60 Yıl Önce Kaldırılan İstinafın 2016 Sonrası Beş Yılı
(Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Av. Dr. Salih OKTAR) 
344
Düzenleme Kurulunun İstinafın Beş Yılının Değerlendirilmesine İlişkin Ortak Tespit ve Önerileri (Hüseyin ÇINAR, Seydi KAYMAZ, Salih OKTAR, Cengiz ÜNSAL, Feridun YENİSEY) 
389
Bölüm IV
EKLER
EK I: USULÜ MUHAKEMATI CEZAİYE KANUNUNUN MUHAKEMAT VE İSTİNAF İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ 
401
EK II: ADALET BAKANLIĞINCA HAZIRLANAN 1993 TARİHLİ 'ÜST MAHKEMEYE BAŞVURU YARGI YOLU' TASARISI 
401
EK III: CEZA MUHAKEMESİ KANUNU; İSTİNAF İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 
443
Kaynakça 
539