101 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği İSG Hukuku Teknik Açıklamalar ve İlgili Yargıtay Kararları ile Dr. Hasan Selçuk Selek, Cüneyd Altıparmak  - Kitap

101 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği İSG Hukuku

Teknik Açıklamalar ve İlgili Yargıtay Kararları ile

1. Baskı, 
Temmuz 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
272
Barkod:
9789750278457
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
380,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu konuda yazılmış çoğu kitap, genelde sadece tek bir alandaki (iş hukuku ya da iş güvenliği uzmanı) kişiler tarafından yazılmıştır. Bu kitabın en önemli özelliği, İSG ve İSG hukuku konusunda uzun yıllardır görev yapan iki yazar tarafından, en çok problem yaşanılan konulara dikkat edilerek hazırlanmış olmasıdır.
Eserde, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki en çok karşılaşılan ve merak edilen 101 konu, soru ve cevap şeklinde okuyucuya açıklanmıştır. Konular teknik (örnekler) ve hukuk (Yargıtay'ın, ilgili dairesinin verdiği yargı kararlarıyla desteklenerek) yönüyle açıklanmıştır.
Eser, İSG ile ilgilenen herkese (iş güvenliği uzmanlarına, işyeri hekimlerine, diğer Sağlık Personeli olarak çalışanlara, İSG hukuku çalışanlara, insan kaynakları bölümlerine, ...v.b.) hitap etmekte olup, üniversitelerin ilgili bölümlerinde de ders kitabı olarak da kullanılabilecektir. İSG alanında uzman, hekim veya DSP adayları da için de faydalı bir kaynaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Hususlar
.
Temel Tanımlar ve Tarifler
.
İSG Konusunda Sorumlular ve Görevleri
.
İGU Hak, Yetki, Görev ve Sorumlulukları
.
İH Hak, Yetki, Görev ve Sorumlulukları
.
DSP Hak, Yetki, Görev ve Sorumlulukları
.
İşverenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
.
İSG Kurulu, Oluşumu, Çalışma Usul ve Esasları
.
Risk Değerlendirme Usul ve Esasları
.
ADP ve Tatbikatlar
.
Kamu Kurumlarında İSG
.
İSG'nin Hukuki Yönü
.
Hukuk ve Çalışma Hayatı
.
İSG Hukuku Kapsamı
.
KVKK ve İSG
.
İş Kazalarında Hukuksal Süreç ve Sorumlular
.
İSG ve Teftiş
.
İSG ve Sözleşmeler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
15
GİRİŞ 
17
I. BÖLÜM
GENEL HUSUSLAR
1. İSG Konusunun Genel Çerçevesini Çizer misiniz? 
21
2. İSG’nin Tarihçesi Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
22
3. İSG Konusunda Geçmişteki Düzenlemeler Nelerdir? 
23
4. İSG Kapsamında İşveren, İş İlişkisi, İşyeri ve Bağlantılı Kavramları İzah Eder misiniz? 
24
5. İSG Rejimine Hangi İşçiler Tabidir? 
26
6. Kimler İş Güvenliği Uzmanı (İGU) Olabilir? 
26
7. İGU Belge Sınıflarını İzah Edebilir misiniz? 
27
8. İşyeri Hekiminin (İH) Tanımını Yapar mısınız? 
30
9. Kimler Diğer Sağlık Personeli (DSP) Olabilir? 
30
10. Çalışan Temsilcisi ve Destek Elemanı Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
31
11. İSG Kurulu’nun Teşekkülü Hakkında Bilgi Veriniz? 
36
12. İSG Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Nelerdir? 
38
13. Risk Değerlendirme Ekibi, Oluşumu, Çalışma Şekilleri ve Temel Görevleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
40
14. Risk Değerlendirme Rehberleri Hakkında Bilgi Veriniz? 
43
15. Risk Değerlendirme Aşamaları ile Dokümanı ve Risk Değerlendirme Çalışmasının Yenilenme Sıklığı Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
45
16. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Nasıl ve Hangi Şartlarda Teşekkül Eder? 
49
17. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) Hakkında Bilgi Verebilir misiniz? 
51
18. İSG–KÂTİP Hakkında Bilgi Verebilir misiniz? 
56
19. Tehlike, Risk, Kabul Edilebilir Risk, Ramak Kala Olay Bağlantılı Kavramları İzah
Eder misiniz? 
58
19.1. Tehlike 
59
19.2. Risk 
59
19.3. İSG Riski 
59
19.4. Olay 
59
19.5. Kaza 
60
19.6. Ramak Kala Olay 
60
19.7. Hasarsız Olay/Tehlikeli Oluşum 
60
20. İş Kazası Konusunda Bilgi Verir misiniz? 
61
21. Meslek Hasatlığı Nedir? İzah Eder misiniz? 
62
22. İş Kazası Sayılan ve Sayılmayan Durumları Örneklerle Açıklar mısınız? 
64
23. Haftalık Çalışma Süreleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
71
24. Ücretli Yıllık İzinler ve Kullanım Süreleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
74
25. Ara Dinlenme Süreleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
77
II. BÖLÜM
İSG KONUSUNA SORUMLULAR VE GÖREVLERİ
İGU HAK, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
81
26. İGU’ların Eğitimleri ve Yetkinlikleri Hakkındaki Değerlendirmeleriniz Nelerdir? 
81
27. İGU’ların Kişisel Gelişimi İçin Nelere Dikkat Etmesi Gerekir? 
82
28. İGU’ların Görev, Yükümlülük ve Sorumlukları Nedir? 
84
29. İGU’ların Hakları Nelerdir? 
87
30. İGU’ların Çalışma Süreleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
88
İH HAK, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
90
31. İşyeri Hekimlerinin (İH) Eğitimleri ve Yetkinlikleri Hakkındaki Değerlendirmeleriniz Nelerdir? 
90
32. İH’lerin Görev, Yükümlülük ve Sorumlukları Nedir? 
94
33. İH’lerin Hakları Nelerdir? 
98
34. İH’lerin Çalışma Süreleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
99
DSP HAK, YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
101
35. DSP’lerin Eğitimleri ve Yetkinlikleri Hakkındaki Değerlendirmeleriniz Nelerdir? 
101
36. DSP’lerin Görev, Yükümlülük ve Sorumlukları Nedir? 
103
37. DSP’lerin Hakları Nelerdir? 
104
38. DSP’lerin Çalışma Süreleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
104
İŞVERENLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
105
39. İşverenlerin İSG Yönünden Görev ve Sorumlukları Nelerdir? 
105
40. Grup Şirketlerin İSG Süreci Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
109
41. Hangi Durumlarda İşletmeler/Firmalar İSG Profesyonellerini Çalıştırmalıdır? 
111
42. Tespit ve Öneri Defteri (Onaylı Defter) Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
112
43. İSG Alanında Tutanak Tutma Hakkında Bilgi Verir misiniz? Nelere Dikkat Edilmelidir? 
113
44. İşyerlerinde Çalışan Temsilcilerinin Sayısı, Seçim Usul ve Esasları Hakkında Bilgi
Verir misiniz? 
115
45. İşyerlerinde İlkyardımcıların Sayısı, Seçim Usul Ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
117
46. İşyerlerinde Destek Elemanlarının Sayısı, Görevlendirme Usul ve Esasları Bilgi
Verir misiniz? 
119
47. Birden Fazla Firması, Şirketi Olan İşletmelerde İşverenlerin Risk Değerlendirme ve İSG Kurulları Yönünden Görev, Hak ve Sorumlulukları Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
121
ÇALIŞANLARIN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI 
124
48. Çalışanların İSG Yönünden Yükümlülük ve Sorumlulukları Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
124
49. Çalışanların İSG Yönünden Hak, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir? 
127
İSG KURULU, OLUŞUMU, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
131
50. İSG Kurullarının Oluşumu ve Çalışma Şekli Nasıldır? 
131
51. İSG Kurullarının Görev ve Sorumlulukları Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
139
52. İSG Kurulu ve Risk Değerlendirme Ekibinin Fark ve Benzerlikleri Hakkında Bilgi
Verir misiniz? 
140
53. İSG Kurulu ve Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Aynı Binada Birden Fazla İşletme/İşveren Varsa Nasıl Olmalıdır? 
144
54. İSG Kurulu ve Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Birden Fazla İşletme/İşveren Bulunan AVM, Sanayi Sitesi, Sanayi Bölgesi Gibi Yerlerde Nasıl Olmalıdır? 
145
55. İSG Kurulu ve Risk Değerlendirme Raporunun Hazırlanması Alt İşveren, Asıl İşveren İlişkilerinde Nasıl Olmalıdır? 
146
RİSK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI 
147
56. Risk Değerlendirme Ekibi nedir? 
147
57. Risk Değerlendirme Raporu Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
148
58. Risk Değerlendirme Raporu Düzenlerken Nelere Dikkat Etmeliyiz? 
149
59. Risk Değerlendirme Raporlarının Tamamen veya Kısmen Yenilenme, Revize Edilme Şartları Nelerdir? 
150
60. İşletmeler/Firmalar Ne Zaman Risk Değerlendirme Yapmalı/Yaptırmalıdır? 
151
ADP VE TATBİKATLAR 
152
61. ADP ve Tatbikatlar ile Özellikleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
152
KAMU KURUMLARINDA İSG 
159
62. Kamu Kurumlarının İSG Yönünden Görev ve Sorumluluklarının Kapsamını
Çizer misiniz? 
159
III. BÖLÜM
İSG’NİN HUKUKİ YÖNÜ
İSG HUKUKU KAPSAMI 
165
63. Hukuk ve Çalışma Hayatı Konusunu Ana Hatlarıyla İzah Eder misiniz? 
165
64. İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Hukukunun Kapsamı Nedir? 
165
65. İSG Alanında Geçmiş Mevzuat Düzenlemeleri Nelerdir? 
166
66. İSG Hukukunun Benzer Disiplinlerden Farkı Nelerdir? 
168
67. İSG Mevzuatı Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
169
68. İSG Konusundaki Güncel Hukuki Kararları Özetler misiniz? 
173
İSG PROFESYONELLERİNİN HUKUKİ DURUMU 
181
69. İş Güvenliği Uzmanının (İGU) Sorumluluğu Hakkında Genel Bilgi Verir misiniz? 
181
70. İGU’ların İstihdam Edilme İhtimallerini Özetler misiniz? 
182
71. İGU’nun Hukuki Niteliği Hakkında Düşünceleriniz Nelerdir? 
182
72. İşyeri Hekiminin (İH) Sorumluluğunu Kısaca İzah Eder misiniz? 
184
73. Diğer Sağlık Personelinin (DSP) Sorumluluğu Hakkında Özet Bilgi Verir misiniz? 
185
74. İGU İstihdam Edilmemesini Hukuki Sonuçları Nelerdir? 
186
75. İşveren Vekilinin İSG Hukuku Bağlamındaki Durumu Nedir? 
188
İSG VE SÖZLEŞMELER 
188
76. İSG Alanının Teftişi Hakkında Kısaca Bilgi Verir misiniz? 
188
77. İş Sözleşmesi Türleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
191
78. Gece Süresi ve Gece Çalışmaları Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
195
79. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Esasları Nelerdir? 
197
80. Hafta Tatili, Kısa Çalışma Telafi Çalışması, Çağrı Üzerine Çalışma Hakkında Bilgi
Verir misiniz? 
199
80.1. Kısa Çalışma 
201
80.2. Telafi Çalışması 
202
80.3. Çağrı Üzerine Çalışma 
203
81. Toplu İş İlişkileri Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunu Kısaca
Değerlendirir misiniz? 
203
82. Engelli, Eski Hükümlü ve Gazi Çalıştırma Zorunluluğu Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
204
83. Fesih Süreci ve Fesih Bildirim Süreleri Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
205
84. İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı 
208
85. İş Kanunun Uygulanmadığı İş ve İşyerleri 
209
SUÇLAR VE TAZMİNAT KONUSU 
211
86. İGU’nun Mevzuat Açısından İş Akışı Nasıl Olmalıdır? 
211
87. İGU’nun Ceza Hukukundan Doğan Sorumluluğu Hakkında Bilgi Verir misin? 
213
88. İGU’nun Faili Olabileceği Suçlar Nelerdir? 
215
88.1. İşin Durdurulması Durumunu İhlal Açısından 
215
88.2. Taksirle Öldürme ve Yaralama Suçları Açısından: 
216
88.3. Sahte Evrak Düzenleme Suçu Açısından: 
219
89. İGU’nun Tazminat Sorumluluğu var mıdır? 
222
90. IGU’ya Rücu Mümkün müdür? 
225
91. İGU’nun İşvereni veya Hizmet Verdiği Yer ile Olan İlişkisinde Nelere Dikkat Etmelidir? 
226
92. Konusu İSG Olan Ceza Davalarında Nasıl Bir Yol İzlenmelidir? 
229
93. Konusu İSG Olan Hukuk Dosyalarında Nelere Dikkat Etmeliyiz? 
230
94. İSG’nin İspat Hukuku Anlamında Dikkat Etmesi Gerekler Nelerdir? 
231
95. İSG Kabahatler Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
232
96. İş Kazalarının Hukuki Açıdan Değerlendirmesini Yapar mısınız? 
237
96.1. SGK Rücu Davaları 
237
96.2. İş Kazası Manevi Tazminat 
237
96.3. İş Kazası Maddi Tazminat 
237
97. Mücbir Sebep Kavramının İSG Alanında Uygulanması Mümkün müdür? 
239
ÖZELLİKLİ DURUMLAR 
240
98. OSGB’nin Hukuki Statüsü Hakkında Bilgi Verir misiniz? 
240
99. Kişisel Verilerin Korunması Bağlamında İSG Konusunu Değerlendirir misiniz? 
241
100. İGU Kendi İş Riskleri Nedeniyle Sigorta Yapılması Mümkün müdür? 
242
101. İSG ve Hukuku Alanındaki Diğer Düşünleriniz Nelerdir? 
245
Sonuç 
249
EK BÖLÜM I. 10 ADIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
251
EK BÖLÜM II ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEKLERİ İŞLER 
257
EK BÖLÜM III TERİM VE TANIMLAR 
263
Kaynakça 
271