Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Adli Yazı ve Yazışma Örnekleri
Ders Kitabı
Ocak 2021 / 1. Baskı / 320 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
İndirimli: 40.50 TL (%10)
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

Okuldan mezun olan öğrencilerin uygulamada "sudan çıkmış balık gibiyiz" demelerinin sebebi, dersleri sadece teorik olarak görmelerinden kaynaklanmaktadır. Öğrenciler, dava dilekçesini, tensip tutanağını, tebligat mazbatasını, ön inceleme tutanağını, duruşma tutanağını, hukuki yazışma örneklerini, ara kararı, bilirkişi raporunu, kısa kararı, gerekçeli kararı, istinaf dilekçesini ve temyiz dilekçesini görmeden mezun olmaktadırlar.

Derslerin sadece teorik olarak değil aynı zamanda uygulamaya yönelik olarak ve uygulamada kullanılan örneklerle birlikte anlatılması, öğrencilerin daha iyi öğrenmelerini ve daha iyi yetişmelerini sağlayacaktır.

Özellikle Meslek Yüksek Okulu Adalet Programında Adli Yazı ve Yazışma Usullerine dair ders için uygulamaya yönelik ihtiyaç nedeniyle hazırlanan eserde, öğrencilerin uygulamada karşılaşacakları örnekleri önceden görmeleri ve bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir.

Konu Başlıkları
Genel Amaçlı Dilekçeler
Resmi Yazışmalar
Hukuk Alanında Arabuluculuk – Ceza Hukuku Alanında Uzlaştırma
Tüketici Hakem Heyeti – Tüketici Mahkemesi
Dava Dilekçeleri
Hukuk Davalarında Yargılama Aşamaları
Cumhuriyet Başsavcılığı – Ceza Mahkemeleri
İcra ve İflâs Müdürlüğü – İcra Mahkemeleri
Kanun Yolları
Tahkim Hukuku
Anayasa Mahkemesi
Noter
Barkod: 9789750265952
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
GENEL AMAÇLI DİLEKÇELER
I. Mevzuat  19
II. Genel Olarak  20
III. Dilekçede Bulunması Gerekli Unsurlar  20
IV. Dilekçe Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  21
V. Dilekçenin İlgili Makama Verilmesi  21
VI. Örnek Bazı Dilekçeler  22
1. Cumhurbaşkanlık Makamına Yazılan Dilekçe Örneği  22
2. Valilik Makamına Yazılan Dilekçe Örneği  23
3. Kaymakamlık Makamına Yazılan Dilekçe Örneği  23
4. Belediye Başkanlığına Yazılan Dilekçe Örneği  24
5. Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne Verilen Dilekçe Örneği  24
İkinci Bölüm
RESMİ YAZIŞMALAR
I. Getirilen Yenilikler  25
II. Resmi Yazışmalar  26
1. Resmî Yazışma  26
2. Nüsha Sayısı  26
2.1. Fiziksel Ortamda Belgenin Nüsha Sayısı  26
2.2. Elektronik Ortamda Belgenin Nüsha Sayısı  26
3. Belgenin Şeklî Özellikleri  26
4. Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü  27
5. Yazı Alanı  27
6. Kurumsal Logo Kullanımı  28
6.1. Tek Logo Kullanımı  28
6.2. Çift Logo Kullanımı  28
6.3. Belgede Logonun Yanlış Kullanımı  28
7. Başlık  29
7.1. Merkezî Teşkilat Başlıkları  29
7.2. Bağlı ve İlgili İdare Başlıkları  29
7.3. Bölge Teşkilatına Bağlı Birimlerin Başlıkları  29
8. Sayı  30
9. Tarih  30
10. Konu  31
11. Muhatap  31
11.1. Muhatabın Tüzel Kişi Olması Durumu  31
11.2. Muhatabın Gerçek Kişi Olması Durumu  31
12. İlgi  31
13. Metin  32
14. İmza  36
15. Ek  36
16. Dağıtım  37
17. Olur  37
18. Paraf  37
19. Koordinasyon  38
20. Doğrulama Bilgileri  38
21. İletişim Bilgileri  38
22. Gizlilik Dereceli Belgeler  38
23. Süreli ve Kişiye Özel Yazışmalar  39
24. Sayfa Numarası  40
25. Üstveri Elemanları  40
26. Belgenin Çoğaltılması  40
27. Belgenin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Alınması  40
28. Belgenin Fiziksel Ortamda Gönderilmesi ve Alınması  40
29. Belgenin İade Edilmesi  41
30. Tekit Yazısı  41
31. Uygun Yazılmayan Belgeler  42
32. Kılavuz Hazırlanması ve Düzenleme Yetkisi  42
III. Resmi Yazışma Örneği  42
Üçüncü Bölüm
HUKUK ALANINDA ARABULUCULUK/
CEZA HUKUKU ALANINDA UZLAŞTIRMA
Birinci Kısım
HUKUK ALANINDA ARABULUCULUK
I. Mevzuat  45
II. Genel Olarak  50
III. Arabuluculuk İle İlgili Bazı Örnekler  50
1. Arabuluculuk Başvuru Formu (Ticaret Hukuku İle İlgili)  50
2. Arabuluculuk Davet Mektubu  51
3. Arabuluculuk Bilgilendirme Tutanağı  54
4. Arabuluculuk Anlaşma Belgesi  60
5. Arabuluculuk İlk Oturum Tutanağı  62
6. Arabuluculuk İkinci Oturum Tutanağı  66
7. Arabuluculuk Son Oturum Tutanağı  67
8. İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçesi  69
9. İcra Edilebilirlik Tensip Tutanağı  70
10. İcra Edilebilirlik Şerhi  71
İkinci Kısım
CEZA HUKUKU ALANINDA UZLAŞTIRMA
I. Mevzuat  73
II. Açıklama  78
III. Uzlaşma Rapor Örnekleri  79
1. Uzlaştırma Raporu  79
2. Uzlaştırma Teklif Formu  82
Dördüncü Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ/
TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Birinci Kısım
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
I. Mevzuat  85
II. Genel Olarak  86
III. Cayma Bildirimi  90
IV. Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi  91
V. Örnek Tüketici Hakem Heyeti Kararı  92
İkinci Kısım
TÜKETİCİ MAHKEMESİ
I. Mevzuat  95
II. Açıklamalar  96
III. Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı Davası  99
1. Dava Dilekçesi  99
2. Tensip Zaptı  100
3. Duruşma Zaptı İlk Celse  101
4. Duruşma Zaptı Son Celse  102
5. Gerekçeli Karar  103
Beşinci Bölüm
DAVA DİLEKÇELERİ
I. Mevzuat  109
II. Genel Olarak  110
III. Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekli Hususlar  111
IV. Dava Dilekçesinin Hazırlanması ve Davanın Açılması  115
V. HMK VE İİK Parasal Sınırları  116
VI. Örnek Dilekçeler  117
1. Dava Dilekçesi Örneği  117
2. Cevap Süresinin Uzatılması Talebine İlişkin Dilekçe  119
3. Cevap Dilekçesi Örneği  120
4. Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği  120
5. Cevaba Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği  123
Altıncı Bölüm
HUKUK DAVALARINDA
YARGILAMA AŞAMALARI
I. Genel Olarak  125
1. Dilekçeler Aşaması  125
2. Ön İnceleme Aşaması  131
3. Tahkikat Aşaması  134
4. Sözlü Yargılama Aşaması  136
5. Hüküm Aşaması  136
6. Kanun Yolları  136
II. Örnek Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası  137
1. Dava Dilekçesi (Cebri Tescil (Ferağa İcbar) Davası Dilekçesi)  137
2. Tensip Zaptı  138
3. Hukuki Yazışmalar  141
a. Kadastro Müdürlüğüne  141
b. Tapu Müdürlüğüne  142
c. Belediye Başkanlığına  142
d. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  143
e. Ön İnceleme Duruşma Zaptı  143
f. Duruşma Zaptı–Karar Celsesi  145
g. Gerekçeli Karar Evrakı  146
Yedinci Bölüm
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI/
CEZA MAHKEMELERİ
Birinci Kısım
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
I. Mevzuat  153
II. Genel Olarak  155
III. Konu İle İlgili Örnekler  159
1. Suç Duyurusu (Şikâyet Dilekçesi)  159
2. Şüpheli İfade Tutanağı  160
3. Arama İzni Talebi Yazısı  161
4. İş Kazası Kusur Oranı Tespiti  161
5. Fezleke  164
6. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  165
7. İddianame  166
8. Yetkisizlik Kararı (Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık)  167
9. Görevsizlik Kararı /5411 Sayılı Yasaya Muhalefet)  168
10. Ön Ödeme Kararı (5809 Sayılı Yasaya Muhalefet)  169
İkinci Kısım
CEZA MAHKEMELERİ
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ  171
I. Mevzuat  171
II. Görev  172
III. Örnek Dilekçe  173
IV. Örnek Karar  174
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ  175
I. Mevzuat  175
II. Açıklama  175
III. Örnek Dilekçe  175
IV. Örnek Hukuki İşlem  177
1. Abone İle İlgili Bilgi  177
2. Açık Adres Araştırması  178
3. Adli Tıp Kurumuna Mevcutlu Olarak Yazılan Yazı  178
4. Adli Tıp Kurumundan Rapor İstemi  179
5. Adli Tıp Kurumundan Trafik Kaza Raporu  180
6. Adres Araştırması  181
7. Araç Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması ve Sahibine İadesi  181
8. Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonuna Yazılan Üst Yazısı  182
9. Arşivden Dosya İsteme Yazısı  182
10. Askerlik Adresine Yazılan Talimat Yazısı  183
AĞIR CEZA MAHKEMESİ  183
I. Mevzuat  183
II. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar  185
III. Örnek Dilekçe  186
IV. Örnek Hukuki Yazışmalar  188
1. Abone Kaydının Olup Olmadığının Sorulması  188
2. Abone Kaydının Sorulması  188
3. Adli Tıp Kurumuna Yazılan Cezai Ehliyet Yazısı  189
4. Adres Araştırma  190
5. Adres ve Telefon Numarası Talebi  190
6. Adres ve Telefon Numarasının Tespiti Talebi  191
7. Akıl Hastası Olup Olmadığının Sorulması  192
8. Askerlik Şubesinden Bilgi Talebi  192
9. Ayırt Etme Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı  193
10. Ayrıntılı Rapor Talebi  194
Sekizinci Bölüm
İCRA VE İFLÂS MÜDÜRLÜĞÜ/
İCRA MAHKEMELERİ
Birinci Kısım
İCRA VE İFLAS DAİRELERİ
I. Genel Olarak  195
II. Yeni İcra Dairesi Modeli  196
III. Örnek Formlar  197
Örnek No: 1  197
Örnek No: 2  199
Örnek No: 3  200
Örnek No: 4–5  201
Örnek No: 6  203
Örnek No: 7  204
Örnek No: 8  206
Örnek No: 9  207
Örnek No: 10  209
IV. Örnek Dilekçeler  210
İkinci Kısım
İCRA MAHKEMELERİ
İCRA HUKUK MAHKEMESİ  213
I. Mevzuat  213
II. Açıklamalar  213
III. Örnek Dilekçe  214
1. Adli Yardım Talebi Dilekçesi  214
2. İtiraz Dilekçesi  215
3. Ön İnceleme ve Tensip Zaptı  216
4. Tensip Zaptı  217
5. Ön İnceleme Duruşma Tutanağı  218
6. Duruşma Zaptı  219
7. Gerekçeli Karar Evrakı  220
İCRA CEZA MAHKEMESİ  222
I. Mevzuat  222
II. Açıklama  223
III. Örnek Dilekçe  223
Dokuzuncu Bölüm
KANUN YOLLARI
Birinci Kısım
İSTİNAF
I. Mevzuat  225
II. Genel Olarak  226
III. Örnek Dilekçeler  227
1. İstinaf Dilekçesi (Aile Mahkemesi)  227
2. İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi (Aile Mahkemesi)  229
IV. Mevzuat  230
V. Genel Olarak  231
VI. Örnek Dilekçeler  232
1. İstinaf Dilekçesi (Ağır Ceza Mahkemesi)  232
2. İstinafa Cevap Dilekçesi (Asliye Ceza Mahkemesi)  233
İkinci Kısım
TEMYİZ
I. Mevzuat  237
II. Genel Olarak  238
III. Örnek Dilekçeler  238
1. Temyiz Dilekçesi  238
IV. Mevzuat  241
V. Genel Olarak  243
VI. Örnek Dilekçe  243
Temyiz Dilekçesi  243
Onuncu Bölüm
TAHKİM HUKUKU
I. Genel Olarak  245
1. Tahkim Nedir?  245
2. Tahkimin Türleri Nelerdir?  246
3. Kurumsal Tahkim ve Ad Hoc Tahkim Arasındaki Farklar Nedir?  247
4. Hangi Uyuşmazlıklar Tahkime Elverişlidir?  248
5. Tahkime Neden Başvurulmalıdır?  250
6. Tahkim Sözleşmesi Nedir?  255
7. Hakem Sözleşmesi Nedir?  258
8. Hakemlere Verilen Görev Belgesi Nedir?  259
9. Hakem Kurulu Nasıl Kurulur? Hakem Kurulu Kurulurken Nelere Dikkat Edilmelidir?  259
10. Tahkim Yargılamasının Aşamaları Nelerdir?  261
11. Tahkim Yargılaması İçin Öngörülmüş Süreler Nedir?  264
12. Tahkim Yargılaması Nasıl Sona Erer?  265
II. Tahkim Sözleşmesi Örneği  266
Onbirinci Bölüm
ANAYASA MAHKEMESİ
I. Mevzuat  271
II. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri  272
III. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  272
IV. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Şartları  273
V. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Süresi  274
VI. Bireysel Başvuruda Anayasa Mahkemesi Hangi Kararları Verilebilir?  275
VII. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru İle İlgili Önemli Sorular  276
VIII. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Formu Kılavuzu  281
IX. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Formu  294
X. Anayasa Mahkemesinin Örnek Bir Gerekçeli Kararı  298
Onikinci Bölüm
NOTER
I. Mevzuat  303
II. Açıklama  304
III. Noterde Yapılan Bazı İşlemler  304
IV. Noter Tarafından Düzenlenen Örnekler  306
1. Düzenleme Şeklinde Vasiyetname (Okuma Yazma Bilenler İçin) Örnek  306
2. Düzenleme Şeklinde Vasiyetname (T.C. Uyruklu/Yabancı Uyruklu Türkçe Bilmeyen ve Okuryazar Olmayanlar İçin) Örnek  309
3. İhtarname  312
4. İhbarname  314
 


Ömür Uzel
Şubat 2021
26.00 TL
Sepete Ekle
Paluri Arzu Kal Demirçi
Şubat 2021
79.00 TL
Sepete Ekle
Taner Emre Yardımcı
Şubat 2021
120.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Birinci Bölüm
GENEL AMAÇLI DİLEKÇELER
I. Mevzuat  19
II. Genel Olarak  20
III. Dilekçede Bulunması Gerekli Unsurlar  20
IV. Dilekçe Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  21
V. Dilekçenin İlgili Makama Verilmesi  21
VI. Örnek Bazı Dilekçeler  22
1. Cumhurbaşkanlık Makamına Yazılan Dilekçe Örneği  22
2. Valilik Makamına Yazılan Dilekçe Örneği  23
3. Kaymakamlık Makamına Yazılan Dilekçe Örneği  23
4. Belediye Başkanlığına Yazılan Dilekçe Örneği  24
5. Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğüne Verilen Dilekçe Örneği  24
İkinci Bölüm
RESMİ YAZIŞMALAR
I. Getirilen Yenilikler  25
II. Resmi Yazışmalar  26
1. Resmî Yazışma  26
2. Nüsha Sayısı  26
2.1. Fiziksel Ortamda Belgenin Nüsha Sayısı  26
2.2. Elektronik Ortamda Belgenin Nüsha Sayısı  26
3. Belgenin Şeklî Özellikleri  26
4. Yazı Tipi ve Harf Büyüklüğü  27
5. Yazı Alanı  27
6. Kurumsal Logo Kullanımı  28
6.1. Tek Logo Kullanımı  28
6.2. Çift Logo Kullanımı  28
6.3. Belgede Logonun Yanlış Kullanımı  28
7. Başlık  29
7.1. Merkezî Teşkilat Başlıkları  29
7.2. Bağlı ve İlgili İdare Başlıkları  29
7.3. Bölge Teşkilatına Bağlı Birimlerin Başlıkları  29
8. Sayı  30
9. Tarih  30
10. Konu  31
11. Muhatap  31
11.1. Muhatabın Tüzel Kişi Olması Durumu  31
11.2. Muhatabın Gerçek Kişi Olması Durumu  31
12. İlgi  31
13. Metin  32
14. İmza  36
15. Ek  36
16. Dağıtım  37
17. Olur  37
18. Paraf  37
19. Koordinasyon  38
20. Doğrulama Bilgileri  38
21. İletişim Bilgileri  38
22. Gizlilik Dereceli Belgeler  38
23. Süreli ve Kişiye Özel Yazışmalar  39
24. Sayfa Numarası  40
25. Üstveri Elemanları  40
26. Belgenin Çoğaltılması  40
27. Belgenin Elektronik Ortamda Gönderilmesi ve Alınması  40
28. Belgenin Fiziksel Ortamda Gönderilmesi ve Alınması  40
29. Belgenin İade Edilmesi  41
30. Tekit Yazısı  41
31. Uygun Yazılmayan Belgeler  42
32. Kılavuz Hazırlanması ve Düzenleme Yetkisi  42
III. Resmi Yazışma Örneği  42
Üçüncü Bölüm
HUKUK ALANINDA ARABULUCULUK/
CEZA HUKUKU ALANINDA UZLAŞTIRMA
Birinci Kısım
HUKUK ALANINDA ARABULUCULUK
I. Mevzuat  45
II. Genel Olarak  50
III. Arabuluculuk İle İlgili Bazı Örnekler  50
1. Arabuluculuk Başvuru Formu (Ticaret Hukuku İle İlgili)  50
2. Arabuluculuk Davet Mektubu  51
3. Arabuluculuk Bilgilendirme Tutanağı  54
4. Arabuluculuk Anlaşma Belgesi  60
5. Arabuluculuk İlk Oturum Tutanağı  62
6. Arabuluculuk İkinci Oturum Tutanağı  66
7. Arabuluculuk Son Oturum Tutanağı  67
8. İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçesi  69
9. İcra Edilebilirlik Tensip Tutanağı  70
10. İcra Edilebilirlik Şerhi  71
İkinci Kısım
CEZA HUKUKU ALANINDA UZLAŞTIRMA
I. Mevzuat  73
II. Açıklama  78
III. Uzlaşma Rapor Örnekleri  79
1. Uzlaştırma Raporu  79
2. Uzlaştırma Teklif Formu  82
Dördüncü Bölüm
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ/
TÜKETİCİ MAHKEMESİ
Birinci Kısım
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ
I. Mevzuat  85
II. Genel Olarak  86
III. Cayma Bildirimi  90
IV. Tüketici Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi  91
V. Örnek Tüketici Hakem Heyeti Kararı  92
İkinci Kısım
TÜKETİCİ MAHKEMESİ
I. Mevzuat  95
II. Açıklamalar  96
III. Tüketicinin Hakem Kurulu Kararına İtirazı Davası  99
1. Dava Dilekçesi  99
2. Tensip Zaptı  100
3. Duruşma Zaptı İlk Celse  101
4. Duruşma Zaptı Son Celse  102
5. Gerekçeli Karar  103
Beşinci Bölüm
DAVA DİLEKÇELERİ
I. Mevzuat  109
II. Genel Olarak  110
III. Dava Dilekçesinde Bulunması Gerekli Hususlar  111
IV. Dava Dilekçesinin Hazırlanması ve Davanın Açılması  115
V. HMK VE İİK Parasal Sınırları  116
VI. Örnek Dilekçeler  117
1. Dava Dilekçesi Örneği  117
2. Cevap Süresinin Uzatılması Talebine İlişkin Dilekçe  119
3. Cevap Dilekçesi Örneği  120
4. Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği  120
5. Cevaba Cevaba Cevap Dilekçesi Örneği  123
Altıncı Bölüm
HUKUK DAVALARINDA
YARGILAMA AŞAMALARI
I. Genel Olarak  125
1. Dilekçeler Aşaması  125
2. Ön İnceleme Aşaması  131
3. Tahkikat Aşaması  134
4. Sözlü Yargılama Aşaması  136
5. Hüküm Aşaması  136
6. Kanun Yolları  136
II. Örnek Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası  137
1. Dava Dilekçesi (Cebri Tescil (Ferağa İcbar) Davası Dilekçesi)  137
2. Tensip Zaptı  138
3. Hukuki Yazışmalar  141
a. Kadastro Müdürlüğüne  141
b. Tapu Müdürlüğüne  142
c. Belediye Başkanlığına  142
d. İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  143
e. Ön İnceleme Duruşma Zaptı  143
f. Duruşma Zaptı–Karar Celsesi  145
g. Gerekçeli Karar Evrakı  146
Yedinci Bölüm
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI/
CEZA MAHKEMELERİ
Birinci Kısım
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
I. Mevzuat  153
II. Genel Olarak  155
III. Konu İle İlgili Örnekler  159
1. Suç Duyurusu (Şikâyet Dilekçesi)  159
2. Şüpheli İfade Tutanağı  160
3. Arama İzni Talebi Yazısı  161
4. İş Kazası Kusur Oranı Tespiti  161
5. Fezleke  164
6. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  165
7. İddianame  166
8. Yetkisizlik Kararı (Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık)  167
9. Görevsizlik Kararı /5411 Sayılı Yasaya Muhalefet)  168
10. Ön Ödeme Kararı (5809 Sayılı Yasaya Muhalefet)  169
İkinci Kısım
CEZA MAHKEMELERİ
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ  171
I. Mevzuat  171
II. Görev  172
III. Örnek Dilekçe  173
IV. Örnek Karar  174
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ  175
I. Mevzuat  175
II. Açıklama  175
III. Örnek Dilekçe  175
IV. Örnek Hukuki İşlem  177
1. Abone İle İlgili Bilgi  177
2. Açık Adres Araştırması  178
3. Adli Tıp Kurumuna Mevcutlu Olarak Yazılan Yazı  178
4. Adli Tıp Kurumundan Rapor İstemi  179
5. Adli Tıp Kurumundan Trafik Kaza Raporu  180
6. Adres Araştırması  181
7. Araç Üzerindeki Tedbirin Kaldırılması ve Sahibine İadesi  181
8. Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonuna Yazılan Üst Yazısı  182
9. Arşivden Dosya İsteme Yazısı  182
10. Askerlik Adresine Yazılan Talimat Yazısı  183
AĞIR CEZA MAHKEMESİ  183
I. Mevzuat  183
II. Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçlar  185
III. Örnek Dilekçe  186
IV. Örnek Hukuki Yazışmalar  188
1. Abone Kaydının Olup Olmadığının Sorulması  188
2. Abone Kaydının Sorulması  188
3. Adli Tıp Kurumuna Yazılan Cezai Ehliyet Yazısı  189
4. Adres Araştırma  190
5. Adres ve Telefon Numarası Talebi  190
6. Adres ve Telefon Numarasının Tespiti Talebi  191
7. Akıl Hastası Olup Olmadığının Sorulması  192
8. Askerlik Şubesinden Bilgi Talebi  192
9. Ayırt Etme Yeteneğinin Bulunup Bulunmadığı  193
10. Ayrıntılı Rapor Talebi  194
Sekizinci Bölüm
İCRA VE İFLÂS MÜDÜRLÜĞÜ/
İCRA MAHKEMELERİ
Birinci Kısım
İCRA VE İFLAS DAİRELERİ
I. Genel Olarak  195
II. Yeni İcra Dairesi Modeli  196
III. Örnek Formlar  197
Örnek No: 1  197
Örnek No: 2  199
Örnek No: 3  200
Örnek No: 4–5  201
Örnek No: 6  203
Örnek No: 7  204
Örnek No: 8  206
Örnek No: 9  207
Örnek No: 10  209
IV. Örnek Dilekçeler  210
İkinci Kısım
İCRA MAHKEMELERİ
İCRA HUKUK MAHKEMESİ  213
I. Mevzuat  213
II. Açıklamalar  213
III. Örnek Dilekçe  214
1. Adli Yardım Talebi Dilekçesi  214
2. İtiraz Dilekçesi  215
3. Ön İnceleme ve Tensip Zaptı  216
4. Tensip Zaptı  217
5. Ön İnceleme Duruşma Tutanağı  218
6. Duruşma Zaptı  219
7. Gerekçeli Karar Evrakı  220
İCRA CEZA MAHKEMESİ  222
I. Mevzuat  222
II. Açıklama  223
III. Örnek Dilekçe  223
Dokuzuncu Bölüm
KANUN YOLLARI
Birinci Kısım
İSTİNAF
I. Mevzuat  225
II. Genel Olarak  226
III. Örnek Dilekçeler  227
1. İstinaf Dilekçesi (Aile Mahkemesi)  227
2. İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi (Aile Mahkemesi)  229
IV. Mevzuat  230
V. Genel Olarak  231
VI. Örnek Dilekçeler  232
1. İstinaf Dilekçesi (Ağır Ceza Mahkemesi)  232
2. İstinafa Cevap Dilekçesi (Asliye Ceza Mahkemesi)  233
İkinci Kısım
TEMYİZ
I. Mevzuat  237
II. Genel Olarak  238
III. Örnek Dilekçeler  238
1. Temyiz Dilekçesi  238
IV. Mevzuat  241
V. Genel Olarak  243
VI. Örnek Dilekçe  243
Temyiz Dilekçesi  243
Onuncu Bölüm
TAHKİM HUKUKU
I. Genel Olarak  245
1. Tahkim Nedir?  245
2. Tahkimin Türleri Nelerdir?  246
3. Kurumsal Tahkim ve Ad Hoc Tahkim Arasındaki Farklar Nedir?  247
4. Hangi Uyuşmazlıklar Tahkime Elverişlidir?  248
5. Tahkime Neden Başvurulmalıdır?  250
6. Tahkim Sözleşmesi Nedir?  255
7. Hakem Sözleşmesi Nedir?  258
8. Hakemlere Verilen Görev Belgesi Nedir?  259
9. Hakem Kurulu Nasıl Kurulur? Hakem Kurulu Kurulurken Nelere Dikkat Edilmelidir?  259
10. Tahkim Yargılamasının Aşamaları Nelerdir?  261
11. Tahkim Yargılaması İçin Öngörülmüş Süreler Nedir?  264
12. Tahkim Yargılaması Nasıl Sona Erer?  265
II. Tahkim Sözleşmesi Örneği  266
Onbirinci Bölüm
ANAYASA MAHKEMESİ
I. Mevzuat  271
II. Anayasa Mahkemesinin Görev ve Yetkileri  272
III. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru  272
IV. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Şartları  273
V. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Süresi  274
VI. Bireysel Başvuruda Anayasa Mahkemesi Hangi Kararları Verilebilir?  275
VII. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru İle İlgili Önemli Sorular  276
VIII. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Formu Kılavuzu  281
IX. Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Formu  294
X. Anayasa Mahkemesinin Örnek Bir Gerekçeli Kararı  298
Onikinci Bölüm
NOTER
I. Mevzuat  303
II. Açıklama  304
III. Noterde Yapılan Bazı İşlemler  304
IV. Noter Tarafından Düzenlenen Örnekler  306
1. Düzenleme Şeklinde Vasiyetname (Okuma Yazma Bilenler İçin) Örnek  306
2. Düzenleme Şeklinde Vasiyetname (T.C. Uyruklu/Yabancı Uyruklu Türkçe Bilmeyen ve Okuryazar Olmayanlar İçin) Örnek  309
3. İhtarname  312
4. İhbarname  314
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021