Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer Doç. Dr. Yener Ünver  - Kitap

Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer

1. Baskı, 
Ocak 2003
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16.5x23.5
Sayfa:
1103
Barkod:
9789753475754
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kitapta öncelikle hukuk felsefesi ilkeleri doğrultusunda Devlet – Ceza Hukuku ilkeleri saptanmaya, Ceza Hukuku'nun gerçek alanı belirlenmeye ve çağdaş toplumsal yaşamda suç yaratma, suç olmaktan çıkarma, kanun koyucunun faaliyetlerinin denetlenmesi, kanundaki gerekçeleri incelenerek, güncel ve çözüm bekleyen sorular açısından Türk mevzuatının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda Ceza Hukuku'nun ve bu bağlamda Alman Ceza Hukuku'nun tarihsel gelişimi incelenmiş, daha sonra ise sırasıyla, karşılaştırmalı hukuktaki durum, hukuksal değerlerin korunması teorisinin gelişimi ve günümüzdeki anlamı, özellikleri ve çeşitli fonksiyonları irdelenmiştir. Kitabın son kısmında çok önemli ve güncel sorunlara ilişkin, Ceza Hukuku alanında bu öğretinin işlevi açıklanmış ve özellikle 2. ve 3. bölümde Türk Hukuku açısından kanunlara, doktora ve uygulamaya ilişkin saptamalar ve öneriler getirilmiştir. Konu, gerek yabancı ülkeler gerekse ülkemizin yasa uygulamasında incelenmiştir.
Öğrencilere, özellikle lisans üstü öğretim yapan öğrencilere, akademisyenlere, enstitü, yüksek okul ve araştırma merkezleriyle, uygulamacılar ve parlamenterlere kaynak olacak değerli bir çalışmadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hukuksal Değerlerin Korunması Teorisi Hakkında Genel Açıklamalar
.
Terim, Kavram ve Tanım Sorunları
.
Teori Haline Gelmiş Hukuksal Değer Tanımları
.
Hukuksal Değerin Diğer Kavramlardan Farkı ve İlişkisi
.
Tarihsel Gelişim
.
Hukuksal Değerlerin Korunması Teorisinin Günümüzde Savunulan Versiyonları
.
Hukuksal Değerlerin Korunması Teorisi Açısından Farklı Görüşler ve Teoriye Yöneltilen Eleştiriler ile Eleştirilerin Değerlendirilmesi
.
Günümüzde Hukuksal Değerlerin Korunması Teorisi
.
Hukuksal Değerlerin Özellikleri, Türleri ve Uygulama
Yorumlar