Beyanname Düzenleme Rehberi 2024 (3 Cilt) Komisyon  - Kitap

Beyanname Düzenleme Rehberi 2024

(3 Cilt)

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
20x28
Sayfa:
2295
Barkod:
9789756601792
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Vergi Müfettişleri Derneği'nin temel eseri olarak hazırlanan ve üç ciltten oluşan Beyanname Düzenleme Rehberi alanında uzman kişilerden seçilen özel yayın kurulu tarafından yeni düzenlemeler ışığında güncellenerek aylarca süren çalışmalar neticesinde okuyucusuyla buluşturulmuş. Beyanname Düzenleme Rehberi, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ki birimlerin eğitim programları, denetim elemanları ve meslek mensupları için rehber niteliği taşıyan bir eserdir.
Her yıl olduğu gibi yasal düzenlemelerde ki en son değişiklikler, yayın kurulu tarafından özenle değerlendirilmiş olup, Rehberimizde bu değişiklikler örnek olaylarla okuyucuların bilgisine sunulmuş. Ayrıca yeni durumlar karşısında yargı kararları esere alınarak vergi yargısındaki güncel kararlar ve oluşan içtihatlar eserin bağlı bulunduğu konular içinde en sade şekilde istifadenize sunulmuş.
Kitabın Konu Başlıkları
.
1. Cilt – Gelir Vergisi Kanunu Rehberi
.
2.Cilt – Kurumlar Vergisi Kanunu Rehberi
.
3. Cilt – Vergi Usul Kanunu Rehberi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Beyanname Düzenleme Rehberi 2024 
1. Cilt : Gelir Vergisi Kanunu Rehberi 
1.Genel Hükümler 
2. Ticari Kazanç 
3. Yatırım İndirimi Ve İndirimli Gelir Vergisi Uygulaması 
4.Zirai Kazançlar 
5. Ücretler 
6. Serbest Meslek Kazancı 
7.Gayrimenkul Sermaye İratları 
8.Menkul Sermaye İratları 
9.Diğer Kazanç Ve İratlar 
10.Geçici 67’nci Madde ile Yapılan Düzenlemeler 
11.Gelirin Toplanması Ve Beyanı 
12.Vergi Tevkifatı Ve Muhtasar Beyanname 
13.Münferit Beyanname 
14. Geçici Vergi 
15. Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması 
2.Cilt Kurumlar Vergisi Kanunu Rehberi 
1.Kurumlar Vergisinde Konu Ve Mükellef 
2.Muafiyet Ve İstisnalar 
3.Tam Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı Ve Ödenmesi 
4.Vergi Güvenlik Müesseseleri 
5. Tasfiye–Devir–Birleşme–Bölünme–Hisse Değişimi 
6. Dar Mükellefiyet Esasında Verginin Tarhı Ve Ödenmesi 
7. Kurumlar Vergisi Oranı, Geçici Vergi Ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması 
1.Vergi Mahsubu 
2. Vergi Anlaşmaları 
3. Cilt Vergi Usul Kanunu Rehberi 
1.Mükellefiyet Ve Vergilendirmeye İlişkin Hususlar 
2.Özel Ödeme Zamanları 
3.Vergi Alacağının Kalkması 
4.Mükellefin Ödevleri 
5.Değerleme 
6.Ceza Hükümleri 
7.Uzlaşma