Açıklamalı – İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Mustafa Gülseven  - Kitap
Açıklamalı – İçtihatlı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

1. Baskı, 
Mart 1999
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x23.5
Sayfa:
694
Barkod:
9789753472142
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Devlet vergi, resim, harç gibi kamu hukukundan doğan ve kamu harcamalarının finansmanının ana kaynağını oluşturan alacaklarını 6183 sayılı ' Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Hükümlerine' göre kovuşturarak tahsil eder. Bu kanunu tüm açıklamaları, yargı kararlarının anlamsal bütünlüğünü bozmadan hazırlanmış özetleri ve her maddenin arkasına eklenmiş olan basılı kağıtlarıyla bulabileceğiniz ayrıntılı bir çalışma.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tebliğler ve Müddetlerin Hesaplanması
.
Teminat İsteme, Ödeme
.
Tecil, Tehir, Gecikme Zammı
.
Mal Bildirimi, Haciz
.
İstihkak İddiaları ile İlgili Diğer Hükümler
.
Menkul Malların Haczi ve Satışı
.
Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı
.
İflas Yoluyla Takip ve Konkordato
.
Zamanaşımı ve Terkin
.
Danıştay ve Yargıtay Kararları