Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241)
Eylül 2019 / 1. Baskı / 231 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Kanun koyucu, TMK m. 229 hükmü ile edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinin sonucunda eşlerin elde edecekleri artık değere katılma alacaklarını güvence altına almak için, belli hallerde bazı malvarlığı değerlerinin, edinilmiş mallara dâhil olacağını kabul etmiştir. Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinde yer alan bu hüküm eşin katılma alacağını doğrudan koruma altına alan bir müessesedir. Bu koruyucu müessese sayesinde, eşin karşılıksız olarak yaptığı devirler sanki hiç yapılmamış gibi kabul edilip, mal rejiminin tasfiyesinde dikkate alınacaktır.

Türk Medeni Kanunu'nun 229. maddesinin, TMK m. 241 hükmü ile ilişkisi incelenmiştir. Bununla birlikte, mal rejimi kurallarının, miras hukuku kurallarına göre uygulama önceliği bulunmaktadır. Miras hükümlerine göre, üçüncü kişinin tenkis veya denkleştirme yükümlülüğü, yapılan kazandırmanın mal rejimine göre sorumlu olması gereken kısmı aşan miktar içindir. Çalışmada bu hususlar da ayrıca irdelenmiştir.

Türk Medeni Kanunu m. 241 hükmüne göre açılacak davada usûlî hususlar son bölümde ele alınmış ve uygulamada yaşanan veya yaşanabilecek sorunlara da çözüm bulunmaya çalışılmıştır. Ayrıca, söz konusu hükümdeki süreye ilişkin kanunî değişiklik yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

Konu Başlıkları
Eklenecek Değerler
Üçüncü Kişinin Sorumluluğunun Sınırı ve Geri Verme Yükümlülüğünün Kapsamı
Miras Hukuku Hükümleri İle İlişkisi
Barkod: 9789750257131
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 231
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  11
Özet  13
Abstract  15
Kısaltmalar  21
BİRİNCİ BÖLÜM
EKLENECEK DEĞERLER
I. GENEL OLARAK  25
II. EKLENECEK DEĞERLER KAPSAMINDA SAYILAN TASARRUF İŞLEMLERİ  29
A. Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önceki Bir Yıl İçerisinde Diğer Eşin Rızası Olmadan Olağan Hediyeler Dışında Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar  31
1. Karşılıksız Kazandırma Kavramı  31
2. Ölüme Bağlı Tasarruflarla Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar  40
3. Ahlaki Yükümlülüklerin İfası Kapsamında Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar  42
B. Bir Eşin Mal Rejiminin Devamı Süresince Diğer Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yaptığı Devirler  44
C. Özellik Arz Eden Durumlar  55
1. Denkleştirmeye Tabi Olan Kişisel Malın Bağışlanması  55
2. Kapitalize Değerler  59
3. Gelir Getiren Kişisel Malın Durumu  62
İKİNCİ BÖLÜM
TMK M. 229 HÜKMÜNÜN TMK M. 241 HÜKMÜ İLE İLİŞKİSİ
I. TMK M. 241 HÜKMÜNE GÖRE DAVA AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI  65
A. Genel Olarak  65
B. Davanın Açılması İçin Gerekli Olan Koşul Vakıalar  67
1. Edinilmiş Mallarda Hesaba Katılması Gereken Karşılıksız Kazandırmaların Varlığı  67
a. Genel Olarak  67
b. TMK m. 229 Hükmünün TMK m. 241 Hükmünden Bağımsız Olarak Uygulanıp Uygulanamayacağı Hususu  69
c. TMK m. 241 Hükmünün TMK m. 229 Hükmünden Bağımsız Olarak Uygulanıp Uygulanamayacağı Hususu  75
2. Katılma Alacağı Borçlusu Eşin Malvarlığının veya Terekesinin Katılma Alacağını Karşılamaya Yetmemesi  80
a. Genel Olarak  80
b. Tasfiye Sonrası Malvarlığı Değerlerinde Meydana Gelecek Değişiklikler  88
c. Tasfiye Sonrası Ödeme Kabiliyetinin Tespitinde Gelecekteki Gelirlerin Belirleyiciliği Sorunu  93
d. Kazandırmanın Üçüncü Kişi Tarafından veya Hak Sahibi Tarafından Başka Bir Kişiye Devredilmiş Olması Sorunu  99
3. TMK m. 229/2 ve m. 241 Hükmü Gereği Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasının Üçüncü Kişiye İhbar Edilmiş Olması  105
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞUNUN SINIRI VE GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI  105
A. İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü  109
B. Kötüniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü  112
III. MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİ İLE İLİŞKİSİ  114
A. Genel Olarak  114
B. Miras Hukuku Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Sorunu  115
C. Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaların Miras Hukukuna İlişkin Kurallar Kapsamında Değerlendirilmesi  118
1. Denkleştirmeye Tabi Olması  119
2. Tenkise Tabi Olması  121
a. Genel Olarak  121
b. Tenkisteki Sıra Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması  124
D. Hesaba Katılması Bakımından Mal Rejimine ve Miras Hukukuna İlişkin Kuralların Birlikte Değerlendirilmesi  125
1. Eşlerden Birinin Diğer Eşin Rızası Olmadan Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  127
a. Eşlerden Birinin Altsoy Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  127
b. Eşlerden Birinin Mirasçı Olmayan Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  132
2. Eşlerden Birinin Diğer Eşin Rızasıyla Yaptığı Karşılıksız Kazandırmalar  136
a. Eşlerden Birinin Diğer Eş Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  137
b. Eşlerden Birinin Altsoy Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  140
c. Eşlerden Birinin Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TMK M. 241 HÜKMÜNE GÖRE AÇILACAK DAVADA USÛLÎ HUSUSLAR
I. DAVANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ  143
A. Genel Olarak  143
B. Benzer Davalardan Farkı ve İlişkisi  147
1. Muvazaa Davası  147
2. Tasarrufun İptali Davası  156
3. Tenkis Davası  170
II. DAVANIN TARAFLARI  180
A. Alacaklı Eş, Alacaklı Eşin Mirasçıları ve Alacaklı Eşin veya Mirasçılarının Alacaklıları  180
B. Üçüncü Kişiler  184
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  186
IV. DAVANIN İHBARI  187
V. DAVANIN TABİ OLDUĞU SÜRE  203
Sonuç  213
Kaynakça  219
Kavram Dizini  229
 


Fatih Karamercan
22 Kasım 1983 Nazilli doğumludur. 2001 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni 4 yılda bitirerek 2005 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesi 4. sınıfta Ceza Muhakemesi Hukuku dersinde isteğe bağlı olarak seçilen konuların arasından ‘‘Yasak İfade Alma ve Sorgu Yöntemleri’’ konusunda ödev alarak çalışma yapmıştır. Çalışması Hocası tarafından takdire şayan görüldüğü için asistanlık teklifi almış fakat baba mesleği olan avukatlığı tercih etmiştir.

2005 yılının Eylül ayında İzmir Barosu’nda avukatlık stajına başlamış ve 1 yıl sonra "Gemi İpoteği Kavramı ve Kurulması" adlı çalışması ile stajını tamamlamıştır.

2007 yılı Mart ayında Aydın Barosu’nda babası Av. Namık Kemal KARAMERCAN’ın cübbesini giydirmesi ile avukatlığa adım atmıştır. 5 yıl boyunca Aydın Barosu’na kayıtlı olarak babası Av. Namık Kemal KARAMERCAN ile birlikte avukatlık yapmış olup 2012 yılı Ağustos ayından beri İzmir Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık mesleğini sürdürmektedir.

25.02.2012 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde Sürekli Eğitim Merkezi'nde Aile Hukuku Derneği'nin destekleriyle düzenlenen “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Tasfiyesi” Eğitimi ve Sertifika Programı Kapsamında Bilirkişi Sertifikası’nı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Aile Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükran ŞIPKA Eğitmenliği’nde almıştır.

2014 yılının Nisan ayında Seçkin Yayıncılık'tan çıkan ve ilk baskısını yapan "Katkı – Değer Artış Payı & Katılma Alacağı Davaları" isimli kitabı, 5. baskısını 2019 yılının Mayıs ayında yapmıştır. Yine, 2016 yılının Ocak ayında Seçkin Yayıncılık'tan çıkan ve ilk baskısını yapan "Dava ve Cevap Dilekçesinin Unsurları – Somutlaştırma Yükü" isimli kitabı da yayımlanmıştır. 35 yazarlı, 6 editörlü ve 5 Ciltlik “Hukuk Davaları” isimli çalışmanın “Hukuk Davaları – 4” kısmında yer alarak “Eşler Arasında Mal Rejimine İlişkin Davalar” isimli bölümünü ele almıştır. Ayrıca, çeşitli hukuk dergilerinde yayımlanmış birçok makalesi de bulunmaktadır.

22.07.2019 tarihinde "Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Eşin Üçüncü Kişilere Karşı Dava Hakkı (TMK m. 229, 241)" isimli yüksek lisans tezi oybirliğiyle başarılı bulunmuş ve LL.M ünvanını almıştır.

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Önsöz  11
Özet  13
Abstract  15
Kısaltmalar  21
BİRİNCİ BÖLÜM
EKLENECEK DEĞERLER
I. GENEL OLARAK  25
II. EKLENECEK DEĞERLER KAPSAMINDA SAYILAN TASARRUF İŞLEMLERİ  29
A. Mal Rejiminin Sona Ermesinden Önceki Bir Yıl İçerisinde Diğer Eşin Rızası Olmadan Olağan Hediyeler Dışında Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar  31
1. Karşılıksız Kazandırma Kavramı  31
2. Ölüme Bağlı Tasarruflarla Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar  40
3. Ahlaki Yükümlülüklerin İfası Kapsamında Yapılan Karşılıksız Kazandırmalar  42
B. Bir Eşin Mal Rejiminin Devamı Süresince Diğer Eşin Katılma Alacağını Azaltmak Kastıyla Yaptığı Devirler  44
C. Özellik Arz Eden Durumlar  55
1. Denkleştirmeye Tabi Olan Kişisel Malın Bağışlanması  55
2. Kapitalize Değerler  59
3. Gelir Getiren Kişisel Malın Durumu  62
İKİNCİ BÖLÜM
TMK M. 229 HÜKMÜNÜN TMK M. 241 HÜKMÜ İLE İLİŞKİSİ
I. TMK M. 241 HÜKMÜNE GÖRE DAVA AÇILABİLMESİNİN ŞARTLARI  65
A. Genel Olarak  65
B. Davanın Açılması İçin Gerekli Olan Koşul Vakıalar  67
1. Edinilmiş Mallarda Hesaba Katılması Gereken Karşılıksız Kazandırmaların Varlığı  67
a. Genel Olarak  67
b. TMK m. 229 Hükmünün TMK m. 241 Hükmünden Bağımsız Olarak Uygulanıp Uygulanamayacağı Hususu  69
c. TMK m. 241 Hükmünün TMK m. 229 Hükmünden Bağımsız Olarak Uygulanıp Uygulanamayacağı Hususu  75
2. Katılma Alacağı Borçlusu Eşin Malvarlığının veya Terekesinin Katılma Alacağını Karşılamaya Yetmemesi  80
a. Genel Olarak  80
b. Tasfiye Sonrası Malvarlığı Değerlerinde Meydana Gelecek Değişiklikler  88
c. Tasfiye Sonrası Ödeme Kabiliyetinin Tespitinde Gelecekteki Gelirlerin Belirleyiciliği Sorunu  93
d. Kazandırmanın Üçüncü Kişi Tarafından veya Hak Sahibi Tarafından Başka Bir Kişiye Devredilmiş Olması Sorunu  99
3. TMK m. 229/2 ve m. 241 Hükmü Gereği Mal Rejiminin Tasfiyesi Davasının Üçüncü Kişiye İhbar Edilmiş Olması  105
II. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞUNUN SINIRI VE GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI  105
A. İyiniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü  109
B. Kötüniyetli Zilyedin Geri Verme Yükümlülüğü  112
III. MİRAS HUKUKU HÜKÜMLERİ İLE İLİŞKİSİ  114
A. Genel Olarak  114
B. Miras Hukuku Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması Sorunu  115
C. Sağlararası Karşılıksız Kazandırmaların Miras Hukukuna İlişkin Kurallar Kapsamında Değerlendirilmesi  118
1. Denkleştirmeye Tabi Olması  119
2. Tenkise Tabi Olması  121
a. Genel Olarak  121
b. Tenkisteki Sıra Hükümlerinin Kıyasen Uygulanması  124
D. Hesaba Katılması Bakımından Mal Rejimine ve Miras Hukukuna İlişkin Kuralların Birlikte Değerlendirilmesi  125
1. Eşlerden Birinin Diğer Eşin Rızası Olmadan Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  127
a. Eşlerden Birinin Altsoy Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  127
b. Eşlerden Birinin Mirasçı Olmayan Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  132
2. Eşlerden Birinin Diğer Eşin Rızasıyla Yaptığı Karşılıksız Kazandırmalar  136
a. Eşlerden Birinin Diğer Eş Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  137
b. Eşlerden Birinin Altsoy Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  140
c. Eşlerden Birinin Üçüncü Kişi Lehine Yaptığı Sağlararası Karşılıksız Kazandırmalar  142
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TMK M. 241 HÜKMÜNE GÖRE AÇILACAK DAVADA USÛLÎ HUSUSLAR
I. DAVANIN HUKUKÎ NİTELİĞİ  143
A. Genel Olarak  143
B. Benzer Davalardan Farkı ve İlişkisi  147
1. Muvazaa Davası  147
2. Tasarrufun İptali Davası  156
3. Tenkis Davası  170
II. DAVANIN TARAFLARI  180
A. Alacaklı Eş, Alacaklı Eşin Mirasçıları ve Alacaklı Eşin veya Mirasçılarının Alacaklıları  180
B. Üçüncü Kişiler  184
III. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  186
IV. DAVANIN İHBARI  187
V. DAVANIN TABİ OLDUĞU SÜRE  203
Sonuç  213
Kaynakça  219
Kavram Dizini  229
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020