Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukuki Açıdan 100 Soruda
Yeni Büyükşehir Belediye Modeli
Kasım 2013 / 2. Baskı / 384 Syf.
Fiyatı: 37.00 TL
İndirimli: 16.90 TL (%55)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 3. Ocak 2019 46.00 TL -     Sepete Ekle
   

Belediye mevzuatı başta olmak üzere, idare ve imar hukuku alanında çalışmaları ile tanınan M. Lamih Çelik ile, idare hukuku ile ceza hukuku alanlarındaki çalışmalarıyla bilinen Cüneyd Altıparmak tarafından, Yeni Büyükşehir Belediye Modelinin detaylarını ele alan bu kitap; güncel ve yalın anlatım biçimi önemsenerek hazırlanmıştır.

Bu kitapta, getirilen yeni sistemin temel özelliklerine yer verilmiştir. Bunun dışında, uygulamada geçiş sürecinde nelerin yaşanacağı konusunda öngörüler ve önerilere yer verilmiştir. Kitapta bulunan sorular, yazarların katıldığı toplantılardaki sorular ve karşılaşılan durumlar üzerinden listelenerek ele alınmıştır.

Büyükşehir Belediye Başkanından başlamak üzere, süreçte diğer idarelerden belediyelere geçen personele dönük hazırlanmış rehber olan bu kitabın en önemli yanı; yargı kararları ile genelgelerin yorumlanarak kitaba alınmış olmasıdır.

Ayrıca, bu kitapta şu soruların cevaplarını bulabilirsiniz:

• Artık tek söz sahibi, Büyükşehir Belediyeleri mi olacak?
• Yeni Modelde, Büyükşehir Belediye Başkanının yetkileri fazlalaştı mı?
• Yeni Büyükşehir Meclisleri nasıl oluşacak, görevleri ve yapısı nasıl olacak?
• Büyükşehir Belediyeleri çevre düzeni planın konusunda tek yetkili mi?
• İl Özel İdareleri kapatılınca, personeli nasıl dağıtılacak?
• Kapatılan köylerin akıbeti ne olacak?
• Yeni Büyükşehirler Belediyelerine Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları hangi esaslara göre atanacak?
• Geçiş sürecinde görevli olan, Devir Tasfiye Komisyonlarının yetki sınırı nereye kadardır?
• Su, Kanalizasyon, Otopark, Ulaşım Hizmetleri nasıl düzenlenecek?
• Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı nedir?
• Kurulacak yeni ilçelerde, belediyeler ve merkezi teşkilatın taşra birimleri nasıl oluşturulacak?
• Devir ve Tasfiye işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
• Alan Yönetimi uygulanabilir mi?
• Mahalli idare birliklerinin akıbeti ne olacak?
• Norm kadro ve ihtiyaç fazlası personelin atanmasının esasları nelerdir?
• Yeni durumda, hizmetler aksarsa ne olacak?

Konu Başlıkları
Büyükşehir Belediyeleri
İlçe Belediyeleri Mahalleler ve Köyler
Kapatılan İl Özel İdareleri ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKB)
Belde Belediyeler, Mahalli İdare Birliklerin Durumu ve Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu (Güncel Diğer Problemler)
Barkod: 9789750226410
Yayın Tarihi: Kasım 2013
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 384
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Genel Olarak  17
I. BÖLÜM
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
1. Yeni Büyükşehir Modeli Nasıl Gelişti?  21
2. Yeni Büyükşehir Modeli Hakkındaki Görüşleri Özetler Misiniz?  28
A. Yeni Büyükşehir Modelini Savunanların Düşünceleri Nelerdir?  28
B. Yeni Büyükşehir Modeline Karşı Çıkanların Düşünceleri Nelerdir?  29
3. İlk Kez Büyükşehir Belediyesi Olacak İller Hangileridir?  34
4. Yeni Büyükşehir Belediyeleri Yetkilerini Derhal Kullanabilecek midir?  34
5. Önceden Büyükşehir Olan İllerin Yapısında Değişiklik Olacak mı?  35
6. Büyükşehir Belediyesinin Organları Nelerdir?  37
7. Büyükşehir Belediye Meclisi Nasıl Oluşur?  37
A. Oluşumu  37
B. Yüksek Seçim Kurulu Kararları  42
8. Büyükşehir Belediye Meclisi Nasıl Çalışır? (BşBK m.13-14)  45
9. Büyükşehir Belediye Meclisinde İhtisas Komisyonları Var mıdır? (BşBK m.15)  49
10. Büyükşehir Belediye Encümeni Hakkında Bilgi Verir misiniz?  50
11. Büyükşehir Belediye Encümenin Çalışma Esasları Nelerdir?  52
12. Büyükşehir Belediye Başkanının Görevleri Hakkında Bilgi Veriniz?  55
13. Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?  61
14. Büyükşehir Belediyesi İl Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisine Sahip midir?  70
15. Büyükşehir Belediyesinin İmarla İlgili Görevleri Nelerdir?  72
16. Büyükşehirlerde Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılacak?  77
17. İmar Kanununun 32. ve 42. Maddelerinin Uygulanmasında Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri Nelerdir?  89
18. Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat Yapısı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  91
19. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının Atanması Nasıl Gerçekleşecektir?  92
20. Daire Başkanları ve 1. Hukuk Müşaviri Nasıl Atanacaktır?  95
21. Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Kuruluşlarda Personel Ataması Nasıl Olacaktır?  96
22. Büyükşehir Belediyesinin Koordinasyon Görevi Var mıdır?  98
23. Yeni Büyükşehir modeli TCK m.184 Uygulamasını Nasıl Etkileyecektir?  99
24. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi Nasıl Olacak, Kimler Oy Kullanacaktır?  100
25. Büyükşehir Olacak Belediyeler Seçime Kadar İl Sınırları İçerisinde Yetkisine Girecek Alana Hizmet Götürebilir mi?  104
26. Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Nasıl Kurulur, Görevleri Nelerdir? (BşBK m.8)  104
27. Ulaşım Hizmetleri Nasıl Yürütülecektir? (BşBK m.9)  106
28. Büyükşehir ile İlçe Belediyelerine Dağıtılacak Paylarla İlgili Hükümler Nelerdir?  110
29. Gelişmişlik Endeksine Göre Pay Dağıtımı Nasıl Olacaktır?  117
30. Şehirlerin En Büyük Problemi Olan Otoparkla İlgili Bir Düzenleme Var mı?  119
31. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Kim Tarafından Yerine Getirilecektir?  120
32. Büyükşehir Olmak İlde Yaşanlara Mali Külfetler Getirecek midir?  130
II. BÖLÜM
İLÇE BELEDİYELERİ MAHALLELER VE KÖYLER
33. Kurulacak Yeni İlçeler Hangileridir?  135
A. Yeni İlçe Belediyelerinin İlk Yıl Bütçesi ve Kadro İşlemleri  136
B. Yeni Kurulan İlçe Kaymakamlıklarına İlişkin İşlemler  136
34. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?  137
35. Katı Atık Toplama ve Aktarma İstasyonuna Götürme Hizmetini Kim Yerine Getirecektir?  138
36. Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyelerine Devredebileceği Görevler Nelerdir?  138
37. Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesinin Bütçesi Üzerindeki Denetimi Nasıl Gerçekleşecektir?  139
38. İlçe Belediye Meclislerinin Çalışma Biçimi Nasıldır?  140
39. Mahalle Nedir?  146
40. Mahalle ile Köy İdaresi Arasındaki Fark Nedir?  149
41. Büyükşehir Olan İllerde Köy Tüzel Kişiliği Tamamen Kaldırılıyor mu?  150
42. Köyün Görev ve Yetkileri Nelerdir?  153
43. Köyün Organları Nelerdir?  153
44. Köylere Yerel Seçimlere Kadar Hangi Kısıtlamalar Getirilmektedir?  157
45. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHGB) Tasfiye mi Edilecek?  158
46. Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerle İlgili Olarak Büyükşehir Tip Mimari Projeler Yapabilir mi?  163
47. Köy Tüzel Kişiliğine Şartlı Bağış Yapılan Taşınır ve Taşınmazlar Hakkında Güvence Getirilmiş midir?  164
48. Köylerde Görev Yapan Geçici ve Gönüllü Köy Korucularının Görevi Sona Erecek mi?  164
49. Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylerin Devam Eden Davaları Ne Olacak?  165
50. Meraya Yapılan Müdahalelerde TCK 154. Maddesindeki Suç Oluşacak mı?  165
51. Büyükşehir Olacak Belediyeler Seçime Kadar İl Sınırları İçerisinde Yetkisine Girecek Köylere Hizmet Götürebilir mi?  173
52. Mahalleye Dönüşen Köylerden Hemen Vergi Alınmaya Başlanacak mı?  173
53. Mahalleye Dönüşen Köylerin Alt Yapı Hizmetleri İçin Bütçeden En Az Ne Kadar Pay Ayrılacak?  179
54. Mahalleye Dönüşen Köylerdeki Mevcut Yapılar İçin Belediyeden Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınacak mı?  179
55. Köy İhtiyar Heyetinin Satış Kararına İstinaden Katılan Belediye Aleyhine Tapu İptali ve Tescil Davası Açılabilir mi?  184
56. Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Köylerin Hangi Personeli Katılacakları İlçe Belediyesine Bildirilecektir?  186
III. BÖLÜM
KAPATILAN İL ÖZEL İDARELERİ İLE YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKB)
57. İl Özel İdareleri Tamamen Kaldırılıyor mu?  187
58. İl Özel İdareleri Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz?  188
59. İl Özel İdarelerinin Görevleri Nelerdir?  189
60. İl Özel İdaresine Yerel Seçimlere Kadar Hangi Kısıtlamalar Getirilmektedir?  190
61. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gereği İl Özel İdaresinin Yetkileri Nereye Devrolacaktır?  193
62. Özel İdarenin Yürüttüğü Sulama Hizmetleri, Göletler vb. Kime Devredilecek?  194
63. “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” (YİKB) Niçin Kurulmaktadır?  194
64. Bakanlıklar Büyükşehir Belediyelerine Doğrudan Kaynak Aktararak Ortak Proje Yapabilecek mi?  198
65. YİKB’e İşçilerin Geçmesi Mümkün müdür?  198
66. Maden Kanunu ile İlgili Uygulamaları Hangi Birim Yapacaktır?  199
IV. BÖLÜM
BELDE BELEDİYELERİ, MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİN DURUMU VE DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU
(GÜNCEL DİĞER PROBLEMLER)
67. Nüfusu 2000’in Altına Düşen Belde Belediyeleri Kapatılacak mı?  201
68. Nüfusu 2000’in Altına Düşen Belde Belediyeleri Kapatılmaktan Kurtulma Yolları Var mı?  202
69. Nüfus Nedeniyle Kapatılan Belediyelere Getirilen Kısıtlamalar Nelerdir?  203
70. 6360 Sayılı Kanunla Tüzel Kişiliği Sona Eren Nüfusu 2000'in Altındaki Belediyelerin İhtiyaç Duyduğu Akaryakıt Alımı ve Yol Yapımı Gibi İşler İçin İhaleye Çıkmadan Önce Özel İdarelerden İzin Almaları Gerekir mi?  205
71. Belde Belediyelerine Yerel Seçimlere Kadar Hangi Kısıtlamalar Getirilmektedir?  205
72. Yeni Model ile Kapanacak İdari Birimler Hangi Durumlarda İzin Veya Onay Almak ile Yükümlüdür?  206
73. Kapatılan Birimlere, İlçe Belediyesince “Onay Verme” Yetkisi Belediyenin Hangi Organındadır?  207
74. Kapatılacak İdari Birimler Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Personel İçin Alım Yapılabilir mi?  207
75. 6360 s. Yasa Öncesinde Usule İşlemleri Tamamlanmış Taşınmaz Satışları İçin İlgili Yerin Onay veya İzni Gerekir mi?  207
76. Belediyelerin Tüzel Kişiliğini Kaldırma İşlemlerinin Anayasa’ya Aykırılığı Söz Konusu mudur?  208
77. Mahalli İdare Birlikleri Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz?  212
78. Mahalli İdare Birliklerini Nasıl Tasnif Edebiliriz?  213
79. Tüzel Kişiliği Sona Erecek Olan Birliklere Yerel Seçimlere Kadar Hangi Kısıtlamalar Getirilmektedir?  214
80. Tüzel Kişiliği Kaldırılan Birlikler Nasıl Tasfiye Edilecektir?  214
81. Tüzel Kişiliği Sona Erecek Olan Birlikler Taşınır Mal Alabilirler mi?  215
82. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Araçları Ne Olacak?  215
83. Birliklerin Bu Andan İtibaren Ki İşlerinde Ne Gibi Kısıtlamalar Olacaktır?  215
84. Büyükşehir Olan İllerde Alan Yönetimi’nin Uygulanmasına Bir Engel Var mıdır?  216
85. Tüzel Kişiliği Biten Kamu Tüzel Kişilikleri Hakkında Sayısal Bilgi Verir misiniz ?  218
Belediye Türü  220
86. Tüzel Kişiliği Kaldırılan İdari Birimlerin Devam Eden Davaları Ne Olacak?  220
87. Bu Süreçte, Tereddütleri Gidermeye Kim Yetkilidir?  220
88. Avrupa Birliği; Yerel Yönetimlerle İlgili Olarak Anayasa’da Nasıl Bir Değişiklik Yapılmasını İstiyor?  221
89. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma İşlemlerini Yürütecek Komisyon Nasıl Oluşacak?  223
90. Komisyon Kararına Katılmayan Belediye Ne Yapacaktır?  226
91. Komisyon Kararları Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir?  227
92. Bu Yeni Oluşumlar Nedeniyle Hizmetler Aksarsa Ne Olacak?  227
93. Devir İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?  227
94. Yeni Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe belediyelerinin, 2014 Yılı Bütçesini Neye Göre Hazırlaması Gerekir?  236
95. Valilikler İlçelerde Devir Tasfiye Komisyonu Kurabilirler mi?  245
96. Komisyon Kararıyla Personel Devri Nasıl Olacak?  246
97. Norm Kadro ve İhtiyaç Fazlası Personelin Devlet Personel Başkanlığına Bildirilmesi ve Bunların Atanması Nasıl Olacak?  246
98. 6063 s. Yasa ile 5393 s. Belediye Kanununda Yapılan Diğer Değişiklikler Nelerdir?  250
99. 6360 s. Yasa ile 5216 s. Büyükşehir Belediye Kanununda Yapılan Diğer Değişiklikler Nelerdir?  255
100. Konu Hakkında Genel Değerlendirmeleriniz Nelerdir?  264
EK BÖLÜM
I. BÜYÜKŞEHİRE GEÇİŞTE YAŞANABİLECEK SORUNLAR/ÖNERİLER  267
II. YÖNERGELER/GENELGELER/GÖRÜŞLER/YARGI KARARLARI  286
Yönerge ve Yönetmelik  286
Genelgeler  299
Görüşler  317
Yargı Kararları  347
İstatistiksel Veriler  369
Kaynakça  373
Kavramlar Dizini  379
 


M. Lamih Çelik
Av.M.Lamih ÇELİK

19.11.1973 tarihinde Şanlıurfa/Merkezde doğdu.İlk–;;;;1;1;1;1;orta–;;;;1;1;1;1;lise öğrenimini Şanlıurfa’da,yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1996 yılında tamamladı.Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme anabilim dalında Yüksek lisansını 2012 yılında tamamladı.

1998 yılında Şanlıurfa Belediyesinde Avukat olarak göreve başladı ve halen Büyükşehir Belediyesinde Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevine devam ettirmektedir.Evli ve üç çocuk babasıdır.

Eserleri:

TBB Disiplin Kurulu Kararları Işığında Avukatlık Meslek Kuralları(2.baskı), Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2011

Uygulamaya yönelik Kabahatler Kanunu Yorumu(Cüneyd Altıparmak ile), Yerel Yönetimler Eğitim ve Kültür Derneği yayını,Ankara–;;;;1;1;1;1;2008

Sayıştay Kararları ışığında Temsil–;;;;1;1;1;1;Tören ve Ağırlama Giderleri mevzuatı (Zeki Ertaş ile) Mahalli İdareler Derneği yayını –;;;;1;1;1;1;2009

İçtihatlı İdari Yargılama Mevzuatı,Şanlıurfa Barosu yayını–;;;;1;1;1;1;2009

Belediye Sorunları Rehberi (Sadettin Doğanyiğit&İrfan Güvendi&Av.M.Lamih ÇELİK ) (4.baskı) Seçkin Yayıncılık, Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Zabıtanın Cep Kitabı (Av.Veli Böke ile )Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

Mezarlık Mevzuatı Türkiye Belediyeler Birliği yayını–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2010

63 soruda Yeni Büyükşehir Yapısı (Cüneyd Altıparmak ile) Şanlıurfa Kent Konseyi yayınları Şanlıurfa–;;;;1;1;1;1;2013

84 soruda İmar Kirliliğine neden olma suçu (Cüneyd Altıparmak ile) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013

Hukuki Açıdan 100 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Modeli (Cüneyd Altıparmak ile) (2.baskı) Seçkin yayınları–;;;;1;1;1;1;Ankara–;;;;1;1;1;1;2013
Kemal Gözler
Haziran 2019
78.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza İlgezdi
Mayıs 2019
71.90 TL
Sepete Ekle
Ali D. Ulusoy
Nisan 2019
90.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İkinci Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
Genel Olarak  17
I. BÖLÜM
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ
1. Yeni Büyükşehir Modeli Nasıl Gelişti?  21
2. Yeni Büyükşehir Modeli Hakkındaki Görüşleri Özetler Misiniz?  28
A. Yeni Büyükşehir Modelini Savunanların Düşünceleri Nelerdir?  28
B. Yeni Büyükşehir Modeline Karşı Çıkanların Düşünceleri Nelerdir?  29
3. İlk Kez Büyükşehir Belediyesi Olacak İller Hangileridir?  34
4. Yeni Büyükşehir Belediyeleri Yetkilerini Derhal Kullanabilecek midir?  34
5. Önceden Büyükşehir Olan İllerin Yapısında Değişiklik Olacak mı?  35
6. Büyükşehir Belediyesinin Organları Nelerdir?  37
7. Büyükşehir Belediye Meclisi Nasıl Oluşur?  37
A. Oluşumu  37
B. Yüksek Seçim Kurulu Kararları  42
8. Büyükşehir Belediye Meclisi Nasıl Çalışır? (BşBK m.13-14)  45
9. Büyükşehir Belediye Meclisinde İhtisas Komisyonları Var mıdır? (BşBK m.15)  49
10. Büyükşehir Belediye Encümeni Hakkında Bilgi Verir misiniz?  50
11. Büyükşehir Belediye Encümenin Çalışma Esasları Nelerdir?  52
12. Büyükşehir Belediye Başkanının Görevleri Hakkında Bilgi Veriniz?  55
13. Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?  61
14. Büyükşehir Belediyesi İl Çevre Düzeni Planı Yapma Yetkisine Sahip midir?  70
15. Büyükşehir Belediyesinin İmarla İlgili Görevleri Nelerdir?  72
16. Büyükşehirlerde Kentsel Dönüşüm Nasıl Yapılacak?  77
17. İmar Kanununun 32. ve 42. Maddelerinin Uygulanmasında Büyükşehir Belediyesinin Yetkileri Nelerdir?  89
18. Büyükşehir Belediyesinin Teşkilat Yapısı Hakkında Bilgi Verir misiniz?  91
19. Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısının Atanması Nasıl Gerçekleşecektir?  92
20. Daire Başkanları ve 1. Hukuk Müşaviri Nasıl Atanacaktır?  95
21. Büyükşehir Belediyelerine Bağlı Kuruluşlarda Personel Ataması Nasıl Olacaktır?  96
22. Büyükşehir Belediyesinin Koordinasyon Görevi Var mıdır?  98
23. Yeni Büyükşehir modeli TCK m.184 Uygulamasını Nasıl Etkileyecektir?  99
24. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi Nasıl Olacak, Kimler Oy Kullanacaktır?  100
25. Büyükşehir Olacak Belediyeler Seçime Kadar İl Sınırları İçerisinde Yetkisine Girecek Alana Hizmet Götürebilir mi?  104
26. Alt Yapı Koordinasyon Merkezi Nasıl Kurulur, Görevleri Nelerdir? (BşBK m.8)  104
27. Ulaşım Hizmetleri Nasıl Yürütülecektir? (BşBK m.9)  106
28. Büyükşehir ile İlçe Belediyelerine Dağıtılacak Paylarla İlgili Hükümler Nelerdir?  110
29. Gelişmişlik Endeksine Göre Pay Dağıtımı Nasıl Olacaktır?  117
30. Şehirlerin En Büyük Problemi Olan Otoparkla İlgili Bir Düzenleme Var mı?  119
31. Su ve Kanalizasyon Hizmetleri Kim Tarafından Yerine Getirilecektir?  120
32. Büyükşehir Olmak İlde Yaşanlara Mali Külfetler Getirecek midir?  130
II. BÖLÜM
İLÇE BELEDİYELERİ MAHALLELER VE KÖYLER
33. Kurulacak Yeni İlçeler Hangileridir?  135
A. Yeni İlçe Belediyelerinin İlk Yıl Bütçesi ve Kadro İşlemleri  136
B. Yeni Kurulan İlçe Kaymakamlıklarına İlişkin İşlemler  136
34. İlçe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?  137
35. Katı Atık Toplama ve Aktarma İstasyonuna Götürme Hizmetini Kim Yerine Getirecektir?  138
36. Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyelerine Devredebileceği Görevler Nelerdir?  138
37. Büyükşehir Belediyesinin İlçe Belediyesinin Bütçesi Üzerindeki Denetimi Nasıl Gerçekleşecektir?  139
38. İlçe Belediye Meclislerinin Çalışma Biçimi Nasıldır?  140
39. Mahalle Nedir?  146
40. Mahalle ile Köy İdaresi Arasındaki Fark Nedir?  149
41. Büyükşehir Olan İllerde Köy Tüzel Kişiliği Tamamen Kaldırılıyor mu?  150
42. Köyün Görev ve Yetkileri Nelerdir?  153
43. Köyün Organları Nelerdir?  153
44. Köylere Yerel Seçimlere Kadar Hangi Kısıtlamalar Getirilmektedir?  157
45. Köylere Hizmet Götürme Birlikleri (KHGB) Tasfiye mi Edilecek?  158
46. Köyden Mahalleye Dönüşen Yerlerle İlgili Olarak Büyükşehir Tip Mimari Projeler Yapabilir mi?  163
47. Köy Tüzel Kişiliğine Şartlı Bağış Yapılan Taşınır ve Taşınmazlar Hakkında Güvence Getirilmiş midir?  164
48. Köylerde Görev Yapan Geçici ve Gönüllü Köy Korucularının Görevi Sona Erecek mi?  164
49. Tüzel Kişiliği Kaldırılan Köylerin Devam Eden Davaları Ne Olacak?  165
50. Meraya Yapılan Müdahalelerde TCK 154. Maddesindeki Suç Oluşacak mı?  165
51. Büyükşehir Olacak Belediyeler Seçime Kadar İl Sınırları İçerisinde Yetkisine Girecek Köylere Hizmet Götürebilir mi?  173
52. Mahalleye Dönüşen Köylerden Hemen Vergi Alınmaya Başlanacak mı?  173
53. Mahalleye Dönüşen Köylerin Alt Yapı Hizmetleri İçin Bütçeden En Az Ne Kadar Pay Ayrılacak?  179
54. Mahalleye Dönüşen Köylerdeki Mevcut Yapılar İçin Belediyeden Yapı Ruhsatı/Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınacak mı?  179
55. Köy İhtiyar Heyetinin Satış Kararına İstinaden Katılan Belediye Aleyhine Tapu İptali ve Tescil Davası Açılabilir mi?  184
56. Tüzel Kişilikleri Kaldırılan Köylerin Hangi Personeli Katılacakları İlçe Belediyesine Bildirilecektir?  186
III. BÖLÜM
KAPATILAN İL ÖZEL İDARELERİ İLE YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKB)
57. İl Özel İdareleri Tamamen Kaldırılıyor mu?  187
58. İl Özel İdareleri Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz?  188
59. İl Özel İdarelerinin Görevleri Nelerdir?  189
60. İl Özel İdaresine Yerel Seçimlere Kadar Hangi Kısıtlamalar Getirilmektedir?  190
61. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Gereği İl Özel İdaresinin Yetkileri Nereye Devrolacaktır?  193
62. Özel İdarenin Yürüttüğü Sulama Hizmetleri, Göletler vb. Kime Devredilecek?  194
63. “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı” (YİKB) Niçin Kurulmaktadır?  194
64. Bakanlıklar Büyükşehir Belediyelerine Doğrudan Kaynak Aktararak Ortak Proje Yapabilecek mi?  198
65. YİKB’e İşçilerin Geçmesi Mümkün müdür?  198
66. Maden Kanunu ile İlgili Uygulamaları Hangi Birim Yapacaktır?  199
IV. BÖLÜM
BELDE BELEDİYELERİ, MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİN DURUMU VE DEVİR, TASFİYE VE PAYLAŞTIRMA KOMİSYONU
(GÜNCEL DİĞER PROBLEMLER)
67. Nüfusu 2000’in Altına Düşen Belde Belediyeleri Kapatılacak mı?  201
68. Nüfusu 2000’in Altına Düşen Belde Belediyeleri Kapatılmaktan Kurtulma Yolları Var mı?  202
69. Nüfus Nedeniyle Kapatılan Belediyelere Getirilen Kısıtlamalar Nelerdir?  203
70. 6360 Sayılı Kanunla Tüzel Kişiliği Sona Eren Nüfusu 2000'in Altındaki Belediyelerin İhtiyaç Duyduğu Akaryakıt Alımı ve Yol Yapımı Gibi İşler İçin İhaleye Çıkmadan Önce Özel İdarelerden İzin Almaları Gerekir mi?  205
71. Belde Belediyelerine Yerel Seçimlere Kadar Hangi Kısıtlamalar Getirilmektedir?  205
72. Yeni Model ile Kapanacak İdari Birimler Hangi Durumlarda İzin Veya Onay Almak ile Yükümlüdür?  206
73. Kapatılan Birimlere, İlçe Belediyesince “Onay Verme” Yetkisi Belediyenin Hangi Organındadır?  207
74. Kapatılacak İdari Birimler Terörle Mücadele Kanunu Kapsamındaki Personel İçin Alım Yapılabilir mi?  207
75. 6360 s. Yasa Öncesinde Usule İşlemleri Tamamlanmış Taşınmaz Satışları İçin İlgili Yerin Onay veya İzni Gerekir mi?  207
76. Belediyelerin Tüzel Kişiliğini Kaldırma İşlemlerinin Anayasa’ya Aykırılığı Söz Konusu mudur?  208
77. Mahalli İdare Birlikleri Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz?  212
78. Mahalli İdare Birliklerini Nasıl Tasnif Edebiliriz?  213
79. Tüzel Kişiliği Sona Erecek Olan Birliklere Yerel Seçimlere Kadar Hangi Kısıtlamalar Getirilmektedir?  214
80. Tüzel Kişiliği Kaldırılan Birlikler Nasıl Tasfiye Edilecektir?  214
81. Tüzel Kişiliği Sona Erecek Olan Birlikler Taşınır Mal Alabilirler mi?  215
82. Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Araçları Ne Olacak?  215
83. Birliklerin Bu Andan İtibaren Ki İşlerinde Ne Gibi Kısıtlamalar Olacaktır?  215
84. Büyükşehir Olan İllerde Alan Yönetimi’nin Uygulanmasına Bir Engel Var mıdır?  216
85. Tüzel Kişiliği Biten Kamu Tüzel Kişilikleri Hakkında Sayısal Bilgi Verir misiniz ?  218
Belediye Türü  220
86. Tüzel Kişiliği Kaldırılan İdari Birimlerin Devam Eden Davaları Ne Olacak?  220
87. Bu Süreçte, Tereddütleri Gidermeye Kim Yetkilidir?  220
88. Avrupa Birliği; Yerel Yönetimlerle İlgili Olarak Anayasa’da Nasıl Bir Değişiklik Yapılmasını İstiyor?  221
89. Devir, Tasfiye ve Paylaştırma İşlemlerini Yürütecek Komisyon Nasıl Oluşacak?  223
90. Komisyon Kararına Katılmayan Belediye Ne Yapacaktır?  226
91. Komisyon Kararları Ne Zaman Yürürlüğe Girecektir?  227
92. Bu Yeni Oluşumlar Nedeniyle Hizmetler Aksarsa Ne Olacak?  227
93. Devir İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?  227
94. Yeni Büyükşehir Belediyeleri ile İlçe belediyelerinin, 2014 Yılı Bütçesini Neye Göre Hazırlaması Gerekir?  236
95. Valilikler İlçelerde Devir Tasfiye Komisyonu Kurabilirler mi?  245
96. Komisyon Kararıyla Personel Devri Nasıl Olacak?  246
97. Norm Kadro ve İhtiyaç Fazlası Personelin Devlet Personel Başkanlığına Bildirilmesi ve Bunların Atanması Nasıl Olacak?  246
98. 6063 s. Yasa ile 5393 s. Belediye Kanununda Yapılan Diğer Değişiklikler Nelerdir?  250
99. 6360 s. Yasa ile 5216 s. Büyükşehir Belediye Kanununda Yapılan Diğer Değişiklikler Nelerdir?  255
100. Konu Hakkında Genel Değerlendirmeleriniz Nelerdir?  264
EK BÖLÜM
I. BÜYÜKŞEHİRE GEÇİŞTE YAŞANABİLECEK SORUNLAR/ÖNERİLER  267
II. YÖNERGELER/GENELGELER/GÖRÜŞLER/YARGI KARARLARI  286
Yönerge ve Yönetmelik  286
Genelgeler  299
Görüşler  317
Yargı Kararları  347
İstatistiksel Veriler  369
Kaynakça  373
Kavramlar Dizini  379
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019