Çocuk Hukuku Genel Esaslar ve Güncel Meseleler Prof. Dr. Ömer Korkut, Dr. Öğr. Üyesi Seda Baş  - Kitap

Çocuk Hukuku Genel Esaslar ve Güncel Meseleler

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
840
Barkod:
9786052647011
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
850,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Eser, çocuk hukukunu 6 farklı disiplinde ayrı ayrı inceleyen temel esaslar bölümünden ve devamında güncel meselelerden oluşan bir "başvuru kitabı" niteliğindedir. Bu yönüyle lisans ve lisansüstü öğrencilere katkı sağlayacağı kuşkusuzdur. Türk hukuk literatüründe çocuk hukukunu tüm yönleriyle ele alan bir esere rastlanmamıştır. Bu sebeple başladığımız çalışmada mevcut eser ortaya çıkmıştır. Çocuk hukuku, multidisipliner alanlardan biridir. Eserin birinci baskısında anayasa hukuku, uluslararası hukuk, medeni hukuk, ceza hukuku, medeni usul ve icra-iflas hukuku ve iş ve sosyal güvenlik hukuku olmak üzere altı farklı disiplinde çocuk hukukunun esasları ortaya konulmuştur. Bu baskıda yer almasını dilediğimiz; ancak çalışmanın geniş kapsamı nedeniyle yetiştiremediğimiz İslam hukuku, uluslararası özel hukuk ve Türk hukuk tarihi gibi disiplinlere daha sonraki baskılarda yer verilmesi amaçlanmaktadır.
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
GENEL ESASLAR
ÇOCUĞUN ANAYASAL HAKLARI 
35
Dr. Müberra AKBOĞA ALGAN
ULUSLARARASI HUKUKTA ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI 
93
Dr. Erman EKİNGEN
ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİ VE EHLİYETİ 
141
Dr. Öğr. Üyesi Azim ÖNCÜ
ÇOCUĞUN NİŞANLANMASI VE EVLENMESİ 
185
Dr. Öğr. Üyesi Esen KABAŞ TEZCAN
İŞTİRAK NAFAKASI 
227
Dr. Ayşe KARACA ÖZ
SOYBAĞININ KURULMASI 
251
Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ
TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ 
321
Doç. Dr. A. Özge YENİCE CEYLAN
TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN VELAYETİ 
339
Doç. Dr. A. Özge YENİCE CEYLAN
ÇOCUK MALLARI 
363
Dr. Öğr. Üyesi Seda BAŞ
ÇOCUK CEZA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI, YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜNÜN KUSUR
YETENEĞİNE ETKİSİ VE ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ 
385
Dr. Mehmet Emre YILDIZ
ÇOCUKLARA ÖZGÜ İNFAZ HUKUKU 
527
Arş. Gör. Deniz GÜNAŞTI
MEDENİ USUL HUKUKU AÇISINDAN ÇOCUK 
543
Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK & Ar. Gör. Esra BULUT
ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR İLAMLARIN VEYA
TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ 
569
Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK & Ar. Gör. Esra BULUT
İŞ HUKUKU KAPSAMINDA “ÇOCUK” 
585
Dr. Deniz ALKIŞ CEMİLOĞLU
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SİGORTALILIĞI 
631
Dr. Ebru ERENER YILMAZ & Dr. Öğr. Üyesi Seda ARSLAN DURMUŞ
GÜNCEL MESELELER
BAZI ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
KARARLARINDA ÇOCUĞUN VATANDAŞLIK KAZANMASI 
683
Doç. Dr. Kazım Sedat SİRMEN
ÇOCUKLAR VE HAK ÖZNELİĞİ 
701
Dr. Öğr. Üyesi Olcay KARACAN
DİJİTAL OYUNLAR BAKIMINDAN ÇOCUĞUN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 
713
Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKINCI ALBAYRAK
İŞ HUKUKU BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE ÇOCUK OYUNCULARIN HAKLARI ve
KORUNMASI 
733
Dr. Öğr. Üyesi Ece Sıla HAFIZOĞLU
İDARENİN DENETLENMESİNDE ÇOCUK OMBUDSMANLIĞININ ÖNEMİ 
785
Dr. Gonca KOZANOĞLU
ÇOCUĞUN DİN HÜRRİYETİ 
813
Dr. Sezgin BAŞ
AYRINTILI İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
GENEL ESASLAR
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇOCUĞUN ANAYASAL HAKLARI
Dr. Müberra AKBOĞA ALGAN
I. ÇOCUĞUN ANAYASAL HAKLARIN ÖZNESİ OLARAK KABULÜ SÜRECİ 
35
II. ANAYASAL HAKLARIN BAĞIMSIZ ÖZNESİ OLARAK ÇOCUK 
38
III. ÇOCUK ANAYASAL HAKLARA EHİL MİDİR? 
39
A. Çocuğun Onuru 
39
B. Çocuğun Menfaatlerinin Münhasıran Değerlendirilmesi Hakkı 
52
IV. ÇOCUKLUĞA ÖZGÜ NİTELİKLERİN TEMEL ALINDIĞI ANAYASAL HAKLAR
ANLAYIŞI 
65
A. Çocuğun Özel Olarak Korunması Hakkı 
65
B. Çocuğun Katılma ve Görüşünün Dikkate Alınması Hakkı 
72
V. MALİ KAYNAKLARIN TAHSİSİNİ GEREKTİREN HAKLAR 
81
KAYNAKÇA 
90
İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI HUKUKTA ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASI
Dr. Erman EKİNGEN
I. ULUSLARARASI HUKUKTA ÇOCUK HUKUKU VE ÇOCUK HAKLARININ
ÖNEMİ 
93
A. Haklar Teorisi ve Uluslararası İnsan Hakları 
94
B. Çocuk Hakları Kavramı 
97
C. Uluslararası Hukukta Çocuk Haklarının Tarihi Gelişimi 
99
II. ULUSLARARASI HUKUKTA ÇOCUK HAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN
BAŞLICA DÜZENLEMELER VE SAĞLADIKLARI KORUMA MEKANİZMALARI 
103
A. Birleşmiş Milletler ve Çocuk Hakları 
104
1. Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 
104
2. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesinin 25. Genel Yorumu
(2021): Dijital Ortamda Çocuk Haklarının Korunması 
108
3. Sokakta Çalışan ve/veya Yaşayan Çocukların Haklarının Korunması
ve Geliştirilmesi 
111
B. Avrupa Konseyi ve Çocuk Hakları 
113
1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 
113
2. Çocuk Haklarının Kullanılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 
114
3. Avrupa Konseyi Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa
Sözleşmesi 
116
4. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı
Korunması Sözleşmesi (Lanzarote Sözleşmesi) 
118
C. Avrupa Birliği ve Çocuk Hakları 
120
1. Avrupa Birliği Anlaşması 
120
2. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi 
121
3. Avrupa Birliği Çocuk Hakları Stratejisi (24.03.2021 Tarihli) 
124
D. Amerikan Devletleri Örgütü ve Çocuk Hakları 
126
1. Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi 
126
2. Amerikan Devletleri İnsan Hakları Raportörlüğü Çocuk ve Ergenlere
Yönelik Bedensel Ceza ve İnsan Hakları Hakkında Rapor (2009) 
128
E. Afrika Birliği Örgütü Afrika Çocuk Hakları ve Refahı Şartı 
129
F. Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı ve Çocuk Haklarına İlişkin
Sözleşmeleri 
132
G. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşmeler 
135
KAYNAKÇA 
137
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ÇOCUK
ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİ VE EHLİYETİ
Dr. Öğr. Üyesi Azim ÖNCÜ
I. ÇOCUĞUN KİŞİLİĞİ 
141
A. Kişi ve Kişilik Kavramları Çerçevesinde Çocuğun Kişiliği ve Çocuk
Kavramı 
141
B. Çocuğun Kişiliğinin Başlangıcı ve Sona Ermesi 
144
1. Çocuğun Kişiliğinin Başlangıcı 
144
a. Çocuğun Kişiliğinin Başlangıcının Şartları 
144
aa. Tam ve Sağ Doğum 
144
bb. Kişiliğin Kazanılması Bakımından Tam ve Sağ Doğma
Haricinde Koşula İhtiyaç Olmaması 
146
b. Doğumun İspatı 
146
c. Çocuğun Kişiliğinin Başlangıç Anı 
147
aa. Ceninin Durumu 
147
bb. Henüz Ana Rahmine Düşmemiş Olanların Durumu 
151
2. Çocuğun Kişiliğinin Sona Ermesi 
151
a. Genel Olarak 
151
b. Çocuğun Kişiliğinin Ölümle Sona Ermesi 
152
aa. Ölümün Belirlenmesi ve İspatı 
152
bb. Ölüm Karinesi 
153
c. Çocuğun Kişiliğinin Hâkim Kararıyla Sona Ermesi (Gaiplik) 
156
aa. Genel Olarak 
156
bb. Gaiplik Kararı İstenebilmesinin Şartları 
156
cc. Gaiplik Kararı Bakımından Yargılama Usulü 
157
d. Kişiliğin Sona Ermesinin Ortaya Çıkardığı Hukukî Sonuçlar 
158
II. ÇOCUĞUN EHLİYETİ 
159
A. Çocuğun Hak Ehliyeti 
159
1. Hak Ehliyetinin Anlamı 
159
2. Hak Ehliyetinin Temel İlkeleri 
160
3. Çocuk Bakımından Hak Ehliyetinin Sınırlandırılması Hususu 
160
a. Evlenme Ehliyetine Getirilen Sınırlama 
161
b. Vasiyetname Düzenleme ve Miras Sözleşmesi Yapma
Ehliyetine Getirilen Sınırlama 
161
c. Derneklere Üye Olma ve Dernek Kurma Bakımından Getirilen
Sınırlama 
162
d. Yaş Bakımından Getirilen Diğer Sınırlamalar 
163
B. Çocuğun Fiil Ehliyeti 
163
1. Genel Olarak Fiil Ehliyeti 
163
2. Fiil Ehliyetinin Şartları 
165
a. Ayırt Etme Gücünün Varlığı 
165
b. Erginlik 
166
c. Kısıtlı Olmamak 
166
3. Fiil Ehliyetinin Sınıflandırılması 
167
4. Çocuk Bakımından Fiil Ehliyeti 
169
a. Genel Olarak 
169
b. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Çocuk Bakımından Fiil
Ehliyeti 
169
aa. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Çocuğun Fiil
Ehliyetinin Kapsamı ve Buna İlişkin Kural 
169
bb. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Çocuğun Fiil Ehliyeti
Bakımından İstisnai Durumlar 
170
c. Ayırt Etme Gücüne Sahip Çocuk Bakımından Fiil Ehliyeti 
172
aa. Genel Kural ve Bunun Sonuçları 
172
bb. Ayırt Etme Gücüne Sahip Çocuğun Fiil Ehliyetinin
Genişletildiği Hâller 
174
d. Çocuğun Fiil Ehliyetine Etkisi Bakımından Yasal Temsilcinin
Anlamı ve Rolü 
176
aa. Genel Olarak 
176
bb. Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayan Çocuk Bakımından 
178
cc. Ayırt Etme Gücüne Sahip Çocuk Bakımından 
180
KAYNAKÇA 
182
ÇOCUĞUN NİŞANLANMASI VE EVLENMESİ
Dr. Öğr. Üyesi Esen KABAŞ TEZCAN
I. ÇOCUĞUN NİŞANLANMASI 
185
A. Genel Olarak Nişanlanma 
185
1. Nişanlanma Kavramı ve Tanımı 
185
2. Nişanlanmanın Hukukî Niteliği 
187
a. Önsözleşme Görüşü 
187
b. Karar Görüşü 
188
c. Sözleşme Görüşü 
189
3. Nişanlanmanın Unsurları 
190
a. Nişanlanmanın Kurucu Unsurları 
190
aa. Karşılıklı Evlenme Vaadi 
190
bb. Tarafların Farklı Cinsiyetten Olması 
194
b. Nişanlanmanın Geçerlilik Unsurları 
194
aa. Nişanlanma Ehliyeti 
194
bb. Diğer Unsurlar 
200
B. TMK Hükümleri Çerçevesinde Çocuğun Nişanlanması 
201
II. ÇOCUĞUN EVLENMESİ 
203
A. GENEL OLARAK EVLENME 
203
1. Evlenmenin Tanımı 
203
2. Evlenmenin Hukukî Niteliği 
203
a. Sözleşme Görüşü 
203
b. Kurum Görüşü 
204
c. Şart–Tasarruf Görüşü 
204
3. Evlenme İçin Gereken Şartlar 
204
a. Evlenme Ehliyeti 
204
aa. Evlenme Yaşı 
205
(1) Olağan Evlenme Yaşı 
205
(2) Olağanüstü Evlenme Yaşı 
209
bb. Ayırt Etme Gücü 
214
cc. Yasal Temsilcinin İzni 
215
b. Evlenme İçin Gerekli Diğer Şartlar 
217
B. TMK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE ÇOCUĞUN EVLENMESİ 
218
KAYNAKÇA 
223
İŞTİRAK NAFAKASI
Dr. Ayşe KARACA ÖZ
I. İŞTİRAK NAFAKASI KAVRAMI 
227
A. Genel Olarak 
227
B. Özellikleri 
229
C. Kapsamı 
230
II. İŞTİRAK NAFAKASININ ÖDENMESİ ve MİKTARI 
230
A. İştirak Nafakasının Ödenmesi Gereken Hâller ve Nafakanın Başlangıç
Anı 
230
B. İştirak Nafakasının Belirlenmesi 
233
C. İştirak Nafakasının Ödenme Şekli 
238
D. İştirak Nafakası Miktarının Değiştirilmesi 
240
III. İŞTİRAK NAFAKASINA İLİŞKİN GÜVENCE VERİLMESİ VE İŞTİRAK
NAFAKASININ SONA ERMESİ 
242
A. İştirak Nafakasına İlişkin Güvence Verilmesi 
242
B. İştirak Nafakasının Sona Ermesi 
242
IV. İŞTİRAK NAFAKASINA İLİŞKİN USÛL HÜKÜMLERİ 
244
A. Taraflar 
244
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme 
246
C. İştirak Nafakasından Feragat 
246
D. Zamanaşımı 
247
KAYNAKÇA 
248
SOYBAĞININ KURULMASI
Doç. Dr. Selin SERT SÜTÇÜ
I. SOYBAĞININ TANIMI VE KURULMASI 
251
II. ÇOCUĞUN KÖKENİNİ BİLME HAKKI 
252
A. Genel Olarak 
252
B. Çocuğun Kökenini Bilme Hakkına İlişkin Başlıca Düzenlemeler 
254
C. Kişilik Hakkı Olarak Kökenin Öğrenilmesi Hakkı 
255
III. TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE SOYBAĞININ KURULMASI YOLLARI 
256
A. Kan Bağına Dayanan Soybağının Kurulması 
256
1. Çocuk ile Anne Arasında Soybağının Kurulması 
256
2. Çocuk ile Baba Arasındaki Soybağının Kurulması 
257
a. Anne ile Evlenme Yoluyla Soybağının Kurulması 
257
aa. Anne ile Babanın Çocuğun Doğumundan Önce Evlenmesi 
258
aaa. Babalık Karinesinin Varlığı 
258
bbb. Babalık Karinesinin İçeriği 
258
aaaa. Çocuğun Evlilik İçi Doğması Durumu 
258
bbbb. Çocuğun Evlilik İçinde Anne Rahmine
Düşmesi Hali 
259
ccc. Babalık Karinesinin Ortadan Kalkması (Soybağının
Reddedilmesi) 
260
aaaa. Genel Olarak 
260
bbbb. Soybağının Reddedilme Sebepleri 
260
aaaaa. Çocuğun Evlilik Devam Ederken
Anne Rahmine Düşmesi 
260
bbbbb. Çocuğun Evlenmeden Önce veya
Ayrı Yaşama Sırasında Anne
Rahmine Düşmesi Hali 
261
bb. Anne ile Babanın Çocuğun Doğumundan Sonra Evlenmesi 
266
b. Tanıma 
268
c. Babalık Hükmü 
272
aa. Babalık Davası 
272
bb. Babalık Davasının İspatı 
273
cc. Babalık Davasında Süre 
274
B. Evlat Edinme Yoluyla Soybağının Kurulması 
276
1. Evlat Edinmenin Şartları 
277
a. Küçüklerin Evlat Edinilmesi 
277
b. Ergin ve Kısıtlıların Evlat Edinilmesi 
281
IV. SOYBAĞININ KURULMASINDA YENİ EĞİLİMLER 
292
V. SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ 
293
A. Soybağının Velayet Hakkına Bağlı Olmayan Hükümleri 
294
1. Soyadı 
294
2. Ana ve Baba ile Çocuk Arasında Karşılıklı Yükümlülükler 
296
3. Çocuk ile Kişisel İlişki Kurulması 
297
a. Velayet Hakkı Kendisine Verilmeyen Anne veya Babayla Kişisel
İlişki Kurulması 
297
b. Üçüncü Kişilerle Kişisel İlişki Kurulması 
300
4. Çocuğun Bakım ve Eğitim Giderlerini Karşılama 
301
5. Çocuğun Vatandaşlığı 
306
a. Genel Olarak 
306
aa. Evlilik Birliği İçinde Doğan Çocuğun Türk Vatandaşlığını
Kazanması 
307
bb. Evlilik Birliği Dışında Doğan Çocuğun Türk Vatandaşlığını
Kazanması 
307
b. Doğum Yeri (Toprak / Ius Soli) Esası 
308
B. Soybağının Velayete Bağlı Olan Hükümleri 
309
1. Velayet Hakkının Tanımı 
309
2. Velayet Hakkına Sahip Olanlar ve Velayet Hakkının Kime Karşı
Kullanılacağı 
309
3. Velayet Hakkının Kullanılması 
310
4. Velayet Hakkının Kapsamı 
310
a. Velayet Hakkının Kullanılmasında Çocuğun Görüşünün
Alınması 
310
b. Çocuğun Anne ve Babasının Sözünü Dinleme Yükümlülüğü 
311
c. Çocuğun Adının Verilmesi 
311
d. Çocuğun Yerleşim Yerinin Tespiti 
311
e. Çocuğun Eğitimi 
311
f. Çocuğun Temsil Edilmesi 
312
g. Anne ve Babanın Çocuk Mallarını Yönetmesi 
313
h. Çocuğun Anne ve Babasına Karşı Korunması 
314
5. Velayet Hakkının Kaldırılması 
315
KAYNAKÇA 
316
TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE KÜÇÜKLERİN EVLAT EDİNİLMESİ
Doç. Dr. A. Özge YENİCE CEYLAN
I. EVLAT EDİNME KURUMUNUN AMACI 
321
II. EVLAT EDİNME İÇİN KANUNDA ARANAN KOŞULLAR 
322
A. Maddi Koşullar 
322
1. TMK m. 305’te Öngörülen Koşullar 
322
2. Rıza 
322
a. Küçüğün Rızası 
322
b. Vesayet Makamının İzni 
324
c. Küçüğün Anne ve Babasının Rızası 
325
aa. Rızanın Niteliği 
325
bb. Usul 
326
cc. Zaman 
327
dd. Rıza Aranmayan Hâller 
327
3. Evlat Edinenin Belli Bir Yaşta ve Ehliyetli Olması 
329
4. Birlikte Evlat Edinmede Evli Olma Koşulu 
331
B. Şekli Koşullar 
333
1. Başvuru 
333
2. Mahkeme Kararı 
333
KAYNAKÇA 
337
TÜRK MEDENİ KANUNU’NA GÖRE ÇOCUĞUN VELAYETİ
Doç. Dr. A. Özge YENİCE CEYLAN
I. VELAYET HAKKININ TARİHSEL GELİŞİMİ 
339
A. Roma Hukukunda Velayet 
339
B. Cermen Hukukunda Velayet 
340
C. Türk Medeni Kanunu Öncesinde Velayet 
341
II. VELAYET KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ 
342
A. Velayet Kavramı 
342
B. Velayet Hakkının Hukuki Niteliği 
343
III. VELAYET HAKKINA HÂKİM OLAN TEMEL İLKELER 
344
A. Çocuğun Üstün Yararı İlkesi 
344
B. Kamu Düzenine İlişkin Olma 
346
C. Velayetin Yalnızca Anne ve Baba Tarafından Kullanılabilen Bir Hak
Olması 
346
D. Velayet Hakkının Bölünmezliği 
347
E. Velayetin Süreli Olması 
347
F. Velayet Davalarında Çocuğun Dinlenilmesi İlkesi 
347
IV. VELAYETİN KAZANILMASI 
348
A. Genel Olarak 
348
B. Anne ve Babanın Evli Olması Durumunda 
348
C. Anne ve Babanın Evli Olmaması Durumunda 
349
D. Evlat Edinme Durumunda 
350
E. Üvey Anne Veya Babanın Durumu 
350
F. Ortak Velayet 
350
V. VELAYETİN KAPSAMI 
351
A. Genel Olarak 
351
B. Çocuğun Adı ve Soyadı 
352
C. Çocuğun Yerleşim Yeri 
352
D. Çocuğun Yükümlülükleri 
352
E. Çocuğun Bakımı ve Eğitimi 
353
F. Çocuğun Dini Eğitimi 
353
G. Çocuğun Temsil Edilmesi 
353
H. Çocuğun Mallarını Yönetme ve Kullanma 
354
VI. VELAYET HAKKI BAĞLAMINDA ÇOCUĞUN KORUNMASI 
354
A. Koruma Önlemleri 
354
B. Çocukların Yerleştirilmesi 
355
C. Velayetin Değiştirilmesi 
356
1. Velayetin Değiştirilmesi Sebepleri 
356
a. Durumun Değişmesi 
356
b. Velayetin Kaldırılması Sebepleri 
357
D. Velayetin Kaldırılması 
359
KAYNAKLAR 
361
ÇOCUK MALLARI
Dr. Öğr. Üyesi Seda BAŞ
I. TARİHSEL SÜREÇ İÇERİSİNDE ÇOCUK MALLARI 
363
A. Roma Hukukunda 
363
B. İslam Hukukunda 
364
C. 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nde Çocuk Malları 
364
D. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda Çocuk Malları 
365
II. ÇOCUK MALLARI KAVRAMI 
366
A. Genel Olarak 
366
B. Kapsam 
367
III. ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİ 
367
A. Genel Olarak 
367
B. Evlilik Sona Erince 
370
C. Yönetimin Sona Ermesi 
371
1. Malların Devri 
371
2. Ana ve Babanın Sorumluluğu 
371
IV. ÇOCUK MALLARINI KULLANMA HAKKI 
373
V. ÇOCUK MALLARININ SARFI 
375
A. Çocuk Mallarından Elde Edilen Gelirlerin Sarfı 
375
B. Çocuk Mallarının Kısmen Sarfı 
376
VI. ÇOCUĞUN SERBEST MALLARI 
377
A. Kazandırmalar 
378
B. Saklı Pay 
378
C. Meslek ve Sanat için Verilen Mal ve Kişisel Kazanç 
380
VII. ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI 
380
A. Çocuk Mallarının Korunmasına Yönelik Önlemler 
380
B. Yönetimin Ana ve Babadan Alınması 
381
KAYNAKÇA 
383
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
CEZA HUKUKU AÇISINDAN ÇOCUK
ÇOCUK CEZA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI, YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜNÜN KUSUR
YETENEĞİNE ETKİSİ VE ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
Dr. Mehmet Emre YILDIZ
BİRİNCİ BÖLÜM
ÇOCUK CEZA HUKUKUNUN GENEL ÇERÇEVESİ,
ÇOCUK CEZA HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER
I. ÇOCUK CEZA HUKUKU İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR 
385
A. Çocuk Ceza Hukuku Kavramı 
385
B. Çocuk Ceza Hukukunun Amacı Ve İşlevi 
386
II. ÇOCUK CEZA HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER 
392
A. Ayrımcılık Yasağı 
393
B. Bireyselleştirme Prensibi 
397
C. Özgürlüğü Kısıtlayıcı Tedbir Veya Cezanın Son Çare (Ultima Ratio)
Olması 
398
D. Disiplin Hapsi Yasağı 
401
E. Esneklik İlkesi 
401
F. Gizlilik 
402
G. Zorunlu Müdafilik İlkesi 
405
H. Çabukluk İlkesi 
406
İ. Çocuğun Yüksek Yararı 
407
İKİNCİ BÖLÜM
ÇOCUK KAVRAMI, ÇOCUK CEZA HUKUKU İLE İLGİLİ ULUSLARARASI
DÜZENLEMELER VE ÇOCUK CEZA ADALET SİSTEMİNDE ROL ALANLAR
I. ÇOCUK KAVRAMI 
410
A. Genel Olarak 
410
B. Suça Sürüklenen Çocuk Kavramı 
412
C. Değerlendirme 
413
II. ULUSLARARASI BELGELERDE ÇOCUK CEZA HUKUKUYLA İLGİLİ ÖZELLİK ARZ
EDEN DÜZENLEMELER 
414
A. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
414
B. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 
418
Asgari Standart Kuralları (Beijing – Pekin Kuralları) 
420
D. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin BM
Kuralları (Havana Kuralları) 
423
E. Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Birleşmiş Milletler Yönlendirici
İlkeleri (Riyad İlkeleri) 
424
III. ÇOCUK CEZA ADALET SİSTEMİNDE ROL ALANLAR VE ÇOCUKLARA ÖZGÜ
KURUMLAR 
425
A. Kolluğun Çocuk Birimi 
425
B. Cumhuriyet Savcılığı Çocuk Bürosu 
430
C. Müdafi 
432
D. Sosyal Çalışma Görevlileri 
438
E. Mahkemeler 
440
1. Çocuk Mahkemesi (ÇKK m. 25/1) 
441
2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi (ÇKK m. 25/2) 
443
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
CEZA SORUMLULUĞUNU ETKİLEYEN HAL OLARAK YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ
I. CEZA SORUMLULUĞUNU KALDIRAN VEYA AZALTAN SEBEP OLARAK YAŞ
KÜÇÜKLÜĞÜ (TCK m. 31) 
444
A. Ceza Sorumluluğunun Esası, Kusur Ve Kusur Yeteneği Kavramları 
444
B. Yaş Küçüklüğünün Kusur Yeteneğine Etkisi (TCK m. 31) 
446
1. Genel Olarak 
446
2. Yaş Küçüklüğünün Kusur Yeteneğine Etkisi Düzenlemesinde (TCK
m. 31) Kullanılan Yasal Yöntem 
448
3. TCK m. 31’ de Yer Verilen Değişik Yaş Gruplarının Ceza
Sorumluluğu 
450
a. Fiili İşlediği Anda On İki Yaşını Doldurmamış Çocuklar (TCK m.
31/1) 
450
b. Fiili İşlediği Anda On İki Yaşını Doldurmuş, On Beş Yaşını
Doldurmamış Çocuklar (TCK m. 31/2) 
454
aa. Genel Olarak 
454
bb. Kusur Yeteneğinin Araştırılıp Değerlendirilmesi 
455
cc. Kusur Yeteneği Değerlendirmesinde Sosyal İnceleme
Raporu (SİR) 
459
dd. Kusur Yeteneği Değerlendirmesinde Adli Psikiyatri
Bilirkişisi Raporu 
465
ee. Kusur Yeteneğinin Bulunmaması Halinde Verilecek Karar 
469
ff. Kusur Yeteneğinin Bulunması Halinde Verilecek Karar 
470
c. Fiili İşlediği Anda On Beş Yaşını Doldurmuş, On Sekiz Yaşını
Doldurmamış Çocuklar (TCK m. 31/3) 
473
II. KUSUR YETENEĞİNİN ARANACAĞI ZAMAN 
474
A. Genel Kuralın Belirlenmesi 
474
B. Özel Durumlarda Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman 
476
1. Neticenin Özellik Gösterdiği Suç Tipleri 
476
2. Suçların İçtiması Halinde Kusur Yeteneğinin Aranacağı An 
478
3. Cezalandırılabilme Şartı İçeren Suçlarda Kusur Yeteneğinin
Aranacağı An 
480
4. İhmali Suçlarda Kusur Yeteneğinin Aranacağı An 
481
5. Suça İştirak Halinde Kusur Yeteneğinin Aranacağı An 
482
III. YAŞ TESPİTİ 
483
IV. KUSUR YETENEĞİNİ ETKİLEYEN HAL OLARAK YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ VE AKIL
HASTALIĞI İLİŞKİSİ 
487
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ
I. ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ 
495
A. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirlerinin Yaptırım Hukukundaki Yeri 
496
B. Güvenlik Tedbirlerinin Sınıflandırılması Ve Çocuklara Özgü Güvenlik
Tedbirleri 
497
II. ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN UYGULANMA ŞARTLARI 
499
A. Bir Suçun İşlenmesi 
499
B. Ceza Sorumluluğunun Bulunmaması 
501
III. TEDBİR ÇEŞİTLERİ 
504
A. Danışmanlık Tedbiri 
505
B. Eğitim Tedbiri 
506
C. Bakım Tedbiri 
507
D. Barınma Tedbiri 
508
E. Sağlık Tedbiri 
509
F. Acil Korunma Kararı Alınması 
511
IV. TEDBİR KARARININ ALINMASI VE UYGULANMASI 
512
KAYNAKÇA 
520
ÇOCUKLARA ÖZGÜ İNFAZ HUKUKU
Arş. Gör. Deniz GÜNAŞTI
I. İNFAZ HUKUKU KAVRAMI, İNFAZ HUKUNUN KONUSU OLAN ÇOCUKLAR VE
ÇOCUK ADALET SİSTEMİNDE İNFAZ HUKUKU 
527
A. İnfaz Hukuku Kavramı 
527
B. İnfaz Hukukunun Konusu Olan Çocuklar 
528
C. Çocuk Adalet Sisteminde İnfaz Hukuku 
528
II. ÇOCUKLARA ÖZGÜ CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI 
529
A. Çocuklara Özgü Cezaların İnfazı 
529
1. Çocuklara Özgü Ceza İnfaz Kurumları 
529
a. Çocuk Kapalı İnfaz Kurumları 
530
b. Çocuk Eğitimevleri 
531
2. Çocuklara Özgü İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü/Tutuklu Çocukların
Hakları 
532
3. Çocuklara Özgü İnfaz Kurumlarındaki Hükümlü/Tutuklu Çocukların
Yükümlülükleri 
533
4. Çocuklara Özgü İnfaz Kurumlarında Disiplin Ceza ve Tedbirleri 
534
5. Çocuklara Özgü İnfaz Kurumlarında Ödüllendirme 
536
B. ÇOCUKLARA ÖZGÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI 
537
III. ÇOCUKLARA ÖZGÜ CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZININ
DENETLENMESİ ve SONA ERMESİ 
538
A. Çocuklara Özgü Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazının Denetlenmesi 
538
B. Çocuklara Özgü Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazının Sona Ermesi 
540
KAYNAKÇA 
542
BEŞİNCİ BÖLÜM
MEDENİ USUL VE İCRA İFLAS HUKUKUNDA ÇOCUK
MEDENİ USUL HUKUKU AÇISINDAN ÇOCUK
Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK & Ar. Gör. Esra BULUT
I. GENEL OLARAK 
543
II. ÇOCUĞUN TARAF EHLİYETİ 
543
III. ÇOCUĞUN DAVA EHLİYETİ 
545
A. Tam Dava Ehliyetine Sahip Olanlar 
546
B. Sınırlı Dava Ehliyetine Sahip Olanlar 
546
1. Çocuğun Dava Ehliyetinin Olduğu Haller 
546
2. Çocuğun Dava Ehliyeti Olduğu Hallerde Kendisini Vekille Temsil
Ettirmesi 
547
C. Dava Ehliyeti Hiç Olmayanlar 
549
1. Çocuğun Yasal Temsilcisinin Davadaki Yetkileri 
550
a. Veli ise 
550
b. Vasi ise 
550
c. Kayyım ise 
552
D. Dava Ehliyeti Noksanlığı 
553
IV. ÇOCUĞUN TANIKLIĞI 
554
A. Genel Olarak Tanıklık 
554
B. Çocuğun Tanık Olarak Davada Yer Alması 
555
1. Çocukların Davada Temsiline İlişkin Olarak Çocuk Haklarıyla İlgili
Uluslararası Sözleşmelerdeki Düzenlemeler 
555
a. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
555
b. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 
556
2. Ulusal Düzenlemeler 
559
3. Çocuğun Tanık Olarak Dinlenmesi 
560
4. Çocuk Tanığın Beyanlarının Değerlendirilmesi 
565
KAYNAKÇA 
566
ÇOCUK TESLİMİ VE ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR
İLAMLARIN VEYA TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ
Doç. Dr. Hakan ALBAYRAK & Ar. Gör. Esra BULUT
I. GENEL OLARAK 
569
II. ÇOCUK TESLİMİ ve ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA DAİR
İLAMLARIN veya TEDBİR KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ USULÜ 
570
A. Değişiklikler Öncesi Dönem 
570
B. İİK’daki Düzenlemelere Yönelik Eleştiriler ve Yapılan Değişiklikler 
571
C. Yeni Sistemde Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair
İlamların veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesi 
573
1. Genel Olarak 
573
2. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamları
veya Tedbir Kararlarını Yerine Getirecek Merci 
574
3. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların
veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirileceği Teslim Mekanları 
575
4. Çocuk Teslimi Prosedürü 
575
5. Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Prosedürü 
577
6. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların
veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine İlişkin İşlemlere Karşı
Şikâyet ve İtiraz 
579
7. Masraflar 
580
8. Çocuk Teslimi ve Çocukla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair İlamların
veya Tedbir Kararlarının Yerine Getirilmesine Muhalefet 
580
KAYNAKÇA 
582
ALTINCI BÖLÜM
İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA ÇOCUK
İŞ HUKUKU KAPSAMINDA “ÇOCUK”
Dr. Deniz ALKIŞ CEMİLOĞLU
I. GENEL OLARAK 
585
II. ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN TARİHÇESİ 
588
III. ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN NEDENLERİ 
590
IV. ÇOCUK İŞÇİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 
592
A. Genel Olarak 
592
B. Birleşmiş Milletler Mevzuatı Çerçevesinde Çocuk İşçiler 
593
1. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi 
593
2. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin
Uluslararası Sözleşme 
593
3. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
593
C. Uluslararası Çalışma Örgütü Mevzuatı Çerçevesinde Çocuk İşçiler 
595
1. ILO 138 Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi 
596
2. ILO 182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Ortadan
Kaldırılmasına İlişkin Sözleşme 
597
D. Avrupa Birliği Hukuku Mevzuatı Çerçevesinde Çocuk İşçiler 
598
1. Avrupa Konseyi Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 
598
2. 94/33/EC Sayılı Gençlerin Çalışma Alanında Korunması Direktifi 
600
3. 2000/78/EC Sayılı İstihdam ve Meslekte Eşit Muamele İçin Genel
Çerçeve Direktifi 
601
4. AB Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Değerlendirme Direktifi
Tasarısı 
602
V. TÜRK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE ÇOCUK İŞÇİLER 
603
A. Genel Olarak 
603
B. Türk İş Hukuku Mevzuatında Çocuk İşçi Kavramı ve Asgari Çalışma
Yaşına İlişkin Düzenlemeler 
604
C. Çocuk İşçinin Benzer Kavramlardan Farkı 
608
D. Çocuk Isȩ ç ı̧lerı ̇ n İş Sözleşmesi Yapma Ehlı ̇ yetı ̇ 
609 ̇
E. İş Mevzuatı Çerçevesinde Çocuk İşçilerin Çalışma Koşulları 
610
1. Çocukların İstihdam Edilebileceği İşler (Çalışma Yasakları) 
610
2. Çocuk İşçilerin Çalışma Koşullarının Düzenlenmesi 
613
a. Çalışma Süreleri 
613
b. Fazla Çalışma 
614
c. Dinlenme Süreleri 
614
d. Hafta Tatili, Ulusal Bayram ve Genel Tatil 
615
e. Yıllık Ücretli İzin 
615
F. Çocuk İşçilerin Ücret Hakkı 
616
G. Çocuk İşçinin Sendikal Hakları 
617
H. Çocuk İşçi Çalıştıran İşverenin Yükümlülükleri 
618
1. İşverenin Eşit Davranma Yükümlülüğü 
618
2. İşverenin Gözetim Yükümlülüğü 
619
3. Diğer Yükümlülükler 
620
I. Çocuk İşçilere İlişkin Hukuki Düzenlemelere Aykırılığın Yaptırımları 
620
1. Hukuki Yaptırımlar 
620
2. İdari Yaptırımlar 
625
KAYNAKÇA 
626
TÜRK SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDA
ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN SİGORTALILIĞI
Dr. Ebru ERENER YILMAZ & Dr. Öğr. Üyesi Seda ARSLAN DURMUŞ
GİRİŞ 
631
I. TEMEL KAVRAMLAR 
633
A. Sosyal Güvenlik Kavramı 
633
B. Sosyal Güvenlik Kavramının Çocuklar Bakımından Önemi 
635
C. Türk Hukukunda Çocuk Kavramı ve Çocukların Çalıştırılmasına İlişkin
Temel İlkeler 
636
1. Çocuk Kavramı 
636
2. Türk Hukukunda Çocukların Çalıştırılmasına İlişkin Temel İlkeler 
639
II. TÜRK HUKUKUNDA ÇALIŞAN ÇOCUK VE GENÇLERİN SOSYAL SİGORTALILIĞI 
640
A. Sosyal Sigorta İlişkisi 
640
B. 5510 Sayılı Kanun M. 4/1–A Bendi Kapsamında Çocukların Sigortalılığı 
643
1. Genel Olarak 
643
2. İş Sözleşmesiyle Çalışan Çocukların Sigortalılığına İlişkin Özel
Durum 
647
a. 18 Yaş Öncesi Sürelerin Sigortalılık Süresine Dahil Edilmemesi 
647
b. SSGSSK m. 38/2 Uygulamasında İlk Kez Sigortalı Olunan Tarihe
Göre Ortaya Çıkan Farklılık 
648
c. SSGSSK m. 38/2 Hükmüne İlişkin Eleştiriler 
651
3. Kanuna Aykırı Çalıştırılma Halinde Çocukların Sigortalılığı 
655
C. Çocukların 5510 Sayılı Kanun m. 4/1–B ve m. 4/1–C Bendi Kapsamında
Sigortalılığı 
657
1. Çocuk ve Gençlerin m. 4/1–B Kapsamında Sigortalılığı 
657
a. Genel Kural 
657
b. İstisnai Durum 
660
2. Çocuk Ve Gençlerin M. 4/1–C Kapsamında Sigortalılığı 
663
a. Genel Kural 
663
b. İstisnai Durum 
664
D. Çırak ve Stajyer Çocukların Sigortalılığı 
667
1. Aday Çırak, Çırak ve Mesleki Eğitim Gören Öğrenciler 
667
a. Genel Olarak 
667
b. Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören
Öğrencilerin 5510 Sayılı Kanun’daki Durumu 
670
2. Stajyerler 
673
a. Genel Olarak 
673
b. Stajyerlerin 5510 sayılı Kanun’daki Durumu 
674
E. Çalışan Çocuk ve Gençlerin Genel Sağlık Sigortasından Yararlanması 
677
KAYNAKÇA 
678
GÜNCEL MESELELER
BAZI ULUSLARARASI ANLAŞMALAR VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
KARARLARINDA ÇOCUĞUN VATANDAŞLIK KAZANMASI
Doç. Dr. Kazım Sedat SİRMEN
GİRİŞ 
684
I. İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE ÇOCUĞUN
VATANDAŞLIĞI 
684
A. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (İHEB) 
684
B. Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
685
C. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 
686
Ç. Vatansızlık Hallerinin Azaltılmasına İlişkin 1961 Sözleşmesi 
687
D. Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi 
690
E. 2009/13 Sayılı Tavsiye Kararı 
691
II. AİHM KARARLARI 
692
A. Genovese V. Malta 
692
1. Olgular 
692
2. İç Hukuk Yolları 
692
3. AİHM Kararı 
693
B. Hashemi ve Diğerleri V. Azerbaycan 
693
1. Olgular 
693
2. Başvuranlar 
693
3. İç Hukuk Yolları 
694
4. AİHM Kararı 
696
C. Karassev V. Finlandiya 
697
1. Olgular 
697
2. AİHM Kararı 
698
SONUÇ 
699
KAYNAKÇA 
700
ÇOCUKLAR VE HAK ÖZNELİĞİ
Dr. Öğr. Üyesi Olcay KARACAN
GİRİŞ 
702
I. ÇOCUĞUN VEYA ÇOCUKLUĞUN TANIMLANMASI VE KONUMLANDIRILMIŞ
BİLGİ YAKLAŞIMI 
704
II. ÇOCUKLARIN HAK ÖZNELİĞİ BAĞLAMINDA DEVLETLERİN
SORUMLULUKLARI 
708
SONUÇ 
710
KAYNAKÇA 
711
DİJİTAL OYUNLAR BAKIMINDAN ÇOCUĞUN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKINCI ALBAYRAK
GİRİŞ 
714
I. DİJİTAL OYUNLARIN HUKUKİ NİTELİĞİ 
715
A. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Bakımından Değerlendirilmesi 
715
1. Genel Olarak 
715
2. Eser Niteliği Bakımından Değerlendirilmesi 
716
II. ÇOCUĞUN ESER SAHİBİ OLDUĞU DİJİTAL OYUNLAR BAKIMINDAN FİKRİ
HAKLARI 
719
A. Genel Olarak 
719
B. Çocuğun Eser Sahibi Olduğu Dijital Oyunlar Bakımından Sözleşme
İlişkilerinde Çocuğun İradesini Yansıtması Hususunun Değerlendirilmesi 
721
III. ÇOCUĞUN OYUNCU OLDUĞU DİJİTAL OYUNLAR BAKIMINDAN FİKRİ
HAKLARI 
722
A. Çocuğun Oyuncu Sıfatıyla İçeriğe Katkılarının ve Oyun İçi Varlıkların Fikri
Mülkiyet Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi 
722
B. Çocuğun Dijital Oyun Yayınlarının Fikri Haklar ile Hak İhlalleri Açısından
Değerlendirilmesi 
725
IV. DİJİTAL OYUNLAR BAKIMINDAN ÇOCUĞUN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ
KORUNMASI 
726
SONUÇ 
728
KAYNAKÇA 
730
İŞ HUKUKU BAĞLAMINDA TÜRKİYE’DE ÇOCUK
OYUNCULARIN HAKLARI VE KORUNMASI
Dr. Öğr. Üyesi Ece Sıla HAFIZOĞLU
I. GİRİŞ 
734
II. İŞ HUKUKU TEMELİNDE ÇOCUK OYUNCULAR VE OYUNCULUK
SÖZLEŞMELERİ 
736
A. Oyuncu Kavramı 
736
B. Oyuncu Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği 
738
C. Çocuk – Çocuk İşçi Kavramları ve Çocuk Oyuncular 
740
D. Çocuk Oyuncuların Sözleşmelerinin İş Sözleşmesi Niteliği Taşıması 
745
III. ÇOCUK OYUNCULARIN KORUNMASI İHTİYACI 
746
A. Çocukların İş Hukukunda Özel Olarak Korunması Gerekliliği 
746
B. Çocuk Oyuncuların Çalışma Koşulları, Uğradıkları Zararlar ve İçinde
Bulundukları Tehlikelere Karşı Korunması 
747
IV. TÜRKİYE’DE ÇOCUK OYUNCU HAKLARI VE GÜVENCELERİ 
752
A. Tarihsel Süreç 
752
B. Konuya İlişkin İş Hukuku Düzenlemeleri ile Sanat, Kültür ve Reklam
Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik Taslağının Kapsamı (Yeknesaklık Hususu) 
755
C. İş İlişkisinde Çocuk Oyuncu Hakları ve Koruyucu Hükümleri 
758
1. İş İlişkisinin Kurulması 
758
a. Mevcut Hukuki Düzenlemeler 
758
b. Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı İlgili Hükümleri 
761
2. Çalışma ve Ara Dinlenme Süreleri 
762
a. Mevcut Hukuki Düzenlemeler 
762
b. Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı İlgili Hükümleri 
766
3. Ulusal Bayram, Genel Tatil, Hafta Tatilleri ve Yıllık Ücretli İzinler 
768
a. Mevcut Hukuki Düzenlemeler 
768
b. Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı İlgili Hükümleri 
768
4. İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri 
769
a. Mevcut Hukuki Düzenlemeler 
769
b. Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı İlgili Hükümleri 
772
5. Ücrete İlişkin Haklar ve Koruyucu Hükümler 
774
a. Mevcut Hukuki Düzenlemeler 
774
b. Sanat, Kültür ve Reklam Faaliyetlerinde Çocukların Çalıştırılma
Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı İlgili Hükümleri 
777
V. SONUÇ 
778
KAYNAKÇA 
781
İDARENİN DENETLENMESİNDE ÇOCUK OMBUDSMANLIĞININ ÖNEMİ
Dr. Gonca KOZANOĞLU
GİRİŞ 
786
I. HUKUK DEVLETİ VE İDARENİN DENETLENMESİ 
787
II. İDARENİN DENETLENMESİ BAĞLAMINDA OMBUDSMANLIK 
792
A. Genel Olarak Ombudsmanlık Kavramı 
792
B. Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumu 
794
III. ÇOCUK OMBUDSMANLIĞI 
797
A. Genel Olarak Çocuk Ombudsmanlığı 
797
B. Türkiye’de Çocuk Ombudsmanlığı ve Çocuk Ombudsmanlığına İlişkin
Temel Sorunlar 
801
SONUÇ 
807
KAYNAKÇA 
809
ÇOCUĞUN DİN HÜRRİYETİ
Dr. Sezgin BAŞ
GİRİŞ 
814
I. AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE ÇOCUĞUN DİN HÜRRİYETİ 
815
A. Çocuk Ve Aile Arasındaki Dini Çatışmaların Çözümü 
815
B. Aile, Çocuklarına Din Hakkında Açıklama Yapmak Zorunda mıdır? Aile,
Çocuklarına Dinleri Kötüleyebilir mi? 
821
II. DEVLET EĞİTİMİNDE ÇOCUĞUN VE EBEVEYNİN DİN HÜRRİYETİ 
824
A. Devlet, Nötr, Çoculcu ve Objektif Bir Din Dersi veya Din Eğitimi
Müfredatı Koymak Zorunda mıdır? 
824
B. Devlet, Dini Bir Eğitim Vermek Zorunda Mıdır? 
829
C. Çocuk Dini Açıdan Nötr Bir Çevrede Yetişme Hakkına Sahip Midir? 
830
III. ÇOCUĞUN DİNİNİ AÇIKLAMA VE YERİNE GETİRME HÜRRİYETİNİN
SINIRLANDIRILMASI 
831
A. Okullarda Dini Kıyafet veya Sembollerin Yasaklanması veya
Sınırlandırılması 
832
B. Okulda Dini Ritüellerin Yerine Getirilmesi 
836
SONUÇ 
838
KAYNAKÇA 
839