Damga Vergisi Uygulaması Özelge – Açıklama – Yorum – Yargı Kararları Nuri Değer  - Kitap

Damga Vergisi Uygulaması

Özelge – Açıklama – Yorum – Yargı Kararları

5. Baskı, 
Temmuz 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
800
Barkod:
9789750278525
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
700,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
4. baskı
Eylül 2016
480,00
75,00 (%84)
3. baskı
Mayıs 2012
470,00
35,00 (%93)
Kitabın Açıklaması
Eser, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 5. Baskısını yapmıştır.
Uzun yıllar Maliye Bakanlığında görev alan ve sonrasında da büyük ölçekli firmalara danışmanlık yapan yazarın mesleki tecrübeleri ile kaleme alınmıştır. Yazar, hassas ancak fazla bilinmeyen "Damga Vergisi Kanunu"nu adım adım açıklamış, yorumlarla ve Danıştay kararları ile de konunun daha kolay anlaşılmasını amaçlamıştır.
Damga Vergisi, Kanunda belirtilen kağıtların (evrak, sözleşme, belge vs..) düzenlenip ilgilileri tarafından imzalanması ile ödenecek hale gelir.
Damga Vergisinin çok yaygın bir uygulama alanı olmasından dolayı vergi mükellefi olmayanlar dahi, basit bir belge ile bu vergiyi ödemek zorunda kalabilirler. Damga Vergisinin bu özelliğinden dolayı çoğu kimse bu vergiden bihaberdir. Bu durum ileride kişiye vergi cezası olarak dönebilmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Damga Vergisinin Temel Özellikleri
.
Kağıtların Vergilendirilmesi
.
Verginin Ödenmesi
.
İstisnalar
.
Damga Vergisinde Cezalar ve Sorumluluklar
.
Damga Vergisinde Zaman Aşımı Uygulaması
.
Döviz Kazandırıcı İşlemler
.
İhale İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Beşinci Baskının Önsözü 
7
Kısaltmalar 
45
Birinci Kısım
DAMGA VERGİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ
I. GENEL BİLGİ 
49
II. DAMGA VERGİSİNİN UYGULAMA ALANI 
50
III. DAMGA VERGİSİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 
50
A. Cumhuriyet Öncesi Dönem 
51
B. Cumhuriyet Dönemi 
51
IV. DAMGA VERGİSİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ 
51
A. Damga Vergisinin Konusu İşlemler Değil Kağıtlardır 
51
B. Dahili İşlemlerde Düzenlenen Kağıtlar Vergiye Tabi Değildir 
52
C. Akdin Muteber Sayılmaması DV’nin Ödenmemesi İçin Neden Teşkil Etmez 
52
D. Damga Vergisinin Ödenmemiş Olması Akdin Sıhhatini Etkilemez 
53
E. Kağıdın Hükümlerinin Uygulanmaması Vergi İadesini Gerektirmez 
53
F. Kağıtların Terk Edilmesi Verginin Alınmasına Engel Teşkil Etmez 
53
G. Kağıt Düzenlendikten Sonra İşlemin Fesh Edilmesi Verginin Ödenmesine Mani Değildir 
54
H. Kağıt Mevcudiyetinin Tespit Edilememesi Halinde Vergi Alınamaz 
54
İkinci Kısım
DAMGA VERGİSİ KANUNU
Birinci Bölüm
MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR
KONU (Madde 1) 
57
I. DAMGA VERGİSİNİN KONUSU 
57
A. Kağıt Terimi 
58
B. Kağıdın DV’ye Tabi Tutulabilmesinin Şartları 
58
1. Damga Vergisinin Konusunu Kağıtlar Teşkil Eder 
58
2. Kağıt Damga Vergisi Kanunu’nda Belirtilmiş Olmalıdır 
60
3. Kağıt İmzalanmış Olmalıdır 
60
4. Elektronik Ortamda Düzenlenen Kağıtlar da Vergiye Tabidir 
61
5. Kağıt Vergiden İstisna Edilmemiş Olmalıdır 
62
6. Kağıt Bir Hususu İspat veya Belli Etmek Amacıyla Düzenlenmelidir 
62
a. Hisse Senedi Devir ve Ferağ Mukavelenameleri 
62
b. Taşınmaz Mülkiyetinin Devrini Konu Edinen Sözleşmelerde DV 
63
7. Kağıt İbraz Edilebilecek Nitelikte Olmalıdır 
64
8. Zamanaşımına Uğrayan Kira Sözleşmesinin Hükmünden Faydalanılması Halinde DV ve Gecikme Zammı 
65
9. Defter ve Belgelerin Vergi İncelemesine Yetkili Olanlara Sunulması İbraz Edilme Sayılır mı? 
67
a. Defter ve Belgelerin Vergi İnceleme Elemanlarına Verilmesini İbraz Edilme 
67
b. Vergi İnceleme Elemanlarına Defter ve Belgelerin Tevdiini İbraz Edilme Sayanların Görüşleri 
67
c. Kişisel Görüşüm 
69
C. DVK’ya Göre Vergiyi Doğuran Olay 
69
1. Kağıdın Fiziki Olarak Düzenlenmesi Halinde Vergiyi Doğuran Olay 
70
2. Elektronik İmza Kullanılmak Suretiyle Manyetik Ortamda ve Elektronik Veri Şeklinde Oluşturulan Belgelerde Vergiyi Doğuran Olay 
72
3. Vergiyi Doğuran Olaydan Vazgeçilmesi veya Hükmünden Yararlanılmaması Durumlarında Tahsil Edilen Vergi İade Edilecek mi? 
75
D. Yurt Dışında veya Türkiye’deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kağıtlarda DV 
77
1. Yurt Dışında Düzenlenen Kağıtlar 
78
2. Türkiye’deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kağıtlar 
78
3. Yabancı Memleketlerle Türkiye’deki Yabancı Elçilik ve Konsolosluklarda Düzenlenen Kağıdın Vergilendirilmesinin Şartları 
79
a. Kağıt Resmi Bir Daireye İbraz Edilmelidir 
80
b. Kağıt Üzerine Devir veya Ciro İşlemleri Yürütülmelidir 
81
c. Türkiye’de Kağıdın Hükmünden Herhangi Bir Suretle Faydalanılmalıdır 
81
4. DVK Uygulamaları 
85
E. Yurt Dışında Düzenlenen Kağıtlarda DV Uygulaması 
86
1. Yurt Dışında Düzenlenen Belgelerin Gider Kaydedilmesi 
86
2. Kağıtların Türkçe Tercümelerinin Resmi Dairelere İbrazı 
87
3. Yurt Dışında İmzalanan ve Türkiye’de Yerleşik İki Ayrı Şirketin Birleşmesi Taahhüdünü ve Hisse Devrini İçeren Sözleşmenin DV 
87
4. Yurtdışında Düzenlenen Sözleşmenin VD’ye İbrazı 
88
5. Yurt Dışında Bulunan Gayrimenkulün Devri İçin Yurt Dışında Düzenlenen Devir Sözleşmesinin Noterde yapılacak İmza İşleminde DV 
89
6. Yurt Dışında Yabancı Firma İle Düzenlenen Senedin Noterde Tercüme Tasdiki İşleminin DV 
89
7. Yurtdışında Düzenlenen Belli Parayı İçermeyen Sözleşmenin DV 
90
II. BİR KISIM İŞLEMLERDE DV UYGULAMASI 
91
A. SMMM ve YMM’ler Tarafından Mesleki Faaliyet Kapsamında Düzenlenen Sözleşmelerin DV 
91
1. Meslek Mensuplarının Müşteri Listelerini Bildirmeleri 
92
2. Meslek Mensuplarının Sözleşme Yapma Zorunda Oldukları İşlemler 
92
a. Hizmet Sözleşmelerinin Yazılı Şekilde Düzenlenmesi Zorunluluğu 
92
b. Ücret Sözleşmelerinin Yazılı Şekilde Yapılması Zorunluluğu 
93
c. Uzlaşma Görüşmelerinde Sözleşme İbraz Etme Zorunluluğu 
93
3. SMMM’ler Her Sene Sözleşme Yenilemek Zorunda mı? 
93
4. SMMM’lerin 3568 sayılı Kanun Uyarınca Müşterileri ile Yaptıkları ve Her Yıl Yenilemedikleri Sözleşmelerde Damga Vergisi Uygulaması 
94
5. Meslek Mensuplarının Taraf Olduğu Sözleşmelerde DV Uygulaması 
95
a. Sözleşmelere İlişkin DV Vergi Mükellefi ve Ödenmesi 
95
b. KDV İadesi, ÖTV, AR–GE İndirimi Tasdik Raporu ve Benzeri Konulardaki Sözleşmelere İlişkin DV 
97
c. Tam Tasdik Sözleşmelerinde DV Uygulaması 
98
d. KDV ve ÖTV İade Tasdik Sözleşmeleri 
99
6. SMM’lerin Süresi İçerisinde Beyan Edilmeyen Sözleşmelerin Tek Beyanname İle Beyan Edilip Edilmeyeceği 
100
7. 3568 sayılı Kanuna Göre Süre Uzatımı Yapılan Sözleşmelerde DV 
101
B. Şarta Bağlı Sözleşmelerde DV 
103
a. Sözleşmenin Tanımı 
103
b. Sözleşmenin Meydana Gelmesi 
103
c. Şarta Bağlı Borçlar 
104
2. Şarta Bağlı Sözleşmelerin Çeşitleri 
104
a. Taliki Şart 
104
b. İnfisahi Şart 
105
3. DV’nin Konusunu Oluşturan Kağıdın Özellikleri 
105
4. Şarta Bağlı Sözleşmelerde DV 
106
5. Ön İzin Sözleşmelerinin DV Karşısındaki Durumu 
107
C. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Düzenlenen Kağıtlar 
108
1. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde DV 
108
2. Kat Karşılığı İnşaat Yapımına İlişkin Düzenlenen Faturaların DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
109
3. Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinden Doğan Hakların Devri Nedeniyle Düzenlenen Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde DV 
109
D. Sermaye Şirketleri Yönetim Kurulu Kararları 
110
1. Anonim Şirketlerde Pay Devir Kararları 
110
2. Yönetim Kurulu Kararlarının Suret Tasdiki ve Tercüme Tasdiki İşlemlerinin DV ve Harca Tabi Olup Olmadığı 
110
3. Ticaret Odası Yönetim Kurulu Kararının DV 
111
4. AŞ’nin Hisse Devirlerine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örnekleri’nin DV’ye Tabi Olup–Olmadığı 
111
5. Hisse Devir ve Ferağ Beyannamesinin DV 
112
E. 5366 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar 
112
1. 5366 sayılı Kanun Kapsamında Yenileme Alanı İlan Edilen Yerlerde Yapılan Uygulamaların Vergisel Durumu 
112
2. 5366 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Hakediş Ödemeleri 
114
3. 5366 sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Sözleşme ve İhale Kararının DV İstisnası 
114
F. Bazı İşlemlerde DV Uygulamaları 
115
1. Vakıfların Üyelerine Borç Para Vermesi Dolayısıyla Düzenlenen Makbuzlar 
115
2. Yersiz Alınan Paraların İadesi Sırasında Düzenlenen Kağıtlar 
115
3. Feragatnameler DV’ye Tabi Değildir 
116
4. Düzenlenen Kağıdın Fesihname veya Sulhname Ayırımı 
116
5. Mahsup İşlemleri Dolayısıyla Düzenlenen kağıtlar 
117
6. Resmi Dairelere Yapılan Bağış İşlemlerinde Düzenlenen Kağıtlar 
117
7. Cebri İcra Yoluyla Haczedilen Menkul ve Gayrimenkul Malların Açık Artırma ile Satışında Düzenlenen Satış Tutanakları 
119
8. Ödünç Para Verme Sözleşmelerinde DV 
119
9. Serbest Meslek Makbuzunda GV ve DV’nin Hesaplanması 
119
10. Ortaklarına Borç Para Veren Kooperatifin Düzenlediği Senetlerde DV 
120
11. Bilirkişilere Yapılan Ücret Ödemelerinde DV 
120
12. Garanti Taahhütnamesi/Belgesi Başlıklı Kağıda İlişkin DV 
121
13. Bakanlık Tarafından Açılan Krediye İlişkin Olarak Banka ile Yapı Kooperatifi Arasında Düzenlenen Borç Taahhütnamesinin DV 
121
14. Borç Ödeme ve Taahhüt Belgesinin DV 
122
15. Sureti Noterde Tasdik Edilen Sözleşmenin Yeniden Noterde Düzenlenmesi Halinde DV 
122
16. İhtarname Başlıklı Kağıdın DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
123
17. Aynı İşe İlişkin Olarak Düzenlenen İki Ayrı Sözleşmenin DV 
124
18. Araç Satışlarında Düzenlenen Teklifnamelerin DV 
124
19. Araç Kiralama Sözleşmesi ve Eki Kira Sözleşmesinin DV 
125
20. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi Kağıtlarda DV 
126
21. Konşimentoların DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
127
22. Korumalı İşyeri Hibe Desteği Sözleşmesinde DV 
128
23. Boşanma Protokolünün DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
128
24. Fesihnamelerin DV’ye Tabi Olup Olmayacağı 
128
25. Sosyal Denge Tazminatında GV ve DV Kesintisi 
129
26. Mimarlar Odası Tarafından Mal ve Hizmet Alımları İçin Yapılacak Ödemelerden (Avans Dahil) DV 
129
27. Türkiye Bilardo Federasyonunun Aldığı İhale Kararları İle Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Düzenlediği Ödeme Belgelerinin DV 
129
28. Uzlaştırmacı Ücretinin Vergilendirilmesi 
130
29. Sulama Birliğinde DV Uygulaması 
131
30. Expo 2016 Antalya Sergi Alanın 6358 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Yapım İşi Dolayısıyla Düzenlenen Sözleşmelerde DV 
131
31. Gümrük Müdürlüğüne Sunulan Satış Sözleşmesinin DV 
131
32. Rödovans Sözleşmesinde DV Uygulaması 
132
33. Fuara Katılım Sözleşmesinde DV 
132
34. Mahkeme Kararı Gereğince Avukatlara Ödenen Vekâlet Ücretlerinin Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni 
133
35. Ambalaj Taahhütnamesinin DV 
134
36. Arsa Devri Karşılığı İnşaat Yaptıran Konut Yapı Kooperatifinin Vergisel Yükümlülükleri 
135
37. Özel İletişim Vergisinin DV Matrahına Dahil Olup Olmadığı 
136
ŞÜMUL (Madde 2) 
137
I. KAĞIT YERİNE GEÇEN BELGELER 
137
A. Mektuplar 
137
B. Şerhler 
139
1. Şerhlerde DV’yi Vergiyi Doğuran Olay 
140
2. Kiralanan Taşınmazın Tapu Kayıtlarına Kira Şerhi Konulmasında DV 
141
C. Telgraflar 
141
D. Teyit Mektubu ve Teleks Notları 
142
E. Fotokopiler 
142
II. MEKTUP VEYA ŞERH İLE KAĞITTA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 
142
A. Kağıtların Hükümlerinin Yenilenmesi 
143
1. Zaman Aşımına Uğrayan Kağıdın Süresinin Uzatılması 
143
2. İşlevi Biten Kağıdın Tekrar Kullanılması 
143
3. Turizm Kesin İzin Taahhüt Senedinin Yeniden Düzenlenmesi 
144
B. Kağıtların Hükümlerinin Uzatılması 
144
1. Kağıt Hükümlerinin Süresinin Uzatılması Hali 
144
2. Kağıt Hükümlerinin Kendiliğinden Uzaması İşlemi DV’ye Tabi Değildir 
145
C. Kağıtların Değiştirilmesi 
146
1. Geçici Kabul Raporunun DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
146
D. Kağıtların Devri 
147
1. Şirket Ortağının Hisse Devri 
147
2. Unvan değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenen sözleşmede DV 
147
3. Antrepoda Bulunan Malın Devrine İlişkin Düzenlenen Sözleşme ve Taahhütnamelerin DV 
148
4. Devir Sözleşmelerinde DV 
149
E. Kağıtların Bozulması, Fesihnameler 
149
MÜKELLEF (Madde 3) 
150
I. TEK İMZALI KAĞITLARDA MÜKELLEF 
151
II. BİRDEN FAZLA İMZALI KAĞITLARDA MÜKELLEF 
152
III. RESMİ DAİRELERLE KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMLERE AİT KAĞITLARIN MÜKELLEFİ 
152
IV. VERGİDEN MUAF KURULUŞLARLA KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMLERE AİT KAĞITLARIN MÜKELLEFİ 
153
V. YABANCI MEMLEKETLERLE TÜRKİYE’DEKİ YABANCI ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARDA DÜZENLENEN KAĞITLARDA MÜKELLEF 
154
VI. MÜKELLEFİYET KONUSUNDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR 
155
A. Mükellefiyet Tesisi 
155
B. Onaylanan Kağıtlarda Mükellef 
156
KAĞITLARIN MAHİYETLERİNİN TAYİNİ (Madde 4) 
157
I. ŞEKLİ KANUNLARLA BELİRTİLMİŞ OLAN KAĞITLAR 
158
II. ŞEKLİ KANUNLA BELİRTİLMEMİŞ KAĞITLAR 
158
A. Akti Mutazammın Sipariş Mektupları 
159
B. İndirilecek KDV Listelerine Konulan Şerh 
159
C. Devre Tatil Sözleşmeleri 
160
D. Avukatlık Kanununa Göre Düzenlenen Uzlaşma Tutanakları 
161
E. Taahhütname Niteliğinde Olmakla Birlikte “Muvafakatname” Başlıklı Kağıdın DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
161
III. BAŞKA BİR KAĞIDA ATIF YAPILMASI 
161
KAĞIT NÜSHALARININ BİRDEN FAZLA OLMASI (Madde 5) 
162
I. SURETLERDE DV UYGULAMASI 
163
A. Suretler DV’ye Tabi Değildir 
163
B. Resmi Dairelere İbraz Edilen Suretler Maktu DV’ye Tabidir 
163
II. FOTOKOPİLERDE DV UYGULAMASI 
164
BİR KAĞITTA BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI (Madde 6) 
164
I. BİR KAĞITTA BİRBİRİNDEN TAMAMEN AYRI BİRDEN FAZLA AKİT VE İŞLEM BULUNMASI 
165
A. Kira Mukavelenameleri Üzerine Konan Şerhin Adi Kefalet Olması Hali 
166
1. Bir Kısım Kira Kontratlarına Konulan Kefalet Şerhlerinde DV İstisnası 
166
B. Kira Mukavelenamesine Konan Şerhin Müteselsil Kefalet Olması Hali 
167
C. İcra Takiplerine Konu Edilen Kira Sözleşmeleri ve Kambiyo Senetlerinde Kefil Bulunması Halinde DV Uygulaması 
167
D. Kredi Sözleşmesi ile İpotek İşleminin Aynı Kağıtta Yer Alması 
169
E. Şoförlü Otomobil ve Minibüs Kiralama Sözleşmesinde DV 
170
F. Yüklenici Firmanın İhale Makamı ve Alt Yüklenici İle Düzenlediği Sözleşmenin DV 
171
G. Bedeli Belli Olmayan Sözleşme 
171
H. Kira Karşılığı İnşaat Yapım Sözleşmesinin DV 
172
II. BİR KAĞITTA BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLİ BİR AKİTTEN DOĞMA AKİT VE İŞLEMLERİN BULUNMASI 
172
A. Teçhizat İkmal Sözleşmeleri 
173
B. Kredi Sözleşmelerinde DV Uygulaması 
174
C. Sözleşmede İhale Bedeli ve Sigorta Miktarının Yer Alması 
174
D. Birbirine Bağlı İşlemlerin Ayrı Kağıtlarda Yer Alması 
174
1. Sözleşmede ve Müteselsil Kefilin Bulunması Halı 
175
E. Otomobil Kiralama Filo Yönetimi Hizmet Sözleşmeleri 
176
F. Kesin İzin Taahhüdü Senedinde DV 
177
G. Asıl Borç Miktarı, Akdi Faiz ve Müteselsil Kefil Şerhi İçeren Borç Senedinin DV 
177
H. Sözleşme Matrahı 
178
I. Kesin Teminat Verilmesi İle Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ve Kasko Sigortası Yaptırılmasına İlişkin Hükümler İçeren Araç Kiralama Sözleşmesinin DV Oranı 
178
III. KAĞITLARA TARAFLAR DIŞINDAKİ ÜÇÜNCÜ ŞAHSIN AKİT VE İŞLEMLERİNİN EKLENMESİ 
180
A. Genel Olarak 
180
B. Kira Sözleşmesinde Garantörün Yer Alması 
181
C. Birden Fazla Garantör Bulunan Sözleşmenin DV 
181
IV. AYNİ KAĞITTA ASİL AKİT VE İŞLEMLE BİRLİKTE YAPTIRIMLARIN YER ALMASI 
182
A. Bedel İçermeyen Ancak Cezai Şart ve Promosyon İçeren Sözleşmelerde DV 
183
B. Sözleşmede Birden Fazla Cezai Şarta Yer Verilmesi Durumu 
184
C. Mali Hakların Devri Sözleşmesinde DV ve Cayma Bedelinin Matraha Dahil Edilip Edilmeyeceği 
184
D. Bedel İçermeyen Ancak Cezai Şart İçeren Sözleşmelerde DV 
185
BİRDEN FAZLA İMZALI KAĞITLAR (Madde 7) 
186
I. MAKTU VERGİYE TABİ KAĞITLARDA BİRDEN FAZLA İMZA BULUNMASI 
187
II. NİSPİ VERGİYE TABİ KAĞITLARDA BİRDEN FAZLA İMZA BULUNMASI 
187
RESMİ DAİRE (Madde 8) 
188
I. RESMİ DAİRENİN KAPSAMI 
188
A. Belediyelerin DV Muafiyeti 
189
1. Belediye Tarafından Düzenlenen Akaryakıt Satış Sözleşmesi 
190
2. Otopark Kiralamasına İlişkin Sözleşmenin DV 
190
3. Belediyeye Ait Arsada Kat Karşılığı İnşaat Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtlar 
191
4. Belediye İle Vakıf Arasında Düzenlenen İntifa Hakkı Karşılığı İşletme Sözleşmesinin DV’den İstisna Olup Olmadığı 
191
5. Resmi Daire İle Genel Menfaatlere Yararlı Dernek Arasında Düzenlenen Sözleşmenin DV 
191
6. Belediyenin Araç Kiralama Sözleşmesinin DV 
192
B. Özel Bütçeli Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Kağıtlar 
192
1. Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu 
192
2. KOSGEB İle Üniversite Arasında Yapılan Hizmet Sözleşmesi 
193
3. Basın İlan Kurumuna Ödenen İlan Giderinden DV Kesilip Kesilmeyeceği İle KDV Tevkifatı Uygulanıp Uygulanmayacağı 
193
C. İl Özel İdare Tarafından Alınan İhale Kararı ve Düzenlenen Sözleşmenin DV 
194
D. Orduevinin DV’den Muaf Olup Olmadığı 
194
E. Özerk Statüye Sahip Üniversitenin Resmi Daire Olup Olmadığı 
195
II. RESMİ DAİRLERE BAĞLI KURULUŞLAR 
195
A. Resmi Dairelere Bağlı Olup Ayrı Tüzel Kişilik ve İktisadilik Vasfının Olmaması Nedeniyle Resmi Daire Sayılan Kuruluşlar 
197
B. Resmi Dairelere Bağlı Olmakla Birlikte Ayrı Bir Tüzel Kişiliğe Sahip İktisadi İşletmeler Resmi Daire Sayılmaz 
197
1. Kişi Konumunda Bulunan Kuruluşa Yapılacak Ödemelere İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtların DV’ye Tabi Tutulmaması Gerekir 
197
2. 2560 sayılı Kanuna Göre Kurulan Kuruluşun Şirketlere Yapacağı Hakediş Ödemeleri Nedeniyle DV Kesintisi Yapılmayacağı 
198
3. Üniversiteye Bağlı Sosyal Amaçlı Tesis İşletmesince Firmalara Yapılan Ödemelerden DV Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı 
198
4. ESHOT Genel Müdürlüğünün Mal ve Hizmet Alımları Dolayısıyla Yapılan Ödemelerde DV Kesintisi 
199
5. Belediyeye Bağlı Resmi Daire Sayılmayan Kuruluşun Mal ve Hizmet Alım Sözleşmelerinde DV 
199
6. MASKİ Atık Su Arıtma Tesislerine Ait Elektrik Bedelinin Geri Ödenmesinde DV 
200
7. Resmi Daire Sayılmayan Kurumların Yaptığı Hakediş Ödemelerinde DV Kesintisi 
201
C. Mahalli İdareler Birliklerinde DV Uygulaması 
202
1. Mahalli İdare Birliklerine Bağlı Olarak Kurulan İktisadı İşletmeler 
203
2. Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliğinin DV 
203
III. RESMİ DAİRELERLE KİŞİLER ARASINDAKİ İŞLEMLERDE DV UYGULAMASINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR 
204
A. Belediyelerin Bankalardan Kredi Alması Halinde DV Uygulaması 
205
B. Türkiye Körler Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokolün DV 
205
IV. RESMİ DAİRELER ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR 
205
V. RESMİ DAİRELER TARAFINDAN YURT DIŞINDAN İHALE YOLUYLA SATIN ALINAN MALLARA İLİŞKİN OLARAK DÜZENLENEN KAĞITLARDA DV 
206
VI. YABANCI DEVLETLERDE DÜZENLENEN VE DOĞRUDAN DOĞRUYA RESMİ DAİRELERE GÖNDERİLEN KAĞITLAR 
209
A. Yurt Dışından Basılı Yayın Alımı 
209
B. Resmi Dairelere Emanet Bırakılan Para Hisse Senedi Tahvil ve Eşyanın Red ve İadesinde Verilen Makbuzlar 
210
VII. RESMİ DAİRELER TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER 
210
A. Resmi Daireler Tarafından Mal ve Hizmet Alımları Dolayısıyla Yapılan Ödemeler 
210
B. Resmi Daireler Tarafından Mal ve Hizmet Alımları Dışında Yapılan Ödemeler 
211
C. KDV’ye Tabi Teslimler Dolayısıyla Yapılacak Nakit İadeleri 
211
D. İzale–i Şuyu Davası Sonucunda Mahkemelerce Satışı Yapılan Gayrimenkullerin Satış Bedellerinin Gayrimenkul Hissedarlarına Ödenmesi Sırasında Düzenlenen Kağıtlar DV’ye Tabi Değildir 
212
E. Resmi Daireler Tarafından Tanıtma Fonundan Yapılan Yardımlara İlişkin Ödemelerde DV 
212
VIII. AMİRİ İTA MUTEMETLERİNE AÇILAN AVANSLAR 
213
A. Üniversite Tarafından Yapılan Alımlarla İlgili Olmak Üzere Mutemetlere Verilen Avansların DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
214
B. TÜVTÜRK’e Muayene Hizmeti Karşılığı Resmi Daire Tarafından Yapılan Ödemelere İlişkin Düzenlenen Kağıtların DV 
215
C. Resmi Dairelerin Avans Ödemesinde DV Matrahı 
215
IX. RESMİ DAİRELER NAMINA YURT DIŞINDA YAPILAN ÖDEMELER 
215
X. RESMİ DAİRELER İLE DV’DEN MUAF KURULUŞLAR ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR 
216
A. Resmi Dairelerin İSKİ Genel Müdürlüğüne Hizmet Bedeli Ödemeleri 
216
B. Resmi Daire ile Tarım Kredi Kooperatifi Arasında Düzenlenen Sözleşmeler 
217
XI. DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ İLE RESMİ DAİRELER ARASINDA DÜZENLENEN KAĞITLAR 
217
XII. İCRA DAİRELERİ TARAFINDAN RESMİ DAİRELER ADINA YAPILAN ÖDEMELERDE DV 
218
A. Manevi Tazminatın İcra Müdürlüğüne Ödenmesinde DV 
219
B. İcra Dairelerince Resmi Daireler (Güvence Hesabı) Namına Şahıslara Ödenen Paralar İçin Düzenlenen Makbuzlar 
219
XIII. MÜDAFİ VE VEKİL AVUKAT OLARAK GÖREVLENDİRİLENLERE YAPILACAK ÖDEMELERDE DV 
220
İSTİSNALAR (Madde 9) 
220
I. DVK’DA YER ALAN BAZI İSTİSNALAR HAKKINDA AÇIKLAMALAR 
221
A. Gayrimenkul Kiralama İşlemlerinde DV 
221
1. Dernek ve Vakıflarca Yerleşim Yeri Olarak Gayrimenkul Kiralanması 
222
2. Gerçek Kişilerce Mesken Olarak Kullanılacak Taşınmazlara İlişkin Kira Mukavelenameleri 
222
a. Kiralanan Gayrimenkulün İktisadi İşletmelere Dahil Olmaması 
222
b. Kiralanan Gayrimenkulün İktisadi İşletmelere Dahil Olması 
222
3. İşyeri Olarak Kullanılmak amacıyla Gayrimenkul Kiralama işlemleri 
224
a. Gerçek Usulde Vergilendirilen GV Mükellefleri ile KV Mükellefleri Tarafından İş Yeri Olarak Kullanmak Amacıyla Gayrimenkul Kiralanması 
224
b. İnternet Sitesinde İşyerinin Kiraya Verilmesi 
224
c. GV’den Muaf Esnaf ve Serbest Meslek Erbabı ile Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Tarafından İşyeri Olarak Kullanılmak Üzere Gayrimenkul Kiralanması 
225
4. Okullardaki Kantinlerin Kira Sözleşmelerinin DV 
225
5. Kiracının Kiraladığı Gayrimenkulü Kiraya Vermesi 
226
6. Kira Sözleşmesinde Yer Alan Şahit İmzasının Kefil Olarak Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği 
227
7. Mesken Olarak Kiralayıp İşyeri Olarak Kullanılmasında DV 
227
8. Kira Sözleşmesinde Kira Bedelinin Kendiliğinden Artması Hali 
228
9. Ek Kira Sözleşmesi 
229
10. Kambiyo Senedi İle Ödemesi Yapılan Kira Sözleşmesinin DV 
230
11. Jeotermal Suyun Kullanım Kira Sözleşmesinde DV 
231
12. Hasılat Paylaşımlı Kira Sözleşmesi ve İhale Kararında DV 
232
13. Yenilenen Kira Sözleşmesinde DV 
233
14. Kefil Tarafından da İmzalanan Mesken Kira Sözleşmesi 
233
15. Kirası Ödenmiş Sözleşmenin Suret Tasdikinin Noterde Yapılması Sırasında DV 
234
16. Rödovans Sözleşmesinin DV Uygulaması 
235
17. 2863 sayılı Kanun Kapsamında Taşınmaz Kültür Varlığı Niteliğinde veya Sit Alanında Bulunan Taşınmazın Kiralanması İle İlgili Düzenlenen Kira Sözleşmesinin DV 
236
18. Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi Dolayısıyla Ödenecek Tazminatlarda DV Matrahı 
237
19. Mesken Kira Sözleşmesinde DV 
238
B. Dernek ve Vakıfların DV Karşısındaki Durumları 
238
1. Dernek ve Vakıflarca Yerleşim Yeri olarak Kullanılmak Üzere Gayrimenkul Kiralanması İşlemleri 
239
2. Kamuya Yararlı Dernekler Tarafından Yapılan İşlemler 
239
3. Kamuya Yararlı Derneklerden Olmayan Derneklerin, Mal ve Hizmet Alımları İlişkin Aldığı İhale Kararı, Düzenlediği Sözleşme ve Ödeme Belgeleri 
240
4. Kamuya Yararlı Dernek Statüsünde Bulunmayan Dernek Tarafından Engelli Çocuklara Verilecek El Becerisi Kurslarına İlişkin Olarak Düzenlenen Protokolün DV ne ve KDV’ye Tabi Olup Olmadığı 
240
5. Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflar Tarafından Gerçekleştirilen İşlemler 
241
6. Dernek Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı İle Kiralanacak Lojman İçin Yapılacak Ödemelerin Vergisel Durumu 
242
7. Kamu Yararına Çalışan Dernek Tarafından Derse Giren Öğretim Görevlilerine Ödenecek Ücretlerden DV Kesintisi 
243
8. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına Ait Gayrimenkulün Kiralanmasında DV istisnası 
243
9. Mazbut Vakfa Ait Taşınmazın Restorasyonunda Yapılan Keşif Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların DV İstisnası 
244
10. Mazbut Vakfın Gayrimenkul Satın Almasında DV 
244
11. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının DV Muafiyeti 
245
12. Kamuya Yararlı Derneklerin Kira Sözleşmelerinde DV 
246
13. Belediyeler Birliği Tarafından Belediyeye Yapılan Aidat Ödemelerinin DV 
246
14. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Tarafından Yapılacak Hakediş Ödemelerinde DV 
247
15. Vakıflara Bağlı Şirketlerin Mal Tedarik Sözleşmesinde DV 
247
16. Yardımlaşma Derneğinin Üyelerine Borç Para Vermesi 
248
C. KVK’ya Göre Yapılan Birleşme Devir ve Bölünmeler Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlar 
248
1. Limited Şirketin Aktif ve Pasifiyle A.Ş.’ye Birleşmesi (devir) Hali 
249
2. Kolektif Şirketlerin Sermaye Artırımı İşlemlerinde DV ve Harca Tabi Olup Olmadığı 
251
3. Kısmi Bölünme İşlemlerinde DV 
251
4. Birleşmeye İlişkin Olarak Düzenlenecek Birleşme (Devir) Sözleşmesinin DV 
253
5. Nevi Değişikliği İşlemlerinde DV 
253
6. Birliğin Aktifine Kayıtlı Gayrimenkullerin Kurulacak Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulması Hali 
254
7. Kooperatifin Nev’i Değiştirerek AŞ’ye Dönüştürülmesi 
255
8. Nev’i Değiştirerek Anonim Şirkete Dönüşecek Adi Komandit Şirketin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu 
256
9. Şahıs İşletmesinin Limited Şirkete Devrinde DV 
258
10. Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulacak Taşınmazlara İlişkin Tapuda Yapılacak Tescil İşleminin Harç ve DV 
258
11. Hisse Değişimi Sözleşmesinin DV’den İstisna Edilip Edilemeyeceği 
258
12. Birleşme Nedeniyle Yeniden Düzenlenen Kesin İzin Taahhüt Senedinin DV ve Harç Muafiyeti 
259
13. Kısmi Bölünme Sonucu Yeni Şirkete Devrolunan Kredi Sözleşmesinin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
259
14. Tam Bölünme Halinde Vergilendirme 
260
15. Adi Ortaklığın Sermaye Şirketine Devri 
261
16. Devir Yoluyla Birleşme 
261
17. AŞ’nin Nevi Değiştirerek Kooperatife Dönüştürülmesinde DV 
262
D. Site Yönetimi Tarafından Yapılan Ödemeler 
262
1. Sitede Bahçıvan, Kapıcı, Temizlikçi, Bekçi Olarak Çalıştırılanlara Yapılacak Ücret Ödemelerinden DV Kesintisi Yapılıp Yapılmayacağı 
262
2. Sitede Çalıştırılan Güvenlik Görevlisi ve Kapıcılara Ödenen Ücretlere İlişkin DV 
263
3. Site Yönetimi Tarafından Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Huzur Hakkı, Kapıcı Ücreti ve Serbest Meslek Ödemelerinin GV ve DV 
263
4. İş Merkezinde Çalıştırılacak Hizmetliye Ödenecek Ücretlerin GV ve DV 
264
5. Taşeron Şirket Tarafından Çalıştırılan Kapıcı Ücretlerinde DV 
264
6. Site Yönetimi Tarafından Yapılan Ödemelerde GV ve DV 
265
E. Forward ve Swap İşlemleri 
266
F. Faktoring İşlemleri 
267
1. Bankalar Tarafından Gerçekleştirilen Faktoring İşlemleri Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmelerde DV 
267
G. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarında DV İstisnası 
268
H. Kamulaştırma İşlemlerinde DV İstisnası 
269
1. Kamulaştırma Bedellerinin Ödenmesinde DV Kesintisi 
269
2. Kamulaştırma ve Ele Atma İşlemleri 
270
3. Kamulaştırma Kararı ve Ödemelerinde DV 
271
4. Kamulaştırmasız El Atma Bedellerinin İcra Yoluyla İlgilisine Ödenmesi Sırasında DV’nin Matrahı 
272
I. Sigorta Şirketlerinin Düzenleyecekleri Kağıtlar 
272
1. Sigorta İşlerinde Hakediş Bedeli Ödemesinde DV 
272
2. Sigorta Poliçelerinde DV 
273
3. Poliçeler ve Yapılan Hakediş Ödemelerinde DV Kesintisi 
273
4. Şirketin Çalışan Personeline Yaptığı Sigortanın DV 
274
İ. Çiftçiler Tarafından Zirai Faaliyetleri ile İlgili Olarak Resmi Dairelere Verilen Taahhütnameler 
274
1. Gelir Desteği İçin Verilen Taahhütnameler 
274
2. ÖTV’si İndirilmiş Yakıt Talep Formu ve Taahhütnamesi”ne Ait DV 
274
J. Kredilerde DV İstisnası 
275
1. Yurt İçi ve Yurt Dışı Finansman Kuruluşlarından Sağlanılan Kredilere İlişkin Yapılan Düzenlemeler 
275
a. 2004/4 Sayılı DVK Sirküleri İle Yapılan Düzenlemeler 
275
b. 2004/5 sayılı DVK Sirküleri İle Yapılan Düzenlemeler 
276
c. 18 Seri No.lu DVK Sirküleri İle Yapılan Düzenlemeler 
276
K. Öğretim Elemanlarının Yurtiçi ve Yurtdışına Eğitim Amacıyla Gönderilmesi Nedeniyle İlgililer Adına Düzenlenen Kamu Personeline Mahsus Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedinin DV 
296
1. Öğretim Elemanlarının Yurtiçi ve Yurtdışına Eğitim Amacıyla Gönderilmesi Dolayısıyla Düzenlenen Kefalet Senedinde DV 
296
2. MEB Tarafından Yurtdışına Eğitime Gönderilen Kişi Adına Düzenlenen Taahhütname ve Kefaletnameden Harç ve DV 
297
3. 657 sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İle Yapılacak Sözleşmenin DV 
298
4. Üniversite Tarafından Sözleşme İle Çalıştırılan İşçi Sayılmayan Öğrencilere Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi 
298
5. Sözleşme İle Çalıştırılan Öğrencilere Verilen Ücretin DV 
300
L. İhbar, Kıdem ve Diğer Tazminatı Ödemeleri 
300
1. Kömür Ocaklarında Çalışan İşçilere Ödenen İhbar ve Kıdem Tazminatları GV ve DV Uygulaması 
300
2. İş Akdi Feshedilen İşçiye Ödenecek Olan Kıdem ve İhbar Tazminatının Hangi Dönemde Gider Yazılacağı 
302
3. Kapıcıya Ödenecek İhbar ve Kıdem Tazminatının Gelir ve DV 
302
4. Şirketin Yurtdışı Şubesinde Çalışan Ancak İşine Son Verilen Personele Ödenen İhbar ve Kıdem Tazminatlarının Vergilendirilmesi 
303
5. Nefaset Bedeli 
304
6. Zarar, Ziyan ve Tazminat Ödemelerinden DV Kesintisi 
305
M. Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı 
305
1. Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi”ne ait İhale Kararında DV 
305
2. Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı İnşaat Sözleşmesinde DV 
306
3. Alt Yüklenici ile Bir Alt Yüklenici Arasında Resmi Şekilde Düzenlenen Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı İnşaat Sözleşmelerinden DV 
307
4. Yapım İşine İlişkin Alt Yüklenici İle İkinci Alt Yüklenici Arasında Düzenlenen Sözleşmenin DV 
308
5. Konut İnşaat Eser Sözleşmelerinde DV 
308
6. Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı İnşaat Sözleşmeleri Kapsamında Taşeronluk Sözleşmesi DV 
309
7. Arsa Karşılığı Gelir Paylaşımı Sözleşmesinin DV 
309
8. Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Yapım Ek Sözleşmesinin DV ve Harç 
310
9. Keşif Artış ve Azalışı İle İlgili Düzenlenen Zeyilnamenin DV 
311
10. Aynı Taşınmazın Yapı Denetimi İçin İki Farklı Tarihte Düzenlenen Hizmet Sözleşmesinin DV 
311
N. Organize Sanayi Bölgeleri 
312
1. OSB’ye Verilen Teminat Mektuplarında DV 
313
2. OSB Tarafından SGK’ya Verilen Beyannameler 
314
3. OSB ile Resmi Daire Arasında Düzenlenen Kira Sözleşmesine İlişkin Yapılacak Ödemelerde DV 
314
4. OSB Tüzel Kişiliğinin Aldığı İhale Kararının DV 
315
5. Satış Vaadi İle Arsa Tahsis Sözleşmesinin DV 
316
O. YTB Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar 
316
1. YTB Kapsamında Lisansız Güneş Enerjisi Santralı Kurma Sözleşmesi 
316
2. YTB Kapsamında Yapılan İşle İlgili Olarak Düzenlenen Kredi Protokolünün DV’den İstisna olup olmadığı 
317
3. YTB Kapsamında Yapılan Sözleşmenin DV 
318
4. YTB Kapsamında Devir İşlemine Ait Yönetim Kurulu Kararı 
319
5. YTB Kapsamında Yapılan İşlerde İhale Kararı, Sözleşme ve Hakediş Ödemelerinde Düzenlenen Kağıtlarda DV Uygulaması 
321
6. YTB’nin Sözleşme İmzalandıktan Sonra Alınması 
322
7. YTB Kapsamında Kira Sözleşmesinin DV 
323
8. Güneş Enerjisi Santrali Sistemi Alımına Ait Sözleşmenin YTB Kapsamında DV 
324
9. YTB Kapsamında Düzenlenen Taşeron Sözleşmesinin DV İstisnası 
324
10. YTB Kapsamında Düzenlenen Sözleşmelerin DV Uygulaması 
325
11. YTB Sahibi Firmanın Alacağı Mallar Nedeniyle Düzenlenecek Kağıtların DV’den İstisna Olup Olmadığı 
326
12. YTB Kapsamında Yapılacak Lise Binası İnşaatı Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtların DV 
327
13. YTB Kapsamında Makina Teçhizat Alınmasında DV 
328
Ö. Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi 
328
1. Yapım İşine İlişkin Alt Yüklenici İle Düzenlenen Sözleşmenin DV 
328
2. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinin DV 
329
3. Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde DV 
330
4. Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı İnşaat Sözleşmeleri Kapsamında Düzenlenen Taşeron Sözleşmesinin DV 
330
5. Alt Yüklenici/Taşeron Sözleşmesinin DV 
331
6. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Gayrimenkul Portföyünde Yer Alan Taşınmaza Ait Sözleşmede DV 
332
7. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenecek Tadil Sözleşmesinin Harç ve DV İstisnası 
332
8. Mutabakat Protokolünün DV’den İstisna Olup Olmadığı 
333
9. Noterde Tasdiki İstenen Ek Protokolde Harç ve DV 
334
10. Devre Mülk Hisseli Gayrimenkul Satış Sözleşmelerinde DV 
334
11. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Taraf Olduğu Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin DV Karşısındaki Durumu 
335
P. Türk Petrol Kanunu Kapsamında Düzenlenen Sözleşmenin DV 
336
1. Petrol Arama Sözleşmelerinde DV İstisnası 
336
2. Doğal Gaz Alım Sözleşmesinin DV’den İstisna Olup Olmadığı 
337
3. TPAO’nun Sürücü Hizmet Alım İşinin DV İstisnası 
337
4. Petrol Hakkı Sahibi İle … Şti Arasında İmzalanan Sözleşme 
338
5. Petrol Arama ve Üretme Faaliyetinde DV 
338
R. Yüksek ve Orta–Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünlerinin İmalatı 
339
1. Yüksek ve Orta–Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünlerinin Üretimi İle İlgili Düzenlenen Kağıtlarda DV İstisnası 
339
2. İşgücü Hizmet Alımı Sözleşmesinin DV 
340
3. Yüksek ve Orta–Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünlerinin Üretimi İle İlgili Düzenlenen Sözleşmelerin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
340
4. Yüksek ve Orta–Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünlerinin Üretimi İle Düzenlenen Sözleşmelerin DV 
341
5. Yüksek ve Orta–Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünlerinin Üretimi İle Düzenlenen Alt Yüklenicilik Sözleşmesinin DV 
341
6. Motorlu Kara Taşıtı İmalatı Faaliyetinde Bulunan Firmanın Yaptığı Kredi Sözleşmesinin DV’den İstisnası 
342
S. Diğer İsisnalar 
343
1. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarında DV 
343
2. Uygunluk Belgesinin DV 
343
3. Döner Sermaye İle AFAD Arasında Düzenlenen Kağıtlarda DV 
344
4. Yardımlaşma Sandığının Hakediş Ödemelerinde DV 
344
5. Yurtdışı Fuarlara Gönderilecek Ürünlerin Nakliyesine Yönelik Sözleşmelerin DV 
345
6. 6331 sayılı Kanun Kapsamında Resmi Kurum ve Kuruluşlar ile KİT’ler Tarafından Yapılan İstihkak Ödemelerinde DV Kesintisi 
346
7. Marka Lisans Sözleşmesinde DV 
346
8. Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanlığı Tarafından Yapılan Ödemelerden DV Kesintisi 
347
9. Gübre İmalatında Kullanılmak Üzere İmzalanan Doğalgaz Alım Sözleşmesinin DV İstisnası 
347
10. Fason Piliç Yetiştiriciliği Mutabakat Formunun DV 
348
11. Darülaceze Başkanlığının Yaptığı Hakediş Ödemelerinde DV 
348
12. Darülaceze Tarafından Alınacak İhale Kararında DV 
349
13. Kredi Kooperatifinin DV istisnası 
349
14. Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.’nin Vereceği Beyannamelerin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
350
15. 6428 sayılı Kanun Kapsamında Sağlık Bakanlığı Yatırımlarında Düzenlenen Sözleşmenin DV 
351
16. 7186 Sayılı Kanun Kapsamında Finansal Yeniden Yapılandırmada DV İstisnası 
352
17. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Düzenlenen Mesafeli Satış Sözleşmelerinin DV 
352
18. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Başvurusu Sırasında Düzenlenen Kağıdın DV 
353
19. Yazma ve Matbu Tarihi Eserlerin Gün Yüzüne Çıkartılması ve Etimolojik Sözlük Çalışması 
354
20. Bankanın Kullandırdığı Nakit Kredinin Geri Ödenmesinden Sonra İpoteğin Fekkine İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtların DV 
355
21. Sözleşmedeki Garanti Hükmüne İstinaden Ayrı Bir Taahhütname Düzenlenmemesi Halinde DV 
355
22. Ağaçlandırma Sahası İçin Düzenlenen Borçlanma Senedinin DV 
356
23. Çalışma Prensipleri Çerçeve Sözleşmesinin DV 
357
24. 696 Sayılı KHK Kapsamında İl Özel İdaresi İle Özel İdaresi Personel AŞ Arasında Düzenlenen Sözleşmenin DV 
358
25. İcra Dairesine İbraz Edilen Kağıtların Vergilendirilmesi 
359
26. Tapuda Düzenlenen Resmi Senetlerde DV 
360
27. Suriyeli Mültecilerin Tedavi ve İlaç Giderleri İçin eczane ve özel hastanelere yapılacak ödemelerde DV 
361
II. ÖZEL KANUNLARA İSTİNADEN DV’DEN MUAF TUTULAN KURULUŞLAR İLİŞKİN İSTİSNALAR 
361
A. Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri, Sulama Kooperatifleri ile Tarım Kredi Kooperatiflerde DV Uygulaması 
362
1. Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin Statüsü 
362
2. Tarım Satış Kooperatifinin Taraf Olduğu Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesinin DV 
363
3. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu Kapsamında Düzenlenen Sözleşmeler 
364
4. Kooperatifin KDV, GV, KV ve DV’den Muaf Olup Olmadığı 
364
5. Sözleşme ve Teminat Senedinin 5488 Sayılı Kanun Kapsamında DV’den İstisna Olup Olmadığı 
365
6. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin Defterlerinin ve Ana Sözleşmelerin Tasdikinin Harçtan ve DV’den Muaf Olup Olmayacağı 
366
7. Çiğ Süt Alımına İlişkin Olarak Üreticiler İle Düzenlenecek Sözleşmelerin DV’den İstisna Tutulup Tutulmayacağı 
366
8. Tarım Kredi Kooperatifi İle İmzalanan Sözleşmenin DV 
367
B. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kaydedilecek Gemiler ve Yatlara İlişkin DV 
368
1. Gemi İnşa ve Temini Sözleşmeleri 
369
2. Gemi İpoteği Sözleşmeleri 
370
3. Gemi İşletilmesi Hizmet Alımına Ait Sözleşmelerde DV 
370
4. Özel Yatta Çalışan Temizlik Personeline Ödenen Ücretlerin DV 
371
5. Zaman Esaslı (Time Charter) Sözleşmelerinde DV 
372
6. Gemi İpoteği Sözleşmesinin DV ve Harç Uygulaması 
373
7. Gemi Yapım Sözleşmelerinin DV İstisnası 
374
8. Gemi Bakım Onarım Sözleşmesinin DV İstisnası 
375
9. Deniz Botu Alımına İlişkin Olarak Malzeme Alımı, İhale Kararı ve Yapılacak Hakediş Ödemelerinde DV istisnası 
375
C. Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları 
377
1. Kefalet Nedeniyle Kooperatif Lehine Düzenlenen İpotek Senetleri 
378
2. Esnaf Odasının KDV ve DV Karşısındaki Durumu 
378
3. Kredi Garanti Fonu A.Ş.’nin Kefaleti Nedeniyle Kefaletin Teminatı İçin Borçlu İle Düzenlenen Rehin Sözleşmesinin DV İstisnası 
379
4. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Tarafından Satın Alınacak Taşınmazın Harç ve DV İstisnası 
379
5. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kanunu Kapsamında DV İstisnası 
380
6. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının Yaptığı Ödemelerde DV 
380
D. Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Çerçevesinde Düzenlenen Kağıtlar 
381
1. Kredi Ödemesi İçin Düzenlenen Protokoller 
382
2. Ek Finansman Temin Sözleşmeleri 
382
3. Alacak Temlik Sözleşmesinin Noterde Tasdik İşlemi 
382
4. Varlık Yönetim Şirketinin Taraf Olduğu, Bankalar, Özel Finans Kurumları ve Mali Kurumların Alacaklarının Devralınmasına İlişkin Temliki Sözleşmelerinin, Kağıtta İmzası Bulunan Diğer Tarafların, DV’den İstisna Tutulması Gerekir 
383
5. Varlık Yönetim Şirketi İle Banka Arasında İmzalanan Temlik Sözleşmelerinin Değiştirilmesine İlişkin Kağıdın DV ve Harcı 
384
6. Varlık Yön. Şirketi Tarafından Kredinin Teminatı İçin Bankaya Temlik Edilen Alacağın Daha Sonda Bankadan Geri Temlik Alınması Halinde, Düzenlenecek Kağıdın DV İstisnası 
385
7. Varlık Fonunun DV İstisnası 
386
E. Kalkınma Bankası Tarafından Kullandırılan Krediler 
387
F. Türk Telekomünikasyon A.Ş. Tarafından Düzenlenen Kağıtlar 
387
G. Özelleştirme İşlemlerinde Düzenlenen Kağıtlar 
388
H. Yap–İşlet–Devret ve Yap–İşlet Modelinde DV 
390
1. Yap–İşlet–Devret Modelinde İstisna Uygulaması 
390
2. Yap–İşlet Modelinde İstisna Uygulaması 
391
3. 3996 Sayılı Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımları 
392
4. Yap–İşlet–Devret Modeli Çerçevesinde Yapılacak İş Nedeniyle Düzenlenecek Kesin İzin Taahhüt Senedinin DV 
392
5. Yap–İşlet–Devret Modeline Göre Düzenlenen Sözleşmeler 
393
6. 3996 Sayılı Kanun Kapsamında Sözleşmelerin Süre Uzatımına İlişkin Düzenlenen Protokolün DV 
394
I. Serbest Bölgelerde DV 
394
1. Serbest Bölge İşlem Formu’nun DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
396
2. Serbest Bölgede Gerçekleştirilen Faaliyet ve İşlemlerle İlgili Olarak Düzenlenen Kağıtların DV 
396
3. Serbest Bölgede Faaliyette Bulunan Firmanın DV Muafiyeti 
397
4. Serbest Bölgede Faaliyet Etmek Üzere Kurulan Şirketin Süresinin Uzatılmasına İlişkin Ana Sözleşmesinin Tadil Metninin Noterde Tasdiki 
397
5. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şirketin Ana Sözleşme Tadili 
397
6. Serbest Bölgede Bulunan Şube Tarafından Yurtdışındaki Grup Firmasına Verilecek Ödünç Para İçin Yapılacak Sözleşmenin DV 
398
7. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Mükelleflerin Yurtdışında Düzenlendikleri Sözleşmelerin Türkçe Tercümesi DV 
398
8. Serbest Bölgedeki Şirketin DV ve KDV Muafiyeti 
399
9. Serbest Bölgede Faaliyette Bulunmayan Şirketin Serbest Bölge İçinde Gemi Temizliği Faaliyetinde Bulunması Sebebiyle Çalıştırdığı İşçilere Ödediği Ücretler Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların DV 
400
10. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Şirketlerin ve Sorumlu Sıfatıyla Nakliyecilerin Verdikleri Serbest Bölge İşlem Formu İle Transit Beyannamelerinin DV 
401
11. Serbest Bölgeye Doğalgaz Getirilmesi Amacıyla Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisiyle Doğalgaz Firması Arasında Düzenlenen Sözleşmeye İlişkin DV Uygulaması 
401
12. Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmanın VD’ye Vereceği Beyannamelerin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
402
13. Serbest Bölgede Kurulacak Kollektif Şirketin Ana Sözleşmesine Noter Harcı ve DV İstisnası 
402
14. Serbest Bölgelerde Alınan İhale Kararının DV 
402
15. Serbest Bölgedeki Şirket İle Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Arasında Düzenlenen Destek Sözleşmenin DV 
403
İ. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Kapsamında Düzenlenecek Kağıtlar 
404
1. Depremden Zarar Gören Binaların Onarımı 
405
2. Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Düzenlenecek Kağıtlar 
406
3. İl Özel İdaresi Tarafından İhale Edilen Eğitim Yapıları Güçlendirme ve Onarım İnşaatına İlişkin Düzenlenen Sözleşmelerde DV 
407
4. 7269 sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Kontrollük Hizmeti İşine İlişkin Düzenlenen Kâğıtların DV 
407
5. 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Taşeron Sözleşmesinin DV 
408
J. Gecekondu Kanunu Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar 
408
1. 775 sayılı Kanun Kapsamında Alınan İhale Kararı ve Düzenlenen Sözleşmenin DV 
408
2. … GYO A.Ş. İle Şirket Arasında Düzenlenen Sözleşmenin ve İhale Kararının DV ve Harç İstisnası 
409
K. 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar 
410
1. İlköğretim Okulu İnşaatları 
412
2. İlköğretim Okulu Spor Salonu İnşaatı İçin Düzenlenen Sözleşme ve Alınan İhale Kararının DV’den İstisna Olup Olmadığı 
413
3. Lise İnşaatları 222 Sayılı Kapsamına Dahil Değildir 
413
4. Halk Eğitim Merkezleri İnşaatı 222 Sayılı Kanun Kapsamına dahil Değildir 
414
5. Anaokulu Yapım İşi ile İlgili Olarak Düzenlenen Kağıtlar 
414
6. İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Yemek İhtiyaçlarının Karşılanması İçin Yapılacak Harcamalara İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtlar 
414
7. İlköğretim Okulu İnşaatı Nedeniyle, Müteahhit ve Köylere Hizmet Götürme Birliği Arasında Düzenlenen Kağıtlar 
415
8. İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Taşıma Merkezi Okullarına Taşınması İşine İlişkin Düzenlenen Kağıtların DV 
415
9. Temizlik Hizmeti Alımına İlişkin Düzenlenen Kağıtların 222 Sayılı Kanuna İstinaden DV İstisnası 
416
10. İlköğretim Okuluna Ait Pansiyon Yapımında DV 
416
11. Öğretmen Evi Yapım İşi 
417
12. Ortaokul Çevre Düzenlemesi İşine İlişkin Sözleşmenin DV 
417
13. Ortaokul İnşaatı Yapımına İlişkin Düzenlenen Sözleşme 
418
14. 222 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık İşine İlişkin Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmenin DV 
418
L. Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman İşlemleri 
418
1. Finansal Kiralama Borcunun İfasına İçin Düzenlenecek Temliknameler 
419
2. İmzalanan Finansal Kiralama Sözleşmesinde Kiralayanın Değiştirilmesi İçin Düzenlenen Kağıdın DV ve Harca Tabi Olup Olmadığı 
420
3. Uçağın Finansal Kiralama Şirketine Satışı Nedeniyle Düzenlenen Devir Temlik Sözleşmesine İlişkin DV 
421
4. Leasing Firmasından Temlik Alınan İcra Dosyasındaki Gayrimenkullerin Satış İşleminin DV ve Harç Uygulaması 
422
M. Hazineye Ait Taşınmaz Malların Satışı ve İrtifak Hakkı Tesisine İlişkin İşlemler Sırasında Düzenlenen Kağıtlar 
423
1. Kamu Arazilerinin Yatırımcılara Tahsisi Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtlar 
423
2. Hazine Arazileri Üzerine İrtifak Hakkı Tesisi 
424
3. Hazine Arazisinin Satılması 
425
N. Özerk Bütçeli Kuruluşlarda DV İstisnası 
425
O. İş Sözleşmeleri 
426
1. DV’den İstisna Tutulacak İş Sözleşmeleri 
426
2. İş Kanunu Kapsamında Düzenlenen İş Sözleşmeleri 
427
3. Devlet Memurları Kanunu Kapsamında Düzenlenen İş Sözleşmeleri 
427
4. Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları ile Düzenlenen İş Sözleşmeleri 
427
5. Öğretmenlerin Başka Bir İş Yerinde Sözleşme İmzalaması Durumunda, İmzalanan Bu Sözleşmelerden Yeniden DV’nin Aranıp Aranılmayacağı 
428
6. İş Güvenliği Sözleşmesinin DV İstisnası 
428
7. Toplu İş Sözleşmesinde DV Uygulaması 
429
Ö. Yabancı Devletler ve Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Kağıtlar 
430
1. AB ve Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Yapılan Hibeler 
430
2. 6426 Sayılı Türkiye ile ABD Arasındaki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının Tasdikine Dair Kanun Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar 
430
3. AT Sözleşmesi Kapsamında Düzenlenen Tedarik Sözleşmesinde DV 
431
4. AB Projesi Kapsamında Türkiye’deki Derneğe Aktarılan Hibe İle İlgili Çalışma Yapmak Üzere Gelen Yabancı Görevliye Ödenen Gider Karşılığının Vergilendirilmesi 
432
5. Yurtdışından Görevli Olarak Gelenlere ve Yurtiçinde Görev Alanlara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi 
434
6. Uluslararası Kuruluşlarca Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nedeniyle Düzenlenen Kağıtların DV 
435
7. Uluslararası Kuruluşlarca Gerçekleştirilecek Faaliyetler Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlarda Bir Kağıtta Birden Fazla Akit Olması Hali 
436
8. NATO İşbirliği İle Geliştirilen Projenin GV ve DV Kesintisi 
437
9. Murabaha Sözleşmesine İstinaden Yapılacak İşlemlerin DV 
437
P. SGK’ya Verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile E–Bildirge Sözleşmeleri 
439
1. SGK’ya Verilecek Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri İle Bu Kurumla Düzenlenecek E–Bildirge Sözleşmelerinde DV Uygulaması 
440
2. Belediyeler Birliği Tarafından SGK’ya Verilecek Sigorta Prim Bildirgeleri 
440
3. Kamuya Yararlı Dernekler Tarafından Verilecek Bildirgeler 
441
4. Ziraat Odası Tarafından SGK’ya Verilecek Beyannameler 
441
5. Sigorta ve Emeklilik Şirketleri İle Emeklilik Yatırım Fonları Kuruluşları Tarafından Verilen Sigorta Bildirgeleri 
441
6. Bina Görevlisi İçin SGK’ya Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 
442
7. Vakıf Üniversitesi Hastanesi Tarafından Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri İle Vergi Beyannamelerinin DV 
442
8. Aile ile Sağlık Merkezlerinde Verilen Vergi Beyannameleri ve Sigorta Bildirgelerinde DV Uygulaması 
443
9. TOBB’nin 5510 Sayılı Kanun Kapsamında DV Muafiyeti 
443
10. 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamında İşçi Kadrosunda Çalışan Personel SGK’ya Verilen Bildirgelerin DV 
444
11. Adlı Tıp Kurumunun SGK Prim Bildirgelerinde DV 
444
12. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezince SGK’ya Verilen Bildirimlerin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
444
13. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca SGK’ya Verilen Prim Bildirgeleri 
445
14. Polis Misafir Evi Muhtasar Beyannamelerinde DV 
445
15. Şehir Hastanesi Döner Sermayesinin DV Muafiyeti 
445
16. SGK’ya Verilen Aylık Bildirgelerde DV istisnası 
446
17. Milli Savunma Üniversitesi Bando Astsubay Meslek Yüksek Okulu Komutanlığı Muhtasar Beyannamelerin DV 
447
18. Komutanlık Askeri Lojman Yönetimi Tarafından Verilecek SGK’ya Verilecek Sigorta Prim Bildirgelerinde DV 
447
19. Kazı Başkanlığının SGK Prim Bildirgelerinde DV 
448
20. Askeri İşyerinin Muhtasar Beyannamesi İle Aylık Prim ve Hizmet Belgesine Ait DV Muafiyeti 
448
21. Tüzel Kişiliği Bulunan Uygulama Otelinin Beyannamelerinde DV Muafiyeti ve Harici Banka Pos Cihazı Kullanma Mecburiyeti 
449
22. Varlık Yönetim Şirketleri Tarafından Verilen Beyannameler 
449
23. Katı Atık Yönetim Birliğince SGK’ya Verilen Bildirgeler 
450
24. Avrupa Birliği Başkanlığı Tarafından Verilen SGK Prim Bildirgelerinde DV Muafiyeti 
451
25. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının SGK Prim Bildirgeleri Nedeniyle DV Muafiyeti 
451
R. Vakıf Üniversiteleri ve İleri Teknoloji Enstitüleri Tarafından Düzenlenen Kağıtlar 
452
1. Vakıf Üniversiteleri Tarafından Verilen Beyannameler 
452
2. Vakıf Üniversitesinin Harç, Damga ve MTV Muafiyeti 
452
3. Vakıf Üniversitesi Tarafından Akademik ve İdari Personele Yapılacak Ödemelerin Gelir ve DV Karşısındaki Durumu 
453
S. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Amacıyla Düzenlenen Kağıtlar 
454
1. Ar–Ge Sözleşme ve İhale Kararı Uygulamasında DV 
455
2. Teknopark İnşaatı Yapmak Üzere Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmenin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
455
3. 4691 sayılı Kanun Kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyette Bulunan Ancak Yönetici Şirket Statüsünde Bulunmayan Firma Tarafından Verilen Beyannamelerin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
456
4. Ar–Ge ve Yenilik Projeleri Kapsamında Düzenlenen Kağıtlar 
456
5. Yazılım Faaliyetlerinin Geliştirilmesini İçeren Alım İşi Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmelerde DV 
457
6. Yönetici Şirketin Vergisel Yükümlülüğü 
458
7. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Bulunan Arsa Tahsisinde DV 
460
8. Tekno Girişim Sermayesi Desteği Alan Şirketin Ar–Ge Projesinde Çalışan Ortaklarına Yaptığı Ücret Ödemelerinde GV ve DV 
460
9. 5746 sayılı Kanun Kapsamında Kentsel Dönüşüm Mimari Projeleri Hazırlanması İşinde DV Uygulaması 
462
10. 5746 sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Danışmanlık, Tasarım ve Hizmet Sözleşmesinin DV 
463
11. 5746 Sayılı Kanuna Göre Destek Sözleşmesinin DV 
463
12. Teknoloji Geliştirme Bölgesi Dışında Yapılan Ücret Ödemelerinde Kurumlar, Gelir, KDV ve DV Uygulaması 
466
13. 5746 sayılı Kanun Kapsamında Sözleşme DV 
467
Ş. Toplu Konut İdaresinin Taraf Olduğu İşlemler Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtlar 
468
1. TOKİ Tarafından Yapılan Hakediş Ödemeleri 
468
2. TOKİ Tarafından İhalesi Yapılan ve İş Ortaklığı Uhdesinde Kalan İşe İlişkin Olarak Taşeronlara Yaptırılacak İşler Nedeniyle Düzenlenecek Sözleşmeler 
469
3. TOKİ Tarafından İhalesi Yapılan İşin 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu Kapsamında DV’den Muaf Olup Olmadığı 
469
4. TOKİ tarafından 7269 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan Ödemeler 
469
T. Riski Alanlara İlişkin Düzenlenen Kağıtlarda DV Uygulaması 
470
1. 6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde İhale Kararı, Sözleşme ve Hakediş Ödemelerinde DV 
470
2. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Bulunan Belediyeye Ait Taşınmazın İhale Sonucu Satılmasında DV Muafiyeti 
470
3.”Riskli Alanı” Üzerine İnşaa Edilecek Gayrimenkullere İlişkin Olarak Düzenlenecek Sözleşmelerin DV, Noter ve Tapu Harcı İle Kullanılacak Kredilerin BSMV’den İstisna Olup Olmadığı 
471
4. 5233 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Alt Yüklenici Sözleşmesinin DV İstisnası 
472
5. 6306 sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Tespit Edilen Gayrimenkule İlişkin Olarak Düzenlenen Taahhütnamenin Noter Harcı ve DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
473
6. 6306 sayılı Kanun Kapsamında İhale Kararı, Sözleşme ve Hakediş Ödemelerinde DV 
473
7. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen Sözleşmenin DV 
474
8. 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yıkılıp Yeniden İnşa Edilecek Binanın Kiralanması İşleminde DV 
474
U. Elektrik Piyasası Kanunu Göre Düzenlenen Kağıtlar 
475
1. 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamında Düzenlenen Sözleşmelerin DV’den İstisna Edilip Edilemeyeceği 
475
2. Yatırım Döneminde Lisans Belgesi Sahibi Firmalarla Üçüncü Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıtlarda DV 
477
3. Üretim Lisansının Tadili Sözleşmesinin DV 
478
4. Üretim Lisansı Sahibi İle Taşeron Arasında Düzenlenen Mal Alım Sözleşmesinin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
478
5. “Çevre Teknolojileri Proje Destekleme Sözleşmesi”nin 6446 sayılı Kanun kapsamında DV ve Harçtan İstisna Olup Olmadığı 
480
6. Kesin İzin Taahhüt Sözleşmesinin 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu Kapsamında Harç ve DV İstisnası 
481
7. 6446 sayılı Kanun Kapsamında Düzenlenen İrtifak Hakkı Tesisinde DV ve Tapu Harca Tabi Olup Olmadığı 
481
Ü. Kalkınma Ajanslarında DV Muafiyeti 
482
1. Kalkınma Ajansı ile Okul Arasında Proje Kapsamında Düzenlenecek Protokol ve Sözleşmenin DV 
482
2. Kalkınma Ajansı Tarafından Verilen Beyannamelerde DV 
483
3. Kalkınma Ajansı ile Firma Arasında Düzenlenen Proje Destek Sözleşmesi 
483
4. Kalkınma Ajansı’nın Mal ve Hizmet Alımları Nedeniyle Yaptığı Hakediş Ödemelerinin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
484
5. Kalkınma Ajansı ile Ziraat Odası Arasında Düzenlenen Sözleşmeler 
484
6. Marangozlar ve Mobilyacılar Odası ile Kalkınma Ajansı Arasında Düzenlenen Destek Sözleşmesinin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
484
7. Kalkınma Ajansı İle Proje Sahibi Meslek Odası Arasında Düzenlenen Mali Destek Programı Kapsamındaki Destek Sözleşmeleri 
485
8. Vakıf ile Kalkınma Ajansı Arasında Düzenlenen Sözleşmenin DV 
486
9. Kalkınma Ajansı İle Birlikte Yürütülen Proje Kapsamında Yapılan Mal Alımlarına Ait Ödemelerin DV 
487
V. Çalışanlara Tanınan Haklar Dolayısıyla Düzenlenen Kağıtlar 
488
1. Ek Emeklilik Aylığı Ödemelerinin Vergilendirilmesi 
488
2. İşe Başlatmama Tazminatı Ödemesinde DV 
489
3. Personelin Maaşına Ek Olarak Yapılacak Seyyar Görev Tazminatı Ödemelerinde GV Kesintisi ve DV 
489
4. Nakden Ödenen Yemek Ücretlerine İlişkin DV 
490
5. Çalışanların Ücretlerine Mahsuben Yapılan Avans Ödemeleri 
490
6. Seyahat Harcamaları Dolayısıyla Verilen Avanslarda DV 
492
7. Özel Okulda Çalışan Öğretmen ve Personele Yapılan Öğretim Yılına Hazırlık, Aile Yardımı ve Ölüm Yardımı Ödemelerinde DV 
492
8. Personele Yapılan Evlenme Yardımlarının DV 
493
9. Üniversite Tarafından Akademik Personele Yapılan Ödemeler İle İdari Personele Yapılan Ek Ödeme ve Özel Hizmet Tazminatında DV 
494
10. Huzur Hakkı Ödemelerinde GV ve DV Uygulamaları 
495
11. Sokak Hayvanlarının Bakımı İçin Kurulan Barınakta Çalışan Kişiye Ödenen Ücretin GV Tevkifatı ve DV 
495
12. Çalışan Personele Yol Masrafı Karşılığı Yapılan Ödemeler 
496
13. Geçici Görevlendirme Nedeniyle Personele Yapılacak Günlük Yevmiye İle Ulaşım ve Konaklama Giderleri Ödemelerinde DV 
497
14. Şirket Çalışanı Öğrenciye Verilen Burslarda DV Uygulaması 
497
15. Şirket İle Kursiyer Arasında Düzenlenen Öğrencilik Sözleşmesinin DV’den İstisna Olup Olmadığı 
499
16. Türkiye’de Faaliyette Bulunan İrtibat Bürosu Çalışanlarına Ödenen Ücretlerin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
499
17. Ücreti Yurt Dışından Ödenen Kişilere Yapılan Ödemelerde DV 
500
İkinci Bölüm
VERGİLEME ÖLÇÜLERİ VE NİSPET
VERGİLEME ÖLÇÜLERİ (Madde 10) 
503
I. BELLİ PARA– VERGİ MATRAHI 
503
A. DV’nin Matrahını Belli Para Teşkil Eder 
503
B. Belli Paranın Tanımı 
503
II. VERGİLEME ÖLÇÜLERİ 
504
A. Nispi DV 
504
1. Kağıdın Nispi Vergiye Tabi Tutulabilmesi İçin İşlem Bedeli Belirlenmelidir 
505
2. Kira Sözleşmelerinin DV’nin Hesaplanması İçin Süre Belirtilmelidir 
506
3. Kira Sözleşmelerinin Kiracının Yenileme Talebine Bağlı Olarak Uzaması Halinde Esas Alınacak Süre 
508
4. Kira Süresinin Tereddütlü Olması 
509
B. Maktu Vergi 
510
C. Belli Parayı İhtiva Eden Kağıtlar Nispi DV’ye Tabi Tutulur 
511
D. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar DV’ye Tabi Tutulmaz 
511
1. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşmeler DV’ye Tabi Değildir 
511
2. Kira Bedeli Belirtilmeyen Kira Sözleşmesinin DV 
512
3. Belli Bir Meblağı İhtiva Etmeyen Lisans Sözleşmeleri DV’ye Tabi Değildir 
513
4. Belli Parayı İçermeyen Taahhütnamenin Harç ve DV 
513
5. ÖTV Beyannamesi Ekinde Yer Alan Taahhütnameler DV’ye Tabi Değildir 
513
6. Götürü Bedel Mal Alım Sözleşmesi 
514
7. İmzalanacağı Tarihte Bedeli Belli Olmayan İş Nedeniyle Düzenlenen Sözleşmeye İlişkin DV ve Noter Harcı 
514
8. Personel Taşımacılığı Sözleşmelerinde DV Matrahı 
515
9. Taşeron Sözleşmesinin DV Matrahı 
515
10. Doğalgaz Dağıtım Sözleşmesinin Matrahının Ne Olacağı İle Söz Konusu Sözleşmenin Ekinde Yer Alan Kefaletnamelerin DV 
516
11. Ön İzin Sözleşmesinin DV Matrahı 
516
III. BELLİ PARANIN KAPSAMI 
517
A. KDV Belli Paraya Dahil Değildir 
518
B. ÖTV, Özel İletişim Vergisi ve Eğitime Katkı Payı DV Matrahına Dahildir 
519
C. Sözleşmelerin Net Ücret Üzerinden Düzenlenmesi 
521
D. Opsiyonlu İşlemlerde Matrah 
522
1. Satın Alma Opsiyonlu Kira Sözleşmesinde DV 
523
2. Belediye İle Şirket Arasında Kira Sözleşmesinin DV 
524
E. DV Matrahını Brüt Kira Bedeli Teşkil Eder 
524
F. Düzenlendiği Tarihte Belli Parayı İhtiva Etmeyen Sözleşmeye Daha Sonra Bedel İlave Edilmesi Halinde DV 
525
G. Düzenlendiği Tarihte Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıdın Atıf Yaptığı Kağıda İstinaden Bedel Tespit Edilmesi Halinde DV 
526
H. Arsa Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığında İnşaat ve Hasılat Paylaşımı Sözleşmesinde DV Matrahı 
527
I. Ücretler Üzerinden Kesilen DV’nin Hesaplanması 
528
İ. Yapım İşlerinde Belli Para İhtiva Etmeyen Kağıtlarda DV 
528
J. Bedeli Belli Olmayan Sözleşmede DV 
529
K. Temerrüt Faizinin DV Matrahına Dahil Olup Olmadığı 
530
IV. KAĞITLARIN VERGİLENDİRİLMESİ 
531
BELLİ PARA GÖSTERME MECBURİYETİ (Madde 11) 
532
YABANCI PARALARIN TÜRK PARASINA ÇEVRİLMESİ (Madde 12) 
534
I. DV MATRAHININ TESPİTİNDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURU 
534
II. KAĞIT İMZALANDIKTAN SONRA KURDAKİ ARTIŞ DİKKATE ALINMAZ 
536
VERGİNİN HESAPLANMASINDA KESİRLER (Madde 13) 
537
NİSPET (Madde 14) 
537
I. VERGİ NİSPETİ 
538
A. Nispi Vergiye Tabi Kağıtlar 
539
1. Belli Parayı İhtiva Ettiklerinde Nispi, İhtiva Etmediklerinde ise Maktu, Vergiye Tabi Kağıtlar 
539
2. Her Halükarda Nispi Vergiye Tabi Kağıtlar 
539
B. Kağıttan Alınacak Azami DV Tutarı 
540
1. Azami Sınır Her Bir Kağıt İçin Ayrı Ayrı Söz Konusudur 
541
2. Bir Kağıtta Birden Fazla Akit ve İşlem Bulunması 
541
3. Kağıdın Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi Hali 
542
4. Azami Tutardan Vergilendirilen Sözleşmedeki İlave İş Değişikliği Nedeniyle Düzenlenen Kağıdın DV 
542
D. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlar 
543
1. Belli Parayı İhtiva Etmeyen Kağıtlarda Yapılan Değişiklikler 
544
2. Maliyet Artı Kâr Sözleşmelerinde DV 
544
3. Belediyelerin İhalesiz Alım Yaptığı İşlere İlişkin Sözleşmelerde DV 
545
4. Kontenjan Tahsis Sözleşmesinde DV 
546
5. Belli Parayı İhtiva Etmediği İçin DV’den İstisna Edilen Kağıda İlişkin Diğer İşlemlerin de Vergi Dışı Kalması Sonucunu Doğurmaz 
548
6. Bedel İçermeyen Taşeron Sözleşmesi 
548
E. Sözleşmenin Düzenlendiği Tarihte Geçerli Olan DV Oranının Uygulanması 
549
II. BELLİ PARAYI İHTİVA EDEN MUKAVELENAMELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE UYGULANACAK DV ORANI 
550
A. Mukavelenamelerin Değiştirilmesi 
550
1. Kağıdın İhtiva Ettiği Bedelin Artırılması 
550
a. Kesin İzin Taahhüt Senedinin Revize Edilmesinde DV 
551
b. Sözleşmede Unvan ve Bedel Değişikliği Yapılmasında DV 
551
2. Kağıtta Yer Alan Miktarın İndirilmesi 
551
3. Sözleşme Hükümlerinin Protokolle Değiştirilmesi 
552
B. Mukavelenamelerin Devri 
552
1. Sözleşmenin Muvafakatname İle Başka Müteahhide Devri 
553
2. Kurumların Nev’i Değiştirmesi Sonucu İş Devri 
555
3. Döviz Üzerinden Düzenlenen Sözleşmelerin Devri 
555
4. Sözleşme Devrinde DV Mükellefi 
556
5. Kiralanan Gayrimenkulün Devri 
556
C. Sözleşmelerin Süresinin Uzatılması 
557
1. Sürenin Kendiliğinden Uzaması 
558
2. Akreditif Mektup ve Telgraflarında Süre Uzatımı 
560
3. Sözleşmenin Süresinin Uzatılması Halinde Uygulanacak DV Oranı 
560
4. Sözleşme Süresinin Uzatılmasında DV 
561
5. Borç Sözleşmesinin Süre Uzatımına İlişkin Kağıdın DV 
561
D. Sözleşmenin Feshi 
562
1. Genel Olarak 
562
2. Akreditiflerin Feshi Sözleşmesinin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
563
3. DV’nin Doğmasından Sonra Sözleşmenin Fesh Edilmesi Vergiyi Doğuran Olayı Ortadan Kaldırmaz 
563
III. YABANCI ÜLKELERDE DÜZENLENEN KAĞITTA VERGİ ORANI 
564
Üçüncü Bölüm
VERGİNİN ÖDENMESİ
ÖDEME ŞEKİLLERİ (Madde 15) 
565
PUL YAPIŞTIRILMASI ŞEKLİYLE ÖDEME (Madde 16) 
565
BASILI DAMGA KONULMASI ŞEKLİ İLE ÖDEME (Madde 17) 
566
MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİYLE ÖDEME (Madde 18) 
567
İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEME (Madde 19) 
567
I. İSTİHKAKTAN KESİNTİ USULÜNE TABİ OLANLAR 
568
II. İSTİHKAKTAN KESİNTİ USULÜNE TABİ KAĞITLAR 
568
BASILI DAMGA KONULMASINDA ÖDEME ZAMANI (Madde 21) 
568
MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERDE ÖDEME ZAMANI (Madde 22) 
569
I. MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMELERDE ÖDEME ZAMANI 
569
II. MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEMEDE MÜKELLEFİYET TÜRLERİ VE MÜKELLEFLERİN ÖDEVLERİ 
572
A. Sürekli Mükellefiyete İlişkin Esaslar 
572
1. Zorunlu Olarak Sürekli Mükellefiyet Kapsamına Alınan Kurumlar Kuruluşlar ve Şirketler 
572
2. İhtiyari Olarak Sürekli Mükellefiyet Kapsamına Alınabilecek Kişi ve Kuruluşlar 
572
3. Limited Şirketlerde Durum 
573
4. Serbest Meslek Erbabının Sürekli DV Mükellefiyeti 
573
5. Banka Şubelerinin Sürekli DV Mükellefiyeti 
574
6. DV Defterinin Tutulması 
575
7. Elektronik Ortamda Yapılan Satışların Kaydı 
580
B. Verginin Beyanı ve Ödenmesi 
581
1. Genel Olarak 
581
2. Sürekli DV Mükelleflerinin DV’ye Konu İşlemlerinin Bulunmadığı Dönemlerde DV Beyannamesi ve Bildirimi Vermeyeceği 
581
3. Merkez ve Şubelerin Beyanname Verecekleri VD 
582
C. Süreksiz Mükellefiyete İlişkin Esaslar 
582
1. Sürekli Mükellefiyet Kapsamındaki Bir Kısım Mükelleflere İhtiyarilik Hakkının Tanınması 
582
2. İhtiyarilik Hakkından Yararlanabilen Sürekli Mükellefler 
583
3. Süreksiz Mükellefiyette Defter Tutma 
583
4. Süreksiz Mükellefiyette Verginin Beyanı ve Ödeme Zamanı 
583
D. Zorunlu veya İhtiyari Olarak Sürekli veya Süreksiz DV Mükellefiyeti Dışında Kalanların Uyacakları Esaslar 
583
E. Makbuz Karşılığı Ödemeye İlişkin Özellikli Durumlar 
584
1. Genel Bütçeli Daireler ile Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıtlara (İhale Kararları Hariç) Ait DV 
584
2. Genel Bütçeli Daireler Tarafından Alınan İhale Kararlarına Ait DV 
584
3. VD’lerine Tasdik İçin Getirilen Bilançolar, Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özetlerine Ait DV 
584
4. Damga Vergisinde Sorumluluk 
585
a. Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettiren Mükelleflerin Diğer Kişilerle Birlikte Düzenledikleri Kağıdın DV 
585
b. Sürekli DV Mükelleflerinin Birlikte Düzenledikleri Kağıdın DV 
585
5. Noterliklerde Düzenlenen veya Tasdik İçin Getirilen Kağıtların DV 
586
6. Menşe Şahadetnamelerine Ait DV’nin Beyan ve Ödenmesi 
586
7. Gümrük Beyannamelerine İlişkin DV’nin Ödenme Usulü 
587
8. Gümrük İdarelerine Verilen Geçici Tescil Numaralı Transit Beyannamelerinde DV 
588
9. Gümrük Giriş Beyannamesi İle Menşe Şahadetnamesinin 3833 Sayılı Kanun Kapsamında DV’den İstisnası 
589
10. Bedelsiz İhracata İlişkin Düzenlenecek Gümrük Beyannameleri 
589
11. Kira Sertifikası İhracına Yönelik Olarak Düzenlenen Rehin Sözleşmesinin DV ve Harca Tabi Olup Olmadığı 
590
12. Farklı Gümrük Beyannamesi Ekinde İbraz Edilen EUR.1, Form A, Menşe Şehadetnamesi Gibi Belgelerin DV 
591
13. Gümrük Beyannamesi Ekinde İbraz Edilen İhracatçı Beyanının DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
592
14. Vergi Beyannameleri ve Eklerine İlişkin DV’nin Ödenmesi 
593
a. Kağıt Ortamında Düzenlenip Verilen Beyannamelerle Eklerine İlişkin DV’nin Ödenmesi Usulü 
593
b. Elektronik Ortamda Düzenlenip VD’ye Gönderilen Beyannamelere İlişkin DV’nin Ödenmesi 
593
c. Düzeltme Beyannamelerinin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
593
15. İkmalen Tarh Edilen DV ve Cezasının Ödenmesi 
594
16. ÖTV Beyannamesi Ekinde Verilen Taahhütnamelerde DV Uygulaması 
594
17. Sözleşmenin Tarafı Olan Mükelleflerin Her İkisinin de Sürekli DV Mükellefiyeti Bulunması Halinde DV’nin Ne Şekilde Beyan Edilip Ödeneceği 
594
İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEMELERDE ÖDEME ZAMANI (Madde 23) 
595
I. İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEMELERDE BEYAN VE ÖDEME ZAMANI 
595
II. İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİYLE ÖDEME UYGULAMASI 
595
III. İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİ İLE ÖDEME USULÜNÜN KAPSAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 
596
Dördüncü Bölüm
SORUMLULUK
VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK (Madde 24) 
597
I. VERGİ VE CEZADA SORUMLULUK 
597
A. Kağıtları İbraz Edenlerin Sorumluluğu 
598
1. Tek İmzalı Kağıtlarda İbraz Edenlerin Sorumluluğu 
598
2. Birden Fazla İmzalı Kağıtlarda İbraz Edenlerin Sorumluluğu 
599
3. DV’nin Geç Ödenmesi Halinde Kesilmesi Gereken Vergi Ziyaı Cezası ve Gecikme Zammının Kimin Tarafından Ödeneceği 
599
B. Vergiden Muaf Tutulan Kuruluşlarla Kişiler Arasında Düzenlenen Kağıtlarda Sorumluluk 
600
C. DV Mükelleflerinin Sorumluluğu 
601
D. Resmi Daireler veya Noterlerce Düzenlenen Kağıtlara İlişkin Sorumluluk 
601
ÖZEL SORUMLULUK HALLERİ (Madde 25) 
602
Beşinci Bölüm
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
RESMİ DAİRELERİN MECBURİYETİ (Madde 26) 
603
DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR İLE KİŞİLERİN MECBURİYETİ (Madde 27) 
604
I. NOTERLERİN MECBURİYETİ 
605
A. Genel Olarak Noterlerin Sorumluluğu 
605
B. DV Vergi Dairesine Ödenmiş Kağıtta Noterlerin Sorumluluğu 
607
C. Yurt Dışında Düzenlenerek Notere İbraz Edilen Evlenme İşleri İlgili Kağıtların DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
608
II. BANKALAR KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ VE MAKBUZ KARŞILIĞI ÖDEME KAPSAMINDA BULUNAN MÜKELLEFLERİN MECBURİYETLERİ 
608
KAĞITLARIN TERKİ (Madde 28) 
610
BAZI ÖDEMELERDE UYULMASI GEREKEN ESASLAR (Madde 29) 
611
VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI (Madde 30) 
612
I. DV VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINDADIR 
612
II. DV’DE CEZA UYGULANMASI 
612
A. Gecikme Faizi Uygulanması 
613
1. DV’ye Uygulanacak Gecikme Faizinin Hesaplanmasında, Sözleşmenin İbraz Tarihinin Esas Alınması Gerekir 
613
B. Usulsüzlük Cezaları 
614
1. Genel Usulsüzlük Cezası 
614
a. DV Beyannamesinin Süresinde Verilmemesine İlişkin Usulsüzlük Cezası 
614
b. Sürekli Mükellefiyette Vergiye Tabi İşlem Bulunmaması Nedeniyle Beyanname Verilmemesi Halinde Usulsüzlük Cezası uygulanabilir mi? 
615
c. Sürekli Mükellefiyete Tabi Mükellefler Beyanname Vermedikleri İçin Takdir Komisyonuna Sevk Edilir mi? 
615
2. Özel Usulsüzlük Cezası 
615
a. DV Ödenmemiş veya Noksan Ödenmiş Kağıtları İşleme Koyan Noterlere Kesilecek Özel Usulsüzlük Cezası 
615
b. Elektronik Ortamda Beyanname Verilmesi Mecburiyetine Uyulmaması Halinde Kesilmesi Gereken Özel Usulsüzlük Cezası 
616
C. Ortak Hükümler 
617
1. DV Cezasında Sorumluluk 
617
2. En Az Ceza Haddi 
617
D. Ödeme Usulüne Uymamanın Müeyyidesi 
617
III. PİŞMANLIK VE ISLAH HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 
618
IV. UZLAŞMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI 
618
V. DV’DE ZAMAN AŞIMI UYGULAMASI 
619
A. DV Zamanaşımına Tabidir 
619
B. DV’de Zamanaşımı Uygulaması 
619
1. DV’de Vergiyi Doğuran Olay 
619
2. DV’de Zamanaşımı 
620
3. Zamanaşımlı Kağıdın Hükmünden Yeniden Yararlanılması Halinde DV 
621
4. Zamanaşımı Süresi Dolduktan Sonra Hükmünden Faydalanılan İhale Kararı 
623
5. Zamanaşımına Uğramış Kağıdın Mahkemeye İbrazı 
625
6. Zamanaşımından Sonra Resmi Daireye İbraz Edilen Sözleşme Fotokopisi 
625
7. Yatırımları veya İhracatı Teşvik Belgesi Kapsamında Düzenlenen Kağıtlarda Zamanaşımı 
627
8. Tarafları Şahıs ve A.Ş. Olan Kira Sözleşmesinin Tarh Zamanaşımına Uğradıktan Sonra VD’ye İbrazı Nedeniyle DV 
629
VERGİ ORAN VE MİKTARLARININ YENİDEN TESPİTİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER (Mükerrer Madde 30) 
630
I. YENİDEN DEĞERLEME ORANINA GÖRE MAKTU VERGİLERDEKİ OTOMATİK ARTIŞLAR 
631
II. BAKANLAR KURULU’NA TANINAN YETKİLER 
631
A. Elektronik Ortamda Gönderilen Kağıtlarda Yetki 
631
B. SPK’ca Düzenlenmesi Öngörülen Kağıtlara İlişkin Yetki 
632
1. Aracılık Sözleşmeleri 
632
2. Repo ve Ters Repo Sözleşme ve Taahhütnameleri 
633
a. Aracı Şirket ile Gerçek Kişiler Arasında Düzenlenen Repo ve Ters Repo Çerçeve Sözleşmesi ile Menkul Değerler Aracılık Sözleşmesinin Vergilendirilmesi 
633
b. Mevduat ve Repodan Elde Edilen Faiz Gelirleri Sebebiyle Bankalarca Düzenlenen Kağıtların DV Karşısındaki Durumu 
634
3. Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhraçları ile İlgili Sözleşmeler 
634
C. Sermaye Piyasası Araçlarının İhracına İlişkin Olarak Düzenlenen Makbuz ve Kağıtlar ile Konut Finansmanı Kuruluşlarının İşlemlerinde DV İstisnası 
635
1. Sermaye Piyasası Araçları ile Bu Araçların İhracına İlişkin Düzenlenen Kağıtlara Ait İstisna 
635
2. Konut Finansmanı Kuruluşlarının Konut Finansmanı İşlemleri ile Bu Kuruluşların İpotekli Sermaye Piyasası Araçları, Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler ve Varlık Finansmanı Fonlarını Temsilen Menkul Kıymet İhracı ve Bu İhraca Konu Teminatlarla İlgili Olarak Düzenlenen Kağıtlara Ait İstisna 
635
3. İpotek Finansmanı Kuruluşları ile Konut Finansmanı Fonlarının Muafiyeti 
636
4. İstisna ve Muafiyet Açısından DV’ye İlişkin Diğer Hususlar 
636
D. (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Maktu ve Nispi Vergileri Artırma ve İndirme Yetkisi 
636
KALDIRILAN HÜKÜMLER (Madde 31) 
637
EK MADDELER 
637
I. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINA İLİŞKİN İSTİSNA 
637
II. DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DV İSTİSNASI 
638
A. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde DV ve Harç İstisnası Uygulamasına İlişkin Genel Tebliğ Hakkında Açıklamalar 
643
III. DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖZELGELER 
645
A. İhracat İşlemleri 
645
1. İhracatı Gerçekleştirmek İçin Düzenlenen Ortaklar Kurulu Kararı ve Satış Sözleşmesine İlişkin DV İstisnası 
645
2. Geminin İhraç Edilmesine İlişkin Olarak Düzenlenecek Satış Senedi 
646
3. İhracata İlişkin Olarak Düzenlenecek Temliknamenin DV İstisnası 
646
4. İhracat Alacaklarının Devredilmesi ile İlgili Olarak Düzenlenen Temliknamenin ve Temlikname Koşullarına Uyulacağını İçeren Taahhütnameye İlişkin DV 
647
5. İhracat Sözleşmesinin Türkçe Tercümesinin Notere Onayı Sırasında DV 
647
6. EUR.1 ve Form A Belgelerinin Menşe Şahadetnamesi Sayılıp Sayılmadığı ile Yurt Dışında Düzenlenen Menşe Şahadetnamelerinin DV 
648
7. Türk ve Yabancı Bayraklı Gemilere Yapılan Boya Teslimlerine İlişkin Düzenlenen Beyannamelerinin DV 
649
8. İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Sorumluluğu 
649
9. Transit Ticarette DV İstisnası 
650
10. Hava Aracı İhracatında DV İstisnası 
650
11. İhraç Edilmek Üzere Satın Alınan Malların Teminatını Oluşturmak Amacıyla Yapılacak İpotek İşleminin DV ve Harç İstisnası 
651
12. Askeri ve Mali İşbirliği Kapsamında Düzenlenen Sözleşmeler 
652
B. Yapım İşlerinde DV İstisnasının Uygulanması 
652
1. Üniversite Hastane İnşaatı İle İlgili İhale Kararı ve Sözleşmenin DV 
652
2. Uluslararası İhalelerde DV İstisnası 
653
3. Yurtdışında Yapılan İşle İlgili Olarak Alınan İhale Kararı, Sözleşme, Avans ve Hakediş Ödemelerinde DV 
653
4. Merkezi Türkiye’de Bulunan Şirketin Azerbeycan’daki Şubesi Tarafından Yürütülecek İşe İlişkin Olarak, Şirket Merkezi Tarafından Türkiye’de Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmenin DV 
654
5. Yerli imalatçı Firma İle Uluslararası İhaleyi Kazanan Adi Ortaklık Arasında Düzenlenen Temliknamede DV 
656
6. VRHİB’ne İstinaden İhale Kararı, Sözleşme ve Hakediş Ödemelerinin DV’den İstisna Olup Olmadığı 
656
7. VRHİB Kapsamında Hakediş Ödemelerinde DV istisnası 
657
8. Kent Huzurevi Yapım İşinde Düzenlenen Sözleşmenin DV 
658
9. Hakediş Ödemelerinde Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde DV 
659
10. Hakediş Ödemelerinde DV İstisnası 
659
11. Hakediş Alacağı Kapsamında Temlikname Düzenlenmesi 
660
12. Yurt Dışında Taşeron Olarak Üstlenilen İşle İlgili Sözleşmenin DV’den İstisna Olup Olmadığı 
660
13. Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde İhale Kararının DV 
661
14. VRHİB Olmayan Yerli ve Yabancı Katılımcılara Açık İhale Kararında DV 
661
15. Resmi Kurumlara Eğitim ve Konaklama Hizmeti Verilmesine İlişkin İhale Kararlarında DV İstisnası 
662
16. Savunma Sanayi Açısından Önem Arz Eden İşe Ait İhale Kararının DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
662
C. Turizm Faaliyetlerinde DV İstisnasının Uygulanması 
663
1. Seyahat Acenteliği Faaliyeti Dolayısıyla Alınan VRHİB’ne İstinaden DV’den İstisna Olup Olmadığı 
663
2. Turizm Müessesesinin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Olarak Düzenlenen Sözleşmelerin DV İstisnası 
663
3. Turistik Otel İşletmeciliğinde Kontenjan Konaklama Sözleşmesi 
664
4. Turizm Faaliyetlerine İlişkin Destek Ödemelerinin VRHİB Kapsamında DV İstisnası 
665
5. Belediyelerce Yürütülen Sosyal Destek Programı Kapsamında Çalıştırılacak Personel İçin Verilecek SGK Prim ve Hizmet Bildirgeleri 
666
6. Turizm Yatırım Belgesi Kapsamında Düzenlenen Taahhütnamelerde Harç ve DV 
666
D. Uluslararası Taşıma İşlerinde Düzenlenen Kağıtlarda DV İstisnası 
667
1. Navlun Sözleşmesinin DV’den İstisna Olup Olmadığı 
667
2. Uluslararası Yolcu ve Yük Taşımacılığı Faaliyetinde DV 
667
3. Uluslararası Taşıma İşinde DV İstisnası 
669
4. Türkiye Kızılay Derneği İle İmzalanan Yurtiçi ve Yurtdışı Taşıma Sözleşmesinin DV’den İstisna Olması 
669
E. Gümrük İşlemlerinde Kullanılan Belgelerin DV İstisnası 
670
1. İhracata İlişkin Düzenlenen Konşimentoların DV 
670
2. Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamelerinin Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği 
670
3. İhracat ve Transit Ticaret İle İlgili Düzenlenen Gümrük Beyannamelerinin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
671
4. Transit Refakat Belgesi, Özet Beyanname ve TR–1 Belgelerinin DV İstisnası 
673
5. Kati İhracata Yönelik Olarak İşçilik İşlemi Amacıyla Serbest Bölgeye Geçici Olarak Gönderilen Mallara İlişkin Olarak Gümrük Müdürlüğüne Verilecek Beyannamelerin DV 
673
6. Gümrük Beyannamesi Ekinde İbraz Edilen ATR, EUR.1, Form A Gibi Belgelerin Ayrı Ayrı DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
674
F. Döviz Kazandırıcı Bir Kısım İşlemlerde DV Uygulamaları 
675
1. Döviz Kazandırıcı İşlemlerde Re’sen DV İstisnası Uygulanması Durumunda Gerçekleşmeyen Kısma Ait Vergi 
675
2. Yüksek ve Orta Yüksek Teknolojili Sanayi Sınıfında Yer Alan Ürünlerin İmalatına İlişkin Olarak Düzenlenen Kağıtların DV 
676
3. İmalat ve Satış İşinin DV İstisnası 
677
4. Tıbbi Donanım, Malzeme ve Mobilya Alım İşi Sözleşmesinin DV 
677
5. VRHİB Kapsamında Tasfiye Protokolünün DV 
678
6. Takas Sözleşmesinin DV’den İstisna Olup Olmadığı 
678
7. Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Katılım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Kapsamında Ekipman Tedarik Sözleşmesinin DV 
679
8. Mersin Limanına Yapılan Taşıma Sözleşmesi 
680
9. Gemi Bakım Onarım Sözleşmesinin DV İstisnası 
681
10. Sipariş Sözleşme Formlarının DV İstisnası 
681
11. 25 Yıl Süreli Taşınmaz Kiralama ve Gelir Paylaşımı İşinin Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında DV İstisnası 
683
12. Taahhüt Senedi ve Kesin İzin Taahhüt Senedinin Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Kapsamında Olup Olmadığı 
684
13. Franchising Sözleşmesinin Döviz Kazandırıcı Faaliyet Kapsamında DV’den İstisna Olup Olmayacağı 
684
14. Uçak Kiralama Sözleşmesinin DV’den İstisna Olup Olmadığı 
685
15. YTB’ne Sahip Firmanın Teşvik Kapsamındaki Malları Yurt İçinde VRHİB’ne Sahip Firmadan Satın Alması Durumunda Düzenlenen Sözleşmede DV 
685
16. DİİB Sahibi İmalatçı Şirket Adına Düzenlenmiş “VRHİB’ne İstinaden Düzenlenen Temliknameler 
686
17. 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Kapsamında Düzenlenen Mutemetlik Sözleşmesinin DV’den İstisna Olup Olmadığı 
687
ESKİ HÜKÜMLERİN UYGULANMASI (Geçici Madde 1) 
687
PEŞİN ALINAN RESİMLER (Geçici Madde 2) 
687
DÜNYA ÜNİVERSİTELER ARASI SPOR OYUNLARI İLE İLGİLİ DÜZENLENEN KAĞITLARA İLİŞKİN İSTİSNA (Geçici Madde 3) 
687
YÜRÜRLÜK (Madde 32) 
687
YETKİ (Madde 33) 
687
DAMGA VERGİSİ KANUNUNA EKLİ TABLOLAR 
688
Üçüncü Kısım
EKLER
Birinci Bölüm
İHALE KARARLARININ DAMGA VERGİSİ KANUNU KARŞISINDAKİ DURUMU
I. İHALE MEVZUATI 
709
A. İhale Kanunları 
709
B. İhale Kararının Tanımlanması 
709
C. Damga Vergisine Tabi İhale Kararları 
710
1. Resmi Dairelerin Tanımı 
710
2. Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşun Tanımı 
710
D. İhale Usulleri 
711
E. İhaleye Katılmak İçin Verilen Teminatın İadesi 
712
II. İHALE KARARLARINDA DV UYGULAMASI 
712
A. İhale Kararlarının DV’ye Tabi Tutulmasının Koşulları 
712
1. Ortada Bir İhale Kararı Bulunmalıdır 
712
2. İhale Kararı Resmi Daireler veya Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar Tarafından Alınmış Olunmalıdır 
713
3. Kurumun İhale Kanununa Tabi Olması Şart Değildir 
713
4. İhale Kararlarında Şahıs ve Bedel Gösterilmesi Şarttır 
714
5. İhale Kararında Yapılacak İş Belirtilmelidir 
714
B. İhale Kararlarında DV Uygulama Halleri 
714
1. İhaleyi Yapacak Kurumun Resmi Daire veya Kamu Tüzel kişiliğini Haiz Kurum Olması 
714
2. Özel Sektörde Faaliyet Gösteren Şirketler Tarafından Yapılan İhaleler 
716
C. Belediye Başkanının Onayıyla Kira Süresinin Uzatılması Sözleşmelerinde DV Uygulaması 
716
D. İSKİ’nin Hakediş Ödemeleri, Sözleşme ve İhale Kararında DV 
717
III. İHALE KARARLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 
718
A. İhale Kararının Mükellefi 
718
B. İhale İşlemlerinde DV’yi Doğuran Olay 
719
1. İhale İçin Karar Alınması Halinde Vergiyi Doğuran Olay 
719
2. İhale Kararının Alınmasını Gerektirmeyen Hallerde Vergiyi Doğuran Olay 
720
3. Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kurumların Almış Olduğu İhale Kararı DV’ye Tabidir 
720
4. Devir Nedeniyle İkinci Kez Yapılan İhale İşleminde DV 
721
5. Belediyenin Gayrimenkûl Satışında Düzenlenen Kâğıtlarda DV 
721
6. Belediye Tarafından 5393 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan İhale Kararı İle Düzenlenen Sözleşmenin DV Uygulaması 
722
C. DV Matrahı 
723
1. Yabancı Para Cinsinden Düzenlenen Kağıtlarda DV Matrahı 
724
2. Resmi Daireler Tarafından Yapılan Ödemelerde DV Matrahı 
725
3. Yapım İşinde Yapılacak İşin Belli Bedeli İçermeyen Sözleşmenin DV 
725
4. İhale Kararının Hangi Bedel Üzerinden Ödeneceği 
726
D. İhale Kararı ve Sözleşmelere Ait DV’nin Ödenmesi 
726
1. Genel Bütçeli Kuruluşlar 
726
a. Genel Bütçeye Dahil Daireler Tarafından Alınan İhale Kararlarına Ait DV’nin Ödenmesi 
726
b. Genel Bütçeye Dahil Daireler Tarafından Alınan İhale Kararları Dolayısıyla Düzenlenen Sözleşmeler İlişkin DV’nin Ödenmesi 
727
c. Sonradan İmzalanacak Kağıtta Ortaya Çıkan Kur Farkları 
728
2. Özel Bütçeli İdareler, Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Kuruluşlar, İl Özel İdareleri ve Belediyeler Tarafından Alınan İhale Kararları ile Düzenlenen Sözleşmelere İlişkin DV’nin Ödenmesi Usulü 
728
3. Alım İhalesi Neticesinde Düzenlenen Sözleşmenin DV’nin Sözleşmenin İmzalanmasından Önce Ödenmesi Gerektiği 
729
E. İhale Bedellerinin Ödenmesine Ait DV Kesintisi 
729
1. Resmi Daireler Tarafından Yapılan İstihkak Ödemeleri 
729
2. Kamu Kurumlarına Kesilen Fatura Ödemelerinden DV Kesintisi 
731
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Belediyeye Yapılan Su Faturaları Ödemeleri Nedeniyle Düzenlenecek Kağıtlar İçin DV Kesintisi 
731
4. Kira ile Su, Elektrik ve Yakıt Kullanımına İlişkin Olarak Yapılacak Ödemelerden DV Kesintisi Uygulanması Gerektiği 
732
5. 222 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İş İçin Yapılan Hakediş Ödemeleri Nedeniyle Düzenlenen Kağıtlara Ait DV 
732
6. Yapım İşine Ait Hakediş Ödemelerinde DV Kesintisi 
733
7. Belediye İktisadi İşletmesinin Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Ödemelerinin DV’ye Tabi Olup Olmadığı 
733
8. Hakediş Ödemelerine İlişkin DV’nin Makbuz Usulü İle Ödenmesi 
734
9. Belediyeye Bağlı Şirket Tarafından Hakediş Ödemelerinde DV 
734
10. Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Projeleri Kapsamında Sözleşme Düzenlenmesi ve Hakediş Ödemelerinde DV 
735
11. Sulhname Yoluyla Yapılan Hakediş Ödemeleri 
735
12. Taraflardan Birinin Sözleşmeyi İmzalamaması Hali 
736
IV. İHALE KARARLARININ İPTAL EDİLMESİ NEDENİYLE ÖDENEN DV’NİN İADE EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ 
737
A. İhale Kararlarının İptal Edilmesi 
737
V. İHALE İŞLEMLERİNDE DV İSTİSNALARI 
740
A. 222 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan İhaleler 
740
1. Taşımalı İlköğretim Uygulaması Çerçevesinde Yapılan Taşıma Sözleşmelerinde ve İhale Kararlarında DV 
740
2. Anaokullarının Yapımı ile İlgili Olarak Bir Tarafı İlköğretim İdaresi ya da İlköğretim İdaresi Adına Temsilen İl Özel İdaresi Teşkil Etmek Kaydıyla Düzenlenen Sözleşmelerin DV’den İstisna Tutulması Gerekir 
741
3. Taşıma Giderleri İçin Yapılacak Harcamalara İlişkin Olarak Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmelerin, Bir Tarafını İlköğretim İdaresi Adına Temsilen İl Özel İdaresi Teşkil Etmesi Halinde DV’den İstisna Edilip Edilmeyeceği 
742
4. İl Özel İdare Müdürlüğünce İlköğretim Okullarının Yapım ve Onarım İşlerine İlişkin Alınan İhale Kararının, Düzenlenen Sözleşmelerin ve Yapılan Hakediş Ödemelerine İlişkin DV 
742
5. 222 Sayılı Kanun Kapsamında Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı İle İş Ortaklığı Arasında Düzenlenen Sözleşmenin DV 
743
6. Ortaokullarda Yapılacak İşlere İlişkin Olarak Düzenlenen İhale Kararı ve Sözleşmelerin DV İstisnası 
743
B. 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında Yapılan İhaleler 
743
1. Arkeolojik Sit Alanı ve Doğal Sit Alanı Olan ve Üzerlerine Kesin Yapılanma Yasağı Getirilen Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Olan Parseller Üzerinde Bulunan Gayrimenkullerin Onarım ve Restorasyonuna İlişkin İşler Nedeniyle Alınan İhale Kararlarının ve İmzalanan Sözleşmelerin DV 
743
2. Taşınmaz Kültür Varlığı Olarak Tescilli Taşınmaza İlişkin Restorasyon İşine Ait İhale Kararı ve Sözleşmeden DV Alınıp Alınmayacağı 
744
3. Tescilli Binanın Restorasyon İşleri 
745
4. Tapu Kütüğünde Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Kaydı Bulunan I ve II. Grup Olarak Gruplandırılmış Gayrimenkuller ile Arkeolojik Sit Alanı ve Doğal SİT Alanı Olan ve Üzerlerine Kesin Yapılanma Yasağı Getirilen Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Onarım ve Restorasyonu 
745
5. İştira (Alım) Hakkı Sözleşmesinin Harç ve DV Matrahı 
746
C. İktisadi Devlet Teşekkülünce Alınan İhale Kararları 
747
D. 5746 Sayılı Kanun Uygulamasında İhale Kararı ve Sözleşme DV 
747
E. Uluslararası İhaleye Çıkılan Yapım İşleri 
749
F. Serbest Bölgelerde Düzenlenen İhaleler 
749
G. Üniversite Hastanesi Yapım İşinde DV 
750
H. Vakıflar Tarafında Alınan İhale Kararları 
750
1. Mehmetçik Vakfınca Alınan İhale Kararlarının DV 
750
2. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Tarafından Alınan İhale Kararı 
751
I. Gecekondu Kanunu Kapsamında Düzenlenen İhale Kararları 
752
İ. Büyükşehir Belediyesinin Ortağı Olduğu Şirketin Binek Aracı Alımına İlişkin Düzenlenen Teklif Değerlendirme Tutanağının DV 
753
J. Üniversitelerde Sürdürülen Araştırma Projeleri Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşleri İhalelerinde Düzenlenecek Kağıtların DV 
753
K. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Çerçevesinde Alınan İhale Kararı İle Yapılan Hakediş Ödemelerinin DV 
753
L. Resmi Daire Tarafından Arsa Satışında İhale Kararı DV 
754
M. Sözleşme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Alınan İhale Kararı 
754
N. OSB Tüzel Kişiliğinin Aldığı İhale Kararının DV 
755
O. Bir Kısım İhale Kararlarında DV Uygulaması 
756
1. TİGEM Tarafından Alınan İhale Kararları İle Düzenlenen Sözleşmelerin DV 
756
2. İş Artışı Olmaksızın, Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan Fiyat Farklarında İhale Kararı ve Sözleşmenin DV 
756
VI. İHALE KARARLARI UYGULAMASINDA GÖRÜLEN ÖZELLİKLİ DURUMLARIN DV KARŞISINDAKİ DURUMU 
757
A. Doğrudan Temin Usulü 
757
1. Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda DV 
758
2. Doğrudan Temin Usulü İle Devir Sözleşmelerinde DV 
760
3. TEDAŞ’ın Doğrudan Temin Usulüne Göre Yaptığı Alımlarına Ait Hakediş Ödemelerinin DV 
761
4. Resmi Daireler Tarafından İhale Kararı ve Sözleşme Düzenlenmemesi 
761
5. KİT tarafından İhale Kararı ve Sözleşme Düzenlememesi 
761
B. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler ve İş Eksilişi 
762
1. Bakım ve Onarım Hizmetlerinde İş Artışının DV 
765
2. Azami Tutardan Vergilendirilen Sözleşmedeki İlave İş Değişikliği Nedeniyle Düzenlenen Kağıdın DV 
768
3. Madde İle İlgili Danıştay Karar Özetleri 
769
C. Sözleşmelerin Devri 
770
1. Devir İşlemlerine İlişkin İhale Kararının DV 
770
2. Şirketin Nev’i Değiştirmek Suretiyle İş Devri 
771
3. Ferdi İşletmenin Sermaye Şirketine Dönüşmesi Halinde Yapılacak İş Devri 
771
4. Ortaklar Arasında İş Devri 
772
5. Yapım Sözleşmesinin Devrine İlişkin Düzenlenen Sözleşmenin DV 
772
D. Fiyat Farkı Verilebilmesi 
772
1. Fiyat Farkı Verilmesinin Şartları ve DV Uygulaması 
773
2. İhale Bedeli Değiştirilmeksizin Süre Uzatımlarında DV Uygulaması 
776
E. Sürekli Tedarik ve Kullanıma Arzı Gerektiren Haller 
776
F. Çerçeve Anlaşmaları 
777
G. Gayrimenkulün Hissedara Satılması Durumunda DV 
778
H. Yüzer Duba Alımında İhale Kararı ve Sözleşme DV 
779
I. Resmi Daire Sıfatını Taşımayan veya Kamu Tüzel Kişiliğini Haiz Olmayanlarca Alınan İhale Kararlarında DV 
780
İ. Promosyon Sözleşmesi ve İhale Kararının DV 
780
J. Bedel İçermeyen İhale Kararının DV 
781
K. Kamu İhale Kurumu Yemek Servisi Hizmetleri İşletmesi Tarafından Yemek Hizmeti Hakediş Ödemelerinden DV Kesintisi 
783
L. Göçmen Sağlığı Yaşam Merkezi Yapım İşinin DV 
784
M. Yüklenicinin Alt Taşeron İle Yaptığı Sözleşmeye Ait DV’nin Ödenmesinden Sorumluluk 
785
N. 3833 sayılı Kanun Kapsamında Sözleşme ve İhale Kararının DV 
786
O. Güvenlik Hizmeti Alımına Ait Sözleşmenin DV 
787
Kaynakça 
791
Kavramlar Dizini 
793