I. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı 04–05 Eylül 2021 Prof. Dr. Hakan Hakeri, Cahid Doğan, İbrahim Ankara, Rezzan Günday  - Kitap

I. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Hukuku Kongresi Bildiri Kitabı

04–05 Eylül 2021

1. Baskı, 
Aralık 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
958
Barkod:
9789750274282
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
1.035,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Ülkemizin ilk ilaç ve eczacılık hukuku kongresi, 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde Hukukçu Eczacılar Derneği ile Tıp Hukuku Enstitüsü öncülüğünde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş, İlaç Üreticisinin Sorumluluğu, Farmakovijilans Hukuku, Eczacılık ve Tıbbi Müdahale, İlaç Zararlarından Cezai Sorumluluk, İlaç Ruhsatlandırma, İlaçta Patent ve Marka, Biyoloji ve Biyobenzer İlaç, Eczacıların Hukuki Sorumluluğu, Eczacılıkta Malpraktis, Eczacılıkta Mahremiyet, Eczacılıkta Aydınlatılmış Rıza, Eczacılık ve KVKK, Ecza Depoları Mevzuatı, İlaç ve Eczacılıkta Karşılaştırmalı Hukuk, Eczacılıkta Yapay Zekâ gibi konularda toplam 91 bildiri sunulmuştur.
Dünyada son yıllarda gelişim gösteren ilaç ve eczacılık hukuku alanında öncü bir organizasyon olan kongre, uzman akademisyen ve uygulayıcıların katılımıyla bu alanda çalışma yapan araştırmacılara da nitelikli bir kaynak olmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Avrupa Birliğinde İlaç ve Tıbbi Ürünlere İlişkin Hukuki Çerçeve, Dr. Öğr. Üyesi Sezercan Bektaş
.
Reçete Türleri ve Beşeri İlaç Şekillerine Kavramsal Yaklaşım, Dr. Öğr. Üyesi Sıla Gülbağ Pınar
.
Eczacının Bağımlı ve Bağımsız Reçete Yazma Hakkı İle Hukuki Değerlendirme, Ecz. Hukukçu Rezzan Günday Ll.M
.
Eczane Açılması, Nakli ve Devrine İlişkin Usûl ve Esaslar'ın Etik Analizi, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barlas Uzun – Ecz. İbrahim Ankara – Dr. Ecz. Gizem Gülpınar
.
İzinsiz Eczane Açma Suçu, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Yurtlu
.
Ticaret Hukuku Yönüyle Eczanenin Devri, Arş. Gör. M. Fatih Cengil
.
Tele Tıp ve İlaç Kullanımı, Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir
.
Eczacının İlaç ve Ürün Tavsiyesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluğu, Dr. Yakup Gökhan Doğramacı
.
Alternatif Tıp Uygulamalarında Eczacının Cezai Sorumluluğu, Ecz. Hukukçu Gökçe Çelik
.
Eczane Mesul Müdürlerinin Majistral Ürün Hazırlama İle İlgili Sorumlulukları, Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan
.
İlaç Üreticisinin Tehlike Sorumluluğu, Arş. Gör. Hasan Ali Güçlü
.
Eczanelerde İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Risklerin Önceliklendirilmesi, Doç. Dr. Miray Arslan
.
Acil Kullanım Onayı ve Sonuçları, Prof. Dr. Dr. H.C. Hakan Hakeri
.
Etik, Deontolojik ve Hukuki Boyutlarıyla Acil ve Olağanüstü Durumlarda Tedavide Onaylanmamış İlaç Kullanımı, Prof. Dr. Nesrin Çobanoğlu
.
Beşeri Tıbbi Ürünlerde Reklam, Arş. Gör. Ecem Kirkit
.
Sosyal Medya Yolu İle Eczacının Reklam Yapma Yasağı ve Yasal Sorumlulukları, Ecz. Hukukçu Hatice Özlem Özlük
.
İlaç Reklamlarının Mukayeseli Hukuk Açısından Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri Bağlamında Değerlendirilmesi, Ecz. Erdal Kart – Doğukan Doğan – İpek Türe
.
Kozmetik Ürünlerin Kullanımı ve Tavsiyesinde Malpraktis, Prof. Dr. Ülker Gül
.
Kozmetik Ürünlerde Hukuki Sorumluluk, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
.
Arzneımıttelrecht: Strafrechtlıche Aspekte, Prof. Dr. Anna Serebrennıkova
.
Eczacının Reçetede Yazılı İlaçtan Dolayı Hekimi Uyarması ve Hukuki Sorumluluğu, Prof. Dr. Murat Doğan
.
Eczacının 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'a Göre Sorumluluğunun Hukuki Sonuçları, Doç. Dr. Burcu G. Özcan Büyüktanır
.
Regulation Of E–Pharmacies Wıth Special Focus On India, Dr. Sangeetha Sriraam
.
Criminal Liabilities Of Pharmacists in The Uk, David H Reıssner
.
Youth Involvement in Drug Abuse in Nigeria, Ofodum, Chukwunonso Charles
.
Some Quesions From Cosmetics Law in Accordance With Criminal Law–Serbian and International Experiences, Jasmina Krštenić
.
Regulatory and Health Technology Assessment (Hta) Legislations Around The Medication Safety, Tanja Fens – Prof. Dr. Maarten J. Postma
.
Yargıtay Kararları Bağlamında (İlaç Usulsüzlüğü Yoluyla) SGK Zararına Dolandırıcılık, Dr. Öğr. Üyesi V. Korhan Yeğrim
.
Toplum Eczanelerinde Deontolojik Rekabet Suçları, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kıran
.
Covid–19 Pandemisi Kapsamında Aşı Reddi ve Tereddüdü Kavramı, Bundan Kaynaklanabilecek Ceza Sorumluluğu Halleri ve Hukuki Sorunlar, Dr. Recep Doğan
.
Reçeteye Bağlı (Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Etkisi Doğuran) İlaçların Ticareti Nedeniyle Eczacının ve Eczane Çalışanlarının Ceza Sorumluluğu, Doç. Dr. Fatih Birtek
.
İran Hukukunda Ruhsatsız İlaçları İthalat ve Dağıtımını Yapanların Cezai Sorumlulukları, Doç. Dr. Baharak Shahed
.
Sağlık Mesleği Mensuplarının Bu Bağlamda Özellikle Eczacıların Suçu Bildirmemesi Suçu , Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Şimşek
.
Eczacı ve Hekimin Hastaya Karşı Etik Sorumlulukları, Arş. Gör. Ecz. Leyla Yumrukaya
.
Eczanelerin İdari Denetimi ve Eczanelere Uygulanan İdari Yaptırımların Yargısal Denetimi, Doç. Dr. A. Kürşat Ersöz
.
Eczane Denetimleri, Av. Neslihan Pelvan
.
Veri Koruma Mevzuatı Açısından Eczacıların Sorumlulukları, Av. Gürbüz Yüksel
.
Adli Eczacılık Açısından Adli Toksikoloji, Prof. Dr. Ahmet Aydın
.
Adli Farmakognozi ve Eczacı, Prof. Dr. Ayşe Kuruüzüm Uz
.
Türk Eczacılık Mevzuatında Mahremiyet ve Etik Bakış Açısı, Prof. Dr. Gülbin Özçelikay
.
Farmasötik Ürün Pazarlamada Etik, Prof. Dr. Selen Yeğenoğlu
.
Covid–19 Pandemi Sürecinde Türkiye'de Toplum Eczanelerinde Yaşanan Deontolojik Sorunlar, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kıran
.
Tıbbi Onkolojide Klinik İlaç Araştırmalarında Hekimlerin Hukuki ve Etik Yükümlülükleri, Dr. Öğr Üyesi Hatice Demir Küreci
.
Farmakovijilans ve Risk Yönetiminde Klinik Eczacının Sorumluluğu, Prof. Dr. Mesut Sancar
.
Adli Vakaların Çözümünde Adli Farmakovijilans, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsamettin Baran
.
Alternatif Ajanlarla Suistimal: Peyote Kaktüsü Örneği, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Yılmaz – Öğr. Gör. Miray Ege – Prof. Dr. Ayşe Kuruüzüm Uz
.
Taxus Baccata Kaynaklı Adli Vakalar, Ecz. Seren Gündoğdu – Prof. Dr. Ayşe Kuruüzüm Uz
.
Covid 19 Sonrası İlaç Patentine İlişkin Tartışmalar, Prof. Dr. Tekin Memiş
.
Ruhsatlandırma Sürecinde Menfi Tespit Davalarında Hukuki Yararın Varlığı, Av. Koray Bulut
.
Takviye Edici Gıdaların Türkiye'deki Durumu, Prof. Dr. Mustafa Aslan – Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan
.
Gıda Takviyelerinde Güncel Hukuki Sorunlar, Doğan Durna
.
Takviye Edici Gıdalar İle Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünlerin Tabi Olduğu Mevzuatın Karşılaştırılması, Ecz. Çiğdem Çolak
.
İlaç Ruhsatlarının Şirketlere Sermaye Olarak Konulabilmesi, Prof. Dr. Korkut Özkorkut
.
İlaç Ruhsatlarının Rehni, Haczi ve Devredilmesi, Av. Arb. Cahid Doğan
.
Eczacılıkta Muvazaada Ceza Hukuku Sorumluluğu, Prof. Dr. Erdal Yerdelen – Arş. Gör. Burak Taş
.
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunda Yer Alan Muvazaa Tabirinin Özel Hukuk Bakımından Değerlendirilmesi , Dr. Öğr. Üyesi İsmail Atamulu
.
Danıştay Kararları Işığında Eczacılıkta Muvazaa, Ecz. Hukukçu İbrahim Ankara İlaç Alım Protokolündeki Cezai Şart Koşullarının Yüksek Mahkeme Kararları Işığı Altında Değerlendirilmesi, Av. Filiz Tolgay Kılıç
.
Kişilerin Hayatını ve Sağlığını Tehlikeye Sokacak Biçimde İlaç Yapma Veya Satma Suçu, Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Özenbaş
.
Ecza Depolarının Yasal Sorumlulukları, Ecz. Hukukçu Tuğçe Aydın
.
Yargıtay Kararları Işığında Eşdeğer İlaç Uygulaması İle İlgili Eczacının Hak ve Sorumluluğu, Uygulamanın Hasta Hekim ve Eczacı Zincirine Yansımaları, Ecz. Hukukçu Mehmet Emin Demirtaş
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz (Hakan Hakeri) 
25
Önsöz (İlkay ERDOĞAN ORHAN) 
26
Önsöz (Erdal KALKAN) 
27
 AVRUPA BİRLİĞİNDE İLAÇ VE TIBBİ ÜRÜNLERE İLİŞKİN HUKUKİ ÇERÇEVE 
35
Dr. Öğr. Üyesi Sezercan BEKTAŞ
 REÇETE TÜRLERİ VE BEŞERİ İLAÇ ŞEKİLLERİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM 
51
Dr. Öğr. Üyesi Sıla GÜLBAĞ PINAR
 ECZACININ BAĞIMLI VE BAĞIMSIZ REÇETE YAZMA HAKKI İLE HUKUKİ DEĞERLENDİRMESİ 
55
Ecz. Hukukçu Rezzan GÜNDAY LL.M
 ECZANE AÇILMASI, NAKLİ VE DEVRİNE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR’IN ETİK ANALİZİ 
65
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Barlas UZUN – Ecz. İbrahim ANKARA – Dr. Ecz. Gizem GÜLPINAR
 İZİNSİZ ECZANE AÇMA SUÇU 
75
Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTLU
 TİCARET HUKUKU YÖNÜYLE ECZANENİN DEVRİ 
95
Arş. Gör. M. Fatih CENGİL
 TELE TIP VE İLAÇ KULLANIMI 
109
Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR
 ECZACININ İLAÇ VE ÜRÜN TAVSİYESİNDEN KAYNAKLANAN HUKUKİ SORUMLULUĞU 
117
Dr. Yakup Gökhan DOĞRAMACI
 ALTERNATİF TIP UYGULAMALARINDA ECZACININ CEZAİ SORUMLULUĞU 
127
Ecz. Hukukçu Gökçe ÇELİK
 ECZANE MESUL MÜDÜRLERİNİN MAJİSTRAL ÜRÜN HAZIRLAMA İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI 
153
Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi PEKCAN
 İLAÇ ÜRETİCİSİNİN TEHLİKE SORUMLULUĞU 
167
Arş. Gör. Hasan Ali GÜÇLÜ
 ECZANELERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN RİSKLERİN ÖNCELİKLENDİRİLMESİ 
181
Doç. Dr. Miray ARSLAN
 ACİL KULLANIM ONAYI VE SONUÇLARI 
189
Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ
 ETİK, DEONTOLOJİK VE HUKUKİ BOYUTLARIYLA ACİL VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA TEDAVİDE ONAYLANMAMIŞ İLAÇ KULLANIMI 
207
Prof. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU
 BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLERDE REKLAM 
219
Arş. Gör. Ecem KİRKİT
 SOSYAL MEDYA YOLU İLE ECZACININ REKLAM YAPMA YASAĞI VE YASAL SORUMLULUKLARI 
239
Ecz. Hukukçu Hatice Özlem ÖZLÜK
 İLAÇ REKLAMLARININ MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN TÜRKİYE, AVRUPA BİRLİĞİ VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
249
Ecz. Erdal KART – Doğukan DOĞAN – İpek TÜRE
 KOZMETİK ÜRÜNLERİN KULLANIMI VE TAVSİYESİNDE MALPRAKTİS 
261
Prof. Dr. Ülker GÜL
 KOZMETİK ÜRÜNLERDE HUKUKİ SORUMLULUK 
269
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
 ARZNEIMITTELRECHT: STRAFRECHTLICHE ASPEKTE 
285
Prof. Dr. Anna SEREBRENNIKOVA
 ECZACININ REÇETEDE YAZILI İLAÇTAN DOLAYI HEKİMİ UYARMASI VE HUKUKİ SORUMLULUĞU 
301
Prof. Dr. Murat DOĞAN
 ECZACININ 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDAKİ KANUN’A GÖRE SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ SONUÇLARI 
319
Doç. Dr. Burcu G. ÖZCAN BÜYÜKTANIR
 REGULATION OF E–PHARMACIES WITH SPECIAL FOCUS ON INDIA 
333
Dr. Sangeetha SRİRAAM
 CRIMINAL LIABILITIES OF PHARMACISTS IN THE UK 
345
David H REISSNER
 YOUTH INVOLVEMENT IN DRUG ABUSE IN NIGERIA 
357
Ofodum, Chukwunonso CHARLES
 SOME QUESTIONS FROM COSMETICS LAW IN ACCORDANCE WITH CRIMINAL LAW–SERBIAN AND INTERNATIONAL EXPERIENCES 
361
Jasmina KRŠTENİĆ
 REGULATORY AND HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (HTA) LEGISLATIONS AROUND THE MEDICATION SAFETY 
369
Tanja FENS – Prof. Dr. Maarten J. POSTMA
 YARGITAY KARARLARI BAĞLAMINDA (İLAÇ USULSÜZLÜĞÜ YOLUYLA) SGK ZARARINA DOLANDIRICILIK 
379
Dr. Öğr. Üyesi V. Korhan YEĞRİM
 TOPLUM ECZANELERİNDE DEONTOLOJİK REKABET SUÇLARI 
397
Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRAN
 COVİD–19 PANDEMİSİ KAPSAMINDA AŞI REDDİ VE TEREDDÜDÜ KAVRAMI, BUNDAN KAYNAKLANABİLECEK CEZA SORUMLULUĞU HALLERİ VE HUKUKİ SORUNLAR 
407
Dr. Recep DOĞAN
 REÇETEYE BAĞLI (UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE ETKİSİ DOĞURAN) İLAÇLARIN TİCARETİ NEDENİYLE ECZACININ VE ECZANE ÇALIŞANLARININ CEZA SORUMLULUĞU 
423
Doç. Dr. Fatih BİRTEK
 İRAN HUKUKUNDA RUHSATSIZ İLAÇLARI İTHALAT VE DAĞITIMINI YAPANLARIN CEZAİ SORUMLULUKLARI 
445
Doç. Dr. Baharak SHAHED
 SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ BU BAĞLAMDA ÖZELLİKLE ECZACILARIN SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU 
457
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞİMŞEK
 ECZACI VE HEKİMİN HASTAYA KARŞI ETİK SORUMLULUKLARI 
501
Arş. Gör. Ecz. Leyla YUMRUKAYA
 ECZANELERİN İDARİ DENETİMİ VE ECZANELERE UYGULANAN İDARİ YAPTIRIMLARIN YARGISAL DENETİMİ 
507
Doç. Dr. A. Kürşat ERSÖZ
 ECZANE DENETİMLERİ 
529
Av. Neslihan PELVAN
 VERİ KORUMA MEVZUATI AÇISINDAN ECZACILARIN SORUMLULUKLARI 
553
Av. Gürbüz YÜKSEL
 ADLİ ECZACILIK AÇISINDAN ADLİ TOKSİKOLOJİ 
575
Prof. Dr. Ahmet AYDIN
 ADLİ FARMAKOGNOZİ VE ECZACI 
589
Prof. Dr. Ayşe KURUÜZÜM UZ
 TÜRK ECZACILIK MEVZUATINDA MAHREMİYET VE ETİK BAKIŞ AÇISI 
601
Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY
 FARMASÖTİK ÜRÜN PAZARLAMADA ETİK 
619
Prof. Dr. Selen YEĞENOĞLU
 COVİD–19 PANDEMİ SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE TOPLUM ECZANELERİNDE YAŞANAN DEONTOLOJİK SORUNLAR 
629
Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRAN
 TIBBİ ONKOLOJİDE KLİNİK İLAÇ ARAŞTIRMALARINDA HEKİMLERİN HUKUKİ VE ETİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
637
Dr. Öğr Üyesi Hatice DEMİR KÜRECİ
 FARMAKOVİJİLANS VE RİSK YÖNETİMİNDE KLİNİK ECZACININ SORUMLULUĞU 
645
Prof. Dr. Mesut SANCAR
 ADLİ VAKALARIN ÇÖZÜMÜNDE ADLİ FARMAKOVİJİLANS 
655
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsamettin BARAN
 ALTERNATİF AJANLARLA SUİSTİMAL: PEYOTE KAKTÜSÜ ÖRNEĞİ 
663
Dr. Öğr. Üyesi Erkan YILMAZ – Öğr. Gör. Miray EGE – Prof. Dr. Ayşe Kuruüzüm UZ
 TAXUS BACCATA KAYNAKLI ADLİ VAKALAR 
675
Ecz. Seren GÜNDOĞDU – Prof. Dr. Ayşe KURUÜZÜM UZ
 COVİD 19 SONRASI İLAÇ PATENTİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR 
681
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ
 RUHSATLANDIRMA SÜRECİNDE MENFİ TESPİT DAVALARINDA HUKUKİ YARARIN VARLIĞI 
709
Av. Koray BULUT
 TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN TÜRKİYE’DEKİ DURUMU 
727
Prof. Dr. Mustafa ASLAN – Prof. Dr. İlkay Erdoğan ORHAN
 GIDA TAKVİYELERİNDE GÜNCEL HUKUKİ SORUNLAR 
737
Doğan DURNA
 TAKVİYE EDİCİ GIDALAR İLE GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLERİN TABİ OLDUĞU MEVZUATIN KARŞILAŞTIRILMASI 
747
Ecz. Çiğdem ÇOLAK
 İLAÇ RUHSATLARININ ŞİRKETLERE SERMAYE OLARAK KONULABİLMESİ 
761
Prof. Dr. Korkut ÖZKORKUT
 İLAÇ RUHSATLARININ REHNİ, HACZİ VE DEVREDİLMESİ 
775
Av. Arb. Cahid DOĞAN
 ECZACILIKTA MUVAZAADA CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
825
Prof. Dr. Erdal YERDELEN – Arş. Gör. Burak TAŞ
 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUNDA YER ALAN MUVAZAA TABİRİNİN ÖZEL HUKUK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
853
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ATAMULU
 DANIŞTAY KARARLARI IŞIĞINDA ECZACILIKTA MUVAZAA 
869
Ecz. Hukukçu İbrahim ANKARA
 İLAÇ ALIM PROTOKOLÜNDEKİ CEZAİ ŞART KOŞULLARININ YÜKSEK MAHKEME KARARLARI IŞIĞI ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
893
Av. Filiz TOLGAY KILIÇ
 KİŞİLERİN HAYATINI VE SAĞLIĞINI TEHLİKEYE SOKACAK BİÇİMDE İLAÇ YAPMA VEYA SATMA SUÇU 
901
Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye ÖZENBAŞ
 ECZA DEPOLARININ YASAL SORUMLULUKLARI 
929
Ecz. Hukukçu Tuğçe AYDIN
 YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA EŞDEĞER İLAÇ UYGULAMASI İLE İLGİLİ ECZACININ HAK VE SORUMLULUĞU, UYGULAMANIN HASTA HEKİM VE ECZACI ZİNCİRİNE YANSIMALARI 
943
Ecz. Hukukçu Mehmet Emin DEMİRTAŞ
Kavramlar Dizini 
955