Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde
Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma Borcu
Ekim 2020 / 1. Baskı / 132 Syf.
Fiyatı: 47.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kiracının kiralananı özenle kullanma borcu TBK m. 316'da düzenlemişse de borcun kapsamı belirlenirken bu hüküm ile sınırlı kalınmamalıdır. Kiracının kiralananı özenle kullanma borcunun kapsamı belirlenirken diğer yan edim yükümlülükleri de dikkate alınacağı için çalışmamızın birinci bölümünde bu borçlar geniş anlamda anlatılmamış, sadece özenle kullanma borcu ile ilişkileri açıklanmıştır.

Kitabın ikinci bölümünde kiralananı sözleşmeye uygun kullanma, özenli kullanma, taşınmazda oturanlar ile komşulara saygı göstermek şeklinde üç alt bölüm yer almakta konu doktrinde verilen örnekler ve güncel Yargıtay kararları ile somutlaştırılmaktadır.

Çalışmanın üçüncü bölümünde kiracının kiralananı özenle kullanma borcuna aykırılık durumunda, genel hükümlere göre tazminat, eski hâle iade ve kiraya verenin TBK m. 316'ya göre kira sözleşmesi fesih imkânı anlatılmıştır. TBK m. 316'ın gerekçesinde eski hükümde herhangi bir değişiklik yapılmadığı belirtilmiş; fakat özellikle özenle kullanmama durumunda kira sözleşmesinin feshi düzenlemesinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca bu bölümde eski hükümdeki değişiklikler ayrıntılı bir şekilde anlatılmış; gerek eski kanunumuza gerek mehaz kanuna göre birtakım farklılıklar içeren TBK m. 316/II-III hükmüne getirilen eleştirilere de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Kiracının Borçları ve Yan Edim Yükümlülüklerinin Özenle Kullanma Borcu İle İlişkisi
Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma Borcu
Kiracının Kiralananı Özenle Kullanma Borcuna Aykırılığın Sonuçları
Barkod: 9789750263743
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 132
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
ÖNSÖZ  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
Birinci Bölüm
KİRACININ BORÇLARI VE
YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN
ÖZENLE KULLANMA BORCU İLE İLİŞKİSİ
I. GENEL OLARAK  17
II. KİRA BEDELİNİ ÖDEME BORCU  19
A. Kira Bedelinin Belirlenmesi  20
B. Ödeme Yeri  22
C. İfa Zamanı  25
D. Kiracının Temerrüdü  27
1. Temerrüt Faizi  28
2. Sözleşmenin Feshi  28
E. Kira Bedelinin Tespiti Davası  29
III. TEMİZLİK VE BAKIM GİDERLERİNİ ÖDEME BORCU  32
IV. AYIPLARI KİRAYA VERENE BİLDİRME BORCU  34
V. KİRACININ KATLANMA BORÇLARI  38
A. Genel Olarak  38
B. Ayıpların Giderilmesine Katlanma Borcu  38
C. Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  41
D. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılmasına Katlanma Borcu  42
VI. KİRACININ GERİ VERME BORCU  42
VII. KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR  44
A. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri  44
B. Kira Sözleşmesinin Devri  45
C. Hapis Hakkı  46
İkinci Bölüm
KİRACININ KİRALANANI
ÖZENLE KULLANMA BORCU
I. GENEL OLARAK  47
II. HÜKMÜN HUKUKİ NİTELİĞİ  48
III. KİRACININ KİRALANANI ÖZENLE KULLANMA BORCUNUN KAPSAMINA GİREN HÂLLER  49
A. Kiralananı Sözleşmeye Uygun Kullanma  49
1. Genel Olarak  49
2. Kullanma Amacına Uygun Kullanma  50
a. Kullanma Amacının Açıkça Belirlenmesi  50
b. Kullanma Amacının Açıkça Belirlenmemesi  50
3. Kullanıma İlişkin Diğer Sınırlamalara Uyma  52
4. Yönetim Planındaki Yükümlülüklere Uygun Davranma  54
5. Sözleşmede Kararlaştırılan ve Kullanımla İlgili Olmayan Borca Aykırılık Hâlleri  56
B. Kiralananı Özenli Kullanmak  59
1. Genel Olarak  59
2. Kiracının Kiralanana Göstermesi Gereken Özenin Derecesi  61
3. Özen Borcunun İhlaline İlişkin Örnekler  63
a. Kiralananda Değişiklik Yapılması  63
b. Kiralananı Koruma Yükümlülüğüne Aykırılık  65
c. Kiralananın Kötü Ünle Anılmasına Yol Açmak  66
d. Diğer Yan Edim Yükümlülüklerine Aykırı Davranmak  67
e. Kiralananda Hayvan Bulundurulması  69
f. Kiracının Kendi Müşterileriyle Olan İlişkileri  72
g. Kiralananın Kullanılmaması  73
C. Taşınmazda Oturanlar ile Komşulara Saygı Göstermek  74
1. Genel Olarak  74
2. Saygı Gösterilmesi Gereken Kimseler  75
a. Kiralananın Bulunduğu Taşınmazda Oturanlar  76
b. Komşular  78
c. Kiraya Veren ve Yakınlarının Durumu  80
3. Gösterilmesi Gereken Saygı  81
D. Taşkın Kullanım  84
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN EYLEMLERİNDEN SORUMLULUK  86
Üçüncü Bölüm
KİRACININ KİRALANANI
ÖZENLE KULLANMA BORCUNA AYKIRILIĞIN
SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  89
II. YASAL DÜZENLEME  90
III. ESKİ HÂLE İADE  91
IV. TAZMİNAT  91
V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  93
A. Şartları  95
1. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde  95
a. Esaslı İhlal  95
b. İhtar  98
c. Süre Tayini  100
aa. Genel Olarak  100
bb. Süre Vermeye Gerek Olmayan Hâller  101
aaa. Kiralanana Kasten Zarar Verilmesi  102
bbb. Süre Vermenin Yararsız Olması  104
ccc. Çekilmezlik  106
d. Aykırılığın Devam Etmesi  107
e. Yazılı Fesih Beyanı  108
f. Tarafların Kusuru  109
2. Adi Kira Sözleşmelerinde  110
B. Feshin Sonuçları  111
1. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi  111
2. Tazminat  111
VI. TESLİMDEN ÖNCE ÖZENLE KULLANMA BORCUNA AYKIRI DAVRANILACAĞININ ANLAŞILMASI  112
SONUÇ  115
Kaynakça  121
Kavram Dizini  131
 


Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
294.00 TL
İndirimli: 204.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Arif Burhanettin Kocaman
Ekim 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Ekim 2020
219.00 TL
İndirimli: 153.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Gülce Yüce
Ekim 2020
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
ÖNSÖZ  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
Birinci Bölüm
KİRACININ BORÇLARI VE
YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN
ÖZENLE KULLANMA BORCU İLE İLİŞKİSİ
I. GENEL OLARAK  17
II. KİRA BEDELİNİ ÖDEME BORCU  19
A. Kira Bedelinin Belirlenmesi  20
B. Ödeme Yeri  22
C. İfa Zamanı  25
D. Kiracının Temerrüdü  27
1. Temerrüt Faizi  28
2. Sözleşmenin Feshi  28
E. Kira Bedelinin Tespiti Davası  29
III. TEMİZLİK VE BAKIM GİDERLERİNİ ÖDEME BORCU  32
IV. AYIPLARI KİRAYA VERENE BİLDİRME BORCU  34
V. KİRACININ KATLANMA BORÇLARI  38
A. Genel Olarak  38
B. Ayıpların Giderilmesine Katlanma Borcu  38
C. Kiralananın Gösterilmesine Katlanma Borcu  41
D. Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapılmasına Katlanma Borcu  42
VI. KİRACININ GERİ VERME BORCU  42
VII. KİRA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR  44
A. Alt Kira ve Kullanım Hakkının Devri  44
B. Kira Sözleşmesinin Devri  45
C. Hapis Hakkı  46
İkinci Bölüm
KİRACININ KİRALANANI
ÖZENLE KULLANMA BORCU
I. GENEL OLARAK  47
II. HÜKMÜN HUKUKİ NİTELİĞİ  48
III. KİRACININ KİRALANANI ÖZENLE KULLANMA BORCUNUN KAPSAMINA GİREN HÂLLER  49
A. Kiralananı Sözleşmeye Uygun Kullanma  49
1. Genel Olarak  49
2. Kullanma Amacına Uygun Kullanma  50
a. Kullanma Amacının Açıkça Belirlenmesi  50
b. Kullanma Amacının Açıkça Belirlenmemesi  50
3. Kullanıma İlişkin Diğer Sınırlamalara Uyma  52
4. Yönetim Planındaki Yükümlülüklere Uygun Davranma  54
5. Sözleşmede Kararlaştırılan ve Kullanımla İlgili Olmayan Borca Aykırılık Hâlleri  56
B. Kiralananı Özenli Kullanmak  59
1. Genel Olarak  59
2. Kiracının Kiralanana Göstermesi Gereken Özenin Derecesi  61
3. Özen Borcunun İhlaline İlişkin Örnekler  63
a. Kiralananda Değişiklik Yapılması  63
b. Kiralananı Koruma Yükümlülüğüne Aykırılık  65
c. Kiralananın Kötü Ünle Anılmasına Yol Açmak  66
d. Diğer Yan Edim Yükümlülüklerine Aykırı Davranmak  67
e. Kiralananda Hayvan Bulundurulması  69
f. Kiracının Kendi Müşterileriyle Olan İlişkileri  72
g. Kiralananın Kullanılmaması  73
C. Taşınmazda Oturanlar ile Komşulara Saygı Göstermek  74
1. Genel Olarak  74
2. Saygı Gösterilmesi Gereken Kimseler  75
a. Kiralananın Bulunduğu Taşınmazda Oturanlar  76
b. Komşular  78
c. Kiraya Veren ve Yakınlarının Durumu  80
3. Gösterilmesi Gereken Saygı  81
D. Taşkın Kullanım  84
IV. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN EYLEMLERİNDEN SORUMLULUK  86
Üçüncü Bölüm
KİRACININ KİRALANANI
ÖZENLE KULLANMA BORCUNA AYKIRILIĞIN
SONUÇLARI
I. GENEL OLARAK  89
II. YASAL DÜZENLEME  90
III. ESKİ HÂLE İADE  91
IV. TAZMİNAT  91
V. KİRA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ  93
A. Şartları  95
1. Konut ve Çatılı İşyeri Kira Sözleşmelerinde  95
a. Esaslı İhlal  95
b. İhtar  98
c. Süre Tayini  100
aa. Genel Olarak  100
bb. Süre Vermeye Gerek Olmayan Hâller  101
aaa. Kiralanana Kasten Zarar Verilmesi  102
bbb. Süre Vermenin Yararsız Olması  104
ccc. Çekilmezlik  106
d. Aykırılığın Devam Etmesi  107
e. Yazılı Fesih Beyanı  108
f. Tarafların Kusuru  109
2. Adi Kira Sözleşmelerinde  110
B. Feshin Sonuçları  111
1. Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi  111
2. Tazminat  111
VI. TESLİMDEN ÖNCE ÖZENLE KULLANMA BORCUNA AYKIRI DAVRANILACAĞININ ANLAŞILMASI  112
SONUÇ  115
Kaynakça  121
Kavram Dizini  131
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020