İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra–İflas Hukuku Günleri Sempozyumu–I Prof. Dr. Murat Atalı, Doç. Dr. Mert Namlı  - Kitap

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra–İflas Hukuku Günleri Sempozyumu–I

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
321
Barkod:
9786254328381
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
290,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Medeni usul hukuku ile icra ve iflas hukuku maddi hukukun mahkemeler ve cebri icra organları eliyle uygulanması alanına taalluk ederler. Oysa maddi hukuk düzenlemeleri hukuki ilişkilerin düzenlenmesi bağlamında uygulanmak için mahkemelere yahut cebri icra organlarına ihtiyaç göstermezler; bilakis bu yolla uygulanmaları daha ziyade kendilerine ilişkin ihlal iddiası sadedinde uyuşmazlık çıkıp konunun mahkemeye yahut cebri icra organına taşınmasına bağlıdır. Medeni usul hukuku ile icra ve iflas hukukunun bu özelliği, bu hukuk dalları bakımından yargı pratiğini, ezcümle yargısal içtihatların önemini çok artırmaktadır. Binaenaleyh, söz konusu alanlara ilişkin bilimsel etkinliklerden azami faydanın hasıl olabilmesi için öğreti ve uygulamanın bir arada bulunması gereklidir.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı olarak bu düşünceden yola çıkarak, Yargıtay Başkanlığı ile de görüşerek, söz konusu iki alanda, seçilmiş konular özelinde öğreti ve uygulamayı bir araya getirmeyi hedefledik. Böylece akademik değeri ve pratik önemi yüksek olan konuları, öğretinin ve uygulamanın birlikte değerlendirmesine, birbirlerinin bakış açılarını ve fikirlerini doğrudan öğrenmelerine ve böylece her iki kesim için de bundan bir fayda hasıl olmasına bir zemin hazırlamış olduğumuzu düşünüyorum.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
AÇILIŞ KONUŞMALARI 
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı) 
Prof. Dr. Mahmut AK (İstanbul Üniversitesi Rektörü) 
Zekeriya BİRKAN (Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı) 
Mehmet AKARCA (Yargıtay Başkanı) 
YASAL DÜZENLEME VE TEORİK BOYUTUYLA DELİLLERİN GÖSTERİLMESİ VE SUNULMASI 
Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ 
YASAL DÜZENLEME VE TEORİK BOYUTUYLA ISLAH 
Prof. Dr. İbrahim AŞIK 
YASAL DÜZENLEME VE TEORİK BOYUTUYLA MEDENİ YARGI BAĞLAMINDA BİLİRKİŞİLİK 
Prof. Dr. Süha TANRIVER 
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU UYGULAMASINDA BİLİRKİŞİLİK 
Yargıtay Üyesi Fatma Feyza ŞAHİN 
KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS TAKİP YOLUNDA MADDİ HUKUK USUL HUKUKU İLİŞKİSİ 
Prof. Dr. İbrahim ERMENEK 
YARGITAY UYGULAMASINDA KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU 
Yargıtay Üyesi Dr. Şanver KELEŞ 
YASAL VE TEORİK BOYUTUYLA İHALENİN FESHİ 
Prof. Dr. Murat ATALI 
Doç. Dr. Mert NAMLI 
YASAL DÜZENLEME VE TEORİK BOYUTUYLA KONKORDATO 
Prof. Dr. Oğuz ATALAY