AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Temel İlkeler ve Uygulamalı Analizler Prof. Dr. Sait Gürbüz  - Kitap

AMOS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi

Temel İlkeler ve Uygulamalı Analizler

3. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
200
Barkod:
9789750292545
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
200,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) üzerine odaklanan kitabın ilk iki baskısı büyük ilgi görmüş olup, güncellenmiş 3. Baskısını yapmıştır. Kitap, Google Scholar verilerine göre, yaklaşık 600'den fazla bilimsel araştırmada referans olarak gösterilmiştir.
Bir analiz yöntemi olarak yapısal eşitlik modellemesinin (YEM) kullanımı, sosyal bilim ve davranış araştırmacıları arasında gittikçe yaygınlaşmaktadır. YEM temelli analizlerde, kuramsal dayanağı bulunan bir ölçüm modeli ya da nedensel bir ilişki modeli belirli bir örneklemden elde edilen verilerle doğrulanmaya çalışılmaktadır. Ancak YEM'in sosyal bilim araştırmalarında yaygın kullanımına rağmen, söz konusu analize ilişkin Türkiye'deki bilimsel eserlerin sayısının oldukça kısıtlı olduğu görülmektedir. Bu kitap, bu ihtiyaca mütevazı da olsa bir cevap niteliğindedir.
Bu kitabın amacı; YEM analizi yönteminin kuramsal temellerini ve YEM temelli analizlerin AMOS Programı ile pratik şekilde nasıl analiz edileceğini ve raporlanacağını örnek veri setleri üzerinden açıklamaktır. Kitabın hedef kitlesi; araştırma hipotezlerini YEM analizi kullanarak test etmek isteyen araştırmacılar, öğrenciler ve bilim insanlarıdır. CR-AVE hesaplama ve ölçüm denkliği gibi güncel konuların da ele alındığı bu kitapta, YEM kapsamımda ele alınan analizler, AMOS Programı üzerinden 10 ayrı uygulama yapılarak anlatılmıştır. Okuyucunun kitapta anlatılan analizleri, bizzat yaparak öğrenmesini sağlamak amacıyla gerçek deneklerden toplanmış birçok örnek veri dosyası kitabın tanıtımının yapıldığı web sitesinde (www.seckin.com.tr) kullanıma sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yapısal Eşitlik Modellemesi
.
Doğrulayıcı Faktör Analizi
.
CR, AVE, MSV ve ASV Hesaplama
.
Yapısal Model ve Yol Analizi
.
Aracılı ve Düzenleyici Etkiler
.
Ölçüm Denkliği
.
AMOS ile Veri Analizi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
3. Baskıya Önsöz 
5
Sunuş 
7
Şekiller Listesi 
15
Tablolar Listesi 
19
Bölüm 1:
YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİNİN
KURAMSAL TEMELLERİ
Giriş 
21
Yapısal Eşitlik Modellemesi 
21
Yapısal Eşitlik Modellemesinde Temel Kavramlar ve Semboller 
25
Yapısal Eşitlik Modellemesinde Tahminleme Süreci ve Stratejileri 
27
Yapısal Eşitlikler ve Model Tanımlama 
29
Yapısal Eşitlik Modellemesi için Temel Varsayımlar 
34
Düzeltme İşlemleri 
41
Yapısal Eşitlik Modellemesi Temelli Analizlerin Adımları 
45
Değerlendirme 
47
Bölüm Sonnotları 
48
Bölüm 2:
AMOS PROGRAMI’NA GİRİŞ VE
DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
Giriş 
51
AMOS Programı 
51
Doğrulayıcı Faktör Analizi 
54
Tek Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi–Uygulama 1 
59
Birinci Düzey Çok Faktörlü Doğrulayıcı Faktör Analizi–Uygulama 2 
71
Ölçüm Modelinin Birleşim ve Ayrışım Geçerliliği 
81
İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi–Uygulama 3 
86
Alternatif Ölçüm Modellerinin Karşılaştırılması–Uygulama 4 
90
Değerlendirme 
97
Bölüm Sonnotları 
98
Bölüm 3:
YAPISAL MODEL ANALİZİ
Giriş 
99
Örtük Değişkenlerle Yapısal Model Analizi–Uygulama 5 
99
Ölçüm Modelinin Test Edilmesi 
101
Yapısal Modelinin Test Edilmesi 
105
Örtük Değişkenlerle Aracılı Yapısal Model Analizi–Uygulama 6 
110
Aracılık Etkisinin Kavramsal Temelleri 
110
Aracılı Yapısal Modelin Test Edilmesi 
113
Değerlendirme 
126
Bölüm Sonnotları 
127
Bölüm 4:
GÖZLENEN DEĞİŞKENLERLE YOL ANALİZİ VE
DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ
Giriş 
129
Gözlenen Değişkenlerle Yol Analizi–Uygulama 7 
129
Düzenleyici Etkilerin Analizi–Uygulama 8 
139
Düzenleyici Etkinin Kavramsal Temelleri 
140
Düzenleyici Modelin Test Edilmesi 
142
Değerlendirme 
152
Bölüm Sonnotları 
153
Bölüm 5:
ÇOKLU GRUP ANALİZLERİ
Giriş 
155
Çoklu Grup ile Düzenleyici Etki Analizi–Uygulama 9 
155
Çoklu Grup ile Ölçüm Denkliği Analizi–Uygulama 10 
164
Ölçüm Denkliğinin Kavramsal Temelleri 
165
Ölçüm Denkliği Uygulaması 
171
Değerlendirme 
191
Bölüm Sonnotları 
192
Kaynakça 
193
Kavramlar Dizini 
197
Yazar Hakkında 
199