Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hükmün Açıklanması ve Düzeltilmesi
(Tavzih ve Tashih)
Ocak 2013 / 2. Baskı / 246 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%14)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Eylül 2007 25.50 TL 13.75 TL (%47)Sepete Ekle
   

Hükümlerin açıklanması (tavzihi) ve düzeltilmesi (tashihi) kurumunu yaratan şey; yanılmanın, hata yapmanın insan varoluşunun bir gerçeği olmasıdır. Gerçekten de yargıç ne kadar titiz ve özenli çalışırsa çalışsın, iş yoğunluğu, dava konusunun zihin yorucu karmaşıklığı, yargılama ortamındaki fiziksel uyaranlar ve psikolojik etkenlerle oluşan dikkat kayması ve dağılması; ya da kâtibin söyleneni yanlış anlaması gibi etkenler mahkemece verilen hükmü hatalı hâle getirebilmektedir, işte yasak oyucunun 6100 Sayılı HMK'nın 304-306'ıncı maddelerinde düzenlediği tavzih ve tashih kurumu, bu tür hataların belli ölçülerde giderilmesini, böylece hükmün yerine getirile bilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu kitapta tavzih ve tashih kurumlarının niteliği, koşulları ve işleyişi HMK ve mülga HUMK hükümleri ile karşılaştırmalı olarak incelendiği gibi, belirtilen kurumların yorum ve yargısal kararlarla dinamik şekilde belirlenen kapsamı da öğretideki görüşler ve özellikle yeni Yargıtay kararları ışığında bu çalışmada ortaya konmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Hükmün Açıklamasının (Tavzihin) Kuramsal Çerçevesi
Hükümlerin Tavzihi Yönteminin (Prosedürünün) İşleyişi
Tavzihin Konusu – Hangi Kararlar Hakkında ve Hangi Hâllerde Tavzihe Başvurulabileceği
Tavzih Başvurusunun (Talebinin) Mahkemece İncelenmesi
Tavzih Kararının Oluşturulması, Temyizi ve Kesinleşmesi
Hükümdeki Maddi Hataların Düzeltilmesi (Tashihi)
Barkod: 9789750221446
Yayın Tarihi: Ocak 2013
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 246
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
Birinci Bölüm
HÜKMÜN AÇIKLAMASININ (TAVZİHİN) KURAMSAL ÇERÇEVESİ
§1. HÜKMÜN TAVZİHİ: KAVRAM-TANIM, AMAÇ VE NİTELİK  
I. Hüküm ve Tavzih Kavramları ve Tanımları  
A. Hüküm  
B. Tavzih  
II. Amacı  
III. Niteliği  
IV. Hükümlerin Tavzihinin Benzer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması  
A. Maddi Yazım ve Hesap Hatalarının Düzeltilmesi  
B. İstinaf  
C. Temyiz  
D. Karar Düzeltme  
E. Yargılamanın İadesi (Yenilenmesi)  
İkinci Bölüm
HÜKÜMLERİN TAVZİHİ YÖNTEMİNİN (PROSEDÜRÜNÜN) İŞLEYİŞİ
§2. GÖREVLİ MAHKEME (YARGI MERCİİ)  
§3. TARAFLAR  
I. Genel Olarak  
II. Hükmün Tarafı Olmayanların (3. Kişilerden) Tavzih Talebinde Bulunma Hakları Var mıdır?  
III. Hâkimin Yargıtay Kararının Tavzihini İsteme Yetkisinin Bulunmadığı  
§4. TAVZİH TALEBİNİN ŞEKLİ  
§5. TAVZİH TALEBİNİN SÜRESİ  
§6. TAVZİH TALEBİNİN HARCA TÂBİ OLUP OLMADIĞI SORUNU  
Üçüncü Bölüm
TAVZİHİN KONUSU – HANGİ KARARLAR HAKKINDA VE
HANGİ HÂLLERDE TAVZİHE BAŞVURULABİLECEĞİ
§7. TAVZİHİ MÜMKÜN OLAN KARARLAR  
I. Esasa İlişkin Kararlar  
II. Gerekçenin Tavzihi İstenebilir mi?  
A. Kural  
B. İstisna  
C. İstinaf Kararları  
D. Yargıtay Kararları  
1. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilen Onama-Bozma Kararlarının Tavzihi  
2. Karar Düzeltme Başvurusu Üzerine Verilen Kararlara Karşı da Tavzihe Gidilebileceği  
E. Hakem Kararları  
1. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  
2. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  
F. Usuli Nitelikte Nihai Kararlar  
G. Geçici Hukuki Koruma Kararları  
§8. HANGİ HALLERDE TAVZİHE BAŞVURULABİLECEĞİ  
I. Genel İlkeler  
A. Hükmün Yeterince Açık Olmaması (Belirsiz; Müphem Olması)  
B. Hükmün Birbirine Aykırı Fıkralar İçermesi (Çelişkili; Mütenakız Olması)  
II. Yargıtay Kararlarına Göre Tavzihin Mümkün Olduğu ve Olmadığı Hâller  
A. Genel Olarak  
B. Tavzihin Mümkün Olduğu Hâller  
B. Tavzihin Mümkün Olmadığı Hâller  
Dördüncü Bölüm
TAVZİH BAŞVURUSUNUN (TALEBİNİN) MAHKEMECE İNCELENMESİ
§9. TAVZİH BAŞVURUSUNUN (TALEBİNİN) İNCELENMESİ  
I. Talep Şartı  
A. Mahkeme Kendiliğinden (Re’sen) Hükmü Tavzih Edemez  
B. Taraf Sıfatı Taşımayanların Tavzih Talebinde Bulunma Hakları Yoktur  
1. Genel Olarak  
2. Asli Müdahilin Durumu  
3. Fer’i Müdahilin Durumu  
4. Dava Arkadaşlığında Durum  
5. Taraf Vekillerinin Durumu  
C. Tavzih Talebinin Dilekçeyle Yapılması Zorunludur  
II. Tavzih Talebi İçin Süre Koşulunun Bulunmadığı  
III. Hükmün Yargıtay’ca Onanarak veya Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmiş Olmasının Tavzih Talebinin İncelenmesine Engel Oluşturmayacağı  
IV. Mutlak ve Zorunlu Bir Koşul: Taraf Teşkili  
V. Tavzih Talebi İçin Yeni Bir Dosya Numarasına Gerek Bulunmadığı  
VI. Tavzihe Konu Asıl Hüküm Taraflara Tebliğ Edilmeden İnceleme Yapılamayacağı  
VII. Tavzih İncelemesi İçin Duruşma Açılmasının Zorunlu Olmadığı  
VIII. Tavzih Talebi Hakkında Mahkemece Araştırma Yapılması  
A. Önkoşul: Tavzihe Konu Hükmün İnfaz Kabiliyetinin Bulunmaması  
B. İnfaz Araştırması  
C. Tavzih Kararının Gerektirdiği Araştırmalar  
IX. Tavzih İncelemesinin Hükmün Temyizini ve Kesinleşmesini Engellemediği  
Beşinci Bölüm
TAVZİH KARARININ OLUŞTURULMASI, TEMYİZİ VE KESİNLEŞMESİ
§10. TAVZİH KARARININ OLUŞTURULMASI  
I. İçerik Yönünden  
II. Yardımcı Talepler Yönünden  
III. Tavzih Kararının Biçimi Yönünden  
§11. TAVZİH KARARININ TEMYİZİ  
§12. TAVZİH KARARININ KESİNLEŞMESİ  
Altıncı Bölüm
HÜKÜMDEKİ MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ (TASHİHİ)
§13. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YASA HÜKMÜ, AMACI VE YÖNTEMİ  
I. Yasa Hükmü  
III. Amacı  
IV. Yöntemi  
A. Düzeltme (Tashih) İçin Talep Şartı Var mıdır?  
B. Tarafların Dinlenilmesi (Duruşma yapılması) Gerekli mi?  
C. Düzeltmede (Tashihte) Süre Sınırı (Şartı) Var mıdır?  
D. Tavzihe İlişkin Kuralların Kıyasen Düzeltme (Tashih) Kurumuna da Uygulanması  
E. Düzeltme (Tashih) Şerhinin Özellikleri  
Kaynakça  
Kavramlar Dizini  
Kararlar Dizini  
Mehmet Akif Tutumlu’nun Yayımlanmış Çalışmaları  
Yazarın Özgeçmişi  
 


Ali Cem Budak
Ekim 2019
55.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Pekcanıtez ...
Ekim 2019
35.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Pekcanıtez ...
Ekim 2019
32.50 TL
Sepete Ekle
Hakan Pekcanıtez ...
Ekim 2019
70.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
Birinci Bölüm
HÜKMÜN AÇIKLAMASININ (TAVZİHİN) KURAMSAL ÇERÇEVESİ
§1. HÜKMÜN TAVZİHİ: KAVRAM-TANIM, AMAÇ VE NİTELİK  
I. Hüküm ve Tavzih Kavramları ve Tanımları  
A. Hüküm  
B. Tavzih  
II. Amacı  
III. Niteliği  
IV. Hükümlerin Tavzihinin Benzer Hukuki Kurumlarla Karşılaştırılması  
A. Maddi Yazım ve Hesap Hatalarının Düzeltilmesi  
B. İstinaf  
C. Temyiz  
D. Karar Düzeltme  
E. Yargılamanın İadesi (Yenilenmesi)  
İkinci Bölüm
HÜKÜMLERİN TAVZİHİ YÖNTEMİNİN (PROSEDÜRÜNÜN) İŞLEYİŞİ
§2. GÖREVLİ MAHKEME (YARGI MERCİİ)  
§3. TARAFLAR  
I. Genel Olarak  
II. Hükmün Tarafı Olmayanların (3. Kişilerden) Tavzih Talebinde Bulunma Hakları Var mıdır?  
III. Hâkimin Yargıtay Kararının Tavzihini İsteme Yetkisinin Bulunmadığı  
§4. TAVZİH TALEBİNİN ŞEKLİ  
§5. TAVZİH TALEBİNİN SÜRESİ  
§6. TAVZİH TALEBİNİN HARCA TÂBİ OLUP OLMADIĞI SORUNU  
Üçüncü Bölüm
TAVZİHİN KONUSU – HANGİ KARARLAR HAKKINDA VE
HANGİ HÂLLERDE TAVZİHE BAŞVURULABİLECEĞİ
§7. TAVZİHİ MÜMKÜN OLAN KARARLAR  
I. Esasa İlişkin Kararlar  
II. Gerekçenin Tavzihi İstenebilir mi?  
A. Kural  
B. İstisna  
C. İstinaf Kararları  
D. Yargıtay Kararları  
1. Temyiz İncelemesi Sonucu Verilen Onama-Bozma Kararlarının Tavzihi  
2. Karar Düzeltme Başvurusu Üzerine Verilen Kararlara Karşı da Tavzihe Gidilebileceği  
E. Hakem Kararları  
1. 6100 Sayılı HMK’dan Önceki Dönem  
2. 6100 Sayılı HMK’dan Sonraki Dönem  
F. Usuli Nitelikte Nihai Kararlar  
G. Geçici Hukuki Koruma Kararları  
§8. HANGİ HALLERDE TAVZİHE BAŞVURULABİLECEĞİ  
I. Genel İlkeler  
A. Hükmün Yeterince Açık Olmaması (Belirsiz; Müphem Olması)  
B. Hükmün Birbirine Aykırı Fıkralar İçermesi (Çelişkili; Mütenakız Olması)  
II. Yargıtay Kararlarına Göre Tavzihin Mümkün Olduğu ve Olmadığı Hâller  
A. Genel Olarak  
B. Tavzihin Mümkün Olduğu Hâller  
B. Tavzihin Mümkün Olmadığı Hâller  
Dördüncü Bölüm
TAVZİH BAŞVURUSUNUN (TALEBİNİN) MAHKEMECE İNCELENMESİ
§9. TAVZİH BAŞVURUSUNUN (TALEBİNİN) İNCELENMESİ  
I. Talep Şartı  
A. Mahkeme Kendiliğinden (Re’sen) Hükmü Tavzih Edemez  
B. Taraf Sıfatı Taşımayanların Tavzih Talebinde Bulunma Hakları Yoktur  
1. Genel Olarak  
2. Asli Müdahilin Durumu  
3. Fer’i Müdahilin Durumu  
4. Dava Arkadaşlığında Durum  
5. Taraf Vekillerinin Durumu  
C. Tavzih Talebinin Dilekçeyle Yapılması Zorunludur  
II. Tavzih Talebi İçin Süre Koşulunun Bulunmadığı  
III. Hükmün Yargıtay’ca Onanarak veya Temyiz Edilmeksizin Kesinleşmiş Olmasının Tavzih Talebinin İncelenmesine Engel Oluşturmayacağı  
IV. Mutlak ve Zorunlu Bir Koşul: Taraf Teşkili  
V. Tavzih Talebi İçin Yeni Bir Dosya Numarasına Gerek Bulunmadığı  
VI. Tavzihe Konu Asıl Hüküm Taraflara Tebliğ Edilmeden İnceleme Yapılamayacağı  
VII. Tavzih İncelemesi İçin Duruşma Açılmasının Zorunlu Olmadığı  
VIII. Tavzih Talebi Hakkında Mahkemece Araştırma Yapılması  
A. Önkoşul: Tavzihe Konu Hükmün İnfaz Kabiliyetinin Bulunmaması  
B. İnfaz Araştırması  
C. Tavzih Kararının Gerektirdiği Araştırmalar  
IX. Tavzih İncelemesinin Hükmün Temyizini ve Kesinleşmesini Engellemediği  
Beşinci Bölüm
TAVZİH KARARININ OLUŞTURULMASI, TEMYİZİ VE KESİNLEŞMESİ
§10. TAVZİH KARARININ OLUŞTURULMASI  
I. İçerik Yönünden  
II. Yardımcı Talepler Yönünden  
III. Tavzih Kararının Biçimi Yönünden  
§11. TAVZİH KARARININ TEMYİZİ  
§12. TAVZİH KARARININ KESİNLEŞMESİ  
Altıncı Bölüm
HÜKÜMDEKİ MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ (TASHİHİ)
§13. MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN YASA HÜKMÜ, AMACI VE YÖNTEMİ  
I. Yasa Hükmü  
III. Amacı  
IV. Yöntemi  
A. Düzeltme (Tashih) İçin Talep Şartı Var mıdır?  
B. Tarafların Dinlenilmesi (Duruşma yapılması) Gerekli mi?  
C. Düzeltmede (Tashihte) Süre Sınırı (Şartı) Var mıdır?  
D. Tavzihe İlişkin Kuralların Kıyasen Düzeltme (Tashih) Kurumuna da Uygulanması  
E. Düzeltme (Tashih) Şerhinin Özellikleri  
Kaynakça  
Kavramlar Dizini  
Kararlar Dizini  
Mehmet Akif Tutumlu’nun Yayımlanmış Çalışmaları  
Yazarın Özgeçmişi  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019