Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi
Doktorlar, Diş Hekimleri, Avukatlar, Mimarlar, Mühendisler, Noterler, Mali Müşavirler, Rehberler, Sanatçılar, Özel Ders Verenler, İş Güvenliği Uzmanları
Ocak 2016 / 3. Baskı / 383 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Mayıs 2012 27.50 TL 19.90 TL (%28) Sepete Ekle
   

İlk iki baskısı gördüğü yoğun ilgi sonucu kısa sürede tükenen kitabın, mevzuatta yapılan tüm değişikliklerde dikkate alınarak, tüm konular yeniden gözden geçirilmiş ve konular ele alınırken Vergi İdaresinin ikincil mevzuat düzenlemeleri ve görüşleri, yargı kararları ile örnek olaylara yeterince yer verilerek güncellenmiş ve genişletilmiş 3. baskısı hazırlanmıştır. Kitap, başta serbest muhasebeci ve mali müşavirler, hekimler ve avukatlar olmak üzere serbest meslek faaliyetinde bulunan mükellefler tarafından ilgiyle karşılanmıştır.


Kitapta serbest meslek erbaplarının uygulamada sorun yaşadığı hasılattan indirilecek genel giderler, indirim konusu yapılamayacak giderler, avukatlara ödenen vekalet ücreti, aile hekimlerinde stopaj, hekimlerin pos cihaz ve belgesi kullanması, serbest meslek makbuzu düzenlenmesi ve yıllık beyanname verilmesi ile telif kazancı istisnası ve vergiden muaf serbest meslek erbapları gibi bazı konular ise vergi idaresi, yargı kararları ve uzman kişilerin görüşleri doğrultusunda detaylı olarak incelenmiştir.

İncelemekte olduğunuz bu çalışma, sade ve anlaşılır bir dille, örnek olaylarla desteklenerek hazırlanmış olup; serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesi hakkında bilgi sahip olmak isteyen okurların yararlanabileceği güncel ve kapsamlı bir kaynak niteliğindedir.

Konu Başlıkları
Serbest Meslek Erbapları
Serbest Meslek Faaliyeti–Kazancı
Vergiden Muaf Serbest Meslek Erbapları
Telif Kazancı İstisnası
Serbest Meslek Kazancında Tevkifat
Avukatlık Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi
Serbest Meslek Kazanç Defteri
Serbest Meslek Kazancından
İndirilebilecek–İndirilemeyecek Giderler
Serbest Meslek Makbuzu–Gider Pusulası Düzenlenmesi
Yıllık Beyannameden İndirim Konusu Yapılacak Unsurlar
Barkod: 9789750234651
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 383
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
SERBEST MESLEK FAALİYETİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
1. Gelirin Tanımı ve Gelir Unsurları  23
2. Serbest Meslek Faaliyetinin Tanımı ve Nitelikleri  24
3. Serbest Meslek Kazancı–Ticari Kazanç Ayırımı  26
4. Serbest Meslek Kazancı–Ücret Ayırımı  28
4.1. Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Elde Ettiği Gelirin Tespiti  32
4.2. İş Güvenliği Uzmanlığı Faaliyetinin Vergilendirilmesi  33
4.3. Sigorta Eksperliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Niteliği  35
5. Serbest Meslek Kazancı–Diğer Kazanç ve İrat Ayrımı  35
6. Serbest Meslek Kazancında Gelirin Elde Edilmesi  36
7. Serbest Meslek Erbabının Tarifi  38
7.1. Serbest Meslek Faaliyetinin Yanında Başka Bir İş veya Görev ile Devamlı Olarak Uğraşılması  39
8. Kanunen Serbest Meslek Erbabı Sayılanlar  42
8.1. Harita ve Plan Çizim İşi Yapanların Elde Ettikleri Gelirin Niteliği  45
9. Gelir Vergisinden Muaf Tutulan Serbest Meslek Erbapları  45
9.1. Ebe, Sünnetçi, Sağlık Memuru, Arzuhalci, Rehber Gibi Serbest Meslek Erbaplarının Gelir Vergisinden Muaf Olmasının Şartları  46
9.1.1. Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi  47
9.1.2. Kendi Nam ve Hesaplarına Çalışmak Suretiyle Şarkı Söyleyenler ile Müzik İcra Edenlerin Vergi Mükellefiyeti  51
9.2. Gelir Vergisinden Muaf Olan Serbest Meslek Erbaplarında Tevkifat Uygulaması  52
9.3. Gelir Vergisinden Muaf Olan Serbest Meslek Erbaplarında Katma Değer Vergisi Uygulaması  52
9.4. Gelir Vergisinden Muaf Olan Serbest Meslek Erbaplarında Engellilik İndirimi Uygulaması  53
9.5. Özel Ders Veren Öğreticilerin Durumu  53
10. Serbest Meslek Kazancının Tespiti  53
10.1. Hasılat Sayılan/Sayılmayan Haller  56
10.2. Tahsil Sayılan Haller  56
10.3. Tahsil Çeşitleri  57
10.3.1. Nakden Tahsilat  57
10.3.2. Aynen Tahsilat  57
10.3.3. Menfaat Sağlanması Şeklinde Tahsilat  58
10.3.4. Geçmiş ve Gelecek Yıllara Ait Tahsilat  58
10.3.5. Bono ile Tahsilat ve Ödeme  58
10.4. Tahakkuk Etmemiş ve Fakat Tahsil Edilmiş Paraların Hasılat ve Gider Durumu  58
10.5. İşin Terkinde Hasılat  59
10.6. Ölüm Halinde Hasılat  59
11. Mesleki Teşekküllerce veya Kanunen Yetkili Kılınan Kuruluşlarca Belirlenen Ücret Tarifesinin Olması Durumunda Hasılat  60
12. Serbest Meslek Kazançlarında Gelir Vergisi Tevkifatı  60
12.1. Serbest Meslek Erbabının Kiraladığı İkametgahını İşyeri Olarak Kullanması Durumunda Tevkifat  62
12.2. Kiralanan İş Yerinin Bir Kısmının Başka Bir Serbest Meslek Erbabına Kiralanması Durumunda Tevkifat  63
12.3. Aile Hekimlerinin Vergisel Sorumlulukları  64
12.3.1. 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu  64
12.3.2. Personelin Statüsü ve Malî Hakları  65
12.3.3. Aile Hekimlerinin Yapmış Oldukları Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı  70
12.3.4. Aile Hekimlerinin Vergi Dairesinde Muhtasar Yönünden Mükellefiyet Kaydı Yaptırmaları  72
12.4. Serbest Meslek Makbuzunda Gelir Vergisi Tevkifatının Gösterilmesi  73
13. Serbest Meslek Erbabının Mükellefiyet Tesisi  74
13.1. İşe Başlamayı Bildirme  76
13.2. İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler  76
13.3. Değişiklikleri Bildirme  77
13.4. İşi Bırakmayı Bildirme  77
13.5. Bildirimlerde Usul ve Süre  78
13.6. Vergi Levhası  78
13.6.1. Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler  79
13.6.2. Vergi Levhasının Alınması ve Bulundurulması  80
13.6.3. Vergi Levhasına İlişkin Diğer Hususlar  81
14. Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter ve Düzenleyeceği Belgeler  83
14.1. Serbest Meslek Kazanç Defteri  83
14.1.1. Noterlerin ve Borsa Acentalarının Resmi Defterleri  83
14.1.2. Doktorların Tutacağı Defter  84
14.1.3. Serbest Meslek Kazancı Defterinin Tutulmasında Uyulacak Usul ve Esaslar  84
14.1.4. Serbest Meslek Kazanç Defterinin Tasdiki  85
14.1.5. Serbest Meslek Kazanç Defterinin İşyerinde Bulundurma Zorunluluğu Yoktur  85
14.2. Serbest Meslek Makbuzu  86
14.2.1. Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi  87
14.2.2. Serbest Meslek Makbuzu ve Faturanın Birlikte Kullanılması  88
14.2.3. Serbest Meslek Erbabının Gider Pusulası ve Reçete Kullanması  88
14.2.4. Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemek Zorunda Olmayan Serbest Meslek Erbapları  89
14.2.5. Tahsilatın Yapılmadığı Ancak Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Durumda Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi  89
14.3. Serbest Meslek Erbabı Tarafından Verilen Hizmet Bedelinin Geç Tahsil Edilmesi Durumunda Gelir Vergisi Tevkifatının ve Katma Değer Vergisinin Beyanı  91
14.3.1. Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay  92
14.3.2. Konu Hakkında Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarafından Verilen Karar  94
14.3.3. Konu Hakkında Maliye Bakanlığının Görüşü  96
14.3.4. Serbest Meslek Makbuzunda KDV’nin Gösterilmesi  98
14.4. Serbest Meslek Erbabının Muhafaza ve İbraz Ödevi  101
14.5. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilmesi  102
15. Serbest Meslek Faaliyetinde Katma Değer Vergisi  103
16. Serbest Meslek Faaliyetinin Yanında Başka Bir Faaliyet Yapılması  105
17. Serbest Meslek Erbaplarının Ortaklık Olarak Faaliyette Bulunması  106
18. Serbest Meslek Erbaplarının Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi  107
19. Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi  108
19.1. Avukatlık (Vekalet) Ücretinin Yasal Dayanağı  108
19.2. Avukatlık Kanununa Göre Vekalet Ücretleri  108
19.3. Vekalet Ücretinin Tahsil Yöntemleri  110
19.4. Vekalet Ücretinin Serbest Meslek Kazancı Olarak Tevkifata Tabi Tutulması  110
19.5. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi  112
19.6. Vekalet Ücretinde Katma Değer Vergisi Uygulaması  117
19.7. Vekalet Ücretinin İşveren Tarafından Ücretlisi Durumunda Olan Avukata Ödenmesi  121
19.8. İşverene Bağlı Olarak Çalışan Avukatın Arızi Olarak Kendi Hesabına Avukatlık Hizmeti Yapması  123
19.9. Yargıtay Hukuk Dairelerinin Kararlarında Vekâlet Ücreti  124
19.10. Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi, Tevkifat ve KDV Konusunda Farklı Bir Görüş  125
19.11. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi Konusunda İleri Sürülen Bazı Görüşler  127
19.12. Avukatlık Ücretinin Tazminat Niteliğinde Bir Ödeme Olduğuna İlişkin Bir Görüş  131
19.13. Genel Değerlendirme  131
20. Ortaklık Olarak Faaliyette Bulunan Avukatların Vergilendirilmesi  133
20.1. Avukatlık Kanununda Yer Alan Düzenlemeler  133
20.2. Ortaklık Şeklinde Faaliyet Gösteren Avukatların Gelir Vergisi Mükellefiyeti  134
20.3. Avukatlık Ortaklığında Katma Değer Vergisi  136
21. Hekimlerin POS Cihazı Kullanmak Suretiyle Yapacakları Tahsilatlarda Belge Düzeni  137
21.1. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri ile Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı Okuyucuları  138
21.2. Hekimler Tarafından Kullanılacak Cihaz ve Belgelerin Özellikleri  138
21.3. POS Cihazlarında Kullanılacak Kağıt Ruloların Özellikleri  140
21.4. Uygulamanın Başlama Tarihi ile Diğer Usul ve Esaslar  140
21.5. Hizmet Bedelinin Kredi Kartı Kullanmaksızın Tahsil Edilmesi Durumunda Belge Düzeni  141
21.6. İkametgâhlarını İşyeri Adresi Olarak Gösteren Hekimlerin Durumu  142
21.7. Diş Hekimlerinin POS Belgesi ile Birlikte Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemeleri  142
21.8. Adi Ortaklık Olarak Faaliyette Bulunan Hekimlerin Düzenleyeceği POS Belgeleri  143
21.9. Yeni İşe Başlayan Hekimlerin POS Cihazını İşyerinde Bulundurma ve Kullanmaya Başlama Süresi  143
21.10. Hastanede Ücretli Olarak Çalışan Doktorun Mesai Saatleri Dışında Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunmaları Halinde POS Cihazı Kullanma Mecburiyeti  143
21.11. Uygulamaya İlişkin Cezai Müeyyideler  148
22. Cumhuriyet Savcılıkları Tarafından Baro Tarafından Görevlendirilen Avukatlara Ödenecek Müdafi ve Vekil Ücretinin Vergilendirilmesi  149
22.1. 5320 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmadan Önce Yer Alan Düzenleme  149
22.2. 5560 Sayılı Kanunla 5320 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik  150
22.3. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik  151
22.4. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 19.12.2006 Tarihinden Önce Görevlendirilen Müdafi ve Vekillerin Almayı Hak Ettikleri Ücretler ile Görevin İfasından Doğan Zorunlu Giderlerin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik  153
22.5. 2015 Yılında Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife  154
22.6. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Baro Tarafından Müdafi ve Vekil Olarak Görevlendirilen Avukatlara Ödenmesi Gereken Ücretin Vergilendirilmesi  155
22.6.1. Baro Tarafından Görevlendirilen Avukatlara Yapılan Ödemelerde Tevkifat Uygulaması  155
22.6.2. Müdafi ve Vekil Ücretinde Katma Değer Vergisi Uygulaması  156
22.6.3. Müdafi veya Vekil Ücretinin Ödenmesi ve Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi  156
23. Serbest Meslek Erbabının Çalıştırdığı Hizmet Erbabına Ödeyeceği Asgari Geçim İndirimi Tutarı  157
23.1. Yasal Düzenleme  160
23.2. Asgari Geçim İndirimi Sisteminden Yararlanacak Olan Ücretliler  161
23.3. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasından Yararlanamayacak Olan Ücretliler  161
23.4. Asgari Geçim İndirimi Oranları  162
23.5. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması  162
23.6. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Çocuk ve Eş Kavramı  165
23.7. Asgari Geçim İndirimi Oranını Etkileyen Değişikliklerin İşverene Bildirilmesi  165
23.8. Ay Kesirleri Tam Ay Olarak Dikkate Alınacaktır  166
23.9. Net Ücret Üzerinden Anlaşan Ücretliler Asgari Geçim İndiriminden Yaralanacaktır  167
23.10. Yıl İçinde İşveren Değiştiren Ücretlilerin Durumu  167
23.11. Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması  169
23.12. Ücretliler Tarafından Aile Durumu Bildiriminin Doldurulması  169
23.13. Çalışmayan ve Herhangi Bir Geliri Olmayan Eşin Mahiyeti  170
23.14. İşverenler Tarafından Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi  170
23.15. Muhtasar Beyanname Veren İşverenler Tarafından Yapılacak İşlemler  171
23.16. Mahsup İşlemi Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler Toplamından Yapılacaktır  171
23.17. Doğum, Askerlik, Yurtdışı Görev ve Diğer Sebepler Dolayısıyla Ücretsiz İzine Ayrılan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması  172
23.18. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler  172
23.19. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplamasına İlişkin Örnekler  173
24. İşyeri Kira Ödemelerinin Belgelendirilmesi  175
25. Serbest Meslek Erbabının Yenileme Fonu Ayırması Mümkün Değildir  178
26. Serbest Meslek Erbabı Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma ve Değersiz Alacak Yazma Olanağından Yararlanamaz  180
27. Serbest Meslek Erbabı Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Ayırma Olanağından Yararlanamaz  181
28. Serbest Meslek Erbabı Şüpheli Alacak Senetleri Reeskontu Uygulamasından Yararlanamaz  182
29. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Defterini Tuttuğu Mükellefi İhbar Etmesi ve İhbar İkramiyesi Talep Etmesi  183
İkinci Bölüm
SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILACAK GİDERLER
1. GVK’nın 68’inci Maddesinde Yer Alan Yasal Düzenleme  187
1.1. Mesleki Faaliyetle İlgili Genel Giderler  188
1.1.1. İşyeri Kirası, Aydınlatma ve Isıtma Giderleri  190
1.1.2. Serbest Meslek Erbabının Kiraladığı İşyerini Kiraya Vermesi  193
1.1.3. Serbest Meslek Erbabının Eşine ve Çocuğuna Ücret Ödenmesi  194
1.1.4. Telefon Giderleri (İşyeri, Özel Araç ve Cep Telefonları)  194
1.1.5. Kırtasiye Giderleri  195
1.1.6. İşyerine Ait Su ve Elektrik Aboneliğinin Başkasına Ait Olması  195
1.1.7. Banka Teminat Mektuplarına Ödenen Faiz ve Masraflar ile Banka Kredi Faizleri  195
1.1.8. Personel Ücretleri  197
1.1.9. Serbest Meslek Erbabının Temizlik İşlerini Yapan Kişilere Ödediği Ücretin Gider Yazılması  197
1.1.10. Şehir İçi Ulaşım Giderlerinin İndirimi  198
1.2. Hizmetli ve İşçilerle İlgili Diğer Giderler  199
1.2.1. Hizmet Erbabı İçin Ödenen Yemek Giderleri  200
1.2.1.1. Personele İşyeri Dışında Yediği Yemek Bedelinin Ödenmesi  200
1.2.2. Hizmet Erbabına Verilen Giyim Eşyası  201
1.2.2.1. Serbest Meslek Erbabının Özel Dış Giyim (Elbise) Harcamaları  203
1.2.3. Hizmet Erbabı İçin Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödenmesi veya Hizmet Erbabının Kendisi, Eşi ve Çocukları İçin Özel Sağlık Sigortası Yaptırılması  205
1.3. Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri  206
1.4. Tesisat, Demirbaş Eşya ve Taşıtlar İçin Ayrılan Amortismanlar  207
1.4.1. Serbest Meslek Erbabının Aynı Zamanda İşyeri (home–ofis) Olarak Kullanacağı Meskenin Alımında Ödenen Faiz Gideri İle Amortisman Gideri  210
1.4.2. Serbest Meslek Erbabının Sahibi Bulunduğu İşyerinde Faaliyette Bulunmasının Vergilendirme Boyutu Üzerine Genel Bir Değerlendirme  212
1.4.3. Serbest Meslek Faaliyetinde Kullanılan ve Amortisman Ayrılmayan Aracın Satışı  218
1.4.4. Mesleki Faaliyette Kullanılmak Üzere Satın Alınan Cep Telefonu Bedelinin Gider Yazılması veya Amortismana Tabi Tutulması  219
1.4.5. İşyerinde Kullanılan Ofis Mobilyaları/Mefruşat İçin Amortisman Uygulanıp Uygulanmayacağı  219
1.5. Kiralanan veya Envantere Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri  220
1.5.1. Taşıtlar İçin Ödenen Sigorta Giderinin Birden Fazla Takvim Yılını Kapsaması  222
1.5.2. Serbest Meslek Erbabının Kullandığı İkinci Aracın Amortisman, Yakıt ve Bakım Giderleri  223
1.5.3. Serbest Meslek Erbabının Kendi Aracı Dışında Personelin Kullandığı Aracın Amortisman, Yakıt ve Bakım Giderlerinin İndirim Konusu Yapılması  224
1.5.4. Eşe Ait Olan ve Bedelsiz Olarak Kiralanan Araç İçin Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı ile Amortisman, Yakıt ve Bakım Giderleri  225
1.5.5. Serbest Meslek Erbabının Kullandığı İkinci Aracın Giderlerini İndirmek İstemesinin “Vergi Kanunları Lafzı ve Ruhu ile Hüküm İfade Eder” İlkesine Göre Değerlendirilmesi  227
1.6. Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Giderler  228
1.7. Mesleki Faaliyetin İfası İçin Satın Alınan Mal ve Hizmet Bedelleri  229
1.8. Emekli Sandıklarına ve Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar  232
1.8.1. Serbest Meslek Erbabının Ödediği SGK 4–B (Bağ–Kur) Primleri  234
1.8.2. İsteğe Bağlı Olarak Ödenen Sigorta Primleri  235
1.8.3. Sosyal Güvenlik Destek Primlerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı  236
1.8.4. Topluluk Sigortasına Ödenen Primler  239
1.9. Faaliyetle İlgili Olarak Ödenen Meslek, İlan ve Reklam Vergileri  240
1.10. Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Ödenen Tazminatlar  242
2. Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirimi Mümkün Olmayan Giderler  244
Üçüncü Bölüm
GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN
SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
1. Genel Açıklamalar  251
2. Telif ve İhtira Beratı Kazanç İstisnası  251
2.1. Fikir ve Sanat Eseri Sayılabilmenin Şartları  252
2.2. GVK’nın 18’inci Maddesinde Yer Alan Yasal Düzenleme  253
2.3. İstisnanın Kapsamı ve Yararlanacak Olanlar  255
2.3.1. Telif Kazançları İstisnasından Yararlanacak Eserler  256
2.3.2. İstisnadan Yararlanamayacak Olanlar  257
2.4. İstisna Kapsamındaki Hasılat  258
2.4.1. Eserlerin Yurtdışında Değerlendirilmesi Sonucunda Elde Edilen Telif Kazancının İstisna Kapsamında Olup Olmadığı  260
2.4.2. Yönetmen, Özgün Müzik Bestecisi, Senaryo Yazarı, Diyalog Yazarı, Animatör, Süpervizörlerin İstisna Karşısındaki Durumu  261
2.4.3. Stand–Up Faaliyetine İlişkin Yazılan Senaryoların ve Oyunculuğa İlişkin Faaliyetin İstisna Karşısındaki Durumu  263
2.5. İstisna Kazançlarda Tevkifat Uygulaması  265
2.6. Telif Kazançlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması  267
2.6.1. KDV’de Tam Tevkifat Uygulaması  268
2.6.2. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Tam Tevkifat Uygulaması  268
2.7. İstisna Kapsamında Kazanç Elde Edenlerin Defter Tutma ve Belge Düzenleme Yükümlülüğü  271
2.7.1. Gider Pusulası Düzenlenmesi  271
2.8. İstisna Kapsamında Kabul Edilen ve Edilmeyen Bazı Çalışmalar  273
2.9. Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Hazırlattırılan Bilimsel Çalışmaların Durumu  278
2.10. Özel Dershanelere Test Sorusu ile Ders ve Test Kitabı Teslim Edilmesi  278
2.11. Mahalli Sanatçı Belgesi Olan Kişilerin Kurs Verme İşinin Vergilendirilmesi  280
2.12. Kitap Yazarının Elde Ettiği Telif Kazancının Vergilendirilmesi  281
2.13. Gazete ve Dergilerde Yazılan Makalelerden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi  284
2.14. İstisnadan Yararlanmak İçin Yapılacak İşlemler ve Başvuru Yapılacak Birimler  290
2.15. Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Telif Kazançları İstisnası Karşısındaki Durumu  293
2.16. Telif Hakkı ve İhtira Beratlarının Gayrimenkul Sermaye İradı ve Değer Artış Kazançları Kapsamında Vergilendirilmesi  294
2.17. İstisna Kapsamındaki Kazançlar İçin Yıllık Beyanname Verilmeyecektir  295
2.18. Telif Kazançları İstisnası Üzerine Genel Bir Değerlendirme  296
3. Sergi ve Panayır İstisnası  297
4. Teşvik Ödülü İstisnası  297
Dördüncü Bölüm
SERBEST MESLEK KAZANCININ BEYANI VE YILLIK
BEYANNAMEDEN İNDİRİM KONUSU YAPILACAK HUSUSLAR
1. Gelirin Toplanması ve Beyanı  299
2. Dar Mükellefiyette Vergilendirme  300
2.1. Dar Mükellefler Tarafından Elde Edilen Tamamı Türkiye'de Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş Olan Serbest Meslek Kazançları İçin Beyanname Verilmez  301
2.2. Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Dar Mükellefiyet Durumu  303
3. İstisna Kapsamındaki Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi  303
4. Yıllık Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi ile Beyan Dönemi ve Ödeme Zamanları  303
4.1. İnternet Ortamında Verilecek Beyannameler  304
4.2. Yıllık Beyannameye Eklenecek Belgeler  304
4.3. Beyan Edilen Gelire Uygulanacak Vergi Tarifesi  305
4.2.1. Ücret Gelirinin Yanında Diğer Gelir Unsurlarının da Beyan Edilmesi Halinde Gelir Vergisinin Hesaplanması  306
5. Yıllık Beyannameden İndirim Konusu Yapılacak Hususlar  307
5.1. Serbest Meslek Erbabının Ödemiş Olduğu Şahıs Sigorta Primlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirimi  312
5.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları  315
5.3. Engellilik İndirimi  315
5.4. Bağış ve Yardımlar  317
5.4.1. Sınırlı Olarak İndirilecekler  317
5.4.2. Sınırsız Olarak İndirilecekler  318
5.5. Sponsorluk Harcamaları  320
5.6. Ar–Ge Harcamaları  320
5.7. Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar  320
5.8. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar  321
5.9. EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdî ve Ayni Bağış ve Yardımlar  321
5.10. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar  321
5.11. Zarar Mahsubu  322
6. Matrahtan ve Gelir Unsurlarından İndirilmeyecek Giderler  322
7. Serbest Meslek Kazancının Yıllık Beyanname ile Beyanına İlişkin Örnekler  322
Beşinci Bölüm
YILLIK BEYANNAMEDE GEÇİCİ VERGİ VE TEVKİF YOLUYLA
KESİLEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ
1. Serbest Meslek Erbabının Ödediği Geçici Verginin Yıllık Beyannamede Mahsubu ve Kalan Tutarın Nakden veya Mahsuben İadesi  329
1.1. Yasal Düzenleme  329
1.1.1. Vergi İdaresi Tarafından Geçici Vergiyle İlgili Yapılan Düzenlemeler  330
1.1.2. Geçici Vergi Ödemek Zorunda Olmayan Mükellefler  330
1.1.3. Geçici Verginin Beyan Dönemleri  331
1.2. Geçici Verginin Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsubu  332
1.3. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade  333
1.4. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu  334
1.5. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergi ve Geçici Verginin Mahsubunda Öncelik Sırası  335
1.6. Geçici Verginin %10'u Aşan Tutarda Eksik Beyan Edilmesi  336
1.6.1. Düzeltme veya Ek Beyanname Verilmesi Durumunda %10 Yanılma Payı  338
1.7. Ödenmeyen Geçici Verginin Terkin Edilmesi ve Gecikme Zammının Hesaplanacağı Tarih  338
1.8. Re’sen veya İkmalen Tarh Edilen Geçici Vergide Mahsup Döneminin Geçmesi Durumunda Gecikme Faizinin Hesaplanacağı Tarih  339
1.9. Geçici Vergi Ödemek Zorunda Olmayan Mükelleflerin Geçici Vergi Beyannamesi Verip Vermeyeceği  339
1.10. İşin Bırakılması ve Ölüm Halinde Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi  340
1.10.1. İşin Bırakılması Halinde Beyanname Verilmesi  340
1.10.2. Ölüm Halinde Beyanname Verilmesi  340
1.11. Yıl İçinde Katma Değer Vergisi İade Alacağının Geçici Vergiye Mahsubu  341
2. Serbest Meslek Kazancından Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Yıllık Beyannamede Mahsubu ve Kalan Tutarın Nakden veya Mahsuben İadesi  342
2.1. Yasal Düzenlemeler  343
2.2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup  345
2.3. Mahsuben/Nakden İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Yapılması  347
2.4. Diğer Vergi Borçlarına Mahsuben İade Talep Edilmesi Durumunda Yapılacak İşlemler  349
2.4.1. Mükellefin Ortaklık Borçlarına Mahsup  351
2.4.2. Mükelleflerin İade Alacaklarını Ortağı Oldukları Limitet ve Anonim Şirketin Vergi Borçlarına Mahsup Talep Etmeleri  351
2.4.3. İleride Doğacak Vergi Borçlarına Mahsup Talebinde Bulunulması  352
2.4.4. Emekli Sandıklarına Olan Aidat Borçlarına Mahsup  353
2.5. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesi  353
2.5.1. Nakden İade Talebinin 10.000 TL’yi Geçmemesi Durumunda Aranacak Şartlar  354
2.5.1.1. 79 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile Nakden İade Edilecek Tutarın 10.000 TL’yi Geçmemesi Halinde Aranılan Belgelere İlişkin Yapılan Düzenleme  354
2.5.2. Nakden İade Talebinin 10.000 TL’yi Geçmesi Durumunda Aranacak Şartlar  355
2.5.2.1. Teminat Olarak Kabul Edilecek Kıymetler  356
2.5.2.2. Yeminli Mali Müşavir Tarafından Düzenlenecek Tam Tasdik Raporuna Göre İade  356
2.5.3. Vergi İnceleme Raporuna Göre Yapılacak İadeler  357
2.5.4. Nakden İade Edilecek Tutarın Üçüncü Kişilerin Vergi Borcuna Mahsubu  357
2.5.5. İade Alacağının Kısmen Mahsuben Kısmen de Nakden Talep Edilmesi  358
2.6. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu  359
2.6.1. Yıl İçinde Geçici Vergiden Mahsubu Yapılan Tevkifat Tutarları Yıllık Beyannameden Mahsup Edilecektir  360
2.7. İade Talebinin Gerçeğe Aykırı Belgelere Dayanması  360
2.8. Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin Vergi Sorumlusunca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesi  361
2.9. Adına Vergi Kesintisi Yapılan ile Gelir Sahibinin Farklı Gerçek veya Tüzel Kişi Olması  361
2.10. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu  362
2.11. Nakden veya Mahsuben İadede Süre ve Zamanaşımı  362
Kaynakça  367
Kavramlar Dizini  369
Yazarın Özgeçmişi  376
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskıya Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
SERBEST MESLEK FAALİYETİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR
1. Gelirin Tanımı ve Gelir Unsurları  23
2. Serbest Meslek Faaliyetinin Tanımı ve Nitelikleri  24
3. Serbest Meslek Kazancı–Ticari Kazanç Ayırımı  26
4. Serbest Meslek Kazancı–Ücret Ayırımı  28
4.1. Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Elde Ettiği Gelirin Tespiti  32
4.2. İş Güvenliği Uzmanlığı Faaliyetinin Vergilendirilmesi  33
4.3. Sigorta Eksperliği Faaliyetinden Elde Edilen Gelirin Niteliği  35
5. Serbest Meslek Kazancı–Diğer Kazanç ve İrat Ayrımı  35
6. Serbest Meslek Kazancında Gelirin Elde Edilmesi  36
7. Serbest Meslek Erbabının Tarifi  38
7.1. Serbest Meslek Faaliyetinin Yanında Başka Bir İş veya Görev ile Devamlı Olarak Uğraşılması  39
8. Kanunen Serbest Meslek Erbabı Sayılanlar  42
8.1. Harita ve Plan Çizim İşi Yapanların Elde Ettikleri Gelirin Niteliği  45
9. Gelir Vergisinden Muaf Tutulan Serbest Meslek Erbapları  45
9.1. Ebe, Sünnetçi, Sağlık Memuru, Arzuhalci, Rehber Gibi Serbest Meslek Erbaplarının Gelir Vergisinden Muaf Olmasının Şartları  46
9.1.1. Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesi  47
9.1.2. Kendi Nam ve Hesaplarına Çalışmak Suretiyle Şarkı Söyleyenler ile Müzik İcra Edenlerin Vergi Mükellefiyeti  51
9.2. Gelir Vergisinden Muaf Olan Serbest Meslek Erbaplarında Tevkifat Uygulaması  52
9.3. Gelir Vergisinden Muaf Olan Serbest Meslek Erbaplarında Katma Değer Vergisi Uygulaması  52
9.4. Gelir Vergisinden Muaf Olan Serbest Meslek Erbaplarında Engellilik İndirimi Uygulaması  53
9.5. Özel Ders Veren Öğreticilerin Durumu  53
10. Serbest Meslek Kazancının Tespiti  53
10.1. Hasılat Sayılan/Sayılmayan Haller  56
10.2. Tahsil Sayılan Haller  56
10.3. Tahsil Çeşitleri  57
10.3.1. Nakden Tahsilat  57
10.3.2. Aynen Tahsilat  57
10.3.3. Menfaat Sağlanması Şeklinde Tahsilat  58
10.3.4. Geçmiş ve Gelecek Yıllara Ait Tahsilat  58
10.3.5. Bono ile Tahsilat ve Ödeme  58
10.4. Tahakkuk Etmemiş ve Fakat Tahsil Edilmiş Paraların Hasılat ve Gider Durumu  58
10.5. İşin Terkinde Hasılat  59
10.6. Ölüm Halinde Hasılat  59
11. Mesleki Teşekküllerce veya Kanunen Yetkili Kılınan Kuruluşlarca Belirlenen Ücret Tarifesinin Olması Durumunda Hasılat  60
12. Serbest Meslek Kazançlarında Gelir Vergisi Tevkifatı  60
12.1. Serbest Meslek Erbabının Kiraladığı İkametgahını İşyeri Olarak Kullanması Durumunda Tevkifat  62
12.2. Kiralanan İş Yerinin Bir Kısmının Başka Bir Serbest Meslek Erbabına Kiralanması Durumunda Tevkifat  63
12.3. Aile Hekimlerinin Vergisel Sorumlulukları  64
12.3.1. 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu  64
12.3.2. Personelin Statüsü ve Malî Hakları  65
12.3.3. Aile Hekimlerinin Yapmış Oldukları Ödemelerde Gelir Vergisi Tevkifatı  70
12.3.4. Aile Hekimlerinin Vergi Dairesinde Muhtasar Yönünden Mükellefiyet Kaydı Yaptırmaları  72
12.4. Serbest Meslek Makbuzunda Gelir Vergisi Tevkifatının Gösterilmesi  73
13. Serbest Meslek Erbabının Mükellefiyet Tesisi  74
13.1. İşe Başlamayı Bildirme  76
13.2. İşe Başlama Bildirimine Eklenecek Belgeler  76
13.3. Değişiklikleri Bildirme  77
13.4. İşi Bırakmayı Bildirme  77
13.5. Bildirimlerde Usul ve Süre  78
13.6. Vergi Levhası  78
13.6.1. Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler  79
13.6.2. Vergi Levhasının Alınması ve Bulundurulması  80
13.6.3. Vergi Levhasına İlişkin Diğer Hususlar  81
14. Serbest Meslek Erbabının Tutacağı Defter ve Düzenleyeceği Belgeler  83
14.1. Serbest Meslek Kazanç Defteri  83
14.1.1. Noterlerin ve Borsa Acentalarının Resmi Defterleri  83
14.1.2. Doktorların Tutacağı Defter  84
14.1.3. Serbest Meslek Kazancı Defterinin Tutulmasında Uyulacak Usul ve Esaslar  84
14.1.4. Serbest Meslek Kazanç Defterinin Tasdiki  85
14.1.5. Serbest Meslek Kazanç Defterinin İşyerinde Bulundurma Zorunluluğu Yoktur  85
14.2. Serbest Meslek Makbuzu  86
14.2.1. Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi  87
14.2.2. Serbest Meslek Makbuzu ve Faturanın Birlikte Kullanılması  88
14.2.3. Serbest Meslek Erbabının Gider Pusulası ve Reçete Kullanması  88
14.2.4. Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemek Zorunda Olmayan Serbest Meslek Erbapları  89
14.2.5. Tahsilatın Yapılmadığı Ancak Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Durumda Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi  89
14.3. Serbest Meslek Erbabı Tarafından Verilen Hizmet Bedelinin Geç Tahsil Edilmesi Durumunda Gelir Vergisi Tevkifatının ve Katma Değer Vergisinin Beyanı  91
14.3.1. Katma Değer Vergisinde Vergiyi Doğuran Olay  92
14.3.2. Konu Hakkında Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarafından Verilen Karar  94
14.3.3. Konu Hakkında Maliye Bakanlığının Görüşü  96
14.3.4. Serbest Meslek Makbuzunda KDV’nin Gösterilmesi  98
14.4. Serbest Meslek Erbabının Muhafaza ve İbraz Ödevi  101
14.5. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilmesi  102
15. Serbest Meslek Faaliyetinde Katma Değer Vergisi  103
16. Serbest Meslek Faaliyetinin Yanında Başka Bir Faaliyet Yapılması  105
17. Serbest Meslek Erbaplarının Ortaklık Olarak Faaliyette Bulunması  106
18. Serbest Meslek Erbaplarının Geçici Vergi Beyanı ve Ödemesi  107
19. Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi  108
19.1. Avukatlık (Vekalet) Ücretinin Yasal Dayanağı  108
19.2. Avukatlık Kanununa Göre Vekalet Ücretleri  108
19.3. Vekalet Ücretinin Tahsil Yöntemleri  110
19.4. Vekalet Ücretinin Serbest Meslek Kazancı Olarak Tevkifata Tabi Tutulması  110
19.5. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi  112
19.6. Vekalet Ücretinde Katma Değer Vergisi Uygulaması  117
19.7. Vekalet Ücretinin İşveren Tarafından Ücretlisi Durumunda Olan Avukata Ödenmesi  121
19.8. İşverene Bağlı Olarak Çalışan Avukatın Arızi Olarak Kendi Hesabına Avukatlık Hizmeti Yapması  123
19.9. Yargıtay Hukuk Dairelerinin Kararlarında Vekâlet Ücreti  124
19.10. Vekalet Ücretinin Belgelendirilmesi, Tevkifat ve KDV Konusunda Farklı Bir Görüş  125
19.11. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenen Vekalet Ücretinin Vergilendirilmesi Konusunda İleri Sürülen Bazı Görüşler  127
19.12. Avukatlık Ücretinin Tazminat Niteliğinde Bir Ödeme Olduğuna İlişkin Bir Görüş  131
19.13. Genel Değerlendirme  131
20. Ortaklık Olarak Faaliyette Bulunan Avukatların Vergilendirilmesi  133
20.1. Avukatlık Kanununda Yer Alan Düzenlemeler  133
20.2. Ortaklık Şeklinde Faaliyet Gösteren Avukatların Gelir Vergisi Mükellefiyeti  134
20.3. Avukatlık Ortaklığında Katma Değer Vergisi  136
21. Hekimlerin POS Cihazı Kullanmak Suretiyle Yapacakları Tahsilatlarda Belge Düzeni  137
21.1. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Hekimler (Diş Hekimleri ile Veteriner Hekimler Dahil) Tarafından Kullanılacak Kredi Kartı Okuyucuları  138
21.2. Hekimler Tarafından Kullanılacak Cihaz ve Belgelerin Özellikleri  138
21.3. POS Cihazlarında Kullanılacak Kağıt Ruloların Özellikleri  140
21.4. Uygulamanın Başlama Tarihi ile Diğer Usul ve Esaslar  140
21.5. Hizmet Bedelinin Kredi Kartı Kullanmaksızın Tahsil Edilmesi Durumunda Belge Düzeni  141
21.6. İkametgâhlarını İşyeri Adresi Olarak Gösteren Hekimlerin Durumu  142
21.7. Diş Hekimlerinin POS Belgesi ile Birlikte Serbest Meslek Makbuzu Düzenlemeleri  142
21.8. Adi Ortaklık Olarak Faaliyette Bulunan Hekimlerin Düzenleyeceği POS Belgeleri  143
21.9. Yeni İşe Başlayan Hekimlerin POS Cihazını İşyerinde Bulundurma ve Kullanmaya Başlama Süresi  143
21.10. Hastanede Ücretli Olarak Çalışan Doktorun Mesai Saatleri Dışında Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunmaları Halinde POS Cihazı Kullanma Mecburiyeti  143
21.11. Uygulamaya İlişkin Cezai Müeyyideler  148
22. Cumhuriyet Savcılıkları Tarafından Baro Tarafından Görevlendirilen Avukatlara Ödenecek Müdafi ve Vekil Ücretinin Vergilendirilmesi  149
22.1. 5320 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmadan Önce Yer Alan Düzenleme  149
22.2. 5560 Sayılı Kanunla 5320 Sayılı Kanunda Yapılan Değişiklik  150
22.3. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik  151
22.4. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince 19.12.2006 Tarihinden Önce Görevlendirilen Müdafi ve Vekillerin Almayı Hak Ettikleri Ücretler ile Görevin İfasından Doğan Zorunlu Giderlerin Ödenmesine İlişkin Yönetmelik  153
22.5. 2015 Yılında Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin Tarife  154
22.6. Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Baro Tarafından Müdafi ve Vekil Olarak Görevlendirilen Avukatlara Ödenmesi Gereken Ücretin Vergilendirilmesi  155
22.6.1. Baro Tarafından Görevlendirilen Avukatlara Yapılan Ödemelerde Tevkifat Uygulaması  155
22.6.2. Müdafi ve Vekil Ücretinde Katma Değer Vergisi Uygulaması  156
22.6.3. Müdafi veya Vekil Ücretinin Ödenmesi ve Serbest Meslek Makbuzunun Düzenlenmesi  156
23. Serbest Meslek Erbabının Çalıştırdığı Hizmet Erbabına Ödeyeceği Asgari Geçim İndirimi Tutarı  157
23.1. Yasal Düzenleme  160
23.2. Asgari Geçim İndirimi Sisteminden Yararlanacak Olan Ücretliler  161
23.3. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasından Yararlanamayacak Olan Ücretliler  161
23.4. Asgari Geçim İndirimi Oranları  162
23.5. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması  162
23.6. Asgari Geçim İndirimi Uygulamasında Çocuk ve Eş Kavramı  165
23.7. Asgari Geçim İndirimi Oranını Etkileyen Değişikliklerin İşverene Bildirilmesi  165
23.8. Ay Kesirleri Tam Ay Olarak Dikkate Alınacaktır  166
23.9. Net Ücret Üzerinden Anlaşan Ücretliler Asgari Geçim İndiriminden Yaralanacaktır  167
23.10. Yıl İçinde İşveren Değiştiren Ücretlilerin Durumu  167
23.11. Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması  169
23.12. Ücretliler Tarafından Aile Durumu Bildiriminin Doldurulması  169
23.13. Çalışmayan ve Herhangi Bir Geliri Olmayan Eşin Mahiyeti  170
23.14. İşverenler Tarafından Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun Düzenlenmesi  170
23.15. Muhtasar Beyanname Veren İşverenler Tarafından Yapılacak İşlemler  171
23.16. Mahsup İşlemi Tevkif Yoluyla Kesilen Vergiler Toplamından Yapılacaktır  171
23.17. Doğum, Askerlik, Yurtdışı Görev ve Diğer Sebepler Dolayısıyla Ücretsiz İzine Ayrılan Ücretlilerde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması  172
23.18. Ödenmesi Gereken Gelir Vergisinin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanacak Cezai Müeyyideler  172
23.19. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplamasına İlişkin Örnekler  173
24. İşyeri Kira Ödemelerinin Belgelendirilmesi  175
25. Serbest Meslek Erbabının Yenileme Fonu Ayırması Mümkün Değildir  178
26. Serbest Meslek Erbabı Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma ve Değersiz Alacak Yazma Olanağından Yararlanamaz  180
27. Serbest Meslek Erbabı Azalan Bakiyeler Yöntemine Göre Amortisman Ayırma Olanağından Yararlanamaz  181
28. Serbest Meslek Erbabı Şüpheli Alacak Senetleri Reeskontu Uygulamasından Yararlanamaz  182
29. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirin Defterini Tuttuğu Mükellefi İhbar Etmesi ve İhbar İkramiyesi Talep Etmesi  183
İkinci Bölüm
SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİM KONUSU YAPILACAK GİDERLER
1. GVK’nın 68’inci Maddesinde Yer Alan Yasal Düzenleme  187
1.1. Mesleki Faaliyetle İlgili Genel Giderler  188
1.1.1. İşyeri Kirası, Aydınlatma ve Isıtma Giderleri  190
1.1.2. Serbest Meslek Erbabının Kiraladığı İşyerini Kiraya Vermesi  193
1.1.3. Serbest Meslek Erbabının Eşine ve Çocuğuna Ücret Ödenmesi  194
1.1.4. Telefon Giderleri (İşyeri, Özel Araç ve Cep Telefonları)  194
1.1.5. Kırtasiye Giderleri  195
1.1.6. İşyerine Ait Su ve Elektrik Aboneliğinin Başkasına Ait Olması  195
1.1.7. Banka Teminat Mektuplarına Ödenen Faiz ve Masraflar ile Banka Kredi Faizleri  195
1.1.8. Personel Ücretleri  197
1.1.9. Serbest Meslek Erbabının Temizlik İşlerini Yapan Kişilere Ödediği Ücretin Gider Yazılması  197
1.1.10. Şehir İçi Ulaşım Giderlerinin İndirimi  198
1.2. Hizmetli ve İşçilerle İlgili Diğer Giderler  199
1.2.1. Hizmet Erbabı İçin Ödenen Yemek Giderleri  200
1.2.1.1. Personele İşyeri Dışında Yediği Yemek Bedelinin Ödenmesi  200
1.2.2. Hizmet Erbabına Verilen Giyim Eşyası  201
1.2.2.1. Serbest Meslek Erbabının Özel Dış Giyim (Elbise) Harcamaları  203
1.2.3. Hizmet Erbabı İçin Bireysel Emeklilik Katkı Payı Ödenmesi veya Hizmet Erbabının Kendisi, Eşi ve Çocukları İçin Özel Sağlık Sigortası Yaptırılması  205
1.3. Mesleki Faaliyetle İlgili Seyahat ve İkamet Giderleri  206
1.4. Tesisat, Demirbaş Eşya ve Taşıtlar İçin Ayrılan Amortismanlar  207
1.4.1. Serbest Meslek Erbabının Aynı Zamanda İşyeri (home–ofis) Olarak Kullanacağı Meskenin Alımında Ödenen Faiz Gideri İle Amortisman Gideri  210
1.4.2. Serbest Meslek Erbabının Sahibi Bulunduğu İşyerinde Faaliyette Bulunmasının Vergilendirme Boyutu Üzerine Genel Bir Değerlendirme  212
1.4.3. Serbest Meslek Faaliyetinde Kullanılan ve Amortisman Ayrılmayan Aracın Satışı  218
1.4.4. Mesleki Faaliyette Kullanılmak Üzere Satın Alınan Cep Telefonu Bedelinin Gider Yazılması veya Amortismana Tabi Tutulması  219
1.4.5. İşyerinde Kullanılan Ofis Mobilyaları/Mefruşat İçin Amortisman Uygulanıp Uygulanmayacağı  219
1.5. Kiralanan veya Envantere Dahil Olan ve İşte Kullanılan Taşıtların Giderleri  220
1.5.1. Taşıtlar İçin Ödenen Sigorta Giderinin Birden Fazla Takvim Yılını Kapsaması  222
1.5.2. Serbest Meslek Erbabının Kullandığı İkinci Aracın Amortisman, Yakıt ve Bakım Giderleri  223
1.5.3. Serbest Meslek Erbabının Kendi Aracı Dışında Personelin Kullandığı Aracın Amortisman, Yakıt ve Bakım Giderlerinin İndirim Konusu Yapılması  224
1.5.4. Eşe Ait Olan ve Bedelsiz Olarak Kiralanan Araç İçin Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı ile Amortisman, Yakıt ve Bakım Giderleri  225
1.5.5. Serbest Meslek Erbabının Kullandığı İkinci Aracın Giderlerini İndirmek İstemesinin “Vergi Kanunları Lafzı ve Ruhu ile Hüküm İfade Eder” İlkesine Göre Değerlendirilmesi  227
1.6. Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Giderler  228
1.7. Mesleki Faaliyetin İfası İçin Satın Alınan Mal ve Hizmet Bedelleri  229
1.8. Emekli Sandıklarına ve Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar  232
1.8.1. Serbest Meslek Erbabının Ödediği SGK 4–B (Bağ–Kur) Primleri  234
1.8.2. İsteğe Bağlı Olarak Ödenen Sigorta Primleri  235
1.8.3. Sosyal Güvenlik Destek Primlerinin Gider Yazılıp Yazılamayacağı  236
1.8.4. Topluluk Sigortasına Ödenen Primler  239
1.9. Faaliyetle İlgili Olarak Ödenen Meslek, İlan ve Reklam Vergileri  240
1.10. Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Ödenen Tazminatlar  242
2. Serbest Meslek Kazancının Tespitinde İndirimi Mümkün Olmayan Giderler  244
Üçüncü Bölüm
GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN
SERBEST MESLEK KAZANÇLARI
1. Genel Açıklamalar  251
2. Telif ve İhtira Beratı Kazanç İstisnası  251
2.1. Fikir ve Sanat Eseri Sayılabilmenin Şartları  252
2.2. GVK’nın 18’inci Maddesinde Yer Alan Yasal Düzenleme  253
2.3. İstisnanın Kapsamı ve Yararlanacak Olanlar  255
2.3.1. Telif Kazançları İstisnasından Yararlanacak Eserler  256
2.3.2. İstisnadan Yararlanamayacak Olanlar  257
2.4. İstisna Kapsamındaki Hasılat  258
2.4.1. Eserlerin Yurtdışında Değerlendirilmesi Sonucunda Elde Edilen Telif Kazancının İstisna Kapsamında Olup Olmadığı  260
2.4.2. Yönetmen, Özgün Müzik Bestecisi, Senaryo Yazarı, Diyalog Yazarı, Animatör, Süpervizörlerin İstisna Karşısındaki Durumu  261
2.4.3. Stand–Up Faaliyetine İlişkin Yazılan Senaryoların ve Oyunculuğa İlişkin Faaliyetin İstisna Karşısındaki Durumu  263
2.5. İstisna Kazançlarda Tevkifat Uygulaması  265
2.6. Telif Kazançlarında Katma Değer Vergisi Uygulaması  267
2.6.1. KDV’de Tam Tevkifat Uygulaması  268
2.6.2. Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetlerde Tam Tevkifat Uygulaması  268
2.7. İstisna Kapsamında Kazanç Elde Edenlerin Defter Tutma ve Belge Düzenleme Yükümlülüğü  271
2.7.1. Gider Pusulası Düzenlenmesi  271
2.8. İstisna Kapsamında Kabul Edilen ve Edilmeyen Bazı Çalışmalar  273
2.9. Çeşitli Kurum ve Kuruluşlar Tarafından Hazırlattırılan Bilimsel Çalışmaların Durumu  278
2.10. Özel Dershanelere Test Sorusu ile Ders ve Test Kitabı Teslim Edilmesi  278
2.11. Mahalli Sanatçı Belgesi Olan Kişilerin Kurs Verme İşinin Vergilendirilmesi  280
2.12. Kitap Yazarının Elde Ettiği Telif Kazancının Vergilendirilmesi  281
2.13. Gazete ve Dergilerde Yazılan Makalelerden Elde Edilen Gelirin Vergilendirilmesi  284
2.14. İstisnadan Yararlanmak İçin Yapılacak İşlemler ve Başvuru Yapılacak Birimler  290
2.15. Dar Mükellef Gerçek Kişilerin Telif Kazançları İstisnası Karşısındaki Durumu  293
2.16. Telif Hakkı ve İhtira Beratlarının Gayrimenkul Sermaye İradı ve Değer Artış Kazançları Kapsamında Vergilendirilmesi  294
2.17. İstisna Kapsamındaki Kazançlar İçin Yıllık Beyanname Verilmeyecektir  295
2.18. Telif Kazançları İstisnası Üzerine Genel Bir Değerlendirme  296
3. Sergi ve Panayır İstisnası  297
4. Teşvik Ödülü İstisnası  297
Dördüncü Bölüm
SERBEST MESLEK KAZANCININ BEYANI VE YILLIK
BEYANNAMEDEN İNDİRİM KONUSU YAPILACAK HUSUSLAR
1. Gelirin Toplanması ve Beyanı  299
2. Dar Mükellefiyette Vergilendirme  300
2.1. Dar Mükellefler Tarafından Elde Edilen Tamamı Türkiye'de Tevkif Suretiyle Vergilendirilmiş Olan Serbest Meslek Kazançları İçin Beyanname Verilmez  301
2.2. Yurt Dışında Yaşayan Türk Vatandaşlarının Dar Mükellefiyet Durumu  303
3. İstisna Kapsamındaki Serbest Meslek Kazançlarının Vergilendirilmesi  303
4. Yıllık Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi ile Beyan Dönemi ve Ödeme Zamanları  303
4.1. İnternet Ortamında Verilecek Beyannameler  304
4.2. Yıllık Beyannameye Eklenecek Belgeler  304
4.3. Beyan Edilen Gelire Uygulanacak Vergi Tarifesi  305
4.2.1. Ücret Gelirinin Yanında Diğer Gelir Unsurlarının da Beyan Edilmesi Halinde Gelir Vergisinin Hesaplanması  306
5. Yıllık Beyannameden İndirim Konusu Yapılacak Hususlar  307
5.1. Serbest Meslek Erbabının Ödemiş Olduğu Şahıs Sigorta Primlerinin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinden İndirimi  312
5.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları  315
5.3. Engellilik İndirimi  315
5.4. Bağış ve Yardımlar  317
5.4.1. Sınırlı Olarak İndirilecekler  317
5.4.2. Sınırsız Olarak İndirilecekler  318
5.5. Sponsorluk Harcamaları  320
5.6. Ar–Ge Harcamaları  320
5.7. Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca Başlatılan Yardım Kampanyalarına Yapılan Ayni ve Nakdi Bağışlar  320
5.8. Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve Yardımlar  321
5.9. EXPO 2016 Antalya Ajansına Yapılan Her Türlü Nakdî ve Ayni Bağış ve Yardımlar  321
5.10. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar  321
5.11. Zarar Mahsubu  322
6. Matrahtan ve Gelir Unsurlarından İndirilmeyecek Giderler  322
7. Serbest Meslek Kazancının Yıllık Beyanname ile Beyanına İlişkin Örnekler  322
Beşinci Bölüm
YILLIK BEYANNAMEDE GEÇİCİ VERGİ VE TEVKİF YOLUYLA
KESİLEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ
1. Serbest Meslek Erbabının Ödediği Geçici Verginin Yıllık Beyannamede Mahsubu ve Kalan Tutarın Nakden veya Mahsuben İadesi  329
1.1. Yasal Düzenleme  329
1.1.1. Vergi İdaresi Tarafından Geçici Vergiyle İlgili Yapılan Düzenlemeler  330
1.1.2. Geçici Vergi Ödemek Zorunda Olmayan Mükellefler  330
1.1.3. Geçici Verginin Beyan Dönemleri  331
1.2. Geçici Verginin Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsubu  332
1.3. Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade  333
1.4. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu  334
1.5. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergi ve Geçici Verginin Mahsubunda Öncelik Sırası  335
1.6. Geçici Verginin %10'u Aşan Tutarda Eksik Beyan Edilmesi  336
1.6.1. Düzeltme veya Ek Beyanname Verilmesi Durumunda %10 Yanılma Payı  338
1.7. Ödenmeyen Geçici Verginin Terkin Edilmesi ve Gecikme Zammının Hesaplanacağı Tarih  338
1.8. Re’sen veya İkmalen Tarh Edilen Geçici Vergide Mahsup Döneminin Geçmesi Durumunda Gecikme Faizinin Hesaplanacağı Tarih  339
1.9. Geçici Vergi Ödemek Zorunda Olmayan Mükelleflerin Geçici Vergi Beyannamesi Verip Vermeyeceği  339
1.10. İşin Bırakılması ve Ölüm Halinde Geçici Vergi Beyannamesinin Verilmesi  340
1.10.1. İşin Bırakılması Halinde Beyanname Verilmesi  340
1.10.2. Ölüm Halinde Beyanname Verilmesi  340
1.11. Yıl İçinde Katma Değer Vergisi İade Alacağının Geçici Vergiye Mahsubu  341
2. Serbest Meslek Kazancından Yıl İçinde Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Yıllık Beyannamede Mahsubu ve Kalan Tutarın Nakden veya Mahsuben İadesi  342
2.1. Yasal Düzenlemeler  343
2.2. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup  345
2.3. Mahsuben/Nakden İade Taleplerinin Elektronik Ortamda Yapılması  347
2.4. Diğer Vergi Borçlarına Mahsuben İade Talep Edilmesi Durumunda Yapılacak İşlemler  349
2.4.1. Mükellefin Ortaklık Borçlarına Mahsup  351
2.4.2. Mükelleflerin İade Alacaklarını Ortağı Oldukları Limitet ve Anonim Şirketin Vergi Borçlarına Mahsup Talep Etmeleri  351
2.4.3. İleride Doğacak Vergi Borçlarına Mahsup Talebinde Bulunulması  352
2.4.4. Emekli Sandıklarına Olan Aidat Borçlarına Mahsup  353
2.5. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesi  353
2.5.1. Nakden İade Talebinin 10.000 TL’yi Geçmemesi Durumunda Aranacak Şartlar  354
2.5.1.1. 79 No.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile Nakden İade Edilecek Tutarın 10.000 TL’yi Geçmemesi Halinde Aranılan Belgelere İlişkin Yapılan Düzenleme  354
2.5.2. Nakden İade Talebinin 10.000 TL’yi Geçmesi Durumunda Aranacak Şartlar  355
2.5.2.1. Teminat Olarak Kabul Edilecek Kıymetler  356
2.5.2.2. Yeminli Mali Müşavir Tarafından Düzenlenecek Tam Tasdik Raporuna Göre İade  356
2.5.3. Vergi İnceleme Raporuna Göre Yapılacak İadeler  357
2.5.4. Nakden İade Edilecek Tutarın Üçüncü Kişilerin Vergi Borcuna Mahsubu  357
2.5.5. İade Alacağının Kısmen Mahsuben Kısmen de Nakden Talep Edilmesi  358
2.6. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu  359
2.6.1. Yıl İçinde Geçici Vergiden Mahsubu Yapılan Tevkifat Tutarları Yıllık Beyannameden Mahsup Edilecektir  360
2.7. İade Talebinin Gerçeğe Aykırı Belgelere Dayanması  360
2.8. Tevkif Yoluyla Kesilen Verginin Vergi Sorumlusunca Tahakkuk Ettirilmemesi veya Ödenmemesi  361
2.9. Adına Vergi Kesintisi Yapılan ile Gelir Sahibinin Farklı Gerçek veya Tüzel Kişi Olması  361
2.10. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu  362
2.11. Nakden veya Mahsuben İadede Süre ve Zamanaşımı  362
Kaynakça  367
Kavramlar Dizini  369
Yazarın Özgeçmişi  376
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021