Ceza Muhakemesinde Belirti Beyza Nur Topal Gizlenci  - Kitap
Ceza Muhakemesinde

Belirti

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
352
Barkod:
9786052646120
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
406,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Belirtilerin ve adli bilimlerin; hukuk uygulayıcıları tarafından anlaşılması, temel olarak bilinmesi ve gelişmelerin takip edilmesi gerekmektedir. Zira hakim, savcı ve avukatlar (çoğu kez bilirkişi yardımıyla) mevcut delil ve belirtileri ortaya koyup, tartışıp, değerlendirecek; bu şekilde maddi gerçeğe ulaşılmasına çalışılacaktır. Bu kapsamda öncelikle olay yeri inceleme ve soruşturma aşamasından başlanarak ceza muhakemesinde delil ve belirtilerin sağlamlıklarının ve güvenilirliklerinin yargılama sırasında ortaya konulması çok önemlidir. Somut bir olayın ispat edilebilmesi için delil ve belirtilerin bir bütün halinde yorumlanması, anlaşılması, değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu ise ancak belirtilerin temel olarak bilinmesi, ispatta nasıl kullanıldıklarının anlaşılması ile mümkün olabilecektir. Hukuk uygulayıcıları tarafından ise maalesef belirtiler yeterince bilinmemekte ve anlaşılamamaktadır.
Bu kapsamda, Avusturalyalı bir hakim ve profesör olan Hans Gross, 1800'lü yıllarda hakimler, polisler ve avukatlar için kitap hazırlamış; bir enstitü kurarak hakim ve avukatlara ders vermiştir. Bu husus oldukça dikkat çekici olup bu tür bir çalışmanın bir benzerinin ülkemizde de yapılması gerekmektedir. Fakat belirtiler, literatürde ve hukuk fakültesindeki derslerde yeterince yer bulmamaktadır.
Ülkemizde maalesef belirtilerin ispat mahiyetleri yeterince anlaşılmamakta, uygulamada hatalı değerlendirmeler yapılmaktadır. Günümüzde vazgeçilmez hale gelen belirtilerin özü anlaşılmadan, adli bir vakanın her türlü şüpheden uzak ve insan hakları ihlalleri olmaksızın ispatı çok zordur.
Çalışmanın ilk bölümünde, ispat hukuku ve delil türleri, belirtilerin ispat hukukundaki yeri; ikinci bölümünde ise, adli bilimler, kriminalistik ve yargı kararları ışığında belirti türleri ve belirti türlerinin adli olayların ispatında nasıl kullanılabilecekleri; literatürdeki çalışmalar, yargı kararları ve mevcut araştırmalardan yararlanılmak suretiyle ortaya koyulmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İspat Hukuku ve Belirti
.
Belirti Türleri
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
İÇİNDEKİLER 
9
SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ 
13
ŞEKİLLER LİSTESİ 
15
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
İSPAT HUKUKU VE BELİRTİ
I. Ceza Muhakemesinde Delil 
23
A. Delillerin Özellikleri 
24
B. Delillerin Tasnifi 
32
1. Olaya Münhasır Temsili Deliller 
32
2. Genel Mahiyette Temsili Deliller/Dolaylı Delil 
34
3. Belirti–Bilimsel Delil 
35
4. Belirti– Karine 
36
II. Ceza Muhakemesinde Delillerin Değerlendirilmesi ve İspat 
37
A. Ceza Muhakemesinde Delillerin Değerlendirilmesi 
37
B. Ceza Muhakemesinde İspat 
39
1. Vicdani Kanaat 
40
2. İspatın Nispiliği (Göreceli Olması) 
41
3. Kararın Gerekçeli Olması Zorunluluğu 
42
4. İspatın Konusu 
44
5. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 
47
III. Ceza Muhakemesinde Belirti 
48
A. Genel Olarak 
49
B. Belirti Kavramı 
49
1. Anayasa’da Belirti Kavramı 
50
2. Türk Ceza Kanunu’nda Belirti 
51
3. Ceza Muhakemesi Kanununda Belirti 
52
4. Diğer Mevzuat Hükümlerinde Belirti 
53
5. Yargıtay Kararlarında Belirti 
55
C. Belirtinin Tanımı 
58
D. Belirti–Delil Ayrımı (Belirti Delil midir?) 
61
E. Belirtilerin Elde Edilmesi 
68
1. Olay Yeri 
69
a. Olay Yeri İnceleme 
71
b. Olay Yeri İnceleme Sistematiği 
74
c. Yargı Kararlarında Olay Yeri İnceleme 
86
2. Beden Muayenesi ve Vücuttan Örnek Alma 
89
3. Moleküler Genetik İncelemeler 
91
4. Fizik Kimliğin Tespiti 
93
5. Ölünün Muayenesi ve Otopsi 
94
6. Arama ve Elkoyma 
94
7. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama,
Kopyalama ve El Koyma 
96
8. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi 
97
9. Tesadüfen Elde Edilen Deliller 
98
F. Belirtilerin Değerlendirilmesi 
99
1. Keşif 
99
2. Yer Gösterme 
101
3. Bilirkişi ve Uzman Mütalaası 
102
G. Belirtilerin İncelenmesi 
103
1. Kriminalistik (İz Bilim) ve Adli Bilimler 
103
a. Tarihi Gelişim 
106
b. Türkiye’de Yapılanma 
123
(1) Adli Tıp Kuruluşları 
124
(2) Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Polis Laboratuvarları 
128
(3) Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı Laboratuvarları 
129
(4) Adli Tıp ve Adli Bilimlerin Ülkemizdeki Yapılanma Sorunlarına
Yönelik Eleştiriler 
132
İKİNCİ BÖLÜM
BELİRTİ TÜRLERİ
I. Genel Açıklamalar 
137
II. Belirtilerin Sınıflandırılması 
138
III. Belirti Türleri 
141
A. Doğal Kaynaklı Belirtiler 
141
1. Parmak İzi 
141
a. Derinin Yapısı ve Parmak İzi Oluşumu 
143
b. Parmak İzinin Özellikleri 
146
c. Parmak İzlerinin Sınıflandırılması 
149
d. Parmak İzlerinin Mukayesesi 
152
e. Parmak İzi Türleri 
155
f. İspat Aracı Olarak Parmak İzi 
158
2. Avuç İzi ve Çıplak Ayak İzi 
165
3. Isırık ve Dudak İzleri 
166
a. Isırık İzleri 
166
b. Dudak İzleri 
171
c. Adli Diş Hekimliği 
171
d. İspat Aracı Olarak Isırık ve Dudak İzleri 
173
4. Adli Koku 
178
a. Köpekler ve Koku 
180
b. K–9 Görev Köpekleri 
182
c. İspat Aracı Olarak Köpekler ve Koku 
188
5. Böcekler ve Polenler 
193
a. Adli Entomoloji 
193
b. Adli Palinoloji 
195
6. Toprak 
196
B. Suni Kaynaklı Belirtiler 
198
1. Ayakkabı İzleri 
198
a. O.J. Simpson Davasında Ayakkabı İzleri 
205
b. İspat Aracı Olarak Ayakkabı İzleri 
207
2. Tekerlek İzleri 
212
a. İspat Aracı Olarak Tekerlek İzleri 
215
3. Ateşli Silah İncelemeleri 
219
a. Ateşlenen Silahın, Mermilerin ve Kovanların İncelenmesi 
226
b. Atış Artıkları 
229
c. İspat Aracı Olarak Ateşli Silahlar 
235
4. Alet İzi ve Seri Numarası İncelemeleri 
242
a. İspat Aracı Olarak Alet İzi ve Seri Numaraları İncelemeleri 
244
5. Boya 
246
6. Lif ve Tekstil Ürünleri 
249
7. Cam 
251
C. Biyolojik Belirtiler 
254
1. Vücut Sıvıları 
256
a. Kan ve Kan Lekesi Model Analizi 
256
(1) Genel Olarak Kan 
256
(2) Kan Lekesi Model Analizi 
259
(3) Kan Lekelerinden Yapılabilecek Çıkarımlar 
262
(4) İspat Aracı Olarak Kan Lekesi Model Analizi 
264
b. Meni 
266
c. Tükürük 
268
d. İdrar 
270
2. Vücut Kalıntıları 
271
a. Kıl 
271
b. Tırnak 
273
c. Kemik, Diş ve Dokular 
275
d. Gaita ve Mekonyum 
276
3. Kan Grubu Tayini 
277
4. DNA Analizi 
279
a. Genel Olarak 
279
b. Yasal Düzenlemeler ve DNA Veri Tabanı 
282
c. İspat Aracı Olarak DNA Analizi 
285
5. Toksik Maddeler 
294
a. Adli Toksikoloji 
294
b. İspat Aracı Olarak Toksikolojik İnceleme 
299
D. Dijital Belirtiler 
301
1. Dijital Terimler 
304
2. Adli Bilişim ve Dijital Belirtilerin Elde Edilmesi 
307
3. İspat Aracı Olarak Dijital Belirtiler 
312
SONUÇ 
331
KAYNAKÇA 
337