Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar'a Göre
İnşaat Sözleşme Yönetimi
Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri
Ocak 2018 / 2. Baskı / 952 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 199.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   
3 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
240.00 TL
+

 

 

199.00 TL
+

 

 

273.00 TL
=

 

 

712.00 TL
499.90 TL
Sepete Ekle
 

Sözleşme yönetimi, özellikle büyük projeler ile birlikte her projede karşılaşılan sorunlar ve yargıya intikal eden davalar sebebiyle, gün geçtikçe önemini arttırmaktadır.

Sözleşme yönetimi, doğru teknik bilgi ve kapsamlı deneyim gerektirmekle birlikte, yalnız teknik bir çalışma olmayıp, mevzuat bilgisine de ihtiyaç gösteren bir yönetim alanı olup; sözleşmenin tarafı ile iş süresince mümkünse anlaşmazlığa düşmeden kalite, süre ve maliyet parametrelerinin optimum düzeyde sağlanmasını amaç edinen bir süreç yönetimidir.

Kitap, şantiye ve üst yönetim kademelerinde elde edilen kişisel bilgi ve deneyimler ve sektörel uygulamanın ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanmıştır. Yine 1. baskıda olduğu gibi, yapım öncesindeki ihale aşamasına ait konular hukuk ağırlıklı eserlere bırakılarak, yapım süreci ve sonrasındaki konulara açıklık getirilmeye çalışılmıştır.

Kitapta, sıkça karşılaşılan anlaşmazlık konuları metodolojik olarak, sözleşme yönetimi uygulama kılavuzu niteliğindeki Yapım İşleri Genel Şartnamesi esas alınarak sırayla incelenmiştir. Ayrıca, FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar'a ait hükümlerin açıklamalarıyla birlikte, konularla ilgili yargı kararları ile Yüksek Fen Kurulu karar ve görüşlerine de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Sözleşme
Teklif Hazırlama
Verimlilik ve İş Etüdü
İş Programlarının Hazırlanması
İşyerinin Yükleniciye Teslimi
Projeler
İşlerin Denetimi
İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi
Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti
Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler
İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması
Hakediş Raporları
Kabul İşlemleri
Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları
Anlaşmazlıkların Çözümü
Barkod: 9789750245817
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 952
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
1.
SÖZLEŞME YÖNETİMİ
1.1. SÖZLEŞME  17
1.1.1. Sözleşme Hazırlama Esasları  20
1.1.2. Uluslararası Sözleşmeler  23
1.1.3. Sözleşme Yönetiminin Kapsamı  26
1.1.4. Kısa Bilgiler  29
1.1.5. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları  30
1.1.5.1. Yargı Kararları Özeti  30
1.1.5.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları  31
1.2. TEKLİF HAZIRLAMA  151
1.2.1. Teklifin Hazırlanmasında Uygulanacak Yöntem  152
1.2.2. Teklif Fiyatını Oluşturan Kalemler ve Teklif Fiyatının Belirlenmesi  153
1.2.3. Teklif Fiyatını Oluşturan Kalemler  154
1.2.3.1. Çıplak Maliyet  154
1.2.3.2. Genel Giderler  155
1.2.3.3. Yüklenici Kârı  157
1.2.4. Teklif Fiyatın Belirlenmesi  157
1.2.5. Kısa Bilgiler  158
1.3. VERİMLİLİK VE İŞ ETÜDÜ  159
1.3.1. Verimlilik  159
1.3.1.1. İdare Sisteminin Verimliliği  160
1.3.1.1.1. İş Gücünden Tam Verim Alınması  161
1.3.1.1.2. Şantiye Kayıplarının Kontrolü  163
1.3.1.2. Tesislerin Verimliliği  164
1.3.1.3. İşin Verimliliği  164
1.3.2. İş Etüdü  165
1.3.2.1. Metot Etüdü  167
1.3.2.1.1. Malzeme Manipülasyonu ve Şantiyelerde Yerleşme Düzenleri  167
1.3.2.2. İş Ölçümü  168
1.3.2.2.1. Zaman Etüdü  169
1.3.3. Kısa Bilgiler  172
1.4. İŞ PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI  173
1.4.1. Planlama ve Kontrol  173
1.4.2. İş Programlarının Hazırlanmasında Kullanılan Planlama Teknikleri  175
1.4.2.1. Gantt Şeması (Çubuk Diyagram Metodu) ve Denge Hattı Tekniği  176
1.4.2.2. Critical Path Method–CPM (Kritik Yörünge Metodu)  179
1.4.2.2.1. Şebeke Diyagramının Çizimi  180
1.4.2.2.2. Şebekenin Kurulması  183
1.4.2.2.3. Kritik Yol  185
1.4.2.2.4. Hesaplamaların Diyagram Üzerinde Gösterilmesi  186
1.4.3. Kısa Bilgiler  187
2.
SÖZLEŞME YÖNETİMİ UYGULAMALARI
2.1. İŞYERİNİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ  190
2.1.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşyerinin Yükleniciye Teslimi  192
2.1.2. Kısa Bilgiler  194
2.1.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  194
2.1.3.1. Yargı Kararları Özeti  194
2.1.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  196
2.2. PROJELER  202
2.2.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Projeler  205
2.2.2. Kısa Bilgiler  206
2.2.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  207
2.2.3.1. Yargı Kararları Özeti  207
2.2.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  207
2.3. İŞLERİN DENETİMİ  240
2.3.1. Yapı Malzemelerinin Tabi Olduğu Esaslar  244
2.3.2. Özel Yapıların Denetimine Ait Esaslar  247
2.3.3. Müşavir Mühendislik Hizmetlerine Ait Esaslar  248
2.3.4. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşlerin Denetimi  251
2.3.5. Kısa Bilgiler  253
2.3.6. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  253
2.3.6.1. Yargı Kararları Özeti  253
2.3.6.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  255
2.4. İŞ PROGRAMI  274
2.4.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İş Programı  276
2.4.2. Kısa Bilgiler  278
2.4.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  278
2.4.3.1. Yargı Kararları Özeti  278
2.4.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  279
2.5. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ  287
2.5.1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde İlave İşler ve İş Eksilişi  291
2.5.2. Birim Fiyat Sözleşmelerde İlave İşler ve İş Eksilişi  294
2.5.2.1. Birim Fiyatların Revize Edilmesi  294
2.5.3. Yasal Oranı Aşan İşin Bedeli  297
2.5.4. İşin Tasfiyesi  298
2.5.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi  300
2.5.6. Kısa Bilgiler  300
2.5.7. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları  301
2.5.7.1. Yargı Kararları Özeti  301
2.5.7.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları  303
2.6. SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN İŞLERİN FİYATININ TESPİTİ  362
2.6.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti  374
2.6.2. Kısa Bilgiler  375
2.6.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  376
2.6.3.1. Yargı Kararları Özeti  376
2.6.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  376
2.7. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER  519
2.7.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler  527
2.7.2. Kısa Bilgiler  528
2.7.3. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları  529
2.7.3.1. Yargı Kararları Özeti  529
2.7.3.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları  532
2.8. İŞİN SÜRESİ VE SÜRENİN UZATILMASI  552
2.8.1. İnşaat Süresinin Belirlenmesinde Etkili Şartlar  554
2.8.1.1. Yapıya Duyulan İhtiyacın Büyüklüğü  555
2.8.1.2. İnşaat İçin Ayrılan Ödenek Durumu  555
2.8.1.3. İnşaatın Yapılacağı Yerdeki Meteorolojik Şartlar  555
2.8.2. Süre Uzatımı Verilecek Durumlar ve Şartları  556
2.8.2.1. İşyerinin Tesliminde Gecikme  557
2.8.2.2. Projelerin Onaylanmasında Gecikme  558
2.8.2.3. İş Programının Onaylanmasında Gecikme  560
2.8.2.4. Ödenek Yetersizliği  560
2.8.2.5. Diğer Mücbir Sebepler  560
2.8.2.5.1. İş Miktarında Artış Olması  560
2.8.2.5.2. Hakedişlerin Geç Ödenmesi  561
2.8.2.5.3. İnşaatın İdare Tarafından Durdurulması  562
2.8.3. Süre Uzatımı Verilmemesi Durumundaki Uygulama  562
2.8.4. Süre Uzatımı ile İş Programı ve Ödenek Dilimi İlişkisi  563
2.8.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması  564
2.8.6. Kısa Bilgiler  569
2.8.7. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  569
2.8.7.1. Yargı Kararları Özeti  569
2.8.7.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  571
2.9. GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORLARI  596
2.9.1. Birim Fiyat Esasına Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları  601
2.9.2. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Esasına Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları  601
2.9.3. Karma Sözleşmelere Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları  602
2.9.4. Hakedişlerden Yapılacak Yasal Kesintiler  602
2.9.5. Fiyat Farkı Hesaplarına Ait Esaslar  604
2.9.6. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Geçici Hakediş Raporları  606
2.9.7. Kısa Bilgiler  609
2.9.8. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  612
2.9.8.1. Yargı Kararları Özeti  612
2.9.8.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  614
2.10. KESİN HAKEDİŞ RAPORU VE HESAP KESİLMESİ  691
2.10.1. Kesin Hesap Dosyasında Bulunması Gerekli Evraklar  696
2.10.2. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi  699
2.10.3. Kısa Bilgiler  699
2.10.4. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  700
2.10.4.1. Yargı Kararları Özeti  700
2.10.4.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  701
2.11. GEÇİCİ KABUL  736
2.11.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Geçici Kabul  742
2.11.2. Kısa Bilgiler  746
2.11.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  747
2.11.3.1. Yargı Kararları Özeti  747
2.11.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  750
2.12. KESİN KABUL  768
2.12.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Kesin Kabul  770
2.12.2. Kısa Bilgiler  771
2.12.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  771
2.12.3.1. Yargı Kararları Özeti  771
2.12.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  772
2.13. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYE DURUMLARI  776
2.13.1. Sözleşmenin Feshi  776
2.13.1.1. Yüklenicinin İşte Gecikmesi Halinde Sözleşmenin Feshi  781
2.13.1.2. Zarar ve Ziyanın Tazmini Suretiyle Sözleşmenin Feshi  782
2.13.1.3. İdarenin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi  782
2.13.1.4. Ücret Miktarı İle İlgili Fesih  783
2.13.1.5. Temerrüt ve İfa Etmemekten Dolayı Fesih  783
2.13.2. Sözleşmenin Tasfiyesi  783
2.13.3. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları  788
2.13.4. Kısa Bilgiler  792
2.13.5. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları  792
2.13.5.1. Yargı Kararları Özeti  792
2.13.5.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları  796
2.14. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  815
2.14.1. Sözleşme Hukukundaki Genel İlkeler  816
2.14.2. Sözleşmenin Yorumu  817
2.14.3. Anlaşmazlıkların Hukuki Mevzuatımıza Göre Çözümü  819
2.14.4. Anlaşmazlıkların Uluslararası Mevzuata Göre Çözümü  820
2.14.4.1. Tahkim  826
2.14.4.1.1. Tahkimin Şartları  827
2.14.4.1.2. Tahkim Türleri  828
2.14.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Anlaşmazlıkların Çözümü  829
2.14.6. Kısa Bilgiler  831
2.14.7. Yargı Kararları Özeti  831
3.
MEVZUAT
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU  837
TÜRK BORÇLAR KANUNU (“Eser Sözleşmesi” Bölümü)  853
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  859
YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ  901
YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME  907
YAPIM İŞLERİNE AİT TİP MÜNFERİT SÖZLEŞME  927
Kaynaklar  945
Kavram Dizini  947
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
2. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  15
1.
SÖZLEŞME YÖNETİMİ
1.1. SÖZLEŞME  17
1.1.1. Sözleşme Hazırlama Esasları  20
1.1.2. Uluslararası Sözleşmeler  23
1.1.3. Sözleşme Yönetiminin Kapsamı  26
1.1.4. Kısa Bilgiler  29
1.1.5. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları  30
1.1.5.1. Yargı Kararları Özeti  30
1.1.5.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları  31
1.2. TEKLİF HAZIRLAMA  151
1.2.1. Teklifin Hazırlanmasında Uygulanacak Yöntem  152
1.2.2. Teklif Fiyatını Oluşturan Kalemler ve Teklif Fiyatının Belirlenmesi  153
1.2.3. Teklif Fiyatını Oluşturan Kalemler  154
1.2.3.1. Çıplak Maliyet  154
1.2.3.2. Genel Giderler  155
1.2.3.3. Yüklenici Kârı  157
1.2.4. Teklif Fiyatın Belirlenmesi  157
1.2.5. Kısa Bilgiler  158
1.3. VERİMLİLİK VE İŞ ETÜDÜ  159
1.3.1. Verimlilik  159
1.3.1.1. İdare Sisteminin Verimliliği  160
1.3.1.1.1. İş Gücünden Tam Verim Alınması  161
1.3.1.1.2. Şantiye Kayıplarının Kontrolü  163
1.3.1.2. Tesislerin Verimliliği  164
1.3.1.3. İşin Verimliliği  164
1.3.2. İş Etüdü  165
1.3.2.1. Metot Etüdü  167
1.3.2.1.1. Malzeme Manipülasyonu ve Şantiyelerde Yerleşme Düzenleri  167
1.3.2.2. İş Ölçümü  168
1.3.2.2.1. Zaman Etüdü  169
1.3.3. Kısa Bilgiler  172
1.4. İŞ PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI  173
1.4.1. Planlama ve Kontrol  173
1.4.2. İş Programlarının Hazırlanmasında Kullanılan Planlama Teknikleri  175
1.4.2.1. Gantt Şeması (Çubuk Diyagram Metodu) ve Denge Hattı Tekniği  176
1.4.2.2. Critical Path Method–CPM (Kritik Yörünge Metodu)  179
1.4.2.2.1. Şebeke Diyagramının Çizimi  180
1.4.2.2.2. Şebekenin Kurulması  183
1.4.2.2.3. Kritik Yol  185
1.4.2.2.4. Hesaplamaların Diyagram Üzerinde Gösterilmesi  186
1.4.3. Kısa Bilgiler  187
2.
SÖZLEŞME YÖNETİMİ UYGULAMALARI
2.1. İŞYERİNİN YÜKLENİCİYE TESLİMİ  190
2.1.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşyerinin Yükleniciye Teslimi  192
2.1.2. Kısa Bilgiler  194
2.1.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  194
2.1.3.1. Yargı Kararları Özeti  194
2.1.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  196
2.2. PROJELER  202
2.2.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Projeler  205
2.2.2. Kısa Bilgiler  206
2.2.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  207
2.2.3.1. Yargı Kararları Özeti  207
2.2.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  207
2.3. İŞLERİN DENETİMİ  240
2.3.1. Yapı Malzemelerinin Tabi Olduğu Esaslar  244
2.3.2. Özel Yapıların Denetimine Ait Esaslar  247
2.3.3. Müşavir Mühendislik Hizmetlerine Ait Esaslar  248
2.3.4. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşlerin Denetimi  251
2.3.5. Kısa Bilgiler  253
2.3.6. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  253
2.3.6.1. Yargı Kararları Özeti  253
2.3.6.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  255
2.4. İŞ PROGRAMI  274
2.4.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İş Programı  276
2.4.2. Kısa Bilgiler  278
2.4.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  278
2.4.3.1. Yargı Kararları Özeti  278
2.4.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  279
2.5. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPTIRILABİLECEK İLAVE İŞLER, İŞ EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ  287
2.5.1. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşmelerde İlave İşler ve İş Eksilişi  291
2.5.2. Birim Fiyat Sözleşmelerde İlave İşler ve İş Eksilişi  294
2.5.2.1. Birim Fiyatların Revize Edilmesi  294
2.5.3. Yasal Oranı Aşan İşin Bedeli  297
2.5.4. İşin Tasfiyesi  298
2.5.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi  300
2.5.6. Kısa Bilgiler  300
2.5.7. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları  301
2.5.7.1. Yargı Kararları Özeti  301
2.5.7.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları  303
2.6. SÖZLEŞMEDE BULUNMAYAN İŞLERİN FİYATININ TESPİTİ  362
2.6.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti  374
2.6.2. Kısa Bilgiler  375
2.6.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  376
2.6.3.1. Yargı Kararları Özeti  376
2.6.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  376
2.7. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER  519
2.7.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler  527
2.7.2. Kısa Bilgiler  528
2.7.3. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları  529
2.7.3.1. Yargı Kararları Özeti  529
2.7.3.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları  532
2.8. İŞİN SÜRESİ VE SÜRENİN UZATILMASI  552
2.8.1. İnşaat Süresinin Belirlenmesinde Etkili Şartlar  554
2.8.1.1. Yapıya Duyulan İhtiyacın Büyüklüğü  555
2.8.1.2. İnşaat İçin Ayrılan Ödenek Durumu  555
2.8.1.3. İnşaatın Yapılacağı Yerdeki Meteorolojik Şartlar  555
2.8.2. Süre Uzatımı Verilecek Durumlar ve Şartları  556
2.8.2.1. İşyerinin Tesliminde Gecikme  557
2.8.2.2. Projelerin Onaylanmasında Gecikme  558
2.8.2.3. İş Programının Onaylanmasında Gecikme  560
2.8.2.4. Ödenek Yetersizliği  560
2.8.2.5. Diğer Mücbir Sebepler  560
2.8.2.5.1. İş Miktarında Artış Olması  560
2.8.2.5.2. Hakedişlerin Geç Ödenmesi  561
2.8.2.5.3. İnşaatın İdare Tarafından Durdurulması  562
2.8.3. Süre Uzatımı Verilmemesi Durumundaki Uygulama  562
2.8.4. Süre Uzatımı ile İş Programı ve Ödenek Dilimi İlişkisi  563
2.8.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre İşin Süresi ve Sürenin Uzatılması  564
2.8.6. Kısa Bilgiler  569
2.8.7. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  569
2.8.7.1. Yargı Kararları Özeti  569
2.8.7.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  571
2.9. GEÇİCİ HAKEDİŞ RAPORLARI  596
2.9.1. Birim Fiyat Esasına Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları  601
2.9.2. Anahtar Teslimi Götürü Bedel Esasına Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları  601
2.9.3. Karma Sözleşmelere Göre Yaptırılan İşlerde Geçici Hakediş Raporları  602
2.9.4. Hakedişlerden Yapılacak Yasal Kesintiler  602
2.9.5. Fiyat Farkı Hesaplarına Ait Esaslar  604
2.9.6. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Geçici Hakediş Raporları  606
2.9.7. Kısa Bilgiler  609
2.9.8. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  612
2.9.8.1. Yargı Kararları Özeti  612
2.9.8.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  614
2.10. KESİN HAKEDİŞ RAPORU VE HESAP KESİLMESİ  691
2.10.1. Kesin Hesap Dosyasında Bulunması Gerekli Evraklar  696
2.10.2. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Kesin Hakediş Raporu ve Hesap Kesilmesi  699
2.10.3. Kısa Bilgiler  699
2.10.4. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  700
2.10.4.1. Yargı Kararları Özeti  700
2.10.4.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  701
2.11. GEÇİCİ KABUL  736
2.11.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Geçici Kabul  742
2.11.2. Kısa Bilgiler  746
2.11.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  747
2.11.3.1. Yargı Kararları Özeti  747
2.11.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  750
2.12. KESİN KABUL  768
2.12.1. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Kesin Kabul  770
2.12.2. Kısa Bilgiler  771
2.12.3. Yargı Kararları ile Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  771
2.12.3.1. Yargı Kararları Özeti  771
2.12.3.2. Yüksek Fen Kurulu Karar ve Görüşleri  772
2.13. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYE DURUMLARI  776
2.13.1. Sözleşmenin Feshi  776
2.13.1.1. Yüklenicinin İşte Gecikmesi Halinde Sözleşmenin Feshi  781
2.13.1.2. Zarar ve Ziyanın Tazmini Suretiyle Sözleşmenin Feshi  782
2.13.1.3. İdarenin Temerrüdü Nedeniyle Sözleşmenin Feshi  782
2.13.1.4. Ücret Miktarı İle İlgili Fesih  783
2.13.1.5. Temerrüt ve İfa Etmemekten Dolayı Fesih  783
2.13.2. Sözleşmenin Tasfiyesi  783
2.13.3. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları  788
2.13.4. Kısa Bilgiler  792
2.13.5. Yargı ve Yüksek Fen Kurulu Kararları  792
2.13.5.1. Yargı Kararları Özeti  792
2.13.5.2. Yüksek Fen Kurulu Kararları  796
2.14. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ  815
2.14.1. Sözleşme Hukukundaki Genel İlkeler  816
2.14.2. Sözleşmenin Yorumu  817
2.14.3. Anlaşmazlıkların Hukuki Mevzuatımıza Göre Çözümü  819
2.14.4. Anlaşmazlıkların Uluslararası Mevzuata Göre Çözümü  820
2.14.4.1. Tahkim  826
2.14.4.1.1. Tahkimin Şartları  827
2.14.4.1.2. Tahkim Türleri  828
2.14.5. FIDIC Kırmızı Kitap Genel Şartlar’a Göre Anlaşmazlıkların Çözümü  829
2.14.6. Kısa Bilgiler  831
2.14.7. Yargı Kararları Özeti  831
3.
MEVZUAT
KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU  837
TÜRK BORÇLAR KANUNU (“Eser Sözleşmesi” Bölümü)  853
YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ  859
YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ  901
YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME  907
YAPIM İŞLERİNE AİT TİP MÜNFERİT SÖZLEŞME  927
Kaynaklar  945
Kavram Dizini  947
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020