Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Açıklamalı ve İçtihatlı
İş Güvencesi ve İşe İade Davaları
İş Hukukunda Zorunlu Arabuluculuk
Mart 2018 / 1. Baskı / 525 Syf.
Fiyatı: 111.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitapta, iş güvencesi kavramı, iş güvencesinin uluslararası gelişimi özellikle İLO Sözleşmesi ele alınmıştır. Daha sonra iş güvencesinin Türkiye'deki gelişimine özet olarak ele yer verilmiştir.

4857 Sayılı İş Kanunu'na göre, iş güvencesinden yararlanma koşulları, hangi işçilerin ve sözleşmelerin bu kapsama girdiği, işçi sayısı, kıdem bakımından ayrıntılı olarak ele alınmış, öğretide farklı görüşlere yer verilmiş ve uygulama da izah edilmeye çalışılmıştır.

İlk defa hukuk sistemimizde yer alan geçerli neden kavramının haklı neden ile farklılıkları ortaya konulmaya çalışılmış, konuya ilişkin farklı görüşlere de yer verilerek somutlaştırılmaya gayret gösterilmiştir.

İş güvencesi bakımından önemli olan ve birçok durumda geçerlilik şartı olması nedeniyle, iş sözleşmesinin feshinde usul ve şekil ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Fesih bildirimine itiraz ve sonuçları, mahkemeye ve hakeme başvuru, yargılama usulü, mahkemenin vereceği kararlar, ispat, istinaf ve temyiz durumu incelenmiştir.

Geçersiz feshin sonuçları incelenmiş, işçinin başvurusu, bu başvuru üzerine işverenin işçiyi işe başlatıp başlatmaması, bunların hukuki sonucu özellikle boşta geçen dört aylık ücret ve iş güvencesi tazminatı ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Kitabın son bölümde ise, iş hukukuna zorunlu arabuluculuk uygulaması açıklanarak özellikle işe iade davasına yansıması açıklanmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Genel Olarak İş Güvencesi Kavramı
4857 Sayılı İş Yasasına Göre İş Güvencesi
Fesih Bildiriminde İtiraz ve Usulü
Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları
Genel Olarak Arabuluculuk
Barkod: 9789750247620
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 525
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar listesi  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI
I. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI  19
II. İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI ALANDA GELİŞİMİ  22
III. 158 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ  24
1. Sözleşmenin Yöntem ve Kapsamı  25
a. Yöntemi  25
b. Kapsamı  25
2. Sözleşmeye Göre Geçerli Nedenler  27
3. İş İlişkisinin Sona Erdirilmesinde Uygulanacak Usul  28
4. Sözleşmeye Göre İtiraz Usulü ve Sonuçları  28
5. İş İlişkisinin Sona Erdirilmesinde Bildirim Süreleri, İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı ve Gelirin Korunmasına İlişkin Diğer Yöntemler  29
a. Bildirim Süresi veya Tazminatı  29
b. Kıdem Tazminatı ve Gelirin korunmasına İlişkin Diğer Yöntemler  30
6. Ekonomik, Teknolojik, Yapısal veya Benzer Nedenlerle Hizmet İlişkisine Son Verme Özellikleri, İşçi Temsilcisine Danışma  30
IV. İŞ GÜVENCESİNİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ  31
İkinci Bölüm
4857 SAYILI İŞ YASASINA GÖRE
İŞ GÜVENCESİ
I. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI  35
1. İş Kanununa Göre İşçi veya Basın İş Kanunu Kapsamında Gazeteci Olma  35
2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Olması  37
3. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi  46
4. İşletmeye Bağlı Aynı İş Kolunda En Az Otuz İşçi Çalışması  49
5. İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması  56
6. Belirli Düzeyde İşveren Vekili veya Yardımcısı Olmaması  59
II. İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  61
III. FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIRILMASI  95
1. İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan Sebepler  98
a. Verimlilik  98
b. Performans Değerlendirme  101
2. İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler  104
3. Geçerli Neden–Haklı Neden Ayrımı  108
4. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler  111
5. Feshin Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi  115
IV. FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIRILMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  118
V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL VE ŞEKİL  132
1. Fesih Bildirimi’nin Yapılma Usulü, Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Bildirilmesi  132
2. İşçinin Davranışı ve Verimi Nedeniyle Fesihte Savunmasının Alınması  136
3. Haklı Nedenle Fesihte Savunma Alma Zorunluluğunun Bulunmaması  137
VI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL VE ŞEKİL İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  138
Üçüncü Bölüm
FESİH BİLDİRİMİNDE
İTİRAZ VE USULÜ
I. ARABULUCULUĞA VE İŞ MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI  176
1. Davanın Tarafları, Konusu ve Yetkili/Görevli Arabulucu /Mahkeme  176
a. Davanın Konusu  176
b. Davanın Tarafları  177
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  179
2. Davanın Niteliği  181
3. İşe İade Talebi ile Birlikte veya Terditli Olarak Diğer Taleplerin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği  182
4. Dava Açma Süresi  185
5. Yargılama Usulü  188
a. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  190
b. Dava Açılırken Yatırılması Gereken Harçların Miktar ve Oranları  192
6. İspat Yükü  193
7. Arabuluculuk Süreci ve Mahkemenin Vereceği Kararlar  196
a. Davanın Reddi Kararı  198
b. Davanın Kabulü Kararı  198
c. Davanın Konusuz Kalması  200
8. İşe İade Davasının İstinaf İncelemesi  203
II. ÖZEL HAKEME BAŞVURULMASI  205
1. Hakem Şartı veya Sözleşmesi  205
2. Toplu İş Sözleşmeleri’ne Konulan Hakem Şartı  207
III. İŞE İADE DAVASINDA FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  209
Dördüncü Bölüm
GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN
FESHİN SONUÇLARI
I. FESHİN GEÇERSİZLİĞİ KARARI VE İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURMASI  306
II. BAŞVURAN İŞÇİNİN DAVET EDİLMESİNE RAĞMEN İŞE GELMEMESİ  309
III. İŞVERENİN İŞÇİYİ BAŞLATMASI  311
1. Fesih Bildiriminin Geçersiz Sayılması ve Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin Ödenmesi  311
2. Dava Devam Ederken İşçinin İşe Başlatılması  316
3. Peşin Ödenen Bildirim Süresine Ait Ücret ile Kıdem Tazminatının Mahsubu  317
IV. İŞVERENİN İŞÇİYİ BAŞLATMAMASI  319
1. İş Sözleşmesinin İşe Başlatılmamayla Sona Ermesi, İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi  320
2. İş Güvencesi Tazminatı (İşe Başlatmama Tazminatı)  321
a. İş Güvencesi Tazminatının Niteliği  321
aa. İşçinin Ölümü  322
bb. İşyerinin Kapanması  323
b. Tazminatın Belirlenmesi ve Miktarı  324
c. İş Güvencesi Tazminatına Uygulanacak Faizin Başlangıcı  327
3. Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin ve Diğer Hakların Ödenmesi  328
V. GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN NİTELİĞİ  335
VI. GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  336
VII. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA  378
VIII. TOPLU İŞTEN ÇIKARMA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  382
IX. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK (DEĞİŞİKLİK FESHİ)  392
X. İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ VE İŞ GÜVENCESİ  404
XI. İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ VE DEĞİŞİKLİK FESHİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  406
Beşinci Bölüm
I. GENEL OLARAK ARABULUCULUK  439
II. ZORUNLU ARABULUCULUK  446
1. 7036 Sayılı İş Kanununa Göre Zorunlu Arabuluculuk  446
2. 7036 Sayılı İş Kanununa Göre Zorunlu Arabuluculuğun Kapsamı  448
a. İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar  448
b. İşveren Tarafından İşçiye Karşı Açılacak Alacak Davaları  451
c. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  451
d. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan Davalar  452
3. Zorunlu Arabuluculukta Yetki  453
4. Zorunlu Arabuluculukta Temsil  455
5. Arabulucunun Seçimi, Süresi, Ücreti, Yapılan Giderler  456
a. Arabulucunun Seçimi  456
b. Arabulucunun Süresi  458
c. Arabulucunun Ücreti  460
d. Arabuluculukta Yapılan Giderler  462
6. Geçerli Bir Mazeret Göstermeksizin Arabuluculuk İlk Toplantısına Katılmama  464
7. Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi  465
a. Tarafların Uyuşmazlık Konuları Üzerinde Anlaşmaya Varması  465
b. Tarafların Uyuşmazlık Konuları Üzerinde Anlaşmaya Varamaması  467
III. 7036 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE GETİRİLEN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER  467
1. İşe İade Davası Bakımından Getirilen Değişiklikler  467
a. Dava Açma Süresi  467
b. Arabulucuda Anlaşma  470
c. Yargılama Usulü  472
d. Boşta Geçen Dört Aylık Ücret İşe Almama Tazminatı  473
e. İşe İade Davasının İstinaf İncelemesi  475
2. Zamanaşımı, İlamların Tebliği Bakımından Getirilen Değişiklikler  477
Sonuç  479
EKLER
EK– 1: Arabuluculuk Bürosuna Başvuru Dilekçesi Örneği  483
EK– 2: Arabulucu Tarafından Yapılan Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu  484
EK– 3: İlk Oturum Tutanağı Örneği  487
EK– 4: Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı  488
EK– 5: Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı  490
EK– 6: Sulh Hukuk Mahkemesi İcra Edilebilirlik Şerhi  492
MEVZUAT  493
Kaynakça  521
Kavramlar Dizini  527
Özgeçmiş  528
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar listesi  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI
I. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI  19
II. İŞ GÜVENCESİNİN ULUSLARARASI ALANDA GELİŞİMİ  22
III. 158 SAYILI ILO SÖZLEŞMESİ  24
1. Sözleşmenin Yöntem ve Kapsamı  25
a. Yöntemi  25
b. Kapsamı  25
2. Sözleşmeye Göre Geçerli Nedenler  27
3. İş İlişkisinin Sona Erdirilmesinde Uygulanacak Usul  28
4. Sözleşmeye Göre İtiraz Usulü ve Sonuçları  28
5. İş İlişkisinin Sona Erdirilmesinde Bildirim Süreleri, İhbar Tazminatı, Kıdem Tazminatı ve Gelirin Korunmasına İlişkin Diğer Yöntemler  29
a. Bildirim Süresi veya Tazminatı  29
b. Kıdem Tazminatı ve Gelirin korunmasına İlişkin Diğer Yöntemler  30
6. Ekonomik, Teknolojik, Yapısal veya Benzer Nedenlerle Hizmet İlişkisine Son Verme Özellikleri, İşçi Temsilcisine Danışma  30
IV. İŞ GÜVENCESİNİN TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ  31
İkinci Bölüm
4857 SAYILI İŞ YASASINA GÖRE
İŞ GÜVENCESİ
I. İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI  35
1. İş Kanununa Göre İşçi veya Basın İş Kanunu Kapsamında Gazeteci Olma  35
2. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Olması  37
3. İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi  46
4. İşletmeye Bağlı Aynı İş Kolunda En Az Otuz İşçi Çalışması  49
5. İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması  56
6. Belirli Düzeyde İşveren Vekili veya Yardımcısı Olmaması  59
II. İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  61
III. FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIRILMASI  95
1. İşçinin Yeterliliğinden Kaynaklanan Sebepler  98
a. Verimlilik  98
b. Performans Değerlendirme  101
2. İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler  104
3. Geçerli Neden–Haklı Neden Ayrımı  108
4. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Sebepler  111
5. Feshin Son Çare Olması (Ultima Ratio) İlkesi  115
IV. FESHİN GEÇERLİ NEDENE DAYANDIRILMASI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  118
V. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL VE ŞEKİL  132
1. Fesih Bildirimi’nin Yapılma Usulü, Fesih Sebebinin Açık ve Kesin Bildirilmesi  132
2. İşçinin Davranışı ve Verimi Nedeniyle Fesihte Savunmasının Alınması  136
3. Haklı Nedenle Fesihte Savunma Alma Zorunluluğunun Bulunmaması  137
VI. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE USUL VE ŞEKİL İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  138
Üçüncü Bölüm
FESİH BİLDİRİMİNDE
İTİRAZ VE USULÜ
I. ARABULUCULUĞA VE İŞ MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI  176
1. Davanın Tarafları, Konusu ve Yetkili/Görevli Arabulucu /Mahkeme  176
a. Davanın Konusu  176
b. Davanın Tarafları  177
c. Görevli ve Yetkili Mahkeme  179
2. Davanın Niteliği  181
3. İşe İade Talebi ile Birlikte veya Terditli Olarak Diğer Taleplerin İleri Sürülüp Sürülemeyeceği  182
4. Dava Açma Süresi  185
5. Yargılama Usulü  188
a. Dava Dilekçesinde Bulunması Gereken Hususlar  190
b. Dava Açılırken Yatırılması Gereken Harçların Miktar ve Oranları  192
6. İspat Yükü  193
7. Arabuluculuk Süreci ve Mahkemenin Vereceği Kararlar  196
a. Davanın Reddi Kararı  198
b. Davanın Kabulü Kararı  198
c. Davanın Konusuz Kalması  200
8. İşe İade Davasının İstinaf İncelemesi  203
II. ÖZEL HAKEME BAŞVURULMASI  205
1. Hakem Şartı veya Sözleşmesi  205
2. Toplu İş Sözleşmeleri’ne Konulan Hakem Şartı  207
III. İŞE İADE DAVASINDA FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  209
Dördüncü Bölüm
GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN
FESHİN SONUÇLARI
I. FESHİN GEÇERSİZLİĞİ KARARI VE İŞÇİNİN İŞVERENE BAŞVURMASI  306
II. BAŞVURAN İŞÇİNİN DAVET EDİLMESİNE RAĞMEN İŞE GELMEMESİ  309
III. İŞVERENİN İŞÇİYİ BAŞLATMASI  311
1. Fesih Bildiriminin Geçersiz Sayılması ve Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin Ödenmesi  311
2. Dava Devam Ederken İşçinin İşe Başlatılması  316
3. Peşin Ödenen Bildirim Süresine Ait Ücret ile Kıdem Tazminatının Mahsubu  317
IV. İŞVERENİN İŞÇİYİ BAŞLATMAMASI  319
1. İş Sözleşmesinin İşe Başlatılmamayla Sona Ermesi, İhbar ve Kıdem Tazminatı Ödenmesi  320
2. İş Güvencesi Tazminatı (İşe Başlatmama Tazminatı)  321
a. İş Güvencesi Tazminatının Niteliği  321
aa. İşçinin Ölümü  322
bb. İşyerinin Kapanması  323
b. Tazminatın Belirlenmesi ve Miktarı  324
c. İş Güvencesi Tazminatına Uygulanacak Faizin Başlangıcı  327
3. Boşta Geçen Sürelere İlişkin Ücretin ve Diğer Hakların Ödenmesi  328
V. GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN NİTELİĞİ  335
VI. GEÇERSİZ FESHİN SONUÇLARI İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  336
VII. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA  378
VIII. TOPLU İŞTEN ÇIKARMA İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  382
IX. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK (DEĞİŞİKLİK FESHİ)  392
X. İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ VE İŞ GÜVENCESİ  404
XI. İŞ SÖZLEŞMESİ’NİN SENDİKAL NEDENLE FESHİ VE DEĞİŞİKLİK FESHİ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  406
Beşinci Bölüm
I. GENEL OLARAK ARABULUCULUK  439
II. ZORUNLU ARABULUCULUK  446
1. 7036 Sayılı İş Kanununa Göre Zorunlu Arabuluculuk  446
2. 7036 Sayılı İş Kanununa Göre Zorunlu Arabuluculuğun Kapsamı  448
a. İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalar  448
b. İşveren Tarafından İşçiye Karşı Açılacak Alacak Davaları  451
c. İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları  451
d. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Diğer Sosyal Güvenlik Mevzuatından Kaynaklanan Davalar  452
3. Zorunlu Arabuluculukta Yetki  453
4. Zorunlu Arabuluculukta Temsil  455
5. Arabulucunun Seçimi, Süresi, Ücreti, Yapılan Giderler  456
a. Arabulucunun Seçimi  456
b. Arabulucunun Süresi  458
c. Arabulucunun Ücreti  460
d. Arabuluculukta Yapılan Giderler  462
6. Geçerli Bir Mazeret Göstermeksizin Arabuluculuk İlk Toplantısına Katılmama  464
7. Arabuluculuk Faaliyetinin Sona Ermesi  465
a. Tarafların Uyuşmazlık Konuları Üzerinde Anlaşmaya Varması  465
b. Tarafların Uyuşmazlık Konuları Üzerinde Anlaşmaya Varamaması  467
III. 7036 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE GETİRİLEN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER  467
1. İşe İade Davası Bakımından Getirilen Değişiklikler  467
a. Dava Açma Süresi  467
b. Arabulucuda Anlaşma  470
c. Yargılama Usulü  472
d. Boşta Geçen Dört Aylık Ücret İşe Almama Tazminatı  473
e. İşe İade Davasının İstinaf İncelemesi  475
2. Zamanaşımı, İlamların Tebliği Bakımından Getirilen Değişiklikler  477
Sonuç  479
EKLER
EK– 1: Arabuluculuk Bürosuna Başvuru Dilekçesi Örneği  483
EK– 2: Arabulucu Tarafından Yapılan Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu  484
EK– 3: İlk Oturum Tutanağı Örneği  487
EK– 4: Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı  488
EK– 5: Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı  490
EK– 6: Sulh Hukuk Mahkemesi İcra Edilebilirlik Şerhi  492
MEVZUAT  493
Kaynakça  521
Kavramlar Dizini  527
Özgeçmiş  528
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019