Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Mahalli İdareler Muhasebesi ve Denetimi
Temel Kavramlar – Uygulamadaki Hatalar – Çözüm Önerileri
Ocak 2016 / 1. Baskı / 349 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Mahalli İdareler, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğini uygulamakla yükümlüdürler.

Yönetmeliğin amacı; il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider bütçelerinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tekdüzenin sağlanması, işlemlerinin kayıt dışında kalmasının önlenmesi, faaliyetlerinin gerçek mahiyetlerine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesidir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin uygulamasına katkı sağlamak amacıyla hazırlanan bu kitapta, Yönetmeliğin işleyişinde sıkça yapılan hatalar üzerinde durulmuş ve bu hataları önleme adına izlenmesi gereken süreçler adım adım örnekler eşliğinde anlatılmıştır.

Ayrıca kitapta, aşağıda yer alan soruların cevaplarını ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

- Belediyeler Sayıştay İlamlarını nasıl infaz edebilir?
- Avrupa Birliği Tarafından Belediyelere Verilen Hibelerinin Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılmalıdır?
- Belediyelerin taşınmazlarının Muhasebe ve Amortisman Kayıtları Nasıl Yapılmalıdır?
- Belediyelerin Vergiler Karşısındaki Durumu Nedir ve Vergilerin Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılmalıdır?
- Belediyeler, İndirilecek KDV Hesabı Ne Zaman Kullanılmalıdır?
- Belediyeler Ticari Bankalardan Borçlanabilir mi? Borçlanabilir İse Muhasebe İşlemleri Nasıl Yapılır?
- Belediye Borçlanmalarına İlişkin Limitler Nelerdir?
- Belediye Memurlarının Aralık Ayı Maaş Ödemeleri Nasıl Muhasebeleştirilir?
- Belediyelerden Kesilen İller Bankası Payları Nasıl Muhasebeleştirilir?
- Belediyelerin Diğer Şirket, Teknokent Gibi Ortaklıkları Nasıl Muhasebeleştirilir?
- Belediyelerin Hazine ile Yapmış Oldukları İkraz Anlaşmaları Nasıl Muhasebeleştirilir?
- Belediyelerin İhalelerine Katılan Hangi İsteklilerin Teminatları Gelir Kaydedilir?
- Belediyeler Kiraladıkları Taşınmazları Nazım Hesaplarına Nasıl Kaydetmelidirler?

Konu Başlıkları
Temel Muhasebe Kavramları ve Muhasebe Metodolojisi
Bütçe ve Muhasebe Kavramı Arasındaki İlişki
Mahalli İdareler Muhasebenin Amacı, Kapsamı, Dayanakları ve Tanımları
Mahalli İdareler Muhasebe Hesaplarının İşleyişine İlişkin Çözümlü Örnekler
Mahalli İdareler Muhasebesinin İşleyişinde Sıkça Yapılan Hatalar
Mahalli İdareler Muhasebesinin İşleyişindeki Hataları Önleme Adına Yapılacak İşlemler
Örnek Mizan İncelemesi
Barkod: 9789750235313
Yayın Tarihi: Ocak 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 349
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Tablolar Listesi  23
I. Bölüm  
TEMEL MUHASEBE KAVRAMLARI VE  
MUHASEBE METODOLOJİSİ  
1. TEMEL MUHASEBE KAVRAMLARI  25
2. TEMEL MUHASEBE İLKELERİ  26
2.1. Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkeleri  26
2.2. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu İlkeleri  27
3. BİLANÇO İLKELERİ  27
3.1. Varlıklara İlişkin İlkeler  28
3.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler  29
3.3. Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler  30
3.4. Nazım Hesaplara İlişkin İlkeler  31
4. MAHALLİ İDARELER MUHASEBE STANDARTLARI, KURALLARI VE UYGULANMASI  31
4.1. Muhasebe İşlemi  31
4.2. İşlemlerin Belgeye Dayanması ve Belge Düzeni  32
4.3. Kayıt Zamanı, Kamu Gelir ve Giderleri ile Bütçe Gelir ve Giderlerinin Yılı  32
4.4. Kullanılacak Defterler ve Kayıt Düzeni  32
4.5. Yabancı Para Cinsinden Yapılan İşlemler ve Kur Değişiklikleri  33
4.6. İç İmkânlarla Üretilen Maddi Duran Varlıklar  34
4.7. Yatırım Amaçlı Varlık Edinimleri  34
4.8. Mali Varlıklar ve Sınıflandırılması  34
4.9. Mali Olmayan Varlıklar ve Sınıflandırılması  35
4.10. Hizmet İmtiyaz Sözleşmesine Konu Varlıklar  35
4.11. Finansal Kiralama Sözleşmesi İle Edinilen Varlıklar  36
4.12. Maddi Duran Varlıkların Kayıt Değerleri  36
4.13. Maddi Duran Varlıklar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamalar  37
4.14. Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Kayıt Değerleri  37
4.15. Amortisman ve Tükenme Payı Uygulaması  37
4.16. Enflasyon Düzeltmesi  38
4.17. Amortismana Tabi Varlıkların Kullanım Sürelerinin Değişmesi  39
4.18. Ödenemeyen Giderler ve Emanet Hesapları  39
4.19. Değer ve Miktar Değişimleri  40
4.20. Mübadele İşlemlerinden Sağlanan Gelirler  40
4.21. Borçlanma ve Borçlanma Maliyetleri  40
4.22. Faiz Giderleri ve Faiz Gelirleri  41
4.23. Sübvansiyonlar ve Transferler  41
4.24. Sosyal Yardımlar  41
4.25. Gayri Safilik İlkesi  42
4.26. Taahhütler İle Garantilerin Kaydı ve Değerlemesi  42
4.27. Şartlı Bağış ve Yardımlar  42
4.28. Diğer İdare, Kurum ve Kuruluşlara Verilecek Paylar  42
4.29. Bütçe Ödenek İşlemleri  43
4.30. Kesin Hesap  43
4.31. Hesap Verme Sorumluluğu  43
5. BÜTÇE VE MUHASEBE KAVRAMI ARASINDAKİ İLİŞKİ  43
5.1. Gider Bütçesi  43
5.1.1. Kurumsal Sınıflandırma  44
5.1.2. Fonksiyonel Sınıflandırma  45
5.1.3. Finansman Tipi Sınıflandırma  46
5.1.4. Ekonomik Sınıflandırma  46
5.2. Gelir Bütçesi  47
6. HESAP PLANI  47
II. Bölüm  
MAHALLİ İDARELER MUHASEBENİN AMACI, KAPSAMI, DAYANAKLARI VE TANIMLARI  
MAHALLİ İDARELER MUHASEBESİNİN AMACI  55
MAHALLİ İDARELER MUHASEBESİNİN KAPSAMI  55
MAHALLİ İDARELER MUHASEBESİNİN DAYANAKLARI  55
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDEKİ TANIMLAR  56
III. Bölüm  
MAHALLİ İDARELER MUHASEBESİNİN İŞLEYİŞİNDE  
SIKÇA YAPILAN HATALAR VE HATALARI ÖNLEME ADINA  
YAPILACAK İŞLEMLER  
1. KASA HESABININ KULLANILMAMASI  59
1.1. Kasa Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  59
1.2. Kasa Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  60
2. ALINAN ÇEKLER HESABININ KULLANILMAMASI  62
2.1. Alınan Çekler Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  63
2.2. Alınan Çekler Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  63
3. MAHALLİ İDARELERDE BANKA HESABININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  64
3.1. Bankaya Yapılan Teslimat, Bankaca Yapılacak Tahsilat ve Bankadan Yaptırılacak Ödemeler  64
3.1.1. Vergi Tahsil Alındısı  65
3.1.2. Vergi Tahsil Alındıları Günlük İcmal Cetveli  65
3.2. Kurumun Banka Hesabından Yapılacak Ödemeler ve Aktarmalar İle Bankalar Nezdinde Açtırılacak Krediler  65
3.3. Banka Hesap Özet Cetveli  66
3.4. Banka Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  67
4. BANKALAR HESABININ ALACAĞI İLE VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABININ BORCU ARASINDAKİ EŞİTSİZLİK  69
4.1. Bankalar Hesabının Alacağı İle Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının Borcu Arasındaki Eşitliği Bozan Durumlar  70
4.1.1. Vadesiz Mevduat Hesaplarından Vadeli Mevduat Hesabına Aktarımlar  70
4.1.2. Düzeltme Kayıtlarının Yapılmaması  70
5. PROJE ÖZEL HESABININ HATALI KULLANIMI  71
5.1. Proje Özel Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  71
5.2. Avrupa Birliği’nden Aktarılan Hibelerin Proje Kapsamında Harcanması  72
5.3. Avrupa Birliği’nden Aktarılan Hibelerden Avans Ödenmesi  74
5.4. Avrupa Birliği’nden Alınan Hibelerin Aktarımında Oluşan Kur Farkları  74
6. DÖVİZ HESABININ KULLANIMINDAKİ HATALAR  76
6.1. Döviz Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  76
6.2. Dövizlerin Hesaba Alınması Sırasında Uyulacak Esaslar  76
6.3. Döviz Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar  77
6.3.1. Konvertibl Paralar  77
6.3.2 Gün Sonunda Yapılması Gereken Değerleme  78
6.3.3. Döviz Sayımlarında Ortaya Çıkan Durumlar  79
7. DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABININ KULLANILMAMASI  80
7.1. Diğer Hazır Değerler Hesabına İlişkin İşlemler  80
7.2. Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler  81
8. BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABININ KULLANILMAMASI  81
8.1. Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabına İlişkin Örnekler  82
9. FAALİYET ALACAKLARI HESAPLARININ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILAN HATALAR  82
9.1. Gelirlerden Alacaklar Hesabının Kullanılmaması  83
9.1.1. Gelirlerden Alacakların Tahakkuk İşlemleri  83
9.1.2. Gelirlerden Alacakların Terkin İşlemleri  83
9.1.3. Gelirlerden Alacaklar Hesabından Yapılan Tahsilat  84
9.2. Vadesi Geçen Tutarların 121– Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına Aktarılmaması  84
9.3. Tecil veya Tehir Edilen Alacakların Muhasebe Kayıtlarının Hatalı Yapılması  84
9.3.1. Tecil ve Tecilin Kaldırılması  84
9.3.2. Tecilli ve Tehirli Alacakların Terkin İşlemleri  85
9.4. Faaliyet Alacakları Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  85
9.5. Faaliyet Alacakları Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnekler  86
10. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABININ KULLANILMAMASI  88
10.1. Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  88
10.2. Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  88
11. KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLARIN TAKİBİNDE DÖNEMSELLİK KURALINA DİKKAT EDİLMEMESİ  89
11.1. Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  89
11.2. Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnekler  89
12. KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  91
12.1. Kişilerden Alacaklar Hesabıyla İlgili Dikkat Edilecek Hususlar  91
12.1.1. Kişilerden Alacakların Doğuşu  91
12.1.2. Kişilerden Alacaklar Hesabına Borç Kaydedilecek Tutarlar  91
12.1.3. Alacak İzleme Dosyaları ve Alacak Sıra Numaraları  92
12.1.4. Alacakların Tahsil Şekilleri  92
12.1.4.1. Özel Kanunlarında Yazılı Hükümlere Göre Yapılan Tahsilat  93
12.1.4.2. Takas Suretiyle Tahsilat  93
12.1.4.3. İcra Yoluyla Tahsilat  93
12.1.5. Sayıştay İlamları  94
12.1.6. Alacak Bilgi Fişi  94
12.1.7. Faiz ve Başlangıç Tarihi  95
12.1.8. Zamanaşımı Süresi, Başlangıcı, Kesilmesi ve Durması  96
12.1.8.1. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Tabi Alacaklar  96
12.1.8.2. 818 Sayılı Borçlar Kanununa Tabi Olan Alacaklar  96
12.1.9. Alacakların Terkin ve Af İşlemleri  98
12.1.10. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 İnci Maddesinde Düzenlenen Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar  98
12.1.11. Yabancı Para Cinsinden Kişilerden Alacakların Tahsili  98
12.2. Kişilerden Alacaklar Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  98
12.3. Kişilerden Alacaklar Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  99
13. SAYIŞTAY İLAMLARININ İNFAZI VE İLAMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  104
13.1. Sayıştay İlamları  104
13.2. Sayıştay İlamlarının İnfazı  106
13.2.1. Rızaen ve Sulh Yolu İle Tahsilat  107
13.2.2. Takas Suretiyle Tahsilat  108
13.2.3. İcra Yoluyla Tahsilat  108
13.3. Sayıştay İlamlarının Muhasebeleştirilmesi  109
13.4. Sayıştay İlamlarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  109
14. STOKLAR HESABININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  112
14.1. Devlet Muhasebe Standartları–12 (Stoklar) Çerçevesinde Stokların Analizi  113
14.1.1. Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetler Dışındaki İşlemler  114
14.1.2. Maliyet Bedeli  114
14.1.3. Net Gerçekleşebilir Değer  114
14.1.4. Stokların Değerlemesi  115
14.1.5. Stok Maliyetleri  115
14.1.5.1. Satın Alma Maliyetleri  115
14.1.5.2. Dönüştürme Maliyetleri  116
14.1.5.3. Diğer Maliyetler  117
14.1.6. Maliyet Ölçüm Yöntemleri  117
14.1.7. Maliyet Belirleme Yöntemleri  117
14.1.8. Malların Bedelsiz ya da Nominal Bedelinden Dağıtımı  118
14.1.9. Gider Olarak Muhasebeleştirme  119
14.2. Stoklar Ana Hesabına İlişkin İşlemler  119
14.3. Stoklar Ana Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulacak Sorular  119
14.4. Stoklar Ana Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  121
15. AKARYAKIT ALIMI MUHASEBE KAYITLARINA İLİŞKİN HATALAR  124
15.1. Araç Depolarına Konulan Akaryakıt  124
15.2. Kurumda Depolanan Akaryakıt  125
15.3. Zayi Olan Akaryakıt  126
16. İŞ AVANS VE KREDİLER HESABININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  127
16.1. Hesaba İlişkin İşlemler  127
16.1.1. İş Avans ve Kredi Çeşitleri  127
16.1.2. Mutemetlerin Görevlendirilmesi, Avans ve Kredi Verilmesi ve Mahsubu  127
16.1.2.1. Harcama Yetkilisi Mutemedi Görevlendirilmesinde Uyulacak Esaslar  127
16.1.2.2. Avansın Verilmesi ve Harcanması  127
16.1.2.3. Avansların Mahsubu  127
16.1.3. Kredi İşlemleri  130
16.1.4. Kredilerin Mahsubu  130
16.1.5. Bir Mutemet Üzerinde Bulunan Avans ve Kredinin Başka Bir Mutemede Devri  132
16.2. İş Avans ve Krediler Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  132
17. ERKEN ÖDENEN MAAŞLARIN MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLMALIDIR?  133
18. ARALIK AYI MAAŞLARININ MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLMALIDIR?  134
19. MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  136
19.1. Hesabın İşleyişine İlişkin İşlemler  136
19.1.1. Mahsup Dönemine Aktarılan İş Avans ve Kredileri  136
19.1.2. Mahsup Dönemine Aktarılan Personel Avansları  136
19.2. Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  137
20. MAHALLİ İDARELERDE DÖNEM AYIRICI HESAPLARIN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  138
20.1. Gelirler ile İlgili Dönem Ayırıcı Hesaplar  138
20.1.1. Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler Hesapları  138
20.2. Giderler ile İlgili Dönem Ayırıcı Hesaplar  139
20.2.1. Gelecek Aylara/ Yıllara Ait Giderler Hesapları  140
20.2.2. Gider Tahakkukları Hesapları  141
21. MAHALLİ İDARELERDE KDV HESAPLARININ HATALI KULLANILMASI  144
21.1. KDV İle İlgili Mevzuat  145
21.2. KDV Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  146
21.3. KDV İndirim Konusu Yapılabilecek Alım Örnekleri  146
21.4. KDV İndirim Konusu Yapılamayacak Alımlara İlişkin Örnekler  147
21.5. KDV Hesaplarının Ay Sonu Görünümüne İlişkin Örnekler  148
22. MAHALLİ İDARELERİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI  148
22.1. Vergi Borçlarının Yapılandırılması  148
20.1.1. Vergiyi İlgilendiren Hesapların İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  149
22.1.2. Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Örnekler  150
22.2. Sosyal Güvenlik Borçlarının Yapılandırılması  151
22.2.1. SGK Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  151
20.2.1. Sosyal Güvenlik Primi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Örnekler  152
23. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BİLDİRİM MÜKELLEFİYETİNİ YERİNE GETİRMEYEN MAHALLİ İDARELERE KESİLEN İDARİ PARA CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  152
23.1. Mevzuat Hükümleri  153
23.2. İdari Para Cezalarının Bütçeden Ödenemeyeceği  155
24. İLLER BANKASINA YATIRILAN SERMAYELERİN HATALI OLARAK MUHASEBE KAYITLARINA ALINMASI  155
24.1. İller Bankası Payından Yapılan %2’lik Kesintilere İlişkin Örnekler  156
25. TEKNOKENT A.Ş.’LERE AKTARILAN PAYLARIN HATALI MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  158
25.1. Teknokentlere Yatırılan Sermayelere İlişkin Örnekler  159
26. MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  160
26.1. Hesap Grubuna İlişkin İşlemler  161
26.1.1. Maddi Duran Varlıkların Hesaplara Alınması  161
26.1.2. Maddi Duran Varlıkların Maliyet Unsurları  161
26.1.3. Maddi Duran Varlıkların Maliyetin Ölçümü  163
26.1.4. Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme İşlemleri  165
26.1.5. Maddi Duran Varlıkların Amortisman İşlemleri  165
26.1.6. Maddi Duran Varlıkların Satılması  166
26.1.7. Maddi Duran Varlıkların Muhasebe Kayıtlarından Çıkarılması  166
26.2. Arazi ve Arsaların Muhasebeleştirilmesi  167
26.2.1. Arazi ve Arsalar Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  168
26.2.2. Arazi ve Arsalar Hesabına İlişkin Örnekler  168
26.3. Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Muhasebeleştirilmesi  170
26.3.1. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına İlişkin Örnekler  171
26.4. Binaların Muhasebeleştirilmesi  172
26.4.1. Binalar Hesabına İlişkin Örnekler  173
26.5. Tesis, Makine ve Cihazların Muhasebeleştirilmesi  175
26.5.1. Tesis, Makine ve Cihaz Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  175
26.5.2. Tesis, Makine ve Cihazlara İlişkin Örnekler  177
26.6. Taşıtların Muhasebeleştirilmesi  178
26.6.1. Taşıtlar Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  179
26.6.2. Taşıtlar Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  180
26.7. Demirbaşların Muhasebeleştirilmesi  182
26.7.1. Demirbaşlar Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  184
26.7.2. Demirbaşlar Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  186
26.8. Maddi Duran Varlıkların Amortisman İşlemleri  188
26.8.1. Amortismana Tabi Tutar ve Amortisman Dönemi  189
26.8.2. Amortisman Yöntemi  191
26.8.3. Amortisman Ayırma İşlemleri Sırasında Sıkça Karşılaşılan Hatalar  192
26.8.4. Maddi Duran Varlıkların Amortisman İşlemlerine İlişkin Örnekler  194
27. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE SIKÇA YAPILAN HATALAR  195
27.1. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının İşleyişinde Karşılaşılan Hatalar ve Bu Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  196
27.2. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  197
28. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  200
28.1. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Hesaplara Alınması  201
28.2. Bedel Karşılığı Yapılmayan Faaliyetlerden Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar  202
28.3. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman İşlemleri  202
28.4. Bedel Karşılığı Yapılmayan Faaliyetlerden Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar  204
28.5. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesaplarının İşleyişinde Karşılaşılan Hatalar ve Bu Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  204
28.6. Maddi Olmayan Duran Varlıkların İşleyişine İlişkin Örnekler  204
29. MAHALLİ İDARELERİN BORÇLANMALARI VE BORÇLANMALARA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ  206
29.1. İç Borçlanma  207
29.1.1. İller Bankasından Borçlanma  207
29.1.2. İller Bankasından Borçlanmaya İlişkin Örnekler  208
29.1.3. Ticari Bankalardan Borçlanma  209
29.1.4. Ticari Bankalardan Borçlanmaya İlişkin Örnekler  209
29.1.5. Tahvil İhracı Şeklinde Borçlanma  211
29.2. Dış Borçlanma  211
29.3. Dış Borçlanmaya İlişkin Örnekler  212
29.4. Belediyelerin Borçlanma Limitleri  213
29.5. Belediyelerde Borçlanma Yetkisi ve Sınırı  214
29.6. Herhangi Bir Sınırlamaya Tabi Olmayan Borçlanmalar  214
29.7. Mahalli İdarelerin Başka Kamu Kurumlarından Borçlanması  214
30. BELEDİYELERİN HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE YAPTIĞI İKRAZ ANLAŞMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  215
30.1. Hesaba İlişkin Yapılan Hatalar  215
30.2. Belediyelerin Hazine Müsteşarlığı İle Yaptığı İkraz Anlaşmaları İlişkin Örnekler  216
31. BÜTÇE EMANETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  217
31.1. Hesaba İlişkin İşlemler  217
31.1.1. Bütçe Emanetlerine Alınacak Tutarlar  217
31.1.2. Bütçe Emanetlerinden Yapılacak Ödemeler  218
31.1.3. Bütçe Emanetlerinde Zamanaşımı ve Zamanaşımı Dolayısıyla Gelir Kaydedilen Paraların Ödenmesi  218
31.2. Bütçe Emanetleri Hesabının İşleyişinde Karşılaşılan Hatalar ve Bu Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  218
31.3. Bütçe Emanetleri Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  219
32. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  220
32.1. Teminat Çeşitleri ve Zamanaşımı Süreleri  221
32.1.1. İhale Teminatları  221
32.1.2. Adlî Teminatlar  221
32.1.3. Vergi Teminatları  222
32.1.4. Gümrük Teminatları  222
32.1.5. Beyan Edilen Gümrük Vergileri ve %10 Fazlaları Depozitoları  222
32.2. Zamanaşımı Süreleri  222
32.3. Alınan Depozito ve Teminatlara İlişkin Yapılan Hatalar:  223
32.4. Alınan Depozito ve Teminatların Muhasebeleştirilmesi İlişkin Örnekler  224
33. İADE EDİLMEYEN TEMİNATLAR VE BU TEMİNATLARA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI  225
33.1. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi  226
33.2. İade Edilmeyecek Olan Teminatlar  227
33.3. İade Edilmeyen Teminatlara İlişkin Muhasebe İşlemleri  228
34. EMANET HESAPLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE SIKÇA YAPILAN HATALAR  230
34.1. Zamanaşımı Süreleri  231
34.1.1. Altı Aylık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  231
34.1.2. Bir Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  231
34.1.3. İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  231
34.1.4. Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  231
34.1.5. Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  231
34.1.6. 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  232
34.1.7. Zamanaşımına Tabi Olmayan Emanetler  232
34.1.8. Zamanaşımına Uğramasa da Bütçeye Gelir Kaydedilmesi Gereken Emanetler  232
34.2. Emanetler Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  234
35. MAHALLİ İDARELERİN VERGİLER KARŞISINDAKİ DURUMU VE BU VERGİLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  235
35.1. Damga Vergisi  235
35.2. Gelir Vergisi Tevkifatı  236
35.3. Katma Değer Vergisi Tevkifatı  238
36. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI HESAPLARININ KULLANIMINDAKİ HATALAR  239
36.1. Kıdem Tazminatları Karşılığı Hesaplarının Kullanılmaması  239
36.2. Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılırken 800’lü Bütçe Hesaplarının Kullanılması  241
36.3. Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrıldıktan Sonra İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkını Kaybetmesi Durumu  241
37. HİZMET ALIMI İHALELERİNİN AYLIK HAKEDİŞ ÖDEMELERİ VE BU ÖDEMELERE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ  242
37.1. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi– (Hakediş Ödemeleri)  242
37.2. Hakedişlerin Düzeltilmesi  244
37.3. Hizmetin Kabulü  244
37.4. Kısmi Kabul  246
37.5. Hakediş Ödemelerine Eklenmesi Gereken Belgeler  246
37.6. Hakediş Ödemesinden Önce Yapılması Gerekenler  247
37.6.1. Vergi Borçlarına İlişkin Sorgulama  247
37.6.2. SGK Borçlarına İlişkin Sorgulama  247
37.7. Aylık Hakediş Ödemesi Örneği  248
37.8. Aylık Hakediş Ödemesine İlişkin Muhasebe Kayıtları  248
37.9. Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planında Hizmet Alımlarına İlişkin Detay Hesaplar  249
38. ERTESİ YILA AKTARILABİLECEK ÖDENEKLER  249
38.1. Akreditif Artığı Karşılığı Ertesi Yıla Ödenek Devri  249
38.2. Yüklenme Artığı Karşılığı Ertesi Yıla Ödenek Devri  249
38.3. Devreden Dış Proje Kredileri Karşılığı Ertesi Yıla Ödenek Devri  250
38.4. Şartlı Bağış ve Yardımların Ertesi Yıla Ödenek Devri  250
38.5. Ödenek Devrine İlişkin Muhasebe Kaydı  250
39. FAALİYET HESAPLARI İLE BÜTÇE HESAPLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  251
39.1. Faaliyet Gelirleri İle Bütçe Gelirleri Arasındaki İlişki  251
39.1.1. 600.01 ile 800.01– Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki  252
39.1.2. 600.03 ile 800.03– Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Arasındaki İlişki  252
39.1.3. 600.04 ile 800.04– Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Arasındaki İlişki  252
39.2. Faaliyet Giderleri İle Bütçe Giderleri Arasındaki İlişki  253
39.3. Tahakkuk Esasına Dayanan Gelir ve Giderler Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  253
39.4. Nakit Esasına Dayanan Bütçe Gelir ve Gider Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnekler  254
40. MAHALLİ İDARELERDE NAZIM HESAPLARININ KULLANIMI  255
40.1. Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler  256
40.2. Karşılığa İlişkin Ödemeler  257
40.3. Karşılıklardaki Değişmeler  258
40.4. Karşılıkların Kullanımı  258
40.5. Karşılıklar Hakkında Açıklanması Gereken Hususlar  258
40.6. Nazım Hesaplarının İşleyişi  259
40.7. Ödenek Hesapları  259
40.7.1. Ödenek Gelmesi ve Ödenek İptal Kaydı  260
40.7.2. Ödeneğin Harcanması Kaydı  260
40.8. Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları  260
40.8.1. Belediye Muhasebe Biriminin Yapacağı Kayıt  261
40.8.2. Yüklenici Taahhüdünü Yerine Getirdiğinde Teminat Mektubunun İade Kaydı  261
40.8.3. Kesin Teminatın Muhasebe Birimine Teslimi  261
40.8.4. Kesin Teminat Olarak Alınan Hisse Senetlerinin Bankaya Gönderilmesi Kaydı  262
40.9. Taahhüt Hesapları  262
40.9.1. Yapım İşi İçin Sözleşme İmzalandığında Belediyenin Yapması Gereken Kayıt  262
40.10. Diğer Nazım Hesaplar  263
41. MAHALLİ İDARELERİN DÖNEM SONU ÖNCESİ VE SONRASI YAPACAKLARI İŞLEMLER  263
41.1. Dönem Sonu Öncesi Yapılacaklar  263
41.1.1. Dönem Sonu Öncesi Yapılması Gereken İşlemler  264
41.2. Bütçe ve Ödenek Hesaplarına İlişkin Dönem Sonu İşlemleri  267
41.3. Bütçe ve Ödenek Hesapları Dışındaki Dönem Sonu İşlemleri  269
42. MALİ TABLOLARIN RAPORLANMASINDAN SONRA OLAN İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  273
42.1. Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar  273
42.2. Mali Tabloların Yayım İçin Onaylanması  273
42.3. Raporlama Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektiren Olaylar  274
42.4. Raporlama Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylar  275
42.5. Temettüler veya Benzer Dağıtımlar  275
42.6. İdarenin Sürekliliği  275
42.7. Yeniden Yapılandırma  276
42.8. Mali Tabloların Yayımı İçin Onaylama Tarihine İlişkin Açıklamalar  277
42.9. Raporlama Tarihindeki Koşullar Hakkında Açıklamanın Güncellenmesi  277
42.10. Raporlama Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylara İlişkin Açıklamalar  277
43. YATIRIM AMAÇLI VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  279
43.1. Faaliyet Kiralaması Çerçevesinde Kiracı Tarafından Elde Tutulan Gayrimenkule İlişkin Getiriler  279
43.2. Yatırım Amaçlı Varlıklar  280
43.3. Yatırım Amaçlı Varlıkların Muhasebeleştirmesi  283
43.4. Gerçeğe Uygun Değerin Güvenilir Bir Şekilde Tespit Edilememesi  284
43.5. Maliyet Bedeli Yöntemi  284
43.6. Yatırım Amaçlı Varlık Sınıfına Girme veya Bu Sınıftan Çıkma  284
43.7. Elden Çıkarmalar  287
44. YÖNETİM DÖNEMİ  289
44.1. Yönetim Dönemi Hesabı İle İlgili Hükümler  290
44.2. Aylık Hesap Belgeleri  290
45. MALİ RAPORLAMA  291
45.1. Raporlama Birimi  291
45.2. Mizan Cetveli ve Düzenlenecek Temel Mali Tablolar  291
45.2.1. Mizanlar  292
45.2.2. Bilanço  293
45.2.3. Faaliyet Sonuçları Tablosu  293
45.2.4. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu  293
45.2.5. Nakit Akım Tablosu  294
45.2.6. Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu  295
45.2.7. İç Borç Değişim Tablosu  295
45.2.8. Dış Borç Değişim Tablosu  295
45.2.9. Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu  295
45.2.10. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.11. Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.12. Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.13. Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.14. Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.15. Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.16. Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu  297
45.2.17. Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu  297
45.2.18. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  297
45.2.19. Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu  297
45.2.20. Raporlama Süreleri  297
45.2.21. Mali Tabloların İlgili Kurumlara Gönderilmesi  298
46. ÖRNEK MİZAN İNCELEMESİ  298
46.1. Kasa Hesabının İncelenmesi  301
46.2. Banka Hesabının İncelenmesi  301
46.3. Banka Hesabının Alacağı ile Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının Borcu Arasındaki Uyum  301
46.4. Döviz Hesabının İncelenmesi  302
46.5. Diğer Hazır Değerler Hesabının İncelenmesi:  302
46.6. Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının İncelenmesi  302
46.7. 120–121–122 No.lu Faaliyet Alacakları Hesaplarının İncelenmesi:  302
46.8. Kişilerden Alacaklar Hesabının İncelenmesi:  303
46.9. İş Avans ve Krediler Hesabının İncelenmesi  303
46.10. İndirilecek KDV Hesabının İncelenmesi  303
46.11. Uzun Dönem Faaliyet Alacakları Hesaplarının (220–221–222) İncelenmesi  304
46.12. Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının İncelenmesi  304
46.13. Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının İncelenmesi  305
46.14. Maddi Duran Varlıkların Değerlendirilmesi  305
46.15. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının İncelenmesi  306
46.16. Maddi Olmayan Duran Varlıklarının İncelenmesi  307
46.17. Hurdaya Ayırma İşlemlerinin İncelenmesi  308
46.18. Bütçe Emanetleri Hesabının İncelenmesi  309
46.19. Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının İncelenmesi  310
46.20. Emanetler Hesabının İncelenmesi  311
46.21. Gider Tahakkukları Hesaplarının İncelenmesi  312
46.22. Kıdem Tazminatları Hesaplarının İncelenmesi  313
46.23. Faaliyet Hesapları ile Bütçe Hesaplarının İncelenmesi  313
46.24. Nazım Hesapların İncelenmesi  314
EKLER  
EK–1: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 28) AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI  317
EK–2: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI  329
EK–3: 6360 SAYILI KANUNLA KURULAN BELEDİYELERİN KURUMSAL KODLARI  332
EK–4: 6360 SAYILI KANUN SONRASI İL ÖZEL İDARESİ KURUMSAL KODLARI  335
Kaynakça  339
Kavramlar Dizini  347
Yazarın Özgeçmişi  350
 


Muhammed Serkan Şahin
Temmuz 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Ural Aküzüm
Haziran 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Yasemin Mamur Işıkçı ...
Haziran 2020
59.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Tablolar Listesi  23
I. Bölüm  
TEMEL MUHASEBE KAVRAMLARI VE  
MUHASEBE METODOLOJİSİ  
1. TEMEL MUHASEBE KAVRAMLARI  25
2. TEMEL MUHASEBE İLKELERİ  26
2.1. Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkeleri  26
2.2. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu İlkeleri  27
3. BİLANÇO İLKELERİ  27
3.1. Varlıklara İlişkin İlkeler  28
3.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler  29
3.3. Öz Kaynaklara İlişkin İlkeler  30
3.4. Nazım Hesaplara İlişkin İlkeler  31
4. MAHALLİ İDARELER MUHASEBE STANDARTLARI, KURALLARI VE UYGULANMASI  31
4.1. Muhasebe İşlemi  31
4.2. İşlemlerin Belgeye Dayanması ve Belge Düzeni  32
4.3. Kayıt Zamanı, Kamu Gelir ve Giderleri ile Bütçe Gelir ve Giderlerinin Yılı  32
4.4. Kullanılacak Defterler ve Kayıt Düzeni  32
4.5. Yabancı Para Cinsinden Yapılan İşlemler ve Kur Değişiklikleri  33
4.6. İç İmkânlarla Üretilen Maddi Duran Varlıklar  34
4.7. Yatırım Amaçlı Varlık Edinimleri  34
4.8. Mali Varlıklar ve Sınıflandırılması  34
4.9. Mali Olmayan Varlıklar ve Sınıflandırılması  35
4.10. Hizmet İmtiyaz Sözleşmesine Konu Varlıklar  35
4.11. Finansal Kiralama Sözleşmesi İle Edinilen Varlıklar  36
4.12. Maddi Duran Varlıkların Kayıt Değerleri  36
4.13. Maddi Duran Varlıklar İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamalar  37
4.14. Maddi Olmayan Duran Varlıklar ve Kayıt Değerleri  37
4.15. Amortisman ve Tükenme Payı Uygulaması  37
4.16. Enflasyon Düzeltmesi  38
4.17. Amortismana Tabi Varlıkların Kullanım Sürelerinin Değişmesi  39
4.18. Ödenemeyen Giderler ve Emanet Hesapları  39
4.19. Değer ve Miktar Değişimleri  40
4.20. Mübadele İşlemlerinden Sağlanan Gelirler  40
4.21. Borçlanma ve Borçlanma Maliyetleri  40
4.22. Faiz Giderleri ve Faiz Gelirleri  41
4.23. Sübvansiyonlar ve Transferler  41
4.24. Sosyal Yardımlar  41
4.25. Gayri Safilik İlkesi  42
4.26. Taahhütler İle Garantilerin Kaydı ve Değerlemesi  42
4.27. Şartlı Bağış ve Yardımlar  42
4.28. Diğer İdare, Kurum ve Kuruluşlara Verilecek Paylar  42
4.29. Bütçe Ödenek İşlemleri  43
4.30. Kesin Hesap  43
4.31. Hesap Verme Sorumluluğu  43
5. BÜTÇE VE MUHASEBE KAVRAMI ARASINDAKİ İLİŞKİ  43
5.1. Gider Bütçesi  43
5.1.1. Kurumsal Sınıflandırma  44
5.1.2. Fonksiyonel Sınıflandırma  45
5.1.3. Finansman Tipi Sınıflandırma  46
5.1.4. Ekonomik Sınıflandırma  46
5.2. Gelir Bütçesi  47
6. HESAP PLANI  47
II. Bölüm  
MAHALLİ İDARELER MUHASEBENİN AMACI, KAPSAMI, DAYANAKLARI VE TANIMLARI  
MAHALLİ İDARELER MUHASEBESİNİN AMACI  55
MAHALLİ İDARELER MUHASEBESİNİN KAPSAMI  55
MAHALLİ İDARELER MUHASEBESİNİN DAYANAKLARI  55
MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİNDEKİ TANIMLAR  56
III. Bölüm  
MAHALLİ İDARELER MUHASEBESİNİN İŞLEYİŞİNDE  
SIKÇA YAPILAN HATALAR VE HATALARI ÖNLEME ADINA  
YAPILACAK İŞLEMLER  
1. KASA HESABININ KULLANILMAMASI  59
1.1. Kasa Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  59
1.2. Kasa Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  60
2. ALINAN ÇEKLER HESABININ KULLANILMAMASI  62
2.1. Alınan Çekler Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  63
2.2. Alınan Çekler Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  63
3. MAHALLİ İDARELERDE BANKA HESABININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  64
3.1. Bankaya Yapılan Teslimat, Bankaca Yapılacak Tahsilat ve Bankadan Yaptırılacak Ödemeler  64
3.1.1. Vergi Tahsil Alındısı  65
3.1.2. Vergi Tahsil Alındıları Günlük İcmal Cetveli  65
3.2. Kurumun Banka Hesabından Yapılacak Ödemeler ve Aktarmalar İle Bankalar Nezdinde Açtırılacak Krediler  65
3.3. Banka Hesap Özet Cetveli  66
3.4. Banka Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  67
4. BANKALAR HESABININ ALACAĞI İLE VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABININ BORCU ARASINDAKİ EŞİTSİZLİK  69
4.1. Bankalar Hesabının Alacağı İle Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının Borcu Arasındaki Eşitliği Bozan Durumlar  70
4.1.1. Vadesiz Mevduat Hesaplarından Vadeli Mevduat Hesabına Aktarımlar  70
4.1.2. Düzeltme Kayıtlarının Yapılmaması  70
5. PROJE ÖZEL HESABININ HATALI KULLANIMI  71
5.1. Proje Özel Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  71
5.2. Avrupa Birliği’nden Aktarılan Hibelerin Proje Kapsamında Harcanması  72
5.3. Avrupa Birliği’nden Aktarılan Hibelerden Avans Ödenmesi  74
5.4. Avrupa Birliği’nden Alınan Hibelerin Aktarımında Oluşan Kur Farkları  74
6. DÖVİZ HESABININ KULLANIMINDAKİ HATALAR  76
6.1. Döviz Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  76
6.2. Dövizlerin Hesaba Alınması Sırasında Uyulacak Esaslar  76
6.3. Döviz Hesabında Yapılan Hatalı Uygulamalar  77
6.3.1. Konvertibl Paralar  77
6.3.2 Gün Sonunda Yapılması Gereken Değerleme  78
6.3.3. Döviz Sayımlarında Ortaya Çıkan Durumlar  79
7. DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABININ KULLANILMAMASI  80
7.1. Diğer Hazır Değerler Hesabına İlişkin İşlemler  80
7.2. Hesabın İşleyişine İlişkin Örnekler  81
8. BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABININ KULLANILMAMASI  81
8.1. Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabına İlişkin Örnekler  82
9. FAALİYET ALACAKLARI HESAPLARININ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ VE YAPILAN HATALAR  82
9.1. Gelirlerden Alacaklar Hesabının Kullanılmaması  83
9.1.1. Gelirlerden Alacakların Tahakkuk İşlemleri  83
9.1.2. Gelirlerden Alacakların Terkin İşlemleri  83
9.1.3. Gelirlerden Alacaklar Hesabından Yapılan Tahsilat  84
9.2. Vadesi Geçen Tutarların 121– Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabına Aktarılmaması  84
9.3. Tecil veya Tehir Edilen Alacakların Muhasebe Kayıtlarının Hatalı Yapılması  84
9.3.1. Tecil ve Tecilin Kaldırılması  84
9.3.2. Tecilli ve Tehirli Alacakların Terkin İşlemleri  85
9.4. Faaliyet Alacakları Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  85
9.5. Faaliyet Alacakları Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnekler  86
10. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABININ KULLANILMAMASI  88
10.1. Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  88
10.2. Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  88
11. KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLARIN TAKİBİNDE DÖNEMSELLİK KURALINA DİKKAT EDİLMEMESİ  89
11.1. Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  89
11.2. Kurumca Verilen Borçlardan Alacaklar Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnekler  89
12. KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  91
12.1. Kişilerden Alacaklar Hesabıyla İlgili Dikkat Edilecek Hususlar  91
12.1.1. Kişilerden Alacakların Doğuşu  91
12.1.2. Kişilerden Alacaklar Hesabına Borç Kaydedilecek Tutarlar  91
12.1.3. Alacak İzleme Dosyaları ve Alacak Sıra Numaraları  92
12.1.4. Alacakların Tahsil Şekilleri  92
12.1.4.1. Özel Kanunlarında Yazılı Hükümlere Göre Yapılan Tahsilat  93
12.1.4.2. Takas Suretiyle Tahsilat  93
12.1.4.3. İcra Yoluyla Tahsilat  93
12.1.5. Sayıştay İlamları  94
12.1.6. Alacak Bilgi Fişi  94
12.1.7. Faiz ve Başlangıç Tarihi  95
12.1.8. Zamanaşımı Süresi, Başlangıcı, Kesilmesi ve Durması  96
12.1.8.1. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Tabi Alacaklar  96
12.1.8.2. 818 Sayılı Borçlar Kanununa Tabi Olan Alacaklar  96
12.1.9. Alacakların Terkin ve Af İşlemleri  98
12.1.10. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 71 İnci Maddesinde Düzenlenen Kamu Zararının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar  98
12.1.11. Yabancı Para Cinsinden Kişilerden Alacakların Tahsili  98
12.2. Kişilerden Alacaklar Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  98
12.3. Kişilerden Alacaklar Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  99
13. SAYIŞTAY İLAMLARININ İNFAZI VE İLAMLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  104
13.1. Sayıştay İlamları  104
13.2. Sayıştay İlamlarının İnfazı  106
13.2.1. Rızaen ve Sulh Yolu İle Tahsilat  107
13.2.2. Takas Suretiyle Tahsilat  108
13.2.3. İcra Yoluyla Tahsilat  108
13.3. Sayıştay İlamlarının Muhasebeleştirilmesi  109
13.4. Sayıştay İlamlarının Muhasebeleştirilmesine İlişkin Örnekler  109
14. STOKLAR HESABININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  112
14.1. Devlet Muhasebe Standartları–12 (Stoklar) Çerçevesinde Stokların Analizi  113
14.1.1. Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetler Dışındaki İşlemler  114
14.1.2. Maliyet Bedeli  114
14.1.3. Net Gerçekleşebilir Değer  114
14.1.4. Stokların Değerlemesi  115
14.1.5. Stok Maliyetleri  115
14.1.5.1. Satın Alma Maliyetleri  115
14.1.5.2. Dönüştürme Maliyetleri  116
14.1.5.3. Diğer Maliyetler  117
14.1.6. Maliyet Ölçüm Yöntemleri  117
14.1.7. Maliyet Belirleme Yöntemleri  117
14.1.8. Malların Bedelsiz ya da Nominal Bedelinden Dağıtımı  118
14.1.9. Gider Olarak Muhasebeleştirme  119
14.2. Stoklar Ana Hesabına İlişkin İşlemler  119
14.3. Stoklar Ana Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulacak Sorular  119
14.4. Stoklar Ana Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  121
15. AKARYAKIT ALIMI MUHASEBE KAYITLARINA İLİŞKİN HATALAR  124
15.1. Araç Depolarına Konulan Akaryakıt  124
15.2. Kurumda Depolanan Akaryakıt  125
15.3. Zayi Olan Akaryakıt  126
16. İŞ AVANS VE KREDİLER HESABININ KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  127
16.1. Hesaba İlişkin İşlemler  127
16.1.1. İş Avans ve Kredi Çeşitleri  127
16.1.2. Mutemetlerin Görevlendirilmesi, Avans ve Kredi Verilmesi ve Mahsubu  127
16.1.2.1. Harcama Yetkilisi Mutemedi Görevlendirilmesinde Uyulacak Esaslar  127
16.1.2.2. Avansın Verilmesi ve Harcanması  127
16.1.2.3. Avansların Mahsubu  127
16.1.3. Kredi İşlemleri  130
16.1.4. Kredilerin Mahsubu  130
16.1.5. Bir Mutemet Üzerinde Bulunan Avans ve Kredinin Başka Bir Mutemede Devri  132
16.2. İş Avans ve Krediler Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  132
17. ERKEN ÖDENEN MAAŞLARIN MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLMALIDIR?  133
18. ARALIK AYI MAAŞLARININ MUHASEBE KAYITLARI NASIL OLMALIDIR?  134
19. MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR  136
19.1. Hesabın İşleyişine İlişkin İşlemler  136
19.1.1. Mahsup Dönemine Aktarılan İş Avans ve Kredileri  136
19.1.2. Mahsup Dönemine Aktarılan Personel Avansları  136
19.2. Mahsup Dönemine Aktarılan Avans ve Krediler Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  137
20. MAHALLİ İDARELERDE DÖNEM AYIRICI HESAPLARIN KULLANIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  138
20.1. Gelirler ile İlgili Dönem Ayırıcı Hesaplar  138
20.1.1. Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelirler Hesapları  138
20.2. Giderler ile İlgili Dönem Ayırıcı Hesaplar  139
20.2.1. Gelecek Aylara/ Yıllara Ait Giderler Hesapları  140
20.2.2. Gider Tahakkukları Hesapları  141
21. MAHALLİ İDARELERDE KDV HESAPLARININ HATALI KULLANILMASI  144
21.1. KDV İle İlgili Mevzuat  145
21.2. KDV Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  146
21.3. KDV İndirim Konusu Yapılabilecek Alım Örnekleri  146
21.4. KDV İndirim Konusu Yapılamayacak Alımlara İlişkin Örnekler  147
21.5. KDV Hesaplarının Ay Sonu Görünümüne İlişkin Örnekler  148
22. MAHALLİ İDARELERİN BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI  148
22.1. Vergi Borçlarının Yapılandırılması  148
20.1.1. Vergiyi İlgilendiren Hesapların İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  149
22.1.2. Vergi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Örnekler  150
22.2. Sosyal Güvenlik Borçlarının Yapılandırılması  151
22.2.1. SGK Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  151
20.2.1. Sosyal Güvenlik Primi Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Örnekler  152
23. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BİLDİRİM MÜKELLEFİYETİNİ YERİNE GETİRMEYEN MAHALLİ İDARELERE KESİLEN İDARİ PARA CEZALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  152
23.1. Mevzuat Hükümleri  153
23.2. İdari Para Cezalarının Bütçeden Ödenemeyeceği  155
24. İLLER BANKASINA YATIRILAN SERMAYELERİN HATALI OLARAK MUHASEBE KAYITLARINA ALINMASI  155
24.1. İller Bankası Payından Yapılan %2’lik Kesintilere İlişkin Örnekler  156
25. TEKNOKENT A.Ş.’LERE AKTARILAN PAYLARIN HATALI MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  158
25.1. Teknokentlere Yatırılan Sermayelere İlişkin Örnekler  159
26. MADDİ DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  160
26.1. Hesap Grubuna İlişkin İşlemler  161
26.1.1. Maddi Duran Varlıkların Hesaplara Alınması  161
26.1.2. Maddi Duran Varlıkların Maliyet Unsurları  161
26.1.3. Maddi Duran Varlıkların Maliyetin Ölçümü  163
26.1.4. Maddi Duran Varlıkların Yeniden Değerleme İşlemleri  165
26.1.5. Maddi Duran Varlıkların Amortisman İşlemleri  165
26.1.6. Maddi Duran Varlıkların Satılması  166
26.1.7. Maddi Duran Varlıkların Muhasebe Kayıtlarından Çıkarılması  166
26.2. Arazi ve Arsaların Muhasebeleştirilmesi  167
26.2.1. Arazi ve Arsalar Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  168
26.2.2. Arazi ve Arsalar Hesabına İlişkin Örnekler  168
26.3. Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin Muhasebeleştirilmesi  170
26.3.1. Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabına İlişkin Örnekler  171
26.4. Binaların Muhasebeleştirilmesi  172
26.4.1. Binalar Hesabına İlişkin Örnekler  173
26.5. Tesis, Makine ve Cihazların Muhasebeleştirilmesi  175
26.5.1. Tesis, Makine ve Cihaz Hesaplarının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  175
26.5.2. Tesis, Makine ve Cihazlara İlişkin Örnekler  177
26.6. Taşıtların Muhasebeleştirilmesi  178
26.6.1. Taşıtlar Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  179
26.6.2. Taşıtlar Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  180
26.7. Demirbaşların Muhasebeleştirilmesi  182
26.7.1. Demirbaşlar Hesabının İşleyişine İlişkin Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  184
26.7.2. Demirbaşlar Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  186
26.8. Maddi Duran Varlıkların Amortisman İşlemleri  188
26.8.1. Amortismana Tabi Tutar ve Amortisman Dönemi  189
26.8.2. Amortisman Yöntemi  191
26.8.3. Amortisman Ayırma İşlemleri Sırasında Sıkça Karşılaşılan Hatalar  192
26.8.4. Maddi Duran Varlıkların Amortisman İşlemlerine İlişkin Örnekler  194
27. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE SIKÇA YAPILAN HATALAR  195
27.1. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının İşleyişinde Karşılaşılan Hatalar ve Bu Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  196
27.2. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  197
28. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  200
28.1. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Hesaplara Alınması  201
28.2. Bedel Karşılığı Yapılmayan Faaliyetlerden Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar  202
28.3. Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman İşlemleri  202
28.4. Bedel Karşılığı Yapılmayan Faaliyetlerden Elde Edilen Maddi Olmayan Duran Varlıklar  204
28.5. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesaplarının İşleyişinde Karşılaşılan Hatalar ve Bu Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  204
28.6. Maddi Olmayan Duran Varlıkların İşleyişine İlişkin Örnekler  204
29. MAHALLİ İDARELERİN BORÇLANMALARI VE BORÇLANMALARA İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ  206
29.1. İç Borçlanma  207
29.1.1. İller Bankasından Borçlanma  207
29.1.2. İller Bankasından Borçlanmaya İlişkin Örnekler  208
29.1.3. Ticari Bankalardan Borçlanma  209
29.1.4. Ticari Bankalardan Borçlanmaya İlişkin Örnekler  209
29.1.5. Tahvil İhracı Şeklinde Borçlanma  211
29.2. Dış Borçlanma  211
29.3. Dış Borçlanmaya İlişkin Örnekler  212
29.4. Belediyelerin Borçlanma Limitleri  213
29.5. Belediyelerde Borçlanma Yetkisi ve Sınırı  214
29.6. Herhangi Bir Sınırlamaya Tabi Olmayan Borçlanmalar  214
29.7. Mahalli İdarelerin Başka Kamu Kurumlarından Borçlanması  214
30. BELEDİYELERİN HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI İLE YAPTIĞI İKRAZ ANLAŞMALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  215
30.1. Hesaba İlişkin Yapılan Hatalar  215
30.2. Belediyelerin Hazine Müsteşarlığı İle Yaptığı İkraz Anlaşmaları İlişkin Örnekler  216
31. BÜTÇE EMANETLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  217
31.1. Hesaba İlişkin İşlemler  217
31.1.1. Bütçe Emanetlerine Alınacak Tutarlar  217
31.1.2. Bütçe Emanetlerinden Yapılacak Ödemeler  218
31.1.3. Bütçe Emanetlerinde Zamanaşımı ve Zamanaşımı Dolayısıyla Gelir Kaydedilen Paraların Ödenmesi  218
31.2. Bütçe Emanetleri Hesabının İşleyişinde Karşılaşılan Hatalar ve Bu Hataları Önleme Adına Sorulması Gereken Sorular  218
31.3. Bütçe Emanetleri Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  219
32. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  220
32.1. Teminat Çeşitleri ve Zamanaşımı Süreleri  221
32.1.1. İhale Teminatları  221
32.1.2. Adlî Teminatlar  221
32.1.3. Vergi Teminatları  222
32.1.4. Gümrük Teminatları  222
32.1.5. Beyan Edilen Gümrük Vergileri ve %10 Fazlaları Depozitoları  222
32.2. Zamanaşımı Süreleri  222
32.3. Alınan Depozito ve Teminatlara İlişkin Yapılan Hatalar:  223
32.4. Alınan Depozito ve Teminatların Muhasebeleştirilmesi İlişkin Örnekler  224
33. İADE EDİLMEYEN TEMİNATLAR VE BU TEMİNATLARA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI  225
33.1. Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi  226
33.2. İade Edilmeyecek Olan Teminatlar  227
33.3. İade Edilmeyen Teminatlara İlişkin Muhasebe İşlemleri  228
34. EMANET HESAPLARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE SIKÇA YAPILAN HATALAR  230
34.1. Zamanaşımı Süreleri  231
34.1.1. Altı Aylık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  231
34.1.2. Bir Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  231
34.1.3. İki Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  231
34.1.4. Üç Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  231
34.1.5. Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  231
34.1.6. 10 Yıllık Zamanaşımına Tabi Olan Emanetler  232
34.1.7. Zamanaşımına Tabi Olmayan Emanetler  232
34.1.8. Zamanaşımına Uğramasa da Bütçeye Gelir Kaydedilmesi Gereken Emanetler  232
34.2. Emanetler Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  234
35. MAHALLİ İDARELERİN VERGİLER KARŞISINDAKİ DURUMU VE BU VERGİLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  235
35.1. Damga Vergisi  235
35.2. Gelir Vergisi Tevkifatı  236
35.3. Katma Değer Vergisi Tevkifatı  238
36. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI HESAPLARININ KULLANIMINDAKİ HATALAR  239
36.1. Kıdem Tazminatları Karşılığı Hesaplarının Kullanılmaması  239
36.2. Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılırken 800’lü Bütçe Hesaplarının Kullanılması  241
36.3. Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrıldıktan Sonra İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkını Kaybetmesi Durumu  241
37. HİZMET ALIMI İHALELERİNİN AYLIK HAKEDİŞ ÖDEMELERİ VE BU ÖDEMELERE İLİŞKİN MUHASEBE İŞLEMLERİ  242
37.1. Hizmet İşleri Genel Şartnamesi– (Hakediş Ödemeleri)  242
37.2. Hakedişlerin Düzeltilmesi  244
37.3. Hizmetin Kabulü  244
37.4. Kısmi Kabul  246
37.5. Hakediş Ödemelerine Eklenmesi Gereken Belgeler  246
37.6. Hakediş Ödemesinden Önce Yapılması Gerekenler  247
37.6.1. Vergi Borçlarına İlişkin Sorgulama  247
37.6.2. SGK Borçlarına İlişkin Sorgulama  247
37.7. Aylık Hakediş Ödemesi Örneği  248
37.8. Aylık Hakediş Ödemesine İlişkin Muhasebe Kayıtları  248
37.9. Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planında Hizmet Alımlarına İlişkin Detay Hesaplar  249
38. ERTESİ YILA AKTARILABİLECEK ÖDENEKLER  249
38.1. Akreditif Artığı Karşılığı Ertesi Yıla Ödenek Devri  249
38.2. Yüklenme Artığı Karşılığı Ertesi Yıla Ödenek Devri  249
38.3. Devreden Dış Proje Kredileri Karşılığı Ertesi Yıla Ödenek Devri  250
38.4. Şartlı Bağış ve Yardımların Ertesi Yıla Ödenek Devri  250
38.5. Ödenek Devrine İlişkin Muhasebe Kaydı  250
39. FAALİYET HESAPLARI İLE BÜTÇE HESAPLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  251
39.1. Faaliyet Gelirleri İle Bütçe Gelirleri Arasındaki İlişki  251
39.1.1. 600.01 ile 800.01– Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki  252
39.1.2. 600.03 ile 800.03– Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Arasındaki İlişki  252
39.1.3. 600.04 ile 800.04– Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Arasındaki İlişki  252
39.2. Faaliyet Giderleri İle Bütçe Giderleri Arasındaki İlişki  253
39.3. Tahakkuk Esasına Dayanan Gelir ve Giderler Hesabının İşleyişine İlişkin Örnekler  253
39.4. Nakit Esasına Dayanan Bütçe Gelir ve Gider Hesaplarının İşleyişine İlişkin Örnekler  254
40. MAHALLİ İDARELERDE NAZIM HESAPLARININ KULLANIMI  255
40.1. Karşılıklar ve Diğer Yükümlülükler  256
40.2. Karşılığa İlişkin Ödemeler  257
40.3. Karşılıklardaki Değişmeler  258
40.4. Karşılıkların Kullanımı  258
40.5. Karşılıklar Hakkında Açıklanması Gereken Hususlar  258
40.6. Nazım Hesaplarının İşleyişi  259
40.7. Ödenek Hesapları  259
40.7.1. Ödenek Gelmesi ve Ödenek İptal Kaydı  260
40.7.2. Ödeneğin Harcanması Kaydı  260
40.8. Nakit Dışı Teminat ve Kişilere Ait Menkul Kıymet Hesapları  260
40.8.1. Belediye Muhasebe Biriminin Yapacağı Kayıt  261
40.8.2. Yüklenici Taahhüdünü Yerine Getirdiğinde Teminat Mektubunun İade Kaydı  261
40.8.3. Kesin Teminatın Muhasebe Birimine Teslimi  261
40.8.4. Kesin Teminat Olarak Alınan Hisse Senetlerinin Bankaya Gönderilmesi Kaydı  262
40.9. Taahhüt Hesapları  262
40.9.1. Yapım İşi İçin Sözleşme İmzalandığında Belediyenin Yapması Gereken Kayıt  262
40.10. Diğer Nazım Hesaplar  263
41. MAHALLİ İDARELERİN DÖNEM SONU ÖNCESİ VE SONRASI YAPACAKLARI İŞLEMLER  263
41.1. Dönem Sonu Öncesi Yapılacaklar  263
41.1.1. Dönem Sonu Öncesi Yapılması Gereken İşlemler  264
41.2. Bütçe ve Ödenek Hesaplarına İlişkin Dönem Sonu İşlemleri  267
41.3. Bütçe ve Ödenek Hesapları Dışındaki Dönem Sonu İşlemleri  269
42. MALİ TABLOLARIN RAPORLANMASINDAN SONRA OLAN İŞLEMLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  273
42.1. Raporlama Tarihinden Sonraki Olaylar  273
42.2. Mali Tabloların Yayım İçin Onaylanması  273
42.3. Raporlama Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektiren Olaylar  274
42.4. Raporlama Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylar  275
42.5. Temettüler veya Benzer Dağıtımlar  275
42.6. İdarenin Sürekliliği  275
42.7. Yeniden Yapılandırma  276
42.8. Mali Tabloların Yayımı İçin Onaylama Tarihine İlişkin Açıklamalar  277
42.9. Raporlama Tarihindeki Koşullar Hakkında Açıklamanın Güncellenmesi  277
42.10. Raporlama Tarihinden Sonraki Düzeltme Gerektirmeyen Olaylara İlişkin Açıklamalar  277
43. YATIRIM AMAÇLI VARLIKLARIN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ  279
43.1. Faaliyet Kiralaması Çerçevesinde Kiracı Tarafından Elde Tutulan Gayrimenkule İlişkin Getiriler  279
43.2. Yatırım Amaçlı Varlıklar  280
43.3. Yatırım Amaçlı Varlıkların Muhasebeleştirmesi  283
43.4. Gerçeğe Uygun Değerin Güvenilir Bir Şekilde Tespit Edilememesi  284
43.5. Maliyet Bedeli Yöntemi  284
43.6. Yatırım Amaçlı Varlık Sınıfına Girme veya Bu Sınıftan Çıkma  284
43.7. Elden Çıkarmalar  287
44. YÖNETİM DÖNEMİ  289
44.1. Yönetim Dönemi Hesabı İle İlgili Hükümler  290
44.2. Aylık Hesap Belgeleri  290
45. MALİ RAPORLAMA  291
45.1. Raporlama Birimi  291
45.2. Mizan Cetveli ve Düzenlenecek Temel Mali Tablolar  291
45.2.1. Mizanlar  292
45.2.2. Bilanço  293
45.2.3. Faaliyet Sonuçları Tablosu  293
45.2.4. Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu  293
45.2.5. Nakit Akım Tablosu  294
45.2.6. Mali Varlık ve Yükümlülükler Değişim Tablosu  295
45.2.7. İç Borç Değişim Tablosu  295
45.2.8. Dış Borç Değişim Tablosu  295
45.2.9. Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler Tablosu  295
45.2.10. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.11. Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.12. Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.13. Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.14. Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.15. Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu  296
45.2.16. Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu  297
45.2.17. Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu  297
45.2.18. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu  297
45.2.19. Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu  297
45.2.20. Raporlama Süreleri  297
45.2.21. Mali Tabloların İlgili Kurumlara Gönderilmesi  298
46. ÖRNEK MİZAN İNCELEMESİ  298
46.1. Kasa Hesabının İncelenmesi  301
46.2. Banka Hesabının İncelenmesi  301
46.3. Banka Hesabının Alacağı ile Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının Borcu Arasındaki Uyum  301
46.4. Döviz Hesabının İncelenmesi  302
46.5. Diğer Hazır Değerler Hesabının İncelenmesi:  302
46.6. Banka Kredi Kartlarından Alacaklar Hesabının İncelenmesi  302
46.7. 120–121–122 No.lu Faaliyet Alacakları Hesaplarının İncelenmesi:  302
46.8. Kişilerden Alacaklar Hesabının İncelenmesi:  303
46.9. İş Avans ve Krediler Hesabının İncelenmesi  303
46.10. İndirilecek KDV Hesabının İncelenmesi  303
46.11. Uzun Dönem Faaliyet Alacakları Hesaplarının (220–221–222) İncelenmesi  304
46.12. Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının İncelenmesi  304
46.13. Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının İncelenmesi  305
46.14. Maddi Duran Varlıkların Değerlendirilmesi  305
46.15. Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının İncelenmesi  306
46.16. Maddi Olmayan Duran Varlıklarının İncelenmesi  307
46.17. Hurdaya Ayırma İşlemlerinin İncelenmesi  308
46.18. Bütçe Emanetleri Hesabının İncelenmesi  309
46.19. Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının İncelenmesi  310
46.20. Emanetler Hesabının İncelenmesi  311
46.21. Gider Tahakkukları Hesaplarının İncelenmesi  312
46.22. Kıdem Tazminatları Hesaplarının İncelenmesi  313
46.23. Faaliyet Hesapları ile Bütçe Hesaplarının İncelenmesi  313
46.24. Nazım Hesapların İncelenmesi  314
EKLER  
EK–1: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 28) AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI  317
EK–2: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 41) GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİNİN DETAYLI HESAP PLANLARI  329
EK–3: 6360 SAYILI KANUNLA KURULAN BELEDİYELERİN KURUMSAL KODLARI  332
EK–4: 6360 SAYILI KANUN SONRASI İL ÖZEL İDARESİ KURUMSAL KODLARI  335
Kaynakça  339
Kavramlar Dizini  347
Yazarın Özgeçmişi  350
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020