Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar'a Göre İnşaat Sözleşme Yönetimi Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri Nedim Uyanık  - Kitap
Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar'a Göre

İnşaat Sözleşme Yönetimi

Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri

2. Baskı, 
Ocak 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
952
Barkod:
9789750245817
Kapak Türü:
Ciltli
Kitabın Fiyatı:
630,00
İndirimli (%40):
375,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı Yeni Baskı
Ağustos 2023
1.120,00
1.120,00 (%0)
Kitabın Açıklaması
Sözleşme yönetimi, özellikle büyük projeler ile birlikte her projede karşılaşılan sorunlar ve yargıya intikal eden davalar sebebiyle, gün geçtikçe önemini arttırmaktadır.
Sözleşme yönetimi, doğru teknik bilgi ve kapsamlı deneyim gerektirmekle birlikte, yalnız teknik bir çalışma olmayıp, mevzuat bilgisine de ihtiyaç gösteren bir yönetim alanı olup; sözleşmenin tarafı ile iş süresince mümkünse anlaşmazlığa düşmeden kalite, süre ve maliyet parametrelerinin optimum düzeyde sağlanmasını amaç edinen bir süreç yönetimidir.
Kitap, şantiye ve üst yönetim kademelerinde elde edilen kişisel bilgi ve deneyimler ve sektörel uygulamanın ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Yine 1. baskıda olduğu gibi, yapım öncesindeki ihale aşamasına ait konular hukuk ağırlıklı eserlere bırakılarak, yapım süreci ve sonrasındaki konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır.
Kitapta, sıkça karşılaşılan anlaşmazlık konuları metodolojik olarak, sözleşme yönetimi uygulama kılavuzu niteliğindeki Yapım İşleri Genel Şartnamesi esas alınarak sırayla incelenmiştir. Ayrıca, FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar'a ait hükümlerin açıklamalarıyla birlikte, konularla ilgili yargı kararları ile Yüksek Fen Kurulu karar ve görüşlerine de yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözleşme
.
Teklif Hazırlama
.
Verimlilik ve İş Etüdü
.
İş Programlarının Hazırlanması
.
İşyerinin Yükleniciye Teslimi
.
Projeler
.
İşlerin Denetimi
.
İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
.
Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti
.
Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
.
İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması
.
Hakediş Raporları
.
Kabul İşlemleri
.
Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları
.
Anlaşmazlıkların Çözümü
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
2. Baskıya Önsöz 
7
Kısaltmalar 
15
1.
SÖZLEŞME YÖNETİMİ
1.1. SÖZLEŞME 
17
1.1.1. Sözleşme Hazırlama Esasları 
20
1.1.2. Uluslararası Sözleşmeler 
23
1.1.3. Sözleşme Yönetiminin Kapsamı 
26
1.1.4. Kısa Bilgiler 
29
1.1.5. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları 
30
1.1.5.1. Yargı Kararları Özeti 
30
1.1.5.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları 
31
1.2. TEKLİF HAZIRLAMA 
151
1.2.1. Teklifin Hazırlanmasında Uygulanacak Yöntem 
152
1.2.2. Teklif Fiyatını Oluşturan Kalemler ve Teklif Fiyatının Belirlenmesi 
153
1.2.3. Teklif Fiyatını Oluşturan Kalemler 
154
1.2.3.1. Çıplak Maliyet 
154
1.2.3.2. Genel Giderler 
155
1.2.3.3. Yüklenici Kârı 
157
1.2.4. Teklif Fiyatın Belirlenmesi 
157
1.2.5. Kısa Bilgiler 
158
1.3. VERİMLİLİK VE İŞ ETÜDÜ 
159
1.3.1. Verimlilik 
159
1.3.1.1. İdare Sisteminin Verimliliği 
160
1.3.1.1.1. İş Gücünden Tam Verim Alınması 
161
1.3.1.1.2. Şantiye Kayıplarının Kontrolü 
163
1.3.1.2. Tesislerin Verimliliği 
164
1.3.1.3. İşin Verimliliği 
164
1.3.2. İş Etüdü 
165
1.3.2.1. Metot Etüdü 
167
1.3.2.1.1. Malzeme Manipülasyonu ve Şantiyelerde Yerleşme Düzenleri 
167
1.3.2.2. İş Ölçümü 
168
1.3.2.2.1. Zaman Etüdü 
169
1.3.3. Kısa Bilgiler 
172
1.4. İŞ PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI 
173
1.4.1. Planlama ve Kontrol 
173
1.4.2. İş Programlarının Hazırlanmasında Kullanılan Planlama Teknikleri 
175
1.4.2.1. Gantt Şeması (Çubuk Diyagram Metodu) ve Denge Hattı Tekniği 
176
1.4.2.2. Critical Path Method–CPM (Kritik Yörünge Metodu) 
179
1.4.2.2.1. Şebeke Diyagramının Çizimi 
180
1.4.2.2.2. Şebekenin Kurulması 
183
1.4.2.2.3. Kritik Yol 
185
1.4.2.2.4. Hesaplamaların Diyagram Üzerinde Gösterilmesi 
186
1.4.3. Kısa Bilgiler 
187
2.
SÖZLEŞME YÖNETİMİ UYGULAMALARI
2.1. İŞYERİNİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ 
190
2.1.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşyerinin Yükleniciye Teslimi 
192
2.1.2. Kısa Bilgiler 
194
2.1.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
194
2.1.3.1. Yargı Kararları Özeti 
194
2.1.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
196
2.2. PROJELER 
202
2.2.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Projeler 
205
2.2.2. Kısa Bilgiler 
206
2.2.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
207
2.2.3.1. Yargı Kararları Özeti 
207
2.2.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
207
2.3. İŞLERİN DENETİMİ 
240
2.3.1. Yapı Malzemelerinin Tabi Olduğu Esaslar 
244
2.3.2. Özel Yapıların Denetimine Ait Esaslar 
247
2.3.3. Müşavir Mühendislik Hizmetlerine Ait Esaslar 
248
2.3.4. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşlerin Denetimi 
251
2.3.5. Kısa Bilgiler 
253
2.3.6. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
253
2.3.6.1. Yargı Kararları Özeti 
253
2.3.6.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
255
2.4. İŞ PROGRAMI 
274
2.4.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İş Programı 
276
2.4.2. Kısa Bilgiler 
278
2.4.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
278
2.4.3.1. Yargı Kararları Özeti 
278
2.4.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
279
2.5. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ 
287
2.5.1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde İlave İşler ve İş Eksilişi 
291
2.5.2. Birim Fiyat Sözleşmelerde İlave İşler ve İş Eksilişi 
294
2.5.2.1. Birim Fiyatların Revize Edilmesi 
294
2.5.3. Yasal Oranı Aşan İşin Bedeli 
297
2.5.4. İşin Tasfiyesi 
298
2.5.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi 
300
2.5.6. Kısa Bilgiler 
300
2.5.7. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları 
301
2.5.7.1. Yargı Kararları Özeti 
301
2.5.7.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları 
303
2.6. SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN İŞLERİN FİYATININ TESPİTİ 
362
2.6.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti 
374
2.6.2. Kısa Bilgiler 
375
2.6.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
376
2.6.3.1. Yargı Kararları Özeti 
376
2.6.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
376
2.7. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER 
519
2.7.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler 
527
2.7.2. Kısa Bilgiler 
528
2.7.3. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları 
529
2.7.3.1. Yargı Kararları Özeti 
529
2.7.3.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları 
532
2.8. İŞİN SÜRESİ VE SÜRENİN UZATILMASI 
552
2.8.1. İnşaat Süresinin Belirlenmesinde Etkili Şartlar 
554
2.8.1.1. Yapıya Duyulan İhtiyacın Büyüklüğü 
555
2.8.1.2. İnşaat İçin Ayrılan Ödenek Durumu 
555
2.8.1.3. İnşaatın Yapılacağı Yerdeki Meteorolojik Şartlar 
555
2.8.2. Süre Uzatımı Verilecek Durumlar ve Şartları 
556
2.8.2.1. İşyerinin Tesliminde Gecikme 
557
2.8.2.2. Projelerin Onaylanmasında Gecikme 
558
2.8.2.3. İş Programının Onaylanmasında Gecikme 
560
2.8.2.4. Ödenek Yetersizliği 
560
2.8.2.5. Diğer Mücbir Sebepler 
560
2.8.2.5.1. İş Miktarında Artış Olması 
560
2.8.2.5.2. Hakedişlerin Geç Ödenmesi 
561
2.8.2.5.3. İnşaatın İdare Tarafından Durdurulması 
562
2.8.3. Süre Uzatımı Verilmemesi Durumundaki Uygulama 
562
2.8.4. Süre Uzatımı ile İş Programı ve Ödenek Dilimi İlişkisi 
563
2.8.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması 
564
2.8.6. Kısa Bilgiler 
569
2.8.7. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
569
2.8.7.1. Yargı Kararları Özeti 
569
2.8.7.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
571
2.9. GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORLARI 
596
2.9.1. Birim Fiyat Esasına Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları 
601
2.9.2. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Esasına Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları 
601
2.9.3. Karma Sözleşmelere Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları 
602
2.9.4. Hakedişlerden Yapılacak Yasal Kesintiler 
602
2.9.5. Fiyat Farkı Hesaplarına Ait Esaslar 
604
2.9.6. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Geçici Hakediş Raporları 
606
2.9.7. Kısa Bilgiler 
609
2.9.8. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
612
2.9.8.1. Yargı Kararları Özeti 
612
2.9.8.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
614
2.10. KESİN HAKEDİŞ RAPORU VE HESAP KESİLMESİ 
691
2.10.1. Kesin Hesap Dosyasında Bulunması Gerekli Evraklar 
696
2.10.2. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi 
699
2.10.3. Kısa Bilgiler 
699
2.10.4. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
700
2.10.4.1. Yargı Kararları Özeti 
700
2.10.4.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
701
2.11. GEÇİCİ KABUL 
736
2.11.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Geçici Kabul 
742
2.11.2. Kısa Bilgiler 
746
2.11.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
747
2.11.3.1. Yargı Kararları Özeti 
747
2.11.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
750
2.12. KESİN KABUL 
768
2.12.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Kesin Kabul 
770
2.12.2. Kısa Bilgiler 
771
2.12.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
771
2.12.3.1. Yargı Kararları Özeti 
771
2.12.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri 
772
2.13. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYE DURUMLARI 
776
2.13.1. Sözleşmenin Feshi 
776
2.13.1.1. Yüklenicinin İşte Gecikmesi Halinde Sözleşmenin Feshi 
781
2.13.1.2. Zarar ve Ziyanın Tazmini Suretiyle Sözleşmenin Feshi 
782
2.13.1.3. İdarenin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi 
782
2.13.1.4. Ücret Miktarı İle İlgili Fesih 
783
2.13.1.5. Temerrüt ve İfa Etmemekten Dolayı Fesih 
783
2.13.2. Sözleşmenin Tasfiyesi 
783
2.13.3. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları 
788
2.13.4. Kısa Bilgiler 
792
2.13.5. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları 
792
2.13.5.1. Yargı Kararları Özeti 
792
2.13.5.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları 
796
2.14. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 
815
2.14.1. Sözleşme Hukukundaki Genel İlkeler 
816
2.14.2. Sözleşmenin Yorumu 
817
2.14.3. Anlaşmazlıkların Hukuki Mevzuatımıza Göre Çözümü 
819
2.14.4. Anlaşmazlıkların Uluslararası Mevzuata Göre Çözümü 
820
2.14.4.1. Tahkim 
826
2.14.4.1.1. Tahkimin Şartları 
827
2.14.4.1.2. Tahkim Türleri 
828
2.14.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Anlaşmazlıkların Çözümü 
829
2.14.6. Kısa Bilgiler 
831
2.14.7. Yargı Kararları Özeti 
831
3.
MEVZUAT
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 
837
TÜRK BORÇLAR KANUNU (“Eser Sözleşmesi” Bölümü) 
853
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ 
859
YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ 
901
YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME 
907
YAPIM İŞLERİNE AİT TİP MÜNFERİT SÖZLEŞME 
927
Kaynaklar 
945
Kavram Dizini 
947