Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sözleşme Yapma Yükümlülüğü
Eylül 2006 / 1. Baskı / 488 Syf.
Fiyatı: 74.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%47)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap, hakim durumun rakiple sözleşme yapmaktan kaçınmak suretiyle kötüye kullanılması ve bu ihlalin tespitinde kullanılmak üzere geliştirilmiş tartışmalı bir kuram olan zorunlu unsur doktrini hakkında bir monografi çalışmasıdır.

Rakiple sözleşme yapmaktan kaçınmanın rekabet ihlali olduğu sonucuna varılan durumlar, kanundan dolaylı olarak doğan bir sözleşme yapma yükümlülüğünü işaret ettiği için, kitabın konusu, rekabet hukuku dışında, medeni hukuku (borçlar hukukunu) da ilgilendirmektedir. Keza böyle bir yükümlülüğün anayasal meşruiyeti de çalışmanın konusuyla yakından ilgilidir. Bu nedenle, kitapta, ilk önce, böyle bir yükümlülüğün anayasal meşruiyeti ile medeni hukuk (borçlar hukuku) boyutuna yer verilmekte; daha sonra ise mal veya hizmet piyasalarında faaliyet gösteren teşebbüslerin rakipleriyle anlaşma yapmak zorunda bırakılabilmeleri için aranması gereken şartlar incelenmektedir.

Konu Başlıkları
Bir Genel Norm Olarak Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Yasağı ve Bu Normda Dayandırılan Sözleşme Yapma Yükümlülüğünün Anayasa Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Genel Olarak Değerlendirilmesi
Amerika Birleşik Devletleri Yargı Kararlarında Zorunlu Unsur Doktrinine Kısa Bir Bakış
Türk Rekabet Hukukunda Zorunlu Unsur Doktrini
Barkod: 9789750203114
Yayın Tarihi: Eylül 2006
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 488
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Genel Giriş ve “Sonuç Yerine”  17
§1. BİR GENEL NORM OLARAK HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI VE BU NORMA DAYANDIRILAN SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ANAYASA HUKUKU VE MEDENİ HUKUK AÇISINDAN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ  33
I. Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasını Yasaklayan Pozitif Hukuk Kurallarının “Genel Norm” Özelliği  33
II. Genel Norm - İçtihat İlişkisi  38
III. Genel Norma Dayalı Sözleşme Yapma Yükümlülüğünün Anayasa Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Genel Olarak Değerlendirilmesi  39
§2. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YARGI KARARLARINDA ZORUNLU UNSUR DOKTRİNİNE KISA BİR BAKIŞ  73
I. Doktrinin Amerika Birleşik Devletlerindeki Hukuki Temeli  73
II. Başlıca Yargı Kararları  77
A. ABD Yüksek Mahkemesi’nin Kararları  77
B. Birleşik Devletler Temyiz Mahkemelerinin Doktrine Dayanan Kararları  88
III. Kararların Genel Olarak Değerlendirilmesi  97
§3. AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA ZORUNLU UNSUR DOKTRİNİ  109
I. Doktrinin Avrupa Topluluğu Hukukundaki Temelleri  109
II. Komisyon ve Mahkeme Kararlarında Zorunlu Unsur Doktrini  120
A. Komisyon’un Doktrine Dayanan Kararları  120
1. Holyhead I ve Holyhead II  120
2. Port of RØDBY  122
3. Port of Roscoff  124
B. Komisyon’un IMS Health Kararları  125
C. Komisyon’un Microsoft Kararı  131
D. AT Mahkemelerinin Kararları  134
1. Commercial Solvents  134
2. Télémarketing  136
3. Volvo/Veng  137
4. Magill  138
5. Tiercé Ladbroke  140
6. Oscar Bronner  141
7. European Night Services  144
8. IMS Health  145
III. Kararların Doktrinin İşlevi ve Rakiplerle Anlaşma Yapma Zorunluluğunun Doğması İçin Aradıkları Şartlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi  150
A. Genel Saptamalar  150
B. Doktrinin Topluluk Hukukundaki Uygulama Alanı ve İşlevselliği Sorunu  152
1. Doktrinin RA m.82 Hükmü Çerçevesindeki Yeri ve Gerekli Olup Olmadığı - Topluluk Kararlarında Adı Konmamış Bir Ayırım: Geniş ve Dar Anlamda Zorunlu Unsur Doktrini Ayırımı  162
3. Doktrinin Rekabet Politikası Bakımından Yeri ve İşlevi  169
C. Doktrin Çerçevesinde Rakiplerle Anlaşma Yapma Zorunluluğunun Doğması İçin Kararlarda Aranan Şartların Değerlendirilmesi  173
1. Komisyon Kararlarında  173
a. Holyhead I  173
b. Port of RØDBY  175
c. IMS Health  177
d. Microsoft  179
2. Mahkeme Kararlarında  184
a. Genel Olarak  184
b. Commercial Solvents  185
c. Télémarketing  186
d. Volvo/Veng  187
e. Magill  189
f. Tiercé Ladbroke  196
g. Oscar Bronner  201
i. IMS Health  201
§4. TÜRK REKABET HUKUKUNDA ZORUNLU UNSUR DOKTRİNİ  217
I. Doktrinin Türk Rekabet Hukukundaki Temelleri ve İşlevi  217
A. Doktrinin Rekabet Hukuku Mevzuatı Çerçevesindeki Normatif Temeli  217
B. Doktrinin Türk Rekabet Politikası ve Hukukundaki Yeri ve İşlevselliği Sorunu  221
1. Genel Olarak  221
2. Zorunlu Unsur Doktrini ve Sektöre Özel Erişim Kuralları: Rekabet Kurumu’nun ve Regülasyon Kuruluşlarının (Düzenleyici Kurumların) Yetkileri  224
II. Rekabet Kurulu Kararları ve Zorunlu Unsur Doktrini  303
A. Cine 5 – Hürriyet  303
1. Kararın Özeti  303
2. Değerlendirme  303
B. Ankara Veteriner Tıp Merkezi – Propet / Pluton  304
1. Kararın Özeti  304
2. Değerlendirme  308
1. Kararın Özeti  308
2. Değerlendirme  315
D. Ceytaş - Eti Holding (“Bor”)  327
2. Değerlendirme  331
E. TTAŞ – Doğan İletişim/Superonline/Türk Nokta Net  340
1. Kararın Özeti  340
2. Değerlendirme  341
F. TİSSAD/ISSOS/Superonline vb. - TTAŞ  342
1. Kararın Özeti  342
2. Değerlendirme  358
G. Eken - Türkiye Denizcilik İşletmeleri  381
1. Kararın Özeti  381
2. Değerlendirme  383
H. İş-Tim – Turkcell/Telsim (“Ulusal Dolaşım”, “Roaming”)  386
1. Kararın Özeti  386
2. Değerlendirme  403
I. Enerjisa/Toros – ÇEAŞ (“ÇEAŞ”)  424
1. Kararın Özeti  424
2. Değerlendirme  435
J. Eser/Kablonet - TTAŞ  449
1. Kararın Özeti  449
2. Değerlendirme  459
K. As Teknik – Kone Asansör  472
1. Kararın Özeti  472
2. Değerlendirme  474
Kaynaklar  477
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Genel Giriş ve “Sonuç Yerine”  17
§1. BİR GENEL NORM OLARAK HAKİM DURUMUN KÖTÜYE KULLANILMASI YASAĞI VE BU NORMA DAYANDIRILAN SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ANAYASA HUKUKU VE MEDENİ HUKUK AÇISINDAN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ  33
I. Hakim Durumun Kötüye Kullanılmasını Yasaklayan Pozitif Hukuk Kurallarının “Genel Norm” Özelliği  33
II. Genel Norm - İçtihat İlişkisi  38
III. Genel Norma Dayalı Sözleşme Yapma Yükümlülüğünün Anayasa Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Genel Olarak Değerlendirilmesi  39
§2. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ YARGI KARARLARINDA ZORUNLU UNSUR DOKTRİNİNE KISA BİR BAKIŞ  73
I. Doktrinin Amerika Birleşik Devletlerindeki Hukuki Temeli  73
II. Başlıca Yargı Kararları  77
A. ABD Yüksek Mahkemesi’nin Kararları  77
B. Birleşik Devletler Temyiz Mahkemelerinin Doktrine Dayanan Kararları  88
III. Kararların Genel Olarak Değerlendirilmesi  97
§3. AVRUPA TOPLULUĞU HUKUKUNDA ZORUNLU UNSUR DOKTRİNİ  109
I. Doktrinin Avrupa Topluluğu Hukukundaki Temelleri  109
II. Komisyon ve Mahkeme Kararlarında Zorunlu Unsur Doktrini  120
A. Komisyon’un Doktrine Dayanan Kararları  120
1. Holyhead I ve Holyhead II  120
2. Port of RØDBY  122
3. Port of Roscoff  124
B. Komisyon’un IMS Health Kararları  125
C. Komisyon’un Microsoft Kararı  131
D. AT Mahkemelerinin Kararları  134
1. Commercial Solvents  134
2. Télémarketing  136
3. Volvo/Veng  137
4. Magill  138
5. Tiercé Ladbroke  140
6. Oscar Bronner  141
7. European Night Services  144
8. IMS Health  145
III. Kararların Doktrinin İşlevi ve Rakiplerle Anlaşma Yapma Zorunluluğunun Doğması İçin Aradıkları Şartlar Çerçevesinde Değerlendirilmesi  150
A. Genel Saptamalar  150
B. Doktrinin Topluluk Hukukundaki Uygulama Alanı ve İşlevselliği Sorunu  152
1. Doktrinin RA m.82 Hükmü Çerçevesindeki Yeri ve Gerekli Olup Olmadığı - Topluluk Kararlarında Adı Konmamış Bir Ayırım: Geniş ve Dar Anlamda Zorunlu Unsur Doktrini Ayırımı  162
3. Doktrinin Rekabet Politikası Bakımından Yeri ve İşlevi  169
C. Doktrin Çerçevesinde Rakiplerle Anlaşma Yapma Zorunluluğunun Doğması İçin Kararlarda Aranan Şartların Değerlendirilmesi  173
1. Komisyon Kararlarında  173
a. Holyhead I  173
b. Port of RØDBY  175
c. IMS Health  177
d. Microsoft  179
2. Mahkeme Kararlarında  184
a. Genel Olarak  184
b. Commercial Solvents  185
c. Télémarketing  186
d. Volvo/Veng  187
e. Magill  189
f. Tiercé Ladbroke  196
g. Oscar Bronner  201
i. IMS Health  201
§4. TÜRK REKABET HUKUKUNDA ZORUNLU UNSUR DOKTRİNİ  217
I. Doktrinin Türk Rekabet Hukukundaki Temelleri ve İşlevi  217
A. Doktrinin Rekabet Hukuku Mevzuatı Çerçevesindeki Normatif Temeli  217
B. Doktrinin Türk Rekabet Politikası ve Hukukundaki Yeri ve İşlevselliği Sorunu  221
1. Genel Olarak  221
2. Zorunlu Unsur Doktrini ve Sektöre Özel Erişim Kuralları: Rekabet Kurumu’nun ve Regülasyon Kuruluşlarının (Düzenleyici Kurumların) Yetkileri  224
II. Rekabet Kurulu Kararları ve Zorunlu Unsur Doktrini  303
A. Cine 5 – Hürriyet  303
1. Kararın Özeti  303
2. Değerlendirme  303
B. Ankara Veteriner Tıp Merkezi – Propet / Pluton  304
1. Kararın Özeti  304
2. Değerlendirme  308
1. Kararın Özeti  308
2. Değerlendirme  315
D. Ceytaş - Eti Holding (“Bor”)  327
2. Değerlendirme  331
E. TTAŞ – Doğan İletişim/Superonline/Türk Nokta Net  340
1. Kararın Özeti  340
2. Değerlendirme  341
F. TİSSAD/ISSOS/Superonline vb. - TTAŞ  342
1. Kararın Özeti  342
2. Değerlendirme  358
G. Eken - Türkiye Denizcilik İşletmeleri  381
1. Kararın Özeti  381
2. Değerlendirme  383
H. İş-Tim – Turkcell/Telsim (“Ulusal Dolaşım”, “Roaming”)  386
1. Kararın Özeti  386
2. Değerlendirme  403
I. Enerjisa/Toros – ÇEAŞ (“ÇEAŞ”)  424
1. Kararın Özeti  424
2. Değerlendirme  435
J. Eser/Kablonet - TTAŞ  449
1. Kararın Özeti  449
2. Değerlendirme  459
K. As Teknik – Kone Asansör  472
1. Kararın Özeti  472
2. Değerlendirme  474
Kaynaklar  477
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020