İmar Hukuku Yaptırımları Engin Akın  - Kitap

İmar Hukuku Yaptırımları

1. Baskı, 
Nisan 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
512
Barkod:
9786052647868
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
690,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu eserimizin amacı, imara aykırı yapılaşmalar, riskli yapılar ve tehlikeli yapıları irdelemek; İmar Hukukuna yaptırımları açısından yaklaşmak ve bu şekilde hukukçulara elimizden geldiği kadarıyla yardımcı olmaktır. Yine imar planları kitabımızın kapsamı içerisinde olmasa da imar planlarının iptali halinde, iptal edilen imar planına göre düzenlenen yapı ruhsatlarının ve inşa edilen yapıların akıbetinin ne olması gerektiği konusu da irdelenmiştir. Bu nedenle de kitabımız doktrinsel bir çalışmadan ziyade uygulamacılara yol gösteren bir dava kılavuzu olma hedefini taşımaktadır.
Ayrıca belirtmek isteriz ki imar barışından kaynaklı hukuki ihtilaflar güncelliğini yitirdiğinden 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16'ncı maddesi ile ilgili uyuşmazlıklara kitabımızda yer verilmemiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İmar Para Cezaları
.
Yıkım Yaptırımı
.
Tehlikeli Yapı
.
Riskli Yapı (Kentsel Dönüşüm)
.
İmar Plan İptalinin Yapı Ruhsatına Etkisi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
BİRİNCİ KISIM
İMAR PARA CEZALARI
BİRİNCİ BÖLÜM
İMAR KANUNU YAPTIRIMLARI AÇISINDAN TEMEL BİLGİLER
I. GENEL OLARAK 3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 42’NCİ MADDESİ HÜKMÜ 
11
A. YAPI KAVRAMI 
11
1. Yapı Kavramı Açısından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32 ve 42’nci Madde Metinleri 
11
2. 3194 sayılı İmar Kanunu’ndaki Yapı Kavramı, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’ndaki Bina Kavramı 
16
B. İMARA AYKIRI YAPI KAPSAMINA GİRMEYEN BASİT TAMİR VE TADİLATIN (YAPI RUHSATI GEREKMEYEN İNŞAİ FAALİYETLER) RUHSATA TABİ ESASLI TADİLATTAN FARKI 
18
1. Basit tamir ve tadil 
19
2. Esaslı tadilat 
19
3. Basit tamir ve tadil ile ilgili imalat örnekleri 
21
a. Balkon kapamaları 
21
b. Korkuluk 
23
c. Pergola 
23
d. Sundurma 
24
e. Çardak/Kameriye 
24
f. Süs havuzları 
25
g. Bağımsız bölüm ara duvarlarının kaldırılması 
26
h. Peyzaj projesinde bahçe gözüken yerin beton dökülmek
suretiyle otoparka dönüştürülmesi 
26
3. Basit Tamir ve Tadile İlişkin Yargı İçtihatları 
27
İKİNCİ BÖLÜM
3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 42’NCİ MADDESİNİN 2’NCİ FIKRASINDA DÜZENLENEN İMAR PARA CEZASI
I. YETKİLİ İDARE 
43
A. VALİLİK VE BELEDİYELERİN YETKİLERİ 
43
B. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞININ YETKİSİ 
54
C. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 
56
D. BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 
59
II. İMARAAYKIRILIKTESPİTİ(YAPI TATİL ZAPTI/TUTANAĞI) 
65
A. YAPI TATİL ZAPTINDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR VE TEBLİĞİ 
65
B. YAPI TATİL ZAPTINA İLİŞKİN YARGI İÇTİHATLARI 
75
III. İMAR PARA CEZASININ HESAPLANMASI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR 
93
A. TEMEL PARA CEZASININ BELİRLENMESİNDE İMARA AYKIRILIKTAN ETKİLENEN ALAN VE MEKANSAL ALAN OLUŞTURMAYAN İMALAT SORUNU 
93
1. GENEL BİLGİLER 
93
2. İMARA AYKIRILIKTAN ETKİLENEN ALANA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
95
B. TEMEL PARA CEZASININ BELİRLENMESİNDE YAPI SINIFI VE GRUBUNUN BELİRLENMESİ 
128
1. KONUYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
128
2. KONUYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
138
C. İMAR PARA CEZASININ 42’nci MADDENİN İKİNCİ FIKRASININ (C) BENDİNDE YER ALAN ARTIRIM NEDENLERİ 
144
1. KONUYA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR 
144
2. KONUYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
146
D. İMAR PARA CEZASININ 42’NCİ MADDENİN 2’NCİ FIKRASININ (Ç) BENDİNDE YER ALAN ARTIRIM NEDENİ 
154
1. KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 
154
2. KONUYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
164
E. İMAR PARA CEZASININ MUHATABI 
168
1. YAPI MALİKİ 
168
a. Yapı Malikinin Tespiti 
168
b. Yapı Malikine İlişkin İçtihatlar 
175
2. YAPI MÜTEAHHİDİ 
196
a. Yapı Müteahhidi Aynı Zamanda Yapı Maliki midir? 
196
b. Konuya İlişkin İçtihatlar 
198
3. FENNİ MESUL–YAPI DENETİM ŞİRKETİ 
203
a. Yapı Denetim Şirketinin Fenni Mesul Olarak Sorumluluğu 
203
b. Konuya İlişkin İçtihatlar 
222
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 42’NCİ MADDESİNİN 3 İLA 5’İNCİ FIKRALARINDA DÜZENLENEN İDARİ PARA CEZALARI
I. 42’NCİ MADDENİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA YER ALAN FİİLLER 
235
A. PARSELASYON (İMAR KANUNU MADDE 18 UYGULAMASI) 
235
B. İMAR KANUNU MADDE 28 (MÜELLİFLİK, FENNİ MESULİYET, ŞANTİYE ŞEFLİĞİ, YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ VE KAYITLAR) 
237
C. İMAR KANUNU MADDE 32 (RUHSATSIZ VEYA RUHSAT VE EKLERİNE AYKIRI OLARAK BAŞLANAN YAPILAR) 
241
D. İMAR KANUNU MADDE 33 (UMUMİ HİZMETLERE AYRILAN YERLERDE MUVAKKAT YAPILAR) 
242
E. İmar Kanunu Madde 34 (İnşaat, Tamirat ve Bahçe Tanzimi ile İlgili Tedbirler Ve Mükellefiyetler) 
250
F. İMAR KANUNU MADDE 35 (BİNA ÖN CEPHE HATTI İLE YOL ARASI VE TABİİ ZEMİNİN KAZILMASI) 
250
G. İMAR KANUNU MADDE 36 (KAPICI DAİRELERİ VE SIĞINAKLAR) 
251
H. İMAR KANUNU MADDE 37 (OTOPARKLAR) 
252
İ. İMAR KANUNU MADDE 40 (KAMUNUN SELAMETİ İÇİN ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER) 
253
J. İMAR KANUNU MADDE 41 (ARSALARIN YOLA BAKAN YÜZLERİ) 
254
K. KONUYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
254
II. İMAR KANUNUNUN 42’NCİ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASI KAPSAMINDA TEHLİKELİ YAPILAR İÇİN ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZASI 
260
III. İMAR KANUNUNUN 42’NCİ MADDESİNİN 5’İNCİ FIKRASI KAPSAMINDA KÖYLERDE–KIRSAL ALANDA YAPILACAK YAPILAR İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZASI 
261
A. BELEDİYE, MÜCAVİR ALAN VE KÖY YERLEŞİK ALANI 
261
B. KONUYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
268
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
3194 SAYILI İMAR KANUNU’NUN 42’NCİ MADDESİNDE DÜZENLENEN PARA CEZALARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
I. TEKERRÜR 
273
A. AÇIKLAMALAR 
273
B. KONUYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
274
II. İMAR KİRLİLİĞİNE SEBEP OLMA SUÇUNDAN MAHKUMİYET HALİNDE İMAR PARA CEZASININ DURUMU 
281
A. İMAR KİRLİLİĞİNE SEBEP OLMA SUÇUNDA BİNA KAVRAMI 
281
B. BİNA KAVRAMINA İLİŞKİN YARGITAY İÇTİHATLARI 
284
C. İMAR KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMA SUÇU İLE İMAR PARA CEZASINDA FİKRİ İÇTİMA 
287
D. FİKRİ İÇTİMA İLE İLGİLİ İÇTİHATLAR 
299
III. HENÜZ TAHSİL EDİLMEMİŞ İMAR PARA CEZASININ MUHATABININ ÖLMESİ VEYA TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ 
301
A. CEZALARIN ŞAHSİLİĞİ İLKESİ AÇISINDAN KONUNUN İRDELENMESİ 
301
B. KONUYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
304
İKİNCİ KISIM
YIKIM KARARLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
İMAR KANUNU MADDE 32’DE DÜZENLENEN YIKIM YAPTIRIMI
I. AÇIKLAMALAR 
311
II. KONUYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
322
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR KANUNU MADDE 39’DA DÜZENLENEN METRUK VE TEHLİKELİ YAPI
I. METRUK YAPI–TEHLİKELİ YAPI KAVRAMLARI 
347
II. KONUYA İLİŞKİN İÇTİHATLAR 
351
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
RİSKLİ YAPI
I. 7471 SAYILI KANUN ÖNCESİ DÜZENLEMELER 
384
II. 7471 SAYILI KANUN SONRASI DÜZENLEMELER 
400
A. 6 ŞUBAT 2023 DEPREMİ NEDENİYLE OLUŞAN HASARLARLA BAĞLANTILI HASAR TESPİT RAPORLARINA DAYALI OLARAK TESİS EDİLEN İŞLEMLERE
KARŞI AÇILACAK İPTAL VE TAM YARGI DAVALARINA İLİŞKİN ÖZEL YARGILAMA USULÜ (GEÇİCİ HÜKÜMLER) 
403
B. KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI 
410
C. RİSKLİ YAPI TESPİTİ, TAŞINMAZ DEVRİ VE TESCİLİ 
410
1. RİSKLİ YAPI KARARI 
410
2. RİSKLİ YAPILARIN TAHLİYESİ VE YIKTIRILMASI 
417
3. YIKTIRILAN RİSKLİ YAPI ALANINDA UYGULAMA İŞLEMLERİ 
421
a. Maliklerce Uygulama İşlemleri 
421
b. Uygulamanın Resen Yapılması 
435
ÜÇÜNCÜ KISIM
İMAR PLANI İPTALLERİNDE YAPI RUHSATININ İPTAL EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ, YAPI HAKKINDA YIKIM KARARI VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ SORUNU 
439
BİRİNCİ BÖLÜM
İMAR PLANINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 
439
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR PLANI, YAPI RUHSATI İLİŞKİSİ 
455
KAYNAKÇA 
511