Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İşyeri Devrinin İş Sözleşmesine Etkisi
Eylül 2017 / 1. Baskı / 184 Syf.
Fiyatı: 57.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

4857 sayılı İş Kanunu'nun 6.maddesi; işyeri veya işyerinin bir bölümünün devrinde iş ilişkilerinin korunması ve işçinin iş güvencesi ile haksız fesihlerin önüne geçilmesini amaçlamış; devralan işverene iş sözleşmelerinin sürekliliği ve işçilik alacakları yönünden yükümlülükler getirmiştir.

İşyeri veya işyerinin bir bölümünün ve işletme kavramlarının günümüz koşullarına uygun tanımları yapılmış; işyeri devrinin, asıl işveren-alt işverenlik ile karşılaştırılması, asıl işveren-alt işverenden ayrımları belirtilmiş, iş sözleşmesinin devrinden, geçici iş sözleşmesinden farklılıkları incelenmiştir. Çalışma hayatındaki girişim özgürlüğünden yola çıkarak işverenin işyerini kapatmasının işçilik hakları açısından yansımalarına değinilmiştir.

Şirketlerin yapısal değişikliklerine, işçinin TTK'nın 178. maddesi bağlamında itiraz hakkı Avrupa Birliği Yönergesi açısından karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.

İşyerinin ve işyerinin bir bölümünün devri halinde, işçilik alacakları işyeri devri açısından ele alınmış, devralan-devreden işverenin sorumluluğu, devrin işçinin kıdeme etkisi, geçersiz iş sözleşmelerinin devralan işveren açısından sorumluluğu, işverenler arasında işçilik hakları açısından müteselsil sorumlulukları, işçinin iş güvencesi kapsamında iş sözleşmesinin feshi ve istisnaları, işverenin ekonomik, teknolojik ve iş organizasyonu değişikliği ile fesih hakları tartışılmış; konulara ilişkin Yargıtay kararlarından örnekler verilmiştir.

Konu Başlıkları
İşyeri Devrinin İş Sözleşmesine Etkisi
İşyeri Devrinde Fesih Yasağı
İşyeri Devrinde İşçilik Alacakları
İşyeri Devrinde İşverenlerin Müteselsil Sorumlulukları
İşyeri Devrinde İş Güvencesi
Anayasal Dayanakları İle Çalışma Hakkı
2001–23 Avrupa Birliği Yönergesi
Barkod: 9789750244414
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 184
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür  7
Kısaltmalar  15
Bölüm 1: GİRİŞ  17
Bölüm 2: İŞYERİ VE İŞLETME  19
2.1. İŞYERİ KAVRAMI  20
2.2. İŞYERİNİN UNSURLARI  22
2.3. İŞYERİNE BAĞLI YERLER  23
2.3.1. İşyerine Bağlı Yer Tanımı  23
2.3.2. Koşulları  23
2.4. ARAÇLAR  25
2.5. EKLENTİLER  26
2.6. İŞLETME  26
2.7. İŞYERİNİN BİR BÖLÜMÜ  28
Bölüm 3: İŞYERİ DEVRİ  33
3.1. YASAL DÜZENLEMELER  33
3.2. İŞ KANUNU 6. MADDE  38
3.3. İŞYERİ DEVRİNİN KOŞULLARI  40
3.3.1. Teknik Amaç  41
3.3.2. İşyeri Devrinin Unsurları  42
3.3.2.1. Esaslı Unsurların Devri  43
3.3.2.2. İş Sahibinin Kullanımında Olan Unsurlar  43
3.3.2.3. Maddi Olmayan Unsurlar  43
3.3.3. Özelleştirme  44
3.3.4. Ekonomik Birlik  44
3.3.5. İşyerinin Kapatılması  46
3.3.5.1. İşyerinin Kapatılması –İşyeri Devri  49
Bölüm 4: İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ  53
4.1. İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI  53
4.2. İŞ İLİŞKİSİ–İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMLARI  53
4.3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ  54
4.4. İŞ SÖZLEŞMESİ DEVRİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  56
4.5. İŞ SÖZLEŞMESİ DEVRİNİN ŞARTLARI  57
4.5.1. Geçerli Sözleşme  57
4.5.2. İş Sözleşmesinin Devrinde Tarafların İradeleri  61
4.6. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ VE İŞ SÖZLEŞMESİ DEVRİ İLE FARKLARI  62
4.7. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ  65
4.8. İŞ SÖZLEŞMESİN DEVRİ – İŞYERİ DEVRİ  66
4.9. ŞİRKET TOPLULUKLARINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ  67
4.10. İŞ SÖZLEŞMESİ DEVRİNİN SONUÇLARI  68
Bölüm 5: ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN  73
5.1. ASIL İŞVEREN–ALT İŞVEREN TANIMI  73
5.2. ALT İŞVERENLİĞİN SINIFLANDIRILMASI  75
5.2.1. Ekonomik Alt İşverenlik  75
5.2.2. Kapasite Alt İşverenlik  76
5.2.3. Uzmanlık Gerektiren Alt İşverenlik  76
5.3. ASIL İŞVEREN–ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI  76
5.4. ASIL İŞVEREN –ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA  82
5.5. ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİ  84
5.6. ASIL İŞVEREN–ALT İŞVERENİN BİRLİKTE SORUMLULUĞU  84
5.7. YARGITAY KARARI IŞIĞI ALTINDA ALT İŞVEREN DEĞİŞİKLİĞİ  86
5.8. ALT İŞVERENLİK –İŞYERİ DEVRİ  87
Bölüm 6: İŞYERİ DEVRİNE YOL AÇAN NEDENLER  91
6.1. KÜLLİ HALEFİYET  91
6.2. CÜZ’İ HALEFİYET  92
6.3. BİRLEŞME–BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME  93
6.3.1. Birleşme  93
6.3.1.1. Ticari İşletmeler  93
6.3.1.2. Ticari Şirketler  94
6.3.2. Bölünme  96
6.3.3. Birleşme ve Bölünme Raporları ve Sosyal Plan  97
6.3.4. Tür Değiştirme  98
6.3.4.1. Tür Değiştirme ve Birleşmenin Karşılaştırılması  99
6.3.4.2. Tür Değiştirmenin Temel Unsuru  100
6.3.4.3. Tür Değiştirmenin Çeşitleri  100
6.3.4.3.1. Yeni kuruluş yoluyla tür değiştirme  100
6.3.4.3.2. Hukuki Kabuk Değiştirmek Sureti ile Tür Değiştirme  101
6.3.4.4. Menfaat Sahiplerinin Korunması  102
6.3.4.4.1. Alacaklıların Korunması  102
6.3.4.4.2. Çalışanların Korunması  103
6.3.4.5. Tür Değiştirmenin Sonuçları  103
6.3.5. Sorumluluk  103
Bölüm 7: TTK. 178. MADDE KAPSAMINDA İŞÇİNİN İTİRAZ HAKKI  105
7.1. İŞYERİ DEVRİNDE İŞVERENİN İŞÇİYİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  105
7.2. TTK. 178 MADDE KAPSAMINDA İŞÇİNİN İTİRAZ HAKKI  107
7.2.1. TTK. 178 ve İş K. 6 Maddelerinin Karşılaştırılması  107
7.2.2. İsviçre Hukuku’nda İşyeri Devri Halinde İşçinin İş İlişkisinin Devralan İşverene Geçişine İtiraz Hakkı  110
7.2.3. Alman Hukuku  110
7.2.4. İşçinin İtiraz Hakkını Kullanması  111
7.2.4.1. İtiraz Hakkının Kullanılmasında Süre  112
7.2.4.2. İtiraz Hakkından Vazgeçme  114
7.2.5. İtiraz Hakkının Kullanılması Halinde İş Sözleşmesinin Sona Ermesi  114
7.2.6. İşçinin İtirazı Halinde İşverenin Sorumluluğu  115
7.2.7. İşverenlerin Müteselsil Sorumlulukları  116
Bölüm 8: İŞYERİ DEVRİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ  119
8.1. İŞYERİ DEVRİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ  119
8.1.1. İşyerinin Devir Anı  119
8.1.2. İşyerinin Bir Bölümünün Devir Anı  121
8.2. İŞYERİ DEVRİNDE İŞ SÖZLEŞMELERİ  122
8.2.1. Belirli Süreli İş Sözleşmesi  122
8.2.2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  123
8.2.3. Deneme Süreli İş Sözleşmesi  124
8.2.4. Geçersiz İş Sözleşmeleri  124
8.2.5. Askıda Olan İş Sözleşmeleri  125
8.2.6. Geçici İş İlişkisi  126
8.3. FESİH BİLDİRİMİ SÜRESİ İÇİNDE İŞYERİ DEVRİ  127
8.4. DEVRALAN İŞVEREN AÇISINDAN İŞ SÖZLEŞMELERİ  127
8.5. DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU  128
8.6. İŞVERENLERİN BİRLİKTE SORUMLULUĞU  131
Bölüm 9: İŞYERİ DEVRİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARI  135
9.1. KIDEM TAZMİNATI  135
9.2. FAZLA ÇALIŞMA–ÜCRET–İKRAMİYE ALACAĞI  140
9.3. İHBAR TAZMİNATI  141
9.4. YILLIK İZİN ÜCRETİ  141
9.5. İSTİSNA HÜKÜM  144
Bölüm 10: İŞYERİ DEVRİNDE İŞ GÜVENCESİ  145
10.1. ÇALIŞMA HAKKI  145
10.2. SOSYAL DEVLET İLKESİ  146
10.3. ÇALIŞMA HAKKI ve İŞ GÜVENCESİ  149
10.3.1. İş Güvencesi Kavramı  149
10.3.2. İşyeri Devri–İş Güvencesi  149
10.4. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ VEYA DAVRANIŞLARI NEDENİ İLE FESİH  151
Bölüm 11: İŞYERİ DEVRİNİN FESİH HAKKINA ETKİSİ  153
11.1. FESİH YASAĞI  153
11.2. İŞLETME GEREKLERİ İLE FESİH  155
11.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI  157
11.4. İŞLETMESEL KARAR İLE FESİH İŞLEMİNDE YARGISAL DENETİM  159
11.5. DENETİM TÜRLERİ  165
11.5.1. Yerindelik Denetimi  165
11.5.2. Tutarlılık Denetimi  165
11.5.3. Keyfilik Denetimi  165
11.5.4. Gereklilik Denetimi  166
11.5.5. Ölçülülük Denetimi  166
11.6. İŞLETME GEREKLERİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN İŞÇİLERİN BELİRLENME SERBESTLİĞİ  167
11.7. SON ÇARE İLKESİ  167
11.8. İFLAS  168
Bölüm 12: SONUÇ  171
Kaynaklar  175
Kavramlar Dizini  181
 


Cevdet İlhan Günay
Haziran 2019
295.00 TL
Sepete Ekle
Çelik Ahmet Çelik
Mayıs 2019
84.80 TL
Sepete Ekle
B. Buğra Palabıyık
Nisan 2019
64.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür  7
Kısaltmalar  15
Bölüm 1: GİRİŞ  17
Bölüm 2: İŞYERİ VE İŞLETME  19
2.1. İŞYERİ KAVRAMI  20
2.2. İŞYERİNİN UNSURLARI  22
2.3. İŞYERİNE BAĞLI YERLER  23
2.3.1. İşyerine Bağlı Yer Tanımı  23
2.3.2. Koşulları  23
2.4. ARAÇLAR  25
2.5. EKLENTİLER  26
2.6. İŞLETME  26
2.7. İŞYERİNİN BİR BÖLÜMÜ  28
Bölüm 3: İŞYERİ DEVRİ  33
3.1. YASAL DÜZENLEMELER  33
3.2. İŞ KANUNU 6. MADDE  38
3.3. İŞYERİ DEVRİNİN KOŞULLARI  40
3.3.1. Teknik Amaç  41
3.3.2. İşyeri Devrinin Unsurları  42
3.3.2.1. Esaslı Unsurların Devri  43
3.3.2.2. İş Sahibinin Kullanımında Olan Unsurlar  43
3.3.2.3. Maddi Olmayan Unsurlar  43
3.3.3. Özelleştirme  44
3.3.4. Ekonomik Birlik  44
3.3.5. İşyerinin Kapatılması  46
3.3.5.1. İşyerinin Kapatılması –İşyeri Devri  49
Bölüm 4: İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ  53
4.1. İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMI  53
4.2. İŞ İLİŞKİSİ–İŞ SÖZLEŞMESİ TANIMLARI  53
4.3. İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ  54
4.4. İŞ SÖZLEŞMESİ DEVRİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  56
4.5. İŞ SÖZLEŞMESİ DEVRİNİN ŞARTLARI  57
4.5.1. Geçerli Sözleşme  57
4.5.2. İş Sözleşmesinin Devrinde Tarafların İradeleri  61
4.6. GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ VE İŞ SÖZLEŞMESİ DEVRİ İLE FARKLARI  62
4.7. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ  65
4.8. İŞ SÖZLEŞMESİN DEVRİ – İŞYERİ DEVRİ  66
4.9. ŞİRKET TOPLULUKLARINDA İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ  67
4.10. İŞ SÖZLEŞMESİ DEVRİNİN SONUÇLARI  68
Bölüm 5: ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN  73
5.1. ASIL İŞVEREN–ALT İŞVEREN TANIMI  73
5.2. ALT İŞVERENLİĞİN SINIFLANDIRILMASI  75
5.2.1. Ekonomik Alt İşverenlik  75
5.2.2. Kapasite Alt İşverenlik  76
5.2.3. Uzmanlık Gerektiren Alt İşverenlik  76
5.3. ASIL İŞVEREN–ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNİN UNSURLARI  76
5.4. ASIL İŞVEREN –ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE MUVAZAA  82
5.5. ALT İŞVERENLİK SÖZLEŞMESİ  84
5.6. ASIL İŞVEREN–ALT İŞVERENİN BİRLİKTE SORUMLULUĞU  84
5.7. YARGITAY KARARI IŞIĞI ALTINDA ALT İŞVEREN DEĞİŞİKLİĞİ  86
5.8. ALT İŞVERENLİK –İŞYERİ DEVRİ  87
Bölüm 6: İŞYERİ DEVRİNE YOL AÇAN NEDENLER  91
6.1. KÜLLİ HALEFİYET  91
6.2. CÜZ’İ HALEFİYET  92
6.3. BİRLEŞME–BÖLÜNME VE TÜR DEĞİŞTİRME  93
6.3.1. Birleşme  93
6.3.1.1. Ticari İşletmeler  93
6.3.1.2. Ticari Şirketler  94
6.3.2. Bölünme  96
6.3.3. Birleşme ve Bölünme Raporları ve Sosyal Plan  97
6.3.4. Tür Değiştirme  98
6.3.4.1. Tür Değiştirme ve Birleşmenin Karşılaştırılması  99
6.3.4.2. Tür Değiştirmenin Temel Unsuru  100
6.3.4.3. Tür Değiştirmenin Çeşitleri  100
6.3.4.3.1. Yeni kuruluş yoluyla tür değiştirme  100
6.3.4.3.2. Hukuki Kabuk Değiştirmek Sureti ile Tür Değiştirme  101
6.3.4.4. Menfaat Sahiplerinin Korunması  102
6.3.4.4.1. Alacaklıların Korunması  102
6.3.4.4.2. Çalışanların Korunması  103
6.3.4.5. Tür Değiştirmenin Sonuçları  103
6.3.5. Sorumluluk  103
Bölüm 7: TTK. 178. MADDE KAPSAMINDA İŞÇİNİN İTİRAZ HAKKI  105
7.1. İŞYERİ DEVRİNDE İŞVERENİN İŞÇİYİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  105
7.2. TTK. 178 MADDE KAPSAMINDA İŞÇİNİN İTİRAZ HAKKI  107
7.2.1. TTK. 178 ve İş K. 6 Maddelerinin Karşılaştırılması  107
7.2.2. İsviçre Hukuku’nda İşyeri Devri Halinde İşçinin İş İlişkisinin Devralan İşverene Geçişine İtiraz Hakkı  110
7.2.3. Alman Hukuku  110
7.2.4. İşçinin İtiraz Hakkını Kullanması  111
7.2.4.1. İtiraz Hakkının Kullanılmasında Süre  112
7.2.4.2. İtiraz Hakkından Vazgeçme  114
7.2.5. İtiraz Hakkının Kullanılması Halinde İş Sözleşmesinin Sona Ermesi  114
7.2.6. İşçinin İtirazı Halinde İşverenin Sorumluluğu  115
7.2.7. İşverenlerin Müteselsil Sorumlulukları  116
Bölüm 8: İŞYERİ DEVRİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ  119
8.1. İŞYERİ DEVRİNİN İŞ SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ  119
8.1.1. İşyerinin Devir Anı  119
8.1.2. İşyerinin Bir Bölümünün Devir Anı  121
8.2. İŞYERİ DEVRİNDE İŞ SÖZLEŞMELERİ  122
8.2.1. Belirli Süreli İş Sözleşmesi  122
8.2.2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi  123
8.2.3. Deneme Süreli İş Sözleşmesi  124
8.2.4. Geçersiz İş Sözleşmeleri  124
8.2.5. Askıda Olan İş Sözleşmeleri  125
8.2.6. Geçici İş İlişkisi  126
8.3. FESİH BİLDİRİMİ SÜRESİ İÇİNDE İŞYERİ DEVRİ  127
8.4. DEVRALAN İŞVEREN AÇISINDAN İŞ SÖZLEŞMELERİ  127
8.5. DEVRALAN İŞVERENİN SORUMLULUĞU  128
8.6. İŞVERENLERİN BİRLİKTE SORUMLULUĞU  131
Bölüm 9: İŞYERİ DEVRİNDE İŞÇİLİK ALACAKLARI  135
9.1. KIDEM TAZMİNATI  135
9.2. FAZLA ÇALIŞMA–ÜCRET–İKRAMİYE ALACAĞI  140
9.3. İHBAR TAZMİNATI  141
9.4. YILLIK İZİN ÜCRETİ  141
9.5. İSTİSNA HÜKÜM  144
Bölüm 10: İŞYERİ DEVRİNDE İŞ GÜVENCESİ  145
10.1. ÇALIŞMA HAKKI  145
10.2. SOSYAL DEVLET İLKESİ  146
10.3. ÇALIŞMA HAKKI ve İŞ GÜVENCESİ  149
10.3.1. İş Güvencesi Kavramı  149
10.3.2. İşyeri Devri–İş Güvencesi  149
10.4. İŞÇİNİN YETERSİZLİĞİ VEYA DAVRANIŞLARI NEDENİ İLE FESİH  151
Bölüm 11: İŞYERİ DEVRİNİN FESİH HAKKINA ETKİSİ  153
11.1. FESİH YASAĞI  153
11.2. İŞLETME GEREKLERİ İLE FESİH  155
11.3. ÇALIŞMA KOŞULLARI  157
11.4. İŞLETMESEL KARAR İLE FESİH İŞLEMİNDE YARGISAL DENETİM  159
11.5. DENETİM TÜRLERİ  165
11.5.1. Yerindelik Denetimi  165
11.5.2. Tutarlılık Denetimi  165
11.5.3. Keyfilik Denetimi  165
11.5.4. Gereklilik Denetimi  166
11.5.5. Ölçülülük Denetimi  166
11.6. İŞLETME GEREKLERİ İLE İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN İŞÇİLERİN BELİRLENME SERBESTLİĞİ  167
11.7. SON ÇARE İLKESİ  167
11.8. İFLAS  168
Bölüm 12: SONUÇ  171
Kaynaklar  175
Kavramlar Dizini  181
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019