Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İş Davaları Dizisi: Beşinci Kitap
İş Güvencesi – İşe İade
İş Mahkemeleri Kanunu ve Arabuluculuk Hükümlerine Göre
Kasım 2017 / 1. Baskı / 512 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 140.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bir dava açarken belki şerhlerden ve monografilerden ‘ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama ‘nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. İş Davaları Dizisi tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor, size hem ‘ne' hem de ‘nasıl' sorusunun cevabını vermek istiyor. Dava sürecinde sadece bilgiyi verip bir kenara çekilmiyor, sürecin her aşamasında sizin yanınızda, adeta özel asistanınız gibi.

Dizi 7 kitaptan oluşuyor. Ama şimdilik.

Dizinin bu kitabı; iş ilişkisinin devamının sağlanmasında ve işçinin bu açıdan korunmasında önemli bir yere sahip olan iş güvencesine ilişkin işçilerin sahip oldukları hakların, buna ilişkin usul, hüküm ve sonuçların Yargıtay kararları ışığında değerlendirilmesi ve uluslararası düzenlemelerle karşılaştırılması suretiyle, uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik önerilerde bulunmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda, iş güvencesinin iş ilişkilerindeki önemi vurgulandıktan sonra, gelişim süreçleri çerçevesinde uluslararası alanda ve Türk Hukukundaki gelişmeler ve düzenlemeler, doktrinde ileri sürülen görüşlerle birlikte ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır.


Konu Başlıkları
İş Güvencesi Kavramı, Hukuki Niteliği, Hukuki, Sosyal ve Ekonomik Açıdan Gerekliliği
İş Güvencesine İlişkin Uluslararası Hukukta Yer Alan Düzenlemeler ve İş Güvencesine İlişkin Mevzuatın Türkiye'de Tarihsel Gelişimi
İş Güvencesine İlişkin Hükümlerin Uygulanma Esasları ve Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü
Geçerli ve Geçersiz Feshin Hüküm ve Sonuçları, İş Güvencesine İlişkin Hükümlerin Hukuki Niteliği
İş Güvencesine İlişkin Özel Koruma Sağlayan Düzenlemeler
Barkod: 9789750245930
Yayın Tarihi: Kasım 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 512
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ,
HUKUKİ, SOSYAL VE EKONOMİK AÇIDAN GEREKLİLİĞİ
§1. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  17
I. GENEL OLARAK  17
II. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI  21
III. İŞ GÜVENCESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  28
§2. İŞ GÜVENCESİNİN HUKUKİ, SOSYAL VE EKONOMİK AÇIDAN GEREKLİLİĞİ  36
I. GENEL OLARAK  36
II. İŞ GÜVENCESİNİN HUKUKİ AÇIDAN GEREKLİLİĞİ  37
III. İŞ GÜVENCESİNİN SOSYAL VE EKONOMİK AÇIDAN GEREKLİLİĞİ  43
İkinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUKTA YER ALAN
DÜZENLEMELER VE İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN MEVZUATIN
TÜRKİYE’DE TARİHSEL GELİŞİMİ
§3. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUKTA YER ALAN DÜZENLEMELER  49
I. GENEL OLARAK  49
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜZENLEMELERİ  51
A. Birleşmiş Milletler’in Kuruluşu, Amaç ve İlkeleri  51
B. Birleşmiş Milletler’in İş Güvencesini İlgilendiren Düzenlemeleri  53
1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  53
2. Uluslararası Çalışma Örgütü Düzenlemeleri  54
a. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Kuruluşu, Amaç ve İlkeleri  54
b. İş Güvencesini İlgilendiren Uluslararası Çalışma Örgütü Düzenlemeleri  57
aa. Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Hakkında 87 Sayılı Sözleşme  57
bb. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkelerinin Uygulanması Hakkında 98 Sayılı Sözleşme  58
cc. İş ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme  58
dd. İşin Sona Erdirilmesine İlişkin 119 Sayılı Tavsiye Kararı  59
ee. İşletmedeki İşçi Temsilcilerine Sağlanacak Koruma ve İmkânlara İlişkin 135 Sayılı Sözleşme  59
ff. İşletmedeki İşçi Temsilcilerine Sağlanacak Koruma ve İmkânlara İlişkin 143 Sayılı Tavsiye Kararı  60
gg. Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Şans Eşitliği ve Eşit Davranmaya İlişkin 156 Sayılı Sözleşme  61
hh. İş İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme  61
ıı. Geçerli Bir Sebebe Dayanmayan İşten Çıkarmalara Karşı Koruma Hakkında 166 Sayılı Tavsiye Kararı  64
ii. Analığın Korunmasına İlişkin 183 Sayılı Sözleşme  65
jj. Analığın Korunmasına İlişkin 191 Sayılı Tavsiye Kararı  65
kk. Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ile İzlenmesi Bildirgesi  66
3. Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme  68
III. AVRUPA KONSEYİ DÜZENLEMELERİ  70
A. Avrupa Konseyi’nin Kuruluşu, Amaç ve İlkeleri  70
B. Avrupa Konseyi’nin İş Güvencesini İlgilendiren Düzenlemeleri  70
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme)  70
2. Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi)  71
IV. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU DÜZENLEMELERİ  74
A. Genel Olarak Avrupa Birliği’nin Kuruluşuna Yol Açan Gelişmeler ve İlkeler  74
B. Avrupa Birliği Sosyal Politikasına İlişkin Gelişim Sürecinde Birincil ve İkincil Hukuk Açısından İş Güvencesinin Düzenlenmesi  75
1. Genel Olarak  75
2. Birincil Hukuk Açısından Sosyal Politikanın Gelişimi ve İş Güvencesi Hakkı  77
3. İkincil Hukuk Açısından İş Güvencesini İlgilendiren Düzenlemeler  86
§4. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN MEVZUATIN TÜRKİYE’DE TARİHSEL GELİŞİMİ  88
I. GENEL OLARAK  88
II. TÜRKİYE’DE TARİHSEL GELİŞİMİ  91
Üçüncü Bölüm
İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMA ESASLARI VE
FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ
§5. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA ESASLARI  97
I. GENEL OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ  98
A. Fesih Kavramı  98
B. Bildirimli Fesih  100
1. Genel Olarak  100
2. Bildirim Süreleri  101
3. Bildirimli Feshin Hukuki Sonuçları  106
a. Yeni İş Arama İzni  106
b. Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin Peşin Ödenmesi  109
II. GEÇERLİ NEDENE BAĞLI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN BİLDİRİMLİ FESHİ  110
A. Genel Olarak  110
B. Koşulları  111
1. İş İlişkisinin İş Kanunu Kapsamında Olması  111
2. İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olması  115
3. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi  126
4. İşyerinde Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılıyor Olması  134
5. İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeme Sahip Olması  145
6. İşçinin Belirli Konumdaki İşveren Vekili Niteliğinde Olmaması  156
C. Geçerli Fesih Nedenleri  161
1. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Nedenler  163
a. Fiziki Yetersizlik  170
aa. Hastalık  170
bb. Yaşlılık ve Emeklilik  174
b. Mesleki Yetersizlik  177
2. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Nedenler  179
a. İşçinin Davranışının İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açması Gereği  180
b. İşçinin Davranışından Dolayı İhtar Edilmesi Gereği  183
c. Feshe İlişkin Geçerli Sebep Sayılabilecek Davranışlar  186
3. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Nedenler  203
a. Genel Olarak  203
b. İşletmesel Karar Alınması Zorunluluğu  206
aa. İşletmesel Karar Kavramı ve Denetimi  206
bb. İşletmesel Karar Türleri  214
aaa. Genel Olarak  214
bbb. Şirket Birleşmelerine İlişkin İşletmesel Karar Alınması  216
ccc. İşyerinin Kısmen veya Tamamen Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Karar Alınması  227
ddd. Bazı İşlerin Alt İşverene Verilmesine İlişkin İşletmesel Karar Alınması  228
4. Geçerli Neden Olarak Kabul Edilmeyen Haller  234
5. Geçerli Nedenin Yargısal Denetimi  243
a. Feshin Son Çare Olması İlkesi  243
b. Sosyal Seçim İlkesi  257
c. Ölçülülük İlkesi  265
D. Sözleşmenin Feshinde İzlenmesi Gereken Yöntem  268
1. Genel Olarak  268
2. Fesih Bildiriminin Yazılı Olarak Yapılması  269
3. Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi  271
4. Savunmasının Alınması  274
5. Fesih Hakkının Makul Bir Süre İçinde Kullanılması  276
§6. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ  277
I. GENEL OLARAK  277
II. ARABULUCULUK  279
III. UYUŞMAZLIĞIN ÖZEL HAKEME GÖTÜRÜLMESİ  288
IV. FESHE İTİRAZ DAVASI  290
A. Genel Olarak  290
B. Davanın Konusu  306
C. Feragat Edilememesi  310
D. İspat  312
E. Yargılama Sürecini Etkileyen Durumlar  314
1. Yargılama Devam Ederken İşveren Tarafından İşçinin Yeniden İşe Çağrılmış Olması  314
2. İşçinin Ölümü  320
3. İşyerinin Kapanması veya İşyerinin Devri  323
4. Emeklilik  327
5. Bildirim Süresi İçinde İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedilmesi  328
Dördüncü Bölüm
GEÇERLİ VE GEÇERSİZ FESHİN HÜKÜM VE SONUÇLARI,
İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ
§7. GEÇERLİ VE GEÇERSİZ FESHİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  331
I. FESHİN GEÇERLİLİĞİNE KARAR VERİLMESİ  331
II. FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ  331
A. Genel Olarak  331
B. İşçinin Başvurusu  334
C. İşverenin İşe Başlatma Daveti  341
1. İşverenin İşe Başlatma Davetine Rağmen İşçinin İşe Başlamaması  341
2. İşverenin İşçiyi İşe Başlatması  344
a. Feshin Geçersiz Hale Gelmesi  344
b. İşe Başlatma Süresi  345
c. İşçinin Eski İşine İade Edilmesi  346
d. Boşta Geçen Süreye İlişkin Ücret ve Diğer Haklar ile Mahsup  352
3. İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması  355
a. Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshedilmiş Olması  355
b. İş Güvencesi Tazminatı  361
c. Boşta Geçen Süreye İlişkin Ücret ve Diğer Haklar  366
§8. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN NİTELİĞİ  378
Beşinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN ÖZEL KORUMA SAĞLAYAN DÜZENLEMELER
§9. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE DEĞİŞİKLİK FESHİ  383
I. GENEL OLARAK  383
II. ÇALIŞMA KOŞULU KAVRAMI  385
III. ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ  386
IV. ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ  389
A. Genel Olarak  389
B. Esaslı Değişiklik Kavramı  395
C. Değişikliğe İlişkin Usul  397
D. Değişiklik Feshi  400
E. Değişiklik Sözleşmesi  408
F. Değişiklik Kaydı  411
§10. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA  420
I. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA KAVRAMI  420
II. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMAYA İLİŞKİN YÖNTEM  422
III. İŞTEN ÇIKARILANLARIN YENİDEN İŞE ALINMASI ZORUNLULUĞU  427
§11. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ  428
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDE İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ  428
II. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN İŞ GÜVENCESİ  438
III. İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ  448
Kaynakça  453
Kavram Dizini  509
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI, HUKUKİ NİTELİĞİ,
HUKUKİ, SOSYAL VE EKONOMİK AÇIDAN GEREKLİLİĞİ
§1. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ  17
I. GENEL OLARAK  17
II. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI  21
III. İŞ GÜVENCESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  28
§2. İŞ GÜVENCESİNİN HUKUKİ, SOSYAL VE EKONOMİK AÇIDAN GEREKLİLİĞİ  36
I. GENEL OLARAK  36
II. İŞ GÜVENCESİNİN HUKUKİ AÇIDAN GEREKLİLİĞİ  37
III. İŞ GÜVENCESİNİN SOSYAL VE EKONOMİK AÇIDAN GEREKLİLİĞİ  43
İkinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUKTA YER ALAN
DÜZENLEMELER VE İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN MEVZUATIN
TÜRKİYE’DE TARİHSEL GELİŞİMİ
§3. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN ULUSLARARASI HUKUKTA YER ALAN DÜZENLEMELER  49
I. GENEL OLARAK  49
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜZENLEMELERİ  51
A. Birleşmiş Milletler’in Kuruluşu, Amaç ve İlkeleri  51
B. Birleşmiş Milletler’in İş Güvencesini İlgilendiren Düzenlemeleri  53
1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  53
2. Uluslararası Çalışma Örgütü Düzenlemeleri  54
a. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Kuruluşu, Amaç ve İlkeleri  54
b. İş Güvencesini İlgilendiren Uluslararası Çalışma Örgütü Düzenlemeleri  57
aa. Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Hakkında 87 Sayılı Sözleşme  57
bb. Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı İlkelerinin Uygulanması Hakkında 98 Sayılı Sözleşme  58
cc. İş ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkında 111 Sayılı Sözleşme  58
dd. İşin Sona Erdirilmesine İlişkin 119 Sayılı Tavsiye Kararı  59
ee. İşletmedeki İşçi Temsilcilerine Sağlanacak Koruma ve İmkânlara İlişkin 135 Sayılı Sözleşme  59
ff. İşletmedeki İşçi Temsilcilerine Sağlanacak Koruma ve İmkânlara İlişkin 143 Sayılı Tavsiye Kararı  60
gg. Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Şans Eşitliği ve Eşit Davranmaya İlişkin 156 Sayılı Sözleşme  61
hh. İş İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme  61
ıı. Geçerli Bir Sebebe Dayanmayan İşten Çıkarmalara Karşı Koruma Hakkında 166 Sayılı Tavsiye Kararı  64
ii. Analığın Korunmasına İlişkin 183 Sayılı Sözleşme  65
jj. Analığın Korunmasına İlişkin 191 Sayılı Tavsiye Kararı  65
kk. Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ile İzlenmesi Bildirgesi  66
3. Ekonomik, Kültürel ve Sosyal Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme  68
III. AVRUPA KONSEYİ DÜZENLEMELERİ  70
A. Avrupa Konseyi’nin Kuruluşu, Amaç ve İlkeleri  70
B. Avrupa Konseyi’nin İş Güvencesini İlgilendiren Düzenlemeleri  70
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme)  70
2. Avrupa Sosyal Şartı (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi)  71
IV. AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKU DÜZENLEMELERİ  74
A. Genel Olarak Avrupa Birliği’nin Kuruluşuna Yol Açan Gelişmeler ve İlkeler  74
B. Avrupa Birliği Sosyal Politikasına İlişkin Gelişim Sürecinde Birincil ve İkincil Hukuk Açısından İş Güvencesinin Düzenlenmesi  75
1. Genel Olarak  75
2. Birincil Hukuk Açısından Sosyal Politikanın Gelişimi ve İş Güvencesi Hakkı  77
3. İkincil Hukuk Açısından İş Güvencesini İlgilendiren Düzenlemeler  86
§4. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN MEVZUATIN TÜRKİYE’DE TARİHSEL GELİŞİMİ  88
I. GENEL OLARAK  88
II. TÜRKİYE’DE TARİHSEL GELİŞİMİ  91
Üçüncü Bölüm
İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN UYGULANMA ESASLARI VE
FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ
§5. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN UYGULANMA ESASLARI  97
I. GENEL OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ  98
A. Fesih Kavramı  98
B. Bildirimli Fesih  100
1. Genel Olarak  100
2. Bildirim Süreleri  101
3. Bildirimli Feshin Hukuki Sonuçları  106
a. Yeni İş Arama İzni  106
b. Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin Peşin Ödenmesi  109
II. GEÇERLİ NEDENE BAĞLI OLARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN BİLDİRİMLİ FESHİ  110
A. Genel Olarak  110
B. Koşulları  111
1. İş İlişkisinin İş Kanunu Kapsamında Olması  111
2. İş Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Olması  115
3. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi  126
4. İşyerinde Otuz veya Daha Fazla İşçi Çalıştırılıyor Olması  134
5. İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeme Sahip Olması  145
6. İşçinin Belirli Konumdaki İşveren Vekili Niteliğinde Olmaması  156
C. Geçerli Fesih Nedenleri  161
1. İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Nedenler  163
a. Fiziki Yetersizlik  170
aa. Hastalık  170
bb. Yaşlılık ve Emeklilik  174
b. Mesleki Yetersizlik  177
2. İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Nedenler  179
a. İşçinin Davranışının İşyerinde Olumsuzluklara Yol Açması Gereği  180
b. İşçinin Davranışından Dolayı İhtar Edilmesi Gereği  183
c. Feshe İlişkin Geçerli Sebep Sayılabilecek Davranışlar  186
3. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Nedenler  203
a. Genel Olarak  203
b. İşletmesel Karar Alınması Zorunluluğu  206
aa. İşletmesel Karar Kavramı ve Denetimi  206
bb. İşletmesel Karar Türleri  214
aaa. Genel Olarak  214
bbb. Şirket Birleşmelerine İlişkin İşletmesel Karar Alınması  216
ccc. İşyerinin Kısmen veya Tamamen Kapatılmasına İlişkin İşletmesel Karar Alınması  227
ddd. Bazı İşlerin Alt İşverene Verilmesine İlişkin İşletmesel Karar Alınması  228
4. Geçerli Neden Olarak Kabul Edilmeyen Haller  234
5. Geçerli Nedenin Yargısal Denetimi  243
a. Feshin Son Çare Olması İlkesi  243
b. Sosyal Seçim İlkesi  257
c. Ölçülülük İlkesi  265
D. Sözleşmenin Feshinde İzlenmesi Gereken Yöntem  268
1. Genel Olarak  268
2. Fesih Bildiriminin Yazılı Olarak Yapılması  269
3. Fesih Nedeninin Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtilmesi  271
4. Savunmasının Alınması  274
5. Fesih Hakkının Makul Bir Süre İçinde Kullanılması  276
§6. FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ  277
I. GENEL OLARAK  277
II. ARABULUCULUK  279
III. UYUŞMAZLIĞIN ÖZEL HAKEME GÖTÜRÜLMESİ  288
IV. FESHE İTİRAZ DAVASI  290
A. Genel Olarak  290
B. Davanın Konusu  306
C. Feragat Edilememesi  310
D. İspat  312
E. Yargılama Sürecini Etkileyen Durumlar  314
1. Yargılama Devam Ederken İşveren Tarafından İşçinin Yeniden İşe Çağrılmış Olması  314
2. İşçinin Ölümü  320
3. İşyerinin Kapanması veya İşyerinin Devri  323
4. Emeklilik  327
5. Bildirim Süresi İçinde İşveren Tarafından İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshedilmesi  328
Dördüncü Bölüm
GEÇERLİ VE GEÇERSİZ FESHİN HÜKÜM VE SONUÇLARI,
İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ
§7. GEÇERLİ VE GEÇERSİZ FESHİN HÜKÜM VE SONUÇLARI  331
I. FESHİN GEÇERLİLİĞİNE KARAR VERİLMESİ  331
II. FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE KARAR VERİLMESİ  331
A. Genel Olarak  331
B. İşçinin Başvurusu  334
C. İşverenin İşe Başlatma Daveti  341
1. İşverenin İşe Başlatma Davetine Rağmen İşçinin İşe Başlamaması  341
2. İşverenin İşçiyi İşe Başlatması  344
a. Feshin Geçersiz Hale Gelmesi  344
b. İşe Başlatma Süresi  345
c. İşçinin Eski İşine İade Edilmesi  346
d. Boşta Geçen Süreye İlişkin Ücret ve Diğer Haklar ile Mahsup  352
3. İşverenin İşçiyi İşe Başlatmaması  355
a. Sözleşmenin İşveren Tarafından Feshedilmiş Olması  355
b. İş Güvencesi Tazminatı  361
c. Boşta Geçen Süreye İlişkin Ücret ve Diğer Haklar  366
§8. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİN NİTELİĞİ  378
Beşinci Bölüm
İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN ÖZEL KORUMA SAĞLAYAN DÜZENLEMELER
§9. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE DEĞİŞİKLİK FESHİ  383
I. GENEL OLARAK  383
II. ÇALIŞMA KOŞULU KAVRAMI  385
III. ÇALIŞMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİ  386
IV. ÇALIŞMA KOŞULLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ  389
A. Genel Olarak  389
B. Esaslı Değişiklik Kavramı  395
C. Değişikliğe İlişkin Usul  397
D. Değişiklik Feshi  400
E. Değişiklik Sözleşmesi  408
F. Değişiklik Kaydı  411
§10. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA  420
I. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA KAVRAMI  420
II. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMAYA İLİŞKİN YÖNTEM  422
III. İŞTEN ÇIKARILANLARIN YENİDEN İŞE ALINMASI ZORUNLULUĞU  427
§11. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ  428
I. İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNDE İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN GÜVENCESİ  428
II. İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN İŞ GÜVENCESİ  438
III. İŞÇİ KURULUŞU YÖNETİCİLİĞİNİN GÜVENCESİ  448
Kaynakça  453
Kavram Dizini  509
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018