Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmalar Kitabı Tamamı Çözümlü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Çataklı, Arş. Gör. Ozancan Belci  - Kitap

Ceza Hukuku Genel Hükümler Pratik Çalışmalar Kitabı

Tamamı Çözümlü

1. Baskı, 
Kasım 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
232
Barkod:
9789750289132
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
200,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Klasik hukuk sınavlarında öğrenciden beklenilen, öğrenmiş olduğu soyut kavramları kullanarak verilen somut olayın hukuki çözümünü gerçekleştirmesidir. Söz konusu durumu ceza hukuku özelinde ele alırsak, somut olayda yer alan fail veya faillerin gerçekleştirdiği fiiller dikkate alınarak cezai sorumluluklarının bulunup bulunmadığının tespit edilmesi anlamına gelmektedir. Bunun tespiti için de failin hareketiyle hangi ceza normunu ihlal etmiş olabileceğinin belirlenip, gerçekten somut olayda failin ilgili ceza normunu ihlal edip etmediğinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
Kanunda soyut olarak düzenlenmiş suç tiplerinin unsurlarının somut olayda failin hareketiyle gerçekleştirilip gerçekleştirmediğinin kontrolü anlamına gelen bu yönteme altlama (Subsumtion) denmektedir. Bu yöntemin suç dogmatiği bağlamında suçun unsurlarının ele alınış şekline göre belirli bir kronolojik sıraya dayanan bir metot içerisinde ele alınması, sadece teorik hukuk bilgisinin somut olaya uygulanışının kolaylaştırılması bakımından değil, aynı zamanda doğru bir hukuki çözüme ulaşma ve istikrarlı bir hukuk uygulaması bakımından da önem arz etmektedir. Altlama yöntemi bakımından hukuk öğreniminde yaygın olarak takip edilen biçim, mütalaa üslubu (Gutachtenstil) olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitapta bu bağlamda, suç öğretisine ilişkin kavramların varlığı mütalaa üslubuyla somut olayla ayrıntılı bir şekilde ilişkilendirilerek ortaya konulmuştur. Bu yaklaşımla öğrenciye ders kitaplarında yer alan salt teorik bilginin aktarılmasından ziyade, teorik bilginin somut olayla ilişkilendirilerek kullanılması gereğinin gösterilmesi amaçlanmıştır.
Takip edilen metodolojinin öğrenciler tarafından kavranması bakımından, suçun farklı görünüş şekilleri dikkate alınarak hazırlanmış çözüm şablonları ve yine çözüm şablonlarının aşama aşama somut olaya uygulanışını gösteren, ayrıntılı ve farklı görüşleri dikkate alarak aynı somut olaya ilişkin alternatif değerlendirme şekillerini de içeren pratik olay çözümlerine kitapta yer verilmiştir.
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
MÜTALAA ÜSLUBU (GUTACHTENSTİL)
Kasıtlı ve İcrai Suçlarda Çözüm Şeması 
12
Teşebbüs Aşamasında Kalan Kasıtlı İcrai Suçlarda Çözüm Şablonu 
15
Kasıtlı Gerçek Olmayan İhmali Suçlarda Çözüm Şablonu 
17
Gerçek Neticesi Bakımından Ağırlaşmış Suçlarda Çözüm Şeması 
20
Gerçek Olmayan Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda Uygulanacak Şablon 
22
Taksirli Suçlarda Çözüm Şeması 
25
OLAY 1
Olay 1’in Çözümü 
29
OLAY 2
Olay 2’nin Çözümü 
37
OLAY 3
Olay 3’ün Çözümü 
45
OLAY 4
Olay 4’ün Çözümü 
47
OLAY 5
Olay 5’in Çözümü 
55
OLAY 6
Olay 6’nın Çözümü 
63
OLAY 7
Olay 7’nin Çözümü 
77
OLAY 8
Olay 8’in Çözümü 
85
OLAY 9
Olay 9’un Çözümü 
91
OLAY 10
Olay 10’un Çözümü 
101
OLAY 11
Olay 11’in Çözümü 
112
OLAY 12
Olay 12’nin Çözümü 
129
OLAY 13
Olay 13’ün Çözümü 
138
OLAY 14
Olay 14’ün Çözümü 
149
OLAY 15
Olay 15’in Çözümü 
161
OLAY 16
(SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II DERSİ FİNAL SINAVI)
Olay 16’nın Çözümü 
170
OLAY 17
(SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER II DERSİ BÜTÜNLEME SINAVI)
Olay 17’nin Çözümü: 
188
OLAY 18
(SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I DERSİ FİNAL SINAVI)
Olay 18’in Çözümü 
204
OLAY 19
(SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I DERSİ BÜTÜNLEME SINAVI)
Olay 19’un Çözümü 
212
OLAY 20
(SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER I DERSİ BÜTÜNLEME SINAVI)
Olay 20’nin Çözümü 
221
Kaynakça 
231