Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Toplu İş Hukuku
Ekim 2020 / 2. Baskı / 704 Syf.
Fiyatı: 88.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 1. Şubat 2015 44.50 TL 24.90 TL (%45)Sepete Ekle
   

Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT tarafından hazırlanan Toplu İş Hukuku adlı bu yapıtın 2.basısında Türk Toplu İş Hukuku en son mevzuat ,öğreti ve Yargı uygulaması eşliğinde ilgilenenlerin beğenisine sunulmuştur. Kitapta sendika özgürlüğü ve görünüm biçimleri ile korunması; Sendikaların kuruluş/işleyiş ve faaliyetleri ile bunlara egemen olan esaslar;sendika üyeliği ve sendikal faaliyet güvencesi/sendika yöneticiliğinin ve işyeri sendika temsilciliğinin güvencesi; Toplu pazarlık ve Toplu iş sözleşmeleri türü ,yapılması ,ehliyet ve yetki konuları ile TİS ile düzenleme yetkisi, TİS den yararlanma, TİS de değişiklik,TİS nin sona ermesi ve sonuçları konuları yanında TİS için girişilen iş mücadelesi ve araçları,yasal –yasa dışı iş mücadelesi, grev/lokavt kavramları ve türleri,yasal esasları ve sonuçları özlü bir şekilde işlenmiştir.Kitap bu haliyle hem öğrencilerin ders notu ihtiyacını gidermekte ,hem de konuyla ilgilenenler için detaylı bilgi bağlamında referanslar içermektedir. Başta AYM olmak üzere Yargıtay ve ilgili diğer yüksek mahkeme kararları ile BAM kararlarına da ilgili kısmı itibariyle yer verilmiştir.Türk hukukunda yaşanan son gelişmeleri yetkin bir şekilde yansıtan yapıtın ilgili çevreye yararlı olmasını diliyoruz.

Konu Başlıkları
Toplu İş Hukuku ve Temel Kavramları
Sendikalar Hukuku
Toplu İş Sözleşmesi Hukuku
İş Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları
Barkod: 9789750263453
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 704
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  21
Birinci Kısım
TOPLU İŞ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLARI
§1. TOPLU İŞ HUKUKU KAVRAMI VE BÖLÜMLERİ  27
I. Toplu İş Hukuku Kavramı  27
II. Toplu İş Hukukunun Bölümleri  27
A. Sendikalar Hukuku  27
B. Toplu Sözleşme Hukuku  28
C. İş Mücadelesi Hukuku  28
§2. TOPLU İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  29
I. İşçi/İşveren/Altişveren/İşveren Vekili Kavramları  29
A. İşçi  29
B. İşveren  36
C. Altişveren/Taşeron  39
1. İş Kanunu Kapsamında Altişverenlik  40
2. Kamuda Altişverenlik ve Bazı Gelişmeler  47
3. Diğer İş Yasaları Kapsamındaki Altişverenlik  49
D. İşveren Vekili  50
II. İşyeri/İşletme/Grup Oluşturan İşyerleri  53
III. Görevli Makam  53
IV. Toplu İş Hukukunda Son Gelişmeler  55
İkinci Kısım
SENDİKALAR HUKUKU
§3. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  63
I. Kavram  63
II. Tarihsel Gelişim  65
§4. SENDİKALAR HUKUKU VE KAYNAKLARI  68
I. Sendikalar Hukuku  68
II. Sendikalar Hukukunun Kaynakları  68
A. Ulusal Kaynaklar  68
B. Uluslararası Kaynaklar  70
§5. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ  71
I. Olumlu/Olumsuz Sendika Özgürlüğü  72
II. Bireysel/Kollektif Sendika Özgürlüğü  73
III. Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar  76
A. İşçiler  76
B. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri  77
C. İşveren  77
D. Sendika ve Konfederasyonlar  78
IV. Sendika Özgürlüğünün Güvencesi  79
A. Genel Olarak Sendikal Faaliyet Güvencesi  79
1. Sendikal Faaliyetin/Üyeliğin Güvenceye Bağlandığı Aşamalar  81
a. İşe Alırken Üyelik/Üyelik Dışı Sendikal Faaliyet Güvencesi  81
b. İş İlişkisinin Devamı Esnasında Üyelik/Üyelik Dışı Sendikal Faaliyet Güvencesi  82
c. İşe Son Vermede Üyelik/Sendikal Faaliyet Güvencesi  83
2. Sendikal Nedenli Ayırımcı Tutuma Karşı Yaptırımlar  84
a. Sendikal Tazminat  85
b. Başka Bir Tazminat da İstenebilip İstenemeyeceği  94
c. İş Güvencesinin İşletilebilmesi  97
d. İşçi İş Güvencesini İşletmezse  102
e. Cezai Yaptırım  103
aa. İdari Para Cezası  103
bb. Gerçek Ceza  105
§6. SENDİKA KAVRAMININ ANLAMI VE ÖĞELERİ  105
I. Ortak Amaç  106
II. Serbestçe ve İşkolu Bazında Kurulabilme  106
III. Bağımsızlık  110
IV. Demokratik Esaslara Uygunluk  111
V. Özel Hukuk Tüzel Kişiliği  112
§7. İŞÇİ–İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ KURULUŞU  113
I. Sendikaların Kuruluşu  113
A. Belli Bir İşkolu Esas Alınmalıdır  113
B. Kuruculuk Koşullarını Taşıyan Belli Sayıda Kişi Bir Araya Gelmelidir  129
C. Kuruluş Belgesinin Hazırlanarak Yetkili Makama Verilmesi  133
D. Kuruluşun Gerçekleştiği An  134
II. Konfederasyonların Kuruluşu  135
A. Farklı İşkollarında Faaliyet Gösteren En Az 5 Sendika bir araya Gelmelidir  135
B. Bu Sendikalar Genel Kurul Kararlarına Sahip Olmalıdır  135
C. Kurucular Gerekli Belgeleri Hazırlayıp Yetkili Makama Vermelidir  136
III. Şubelerin Kuruluşu  136
§8. SENDİKANIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ  137
I. Organ Kavramı  137
II. Zorunlu Organlar  138
A. Genel Kurul  138
B. Yönetim Kurulu  157
1. Oluşum/İşleyiş/Görev ve Yetkileri/Sorumluluk  157
2. Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi  165
a. Genel Olarak  165
b. Mülga 2821 Sayılı Yasa’da Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi  166
c. Yeni Yasal Sistemde İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi  169
aa. İşçi Kuruluşu Yöneticiliği ve İş Sözleşmesinin Durumu  169
aaa. Sendika Yöneticiliğine Getirilen Bir İşçi Bulunmalıdır  169
bbb. Yöneticinin İş Sözleşmesinin Hukuki Durumu  171
aaaa. Kural; İş Sözleşmesinin Askıda Kalması  171
bbbb. İstenirse Fesih Yoluna Gidilmesi  172
cccc. Sözleşmenin ve Çalışmanın Aynen Devamı (Sözleşmeyi Feshetmemek ve Askıya da Almamak)  173
bb. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi  173
aaa. Feshe Karşı Güvence  174
bbb. Nakle ve İş Koşullarında Olumsuz Değişikliğe Karşı Güvence  185
ccc. İş Mücadelesi Sırasında Çalışan Personel Olmama Güvencesi:  186
cc. Profesyonel Yöneticiliğin Güvencesi  188
aaa. Sendika Üyeliğinin Devamı Güvencesi  188
bbb. Sigortalılık Güvencesi  189
ccc. Kıdem Tazminatı Bakımından Yöneticilerin Durumu  189
C. Denetleme Kurulu  195
D. Disiplin Kurulu  197
III. Zorunlu Organ Üyeliğinin Koşulları  200
A. Genel Kurul Üyeliği  200
B. Diğer Zorunlu Organ Üyeliği İçin Aranan Koşullar  200
1. İlgili Sendikanın Üyesi Olmak  200
2. Kurucular İçin Aranan Koşulları Taşımak  200
IV. Seçimlik Organlara Üyelik  203
§9. SENDİKA/KONFEDERASYON ÜYELİĞİ  203
I. İşçi Sendikası Üyeliği  205
A. Yasa Anlamında Bir İşçi Bulunmalıdır  205
B. Bu İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği İşkolundaki Bir Sendikaya Üye Olabilir  207
C. Başka Bir Sendikaya Üyelik Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa Ulaşılmalıdır  208
D. Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer Koşullar Sağlanmalıdır  211
E. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  212
1. Kuruluşta Üyelik  212
2. Olağan Yol ile Üyelik  213
3. Yargı Yoluyla Kazanım  215
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik  217
II. İşveren Sendikası Üyeliği  218
A. Yasa Anlamında İşveren Bulunmalıdır  218
B. Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır  219
C. İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir Sendikaya Üye Olunabilir  220
D. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  222
1. Kuruluşta Üyelik Yolu  222
2. Olağan Yöntem ile Kazanım  223
3. Yargısal Yol ile Kazanım  225
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Kazanım  225
III. Konfederasyon Üyeliği  226
A. STSK Anlamında Bir Sendika Bulunmalıdır  226
B. Bu Sendikanın Usulünce Üyelik Kararı Alması Gerekir  227
C. Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  227
1. Kuruluşta Üyelik  227
2. Konfederasyon Kurulduktan Sonra Üyelik  227
3. Konfederasyonların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik  228
IV. Üyelikte Teklik İlkesi  229
V. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik  229
§10. ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR  232
I. Üyelik Hakları  232
A. Kuruluşun Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı  232
B. Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı  234
C. Üyenin Korunma Hakkı  234
II. Üyelik Borçları  235
A. Aidat Ödeme Borcu  235
B. Örgüt/Kuruluşun Düzenine Uyma Borcu  246
§11. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ – ASKI – DEVAM HALLERİ  247
I. Üyeliği Sona Erdiren Haller  248
A. Üyeliğin Kendiliğinden Son Bulması  248
B. Üyeliğin İradî Biçimde Sona Ermesi  250
1. Üyelikten Ayrılma/Çekilme (İstifa, Çıkma)  251
a. Sendika Üyeliğinden Çekilme  251
b. Üst Kuruluş (Konfederasyon) Üyeliğinden Çekilme  256
2. Üyelikten Çıkar(ıl)ma (İhraç)  257
C. Üyeliğin Başka Sendikada Devamı Yoluyla Üyeliğin Son Bulması  264
II. Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller  266
A. Üyeliğin Askıda Kaldığı Hal  266
B. Üyeliği Sona Erdirmediği Gibi Askıya da Almayan Haller  268
1. İşçi Sendikası Üyesi Bir İşçinin Bir Yılı Geçmemek Üzere İşsiz Kalması (Geçici İşsizlik)  268
2. İşçi veya İşveren Kuruluşunun Organlarında Görev Almak  270
a. İşçi Sendikası Yöneticiliğine Giden İşçinin İş Sözleşmesi Sona Ermeyip Askıya Alınmışsa  270
b. İş Sözleşmesini Sonlandırarak Yöneticiliğe Giden İşçinin Durumu  271
3. Çalışırken veya Yöneticilikteyken Yaşlılık/Malullük Aylığı vs Alıp Göreve Devam Halinde Durum  271
4. Yasal bazı Kurullarda Görev Almak/Mevsimlik Çalışanların Mevsim Dışı Sürelerde Sendika Üyeliğini Sonlanmaz  272
§12. SENDİKALARIN FAALİYETLERİ VE KAYIT VE DEFTERLERİ  273
I. Sendika (ve Konfederasyon)lara Serbest Faaliyetler  274
A. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler  276
1. Toplu Pazarlıkla İlgili Faaliyetleri  276
2. Sendikaların Yargısal Alandaki Faaliyetleri  276
B. Kuruluşların Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri  286
1. Çalışma Hayatıyla İlgili Kurullara Temsilci Göndermek  286
2. Bilgi Artırıcı Meslekî Eğitim, Kurs ve Seminer Düzenlemek  286
3. İş Mücadelesi Sırasında Yardım ve Eğitim Amaçlı Yardımda Bulunmak  287
4. Sınaî ve İktisadî Teşebbüslere Yatırım Yapmak  292
5. Nakit Mevcudunun Belli Miktarında Belli Yardımlarda Bulunmak  293
6. Sendika İşyeri Temsilcisi Atamak  296
a. Atanma Düzeyi  297
b. Atamaya Yetkili Kuruluş  298
c. Atamanın Zamanı ve Biçimi  298
d. Temsilcilerin Sayısı  300
e. Temsilcilerin Görev ve Yetkileri  302
7. Sendika İşyeri Temsilcilerinin Güvencesi  302
a. Feshe Karşı Güvence  304
aa. Geçerli Bir Temsilci Sıfatı Bulunmalıdır  305
bb. Temsilcinin Sözleşmesi İşverence Feshedilmelidir  306
cc. Temsilci Konumu Fesih Anında da Mevcut Olmalıdır  309
dd. Güvence İşletilmelidir  309
aaa. Süresinde İtiraz Edilirse  312
aaaa. Karar Feshin Haklı ve Yasal Koşulları Taşıdığı Yönündeyse  312
bbbb. Karar Temsilcinin Haklılığı Yönündeyse  313
bbb. İtiraz Edilmezse  318
b. İşyeri ve İş Koşullarında Değişikliğe Karşı Güvence  320
c. İşçilerin Sigorta Primlerini Ödeme Amaçlı Yardım Fonu Oluşturmak  326
d. Faaliyetlerden Yararlanmanın Kuralları  330
II. Sendika (ve Konfederasyon)lara Yasak Faaliyetler  333
A. Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokrasi Esaslarına Aykırılık  333
B. Siyaset Yasağı  333
C. Diğer Sosyal Tarafa Karışma Yasağı  335
D. Ticaret Yasağı  335
E. Yardım ve Bağış Yasağı  336
F. Amaç Dışı Mal Edinme Yasağı  337
G. Amaç Dışı Faaliyet Yasağı  337
H. Yasaklara Aykırılığın Sonucu  338
III. Sendika ve Konfederasyonların Kayıt ve Defterleri  338
§13. KURULUŞLARIN GELİR VE GİDERLERİ/DENETİMİ İLE FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ  339
I. Kuruluşların Gelir ve Giderleri  340
II. Kuruluşların Denetimi  341
A. İç Denetim  342
B. Dış Denetim  344
III. Kuruluşların Faaliyetinin Durdurulması ve Sona Ermesi  349
A. Kuruluşların Faaliyetlerinin Durdurulması  349
1. Kapatma Davası İçinde Faaliyetin Durdurumu  349
2. Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık  350
B. Faaliyeti Durdurmanın Sonuçları  351
C. Kuruluşların Sona Ermesi  352
1. Kuruluşların Sona Erme Nedenleri  352
a. Kendiliğinden Sona Erme:  352
b. Kuruluşun Kendi Kararıyla Sona Ermesi (Fesih)  356
c. Mahkeme Kararıyla Sona Erme (Kapatılma)  358
2. Sona Ermenin Sonuçları  361
Üçüncü Kısım
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
§14. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  363
I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı  363
II. TİS’in Tarihçesi  364
III. Tanım  366
IV. TİS’in Kısımları  367
A. Zorunlu Kısım (Normatif Kısım)  367
1. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler  368
2. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler  371
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler  375
B. İsteğe Bağlı Kısım  378
V. TİS’in Özellikleri  380
A. TİS Kollektif Bir Norm (Kural) Sözleşmesi  380
B. Kendine Özgü Bir Özel Hukuk Sözleşmesidir  381
C. Yorumu Özelliklidir  382
D. Barış, Dirlik ve Düzen İşlevi Vardır  383
E. TİS ile Düzenleme Yetkisi Sınırsız Değildir  384
VI. TİS’in Tarafları  386
A. TİS’de Taraf Kavramı  386
B. TİS’de Tarafların Belirlenmesi  389
1. TİS Ehliyeti  389
2. TİS Yetkisi  391
a. İşkolu Barajı  393
b. Ünite Barajı  398
c. Yetki Tespiti  405
d. Yetki Tespitine İtiraz  411
3. Tarafların Durumunda Değişiklik ve Kesin Yetkiye Etkisi  420
a. Devralan İşverenin Aynı İşkolundaki İşyerinde veya İşyerlerinde Uygulanan Bir TİS Yoksa  422
b. Devralanın Aynı İşkolundaki İşyer(ler)inde Zaten TİS Varsa  423
c. TİS’siz Bir İşyerinin TİS Olan Bir İşverence Devralınması  424
VII. TİS’in Düzeyi  426
A. İşyeri Düzeyinde (İşyeri TİS)  427
1. İşyeri Kavramı  427
a. Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri)  428
b. Nitelik ve Yönetim Bakımından Bağlı Yerler  429
c. Eklentiler  431
d. Araçlar  431
2. İşyerinin Devri/Başkasına Geçmesi  433
3. İşyerinin TİS Ünitesi Olmasının Anlamı ve Sonuçları  437
B. İşletme Düzeyinde (İşletme TİS)  438
C. Grup Düzeyinde (Grup TİS)  441
D. Çerçeve Sözleşme  444
VIII. TİS’in Şekli  448
IX. TİS’in Süresi  450
A. Genel Kural: TİS’in Belirli Süreliliği  450
B. Belirsiz Süreli TİS’e Dönüşmenin Mümkün Olup Olmadığı  453
X. TİS’in Yapılması  456
A. Toplu Görüşmeye Çağrı Yapılmalı  457
B. Toplu Görüşme Başlamış ve Anlaşılmış Olabilir  460
C. Toplu Görüşmede Aksaklık Halinde Uyuşmazlık Saptanıp Barışçı Yollar Denenmelidir  462
D. TİS’e Ulaşılmış Olabilir  465
E. TİS’in Taraf İradeleri Dışında Oluşumu Yaşanabilir  465
§15. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI  466
I. Zaman Bakımından Uygulanması  466
A. Genel Prensip  466
B. Önceye Etkili Yürürlük  467
C. İmza Tarihinden Sonraki Bir Tarihten Yürürlük  471
II. Yer Bakımından Uygulanması  473
III. Kişi Bakımından Uygulanması  473
A. İşçilere Uygulanması  474
1. Üyelik Yoluyla Yararlanma  477
2. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma  484
3. TİS Tarafı İşçi Sendikasının Yazılı Onayıyla Yararlanma  497
4. Teşmil Sonucu Yararlanma  498
5. TİS’den Yararlanmanın Sona Ermesi  507
6. İşverenin TİS Hükümlerini Kendiliğinden Uygulaması  509
7. İşçi Benzeri Kişilerin TİS’den Yararlanmasının Mümkün Olup Olmadığı  511
B. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayan İşçiler  514
1. İşveren Vekili ile TİS Görüşmelerine İşvereni Temsilen Katılanlar  514
2. Greve Katılmayıp ta İşyerinde Çalışan İşçiler  515
3. Taraflarca Kapsam Dışına Çıkarma (Kapsam Dışı Personel) Durumu  518
4. İşçinin TİS ile Getirilen Haklardan Vazgeçmesi  521
C. İşverene Uygulanması  523
§16. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI VE BU EVREDE YAŞANANLAR  525
I. TİS’de Değişiklik Yapılması  526
A. TİS Taraflarınca Değişiklik  526
B. Yargı Kararıyla Değişiklik  530
II. TİS’in Yorumu  531
A. Yorum Davası  532
B. Eda Davası  536
§17. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  539
I. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdiren Haller  540
A. TİS’in Süresinin Bitimi  540
B. TİS’in Geçersiz Kılınması  541
C. TİS’in Teşmil Edildiği Hallerde Sona Erme  544
1. Teşmil Edilen TİS’in Sona Ermesi  545
2. Cumhurbaşkanının Teşmil Kararını Yürürlükten Kaldırması  545
3. Teşmil Kararının Yargı Yerince İptal Edilmesi  545
4. TİS’in Teşmil Edildiği Ünitede Yeni Bir TİS Yapılması  546
D. İşletme Niteliğinin Kaybı ve İşletme TİS’in Durumu  547
II. Sona Ermenin Sonuçları  548
III. TİS’i Sona Erdirmeyen Haller  556
Dördüncü Kısım
İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
§18. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  559
I. Bireysel/Toplu İş Uyuşmazlığı  559
II. Hak/Menfaat Uyuşmazlığı  559
§19. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YOLLARI  560
I. Barışçı Çözüm Yolları  561
A. Arabuluculuk  562
1. Olağan Arabuluculuk  569
2. Olağanüstü Arabuluculuk  572
B. Tahkim (Hakeme Götürme)  575
1. Özel (İsteğe Bağlı) Hakem  575
2. Kanuni/Zorunlu Hakem (Yüksek Hakem Kurulu)  581
II. Kavgacı Çözüm Yolları (İş Mücadelesi)  585
§20. İŞ MÜCADELESİ KAVRAMI VE ARAÇLARI  585
§21. GREV  588
I. Genel Olarak Grev Kavramı  588
A. İşin Bırakılması  588
B. İşçilerin Aralarında Anlaşması veya Bir Kuruluşun Kararına Uyma  590
II. Hukuka Uygun (Yasal) Grev  590
A. Ortada Bir Toplu İş Uyuşmazlığı Bulunmalı  590
B. Denenen Barışçı Yollar Uyuşmazlığı Giderememeli  591
C. Grev Yasağı/Engeli Bulunmamalı  591
D. Grev Kararı Meslekî Amaçlı Olmalı  606
E. Grev Kararı Alınmalı ve Yürürlüğe Konulmalı  606
1. Grevin (lokavtın) Uygulanmasını Engelleyen Bir Olgu Bulunmamalıdır  611
a. Grev Oylaması  611
b. Cumhurbaşkanınca Grevin (Lokavtın) Ertelenmesi  622
F. Uygulama Gerekleri Yerine Getirilmeli  628
1. Grev Kararının Alınması, Tebliği ve Uygulanma Tarihi  628
a. Grev Oylaması ve Geçici Grev Yasağı Yoksa  628
b. Grev Oylamasına Gidildiği Hallerde İse  629
c. Geçici Grev Yasaklarında  629
III. Grevin Uygulanması  630
IV. Grevin Mahkeme Kararıyla Durdurulması  637
A. Tespit Davasında  638
B. Grev Hakkının Kötüye Kullanımında  638
V. Yasal Grevin Sonuçları  639
A. Greve Katılmayanların Çalıştırılmaması  639
B. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması  640
C. İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu  643
D. Başka İşçi Alma ve İşi Başkasına Yaptırma Yasağı  643
E. Başka İşveren Yanında Çalışma Yasağı  644
F. Satışa ve Hammadde Girişine Engel Olamama  646
G. Grevin İşçi Konutlarına Etkisi  647
H. Grev Gözcüleri ve Yetkileri  647
I. Grev Sırasında Verilen Zarardan Sorumluluk  650
VI. Yasal Grevin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları  651
A. Yasal Grevin Sona Ermesi  651
1. Uyuşmazlık Taraflarının Anlaşıp TİS İmzalamasıyla  651
2. Tarafların Uyuşmazlığı Özel Hakeme Götürmeye Yönelik Yazılı Anlaşmalarıyla  651
3. Grevci Sendikanın Kararıyla  652
4. Grevci Sendikanın Sona Ermesiyle  652
5. Grevci Sendikanın Üye Kaybı Sonucu  652
B. Tartışmalı Haller  660
C. Yasal Grevin Sona Ermesinin Sonuçları  662
VII. Yasadışı Grev ve Sonuçları  663
A. Yasadışı Grev  663
B. Grevin Yasadışılığının Tespiti  667
C. Yasadışı Grevin Sonuçları  669
1. Grevcilerin İşine Son Verilebilir  669
2. Grevcilerden Tazminat İstenebilir  671
3. Grevcilerin Konutta Oturmaları Sıkıntıya Girebilir  672
4. İşyerini Terk Durumu  672
5. Cezai Yaptırım Gündeme Gelebilir  673
6. Greve Katılmayanların İş Sözleşmeleri Devam Eder  673
§22. LOKAVT  674
I. Genel Olarak Lokavt Kavramı  674
A. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı  674
B. Uzaklaştırma İşverence Yapılmalı  676
C. İşyerindeki Faaliyet Tamamen Durmalı  676
II. Hukuka Uygun (Yasal) Lokavt  676
A. Usulünce Grev Kararı Alınmalı ve İşveren Tarafına Bildirilmeli  676
B. Usulünce Lokavt Kararı Alınmalı ve Bildirilmelidir  678
C. Lokavt Yasağı/Engeli Bulunmamalı  679
III. Lokavt Kararının Uygulanması  680
IV. Yasal Lokavtın Sonuçları  680
V. Yasal Lokavtın Sona Ermesi  682
VI. Yasadışı Lokavt ve Sonuçları  683
A. Yasadışı Lokavt  683
B. Yasadışı Lokavtın Sonuçları  685
1. İşçilik Haklarının Kesintisiz Ödenmesi  685
2. Sözleşmenin Derhal Feshi İmkanı  685
3. Yasadışı Lokavtın Geçici Bir Önlem Olarak Durdurumu  686
VII. Grev ve Lokavtta Mülki Amirin Yetkisi  686
Kaynakça  687
Kavram Dizini  699
 


Sevde Tokkaş Bulun
Ocak 2019
55.50 TL
Sepete Ekle
Metin Bozkurt
Kasım 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Nuri Çelik ...
Kasım 2020
189.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  7
Kısaltmalar  21
Birinci Kısım
TOPLU İŞ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLARI
§1. TOPLU İŞ HUKUKU KAVRAMI VE BÖLÜMLERİ  27
I. Toplu İş Hukuku Kavramı  27
II. Toplu İş Hukukunun Bölümleri  27
A. Sendikalar Hukuku  27
B. Toplu Sözleşme Hukuku  28
C. İş Mücadelesi Hukuku  28
§2. TOPLU İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI  29
I. İşçi/İşveren/Altişveren/İşveren Vekili Kavramları  29
A. İşçi  29
B. İşveren  36
C. Altişveren/Taşeron  39
1. İş Kanunu Kapsamında Altişverenlik  40
2. Kamuda Altişverenlik ve Bazı Gelişmeler  47
3. Diğer İş Yasaları Kapsamındaki Altişverenlik  49
D. İşveren Vekili  50
II. İşyeri/İşletme/Grup Oluşturan İşyerleri  53
III. Görevli Makam  53
IV. Toplu İş Hukukunda Son Gelişmeler  55
İkinci Kısım
SENDİKALAR HUKUKU
§3. SENDİKA KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ  63
I. Kavram  63
II. Tarihsel Gelişim  65
§4. SENDİKALAR HUKUKU VE KAYNAKLARI  68
I. Sendikalar Hukuku  68
II. Sendikalar Hukukunun Kaynakları  68
A. Ulusal Kaynaklar  68
B. Uluslararası Kaynaklar  70
§5. SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ  71
I. Olumlu/Olumsuz Sendika Özgürlüğü  72
II. Bireysel/Kollektif Sendika Özgürlüğü  73
III. Sendika Özgürlüğünden Yararlananlar  76
A. İşçiler  76
B. İşçi Dışındaki Kamu Görevlileri  77
C. İşveren  77
D. Sendika ve Konfederasyonlar  78
IV. Sendika Özgürlüğünün Güvencesi  79
A. Genel Olarak Sendikal Faaliyet Güvencesi  79
1. Sendikal Faaliyetin/Üyeliğin Güvenceye Bağlandığı Aşamalar  81
a. İşe Alırken Üyelik/Üyelik Dışı Sendikal Faaliyet Güvencesi  81
b. İş İlişkisinin Devamı Esnasında Üyelik/Üyelik Dışı Sendikal Faaliyet Güvencesi  82
c. İşe Son Vermede Üyelik/Sendikal Faaliyet Güvencesi  83
2. Sendikal Nedenli Ayırımcı Tutuma Karşı Yaptırımlar  84
a. Sendikal Tazminat  85
b. Başka Bir Tazminat da İstenebilip İstenemeyeceği  94
c. İş Güvencesinin İşletilebilmesi  97
d. İşçi İş Güvencesini İşletmezse  102
e. Cezai Yaptırım  103
aa. İdari Para Cezası  103
bb. Gerçek Ceza  105
§6. SENDİKA KAVRAMININ ANLAMI VE ÖĞELERİ  105
I. Ortak Amaç  106
II. Serbestçe ve İşkolu Bazında Kurulabilme  106
III. Bağımsızlık  110
IV. Demokratik Esaslara Uygunluk  111
V. Özel Hukuk Tüzel Kişiliği  112
§7. İŞÇİ–İŞVEREN SENDİKA VE KONFEDERASYONLARININ KURULUŞU  113
I. Sendikaların Kuruluşu  113
A. Belli Bir İşkolu Esas Alınmalıdır  113
B. Kuruculuk Koşullarını Taşıyan Belli Sayıda Kişi Bir Araya Gelmelidir  129
C. Kuruluş Belgesinin Hazırlanarak Yetkili Makama Verilmesi  133
D. Kuruluşun Gerçekleştiği An  134
II. Konfederasyonların Kuruluşu  135
A. Farklı İşkollarında Faaliyet Gösteren En Az 5 Sendika bir araya Gelmelidir  135
B. Bu Sendikalar Genel Kurul Kararlarına Sahip Olmalıdır  135
C. Kurucular Gerekli Belgeleri Hazırlayıp Yetkili Makama Vermelidir  136
III. Şubelerin Kuruluşu  136
§8. SENDİKANIN ORGANLARI VE İŞLEYİŞİ  137
I. Organ Kavramı  137
II. Zorunlu Organlar  138
A. Genel Kurul  138
B. Yönetim Kurulu  157
1. Oluşum/İşleyiş/Görev ve Yetkileri/Sorumluluk  157
2. Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi  165
a. Genel Olarak  165
b. Mülga 2821 Sayılı Yasa’da Sendika Yöneticiliğinin Güvencesi  166
c. Yeni Yasal Sistemde İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvencesi  169
aa. İşçi Kuruluşu Yöneticiliği ve İş Sözleşmesinin Durumu  169
aaa. Sendika Yöneticiliğine Getirilen Bir İşçi Bulunmalıdır  169
bbb. Yöneticinin İş Sözleşmesinin Hukuki Durumu  171
aaaa. Kural; İş Sözleşmesinin Askıda Kalması  171
bbbb. İstenirse Fesih Yoluna Gidilmesi  172
cccc. Sözleşmenin ve Çalışmanın Aynen Devamı (Sözleşmeyi Feshetmemek ve Askıya da Almamak)  173
bb. Amatör Yöneticiliğin Güvencesi  173
aaa. Feshe Karşı Güvence  174
bbb. Nakle ve İş Koşullarında Olumsuz Değişikliğe Karşı Güvence  185
ccc. İş Mücadelesi Sırasında Çalışan Personel Olmama Güvencesi:  186
cc. Profesyonel Yöneticiliğin Güvencesi  188
aaa. Sendika Üyeliğinin Devamı Güvencesi  188
bbb. Sigortalılık Güvencesi  189
ccc. Kıdem Tazminatı Bakımından Yöneticilerin Durumu  189
C. Denetleme Kurulu  195
D. Disiplin Kurulu  197
III. Zorunlu Organ Üyeliğinin Koşulları  200
A. Genel Kurul Üyeliği  200
B. Diğer Zorunlu Organ Üyeliği İçin Aranan Koşullar  200
1. İlgili Sendikanın Üyesi Olmak  200
2. Kurucular İçin Aranan Koşulları Taşımak  200
IV. Seçimlik Organlara Üyelik  203
§9. SENDİKA/KONFEDERASYON ÜYELİĞİ  203
I. İşçi Sendikası Üyeliği  205
A. Yasa Anlamında Bir İşçi Bulunmalıdır  205
B. Bu İşçi Çalıştığı İşyerinin Girdiği İşkolundaki Bir Sendikaya Üye Olabilir  207
C. Başka Bir Sendikaya Üyelik Bulunmamalı ve Belli Bir Yaşa Ulaşılmalıdır  208
D. Sendika Tüzüğünde Aranan Diğer Koşullar Sağlanmalıdır  211
E. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  212
1. Kuruluşta Üyelik  212
2. Olağan Yol ile Üyelik  213
3. Yargı Yoluyla Kazanım  215
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik  217
II. İşveren Sendikası Üyeliği  218
A. Yasa Anlamında İşveren Bulunmalıdır  218
B. Ehliyet Koşulu Sağlanmalıdır  219
C. İşyerinin Girdiği İşkolunda Bir Sendikaya Üye Olunabilir  220
D. Üyeliğin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  222
1. Kuruluşta Üyelik Yolu  222
2. Olağan Yöntem ile Kazanım  223
3. Yargısal Yol ile Kazanım  225
4. Sendikaların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Kazanım  225
III. Konfederasyon Üyeliği  226
A. STSK Anlamında Bir Sendika Bulunmalıdır  226
B. Bu Sendikanın Usulünce Üyelik Kararı Alması Gerekir  227
C. Konfederasyon Üyeliğinin Kazanımı Yollarından Birisi Gerçekleşmelidir  227
1. Kuruluşta Üyelik  227
2. Konfederasyon Kurulduktan Sonra Üyelik  227
3. Konfederasyonların Birleşmesi/Katılması Yoluyla Üyelik  228
IV. Üyelikte Teklik İlkesi  229
V. Uluslararası Kuruluşlara Üyelik  229
§10. ÜYELİKTEN DOĞAN HAKLAR VE BORÇLAR  232
I. Üyelik Hakları  232
A. Kuruluşun Faaliyet ve Yönetimine Katılma Hakkı  232
B. Örgütün Tesis ve Faaliyetlerinden Yararlanma Hakkı  234
C. Üyenin Korunma Hakkı  234
II. Üyelik Borçları  235
A. Aidat Ödeme Borcu  235
B. Örgüt/Kuruluşun Düzenine Uyma Borcu  246
§11. SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ – ASKI – DEVAM HALLERİ  247
I. Üyeliği Sona Erdiren Haller  248
A. Üyeliğin Kendiliğinden Son Bulması  248
B. Üyeliğin İradî Biçimde Sona Ermesi  250
1. Üyelikten Ayrılma/Çekilme (İstifa, Çıkma)  251
a. Sendika Üyeliğinden Çekilme  251
b. Üst Kuruluş (Konfederasyon) Üyeliğinden Çekilme  256
2. Üyelikten Çıkar(ıl)ma (İhraç)  257
C. Üyeliğin Başka Sendikada Devamı Yoluyla Üyeliğin Son Bulması  264
II. Üyeliği Sona Erdirmeyen Haller  266
A. Üyeliğin Askıda Kaldığı Hal  266
B. Üyeliği Sona Erdirmediği Gibi Askıya da Almayan Haller  268
1. İşçi Sendikası Üyesi Bir İşçinin Bir Yılı Geçmemek Üzere İşsiz Kalması (Geçici İşsizlik)  268
2. İşçi veya İşveren Kuruluşunun Organlarında Görev Almak  270
a. İşçi Sendikası Yöneticiliğine Giden İşçinin İş Sözleşmesi Sona Ermeyip Askıya Alınmışsa  270
b. İş Sözleşmesini Sonlandırarak Yöneticiliğe Giden İşçinin Durumu  271
3. Çalışırken veya Yöneticilikteyken Yaşlılık/Malullük Aylığı vs Alıp Göreve Devam Halinde Durum  271
4. Yasal bazı Kurullarda Görev Almak/Mevsimlik Çalışanların Mevsim Dışı Sürelerde Sendika Üyeliğini Sonlanmaz  272
§12. SENDİKALARIN FAALİYETLERİ VE KAYIT VE DEFTERLERİ  273
I. Sendika (ve Konfederasyon)lara Serbest Faaliyetler  274
A. Çalışma Hayatına İlişkin Faaliyetler  276
1. Toplu Pazarlıkla İlgili Faaliyetleri  276
2. Sendikaların Yargısal Alandaki Faaliyetleri  276
B. Kuruluşların Sosyal ve Ekonomik Faaliyetleri  286
1. Çalışma Hayatıyla İlgili Kurullara Temsilci Göndermek  286
2. Bilgi Artırıcı Meslekî Eğitim, Kurs ve Seminer Düzenlemek  286
3. İş Mücadelesi Sırasında Yardım ve Eğitim Amaçlı Yardımda Bulunmak  287
4. Sınaî ve İktisadî Teşebbüslere Yatırım Yapmak  292
5. Nakit Mevcudunun Belli Miktarında Belli Yardımlarda Bulunmak  293
6. Sendika İşyeri Temsilcisi Atamak  296
a. Atanma Düzeyi  297
b. Atamaya Yetkili Kuruluş  298
c. Atamanın Zamanı ve Biçimi  298
d. Temsilcilerin Sayısı  300
e. Temsilcilerin Görev ve Yetkileri  302
7. Sendika İşyeri Temsilcilerinin Güvencesi  302
a. Feshe Karşı Güvence  304
aa. Geçerli Bir Temsilci Sıfatı Bulunmalıdır  305
bb. Temsilcinin Sözleşmesi İşverence Feshedilmelidir  306
cc. Temsilci Konumu Fesih Anında da Mevcut Olmalıdır  309
dd. Güvence İşletilmelidir  309
aaa. Süresinde İtiraz Edilirse  312
aaaa. Karar Feshin Haklı ve Yasal Koşulları Taşıdığı Yönündeyse  312
bbbb. Karar Temsilcinin Haklılığı Yönündeyse  313
bbb. İtiraz Edilmezse  318
b. İşyeri ve İş Koşullarında Değişikliğe Karşı Güvence  320
c. İşçilerin Sigorta Primlerini Ödeme Amaçlı Yardım Fonu Oluşturmak  326
d. Faaliyetlerden Yararlanmanın Kuralları  330
II. Sendika (ve Konfederasyon)lara Yasak Faaliyetler  333
A. Cumhuriyetin Niteliklerine ve Demokrasi Esaslarına Aykırılık  333
B. Siyaset Yasağı  333
C. Diğer Sosyal Tarafa Karışma Yasağı  335
D. Ticaret Yasağı  335
E. Yardım ve Bağış Yasağı  336
F. Amaç Dışı Mal Edinme Yasağı  337
G. Amaç Dışı Faaliyet Yasağı  337
H. Yasaklara Aykırılığın Sonucu  338
III. Sendika ve Konfederasyonların Kayıt ve Defterleri  338
§13. KURULUŞLARIN GELİR VE GİDERLERİ/DENETİMİ İLE FAALİYETİNİN DURDURULMASI VE SONA ERMESİ  339
I. Kuruluşların Gelir ve Giderleri  340
II. Kuruluşların Denetimi  341
A. İç Denetim  342
B. Dış Denetim  344
III. Kuruluşların Faaliyetinin Durdurulması ve Sona Ermesi  349
A. Kuruluşların Faaliyetlerinin Durdurulması  349
1. Kapatma Davası İçinde Faaliyetin Durdurumu  349
2. Tüzük ve Belgelerde Kanuna Aykırılık  350
B. Faaliyeti Durdurmanın Sonuçları  351
C. Kuruluşların Sona Ermesi  352
1. Kuruluşların Sona Erme Nedenleri  352
a. Kendiliğinden Sona Erme:  352
b. Kuruluşun Kendi Kararıyla Sona Ermesi (Fesih)  356
c. Mahkeme Kararıyla Sona Erme (Kapatılma)  358
2. Sona Ermenin Sonuçları  361
Üçüncü Kısım
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HUKUKU
§14. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ  363
I. Toplu İş Sözleşmesi Kavramı  363
II. TİS’in Tarihçesi  364
III. Tanım  366
IV. TİS’in Kısımları  367
A. Zorunlu Kısım (Normatif Kısım)  367
1. İş Sözleşmesinin Yapılmasına İlişkin Hükümler  368
2. İş Sözleşmesinin İçeriğine İlişkin Hükümler  371
3. İş Sözleşmesinin Sona Ermesine İlişkin Hükümler  375
B. İsteğe Bağlı Kısım  378
V. TİS’in Özellikleri  380
A. TİS Kollektif Bir Norm (Kural) Sözleşmesi  380
B. Kendine Özgü Bir Özel Hukuk Sözleşmesidir  381
C. Yorumu Özelliklidir  382
D. Barış, Dirlik ve Düzen İşlevi Vardır  383
E. TİS ile Düzenleme Yetkisi Sınırsız Değildir  384
VI. TİS’in Tarafları  386
A. TİS’de Taraf Kavramı  386
B. TİS’de Tarafların Belirlenmesi  389
1. TİS Ehliyeti  389
2. TİS Yetkisi  391
a. İşkolu Barajı  393
b. Ünite Barajı  398
c. Yetki Tespiti  405
d. Yetki Tespitine İtiraz  411
3. Tarafların Durumunda Değişiklik ve Kesin Yetkiye Etkisi  420
a. Devralan İşverenin Aynı İşkolundaki İşyerinde veya İşyerlerinde Uygulanan Bir TİS Yoksa  422
b. Devralanın Aynı İşkolundaki İşyer(ler)inde Zaten TİS Varsa  423
c. TİS’siz Bir İşyerinin TİS Olan Bir İşverence Devralınması  424
VII. TİS’in Düzeyi  426
A. İşyeri Düzeyinde (İşyeri TİS)  427
1. İşyeri Kavramı  427
a. Asıl Üretimin (İşin) Yapıldığı Yer (Asıl İşyeri)  428
b. Nitelik ve Yönetim Bakımından Bağlı Yerler  429
c. Eklentiler  431
d. Araçlar  431
2. İşyerinin Devri/Başkasına Geçmesi  433
3. İşyerinin TİS Ünitesi Olmasının Anlamı ve Sonuçları  437
B. İşletme Düzeyinde (İşletme TİS)  438
C. Grup Düzeyinde (Grup TİS)  441
D. Çerçeve Sözleşme  444
VIII. TİS’in Şekli  448
IX. TİS’in Süresi  450
A. Genel Kural: TİS’in Belirli Süreliliği  450
B. Belirsiz Süreli TİS’e Dönüşmenin Mümkün Olup Olmadığı  453
X. TİS’in Yapılması  456
A. Toplu Görüşmeye Çağrı Yapılmalı  457
B. Toplu Görüşme Başlamış ve Anlaşılmış Olabilir  460
C. Toplu Görüşmede Aksaklık Halinde Uyuşmazlık Saptanıp Barışçı Yollar Denenmelidir  462
D. TİS’e Ulaşılmış Olabilir  465
E. TİS’in Taraf İradeleri Dışında Oluşumu Yaşanabilir  465
§15. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMA ALANI  466
I. Zaman Bakımından Uygulanması  466
A. Genel Prensip  466
B. Önceye Etkili Yürürlük  467
C. İmza Tarihinden Sonraki Bir Tarihten Yürürlük  471
II. Yer Bakımından Uygulanması  473
III. Kişi Bakımından Uygulanması  473
A. İşçilere Uygulanması  474
1. Üyelik Yoluyla Yararlanma  477
2. Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanma  484
3. TİS Tarafı İşçi Sendikasının Yazılı Onayıyla Yararlanma  497
4. Teşmil Sonucu Yararlanma  498
5. TİS’den Yararlanmanın Sona Ermesi  507
6. İşverenin TİS Hükümlerini Kendiliğinden Uygulaması  509
7. İşçi Benzeri Kişilerin TİS’den Yararlanmasının Mümkün Olup Olmadığı  511
B. Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanamayan İşçiler  514
1. İşveren Vekili ile TİS Görüşmelerine İşvereni Temsilen Katılanlar  514
2. Greve Katılmayıp ta İşyerinde Çalışan İşçiler  515
3. Taraflarca Kapsam Dışına Çıkarma (Kapsam Dışı Personel) Durumu  518
4. İşçinin TİS ile Getirilen Haklardan Vazgeçmesi  521
C. İşverene Uygulanması  523
§16. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI VE BU EVREDE YAŞANANLAR  525
I. TİS’de Değişiklik Yapılması  526
A. TİS Taraflarınca Değişiklik  526
B. Yargı Kararıyla Değişiklik  530
II. TİS’in Yorumu  531
A. Yorum Davası  532
B. Eda Davası  536
§17. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  539
I. Toplu İş Sözleşmesini Sona Erdiren Haller  540
A. TİS’in Süresinin Bitimi  540
B. TİS’in Geçersiz Kılınması  541
C. TİS’in Teşmil Edildiği Hallerde Sona Erme  544
1. Teşmil Edilen TİS’in Sona Ermesi  545
2. Cumhurbaşkanının Teşmil Kararını Yürürlükten Kaldırması  545
3. Teşmil Kararının Yargı Yerince İptal Edilmesi  545
4. TİS’in Teşmil Edildiği Ünitede Yeni Bir TİS Yapılması  546
D. İşletme Niteliğinin Kaybı ve İşletme TİS’in Durumu  547
II. Sona Ermenin Sonuçları  548
III. TİS’i Sona Erdirmeyen Haller  556
Dördüncü Kısım
İŞ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
§18. İŞ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ  559
I. Bireysel/Toplu İş Uyuşmazlığı  559
II. Hak/Menfaat Uyuşmazlığı  559
§19. İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ YOLLARI  560
I. Barışçı Çözüm Yolları  561
A. Arabuluculuk  562
1. Olağan Arabuluculuk  569
2. Olağanüstü Arabuluculuk  572
B. Tahkim (Hakeme Götürme)  575
1. Özel (İsteğe Bağlı) Hakem  575
2. Kanuni/Zorunlu Hakem (Yüksek Hakem Kurulu)  581
II. Kavgacı Çözüm Yolları (İş Mücadelesi)  585
§20. İŞ MÜCADELESİ KAVRAMI VE ARAÇLARI  585
§21. GREV  588
I. Genel Olarak Grev Kavramı  588
A. İşin Bırakılması  588
B. İşçilerin Aralarında Anlaşması veya Bir Kuruluşun Kararına Uyma  590
II. Hukuka Uygun (Yasal) Grev  590
A. Ortada Bir Toplu İş Uyuşmazlığı Bulunmalı  590
B. Denenen Barışçı Yollar Uyuşmazlığı Giderememeli  591
C. Grev Yasağı/Engeli Bulunmamalı  591
D. Grev Kararı Meslekî Amaçlı Olmalı  606
E. Grev Kararı Alınmalı ve Yürürlüğe Konulmalı  606
1. Grevin (lokavtın) Uygulanmasını Engelleyen Bir Olgu Bulunmamalıdır  611
a. Grev Oylaması  611
b. Cumhurbaşkanınca Grevin (Lokavtın) Ertelenmesi  622
F. Uygulama Gerekleri Yerine Getirilmeli  628
1. Grev Kararının Alınması, Tebliği ve Uygulanma Tarihi  628
a. Grev Oylaması ve Geçici Grev Yasağı Yoksa  628
b. Grev Oylamasına Gidildiği Hallerde İse  629
c. Geçici Grev Yasaklarında  629
III. Grevin Uygulanması  630
IV. Grevin Mahkeme Kararıyla Durdurulması  637
A. Tespit Davasında  638
B. Grev Hakkının Kötüye Kullanımında  638
V. Yasal Grevin Sonuçları  639
A. Greve Katılmayanların Çalıştırılmaması  639
B. İş Sözleşmesinin Askıda Kalması  640
C. İşyerinden Ayrılma Zorunluluğu  643
D. Başka İşçi Alma ve İşi Başkasına Yaptırma Yasağı  643
E. Başka İşveren Yanında Çalışma Yasağı  644
F. Satışa ve Hammadde Girişine Engel Olamama  646
G. Grevin İşçi Konutlarına Etkisi  647
H. Grev Gözcüleri ve Yetkileri  647
I. Grev Sırasında Verilen Zarardan Sorumluluk  650
VI. Yasal Grevin Sona Ermesi ve Sona Ermenin Sonuçları  651
A. Yasal Grevin Sona Ermesi  651
1. Uyuşmazlık Taraflarının Anlaşıp TİS İmzalamasıyla  651
2. Tarafların Uyuşmazlığı Özel Hakeme Götürmeye Yönelik Yazılı Anlaşmalarıyla  651
3. Grevci Sendikanın Kararıyla  652
4. Grevci Sendikanın Sona Ermesiyle  652
5. Grevci Sendikanın Üye Kaybı Sonucu  652
B. Tartışmalı Haller  660
C. Yasal Grevin Sona Ermesinin Sonuçları  662
VII. Yasadışı Grev ve Sonuçları  663
A. Yasadışı Grev  663
B. Grevin Yasadışılığının Tespiti  667
C. Yasadışı Grevin Sonuçları  669
1. Grevcilerin İşine Son Verilebilir  669
2. Grevcilerden Tazminat İstenebilir  671
3. Grevcilerin Konutta Oturmaları Sıkıntıya Girebilir  672
4. İşyerini Terk Durumu  672
5. Cezai Yaptırım Gündeme Gelebilir  673
6. Greve Katılmayanların İş Sözleşmeleri Devam Eder  673
§22. LOKAVT  674
I. Genel Olarak Lokavt Kavramı  674
A. İşçiler Topluca İşten Uzaklaştırılmalı  674
B. Uzaklaştırma İşverence Yapılmalı  676
C. İşyerindeki Faaliyet Tamamen Durmalı  676
II. Hukuka Uygun (Yasal) Lokavt  676
A. Usulünce Grev Kararı Alınmalı ve İşveren Tarafına Bildirilmeli  676
B. Usulünce Lokavt Kararı Alınmalı ve Bildirilmelidir  678
C. Lokavt Yasağı/Engeli Bulunmamalı  679
III. Lokavt Kararının Uygulanması  680
IV. Yasal Lokavtın Sonuçları  680
V. Yasal Lokavtın Sona Ermesi  682
VI. Yasadışı Lokavt ve Sonuçları  683
A. Yasadışı Lokavt  683
B. Yasadışı Lokavtın Sonuçları  685
1. İşçilik Haklarının Kesintisiz Ödenmesi  685
2. Sözleşmenin Derhal Feshi İmkanı  685
3. Yasadışı Lokavtın Geçici Bir Önlem Olarak Durdurumu  686
VII. Grev ve Lokavtta Mülki Amirin Yetkisi  686
Kaynakça  687
Kavram Dizini  699
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020