Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İşçi Alacaklarında İspat
Ocak 2021 / 1. Baskı / 264 Syf.
Fiyatı: 71.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

İspat, bir hukuksal durum veya olayın, varlığı veya yokluğuna ilişkin olarak, hakimde kanaat oluşturmak için gerçekleştirilen inandırma faaliyetidir. Her türlü şüpheden uzak, yeterli kanıya sahip olunabilecek ispat elde edildiği takdirde yargılamaya son verilerek, yargılama esnasında taraflarca ileri sürülen vakıa ve delillere göre hüküm oluşturulacağından adli gerçek ile maddi gerçek birbirinden farklı olabilmektedir. Adli gerçeklik, yargılama süreci içerisinde deliller ile maddi gerçeklik ispatlanabildiği ölçüde sağlanabilecektir. Bu nedenlerden dolayı ispat müessesesinin yargılama hukukundaki yeri çok önemlidir.

Çalışma hayatında, kayıt tutma yükümlülüğü işverenlerde olup, çalışanların kayıt tutma yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşveren ve çalışanlar arasında yaşanan iş uyuşmazlıklarında ise; taraflar yargılama sürecinde iddia ve savunmalarını bu kayıt ve delillere dayandırmakta, iddia ve savunmalarını ispat edebildikleri ölçüde de bazı haklara sahip olabilmektedirler.
Kitapta işçi alacaklarının konu edildiği iş uyuşmazlıklarında ispat yükünün hangi koşullarda kime ait olduğu ve bu ispat sürecinde iş hukuku açısından önem arz eden ispat araçlarına yer verilmiş, çalışma Yargıtay ve doktrin görüşleri ile de zenginleştirilerek, işçi alacakları ve ispatı konusu detaylarıyla birlikte ele alınmıştır.

İş hukuku alanında çalışan avukat, hukuk müşaviri ve hakimlerin yanı sıra şirket yöneticilerine de ışık tutacak bu kitabın okuyucularına faydalı olmasını diliyoruz.

Konu Başlıkları
İspat Hukukunun Temel Kavramları
İş Uyuşmazlıklarına Konu Ücret Alacakları ve İspatına İlişkin Hususlar
İş Uyuşmazlıklarına Konu Tazminat Alacakları ve İspatına İlişkin Hususlar
Barkod: 9789750265341
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 264
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
İSPAT HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. İSPAT KAVRAMI  17
§ 2. İSPAT HAKKI  19
I. Tanımı  19
II. İspat Hakkının Sınırları  21
§ 3. İSPAT ÖLÇÜSÜ  23
I. Genel Olarak  23
II. Tam (Kesin) İspat  23
III. Yaklaşık (Gerçeğe Yakın) İspat  23
§ 4. İSPAT TÜRLERİ  25
I. Amacı Yönünden İspat Türleri  25
II. İçeriği Yönünden İspat Türleri  26
§ 5. İSPATIN KONUSU  27
I. Soyut (Koşul) Vakıalar – Somut (Maddi) Vakıalar  29
II. Olumlu (Müspet) Vakıalar – Olumsuz (Menfi) Vakıalar  29
§ 6. DELİLLER  30
I. Delil Kavramı  30
II. Delil Türleri  31
A. Kesin (Kanuni) Deliller  33
B. Takdiri Deliller  33
1. Tanık beyanları  34
2. Bilirkişi İncelemesi  36
3. Keşif  38
§ 7. İSPATIN GEREKLİ OLMADIĞI HALLER  40
I. İkrar  40
II. Herkes Tarafından Bilinen Vakıalar  41
III. Hakimin Bilgi Sahibi Olduğu Vakıalar  42
§ 8. İSPAT YÜKÜ  42
I. Genel Olarak  42
II. İspat Yükü Kavramı  44
III. İspat Yükünün Paylaştırılması  47
A. İspat Yükünün Kanunla Paylaştırılması  48
B. Normal Durumun Aksinin İspatı  49
C. Karineler  50
1. Karine Türleri  50
a. Fiili Karineler  50
b. Kanuni Karineler  51
IV. Delil Sözleşmeleri  52
A. Genel Olarak  52
B. Delil Sözleşmesi Çeşitleri  53
1. Münhasır Delil Sözleşmesi  54
2. Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi  54
C. Delil Sözleşmesinin Şekli  54
§ 9. İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA İSPAT ARAÇLARI  55
I. Genel Olarak  55
II. Makbuz  55
III. Ücret Hesap Pusulası  56
IV. Ücret Tediye Bordrosu  57
V. Banka Yoluyla Yapılan Ödemelere İlişkin Kayıtlar  58
VI. Yüzde Usulü Ücretlere İlişkin Belgeler  58
VII. İbraname (İbra Sözleşmesi)  59
VIII. Yemin  63
§ 10. İSPAT KURALLARINI ETKİLEYEN İLKE VE ESASLAR  65
I. Genel Olarak  65
II. İşçiyi Koruma İlkesi  65
III. İşçi Lehine Yorum İlkesi  68
IV. Taraflarca Getirilme (Hazırlanma) İlkesi  69
V. Kendiliğinden (Resen) Araştırma İlkesi  73
§ 11. ARABULUCULUK UYGULAMASININ İSPAT HUKUKUNA ETKİLERİ  81
I. Genel Olarak  81
II. Arabuluculuğun Konusu ve Temel İlkeleri  82
İkinci Bölüm
İŞ UYUŞMAZLIKLARINA
KONU ÜCRET ALACAKLARI VE
İSPATINA İLİŞKİN HUSUSLAR
§ 12. GENEL OLARAK  85
§ 13. ÜCRET ALACAĞI  85
I. Kavram ve Unsurları  85
II. Ücret Tespit Sistemleri  88
A. Zamana Göre Ücretlendirme  89
B. Verime Göre (Parça başı) Ücretlendirme  89
C. Yüzde Usulü Ücretlendirme  89
III. Ücretin Miktarı  90
IV. Ödenme Şekli  91
V. Ödenme Yeri  93
VI. Ödenme Zamanı  94
VII. Hesaplanması  94
VIII. Zamanaşımı Süresi  96
IX. İspatına İlişkin Hususlar  97
§ 14. FAZLA VEYA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI  105
I. Kavram ve Unsurları  105
II. Fazla Çalışma Çeşitleri  105
A. Olağan (Genel) Nedenlerle Fazla Çalışma  105
B. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma  106
C. Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma  107
III. Hesaplanması  107
IV. Zamanaşımı Süresi  112
V. İspatına İlişkin Hususlar  113
§ 15. YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI  120
I. Kavram ve Unsurları  120
II. Hesaplanması  124
III. Zamanaşımı Süresi  126
IV. İspatına İlişkin Hususlar  127
§ 16. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞI  130
I. Kavram ve Unsurları  130
II. Hesaplanması  133
III. Zamanaşımı Süresi  135
IV. İspatına İlişkin Hususlar  136
§ 17. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI  137
I. Kavram ve Unsurları  137
II. Hesaplanması  139
III. Zamanaşımı Süresi  141
IV. İspatına İlişkin Hususlar  141
§ 18. İKRAMİYE ALACAĞI  143
I. Kavram ve Unsurları  143
II. Hesaplanması  145
III. Zamanaşımı Süresi  146
IV. İspatına İlişkin Hususlar  146
§ 19. PRİM ALACAĞI  148
I. Kavram ve Unsurları  148
II. Hesaplanması  149
III. Zamanaşımı Süresi  150
IV. İspatına İlişkin Hususlar  150
§ 20. BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ ALACAĞI  152
I. Kavram ve Unsurları  152
II. Hesaplanması  153
III. Zamanaşımı Süresi  154
IV. İspatına İlişkin Hususlar  155
§ 21. BAKİYE SÜRE ÜCRETİ ALACAĞI  156
I. Kavram ve Unsurları  156
II. Hesaplanması  157
III. Zamanaşımı Süresi  159
IV. İspatına İlişkin Hususlar  159
Üçüncü Bölüm
İŞ UYUŞMAZLIKLARINA
KONU TAZMİNAT ALACAKLARI VE
İSPATINA İLİŞKİN HUSUSLAR
§ 22. GENEL HUSUSLAR  161
§ 23. İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI  161
I. Kavram ve Unsurları  161
II. Hesaplanması  163
III. Zamanaşımı Süresi  165
IV. İspatına İlişkin Hususlar  166
§ 24. KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI  168
I. Kavram ve Unsurları  168
II. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları  169
A. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshedilmesi  171
1. İş Kanunu m. 24 Uyarınca Haklı Fesihler  171
2. Diğer Derhal Haklı Fesihler  171
a. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Fesih Hali  172
b. Yaşlılık, Malullük Aylığı veya Toptan Ödeme Amacıyla Fesih  173
c. Emeklilik Bağlantılı Fesih  173
d. Evlilik Nedeniyle Fesih Hali  174
e. İşçinin Ölümü Nedeniyle Fesih  175
B. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi Hali  176
III. Hesaplanması  177
IV. Zamanaşımı Süresi  180
V. İspatına İlişkin Hususlar  181
§ 25. KÖTÜNİYET TAZMİNATI ALACAĞI  187
I. Kavram ve Unsurları  187
II. Hesaplanması  190
III. Zamanaşımı Süresi  190
IV. İspatına İlişkin Hususlar  191
§ 26. AYRIMCILIK TAZMİNATI ALACAĞI  192
I. Kavram ve Unsurları  192
II. Hesaplanması  195
III. Zamanaşımı Süresi  197
IV. İspatına İlişkin Hususlar  197
§ 27. SENDİKAL TAZMİNAT ALACAĞI  198
I. Kavram ve Unsurları  198
II. Hesaplanması  201
III. Zamanaşımı Süresi  203
IV. İspatına İlişkin Hususlar  204
§ 28. İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ALACAĞI  207
I. Kavram ve Unsurları  207
II. Hesaplanması  209
III. Zamanaşımı Süresi  211
IV. İspatına İlişkin Hususlar  212
§ 29. CEZAİ ŞART TAZMİNATI ALACAĞI  214
I. Kavram ve Unsurları  214
A. Cezai Şart Tazminatının Karşılıklı Olup Olmadığı  216
B. Cezai Şart Tazminatının Eşit Miktarda Düzenlenmesi Gerektiği  216
C. İşçiye Yapılan Eğitim Masrafı ve Cezai Şart Tazminatı  217
D. Deneme Süresi ve Cezai Şart Tazminatı  218
II. Hesaplanması  218
III. Zamanaşımı Süresi  219
IV. İspatına İlişkin Hususlar  219
§ 30. MADDİ–MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI  220
I. Kavram ve Unsurları  220
II. Hesaplanması  221
III. Zamanaşımı Süresi  226
IV. İspatına İlişkin Hususlar  227
§ 31. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ALACAĞI  230
I. Kavram ve Unsurları  230
II. Hesaplanması  231
III. Zamanaşımı Süresi  233
IV. İspatına İlişkin Hususlar  234
Sonuç  241
Kaynakça  247
Kavramlar Dizini  263
 


K. Pınar Durmaz
Ocak 2021
65.00 TL
Sepete Ekle
Nevzat Erdağ
Ocak 2021
26.50 TL
Sepete Ekle
Nevzat Erdağ
Ocak 2021
29.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz ve Teşekkür  5
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
İSPAT HUKUKUNUN
TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. İSPAT KAVRAMI  17
§ 2. İSPAT HAKKI  19
I. Tanımı  19
II. İspat Hakkının Sınırları  21
§ 3. İSPAT ÖLÇÜSÜ  23
I. Genel Olarak  23
II. Tam (Kesin) İspat  23
III. Yaklaşık (Gerçeğe Yakın) İspat  23
§ 4. İSPAT TÜRLERİ  25
I. Amacı Yönünden İspat Türleri  25
II. İçeriği Yönünden İspat Türleri  26
§ 5. İSPATIN KONUSU  27
I. Soyut (Koşul) Vakıalar – Somut (Maddi) Vakıalar  29
II. Olumlu (Müspet) Vakıalar – Olumsuz (Menfi) Vakıalar  29
§ 6. DELİLLER  30
I. Delil Kavramı  30
II. Delil Türleri  31
A. Kesin (Kanuni) Deliller  33
B. Takdiri Deliller  33
1. Tanık beyanları  34
2. Bilirkişi İncelemesi  36
3. Keşif  38
§ 7. İSPATIN GEREKLİ OLMADIĞI HALLER  40
I. İkrar  40
II. Herkes Tarafından Bilinen Vakıalar  41
III. Hakimin Bilgi Sahibi Olduğu Vakıalar  42
§ 8. İSPAT YÜKÜ  42
I. Genel Olarak  42
II. İspat Yükü Kavramı  44
III. İspat Yükünün Paylaştırılması  47
A. İspat Yükünün Kanunla Paylaştırılması  48
B. Normal Durumun Aksinin İspatı  49
C. Karineler  50
1. Karine Türleri  50
a. Fiili Karineler  50
b. Kanuni Karineler  51
IV. Delil Sözleşmeleri  52
A. Genel Olarak  52
B. Delil Sözleşmesi Çeşitleri  53
1. Münhasır Delil Sözleşmesi  54
2. Münhasır Olmayan Delil Sözleşmesi  54
C. Delil Sözleşmesinin Şekli  54
§ 9. İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA İSPAT ARAÇLARI  55
I. Genel Olarak  55
II. Makbuz  55
III. Ücret Hesap Pusulası  56
IV. Ücret Tediye Bordrosu  57
V. Banka Yoluyla Yapılan Ödemelere İlişkin Kayıtlar  58
VI. Yüzde Usulü Ücretlere İlişkin Belgeler  58
VII. İbraname (İbra Sözleşmesi)  59
VIII. Yemin  63
§ 10. İSPAT KURALLARINI ETKİLEYEN İLKE VE ESASLAR  65
I. Genel Olarak  65
II. İşçiyi Koruma İlkesi  65
III. İşçi Lehine Yorum İlkesi  68
IV. Taraflarca Getirilme (Hazırlanma) İlkesi  69
V. Kendiliğinden (Resen) Araştırma İlkesi  73
§ 11. ARABULUCULUK UYGULAMASININ İSPAT HUKUKUNA ETKİLERİ  81
I. Genel Olarak  81
II. Arabuluculuğun Konusu ve Temel İlkeleri  82
İkinci Bölüm
İŞ UYUŞMAZLIKLARINA
KONU ÜCRET ALACAKLARI VE
İSPATINA İLİŞKİN HUSUSLAR
§ 12. GENEL OLARAK  85
§ 13. ÜCRET ALACAĞI  85
I. Kavram ve Unsurları  85
II. Ücret Tespit Sistemleri  88
A. Zamana Göre Ücretlendirme  89
B. Verime Göre (Parça başı) Ücretlendirme  89
C. Yüzde Usulü Ücretlendirme  89
III. Ücretin Miktarı  90
IV. Ödenme Şekli  91
V. Ödenme Yeri  93
VI. Ödenme Zamanı  94
VII. Hesaplanması  94
VIII. Zamanaşımı Süresi  96
IX. İspatına İlişkin Hususlar  97
§ 14. FAZLA VEYA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİ ALACAĞI  105
I. Kavram ve Unsurları  105
II. Fazla Çalışma Çeşitleri  105
A. Olağan (Genel) Nedenlerle Fazla Çalışma  105
B. Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma  106
C. Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma  107
III. Hesaplanması  107
IV. Zamanaşımı Süresi  112
V. İspatına İlişkin Hususlar  113
§ 15. YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI  120
I. Kavram ve Unsurları  120
II. Hesaplanması  124
III. Zamanaşımı Süresi  126
IV. İspatına İlişkin Hususlar  127
§ 16. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ ALACAĞI  130
I. Kavram ve Unsurları  130
II. Hesaplanması  133
III. Zamanaşımı Süresi  135
IV. İspatına İlişkin Hususlar  136
§ 17. ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ ALACAĞI  137
I. Kavram ve Unsurları  137
II. Hesaplanması  139
III. Zamanaşımı Süresi  141
IV. İspatına İlişkin Hususlar  141
§ 18. İKRAMİYE ALACAĞI  143
I. Kavram ve Unsurları  143
II. Hesaplanması  145
III. Zamanaşımı Süresi  146
IV. İspatına İlişkin Hususlar  146
§ 19. PRİM ALACAĞI  148
I. Kavram ve Unsurları  148
II. Hesaplanması  149
III. Zamanaşımı Süresi  150
IV. İspatına İlişkin Hususlar  150
§ 20. BOŞTA GEÇEN SÜRE ÜCRETİ ALACAĞI  152
I. Kavram ve Unsurları  152
II. Hesaplanması  153
III. Zamanaşımı Süresi  154
IV. İspatına İlişkin Hususlar  155
§ 21. BAKİYE SÜRE ÜCRETİ ALACAĞI  156
I. Kavram ve Unsurları  156
II. Hesaplanması  157
III. Zamanaşımı Süresi  159
IV. İspatına İlişkin Hususlar  159
Üçüncü Bölüm
İŞ UYUŞMAZLIKLARINA
KONU TAZMİNAT ALACAKLARI VE
İSPATINA İLİŞKİN HUSUSLAR
§ 22. GENEL HUSUSLAR  161
§ 23. İHBAR TAZMİNATI ALACAĞI  161
I. Kavram ve Unsurları  161
II. Hesaplanması  163
III. Zamanaşımı Süresi  165
IV. İspatına İlişkin Hususlar  166
§ 24. KIDEM TAZMİNATI ALACAĞI  168
I. Kavram ve Unsurları  168
II. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Koşulları  169
A. Sözleşmenin İşçi Tarafından Feshedilmesi  171
1. İş Kanunu m. 24 Uyarınca Haklı Fesihler  171
2. Diğer Derhal Haklı Fesihler  171
a. Muvazzaf Askerlik Nedeniyle Fesih Hali  172
b. Yaşlılık, Malullük Aylığı veya Toptan Ödeme Amacıyla Fesih  173
c. Emeklilik Bağlantılı Fesih  173
d. Evlilik Nedeniyle Fesih Hali  174
e. İşçinin Ölümü Nedeniyle Fesih  175
B. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshi Hali  176
III. Hesaplanması  177
IV. Zamanaşımı Süresi  180
V. İspatına İlişkin Hususlar  181
§ 25. KÖTÜNİYET TAZMİNATI ALACAĞI  187
I. Kavram ve Unsurları  187
II. Hesaplanması  190
III. Zamanaşımı Süresi  190
IV. İspatına İlişkin Hususlar  191
§ 26. AYRIMCILIK TAZMİNATI ALACAĞI  192
I. Kavram ve Unsurları  192
II. Hesaplanması  195
III. Zamanaşımı Süresi  197
IV. İspatına İlişkin Hususlar  197
§ 27. SENDİKAL TAZMİNAT ALACAĞI  198
I. Kavram ve Unsurları  198
II. Hesaplanması  201
III. Zamanaşımı Süresi  203
IV. İspatına İlişkin Hususlar  204
§ 28. İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI ALACAĞI  207
I. Kavram ve Unsurları  207
II. Hesaplanması  209
III. Zamanaşımı Süresi  211
IV. İspatına İlişkin Hususlar  212
§ 29. CEZAİ ŞART TAZMİNATI ALACAĞI  214
I. Kavram ve Unsurları  214
A. Cezai Şart Tazminatının Karşılıklı Olup Olmadığı  216
B. Cezai Şart Tazminatının Eşit Miktarda Düzenlenmesi Gerektiği  216
C. İşçiye Yapılan Eğitim Masrafı ve Cezai Şart Tazminatı  217
D. Deneme Süresi ve Cezai Şart Tazminatı  218
II. Hesaplanması  218
III. Zamanaşımı Süresi  219
IV. İspatına İlişkin Hususlar  219
§ 30. MADDİ–MANEVİ TAZMİNAT ALACAĞI  220
I. Kavram ve Unsurları  220
II. Hesaplanması  221
III. Zamanaşımı Süresi  226
IV. İspatına İlişkin Hususlar  227
§ 31. DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI ALACAĞI  230
I. Kavram ve Unsurları  230
II. Hesaplanması  231
III. Zamanaşımı Süresi  233
IV. İspatına İlişkin Hususlar  234
Sonuç  241
Kaynakça  247
Kavramlar Dizini  263
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021