Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Toplam Kalite Yönetimi
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri
Ekim 2020 / 4. Baskı / 360 Syf.
Fiyatı: 45.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Haziran 2016 37.00 TL 22.90 TL (%39)Sepete Ekle
   

Gözden geçirilmiş 4. Baskısını yapan kitap; fakülteler, yüksek okullar ve meslek yüksekokulları müfredatlarında "Kalite, Kalite Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Yönetim Sistemleri" gibi farklı isimlerde verilmekte olan derslere uygun olarak hazırlanmıştır.

Kitapta, kalitenin kavram olarak doğuşu, günümüzdeki anlamı, uygulama alanları, ilişkili kavramlar, kalitenin zaman içindeki gelişimi sürecinde geçirdiği evrim, iş dünyasına ve yönetim olgusuna kazandırdığı dinamizm ile ilgili detaylar akıcı ve güncel bir içerikle okuyucuya aktarılmaya çalışılmıştır.

Bu kitap, öğrenciler ve araştırmacılar ile kalite konusunda bilgi ve kültürünü artırmak isteyen özel sektör yönetici ve çalışanları, sivil toplum örgütleri ve kamu kurumları yöneticileri başta olmak üzere konuya ilgi duyan herkese hitap etmektedir. Bu nedenle kitabın hazırlanmasında tüm ilgililere faydalı olabilmesi hususuna özen gösterilmiş ve konu anlatımları yer yer mizahi yaklaşım ile ele alınarak konuların daha da anlaşılır hale gelmesine çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Kalitenin Tarihi: Nereden Nereye
Kalitenin Kavramsal Gelişimi
Toplam Kalite Yönetiminin Gelişimi
TKY ve Geleneksel Yönetim İlişkisi
TKY Uygulamaları ve Kalite Öncüleri
Kalite Ödülleri
Toplam Kalite Yönetiminin Engelleri
TKY Başarısının Arka Planı
Toplam Kalite Yönetiminin Gerekleri
TKY'nin Araç ve Teknikleri
ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi
Kalite Yönetim Sisteminin Kapsamı
Barkod: 9789750263439
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  4
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 360
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
Bölüm I
KALİTENİN TARİHİ: NEREDEN NEREYE
GİRİŞ  21
A. KALİTE NEDİR?  23
1. Müşteri İhtiyaçları ve Ürün Özelliklerine Uygunluk  24
2. Memnuniyet ve Memnuniyetsizlik İki Zıt Duygu Değildir  25
B. Kelime Olarak “Kalite” ve Kavram olarak “Kalite”  25
C. Kalitenin Gelir ve Maliyet Üzerindeki Etkisi  26
D. Kalite İçin Nasıl Bir Yönetim: Juran Teslisi  27
E. Toplumsal Gelişme Sürecinde Kalite  28
1. İlkel Toplumlar: Aile.  29
2. Köy: İşgücü, Emek Bölüşümü, Uzmanlaşma  29
3. Köy Pazarı: Dikkatli Müşteri  29
4. Ticaretin Büyümesinin Etkileri  30
5. Kalite Garantileri  30
6. Esnaf ve Zanaatkâr Birlikleri: Ahilik Teşkilatı ve Loncalar  32
a. Ahilik Teşkilatı  32
b. Lonca Teşkilatı  36
i. Loncalarda Çırak, Kalfa ve Usta İlişkisi  37
ii. Lonca ve Kalite  37
7. Denetim ve Denetçiler  38
8. Devletin Kalite Yönetimine Katılması  38
9. İşaret, Mühür ya da Alamet–i Farika  39
F. Sanayi Devrimi: Fabrikaların Doğuşu  40
1. Fabrika Sisteminde Kalite Kontrolü.  42
2. Kalite Geliştirme  42
3. Taylor’un Bilimsel Yönetim Sistemi  43
4. Kalite Güvencesinin Yükselişi  44
G. Yirminci Yüzyıl ve Kalite  46
1. Bilim ve Teknolojideki Büyük Gelişme  46
2. İnsan Güvenliği, Sağlığı ve Çevreye Yönelik Tehditler  47
3. Devletin Kalite Düzenlemelerine Katılması  47
4. Tüketici Koruma Hareketin Doğuşu  48
5. Kalite Üzerine Yoğunlaştırılmış Uluslararası Rekabet  48
Bölüm II
YÖNETİM YAKLAŞIMLARININ EVRİMİ
KALİTEYE GEÇİŞ
A. Yönetim Yaklaşımlarının Evrimi  53
B. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı  56
C. Neo–Klasik Yönetim Yaklaşımı  57
D. Modern Yönetim Yaklaşımları  59
E. Kalite Düşüncesinin Arka Planı  63
F. Kaliteye Geçiş ve Örgütsel Değişim Zorunluluğu  66
G. Yeni Yönetim Paradigmaları  71
1. Yalın Yönetim  74
2. JIT (Tam Zamanında) Üretim  76
3. Kanban Sistemi  78
H. Global Rekabet ve Kalite  80
Bölüm III
KALİTENİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ
A KALİTENİN KAVRAMSAL ARKA PLANI  89
B. Çok Kullanılan Bir Kavram Olarak Kalite  95
1. Tasarım Kalitesi  96
2. Uygunluk Kalitesi  98
3. Üretim Kalitesi  99
4. Dağıtım Kalitesi  100
5. Kullanım Kalitesi  100
6. İlişki Kalitesi  101
7. Hizmet kalitesi  101
C. Kalite Kavramının Ayrıntılarını Anlama  103
1. Gerçek Kalite  103
2. Algılanan Kalite  103
3. Müşteri ve Üreticiye Göre Kalite  105
4. Beklentilere Uygunluk Olarak Kalite  111
5. Değer Açısından Kalite  111
6. Teknik Ayrıntılara Uyum Açısından Kalite  112
7. Mükemmellik Olarak Kalite  112
D. Kalite Kontrol  113
E. Kalite Güvencesi  114
F. Toplam Kalite Kontrol  116
G. Kalite Çemberleri  117
1. Kalite Çemberleri ve Çalışma Esasları  119
2. Kalite Çemberlerinin Kurulması ve Amaçları  119
3. Kalite Çemberlerinin Kuralları  121
4. Çember Çalışmalarında Liderin Rolü  123
5. Çember Üyeleri ve Görevleri  124
6. Kalite Çemberlerinin İşleyişi  126
7. Kalite Çemberlerinin Temel Araçları  127
8. Çember Çalışmalarında Kullanılan Formlar  128
Bölüm IV
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN DOĞUŞU
A. Toplam Kalite Yönetimi’nin Kavramsal Yapısı  133
B. Toplam Kalite Yönetimi’nin Tarihi Gelişimi  134
C. Toplam Kalite Yönetimi’nin Amaçları  138
D. TKY’nin Dayandığı Temel Fikirler  140
1. Sistem  141
2. Kalite  142
3. Sürekli Geliştirme  142
4. Takımlar  145
5. Açıklık ve Güven İlişkileri  146
Bölüm V
TKY VE GELENEKSEL YÖNETİM İLİŞKİSİ
A. Örgütsel Yapı  149
B. Değişim Anlayışı  150
C. İşgören Davranışlarının Algılanmasında Tutarlılık  150
D. Ast–Üst İlişkilerinde Paradigmal Değişim  151
E. İşgörenleri Geliştirme  152
F. İşgücü Eğitimine Yatırım  152
G. Kalite İle İlgili Karar ve Müşteri Beklentileri  153
H. Temel Karar Verme Tarzı  153
Bölüm VI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE
KALİTE ÖNCÜLERİ
A. Ishikawa Uygulamaları  157
B. Juran’ın Uygulamaları  160
C. Crosby’nin Uygulamaları  163
D. Feigenbaum’un TKY Yaklaşımı  166
E. Deming’in Uygulamaları  167
F. Genichi Taguchi  172
G. Shigeo Shingo  173
H. Tom Peters  173
I. Toplam Kalite Yönetiminin Süreç Olarak Uygulanması  174
1. Kalite Planlama  178
2. Kalite Hedefleri, Strateji ve Politikalarının Belirlenmesi  181
3. Kalite Planlarının Gözden Geçirilmesi  182
4. Kalite Planlarının İçeriği  182
5. Kalite Politikalarının Oluşturulması  184
6. Kalite Yönetimi Unsurlarının Örgüt İçinde Tesis Edilmesi  185
Bölüm VII
KALİTE ÖDÜLLERİ
A. Kalite Ödüllerinin Önemi  189
B. Malcolm Baldrige Kalite Ödülü  190
C. Deming Kalite Ödülü  197
D. Avrupa Kalite Ödülü  201
Bölüm VIII
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN ENGELLERİ
A. Kaliteye Olan İnançsızlık  207
B. Değişime Direnç  207
C. Yönetimin ve Yöneticilerin Tutumu  208
D. TKY'yi Fazla Yüceltme  208
E. Düşük Beklentilere Sahip Olma  209
F. Mevcut Durumu Yeterince Analiz Etmeme  209
G. Yetersiz Eğitim  210
H. Araç Odaklılık  210
I. Uzlaşmazcı Davranış  210
J. Başarı Değerleme ve Ödüllendirmede Başarısızlık  211
Bölüm IX
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BAŞARISININ
ARKA PLANI
A. TKY’nin Kanıtlanan Geçerliliği  215
B. Kapsayıcı ve Eklektik İçeriği  216
C. Yetenekli İşgörenlere Verdiği Değer  218
D. Önerdiği Yeni İş Değerleri  218
E. Üst Yönetimin Destek ve Bağlılığıyla Yürütülmesi  219
F. Analitik Yöntem Kullanması ve Planlamaya Verdiği Önem  220
G. Takım Çalışmasını ve Değişim Yönetimini Başarıyla Uygulaması  221
H. Hata Önleme ve İlk Seferde Doğru Yapma Duyarlılığı  224
Bölüm X
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN GEREKLERİ
A. TKY’nin Ne Olduğunu Kavramak  232
B. Müşteriler ve Tedarikçi İlişkisini Tanımlamak  233
C. Müşteri Bilincini Geliştirmek  233
D. Takım Koçluğu  233
E. Takımların Liderliği  234
F. Takım Başarısını ve Üyelik Bilincini Geliştirmek  236
G. Süreç Sorumluluğu  238
H. Problem Çözücülük  239
I. Gelişmeye Açık Olma  240
J. İyi Bir İletişimcilik Anlayışı  244
K. Vizyonu Benimseme  247
L. Farklılıkların Farkına Varma  250
M. Birliktelik Bilinci  251
N. Yaratıcılığı Geliştirme  252
O. Kıyaslama  254
Bölüm XI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ARAÇ VE
TEKNİKLERİ
A. Toplam Kalite Yönetimi’nin 7 Eski Aracı  264
1. Süreç Akış Diyagramları  264
2. Çetele Diyagramları  265
3. Dağılım (Serpme) Diyagramları  267
4. Histogramlar  268
5. Sebep–Sonuç Diyagramları  271
6. Pareto Diyagramı  273
7. Kontrol Kartları  276
B. Toplam Kalite Yönetimi’nin 7 Yeni Aracı  278
1. İlişki Diyagramı  279
2. Yakınlık Diyagramı  281
3. Ağaç Diyagramı  283
4. Matris Diyagramı  285
5. Matris Veri Analiz Diyagramı  286
6. Süreç Karar Program Tablosu  287
7. Ok Diyagramı  287
Bölüm XII
ISO 9000:2000
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
A. Kalite Standartlarının Önemi ve Gelişimi  291
1. Kalite Güvence Sistemi  291
2. ISO–9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin Önemi ve Faydaları  292
B. ISO 9000: Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci  295
1. Üst Yönetimin ISO–9000 Almaya Karar Vermesi  299
2. ISO Yürütme Komitesi İçin Denetçi Atanması  299
3. Mevcut Kalite Sisteminin ISO Kapsamında Denetimi  300
4. Gerekli Eylemlerin ve Eylem Planının Hazırlanması  300
5. Kalite El Kitabı Taslağının Hazırlanması  300
6. Firma Çapında Eğitimin Başlaması  301
7. Kalite El Kitabı Hazırlama  301
8. İç Kalite Denetim Sisteminin Kurulması  305
C. Kalite Yönetim Sistemi’ni Uygulama  306
Bölüm XIII
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI
Madde 1. Kapsam  313
Madde 2. Atıf Yapılan Standartlar  313
Madde 3. Kavramlar ve Tanımlar  313
Madde 4. Kalite Yönetimi Sistemi  314
Madde 5: Yönetim Sorumluluğu  317
5.1. Yönetim neye ve nasıl söz verecek?  319
5.2. Müşteri odaklılık nasıl sağlanacak  319
5.3. Kalite politikası  320
5.4. Planlama  321
5.5. Sorumluluk, yetki ve iletişim  322
5.6. Yönetimin gözden geçirilmesi  323
Madde 6: Kaynak Yönetimi Genel Şartlar  326
6.1. Kaynakların sağlanması  327
6.2. İnsan kaynakları  327
6.3. Alt yapı  327
6.4. Çalışma ortamı  328
Madde 7: Ürün Gerçekleştirmede Genel Şartlar  329
7.1. Ürün gerçekleştirmenin planlaması  329
7.2. Müşteri ile ilişkili prosesler  331
7.3. Tasarım ve geliştirme  333
7.4. Satın alma  335
7.5. Üretim ve hizmetin sağlanması  336
7.5.1 Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü  336
7.5.2 Üretim ve hizmet sağlaması için süreçlerin geçerliliği: İşletme, çıktıları mevcut durumda doğrulanamayan bütün ürün ve hizmet süreçlerini belirlemeli ve ürün/hizmet süreçlerinin ve personelin, gereklilikleri karşılayabilecek yetkinlikte olmasını sağlamalıdır. Aşağıdaki konulara önem verilmelidir:  337
7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlilik:  337
7.5.4 Müşteri varlığı  338
7.5.5 Ürünün korunması  338
7.6. İzleme ve Ölçme cihazlarının kontrolü  338
Madde 8: Ölçme Analiz ve İyileştirme  339
8.1. Genel  340
8.2. İzleme ve Ölçme  341
8.3. Veri analizi  343
8.4. İyileştirme  344
Sonuç  347
Kaynaklar  351
Kavram Dizini  357
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Dördüncü Baskıya Önsöz  5
Bölüm I
KALİTENİN TARİHİ: NEREDEN NEREYE
GİRİŞ  21
A. KALİTE NEDİR?  23
1. Müşteri İhtiyaçları ve Ürün Özelliklerine Uygunluk  24
2. Memnuniyet ve Memnuniyetsizlik İki Zıt Duygu Değildir  25
B. Kelime Olarak “Kalite” ve Kavram olarak “Kalite”  25
C. Kalitenin Gelir ve Maliyet Üzerindeki Etkisi  26
D. Kalite İçin Nasıl Bir Yönetim: Juran Teslisi  27
E. Toplumsal Gelişme Sürecinde Kalite  28
1. İlkel Toplumlar: Aile.  29
2. Köy: İşgücü, Emek Bölüşümü, Uzmanlaşma  29
3. Köy Pazarı: Dikkatli Müşteri  29
4. Ticaretin Büyümesinin Etkileri  30
5. Kalite Garantileri  30
6. Esnaf ve Zanaatkâr Birlikleri: Ahilik Teşkilatı ve Loncalar  32
a. Ahilik Teşkilatı  32
b. Lonca Teşkilatı  36
i. Loncalarda Çırak, Kalfa ve Usta İlişkisi  37
ii. Lonca ve Kalite  37
7. Denetim ve Denetçiler  38
8. Devletin Kalite Yönetimine Katılması  38
9. İşaret, Mühür ya da Alamet–i Farika  39
F. Sanayi Devrimi: Fabrikaların Doğuşu  40
1. Fabrika Sisteminde Kalite Kontrolü.  42
2. Kalite Geliştirme  42
3. Taylor’un Bilimsel Yönetim Sistemi  43
4. Kalite Güvencesinin Yükselişi  44
G. Yirminci Yüzyıl ve Kalite  46
1. Bilim ve Teknolojideki Büyük Gelişme  46
2. İnsan Güvenliği, Sağlığı ve Çevreye Yönelik Tehditler  47
3. Devletin Kalite Düzenlemelerine Katılması  47
4. Tüketici Koruma Hareketin Doğuşu  48
5. Kalite Üzerine Yoğunlaştırılmış Uluslararası Rekabet  48
Bölüm II
YÖNETİM YAKLAŞIMLARININ EVRİMİ
KALİTEYE GEÇİŞ
A. Yönetim Yaklaşımlarının Evrimi  53
B. Bilimsel Yönetim Yaklaşımı  56
C. Neo–Klasik Yönetim Yaklaşımı  57
D. Modern Yönetim Yaklaşımları  59
E. Kalite Düşüncesinin Arka Planı  63
F. Kaliteye Geçiş ve Örgütsel Değişim Zorunluluğu  66
G. Yeni Yönetim Paradigmaları  71
1. Yalın Yönetim  74
2. JIT (Tam Zamanında) Üretim  76
3. Kanban Sistemi  78
H. Global Rekabet ve Kalite  80
Bölüm III
KALİTENİN KAVRAMSAL GELİŞİMİ
A KALİTENİN KAVRAMSAL ARKA PLANI  89
B. Çok Kullanılan Bir Kavram Olarak Kalite  95
1. Tasarım Kalitesi  96
2. Uygunluk Kalitesi  98
3. Üretim Kalitesi  99
4. Dağıtım Kalitesi  100
5. Kullanım Kalitesi  100
6. İlişki Kalitesi  101
7. Hizmet kalitesi  101
C. Kalite Kavramının Ayrıntılarını Anlama  103
1. Gerçek Kalite  103
2. Algılanan Kalite  103
3. Müşteri ve Üreticiye Göre Kalite  105
4. Beklentilere Uygunluk Olarak Kalite  111
5. Değer Açısından Kalite  111
6. Teknik Ayrıntılara Uyum Açısından Kalite  112
7. Mükemmellik Olarak Kalite  112
D. Kalite Kontrol  113
E. Kalite Güvencesi  114
F. Toplam Kalite Kontrol  116
G. Kalite Çemberleri  117
1. Kalite Çemberleri ve Çalışma Esasları  119
2. Kalite Çemberlerinin Kurulması ve Amaçları  119
3. Kalite Çemberlerinin Kuralları  121
4. Çember Çalışmalarında Liderin Rolü  123
5. Çember Üyeleri ve Görevleri  124
6. Kalite Çemberlerinin İşleyişi  126
7. Kalite Çemberlerinin Temel Araçları  127
8. Çember Çalışmalarında Kullanılan Formlar  128
Bölüm IV
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN DOĞUŞU
A. Toplam Kalite Yönetimi’nin Kavramsal Yapısı  133
B. Toplam Kalite Yönetimi’nin Tarihi Gelişimi  134
C. Toplam Kalite Yönetimi’nin Amaçları  138
D. TKY’nin Dayandığı Temel Fikirler  140
1. Sistem  141
2. Kalite  142
3. Sürekli Geliştirme  142
4. Takımlar  145
5. Açıklık ve Güven İlişkileri  146
Bölüm V
TKY VE GELENEKSEL YÖNETİM İLİŞKİSİ
A. Örgütsel Yapı  149
B. Değişim Anlayışı  150
C. İşgören Davranışlarının Algılanmasında Tutarlılık  150
D. Ast–Üst İlişkilerinde Paradigmal Değişim  151
E. İşgörenleri Geliştirme  152
F. İşgücü Eğitimine Yatırım  152
G. Kalite İle İlgili Karar ve Müşteri Beklentileri  153
H. Temel Karar Verme Tarzı  153
Bölüm VI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI VE
KALİTE ÖNCÜLERİ
A. Ishikawa Uygulamaları  157
B. Juran’ın Uygulamaları  160
C. Crosby’nin Uygulamaları  163
D. Feigenbaum’un TKY Yaklaşımı  166
E. Deming’in Uygulamaları  167
F. Genichi Taguchi  172
G. Shigeo Shingo  173
H. Tom Peters  173
I. Toplam Kalite Yönetiminin Süreç Olarak Uygulanması  174
1. Kalite Planlama  178
2. Kalite Hedefleri, Strateji ve Politikalarının Belirlenmesi  181
3. Kalite Planlarının Gözden Geçirilmesi  182
4. Kalite Planlarının İçeriği  182
5. Kalite Politikalarının Oluşturulması  184
6. Kalite Yönetimi Unsurlarının Örgüt İçinde Tesis Edilmesi  185
Bölüm VII
KALİTE ÖDÜLLERİ
A. Kalite Ödüllerinin Önemi  189
B. Malcolm Baldrige Kalite Ödülü  190
C. Deming Kalite Ödülü  197
D. Avrupa Kalite Ödülü  201
Bölüm VIII
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN ENGELLERİ
A. Kaliteye Olan İnançsızlık  207
B. Değişime Direnç  207
C. Yönetimin ve Yöneticilerin Tutumu  208
D. TKY'yi Fazla Yüceltme  208
E. Düşük Beklentilere Sahip Olma  209
F. Mevcut Durumu Yeterince Analiz Etmeme  209
G. Yetersiz Eğitim  210
H. Araç Odaklılık  210
I. Uzlaşmazcı Davranış  210
J. Başarı Değerleme ve Ödüllendirmede Başarısızlık  211
Bölüm IX
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ BAŞARISININ
ARKA PLANI
A. TKY’nin Kanıtlanan Geçerliliği  215
B. Kapsayıcı ve Eklektik İçeriği  216
C. Yetenekli İşgörenlere Verdiği Değer  218
D. Önerdiği Yeni İş Değerleri  218
E. Üst Yönetimin Destek ve Bağlılığıyla Yürütülmesi  219
F. Analitik Yöntem Kullanması ve Planlamaya Verdiği Önem  220
G. Takım Çalışmasını ve Değişim Yönetimini Başarıyla Uygulaması  221
H. Hata Önleme ve İlk Seferde Doğru Yapma Duyarlılığı  224
Bölüm X
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ’NİN GEREKLERİ
A. TKY’nin Ne Olduğunu Kavramak  232
B. Müşteriler ve Tedarikçi İlişkisini Tanımlamak  233
C. Müşteri Bilincini Geliştirmek  233
D. Takım Koçluğu  233
E. Takımların Liderliği  234
F. Takım Başarısını ve Üyelik Bilincini Geliştirmek  236
G. Süreç Sorumluluğu  238
H. Problem Çözücülük  239
I. Gelişmeye Açık Olma  240
J. İyi Bir İletişimcilik Anlayışı  244
K. Vizyonu Benimseme  247
L. Farklılıkların Farkına Varma  250
M. Birliktelik Bilinci  251
N. Yaratıcılığı Geliştirme  252
O. Kıyaslama  254
Bölüm XI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN ARAÇ VE
TEKNİKLERİ
A. Toplam Kalite Yönetimi’nin 7 Eski Aracı  264
1. Süreç Akış Diyagramları  264
2. Çetele Diyagramları  265
3. Dağılım (Serpme) Diyagramları  267
4. Histogramlar  268
5. Sebep–Sonuç Diyagramları  271
6. Pareto Diyagramı  273
7. Kontrol Kartları  276
B. Toplam Kalite Yönetimi’nin 7 Yeni Aracı  278
1. İlişki Diyagramı  279
2. Yakınlık Diyagramı  281
3. Ağaç Diyagramı  283
4. Matris Diyagramı  285
5. Matris Veri Analiz Diyagramı  286
6. Süreç Karar Program Tablosu  287
7. Ok Diyagramı  287
Bölüm XII
ISO 9000:2000
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
A. Kalite Standartlarının Önemi ve Gelişimi  291
1. Kalite Güvence Sistemi  291
2. ISO–9000 Kalite Yönetim Sistemi’nin Önemi ve Faydaları  292
B. ISO 9000: Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme Süreci  295
1. Üst Yönetimin ISO–9000 Almaya Karar Vermesi  299
2. ISO Yürütme Komitesi İçin Denetçi Atanması  299
3. Mevcut Kalite Sisteminin ISO Kapsamında Denetimi  300
4. Gerekli Eylemlerin ve Eylem Planının Hazırlanması  300
5. Kalite El Kitabı Taslağının Hazırlanması  300
6. Firma Çapında Eğitimin Başlaması  301
7. Kalite El Kitabı Hazırlama  301
8. İç Kalite Denetim Sisteminin Kurulması  305
C. Kalite Yönetim Sistemi’ni Uygulama  306
Bölüm XIII
KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN KAPSAMI
Madde 1. Kapsam  313
Madde 2. Atıf Yapılan Standartlar  313
Madde 3. Kavramlar ve Tanımlar  313
Madde 4. Kalite Yönetimi Sistemi  314
Madde 5: Yönetim Sorumluluğu  317
5.1. Yönetim neye ve nasıl söz verecek?  319
5.2. Müşteri odaklılık nasıl sağlanacak  319
5.3. Kalite politikası  320
5.4. Planlama  321
5.5. Sorumluluk, yetki ve iletişim  322
5.6. Yönetimin gözden geçirilmesi  323
Madde 6: Kaynak Yönetimi Genel Şartlar  326
6.1. Kaynakların sağlanması  327
6.2. İnsan kaynakları  327
6.3. Alt yapı  327
6.4. Çalışma ortamı  328
Madde 7: Ürün Gerçekleştirmede Genel Şartlar  329
7.1. Ürün gerçekleştirmenin planlaması  329
7.2. Müşteri ile ilişkili prosesler  331
7.3. Tasarım ve geliştirme  333
7.4. Satın alma  335
7.5. Üretim ve hizmetin sağlanması  336
7.5.1 Üretim ve hizmet sağlamanın kontrolü  336
7.5.2 Üretim ve hizmet sağlaması için süreçlerin geçerliliği: İşletme, çıktıları mevcut durumda doğrulanamayan bütün ürün ve hizmet süreçlerini belirlemeli ve ürün/hizmet süreçlerinin ve personelin, gereklilikleri karşılayabilecek yetkinlikte olmasını sağlamalıdır. Aşağıdaki konulara önem verilmelidir:  337
7.5.3 Tanımlama ve İzlenebilirlilik:  337
7.5.4 Müşteri varlığı  338
7.5.5 Ürünün korunması  338
7.6. İzleme ve Ölçme cihazlarının kontrolü  338
Madde 8: Ölçme Analiz ve İyileştirme  339
8.1. Genel  340
8.2. İzleme ve Ölçme  341
8.3. Veri analizi  343
8.4. İyileştirme  344
Sonuç  347
Kaynaklar  351
Kavram Dizini  357
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020