Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teknoloji ve Yazılım Şirketlerinde Vergi Uygulamaları
Kanun – Tebliğ ve Özelgeler – Açıklamalı Örnekler
Eylül 2020 / 1. Baskı / 344 Syf.
Fiyatı: 54.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Uzun yıllar, teknoloji ve AR-GE şirketlerine mali danışmanlık yapan, YMM Aydın Yılmaz tarafından yazılan bu kitap, firmaların mali açıdan vergi avantajlarını, teşvik imkanlarını, istisnalarını vs açıklamıştır.

Kitapta; vergi, muafiyet, istisnalar, indirim ile detaylı vergi uygulamalarını, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi, Vergi Usul Kanunu, BSMV, Veraset ve İntikal Vergisi, Damga Vergisi Kanunu gibi ana vergi kanunları ile Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmaları, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve diğer özel kanunlar çerçevesinde yapılmış açıklamaları bulabilirsiniz.

Ayrıca; Kazançların vergilendirilmesi, yurtiçi ve yurt dışı ödemeler, stopaj, tevkifat, KDV, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge merkezlerinde uygulamalar, çalıştırılan personelin ücret ödemeleri, vergilendirilmesi, SGK mevzuatı kapsamında uygulamalar, teşvikler, yazılım ve oyun hizmet ihracatı, hizmet ihracatında KDV iadesi, şirket hisse (pay) ve hisse (pay) senedi alım-satımının vergilendirilmesi, primli hisse, kar dağıtımı konuları örneklerle ve özelgelerle açıklanmıştır.

Konu Başlıkları
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri – Teknoparklar
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları ve Yatırım Ortaklıkları
Ar–Ge Merkezleri
Yeni Girişim (StartUp), Ortaklıklar, Primli Pay (Hisse), Satış (Exıt)
Dijital Hizmet Vergisi
İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetlerinde Vergileme
E–Ticaret ve Elektronik Pazar Yeri Şirketleri
Oyun Şirketleri, Mobil Aplikasyon ve Uygulama Şirketleri
Elektronik Para ve Elektronik Ödeme Kuruluşları
Ön Ödemeli Kartlar ve PIN'ler
Barkod: 9789750262517
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 344
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
BÖLÜM 1:
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ – TEKNOPARKLAR –
AR–GE MERKEZLERİ
I. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ  27
A. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Sağlanan Vergisel Avantajlar ve Bu Avantajlara İlişkin Düzenlemeler  27
B. Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki İndirim ve İstisnalardan Yararlanabilmek İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar  29
C. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hakkında, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile Yapılan Açıklamalar  30
1. Patent Veya Eşdeğer Belge Alma Şartı  31
2. Kazancın İstisnadan Yararlanacak Kısmının Tespiti  32
D. KDV İstisnası  35
E. TGB’lerinde KDV İndirimi ve İadesi  36
F. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Desteklenen Proje Kapsamında Çalışan Personel İçin Örnek Maaş Bordrosu ve İşverene Maliyeti  38
1. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde Çalışan ve Ücretleri Gelir Vergisinden İstisna Olan Hizmet Erbabına Asgari Geçim İndirimi Uygulanıp Uygulanmayacağı  39
2. Dönemsel Belirlenen Ortalama Aylık Maliyetler, Personelin Eğitim ve Deneyimi Dikkate Alınarak İlgili Dönemde Geçerli Olan Brüt Asgari Ücretin Katları ile Sınırlandırılması  39
G. TGB’de Faaliyet Gösteren Oyun Şirketlerinin Durumu  40
H. TGB’de Elde Edilen İstisna Kazancın Beyannamede Gösterilmesi  41
İ. TGB’de Yapılan Bağış ve Yardımlar  42
J. Ödenen Destekleme Primlerinin Durumu  42
K. TGB’lerde Elde Edilen İstisna Kazançların Dağıtımında Gelir Vergisi (Kar Dağıtım Stopajı)  42
II. AR–GE MERKEZLERİ  43
A. Ar–Ge Merkezleri ile İlgili Düzenlemeler  43
B. Ar–Ge Merkezleri ile Tasarım Merkezlerinin Denetlenmesi  45
C. Kanunda Yer Alan Teşvikleri  47
D. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinde İndirim  47
E. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki (%80–90–95)  47
F. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (%50)  48
G. Damga Vergisi Teşviki  48
H. Ar–Ge ve Yenilik Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilen Harcamalar  49
1. İlk Madde ve Malzeme Giderleri  49
2. Amortismanlar  49
3. Personel Giderleri  50
4. Genel Giderler  50
5. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  50
6. Vergi, Resim ve Harçlar  51
7. Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  51
İ. Ar–Ge ve Yenilik Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilmeyen Faaliyetler  51
J. Ar–Ge ve Yenilik Faaliyeti Kapsamında Yapılan Harcamaların Muhasebeleştirilmesi ve Amortisman Uygulaması  52
K. Projenin Devredilmesi Durumunda Ar–Ge İndirimi Uygulaması  53
L. Yeterli Kazancın Olmaması Durumunda Ar–Ge İndirimi  53
BÖLÜM 2:
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI VE
YATIRIM ORTAKLIKLARI
I. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI  55
A. Genel Açıklama  55
II. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI  57
A. Genel Açıklama  57
B. Girişim Sermayesi (Venture Capital)  57
C. Girişim Şirketi  57
1. Girişim Sermayesi ile Sağlanan Finansman Yöntemleri  58
2. Girişim Sermayesi Yatırımını Gerçek ve Tüzel Kişiler Yapabilir  58
3. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Yasal Düzenleme  58
4. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının Portföy Değeri  59
5. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş Şartları  59
6. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Kurucularında Bulunması Gereken Şartlar Nelerdir?  60
7. Lider Sermayedar  61
8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Faaliyet Kapsamı  61
9. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Yatırım Alanları  62
10. Yatırım Yapılacak Girişim Şirketlerinin Nitelikleri Ne Olmalıdır?  62
11. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Paylarının Halka Arzı Belli Yatırımcı Gruplarıyla Sınırlandırılabilir mi?  62
12. Nitelikli Yatırımcı  62
13. Esas Sözleşme  63
14. İzahname  63
15. Sirküler  63
16. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Bağımsız Denetim Kapsamında Olup Olmadığı  63
III. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI  63
IV. YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERDE GELİR VERGİSİ UYGULAMASI  65
A. BSMV  66
B. KDV  67
C. Damga Vergisi  67
D. Harçlar  68
E. Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna Yatırım Yapan Mükelleflerde Vergi Uygulamaları  68
BÖLÜM 3:
YENİ GİRİŞİM (STARTUP), ORTAKLIKLAR,
PRİMLİ PAY (HİSSE), EXIT
I. STARTUP  77
II. GİRİŞİMCİ  77
III. YATIRIMCI  77
IV. GİRİŞİM ŞİRKETİ  77
V. BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI (MELEK YATIRIMCI)  78
A. Bireysel Katılım Yatırımcı Lisansı  79
B. Lisans Başvurusu  80
C. Lisans Başvurusunda Aranan Belgeler  80
Ç. Lisans Süresi  82
D. Lisansın İptalini Gerektiren Durumlar  82
E. Yatırım Sınırı ve Faaliyet Alanları  82
F. Asgari ve Azami Yatırım Tutarları  82
G. İş Planı  83
H. Esas Sözleşme  83
İ. Asgari ve Azami Ortaklık Payı  83
J. BKY lerin Girişim Şirketi Yönetimine Katılımı  84
K. Gizli Bilgilerin İfşası  84
L. Ortaklık Banka Hesabı Açılması  84
M. Yatırım Yapılacak Şirketin Niteliği  84
N. Yasal Olmayan Alanlara Yatırım Yapmama  85
O. BKY Ortak Yatırımları  85
Ö. Ortak Yatırım Lider Ortağı  85
P. Ortak Yatırımlarda Sınır  85
R. Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı  86
S. BKY Ağlarının Akreditasyonu  86
Ş. Akreditasyon Başvurusu  86
T. Akreditasyon Kriterleri  86
U. Akreditasyonun Süresi  87
Ü. Akreditasyon Kapsamındaki Ağlara Verilen Haklar  87
V. Akredite Olmuş BKY Ağlarının Yükümlülükleri  87
Y. Akreditasyonun iptali  87
Z. Hazine Müsteşarlığınca Akredite Edilmiş BKY Ağları  87
VI. RAPORLAMA VE BİLDİRİM  88
A. Faaliyet Raporları  88
B. Mali Tabloların Hazırlanması  88
C. Özel Durumların Bildirilmesi  89
VII. SATIŞ (EXIT)  89
VIII. BİRLEŞME VE DEVRALMA (MERGER AND ACQUİSİTİON (M&A))  89
IX. YABANCI YATIRIMCI SATIN ALMA SÜRECİ  90
A. İyi niyet Teklif Mektubu Örneği  90
1. Target Company Yazılım Belirleyici Terimler  90
2. Önerilen Yatırım  91
3. Yatırımcı Özkaynak  91
4. Değerleme  91
5. Destekleyici Takip Ücreti  92
6. Bloke Süresi  92
7. Sürüklenme Hakkı ve Çıkış  92
8. Şirketin Denetimi ve Yönetimi  93
9. İlk Reddetme Hakkı ve Ortak Satış Hakkı  93
10. Beyanlar ve Garantiler  93
11. Teklik  94
12. Maliyetler  94
13. Gizlilik ve Geçerli Kanun  95
B. Yabancı Yatırımcı Tarafından Yapılacak Satın Almalarda Kullanılan Farklı Terminoloji  96
X. ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ  96
A. Ortaklık Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  97
B. Ortaklık Oranları  97
XI. PAY SENETLERİ, TÜRLERİ, İLMUHABERLER VE PİRİMLİ PAY  98
A. Hamiline ve Nama Yazılı Paylar  98
B. Adi ve İmtiyazlı Paylar  98
C. Bedelsiz ve Bedelli Paylar  98
XII. PRİMLİ PAY NEDİR  99
A. Kurucu ve İntifa Paylar  100
XIII. İLMUHABERLER  100
XIV. STARTUP GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILARININ, ŞİRKET PAY SENEDİ (İLMUHABER) SATIŞININ VERGİLENDİRİLMESİ  101
A. Anonim Şirket Olarak Kurulan Startup’larda Pay Senedi (ilmühaber) Satışının Vergilendirilmesi  101
B. Pay Senedi Örneği  102
C. Limited Şirket Olarak Kurulan Startup’larda Pay (Hisse) Satışının Vergilendirilmesi  103
XV. LİMİTED ŞİRKET OLARAK KURULAN NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ İLE ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞEN ŞİRKET HİSSE SATIŞINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ VE İLK İKTİSAP TARİHİ  103
A. Maliye Bakanlığı’nın Önceki Görüşü  103
B. Maliye Bakanlığı’nın Şimdiki Görüşü  104
XVI. SERMAYE ARTIŞI SONUCU ELDE EDİLEN HİSSELERİN SATIŞINDA VERGİLENDİRMEYE KONU İKTİSAP TARİHİ  105
A. Nakit Olarak Sermaye Artışında Edinilen Hisse Senetlerinde İktisap Tarihi  105
B. Nakit Dışı Sermaye Artışında Edinilen Hisse Senetlerinde İktisap Tarihi  105
XVII. YATIRIMCILARIN, STARTUP GİRİŞİMCİLERE ORTAK OLURKEN ÖDEDİKLERİ TUTARLARIN NOMİNAL PAY TUTARINDAN YÜKSEK OLMASI VE BU TUTARLARI ORTAĞA DEĞİL ŞİRKETİN BANKA HESABINA ÖDEMESİ  105
XVIII. STARTUP GİRİŞİMCİLERCE ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA BEDELSİZ HİSSE VERİLMESİ  107
XIX. STARTUP GİRİŞİMCİLER TARAFINDAN ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA BEDELSİZ HİSSE VERİLMESİ HALİNDE, HİSSE (PAY) SENETLERİNİ ELDE EDEN (ÜCRETLİLERİN) GERÇEK KİŞİLERİN DURUMU  111
A. Gerçek Kişilerin İvazsız Sahip Oldukları Hisse Senetleri  111
XX. YURTDIŞINDA MUKİM ŞİRKET ANA ORTAĞININ GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA YURTDIŞINDA YAPACAĞI BEDELSİZ HİSSE DEVRİNİN, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE TABİ OLMASI  112
XXI. STARTUP GİRİŞİMCİLER TARAFINDAN ÇALIŞANLARA KAR PAYI DAĞITILMASI (TEMETTÜ İKRAMİYESİ)  113
XXII. ŞİRKETLERİN AKTİFLERİNDE YER ALAN GİRİŞİMLERE AİT ŞİRKET İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI  114
XXIII. DAR MÜKELLEF YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE’DE SAHİP OLDUĞU ANONİM ŞİRKET PAY (HİSSE) SENEDİ SATIŞ KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ  115
XXIV. DAR MÜKELLEF YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE’DE SAHİP OLDUĞU LİMİTED ŞİRKET PAY (HİSSE) SATIŞ KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ  116
XXV. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN  117
XXVI. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN  120
XXVII. TÜRKİYE'DE ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİ SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  120
A. Anonim Şirket – Limited Şirket Arasındaki Farklar  120
XXVIII. ANONİM ŞİRKETLER  121
XXIX. LİMİTED ŞİRKETLER  122
XXX. GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCI İÇİN ÖZET TÜRK VERGİ SİSTEMİ REHBERİ  123
A. Geçerli Olan Vergi Oranları ve Vergilere İlişkin Özet Bilgiler  123
1. Katma Değer Vergisi (KDV)  124
2. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)  125
3. Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  125
B. Kurumlar Vergisi ve Kar Dağıtımında Vergileme  126
XXXI. AR–GE MERKEZLERİ VE SAĞLANAN TEŞVİKLER  127
A. 5746 Sayılı Kanunda Ar–Ge Merkezlerine Yönelik Yer Alan Teşvikler  128
1. Ar–Ge İndirimi  128
2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki  128
3. Sigorta Primi Desteği  130
4. Damga Vergisi İstisnası  130
XXXII. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR VE BU AVANTAJLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  131
XXXIII. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ İNDİRİM VE İSTİSNALARDAN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR  133
XXXIV. KDV İSTİSNASI DETAYLARI  134
XXXV. SERMAYE AVANSLARI  135
A. Sermaye Avansının Vergisel Boyutu  136
B. Örtülü Sermaye Açısından  136
C. KDV Açısından  136
D. Gelir Vergisi Stopajı Açısından  137
E. KKDF Açısından  137
XXXVI. YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI  138
XXXVII. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİ VE KDV İSTİSNASI  139
XXXVIII. KDV İSTİSNASI  140
XXXIX. TÜRKİYE'DEN YURT DIŞI MUKİMİ ŞİRKETLERE VERİLEN YAZILIM, TASARIM VE YAZILIM PROJELERİ DESTEK HİZMETLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI  140
XXXX. KOLLEKTİF ŞİRKET VERGİ AVANTAJI  142
XXXXI. ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI  143
BÖLÜM 4:
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
I. GENEL AÇIKLAMA  145
II. DİJİTAL HİZMET VERGİSİ  145
A. Dijital Ortamda Sunulan Reklam Hizmetleri  149
B. Dijital Ortamda Yapılan İçerik Satışları ve İçeriklerden Yararlandırmaya Yönelik Hizmetler  151
C. Kullanıcıların Birbirleriyle Etkileşime Geçebilecekleri Dijital Ortamların Sağlanması ve İşletilmesi Hizmetleri  152
D. Dijital Ortamda Sunulan Hizmetlere Aracılık Hizmetleri  154
III. KAVRAMLAR VE TANIMLAR  155
A. Dijital Ortam  155
B. Dijital Hizmet Sağlayıcıları  155
C. Hasılatın Elde Edilmesi  155
D. Hizmetin Türkiye’de Sunulması  155
E. Finansal Muhasebe Açısından Konsolide Grup  156
F. Aylık Vergilendirme Dönemleri Bakımından Mükellefiyet ve Muafiyet Durumları Kapsamında Örnekler  156
G. Muafiyete İlişkin Belgelendirme ve Bildirim Yükümlülüğü  159
H. Dijital Hizmet Vergisi Kapsamında Olmayan Hizmetler (İstisnalar)  160
İ. Ar–Ge merkezlerinde Ar–Ge Faaliyetleri Neticesinde Oluşturulan Ürünlerin Satışı ile Münhasıran Bu Ürünler Üzerinden Sunulan Hizmetler  162
IV. VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE HESABI  162
A. Dijital Hizmet Vergisinin Matrahı  162
B. Dijital Hizmet Vergisi Mükelleflerinin, Yaptıkları İşlerde Çağrı Merkezi, Mal Teslimatı, Çağrı Merkezi ve Depolama Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Gelirlerin Durumu  164
V. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN BEYANI  166
A. Beyan Esası ve Beyannamenin Verilme Zamanı  166
B. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi  166
VI. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNDE DÜZELTME ve İADE  167
VII. VERGİ GÜVENLİĞİ  167
BÖLÜM 5:
İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNDE
VERGİ KESİNTİSİ
I. GENEL AÇIKLAMA  169
II. İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNİN ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİ  170
III. INTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNİN ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİ İLE İLGİLİ 17 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ VE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI  172
A. İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Veren Veya Bu Hizmetlerin Verilmesine Aracılık Eden Gerçek Kişiler  173
B. Yurt Dışında Bulunan Dijital Reklam Platformu Sahibi Kurumlardan Alınan Reklam Hizmetleri Karşılığı Ödenen Bedellerde Stopaj Olup Olmadığı  175
C. Türkiye’deki Bilişim ve Teknoloji Şirketlerinin, Geliştirmiş Oldukları Ürünleri, Yurt Dışı Kullanıcılara Yurt Dışında Tanıtmak İçin İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Veren Çok Uluslu Yabancı Şirketlere Reklam Hizmeti Karşılığında Ödenecek Online Reklam Hizmet Bedellerinde Stopaj Olup Olmadığı  177
IV. İNTERNET FENOMENLERİ, INFLUENCER, BLOGGER, VLOGGER, AFFILIATE NEDİR KAZANÇLARININ STOPAJ KARŞISINDAKİ DURUMU  182
A. Fenomen  182
B. Influencer  182
C. Blogger  182
D. Vlog (Video–logger)  183
E. Affiliate  183
F. İnternet Fenomenlerinin Vergilendirilmesi  183
BÖLÜM 6:
E–TİCARET VE ELEKTRONİK PAZAR YERİ ŞİRKETLERİ
I. GENEL AÇIKLAMA  185
II. E–TİCARET ÇEŞİTLERİ  185
A. Elektronik Pazar Yeri  186
B. Mesafeli Satış Sözleşmesi  187
III. ELEKTRONİK TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ  187
IV. SÜREKLİ BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLENLER VE İSTENİLEN BİLGİLER  188
A. Aracı Hizmet Sağlayıcıları  188
B. Bankalar  189
C. İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları  189
D. Kargo ve Lojistik İşletmeleri  189
V. RAPORLAMA  190
VI. E–TİCARET FİRMALARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR  190
A. İnternet Ortamında Mobil Hediye Çeki Uygulaması Kapsamında, Üye İş Yerlerinde Kullanılmak Üzere Kullanıcılara Verilen Kodların Satışının ve Kodların Kullanılmasının Vergilendirilmesi  190
VII. KAMPANYA KAPSAMINDA FIRSAT KUPONLARININ SATIŞINA ARCILIK VE WEB SİTESİNE YENİ ÜYE KAZANDIRILMASI KARŞILIĞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA ALIŞVERİŞ İÇİN VERİLEN ARTI PARA UYGULAMASI  194
VIII. İNTERNET ORTAMINDA SATIŞLARIN ARTIRILMASI İÇİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KİŞİ VEYA GRUPLARA YAPILAN ÖDEMELER  197
IX. İNTERNET ÜZERİNDEN HİKAYE, SENARYO, ÖYKÜ VE ROMAN ÇALIŞMALARININ SATIŞINA ARACILIK HİZMETİ  198
X. ELEKTRONİK ORTAMDA YURT DIŞINDAN TÜRKİYE’DEKİ NİHAİ KULLANICI VE TÜKETİCİLERE HİZMET SATIŞLARINDA VERGİLENDİRME  198
A. 17 Seri No.lu KDV Uygulama Genel Tebliği  198
1. Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler  199
2. Elektronik Hizmet Sunucularının KDV Mükellefiyeti ve No.lu KDV Beyannamesi  199
3. Verginin Hesaplanması  200
4. Beyan ve Ödeme  200
5. Mesafeli Satış Sözleşmesi Gereğince İade Edilecek Ürünlerde Belge Düzeni  201
XI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ  202
XII. İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞU HK  203
XIII. TOPLU VE MUHTELİF MÜŞTERİLER ADI ALTINDA FATURA DÜZENLEME İMKANI  203
XIV. YAZILIM İHRACATINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI  205
A. Kurumlar Vergisi İstisnası  205
B. KDV İstisnası ve KDV İadesi  206
XV. ELEKTRONİK ORTAMDA YURT DIŞINDAN ALINAN YAZILIMLAR  208
XVI. İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETİN VERGİLENDİRİLMESİ  209
A. Gelir ve Kurumlar Vergileri Kanunu Yönünden  209
B. Öğretmenlere Ödenen Tutarların Vergilendirilmesi  209
C. Vergi Usul Kanunu Yönünden  211
D. Katma Deger Vergisi Kanunu Yönünden  211
XVII. WEB SİTESİ İÇİN YURT DIŞI FİRMADAN ALINAN SERVER HİZMETİ KARŞILIĞINDA ÖDENEN BEDELLER  212
XVIII. İNTERNET ORTAMINDA YURT DIŞINDAKİ PLATFORMLARIN UYGULAMALARINA ARACILIK KAZANCI  213
XIX. HEDİYE KUMBARA VB. ADLARLA OLUŞTURULAN HESAPLARDA TOPLANAN PARALAR VE VERİLEN ARACILIK HİZMETİ İLE, TOPLANAN PARA–KREDİ KARTI İLE YAPILAN İŞLEMLER–ARACILIK HİZMET BEDELİ ARASINDAKİ FARKLAR  214
XX. ELEKTRONİK ORTAMDA TAHSİLATA ARACILIK İŞLERİNDE KDV BEYANNAMESİNDEKİ KREDİ KARTI BİLDİRİMİ İLE POS CİHAZLARI ÜZERİNDEN GEÇEN TUTARLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  215
XXI. İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK (İKİNCİ EL ÜRÜNLERİN SATIŞI) VE MÜZAYEDE HİZMETLERİNDE KDV UYGULAMASI VE BELGE DÜZENİ  215
XXII. DATA AKTARIM HİZMETİ İÇİN YURT DIŞI FİRMAYA ÖDENEN BEDELLER  217
XXIII. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, AKADEMİSYEN VB. KİŞİLERE ARIZİ OLARAK YAPTIRILAN WEB SAYFASI TASARIMI, BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETİ KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER  217
XXIV. E–TİCARET FİRMALARINDA BELGE DÜZENİ, E ARŞİV UYGULAMASI BİLDİRİM VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  218
XXV. E–FATURA, E–ARŞİV, E–İRSALİYE, E–GİDER PUSULASI, E–BİLET DÜZENLEMELERİ (509 No.lu VUK Tebliği)  219
A. Elektronik Ortamda Düzenlenebilen Belgeler  219
1. E–Fatura Uygulaması  219
2. E–Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu  221
3. E–Arşiv Fatura Uygulaması  224
4. E–Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ile Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenecek Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar  225
5. E–İrsaliye Uygulaması  228
6. E–Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması  232
7. E–Müstahsil Makbuzu Uygulaması  234
8. E–Gider Pusulası Uygulaması  236
9. E–Bilet Uygulaması  238
10. E–Bilet Uygulamaları  239
BÖLÜM 7:
OYUN ŞİRKETLERİ, MOBİL APLİKASYON VE
UYGULAMA ŞİRKETLERİ
I. OYUN ŞİRKETLERİ’NDE VERGİ UYGULAMALARI  250
II. OYUN GELİRLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ  250
III. OYUN GELİRLERİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV  251
IV. OYUN ŞİRKETLERİNİN YURTDIŞINDA VERDİĞİ REKLAM ÖDEMELERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU  251
V. OYUN ŞİRKETLERİNDE KDV İADESİ  252
A. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Oyun Şirketlerinin KDV İndirimi ve İadesi  252
B. Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 20. Maddesi  252
VI. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ DIŞINDA BAŞLAYIP, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜNDE TAMAMLANAN OYUN ŞİRKETLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ VE KDV  254
VII. YURT DIŞI PLATFORMLAR ÜZERİNDEN GELİR ORTAKLIĞI İLE TÜRKİYE’DE MUKİM NİHAİ KULLANICI VE TÜKETİCİLERE OYUN HİZMET SATIŞLARINDA, YABANCI OYUN PLATFORMLARI İLE OYUN SAHİBİ TÜRKİYE MUKİMİ OYUN ŞİRKETLERİNDE KDV UYGULAMASI  259
A. 17 Seri No.lu KDV Uygulama Genel Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler  259
1. Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler  260
VIII. OYUN PLATFORMLARI TARAFINDAN TÜRKİYE’DEKİ NİHAİ KULLANICILARDAN ELDE EDİLEN VE 3 NO.LU KDV BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLEREK KDV’Sİ ÖDENEN GELİRLERİN, OYUN ŞİRKETLERİNE AKTARILMASI  261
IX. YURTDIŞINA OYUNU HAKLARI İLE BERABER (OYUNUN STÜDYO OLARAK) SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI VE KDV İSTİSNASI  262
X. YARIŞMA VE ÇEKİLİŞLERDE VERİLEN PARA VE İKRAMİYELER  263
A. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden  264
B. Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Yönünden  265
C. Damga Vergisi Kanunu Yönünden  266
D. Vergi Usul Kanunu Yönünden  267
XI. E–SPORCULARA ÖDENEN BEDELLERİN VERGİLENDİRİLMESİ  268
A. Mobil Uygulamalar (Aplikasyonlar)  271
1. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden  272
2. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden  272
3. Vergi Usul Kanunu Yönünden  273
B. Mobil Uygulamalarda (Aplikasyonlarda) Belge Düzeni ve KDV  274
XII. MOBİL UYGULAMA (APLİKASYON) ŞİRKETLERİNDE KDV İADESİ  275
XIII. MOBİL APLİKASYON ŞİRKETLERİNİN YURTDIŞINDA VERDİĞİ REKLAM ÖDEMELERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU  276
A. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Mobil Aplikasyon Şirketlerinin Kurumlar Vergisi, KDV İndirimi ve İadesi  277
B. Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 20. Maddesi  277
BÖLÜM 8:
ELEKTRONİK PARA VE ELEKTRONİK ÖDEME HİZMETLERİ SAĞLAYAN ŞİRKETLER
I. GENEL AÇIKLAMA  281
II. 6493 SAYILI ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULIŞLARI HAKKINDA KANUN  283
A. Tanımlar  283
B. Sistem  285
1. Sistem İşleticisinin Faaliyet İzni  285
2. Faaliyet İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi  286
3. Faaliyet İzninin Sona Ermesi  286
4. Sistem Gözetimi  287
5. Önlem Alınmasını Gerektiren Hâller ve Alınacak Tedbirler  287
B. Transfer Emri, Netleştirme ve Teminatlar ile Sistemlerin Belirlenmesi  288
1. Transfer Emri, Netleştirme ve Teminatlar  288
2. Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Kuruluşları Ödeme Hizmeti  289
3. Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı  291
4. Ödeme Kuruluşu  292
5. Faaliyet İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi  292
6. Faaliyet İzninin İptali  293
7. Faaliyet İzninin Sona Ermesi  293
III. ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI İLE ELEKTRONİK PARANIN İHRACI  294
A. Elektronik Para İhraç Eden Kuruluşlar  294
B. Elektronik Para İhracı  295
C. Denetim  295
D. Fonların Korunması ve Teminat  297
E. Belge ve Kayıtların Saklanması ile Kişisel Bilgilerin Korunması, Değişikliklerin Bildirilmesi  297
F. Muafiyet ve İstisnalar  298
G. Pay Edinim ve Devirleri ile Değişikliklerin Bildirilmesi  298
H. İzinsiz Faaliyette Bulunmak  299
İ. Denetim ve Gözetim Faaliyetlerini Engellemek ve İstenilen Bilgileri Vermemek  299
J. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak  299
K. Belgelerin Saklanması ve Bilgi Güvenliği Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak  299
L. Sırların Açıklanması  300
M. İtibarın Zedelenmesi  300
N. Elektronik Para Kuruluşlarının Görevli ve İlgililerinin Cezai Sorumluluğu  300
O. İşlemlerin Kayıt Dışı Bırakılması ve Gerçeğe Aykırı Muhasebeleştirme  300
Ö. Zimmet  301
P. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği  301
IV. ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI  302
A. Kurumsal Yönetim  302
1. Yönetim Kurulu  302
2. Genel Müdür  304
B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdüre İlişkin Bildirimler  304
C. İç kontrol  305
D. Risk Yönetimi  306
E. Muhasebe, Raporlama ve Bağımsız Denetim  306
F. Özkaynak  307
1. Başlangıç Sermayesi  307
2. Özkaynak  307
G. Asgari Özkaynak Yükümlülüğü  309
H. Fonların Korunması  310
1. Ödeme Fonlarının Korunması  310
İ. Elektronik Para Koruma Hesabı  311
J. Koruma Hesaplarının Bloke Edilmesi ve Teminat  311
K. Sözleşme ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  312
1. Tek Seferlik Ödeme İşlemi  312
2. Tek Seferlik Ödeme İşlemi Şartları  312
3. Tek Seferlik Ödemelerde Bilgi Verme Yükümlülüğü  312
L. Çerçeve Sözleşme  313
M. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme  314
N. Sözleşme Şartları  314
O. Sözleşme Değişiklikleri  315
Ö. Sözleşmenin Feshi  316
P. Çerçeve Sözleşme Kapsamındaki İşlemlerde Bilgi Verme Yükümlülüğü  316
R. Bilgi İçin Ücret Talep Edilmesi  318
S. Ücretler  318
T. İlave Ücret ve İndirimler Hakkında Bilgilendirme  318
1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  318
2. Ödeme Aracıyla İlgili Hak ve Yükümlülükler  319
3. Yetkilendirilmemiş Veya Hatalı Gerçekleştirilmiş İşlemlerde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  320
U. Alıcı Tarafından Veya Alıcı Aracılığıyla Başlatılan Ödeme İşlemlerinde Geri Ödeme  321
V. Ödeme  321
1. Ödeme Emri ve Ödeme Tutarı  321
2. Ödeme Emrinin Reddi  322
3. Ödeme Emrinin Geri Dönülemezliği  322
4. Gönderilen ve Alınan Tutarlar  323
5. Ödemelerde kullanılacak para birimi  323
6. Ödeme Hesabına Yapılan Ödemeler  323
Y. Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı Nezdinde Bir Ödeme Hesabının Bulunmaması  324
1. Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının Sorumluluğu  324
a. Hatalı Kimlik Tanımlayıcıları  324
b. İşlemin Gerçekleştirilmemesi Veya Hatalı Gerçekleştirilmesi  324
c. Mücbir Sebep  326
2. Muafiyetler  326
a. Tüketici Olmayan Ödeme Hizmeti Kullanıcıları  326
b. Şikâyet ve İtirazlar  326
c. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları İle Bu Kuruluşların Şube Veya Temsilcilerince Yapılan Ödeme Hizmetlerinin Vergilendirilmesi  327
3. Ödeme Hizmetlerinin Vergilendirilmesi  327
4. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının BSMV Mükellefiyeti ve Matrah  328
5. Ödeme Hizmetlerinin Vergilendirilmesi  328
6. Sanal POS hizmetlerinde vergilendirme ve matrah  328
7. Elektronik Para İhracına İlişkin Ödeme Hizmetlerinde Vergilendirme ve Matrah  329
8. Para Havalesi Hizmetlerinde Vergilendirme ve Matrah  329
9. Mobil Ödeme Hizmetlerinde Vergilendirme ve Matrah  331
10. Fatura Ödemelerine Aracılık Hizmetlerinde Vergilendirme ve Matrah  332
11. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Şubeleri Tarafından Verilen Ödeme Hizmetlerinin Beyanı  332
12. BSMV Beyannamesinin Verme ve Ödeme Süreleri  332
13. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Belge Düzeni  332
a. Vergi Usul Kanunu Yönünden  333
b. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Yönünden  334
c. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Ana Faaliyeti Dışındaki İşlemleri ve KDV  335
V. ÖN ÖDEMELİ KARTLAR  336
A. Ön Ödemeli Kart (Prepaid Card)  336
B. PİN’ler  336
C. Elektronik Cüzdan  336
D. Elektronik Ortamda Ödeme Aracı Olarak Kullanılan Ön Ödemeli Kartların Teslimlerinde KDV Uygulaması Hakkında  337
E. BİTCOİN, Madenciler  340
F. BİTCOİN’in Teknolojik Olarak Üretimi  340
G. BİTCOİN’in Yasal Durumu  341
Kavram Dizini  343
 


Rüknettin Kumkale
Ocak 2021
48.00 TL
Sepete Ekle
Semra Aydoğdu Bağcı
Ocak 2021
22.50 TL
Sepete Ekle
Rüknettin Kumkale
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
Neslihan Coşkun Karadağ
Aralık 2020
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  25
BÖLÜM 1:
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ – TEKNOPARKLAR –
AR–GE MERKEZLERİ
I. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ  27
A. Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Sağlanan Vergisel Avantajlar ve Bu Avantajlara İlişkin Düzenlemeler  27
B. Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki İndirim ve İstisnalardan Yararlanabilmek İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar  29
C. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Hakkında, 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile Yapılan Açıklamalar  30
1. Patent Veya Eşdeğer Belge Alma Şartı  31
2. Kazancın İstisnadan Yararlanacak Kısmının Tespiti  32
D. KDV İstisnası  35
E. TGB’lerinde KDV İndirimi ve İadesi  36
F. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Desteklenen Proje Kapsamında Çalışan Personel İçin Örnek Maaş Bordrosu ve İşverene Maliyeti  38
1. Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşyerlerinde Çalışan ve Ücretleri Gelir Vergisinden İstisna Olan Hizmet Erbabına Asgari Geçim İndirimi Uygulanıp Uygulanmayacağı  39
2. Dönemsel Belirlenen Ortalama Aylık Maliyetler, Personelin Eğitim ve Deneyimi Dikkate Alınarak İlgili Dönemde Geçerli Olan Brüt Asgari Ücretin Katları ile Sınırlandırılması  39
G. TGB’de Faaliyet Gösteren Oyun Şirketlerinin Durumu  40
H. TGB’de Elde Edilen İstisna Kazancın Beyannamede Gösterilmesi  41
İ. TGB’de Yapılan Bağış ve Yardımlar  42
J. Ödenen Destekleme Primlerinin Durumu  42
K. TGB’lerde Elde Edilen İstisna Kazançların Dağıtımında Gelir Vergisi (Kar Dağıtım Stopajı)  42
II. AR–GE MERKEZLERİ  43
A. Ar–Ge Merkezleri ile İlgili Düzenlemeler  43
B. Ar–Ge Merkezleri ile Tasarım Merkezlerinin Denetlenmesi  45
C. Kanunda Yer Alan Teşvikleri  47
D. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinde İndirim  47
E. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki (%80–90–95)  47
F. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (%50)  48
G. Damga Vergisi Teşviki  48
H. Ar–Ge ve Yenilik Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilen Harcamalar  49
1. İlk Madde ve Malzeme Giderleri  49
2. Amortismanlar  49
3. Personel Giderleri  50
4. Genel Giderler  50
5. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  50
6. Vergi, Resim ve Harçlar  51
7. Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler  51
İ. Ar–Ge ve Yenilik Faaliyeti Kapsamında Değerlendirilmeyen Faaliyetler  51
J. Ar–Ge ve Yenilik Faaliyeti Kapsamında Yapılan Harcamaların Muhasebeleştirilmesi ve Amortisman Uygulaması  52
K. Projenin Devredilmesi Durumunda Ar–Ge İndirimi Uygulaması  53
L. Yeterli Kazancın Olmaması Durumunda Ar–Ge İndirimi  53
BÖLÜM 2:
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI VE
YATIRIM ORTAKLIKLARI
I. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARI  55
A. Genel Açıklama  55
II. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIKLARI  57
A. Genel Açıklama  57
B. Girişim Sermayesi (Venture Capital)  57
C. Girişim Şirketi  57
1. Girişim Sermayesi ile Sağlanan Finansman Yöntemleri  58
2. Girişim Sermayesi Yatırımını Gerçek ve Tüzel Kişiler Yapabilir  58
3. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Yasal Düzenleme  58
4. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığının Portföy Değeri  59
5. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş Şartları  59
6. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Kurucularında Bulunması Gereken Şartlar Nelerdir?  60
7. Lider Sermayedar  61
8. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Faaliyet Kapsamı  61
9. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Yatırım Alanları  62
10. Yatırım Yapılacak Girişim Şirketlerinin Nitelikleri Ne Olmalıdır?  62
11. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Paylarının Halka Arzı Belli Yatırımcı Gruplarıyla Sınırlandırılabilir mi?  62
12. Nitelikli Yatırımcı  62
13. Esas Sözleşme  63
14. İzahname  63
15. Sirküler  63
16. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Bağımsız Denetim Kapsamında Olup Olmadığı  63
III. GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDA VERGİ UYGULAMALARI  63
IV. YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERDE GELİR VERGİSİ UYGULAMASI  65
A. BSMV  66
B. KDV  67
C. Damga Vergisi  67
D. Harçlar  68
E. Girişim Sermayesi Yatırım Fonuna Yatırım Yapan Mükelleflerde Vergi Uygulamaları  68
BÖLÜM 3:
YENİ GİRİŞİM (STARTUP), ORTAKLIKLAR,
PRİMLİ PAY (HİSSE), EXIT
I. STARTUP  77
II. GİRİŞİMCİ  77
III. YATIRIMCI  77
IV. GİRİŞİM ŞİRKETİ  77
V. BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI (MELEK YATIRIMCI)  78
A. Bireysel Katılım Yatırımcı Lisansı  79
B. Lisans Başvurusu  80
C. Lisans Başvurusunda Aranan Belgeler  80
Ç. Lisans Süresi  82
D. Lisansın İptalini Gerektiren Durumlar  82
E. Yatırım Sınırı ve Faaliyet Alanları  82
F. Asgari ve Azami Yatırım Tutarları  82
G. İş Planı  83
H. Esas Sözleşme  83
İ. Asgari ve Azami Ortaklık Payı  83
J. BKY lerin Girişim Şirketi Yönetimine Katılımı  84
K. Gizli Bilgilerin İfşası  84
L. Ortaklık Banka Hesabı Açılması  84
M. Yatırım Yapılacak Şirketin Niteliği  84
N. Yasal Olmayan Alanlara Yatırım Yapmama  85
O. BKY Ortak Yatırımları  85
Ö. Ortak Yatırım Lider Ortağı  85
P. Ortak Yatırımlarda Sınır  85
R. Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı  86
S. BKY Ağlarının Akreditasyonu  86
Ş. Akreditasyon Başvurusu  86
T. Akreditasyon Kriterleri  86
U. Akreditasyonun Süresi  87
Ü. Akreditasyon Kapsamındaki Ağlara Verilen Haklar  87
V. Akredite Olmuş BKY Ağlarının Yükümlülükleri  87
Y. Akreditasyonun iptali  87
Z. Hazine Müsteşarlığınca Akredite Edilmiş BKY Ağları  87
VI. RAPORLAMA VE BİLDİRİM  88
A. Faaliyet Raporları  88
B. Mali Tabloların Hazırlanması  88
C. Özel Durumların Bildirilmesi  89
VII. SATIŞ (EXIT)  89
VIII. BİRLEŞME VE DEVRALMA (MERGER AND ACQUİSİTİON (M&A))  89
IX. YABANCI YATIRIMCI SATIN ALMA SÜRECİ  90
A. İyi niyet Teklif Mektubu Örneği  90
1. Target Company Yazılım Belirleyici Terimler  90
2. Önerilen Yatırım  91
3. Yatırımcı Özkaynak  91
4. Değerleme  91
5. Destekleyici Takip Ücreti  92
6. Bloke Süresi  92
7. Sürüklenme Hakkı ve Çıkış  92
8. Şirketin Denetimi ve Yönetimi  93
9. İlk Reddetme Hakkı ve Ortak Satış Hakkı  93
10. Beyanlar ve Garantiler  93
11. Teklik  94
12. Maliyetler  94
13. Gizlilik ve Geçerli Kanun  95
B. Yabancı Yatırımcı Tarafından Yapılacak Satın Almalarda Kullanılan Farklı Terminoloji  96
X. ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ  96
A. Ortaklık Sözleşmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  97
B. Ortaklık Oranları  97
XI. PAY SENETLERİ, TÜRLERİ, İLMUHABERLER VE PİRİMLİ PAY  98
A. Hamiline ve Nama Yazılı Paylar  98
B. Adi ve İmtiyazlı Paylar  98
C. Bedelsiz ve Bedelli Paylar  98
XII. PRİMLİ PAY NEDİR  99
A. Kurucu ve İntifa Paylar  100
XIII. İLMUHABERLER  100
XIV. STARTUP GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILARININ, ŞİRKET PAY SENEDİ (İLMUHABER) SATIŞININ VERGİLENDİRİLMESİ  101
A. Anonim Şirket Olarak Kurulan Startup’larda Pay Senedi (ilmühaber) Satışının Vergilendirilmesi  101
B. Pay Senedi Örneği  102
C. Limited Şirket Olarak Kurulan Startup’larda Pay (Hisse) Satışının Vergilendirilmesi  103
XV. LİMİTED ŞİRKET OLARAK KURULAN NEV’İ DEĞİŞİKLİĞİ İLE ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞEN ŞİRKET HİSSE SATIŞINDA DEĞER ARTIŞ KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ VE İLK İKTİSAP TARİHİ  103
A. Maliye Bakanlığı’nın Önceki Görüşü  103
B. Maliye Bakanlığı’nın Şimdiki Görüşü  104
XVI. SERMAYE ARTIŞI SONUCU ELDE EDİLEN HİSSELERİN SATIŞINDA VERGİLENDİRMEYE KONU İKTİSAP TARİHİ  105
A. Nakit Olarak Sermaye Artışında Edinilen Hisse Senetlerinde İktisap Tarihi  105
B. Nakit Dışı Sermaye Artışında Edinilen Hisse Senetlerinde İktisap Tarihi  105
XVII. YATIRIMCILARIN, STARTUP GİRİŞİMCİLERE ORTAK OLURKEN ÖDEDİKLERİ TUTARLARIN NOMİNAL PAY TUTARINDAN YÜKSEK OLMASI VE BU TUTARLARI ORTAĞA DEĞİL ŞİRKETİN BANKA HESABINA ÖDEMESİ  105
XVIII. STARTUP GİRİŞİMCİLERCE ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA BEDELSİZ HİSSE VERİLMESİ  107
XIX. STARTUP GİRİŞİMCİLER TARAFINDAN ÜCRETLİ ÇALIŞANLARA BEDELSİZ HİSSE VERİLMESİ HALİNDE, HİSSE (PAY) SENETLERİNİ ELDE EDEN (ÜCRETLİLERİN) GERÇEK KİŞİLERİN DURUMU  111
A. Gerçek Kişilerin İvazsız Sahip Oldukları Hisse Senetleri  111
XX. YURTDIŞINDA MUKİM ŞİRKET ANA ORTAĞININ GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDA YURTDIŞINDA YAPACAĞI BEDELSİZ HİSSE DEVRİNİN, VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE TABİ OLMASI  112
XXI. STARTUP GİRİŞİMCİLER TARAFINDAN ÇALIŞANLARA KAR PAYI DAĞITILMASI (TEMETTÜ İKRAMİYESİ)  113
XXII. ŞİRKETLERİN AKTİFLERİNDE YER ALAN GİRİŞİMLERE AİT ŞİRKET İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI  114
XXIII. DAR MÜKELLEF YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE’DE SAHİP OLDUĞU ANONİM ŞİRKET PAY (HİSSE) SENEDİ SATIŞ KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ  115
XXIV. DAR MÜKELLEF YABANCI ŞİRKETİN TÜRKİYE’DE SAHİP OLDUĞU LİMİTED ŞİRKET PAY (HİSSE) SATIŞ KAZANCININ VERGİLENDİRİLMESİ  116
XXV. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN  117
XXVI. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN  120
XXVII. TÜRKİYE'DE ŞİRKET KURULUŞU VE VERGİ SİSTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  120
A. Anonim Şirket – Limited Şirket Arasındaki Farklar  120
XXVIII. ANONİM ŞİRKETLER  121
XXIX. LİMİTED ŞİRKETLER  122
XXX. GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCI İÇİN ÖZET TÜRK VERGİ SİSTEMİ REHBERİ  123
A. Geçerli Olan Vergi Oranları ve Vergilere İlişkin Özet Bilgiler  123
1. Katma Değer Vergisi (KDV)  124
2. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)  125
3. Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi  125
B. Kurumlar Vergisi ve Kar Dağıtımında Vergileme  126
XXXI. AR–GE MERKEZLERİ VE SAĞLANAN TEŞVİKLER  127
A. 5746 Sayılı Kanunda Ar–Ge Merkezlerine Yönelik Yer Alan Teşvikler  128
1. Ar–Ge İndirimi  128
2. Gelir Vergisi Stopajı Teşviki  128
3. Sigorta Primi Desteği  130
4. Damga Vergisi İstisnası  130
XXXII. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNE SAĞLANAN VERGİSEL AVANTAJLAR VE BU AVANTAJLARA İLİŞKİN DÜZENLEMELER  131
XXXIII. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDEKİ İNDİRİM VE İSTİSNALARDAN YARARLANABİLMEK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR  133
XXXIV. KDV İSTİSNASI DETAYLARI  134
XXXV. SERMAYE AVANSLARI  135
A. Sermaye Avansının Vergisel Boyutu  136
B. Örtülü Sermaye Açısından  136
C. KDV Açısından  136
D. Gelir Vergisi Stopajı Açısından  137
E. KKDF Açısından  137
XXXVI. YABANCI UYRUKLU PERSONEL İSTİHDAMI  138
XXXVII. YABANCI SERMAYELİ ŞİRKETLERİN TAŞINMAZ EDİNİMİ VE KDV İSTİSNASI  139
XXXVIII. KDV İSTİSNASI  140
XXXIX. TÜRKİYE'DEN YURT DIŞI MUKİMİ ŞİRKETLERE VERİLEN YAZILIM, TASARIM VE YAZILIM PROJELERİ DESTEK HİZMETLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI  140
XXXX. KOLLEKTİF ŞİRKET VERGİ AVANTAJI  142
XXXXI. ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI  143
BÖLÜM 4:
DİJİTAL HİZMET VERGİSİ
I. GENEL AÇIKLAMA  145
II. DİJİTAL HİZMET VERGİSİ  145
A. Dijital Ortamda Sunulan Reklam Hizmetleri  149
B. Dijital Ortamda Yapılan İçerik Satışları ve İçeriklerden Yararlandırmaya Yönelik Hizmetler  151
C. Kullanıcıların Birbirleriyle Etkileşime Geçebilecekleri Dijital Ortamların Sağlanması ve İşletilmesi Hizmetleri  152
D. Dijital Ortamda Sunulan Hizmetlere Aracılık Hizmetleri  154
III. KAVRAMLAR VE TANIMLAR  155
A. Dijital Ortam  155
B. Dijital Hizmet Sağlayıcıları  155
C. Hasılatın Elde Edilmesi  155
D. Hizmetin Türkiye’de Sunulması  155
E. Finansal Muhasebe Açısından Konsolide Grup  156
F. Aylık Vergilendirme Dönemleri Bakımından Mükellefiyet ve Muafiyet Durumları Kapsamında Örnekler  156
G. Muafiyete İlişkin Belgelendirme ve Bildirim Yükümlülüğü  159
H. Dijital Hizmet Vergisi Kapsamında Olmayan Hizmetler (İstisnalar)  160
İ. Ar–Ge merkezlerinde Ar–Ge Faaliyetleri Neticesinde Oluşturulan Ürünlerin Satışı ile Münhasıran Bu Ürünler Üzerinden Sunulan Hizmetler  162
IV. VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE HESABI  162
A. Dijital Hizmet Vergisinin Matrahı  162
B. Dijital Hizmet Vergisi Mükelleflerinin, Yaptıkları İşlerde Çağrı Merkezi, Mal Teslimatı, Çağrı Merkezi ve Depolama Faaliyetlerinden Elde Ettikleri Gelirlerin Durumu  164
V. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNİN BEYANI  166
A. Beyan Esası ve Beyannamenin Verilme Zamanı  166
B. Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi  166
VI. DİJİTAL HİZMET VERGİSİNDE DÜZELTME ve İADE  167
VII. VERGİ GÜVENLİĞİ  167
BÖLÜM 5:
İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNDE
VERGİ KESİNTİSİ
I. GENEL AÇIKLAMA  169
II. İNTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNİN ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİ  170
III. INTERNET ORTAMINDA VERİLEN REKLAM HİZMETLERİNİN ÖDEMELERİNDE VERGİ KESİNTİSİ İLE İLGİLİ 17 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ TEBLİĞİ VE GELİR VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI  172
A. İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Veren Veya Bu Hizmetlerin Verilmesine Aracılık Eden Gerçek Kişiler  173
B. Yurt Dışında Bulunan Dijital Reklam Platformu Sahibi Kurumlardan Alınan Reklam Hizmetleri Karşılığı Ödenen Bedellerde Stopaj Olup Olmadığı  175
C. Türkiye’deki Bilişim ve Teknoloji Şirketlerinin, Geliştirmiş Oldukları Ürünleri, Yurt Dışı Kullanıcılara Yurt Dışında Tanıtmak İçin İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Veren Çok Uluslu Yabancı Şirketlere Reklam Hizmeti Karşılığında Ödenecek Online Reklam Hizmet Bedellerinde Stopaj Olup Olmadığı  177
IV. İNTERNET FENOMENLERİ, INFLUENCER, BLOGGER, VLOGGER, AFFILIATE NEDİR KAZANÇLARININ STOPAJ KARŞISINDAKİ DURUMU  182
A. Fenomen  182
B. Influencer  182
C. Blogger  182
D. Vlog (Video–logger)  183
E. Affiliate  183
F. İnternet Fenomenlerinin Vergilendirilmesi  183
BÖLÜM 6:
E–TİCARET VE ELEKTRONİK PAZAR YERİ ŞİRKETLERİ
I. GENEL AÇIKLAMA  185
II. E–TİCARET ÇEŞİTLERİ  185
A. Elektronik Pazar Yeri  186
B. Mesafeli Satış Sözleşmesi  187
III. ELEKTRONİK TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ  187
IV. SÜREKLİ BİLGİ VERME ZORUNLULUĞU GETİRİLENLER VE İSTENİLEN BİLGİLER  188
A. Aracı Hizmet Sağlayıcıları  188
B. Bankalar  189
C. İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları  189
D. Kargo ve Lojistik İşletmeleri  189
V. RAPORLAMA  190
VI. E–TİCARET FİRMALARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR  190
A. İnternet Ortamında Mobil Hediye Çeki Uygulaması Kapsamında, Üye İş Yerlerinde Kullanılmak Üzere Kullanıcılara Verilen Kodların Satışının ve Kodların Kullanılmasının Vergilendirilmesi  190
VII. KAMPANYA KAPSAMINDA FIRSAT KUPONLARININ SATIŞINA ARCILIK VE WEB SİTESİNE YENİ ÜYE KAZANDIRILMASI KARŞILIĞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA ALIŞVERİŞ İÇİN VERİLEN ARTI PARA UYGULAMASI  194
VIII. İNTERNET ORTAMINDA SATIŞLARIN ARTIRILMASI İÇİN SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN KİŞİ VEYA GRUPLARA YAPILAN ÖDEMELER  197
IX. İNTERNET ÜZERİNDEN HİKAYE, SENARYO, ÖYKÜ VE ROMAN ÇALIŞMALARININ SATIŞINA ARACILIK HİZMETİ  198
X. ELEKTRONİK ORTAMDA YURT DIŞINDAN TÜRKİYE’DEKİ NİHAİ KULLANICI VE TÜKETİCİLERE HİZMET SATIŞLARINDA VERGİLENDİRME  198
A. 17 Seri No.lu KDV Uygulama Genel Tebliği  198
1. Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler  199
2. Elektronik Hizmet Sunucularının KDV Mükellefiyeti ve No.lu KDV Beyannamesi  199
3. Verginin Hesaplanması  200
4. Beyan ve Ödeme  200
5. Mesafeli Satış Sözleşmesi Gereğince İade Edilecek Ürünlerde Belge Düzeni  201
XI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ  202
XII. İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA ZORUNLULUĞU HK  203
XIII. TOPLU VE MUHTELİF MÜŞTERİLER ADI ALTINDA FATURA DÜZENLEME İMKANI  203
XIV. YAZILIM İHRACATINDA KURUMLAR VERGİSİ VE KDV İSTİSNASI  205
A. Kurumlar Vergisi İstisnası  205
B. KDV İstisnası ve KDV İadesi  206
XV. ELEKTRONİK ORTAMDA YURT DIŞINDAN ALINAN YAZILIMLAR  208
XVI. İNTERNET ÜZERİNDEN UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETİN VERGİLENDİRİLMESİ  209
A. Gelir ve Kurumlar Vergileri Kanunu Yönünden  209
B. Öğretmenlere Ödenen Tutarların Vergilendirilmesi  209
C. Vergi Usul Kanunu Yönünden  211
D. Katma Deger Vergisi Kanunu Yönünden  211
XVII. WEB SİTESİ İÇİN YURT DIŞI FİRMADAN ALINAN SERVER HİZMETİ KARŞILIĞINDA ÖDENEN BEDELLER  212
XVIII. İNTERNET ORTAMINDA YURT DIŞINDAKİ PLATFORMLARIN UYGULAMALARINA ARACILIK KAZANCI  213
XIX. HEDİYE KUMBARA VB. ADLARLA OLUŞTURULAN HESAPLARDA TOPLANAN PARALAR VE VERİLEN ARACILIK HİZMETİ İLE, TOPLANAN PARA–KREDİ KARTI İLE YAPILAN İŞLEMLER–ARACILIK HİZMET BEDELİ ARASINDAKİ FARKLAR  214
XX. ELEKTRONİK ORTAMDA TAHSİLATA ARACILIK İŞLERİNDE KDV BEYANNAMESİNDEKİ KREDİ KARTI BİLDİRİMİ İLE POS CİHAZLARI ÜZERİNDEN GEÇEN TUTARLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR  215
XXI. İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK (İKİNCİ EL ÜRÜNLERİN SATIŞI) VE MÜZAYEDE HİZMETLERİNDE KDV UYGULAMASI VE BELGE DÜZENİ  215
XXII. DATA AKTARIM HİZMETİ İÇİN YURT DIŞI FİRMAYA ÖDENEN BEDELLER  217
XXIII. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, AKADEMİSYEN VB. KİŞİLERE ARIZİ OLARAK YAPTIRILAN WEB SAYFASI TASARIMI, BİLGİSAYAR YAZILIM HİZMETİ KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER  217
XXIV. E–TİCARET FİRMALARINDA BELGE DÜZENİ, E ARŞİV UYGULAMASI BİLDİRİM VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  218
XXV. E–FATURA, E–ARŞİV, E–İRSALİYE, E–GİDER PUSULASI, E–BİLET DÜZENLEMELERİ (509 No.lu VUK Tebliği)  219
A. Elektronik Ortamda Düzenlenebilen Belgeler  219
1. E–Fatura Uygulaması  219
2. E–Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu  221
3. E–Arşiv Fatura Uygulaması  224
4. E–Arşiv Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen Mükellefler ile Elektronik Ticaret Kapsamında Düzenlenecek Faturalara İlişkin Usul ve Esaslar  225
5. E–İrsaliye Uygulaması  228
6. E–Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması  232
7. E–Müstahsil Makbuzu Uygulaması  234
8. E–Gider Pusulası Uygulaması  236
9. E–Bilet Uygulaması  238
10. E–Bilet Uygulamaları  239
BÖLÜM 7:
OYUN ŞİRKETLERİ, MOBİL APLİKASYON VE
UYGULAMA ŞİRKETLERİ
I. OYUN ŞİRKETLERİ’NDE VERGİ UYGULAMALARI  250
II. OYUN GELİRLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ  250
III. OYUN GELİRLERİNDE BELGE DÜZENİ VE KDV  251
IV. OYUN ŞİRKETLERİNİN YURTDIŞINDA VERDİĞİ REKLAM ÖDEMELERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU  251
V. OYUN ŞİRKETLERİNDE KDV İADESİ  252
A. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Oyun Şirketlerinin KDV İndirimi ve İadesi  252
B. Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 20. Maddesi  252
VI. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ DIŞINDA BAŞLAYIP, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜNDE TAMAMLANAN OYUN ŞİRKETLERİNDE KURUMLAR VERGİSİ VE KDV  254
VII. YURT DIŞI PLATFORMLAR ÜZERİNDEN GELİR ORTAKLIĞI İLE TÜRKİYE’DE MUKİM NİHAİ KULLANICI VE TÜKETİCİLERE OYUN HİZMET SATIŞLARINDA, YABANCI OYUN PLATFORMLARI İLE OYUN SAHİBİ TÜRKİYE MUKİMİ OYUN ŞİRKETLERİNDE KDV UYGULAMASI  259
A. 17 Seri No.lu KDV Uygulama Genel Tebliği ile Yapılan Düzenlemeler  259
1. Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetler  260
VIII. OYUN PLATFORMLARI TARAFINDAN TÜRKİYE’DEKİ NİHAİ KULLANICILARDAN ELDE EDİLEN VE 3 NO.LU KDV BEYANNAMESİ İLE BEYAN EDİLEREK KDV’Sİ ÖDENEN GELİRLERİN, OYUN ŞİRKETLERİNE AKTARILMASI  261
IX. YURTDIŞINA OYUNU HAKLARI İLE BERABER (OYUNUN STÜDYO OLARAK) SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI VE KDV İSTİSNASI  262
X. YARIŞMA VE ÇEKİLİŞLERDE VERİLEN PARA VE İKRAMİYELER  263
A. Gelir Vergisi Kanunu Yönünden  264
B. Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Yönünden  265
C. Damga Vergisi Kanunu Yönünden  266
D. Vergi Usul Kanunu Yönünden  267
XI. E–SPORCULARA ÖDENEN BEDELLERİN VERGİLENDİRİLMESİ  268
A. Mobil Uygulamalar (Aplikasyonlar)  271
1. Kurumlar Vergisi Kanunu Yönünden  272
2. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden  272
3. Vergi Usul Kanunu Yönünden  273
B. Mobil Uygulamalarda (Aplikasyonlarda) Belge Düzeni ve KDV  274
XII. MOBİL UYGULAMA (APLİKASYON) ŞİRKETLERİNDE KDV İADESİ  275
XIII. MOBİL APLİKASYON ŞİRKETLERİNİN YURTDIŞINDA VERDİĞİ REKLAM ÖDEMELERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU  276
A. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Mobil Aplikasyon Şirketlerinin Kurumlar Vergisi, KDV İndirimi ve İadesi  277
B. Katma Değer Vergisi Kanunu Geçici 20. Maddesi  277
BÖLÜM 8:
ELEKTRONİK PARA VE ELEKTRONİK ÖDEME HİZMETLERİ SAĞLAYAN ŞİRKETLER
I. GENEL AÇIKLAMA  281
II. 6493 SAYILI ÖDEME VE MENKUL KIYMET MUTABAKAT SİSTEMLERİ, ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA KURULIŞLARI HAKKINDA KANUN  283
A. Tanımlar  283
B. Sistem  285
1. Sistem İşleticisinin Faaliyet İzni  285
2. Faaliyet İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi  286
3. Faaliyet İzninin Sona Ermesi  286
4. Sistem Gözetimi  287
5. Önlem Alınmasını Gerektiren Hâller ve Alınacak Tedbirler  287
B. Transfer Emri, Netleştirme ve Teminatlar ile Sistemlerin Belirlenmesi  288
1. Transfer Emri, Netleştirme ve Teminatlar  288
2. Ödeme Hizmetleri ve Ödeme Kuruluşları Ödeme Hizmeti  289
3. Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı  291
4. Ödeme Kuruluşu  292
5. Faaliyet İzni Başvurusunun Değerlendirilmesi  292
6. Faaliyet İzninin İptali  293
7. Faaliyet İzninin Sona Ermesi  293
III. ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI İLE ELEKTRONİK PARANIN İHRACI  294
A. Elektronik Para İhraç Eden Kuruluşlar  294
B. Elektronik Para İhracı  295
C. Denetim  295
D. Fonların Korunması ve Teminat  297
E. Belge ve Kayıtların Saklanması ile Kişisel Bilgilerin Korunması, Değişikliklerin Bildirilmesi  297
F. Muafiyet ve İstisnalar  298
G. Pay Edinim ve Devirleri ile Değişikliklerin Bildirilmesi  298
H. İzinsiz Faaliyette Bulunmak  299
İ. Denetim ve Gözetim Faaliyetlerini Engellemek ve İstenilen Bilgileri Vermemek  299
J. Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmak  299
K. Belgelerin Saklanması ve Bilgi Güvenliği Yükümlülüğüne Aykırı Davranmak  299
L. Sırların Açıklanması  300
M. İtibarın Zedelenmesi  300
N. Elektronik Para Kuruluşlarının Görevli ve İlgililerinin Cezai Sorumluluğu  300
O. İşlemlerin Kayıt Dışı Bırakılması ve Gerçeğe Aykırı Muhasebeleştirme  300
Ö. Zimmet  301
P. Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği  301
IV. ÖDEME HİZMETLERİ VE ELEKTRONİK PARA İHRACI İLE ÖDEME KURULUŞLARI VE ELEKTRONİK PARA KURULUŞLARI  302
A. Kurumsal Yönetim  302
1. Yönetim Kurulu  302
2. Genel Müdür  304
B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdüre İlişkin Bildirimler  304
C. İç kontrol  305
D. Risk Yönetimi  306
E. Muhasebe, Raporlama ve Bağımsız Denetim  306
F. Özkaynak  307
1. Başlangıç Sermayesi  307
2. Özkaynak  307
G. Asgari Özkaynak Yükümlülüğü  309
H. Fonların Korunması  310
1. Ödeme Fonlarının Korunması  310
İ. Elektronik Para Koruma Hesabı  311
J. Koruma Hesaplarının Bloke Edilmesi ve Teminat  311
K. Sözleşme ve Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  312
1. Tek Seferlik Ödeme İşlemi  312
2. Tek Seferlik Ödeme İşlemi Şartları  312
3. Tek Seferlik Ödemelerde Bilgi Verme Yükümlülüğü  312
L. Çerçeve Sözleşme  313
M. Sözleşme Öncesi Bilgilendirme  314
N. Sözleşme Şartları  314
O. Sözleşme Değişiklikleri  315
Ö. Sözleşmenin Feshi  316
P. Çerçeve Sözleşme Kapsamındaki İşlemlerde Bilgi Verme Yükümlülüğü  316
R. Bilgi İçin Ücret Talep Edilmesi  318
S. Ücretler  318
T. İlave Ücret ve İndirimler Hakkında Bilgilendirme  318
1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  318
2. Ödeme Aracıyla İlgili Hak ve Yükümlülükler  319
3. Yetkilendirilmemiş Veya Hatalı Gerçekleştirilmiş İşlemlerde Tarafların Hak ve Yükümlülükleri  320
U. Alıcı Tarafından Veya Alıcı Aracılığıyla Başlatılan Ödeme İşlemlerinde Geri Ödeme  321
V. Ödeme  321
1. Ödeme Emri ve Ödeme Tutarı  321
2. Ödeme Emrinin Reddi  322
3. Ödeme Emrinin Geri Dönülemezliği  322
4. Gönderilen ve Alınan Tutarlar  323
5. Ödemelerde kullanılacak para birimi  323
6. Ödeme Hesabına Yapılan Ödemeler  323
Y. Alıcının Ödeme Hizmeti Sağlayıcısı Nezdinde Bir Ödeme Hesabının Bulunmaması  324
1. Ödeme Hizmeti Sağlayıcısının Sorumluluğu  324
a. Hatalı Kimlik Tanımlayıcıları  324
b. İşlemin Gerçekleştirilmemesi Veya Hatalı Gerçekleştirilmesi  324
c. Mücbir Sebep  326
2. Muafiyetler  326
a. Tüketici Olmayan Ödeme Hizmeti Kullanıcıları  326
b. Şikâyet ve İtirazlar  326
c. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşları İle Bu Kuruluşların Şube Veya Temsilcilerince Yapılan Ödeme Hizmetlerinin Vergilendirilmesi  327
3. Ödeme Hizmetlerinin Vergilendirilmesi  327
4. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının BSMV Mükellefiyeti ve Matrah  328
5. Ödeme Hizmetlerinin Vergilendirilmesi  328
6. Sanal POS hizmetlerinde vergilendirme ve matrah  328
7. Elektronik Para İhracına İlişkin Ödeme Hizmetlerinde Vergilendirme ve Matrah  329
8. Para Havalesi Hizmetlerinde Vergilendirme ve Matrah  329
9. Mobil Ödeme Hizmetlerinde Vergilendirme ve Matrah  331
10. Fatura Ödemelerine Aracılık Hizmetlerinde Vergilendirme ve Matrah  332
11. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Şubeleri Tarafından Verilen Ödeme Hizmetlerinin Beyanı  332
12. BSMV Beyannamesinin Verme ve Ödeme Süreleri  332
13. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Belge Düzeni  332
a. Vergi Usul Kanunu Yönünden  333
b. Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Yönünden  334
c. Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Ana Faaliyeti Dışındaki İşlemleri ve KDV  335
V. ÖN ÖDEMELİ KARTLAR  336
A. Ön Ödemeli Kart (Prepaid Card)  336
B. PİN’ler  336
C. Elektronik Cüzdan  336
D. Elektronik Ortamda Ödeme Aracı Olarak Kullanılan Ön Ödemeli Kartların Teslimlerinde KDV Uygulaması Hakkında  337
E. BİTCOİN, Madenciler  340
F. BİTCOİN’in Teknolojik Olarak Üretimi  340
G. BİTCOİN’in Yasal Durumu  341
Kavram Dizini  343
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021