Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İnsan Hakları Özel Sayısı Y:11
Fasikül Aylık Hukuk Dergisi Sayı: 111 Şubat 2019
Prof. Dr. Durmuş Tezcan Armağanı
Şubat 2019 / 1. Baskı / 800 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 195.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

İstanbul Kültür Üniversitesi Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezimizin (CEHAMER) ve İKÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalımızın temel taşı olan Değerli Hocamız Prof. Dr. Durmuş Tezcan için hazırladığımız İNSAN HAKLARI konulu bu Armağan bize göre çok anlamlıdır.

Zira;

1. Sadece kendisini sevdiğimiz saydığımız için, çok iyi bir bilim adamı ve öğretim üyesi olduğu için; hocamız ve çok iyi bir insan olduğu için değil; insan hakları alanında Türkiye için, zaman zaman canını tehlikeye atarak yaptığı çalışmalar ve verdiği mücadele için böyle bir armağan çıkarmaya karar verdik.

2. Bu nedenle de armağanın konusunun İNSAN HAKLARI olmasını istedik ve bu suretle Hocamızı konulu bir armağanla onurlandırarak kendisine Türkiye'de bir ilki yaşatmak istedik.

3. Sevgili Hocamızın, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanında daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde yıllarca çok büyük bir özveri ile Türkiye'nin avukatlığını yapmış ve tüm zorluklara rağmen ülkemizin haklarını, savunmaya çalışmış olmasını ve verdiği mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak istedik.

4. 23 yıl önce Prof. Dr. Durmuş Tezcan'ın da katkılarıyla kurduğumuz Uluslar Arası İnsan Hakları Akademisinin 21'inci yıl yaz sempozyumunu; burada sunulan tebliğlerin bu kitapta yer almasını sağlayarak Hocamıza armağan etmenin çok uygun olacağını düşündük. Bu nedenle İKÜ Hukuk Fakültesi ve Uluslararası İnsan Hakları Akademisi üyeleri dışından yazı kabulünün doğru olmayacağına karar verdik.

5. Nihayet bu armağanla, hocamızın insan hakları alanında yaptığı yayınların kıymetinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulamak ve ölümsüzleştirmek istedik.

Sevgili Hocamız,

Seni seviyor, sayıyor, aynı çatı altında çalıştığımız için gurur duyuyoruz.

İyi ki varsınız!

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri ÖZTÜRK

Konu Başlıkları
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN'ın Özgeçmiş ve Yayınları
Aziz ve Sevgili Dostum Prof. Dr. Durmuş TEZCAN İçin Birkaç Söz, Prof. Dr. İlhan ULUSAN – Prof. Dr. Durmuş TEZCAN – Prof. Dr. Hasan KÖNİ
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI AKADEMİSİ 21. YAZ SEMPOZYUMU TEBLİĞLERİ
Basın Özgürlüğü ve Federal Almanya Anayasası, Prof. Dr. Dr. h.c. Helmut GOERLICH
Avrupa Ceza ve Ceza Usul Hukukunda İnsan Hakları Güvenceleri, Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Albin ESER
Adil Bir Yargılanma, Kişilerin Bireysel Koruma Konusunda Haklarına Sahip Olmalarını Gerektirir – Burada: AİHS m.13 (Etkili Başvuru Hakkı) ve m.4, 4. Ek Protokol (Yabancıların Topluca Sınır Dışı Edilmeleri Yasağı) AİHM 3 Ekim 2017, "N.D. ve N.T İspanya Kararı, Başvuru No: 8675–15, 8697–15 [29 Aralık 2018 tarihinde Büyük Daireye iletilmiştir – sonbahar 2018'e kadar Büyük Daire karar vermemiştir], Marion ECKERTZ–HÖFER
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Madde 6 (Adil Yargılanma Hakkı) ve Alkaşı – Türkiye Davası Işığında Suçsuzluk Karinesi, AİHM 18 Ekim 2016, Başvuru No. 21107–07, Reyhan KÖKSALAN
25.07.2017 Tarihli ve 2156–10 Başvuru No.lu M. – Avusturya Kararı Örneğinde AİHS 6. Maddesinin Kapsamı ve Sınırları, Von stud. iur. Maximilian KLOSS
AİHS Madde 6 (Adil Yargılanma Hakkı) – Çamlar ve Türkiye Davası, Batuhan DENİZ
T.C. Anayasa Mahkemesi'nin Groseri Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti Kararı, Bireysel Başvuru Numarası: 2017–29989 – Karar Tarihi: 19.04.2018 – RG. 14.06.2018, 30451, Res. Asst. Gökhan AYKUT
Hasan Tunç ve Diğerleri – Türkiye Kararı (Başvuru No. 19074–05, Karar No.31 Ocak 2017) Işığında Adil Yargılanma Hakkı Bakımından Kısa Bir Değerlendirme, Dr. Fatih Gündoğdu
AİHS Madde 6 (Adil Yargılanma Hakkı) – Seton ve Birleşik Krallık Davası, Hafize Arda YUMURTACI
Kemal Coşkun Türkiye'ye Karşı Davası Işığında AİHS m. 6–1 (Adil Yargılanma Hakkı) ve AİHS m. 6–2 (Masumiyet Karinesi), Atakan KÖKEN
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Sharxhi ve Diğerleri v. Arnavutluk Kararı, Ahmet Onur GÜRBEY
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. Maddesi Kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları, Prof. Dr. Stephanie SCHIEDERMAIR
AHİS m.10 (İfade Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü, Yayın Özgürlüğü ve Modern Medya Hakkı) ve Fuchsmann – Almanya'ya Karşı Davası, AİHM 19.10.2017, Başvuru Numarası: 71233–13, Nermin YILDIRAN
Ağır Ceza Mahkemesi Olarak Kararın Gereğini Yerine Getirir misin? Şahin Alpay – Türkiye Kararı (B.No: 16538–17, Res. Asst. Egemen ESEN
Case of Novaya Gazeta and Milashina v. Russia, ECtHR 03.10.2017 (final on 20.1.2018), Application no. 45083–06, Dr. Dr. h.c. Silvia TELLENBACH
The Limits of Freedom of Speech, On the issue of Hate Speech and Defamatory Statements in Art. 5 of the German Basic Law and Art. 10 ECHR, Dr. Dr. h.c. Silvia TELLENBACH
The Limits of Freedom of Speech, On the issue of Hate Speech and Defamatory Statements in Art. 5 of the German Basic Law and Art. 10 ECHR, Res. Asst. David DÖRKEN
Kemal Gözler Davası Işığında Akademik Çalışmalar Bağlamında İfade Özgürlüğünün Sınırları (Başvuru No: 2014–5232, 19.04.2018), Res. Asst. Zeynep GÜLER
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) İkinci Bölüm, Ali Çetin – Türkiye Davası (Başvuru no: 30905–09) – Karar Tarihi: 20.06.2017, Res. Asst. Ümit Melih METİNTAŞ
AHİS md.10 (İfade Özgürlüğü) ve Svavar Halldórsson İzlanda Davası, AİHM 04.10.2017, başvuru no. 44322–13, Yaren YÜKSEK
Article 10 European Convention of Human Rights (Right to Freedom of Expression) in the Light of the Case Sekmadienis Ltd. v. Lithuania, Amelie RÖHLING
M.L. ve W.W. – Almanya Kararı (28.06.2018 Tarihli ve 60798–10 ile 65599–10 Başvuru no.lu karar) Örneğinde Hükümlülerin Unutulma Hakkına Karşı Basın Özgürlüğü, Sinan BÖCEK
İşyerindeki Özel Amaçlı Elektronik Yazışmaların Denetlenmesi ve AİHS m. 8 AİHM (Büyük Daire) 05.09.2017–1496–08–Bărbulescu–Romanya Kararına İlişkin Genel Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Sesim SOYER GÜLEÇ
AİHM'nin Batista Laborde–Avusturya Kararı, 2 Şubat 2016, B.No: 41767–09, Dr. Öğr. Üyesi Behiye EKER KAZANCI
E.Ç.A. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararının İncelemesi, Dr. Öğr. Üyesi Özge SIRMA GEZER
Benedik – Slovenya Kararı (Başvuru No. 62357–14), Dr. Öğr. Üyesi Yasemin F. SAYGILAR KIRIT
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Ratzenböck–Avusturya Kararı Çerçevesinde Ayrımcılık Yasağı ve Aile Hayatına Saygı, Dr. iur. Öğr. Üyesi Özdem ÖZAYDIN
Hülya Ebru Demirel – Türkiye Kararı (Başv. no: 30733–08 – 19 Haziran 2018) "Çünkü O, Erkek Değildi" , Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal DEMİR
Çevikel – Türkiye Kararı, (Başvuru No: 23121–15 – Karar tarihi: 23.05.2017), Arş. Gör. Derya ALTINOK VILLEMIN
AİHS'ye Ek 1 No.lu Protokol Madde 1 (Mülkiyet Hakkı) B.K.M. Lojistik Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi v. Slovenya Kararı, (AİHM KT: 17.01.2017, Kesinleşme Tarihi 17.04.2017, Başvuru No: 42079–12), Res. Asst. Mehmet Can TOK
Edina Toth Macaristan Kararı Işığında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi, Dr. Alexandra NAGY
AİHS m.14 (Ayrımcılık Yasağı) ile birlikte m. 8 (Özel ve Aile Hayatına Saygı Hakkı) ve Ek Protokol m.1 (Mülkiyetin Korunması), Aldeguer Tomás–İspanya'ya Karşı Davası, Ulaş TETİK
Orlandi ve Diğerleri –İtalya Kararı, Ayşen KÖSE
Devletin Riyakarlık Örneği, Hadzhieva – Bulgaristan Davası Işığında Küçüklerin Korunmasında Devletin Yükümlülüğü, Res. Asst. Ali ERDOĞAN
Erdinç Kurt ve Diğerleri – Türkiye Davası, Yıldız DİRİDİRİ
AİHS m.8 (Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması) ve M.R. ve D.R – Ukrayna'ya Karşı Davası Işığında Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Sivil Yönleri Hakkındaki Lahey Sözleşmesi, Çidam Nur VURUCU
Abu Zubaydah – Litvanya Dava Analizi, Mustafa Can SATİ
Artikel 8 EMRK (Das Recht auf Achtung des Privat–, des Familienlebens, der Wohnung und der Korrespondenz) Hinsichtlich der Datenerhebung Privater Daten auf dem Arbeitscomputer im Falle Liberts von Frankreich, EGMR 22.2.2018, Final 2.7.2018,
Applikationsnummer 588–13 – Article 8 ECHR – Protection of Private Files on a Work Computer, ECHR, 22.2.2018 in the Case of Mr. Libert–France (appl. no. 588–13), Antonia TRAUTMANN
Art. 8 Abs. 1 EMRK (Recht auf Achtung des Privat– und Familienlebens) im Hinblick auf asylsuchende Familien anhand des Urteils „Bistieva und andere gegen Polen" EGMR 10.04.2018 (final am 10.07.2018), Az. 75157–14, Art. 8 I ECHR (Right to Private Life, Family Life, Correspondence and Home) in View of Refugee Families with Regard to the Case „Bistieva and Others v. Poland", Cihad GÜÇLÜ
Rusya'da Yapısal Problem: HİV ile Yaşayan Yabancıların Rus Topraklarına Giriş, Kalış ve İkamet İzinlerine İlişkin Ayrımcı Yasal Düzenlemeler – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Novruk ve Diğerleri v. Rusya (Başvuru no. 31039–11, 48511–11, 76810–12, 14618–13 and 13817–14 – 15.03.2016), Res. Asst. Serkan SEYHAN
Family Reunification for Same–Sex Couples under Article 8 European Convention on Human Rights (The Right to Respect for Private and Family life) – The Case of Pajic v. Croatia, ECtHR 23rd February 2016 – Application no. 68453–13, Lisa–Marie KRÄMER
Guliyev ve Sheina– Rusya Kararı Işığında Sınır Dışına ve Aile Hayatına İlişkin Meselelerde Çocuğun Üstün Yararı İlkesi, Res. Asst. Merve AKBULUT
Overcoming Europe's Sovereign Debt. The property as a Human Right, Comments on the case "Mamatas and other v. Greece". ECtHR 26.7.2016, App. No. 63033–14, 64297–14, 66106–15. (Final decision on 30.1.2017), Pedro Roldan VAZQUEZ
Anayasa Mahkemesi'nin, Marka Hukukuna İlişkin 14.12.2016 Tarihli Kararı, Prof. Dr. Hanife ÖZTÜRK
Kız Çocukların Hakları – İngiliz Aristokrasisinde Kadınların Miras Hakkı, Dr. Hayriye YERLİKAYA–MANZEL
Mülkiyet Hakkının Korunmasına İlişkin T.C. Anayasa Mahkemesi'nin 09.03.2017 Tarihli ve 2014–11994 Başvuru Numaralı "Süleyman Oktay Uras ve Sevtap Uras" Bireysel Başvuru Kararı, Dr. Öğr. Üyesi Sakine Nilüfer BİLGİN
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin, Mülkiyetin Korunmasına İlişkin Bir Kararının (Knick – Türkiye) Özeti, Res. Asst. Barış MESCİ
Hasta Hakları, Hekimin Yükümlülükleri, Tıbbi ve Hukuksal Sorunlar, Ötanazi, Prof. Dr. Dr. h.c.mult.Bahri ÖZTÜRK – Prof. Dr. Tülün ÖZTÜRK
Kaynak Telekomünikasyon Denetimi ve Online Arama Yoluyla Yeni Gizli Soruşturma Tedbirleri, Prof. Dr. Prof. h.c. Arndt SINN
Birleşmiş Milletler Balık Stokları Anlaşması, Prof. Dr. Hasan KÖNİ
2011–2017 Arasında Avrupa Birliği'nin Suriye Politikasından Başlıca Hukuki Kesitler, Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR – Arş. Gör. Merve KÜÇÜK
Zorla Evlilik Ayrı Bir Suç Olarak Düzenlenmeli mi? Almanya Örneği: Zorla Evlendirme ile Mücadele Kanunu, Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m.245), Dr. Öğr. Üyesi Özge SIRMA GEZER – Dr. Öğr. Üyesi Yasemin F. SAYGILAR KIRIT
"Deference to the Administration in Judicial Review" Türkiye Ulusal Raporu, Raportörler: Dr. Aytaç ÖZELÇİ – Dr. Elif ALTINOK ÇALIŞKAN – Dr. Sakine Nilüfer BİLGİN
Ölünün Mezarından Çıkarılmasına Yönelik Tedbir Kararları Bakımından Taraf Devletlere Tanınan Takdir Marjı Daralıyor mu? Solska ve Rybicka–Polonya Kararı, Dr. Öğr. Üyesi Ceren YILDIZ
"Örselenmiş Kadın Sendromu" Argümanının Türk Hukukunda Meşru Savunma Kapsamında Uygulanabilirliği Üzerine Düşünceler, Dr. Öğr. Üyesi Efser ERDEN TÜTÜNCÜ
İnsan Hakları Bakımından Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi, Dr. Öğr. Üyesi İdris GÜZEL
Sosyal Medya Aracılığıyla Kişilik Haklarının İhlali, Dr. iur. Öğr. Üyesi Özdem ÖZAYDIN
Ceza Hukuku Spor Hukuku İlişkisi Sporda Hak İhlalleri ve Denetimi, Hasan GERÇEKER
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Hürriyeti Bağlayıcı Cezalarda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3'üncü Maddesi ile İlgili İhlal Kararları Üzerine Değerlendirmeler, Arş. Gör. Derya ALTINOK VILLEMIN
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Suçları, Raif BIKMAZ
Senetler Hukukunda Kıymetli Evrak Kavramı, Prof. Dr. iur. Merih Kemal OMAĞ
Çevre Kanun'unda Yer Alan Hukuki Sorumluluk Bağlamında Fedakârlığın Denkleştirilmesi İlkesine İlişkin Bazı Düşünceler, Prof. Dr. M. İlhan ULUSAN
Roma Hukukundaki Bazı İlkelerin Modern Türk Hukukuna Etkileri, Prof. Dr. Bülent TAHİROĞLU
Sözleşmenin –Hükümlerinin– Yorumlanmasında Başvurulan Yorum Araçları ve İlkeleri, Prof. Dr. Atilla ALTOP
Boşanmaya Rağmen Boşanılan Kişi ile Yaşamaya Devam Edilmesi Halinde Gelir ve Aylıkların Kesilmesi Meselesi, Doç. Dr. Cem AKBIYIK
Tasarrufun İptali Davalarında Davacı Alacağının Muvazaalı Olduğu İddiası ve Bu İddianın Hukukun Temel Hak ve İlkeleriyle Bağlantısı, Doç. Dr. Hülya TAŞ KORKMAZ – Dr. Öğr. Üyesi Ömer KORKMAZ
Bir Haksız Fiil–Haksız Rekabet Örneği Olarak Başkalarının veya Ürünlerinin Kötülenmesi, Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt BELLİCAN
Özel Güvenliğin Tarihi Gelişimi ve Toplu Yerleşim Merkezlerinde Meydana Gelen Hırsızlık Olaylarından Dolayı Özel Güvenlik Şirketlerinin Sorumluluğu, Dr. Öğr. Üyesi Muharrem TÜTÜNCÜ
Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Dr. Öğr. Üyesi Safiye Nur BAĞRIAÇIK
Aralıklı Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Dr. Öğr. Üyesi Ender DEMİR
Usul Hukukunda Islah ve Sonuçları, Mahmut BİLGEN
Danıştay'ın Bazı Kararları Işığında Çevresel Etki Değerlendirmesi, Arş. Gör. Ümit Melih METİNTAŞ
Bireysel İş Sözleşmelerinde Cezai Şart, Av. Yargı BİLGİÇ
Sorumsuzluk Anlaşması, Av. Büşra BAŞ
Yaşlı Hakları Kapsamında Türkiye'de Yaşlı Profili ve Bazı Sorunlarının İncelenmesi, Dr. Öğr. Üyesi Münevver MERTOĞLU
Barkod: 1309432719023
Yayın Tarihi: Şubat 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 20x28
Sayfa Sayısı: 800
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021