Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Temel Bilimler İçin
İstatistik
Olasılık Hesabı – Parametre Tahminleri Hipotez Testleri – Regresyon ve Korelasyon
Mart 2018 / 1. Baskı / 512 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitap, Matematik bölümlerinde "İstatistik" derslerini alan öğrencilere, diğer bölümlerde bu dersi alanlara ve araştırmacılara istatistiğin temel kavram ve yöntemleri konusunda aydınlatmak amacıyla, uzun yıllar bu dersi anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Günümüzde, Aktüerya, Eğitim, Ekonometri, Haberleşme, İktisat, İşletme, Matematik, Mühendislik, Psikoloji, Sağlık, Ziraat ve diğer birçok disiplinde istatistik bilgisine gereksinim duyulmaktadır. Bu nedenle bölüm sonlarındaki 150 adet çözümlü problemler, mümkün olduğunca çeşitli bölümlerden örneklendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca her bölümün sonunda yer alan toplam 330 alıştırma ile konuların daha rahat anlaşılması amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
İstatistiğin Tarihçesi ve Hayatımızdaki Yeri
Olasılık Hesabı
Rasgele değişken
Bazı Olasılık Dağılımları
Verilerin Düzenlenmesi ve Analizi
Ortalamalar ve Değişkenlik Ölçüleri
Örnekleme Dağılımı ve İstatistiksel Tahmin
Hipotez Testi
Ki Kare Testleri
Regresyon ve Korelasyon
İndeksler
Zaman Serilerin Analizi
Barkod: 9789750247743
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 512
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm I
GİRİŞ
1.1. İstatistik Nedir?  11
1.2. İstatistiğin Tarihçesi  13
1.3. İstatistiğin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi  14
Bölüm II
OLASILIK HESABI
2.1. Bir Olayın Olasılığı  19
2.2. Şartlı (Koşullu) Olasılık  30
2.3. Bağımsız Olaylar  40
2.4. Rasgele Değişken Kavramı  44
2.4.1. Kesikli Rasgele Değişken  45
2.4.2. Sürekli Rasgele Değişken  48
2.4.3. Bir Rasgele Değişkenin Dağılım Fonksiyonu  49
2.5. İki ve Daha Yüksek Boyutlu Rasgele Değişkenler  52
2.6. Bağımsız Rasgele Değişkenler  62
2.7. Bir Rasgele Değişkenin Beklenen Değeri  66
2.8. Bir Rasgele Değişkenin Varyansı  80
2.9. Chebyshev Eşitsizliği  85
2.10. Korelasyon Katsayısı  89
2.11. Bazı Özel Olasılık Dağılımları  94
2.11.1. Binom Dağılımı  94
2.11.2. Poisson Dağılımı  101
2.11.3. Geometrik Dağılım  109
2.11.4. Pascal Dağılımı  113
2.11.5. Hipergeometrik Dağılım  116
2.11.6. Çok Terimli Dağılım  121
2.11.7. Normal Dağılım  125
2.11.8. Üstel Dağılım  135
2.11.9. Gamma Dağılımı  138
2.11.10. Ki–Kare Dağılımı  142
2.11.11. Düzgün Dağılım  144
2.11.12. Student t Dağılım  149
2.13. Alıştırmalar  152
Bölüm III
VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ
3.1. İstatistik Birim ve Değişken  167
3.2. Örneklem ve Örnekleme  169
3.3. Örnekleme Yöntemleri  171
3.3.1. Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri  171
3.3.2. Olasılıklı Olmayan Örnekleme Yöntemleri  173
3.4. Verilerin Analiz Edilmesi  175
3.4.1. Frekans Dağılım Tablosu  175
3.4.2. Birikimli Frekans Dağılım Tablosu  178
3.5. Verilerin Grafikle Gösterimi  180
3.5.1. Çubuk Grafiği  180
3.5.2. Daire Grafiği  182
3.5.3. Histogram  183
3.5.4. Frekans Poligonu  185
3.6. Alıştırmalar  191
Bölüm IV
ORTALAMALAR VE DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİ
4.1. Ortalamalar (Merkezi Eğilim Ölçüleri)  199
4.1.1. Aritmetik Ortalama  199
4.1.2. Geometrik ve Harmonik Ortalama  206
4.1.3. Kareli Ortalama  208
4.1.4. Medyan (Ortay = Ortanca = Orta Değer)  209
4.1.5. MOD (Tepe Değer)  216
4.2. Değişkenlik Ölçüleri  226
4.2.1. Değişim Aralığı  227
4.2.2. Ortalama Ayrılış  227
4.2.3. Çeyrek Ayrılış  229
4.2.4. Standart Sapma ve Varyans  231
4.2.5. Değişim Katsayısı  237
4.3. Alıştırmalar  238
Bölüm V
ÖRNEKLEM DAĞILIMI VE
İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME
5.1. Örneklem Dağılımı  247
5.2. İstatistiksel Tahminleme  252
5.3. Aralık Tahminlemesi  255
5.3.1. Ana Kütle Ortalaması İçin Aralık Tahmini  257
5.3.2. Ana Kütle Oranı İçin Aralık Tahmini  270
5.3.3. İki Kütle Oranının Farkı İçin Aralık Tahmini  274
5.4. İki Ana Kütle Ortalamasının Farkı İçin Aralık Tahmini  277
5.4.1. Ana kütle Varyanslarının Bilinmesi Durumu  277
5.4.2. Ana Kütle Varyanslarının Bilinmemesi Durumu  280
5.5. Ana Kütle Varyansı İçin Aralık Tahmini  291
5.6. Alıştırmalar  296
Bölüm VI
HİPOTEZ TESTLERİ
6.1. İstatistiksel Hipotezler  303
6.2. Hipotezlerin Kurulması  304
6.3. Ana Kütle Ortalaması İçin Hipotez Testi  317
6.4. Ana Kütle Oranı İçin Hipotez Testi  325
6.5. Ana Kütle Varyansı İçin Hiptez Testi  328
6.6. İki Anakütle Ortalamasının Farkı İçin Hipotez Testi  332
6.7. İki Ana Kütle Oranının Farkı İçin Hipotez Testi  341
6.8. Alıştırmalar  345
Bölüm VII
Kİ–KARE TESTLERİ
7.1. Ki–Kare Uyum Testleri  355
7.2. Ki–Kare Homojenlik Testi  363
7.3. Ki–Kare Bağımsızlık Testi  365
7.4. Kontenjans Katsayısı  370
7.5. Alıştırmalar  371
Bölüm VIII
REGRESYON VE KORELASYON
8.1. Giriş  379
8.2. Basit Doğrusal Regresyon Modeli  381
8.3. Regresyonun Doğruluk Derecesi  388
8.4. Regresyon Parametreleri İçin Güven Aralığı ve Hipotez Testi  394
8.5. Doğrusal Regresyonda Matris Gösterimi  410
8.6. Çoklu Doğrusal Regresyon  414
8.7. Korelasyon  426
8.8. Korelasyon Katsayısının Anlamlılık Testi  430
8.9. Alıştırmalar  434
Bölüm IX
İNDEKSLER (ENDEKSLER)
9.1. Giriş  443
9.2. İndeks Çeşitleri  444
9.2.1. Mekân ve Zaman İndeksleri  446
9.2.2. Basit ve Bileşik İndeksler  450
9.3. Alıştırmalar  461
Bölüm X
ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ
10.1. Giriş  467
10.2. Zaman Serilerini Etkileyen Faktörler  468
10.2.1. Uzun Vadeli Dalgalanmalar (Trend)  469
10.2.2. Mevsimsel Dalgalanmalar  470
10.2.3. Konjonktürel Dalgalanmalar  471
10.2.4. Rastgele Dalgalanmalar  472
10.3. Zaman Serisinin Çözümlenmesi  472
10.3.1. Serbest Çizim Yöntemi  473
10.3.2. Hareketli Ortalamalar Yöntemi  475
10.3.3. Yarım Ortalamalar Yöntemi  480
10.3.4. En Küçük Kareler Yöntemi  481
10.4. Alıştırmalar  489
Kaynaklar  493
Ekler  495
Kavramlar Dizini  509
 


Öniz Toktamış ...
Kasım 2020
69.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Ersöz ...
Eylül 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Ekrem Yıldız
Eylül 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Şener Büyüköztürk ...
Ekim 2019
37.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm I
GİRİŞ
1.1. İstatistik Nedir?  11
1.2. İstatistiğin Tarihçesi  13
1.3. İstatistiğin Hayatımızdaki Yeri ve Önemi  14
Bölüm II
OLASILIK HESABI
2.1. Bir Olayın Olasılığı  19
2.2. Şartlı (Koşullu) Olasılık  30
2.3. Bağımsız Olaylar  40
2.4. Rasgele Değişken Kavramı  44
2.4.1. Kesikli Rasgele Değişken  45
2.4.2. Sürekli Rasgele Değişken  48
2.4.3. Bir Rasgele Değişkenin Dağılım Fonksiyonu  49
2.5. İki ve Daha Yüksek Boyutlu Rasgele Değişkenler  52
2.6. Bağımsız Rasgele Değişkenler  62
2.7. Bir Rasgele Değişkenin Beklenen Değeri  66
2.8. Bir Rasgele Değişkenin Varyansı  80
2.9. Chebyshev Eşitsizliği  85
2.10. Korelasyon Katsayısı  89
2.11. Bazı Özel Olasılık Dağılımları  94
2.11.1. Binom Dağılımı  94
2.11.2. Poisson Dağılımı  101
2.11.3. Geometrik Dağılım  109
2.11.4. Pascal Dağılımı  113
2.11.5. Hipergeometrik Dağılım  116
2.11.6. Çok Terimli Dağılım  121
2.11.7. Normal Dağılım  125
2.11.8. Üstel Dağılım  135
2.11.9. Gamma Dağılımı  138
2.11.10. Ki–Kare Dağılımı  142
2.11.11. Düzgün Dağılım  144
2.11.12. Student t Dağılım  149
2.13. Alıştırmalar  152
Bölüm III
VERİLERİN TOPLANMASI VE ANALİZİ
3.1. İstatistik Birim ve Değişken  167
3.2. Örneklem ve Örnekleme  169
3.3. Örnekleme Yöntemleri  171
3.3.1. Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri  171
3.3.2. Olasılıklı Olmayan Örnekleme Yöntemleri  173
3.4. Verilerin Analiz Edilmesi  175
3.4.1. Frekans Dağılım Tablosu  175
3.4.2. Birikimli Frekans Dağılım Tablosu  178
3.5. Verilerin Grafikle Gösterimi  180
3.5.1. Çubuk Grafiği  180
3.5.2. Daire Grafiği  182
3.5.3. Histogram  183
3.5.4. Frekans Poligonu  185
3.6. Alıştırmalar  191
Bölüm IV
ORTALAMALAR VE DEĞİŞKENLİK ÖLÇÜLERİ
4.1. Ortalamalar (Merkezi Eğilim Ölçüleri)  199
4.1.1. Aritmetik Ortalama  199
4.1.2. Geometrik ve Harmonik Ortalama  206
4.1.3. Kareli Ortalama  208
4.1.4. Medyan (Ortay = Ortanca = Orta Değer)  209
4.1.5. MOD (Tepe Değer)  216
4.2. Değişkenlik Ölçüleri  226
4.2.1. Değişim Aralığı  227
4.2.2. Ortalama Ayrılış  227
4.2.3. Çeyrek Ayrılış  229
4.2.4. Standart Sapma ve Varyans  231
4.2.5. Değişim Katsayısı  237
4.3. Alıştırmalar  238
Bölüm V
ÖRNEKLEM DAĞILIMI VE
İSTATİSTİKSEL TAHMİNLEME
5.1. Örneklem Dağılımı  247
5.2. İstatistiksel Tahminleme  252
5.3. Aralık Tahminlemesi  255
5.3.1. Ana Kütle Ortalaması İçin Aralık Tahmini  257
5.3.2. Ana Kütle Oranı İçin Aralık Tahmini  270
5.3.3. İki Kütle Oranının Farkı İçin Aralık Tahmini  274
5.4. İki Ana Kütle Ortalamasının Farkı İçin Aralık Tahmini  277
5.4.1. Ana kütle Varyanslarının Bilinmesi Durumu  277
5.4.2. Ana Kütle Varyanslarının Bilinmemesi Durumu  280
5.5. Ana Kütle Varyansı İçin Aralık Tahmini  291
5.6. Alıştırmalar  296
Bölüm VI
HİPOTEZ TESTLERİ
6.1. İstatistiksel Hipotezler  303
6.2. Hipotezlerin Kurulması  304
6.3. Ana Kütle Ortalaması İçin Hipotez Testi  317
6.4. Ana Kütle Oranı İçin Hipotez Testi  325
6.5. Ana Kütle Varyansı İçin Hiptez Testi  328
6.6. İki Anakütle Ortalamasının Farkı İçin Hipotez Testi  332
6.7. İki Ana Kütle Oranının Farkı İçin Hipotez Testi  341
6.8. Alıştırmalar  345
Bölüm VII
Kİ–KARE TESTLERİ
7.1. Ki–Kare Uyum Testleri  355
7.2. Ki–Kare Homojenlik Testi  363
7.3. Ki–Kare Bağımsızlık Testi  365
7.4. Kontenjans Katsayısı  370
7.5. Alıştırmalar  371
Bölüm VIII
REGRESYON VE KORELASYON
8.1. Giriş  379
8.2. Basit Doğrusal Regresyon Modeli  381
8.3. Regresyonun Doğruluk Derecesi  388
8.4. Regresyon Parametreleri İçin Güven Aralığı ve Hipotez Testi  394
8.5. Doğrusal Regresyonda Matris Gösterimi  410
8.6. Çoklu Doğrusal Regresyon  414
8.7. Korelasyon  426
8.8. Korelasyon Katsayısının Anlamlılık Testi  430
8.9. Alıştırmalar  434
Bölüm IX
İNDEKSLER (ENDEKSLER)
9.1. Giriş  443
9.2. İndeks Çeşitleri  444
9.2.1. Mekân ve Zaman İndeksleri  446
9.2.2. Basit ve Bileşik İndeksler  450
9.3. Alıştırmalar  461
Bölüm X
ZAMAN SERİLERİNİN ANALİZİ
10.1. Giriş  467
10.2. Zaman Serilerini Etkileyen Faktörler  468
10.2.1. Uzun Vadeli Dalgalanmalar (Trend)  469
10.2.2. Mevsimsel Dalgalanmalar  470
10.2.3. Konjonktürel Dalgalanmalar  471
10.2.4. Rastgele Dalgalanmalar  472
10.3. Zaman Serisinin Çözümlenmesi  472
10.3.1. Serbest Çizim Yöntemi  473
10.3.2. Hareketli Ortalamalar Yöntemi  475
10.3.3. Yarım Ortalamalar Yöntemi  480
10.3.4. En Küçük Kareler Yöntemi  481
10.4. Alıştırmalar  489
Kaynaklar  493
Ekler  495
Kavramlar Dizini  509
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020