Açıklamalı – İçtihatlı 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Mustafa Dönmez, M. Cemal Özyardımcı  - Kitap
Açıklamalı – İçtihatlı

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

1. Baskı, 
Mayıs 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
975
Barkod:
9786056915321
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
950,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
6183 sayılı Yasa, kamu alacağının tahsilini, tahsil yöntemini, süresini, ödenmemesi durumunda uygulanacak gecikme zammı, gecikme faizi ve zamanaşımı gibi hususları düzenleyen bir usul kanunudur.
Bu kitap; amme alacaklarının tahsiline ilişkin 6183 sayılı Yasa ekseninde, genel esasları, amme alacağının cebren tahsili; zamanaşımı, terkin, yasaklar ve cezalar ile son hükümler bağlamında ele alıp incelemek ve amme alacakları konusunda uygulamada karşılaşılan sorunlarla ilgili bakanlık görüşlerini paylaşmak ve kaynak sorunu çeken belediyelere rehber olmak amacıyla hazırlanmış.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
Madde Açıklamaları
.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
.
2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
.
Amme Alacakları İle İlgili Bakanlık Tebliğleri
.
Amme Alacakları İle İlgili Yargı Kararları
.
ve İlgili Mevzuat
Yorumlar