Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Evlenmenin Hükümsüzlüğü
Mart 2018 / 1. Baskı / 280 Syf.
Fiyatı: 65.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türk Aile hukukunda evlenme sıkı koşullara bağlanmıştır. Gerek evlenmenin maddi koşulları gerekse şeklî koşulları için bu esas geçerlidir. Bu koşullara aykırılığın yaptırımı noktasında ise bir tekdüzelik görülmez. Nitekim evlenenlerin ayrı cinsten olmaması, evlenmenin evlendirme memurunun önünde gerçekleşmemiş olması ve nihayet evlenmeyi kurabilecek nitelikte irade açıklamalarının bulunmaması yokluk yaptırımına yol açar. Eşlerden birinin evlenme sırasında zaten evli olması, evlenme sırasında eşlerden birinin sürekli bir nedenle ayırt etme gücünden yoksun bulunması, eşlerden birinde evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının varlığı ve bir de eşler arasından yakın hısımlığın bulunması evlenmeyi mutlak butlanla batıl kılar. Ayırt etme gücünden geçici bir nedenle yoksunluk, irade bozuklukları (yanılma, aldatma, korkutma) ve yasal temsilcinin evlenmeye izninin bulunmaması ise evlenmeyi nispi butlanla sakatlar. Ayırt etme gücünden sürekli yoksunluğun sona ermesi ve evlenmeye engel akıl hastalığının sonradan iyileşmesi de nispi butlan nedenlerindendir. Bunların dışında kalan evlenmenin maddi veya şeklî koşullarına aykırılıklar ise evlenmenin hükümsüzlüğüne yol açmaz. İşte bu eserde, evlenmenin hükümsüzlüğü, evlenmenin hükümsüzlüğüne yol açan ve açmayan nedenler irdelenmekte ve son olarak da evlenmenin hükümsüzlüğünün sonuçları üzerinde durulmaktadır.

Konu Başlıkları
Evlenme, Genel Olarak Evlenmenin Hükümsüzlüğü ve Hükümsüzlüğün Önlenmesi
Hükümsüzlük Nedenleri ve Hükümsüzlüğün Sonuçları
Barkod: 9789750247255
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm
EVLENME, GENEL OLARAK
EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE
HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ÖNLENMESİ
§ 1. EVLENMENİN TANIMI VE NİTELİĞİ  19
I. Evlenmenin Tanımı  19
II. Evlenmenin Niteliği  21
A. Genel Olarak  21
B. Evlenmenin Sözleşmesel Özellikleri  23
§ 2. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN ANLAMI VE TÜRLERİ  24
I. Evlenmenin Hükümsüzlüğünün Anlamı  24
II. Yokluk, Mutlak Butlan ve Nispi Butlan Kavramları  26
A. Borçlar Hukukunda Yokluk, Kesin Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlik  26
1. Yokluk ve Kesin Hükümsüzlük  27
2. İptal Edilebilirlik  29
B. Evlenmenin Butlanının Kesin Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlikle İlişkisi ve Karşılaştırılması  31
1. Evlenmenin Butlanının İleriye Etkili Sonuçlar Doğurması  31
a. Genel Olarak  31
b. Evlenmede Butlanın İleriye Yönelik Etkiler Doğuracak Şekilde Düzenlenmesinin Nedenleri  35
2. Mutlak Butlan ve Nispi Butlanla Kesin Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlik Arasındaki Diğer Farklar  38
C. Evlenmenin Hükümsüzlüğü Açısından Mutlak Butlan ve Nispi Butlan Terimlerinin Korunması  41
D. Mutlak Butlanla Nispi Butlanın İlişkisi ve Karşılaştırılması  44
E. Evlenmenin Yokluğu ile Butlanı Arasındaki İlişki  46
F. Evlenmenin Butlanının Evliliği Sona Erdiren Diğer Nedenlerle İlişkisi ve Karşılaştırılması  47
§ 3. HÜKÜMSÜZ EVLENMELERİN ÖNLENMESİ  50
I. Genel Olarak  50
II. Hükümsüz Evlenmelerin Gerçekleşmesine Karşı Önlemler  58
A. Birlikte Başvuru  58
B. İlan  62
C. Belge Sunulması  65
D. Evlenme İzin Belgesinin Süreli Olması  67
E. Törenin Yeri ve Şekli  70
F. Nüfus İdaresine Bildirim ve Nüfus Kütüğüne Tescil  71
III. Hükümsüz Evlenmelerin Önlenmesinde Evlendirme Memurunun Yetkisi ve İtiraz Yolu  72
A. Evlendirme Memurunun Yetkisi  73
1. Genel Olarak  73
2. Evlenme Başvurusunun Reddi  73
a. Ret Nedenleri ve İnceleme Yetkisinin Sınırları  73
b. Ret Kararına İtiraz  79
3. Evlenme Törenini Yapmama ve Erteleme  80
B. İtiraz Yolu  86
1. İlgililerin Evlenmeye İtirazı  86
a. İtiraz Nedenleri  87
b. İtiraz Hakkına Sahip Olanlar  88
c. İtiraz Süresi ve Şekli  90
d. İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler  90
2. Cumhuriyet Savcısının Evlenmeye İtirazı  92
IV. Değerlendirme  93
İkinci Bölüm
HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİ VE
HÜKÜMSÜZLÜĞÜN SONUÇLARI
§ 4. HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİ İLE EVLENME KOŞULLARININ İLİŞKİSİ  95
§ 5. YOKLUK NEDENLERİ  96
I. Evlenenlerin Ayrı Cinsten Olmaması  97
A. Genel Olarak  97
B. Cinsiyet Değişikliğinin Evlenme Üzerine Etkisi  103
1. Evlenmeden Önce Gerçekleşen Cinsiyet Değişikliği  103
a. Cinsiyet Değişikliğinin Evlenmeye Engel Olmaması  103
b. Sicile İşlenmemiş Cinsiyet Değişiklikleri  105
2. Evlenmeden Sonra Gerçekleşen Cinsiyet Değişikliği  106
II. Evlenmenin Evlendirme Memurunun Önünde Gerçekleşmemiş Olması  115
A. Görevli ve Yetkili Memur  115
1. Görevli Memur  115
2. Yetkili Memur  118
3. Görevli ve/veya Yetkili Olmayan Kişilerce Gerçekleştirilen Evlenmeler  119
B. Memurun Önünde Gerçekleşmemiş Olmanın Anlamı  127
III. Evlenmeyi Kurabilecek Nitelikte İrade Açıklamalarının Bulunmaması  131
A. Evleneceklerin İrade Açıklamalarının Genel Özellikleri  131
B. İrade Açıklamalarının Bir Arada ve Birbiri Ardına Yapılmamış Olması  134
IV. Özel Kanunlarla Gerçekleşen Evlenmeler ve Yok Hükmünde Evlenmelerle İlişkisi  139
§ 6. MUTLAK BUTLAN NEDENLERİ  142
I. Mevcut Evlilik  143
A. Önceki Evliliğin Sona Ermiş Olması  145
B. Çifte Evliliğe Yol Açabilecek Bazı Özel Durumlar  149
1. Karine Gereği Ölü Kabul Edilen Kişinin Hayatta Olduğunun Anlaşılması  149
2. Yargılamanın Yenilenmesinden Doğan Sonuçlar  152
C. İyiniyetin Butlan Üzerindeki Etkisi: TMK m. 147/3  155
1. Genel Olarak  155
2. Çifte Evli Eşin Ölümü Hâlinde İyiniyetin Etkisi  159
3. İkiden Çok Evliliklerde İyiniyetin Etkisi  162
4. İyiniyete Sonuç Bağlanmasına Yönelik Eleştiriler  162
II. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk  164
A. Evlenme Açısından Ayırt Etme Gücünün Anlamı  164
B. Mutlak Butlan Nedeni Olarak Sürekli Yoksunluk  167
III. Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı  170
IV. Yakın Hısımlık  174
A. Kan Hısımlığı  176
B. Kayın Hısımlığı  181
C. Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık  186
§ 7. NİSPİ BUTLAN NEDENLERİ  190
I. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk  191
II. İrade Bozuklukları  192
A. Yanılma  193
1. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma  193
2. Kişide Yanılma  194
3. Eşin Niteliğinde Yanılma  195
B. Aldatma  203
1. Eşin Namusu ve Onuru Hakkında Aldatma  205
2. Sağlık İçin Ağır Tehlike Oluşturan Bir Hastalığın Eşten Gizlenmesi  209
3. Aldatmanın Üçüncü Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesi  213
C. Korkutma  215
III. Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması  219
IV. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluğun Sona Ermesi ve Evlenmeye
Engel Akıl Hastalığının İyileşmesi  224
§ 8. HÜKÜMSÜZLÜĞE YOL AÇMAYAN EVLENME KOŞULLARI VE MUVAZAALI EVLENMELER  226
I. Hükümsüzlüğe Yol Açmayan Evlenme Koşulları  227
A. Bekleme Süresi  227
B. Evlenmenin Bazı Şeklî Koşulları  228
C. Bulaşıcı Hastalıklar  228
D. Evlenme Yaşı  228
II. Muvazaalı Evlenmeler  234
§ 9. HÜKÜMSÜZLÜĞÜN SONUÇLARI  236
I. Genel Olarak  236
II. Butlan Davası ve Butlan Kararı  236
A. Davacı  239
1. Mutlak Butlan Davasında Davacı  239
2. Nispi Butlan Davasında Davacı  241
B. Davalı  243
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  243
D. Yargılama Usulü  244
E. Hak Düşürücü Süre  244
III. Butlanın Sonuçları  246
A. Genel Olarak  246
B. Çocuklar Yönünden  247
C. Eşler Yönünden  248
1. Kişisel Durumun Korunması  248
2. Boşanma Hükümlerine Yollamada Bulunan Konular  250
a. Mal Rejiminin Tasfiyesi  250
b. Tazminat ve Nafaka  251
c. Soyadı  252
3. Butlan Kararının Miras Hukukundaki Etkisi  253
Sonuç  255
Yararlanılan Kaynaklar  269
Kavramlar Dizini  279
 


Ferhat Çelik
Ocak 2019
58.00 TL
Sepete Ekle
Zeynep Dönmez ...
Aralık 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
A. Dilşad Keskin ...
Kasım 2018
21.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm
EVLENME, GENEL OLARAK
EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ VE
HÜKÜMSÜZLÜĞÜN ÖNLENMESİ
§ 1. EVLENMENİN TANIMI VE NİTELİĞİ  19
I. Evlenmenin Tanımı  19
II. Evlenmenin Niteliği  21
A. Genel Olarak  21
B. Evlenmenin Sözleşmesel Özellikleri  23
§ 2. EVLENMENİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN ANLAMI VE TÜRLERİ  24
I. Evlenmenin Hükümsüzlüğünün Anlamı  24
II. Yokluk, Mutlak Butlan ve Nispi Butlan Kavramları  26
A. Borçlar Hukukunda Yokluk, Kesin Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlik  26
1. Yokluk ve Kesin Hükümsüzlük  27
2. İptal Edilebilirlik  29
B. Evlenmenin Butlanının Kesin Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlikle İlişkisi ve Karşılaştırılması  31
1. Evlenmenin Butlanının İleriye Etkili Sonuçlar Doğurması  31
a. Genel Olarak  31
b. Evlenmede Butlanın İleriye Yönelik Etkiler Doğuracak Şekilde Düzenlenmesinin Nedenleri  35
2. Mutlak Butlan ve Nispi Butlanla Kesin Hükümsüzlük ve İptal Edilebilirlik Arasındaki Diğer Farklar  38
C. Evlenmenin Hükümsüzlüğü Açısından Mutlak Butlan ve Nispi Butlan Terimlerinin Korunması  41
D. Mutlak Butlanla Nispi Butlanın İlişkisi ve Karşılaştırılması  44
E. Evlenmenin Yokluğu ile Butlanı Arasındaki İlişki  46
F. Evlenmenin Butlanının Evliliği Sona Erdiren Diğer Nedenlerle İlişkisi ve Karşılaştırılması  47
§ 3. HÜKÜMSÜZ EVLENMELERİN ÖNLENMESİ  50
I. Genel Olarak  50
II. Hükümsüz Evlenmelerin Gerçekleşmesine Karşı Önlemler  58
A. Birlikte Başvuru  58
B. İlan  62
C. Belge Sunulması  65
D. Evlenme İzin Belgesinin Süreli Olması  67
E. Törenin Yeri ve Şekli  70
F. Nüfus İdaresine Bildirim ve Nüfus Kütüğüne Tescil  71
III. Hükümsüz Evlenmelerin Önlenmesinde Evlendirme Memurunun Yetkisi ve İtiraz Yolu  72
A. Evlendirme Memurunun Yetkisi  73
1. Genel Olarak  73
2. Evlenme Başvurusunun Reddi  73
a. Ret Nedenleri ve İnceleme Yetkisinin Sınırları  73
b. Ret Kararına İtiraz  79
3. Evlenme Törenini Yapmama ve Erteleme  80
B. İtiraz Yolu  86
1. İlgililerin Evlenmeye İtirazı  86
a. İtiraz Nedenleri  87
b. İtiraz Hakkına Sahip Olanlar  88
c. İtiraz Süresi ve Şekli  90
d. İtiraz Üzerine Yapılacak İşlemler  90
2. Cumhuriyet Savcısının Evlenmeye İtirazı  92
IV. Değerlendirme  93
İkinci Bölüm
HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİ VE
HÜKÜMSÜZLÜĞÜN SONUÇLARI
§ 4. HÜKÜMSÜZLÜK NEDENLERİ İLE EVLENME KOŞULLARININ İLİŞKİSİ  95
§ 5. YOKLUK NEDENLERİ  96
I. Evlenenlerin Ayrı Cinsten Olmaması  97
A. Genel Olarak  97
B. Cinsiyet Değişikliğinin Evlenme Üzerine Etkisi  103
1. Evlenmeden Önce Gerçekleşen Cinsiyet Değişikliği  103
a. Cinsiyet Değişikliğinin Evlenmeye Engel Olmaması  103
b. Sicile İşlenmemiş Cinsiyet Değişiklikleri  105
2. Evlenmeden Sonra Gerçekleşen Cinsiyet Değişikliği  106
II. Evlenmenin Evlendirme Memurunun Önünde Gerçekleşmemiş Olması  115
A. Görevli ve Yetkili Memur  115
1. Görevli Memur  115
2. Yetkili Memur  118
3. Görevli ve/veya Yetkili Olmayan Kişilerce Gerçekleştirilen Evlenmeler  119
B. Memurun Önünde Gerçekleşmemiş Olmanın Anlamı  127
III. Evlenmeyi Kurabilecek Nitelikte İrade Açıklamalarının Bulunmaması  131
A. Evleneceklerin İrade Açıklamalarının Genel Özellikleri  131
B. İrade Açıklamalarının Bir Arada ve Birbiri Ardına Yapılmamış Olması  134
IV. Özel Kanunlarla Gerçekleşen Evlenmeler ve Yok Hükmünde Evlenmelerle İlişkisi  139
§ 6. MUTLAK BUTLAN NEDENLERİ  142
I. Mevcut Evlilik  143
A. Önceki Evliliğin Sona Ermiş Olması  145
B. Çifte Evliliğe Yol Açabilecek Bazı Özel Durumlar  149
1. Karine Gereği Ölü Kabul Edilen Kişinin Hayatta Olduğunun Anlaşılması  149
2. Yargılamanın Yenilenmesinden Doğan Sonuçlar  152
C. İyiniyetin Butlan Üzerindeki Etkisi: TMK m. 147/3  155
1. Genel Olarak  155
2. Çifte Evli Eşin Ölümü Hâlinde İyiniyetin Etkisi  159
3. İkiden Çok Evliliklerde İyiniyetin Etkisi  162
4. İyiniyete Sonuç Bağlanmasına Yönelik Eleştiriler  162
II. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk  164
A. Evlenme Açısından Ayırt Etme Gücünün Anlamı  164
B. Mutlak Butlan Nedeni Olarak Sürekli Yoksunluk  167
III. Evlenmeye Engel Olacak Derecede Akıl Hastalığı  170
IV. Yakın Hısımlık  174
A. Kan Hısımlığı  176
B. Kayın Hısımlığı  181
C. Evlat Edinmeden Doğan Hısımlık  186
§ 7. NİSPİ BUTLAN NEDENLERİ  190
I. Ayırt Etme Gücünden Geçici Yoksunluk  191
II. İrade Bozuklukları  192
A. Yanılma  193
1. Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma  193
2. Kişide Yanılma  194
3. Eşin Niteliğinde Yanılma  195
B. Aldatma  203
1. Eşin Namusu ve Onuru Hakkında Aldatma  205
2. Sağlık İçin Ağır Tehlike Oluşturan Bir Hastalığın Eşten Gizlenmesi  209
3. Aldatmanın Üçüncü Kişi Tarafından Gerçekleştirilmesi  213
C. Korkutma  215
III. Yasal Temsilcinin İzninin Bulunmaması  219
IV. Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluğun Sona Ermesi ve Evlenmeye
Engel Akıl Hastalığının İyileşmesi  224
§ 8. HÜKÜMSÜZLÜĞE YOL AÇMAYAN EVLENME KOŞULLARI VE MUVAZAALI EVLENMELER  226
I. Hükümsüzlüğe Yol Açmayan Evlenme Koşulları  227
A. Bekleme Süresi  227
B. Evlenmenin Bazı Şeklî Koşulları  228
C. Bulaşıcı Hastalıklar  228
D. Evlenme Yaşı  228
II. Muvazaalı Evlenmeler  234
§ 9. HÜKÜMSÜZLÜĞÜN SONUÇLARI  236
I. Genel Olarak  236
II. Butlan Davası ve Butlan Kararı  236
A. Davacı  239
1. Mutlak Butlan Davasında Davacı  239
2. Nispi Butlan Davasında Davacı  241
B. Davalı  243
C. Yetkili ve Görevli Mahkeme  243
D. Yargılama Usulü  244
E. Hak Düşürücü Süre  244
III. Butlanın Sonuçları  246
A. Genel Olarak  246
B. Çocuklar Yönünden  247
C. Eşler Yönünden  248
1. Kişisel Durumun Korunması  248
2. Boşanma Hükümlerine Yollamada Bulunan Konular  250
a. Mal Rejiminin Tasfiyesi  250
b. Tazminat ve Nafaka  251
c. Soyadı  252
3. Butlan Kararının Miras Hukukundaki Etkisi  253
Sonuç  255
Yararlanılan Kaynaklar  269
Kavramlar Dizini  279
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018