Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Anayasal Fonksiyonlar Üzerindeki Dönüştürücü Etkisi Dr. Duygu Dülger  - Kitap

Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Anayasal Fonksiyonlar Üzerindeki Dönüştürücü Etkisi

2. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
224
Barkod:
9786254328282
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
290,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Mikro çiplerin kullanılmaya başlanması ve internetin yaygınlaşması neticesinde bilgi ve hizmet hareketliliğinin ulaştığı büyük hız, birçok alanda olduğu gibi siyasi yaşam tarzında da değişimi karşımıza çıkarıyor. Bu değişimin bizi taşımakta olduğu yönün her alanda olduğu gibi anayasal fonksiyonların yerine getirilmesinde ve bu fonksiyonları üstlenen yapıların organizasyonunda da göz ardı edilmemesi gerekiyor. Gelecek, geleneksel modern devlet anlayışına ait tüm araçların, varsayımların ve paradigmanın tartışılmasını beraberinde getiriyor. Bu tartışmaların yasama ve yargı organlarının yapılarında ve işlevlerinde beklenen esaslı dönüşüme odaklanması ve yürütmenin denetimi sorunu etrafında şekillenmesi bekleniyor. Dolayısıyla artık üzerinde hassasiyetle durulması gereken husus, yürütmenin katılımcılığa dayandırılmasıdır. Yasamanın yurttaşların beklentilerine yanıt verebilmesi; yargının adaletin tesisinde bağımsız ve hızlı hareket edebilmesi; yürütmenin ise dengeli olması, seri karar alabilmesi, bu kararları alırken de hak ve özgürlükleri ihlal etmemesi ve toplumsal denetime tabi tutulması önemlidir. Yazar, bu gelişmeleri tarihsel seyri ile ele aldığı çalışmasında parlamentoların temsil, müzakere, denetleme ve norm koyma işlevlerinin ilerleyen teknolojik olanaklar ile geçirmekte olduğu dönüşümü; yargı organını bekleyen bazı muhtemel değişiklikleri ve yürütme organına hakim olan yeni birtakım ilkeleri ve uygulamaları tartışmaktadır.
Çalışmada ayrıca, yeni teknolojilerin anayasal fonksiyonları yerine getiren organlar arasındaki fren ve denge mekanizmaları üzerindeki etkileri de ele alınmakta; yurttaşların karar alma süreçlerine dahil olma ve denetim mekanizmalarının etkin bir parçası haline gelme biçimleri de irdelenmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Demokratik Egemenliğin Kullanılmasında Erkler Arasında Değişen Dengeler ve Gelişen Teknolojinin Rolü
.
Anayasal Fonksiyonların Bilişim Teknolojileri İle Dönüşümü ve Değişen Denge–Denetim Araçları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ 
BİRİNCİ BÖLÜM 
DEMOKRATİK EGEMENLİĞİN KULLANILMASINDA ERKLER ARASINDA DEĞİŞEN DENGELER VE GELİŞEN TEKNOLOJİNİN ROLÜ 
I. ANAYASAL FONKSİYONLAR VE ERKLER AYRILIĞI 
A. Erkler Ayrılığı Kuramı ve Tarihsel Gelişim İçinde Olgunlaşan Düşünsel Temelleri 
B. Farklı Hükümet Modellerinde Erkler Ayrılığı Ve Yürütmenin Güçlendirilmesi Yönelimleri 
C. Demokratik Egemenliğin Kullanılmasında Dönüşüm Ve Erkler Ayrılığı Kuramı Üzerine Yeni Fikirler 
II. GELİŞEN TEKNOLOJİ VE DEĞİŞEN TOPLUM 
A. TeknolojiToplum Etkileşimi Üzerine 
B. Bilişim, İnternet ve Ağ 
C. Çevrimiçi Siyasal İletişim 
İKİNCİ BÖLÜM 
ANAYASAL FONKSİYONLARIN BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLE DÖNÜŞÜMÜ VE DEĞİŞEN DENGE–DENETİM ARAÇLARI 
I. ANAYASAL FONKSİYONLARIN DÖNÜŞÜMÜ 
A. Parlamentoların Yerine Getirdiği Fonksiyonların Dönüşümü 
B. Yürütme Erkinde Hükümet Fonksiyonunun Dönüşümü 
C. Yargı Fonksiyonunun Dönüşümü 
II. SİYASAL İKTİDARIN SINIRLANDIRILMASINDA DENGE VE DENETİM MEKANİZMALARININ DÖNÜŞÜMÜ 
A. Siyasal İktidarın Anayasal Denge ve Denetim Araçları ile Sınırlandırılması 
B. Siyasal İktidarın Yurttaşların Etkin Olduğu Denge ve Denetim Araçları ile Sınırlandırılması 
SONUÇ