Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ceza Hukukunda Kasttan Doğan Sübjektif Sorumluluk
Kasım 2007 / 1. Baskı / 212 Syf.
Fiyatı: 44.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%44)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap, üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde hareket kavramının ceza hukuku bakımından taşıdığı önem, tarihsel gelişime dayalı bir perspektifle ele alınmaya çalışılmıştır. Bununla beraber, yeni TCK ile ülkemizde de gelişmeye başlayan, kusur–kast ayrımı ve kastın suç sistematiği bakımından taşıdığı yapısal konumun analizine değinilmiştir. İkinci bölümde kastın, suçun maddi unsurlarıyla ilişkisi incelenmiştir.

Bu bağlamda, tabii nedensellik ile objektif isnadiyad arasındaki kavramsal farklılık, netice bakımından kastta bulunması gereken bilme unsurunun niteliği, kastın zamansal ve mekansal niteliği ve son olarak, kast ile hukuka aykırılık bilinci arasındaki kuramsal farklılıklara değinilmiştir.

Çalışmanın son bölümünde tipik netice bakımından kastın türleri incelenmiş olup, taammüdün hukuksal niteliği, birinci ve ikinci derecede doğrudan kast, olası kast, neticesi sebebiyle ağırlaşmış suçlarda sübjektif unsurun niteliği ve kastın muhakemede ispatı sorunları incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Kast Kavramının Modellendirilmesi ve Hukuksal Niteliği
Kastın Maddi Unsurlarla İlişkisi
Tipik Netice Bakımından Kast Türleri
Barkod: 9789750206238
Yayın Tarihi: Kasım 2007
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 212
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Önsöz  11
Kısaltmalar  15
Giriş  17
1. KAST KAVRAMININ MODELLENDİRİLMESİ VE HUKUKSAL NİTELİĞİ  19
1.1. Genel Kavramlar Bağlamında Kişi ve Toplumsal Yapı Modeli  19
1.1.1. Hukuk Toplumu ve Kişi Modellemesi  20
1.1.2. İrade Kavramı Bağlamında Haksızlık ve Haksızlığın Türleri  23
1.1.3. İradî Eylemin Konusu  29
1.1.4. Kast ve Maksat İlişkisi  31
1.1.5. Haksızlık ve Kusur İlişkisi  32
1.2. Hareket Teorileri Bağlamında Kastın Konumu ve Hukuksal Niteliği  33
1.2.1. Genel Olarak  34
1.2.3. Teleolojik Suç Teorisi İçerisinde Finalist Hareket Kavramı  39
1.2.4. Çağdaş Suç Sistemleri Teorileri ve Hareket Kavramı  46
1.2.4.1. Sosyal Hareket Teorisi  46
1.2.4.2. Negatif Hareket Teorisi  48
1.2.4.3. Kişisel Hareket Teorisi  50
1.2.5. Hareket Tanımı ve Suçun Yapısal Unsuru Olarak Kastın Konumu  52
2. KASTIN MADDİ UNSURLARLA İLİŞKİSİ  59
2.1. Genel Olarak  59
2.2. Suç Tipi Kavramı  62
2.3. Maddi Unsurların Algısal Niteliği Hakkında Bilgi  65
2.3.1. Failin Kendi Hakkındaki Bilgisi  68
2.3.2. Tipik Netice Hakkındaki Bilgi  71
2.3.2.1. Dar ve Geniş Anlamda Netice Hakkındaki Bilgi: Zarar Suçu ve Tehlike Suçu Ayrımı  72
2.3.2.2. Eylem Objesi Kavramı ve Objede Yanılma  74
2.3.3. Nedensellik Bağı Hakkındaki Bilgi ve Kasten İşlenen Eylemin İsnadiyadı  82
2.3.3.1. Tabiî Nedensellik ile Hukukî “Nedensellik”  83
2.3.3.2. “Rüc’u Yasağı” ve Hareket Kavramının Şahsi Niteliği  91
2.4. Maddi Unsurların Anlamsal Niteliği Hakkındaki Bilgi  100
2.4.1. Genel Olarak  100
2.4.2. Aktüel Bilince Karşı “Hem-Bilinçlilik” Kavramı  102
2.4.3. Normun Amacı ile Failin Tasavvuru Arasındaki Çelişkinin Norm Lehinde Çözümlendiği Durumlar; "Meslek Erbabı Olmayanlar Düzleminde Koşut Değerlendirme Ölçütü"  109
2.4.4. Kasten İşlenen Eylemlerin Hukuka Aykırılık Bilinci ile Sınırı ve Bilhassa Hukuka Aykırılığın Maddi Unsurlarında Hata Kavramı  110
2.4.4.1. Genel Olarak  110
2.4.4.2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Koşullarında Hata ile Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Varlığında Hata  112
2.4.4.3. Eylemin Genelini Değerlendiren Unsurlar ve “Hukuka Özel Aykırılık” Hallerinin Değerlendirilmesi  120
3. TİPİK NETİCE BAKIMINDAN KAST TÜRLERİ  123
3.1. Genel Olarak  12 3
3.1.1. “İsteme Unsuru” Gerekli Midir?  125
3.1.2. Tehlike/ Zarar Suçu Ayrımı ve Tehlike/ Zarar Kastı  129
3.1.3. Ana Netice/ Yan Netice Ayrımı  133
3.2. Kastın Netice Bakımından Türleri  135
3.2.1. Ana Netice Kastı: Maksat  135
3.2.1.1. Amaç ile Saik Arasındaki Fark  138
3.2.1.2. “Özel Kast”ın Değerlendirilmesi  139
3.2.1.3. “İkinci Derece Doğrudan Kast”ın Değerlendirilmesi  141
3.2.1.4. “Tasarlama” Kavramının Değerlendirilmesi  146
3.2.2. Yan Netice Kastı: Olası Kast  15 1
3.2.2.1. Tasavvur Teorileri  152
3.2.2.2. Normatif Teoriler  160
3.2.2.3. İrade Teorileri  177
3.2.2.4. Değerlendirme  184
3.3. Kast-Taksir Kombinasyonlarının Değerlendirilmesi:  191
3.4. Kastın İspatı Meselesi  193
Sonuç  197
Kaynakça  201
 


Ersan Şen
Nisan 2019
1137.40 TL
İndirimli: 799.90 TL (%29)
Sepete Ekle
Ersan Şen
Nisan 2019
64.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Sunuş  7
Önsöz  11
Kısaltmalar  15
Giriş  17
1. KAST KAVRAMININ MODELLENDİRİLMESİ VE HUKUKSAL NİTELİĞİ  19
1.1. Genel Kavramlar Bağlamında Kişi ve Toplumsal Yapı Modeli  19
1.1.1. Hukuk Toplumu ve Kişi Modellemesi  20
1.1.2. İrade Kavramı Bağlamında Haksızlık ve Haksızlığın Türleri  23
1.1.3. İradî Eylemin Konusu  29
1.1.4. Kast ve Maksat İlişkisi  31
1.1.5. Haksızlık ve Kusur İlişkisi  32
1.2. Hareket Teorileri Bağlamında Kastın Konumu ve Hukuksal Niteliği  33
1.2.1. Genel Olarak  34
1.2.3. Teleolojik Suç Teorisi İçerisinde Finalist Hareket Kavramı  39
1.2.4. Çağdaş Suç Sistemleri Teorileri ve Hareket Kavramı  46
1.2.4.1. Sosyal Hareket Teorisi  46
1.2.4.2. Negatif Hareket Teorisi  48
1.2.4.3. Kişisel Hareket Teorisi  50
1.2.5. Hareket Tanımı ve Suçun Yapısal Unsuru Olarak Kastın Konumu  52
2. KASTIN MADDİ UNSURLARLA İLİŞKİSİ  59
2.1. Genel Olarak  59
2.2. Suç Tipi Kavramı  62
2.3. Maddi Unsurların Algısal Niteliği Hakkında Bilgi  65
2.3.1. Failin Kendi Hakkındaki Bilgisi  68
2.3.2. Tipik Netice Hakkındaki Bilgi  71
2.3.2.1. Dar ve Geniş Anlamda Netice Hakkındaki Bilgi: Zarar Suçu ve Tehlike Suçu Ayrımı  72
2.3.2.2. Eylem Objesi Kavramı ve Objede Yanılma  74
2.3.3. Nedensellik Bağı Hakkındaki Bilgi ve Kasten İşlenen Eylemin İsnadiyadı  82
2.3.3.1. Tabiî Nedensellik ile Hukukî “Nedensellik”  83
2.3.3.2. “Rüc’u Yasağı” ve Hareket Kavramının Şahsi Niteliği  91
2.4. Maddi Unsurların Anlamsal Niteliği Hakkındaki Bilgi  100
2.4.1. Genel Olarak  100
2.4.2. Aktüel Bilince Karşı “Hem-Bilinçlilik” Kavramı  102
2.4.3. Normun Amacı ile Failin Tasavvuru Arasındaki Çelişkinin Norm Lehinde Çözümlendiği Durumlar; "Meslek Erbabı Olmayanlar Düzleminde Koşut Değerlendirme Ölçütü"  109
2.4.4. Kasten İşlenen Eylemlerin Hukuka Aykırılık Bilinci ile Sınırı ve Bilhassa Hukuka Aykırılığın Maddi Unsurlarında Hata Kavramı  110
2.4.4.1. Genel Olarak  110
2.4.4.2. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Koşullarında Hata ile Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Varlığında Hata  112
2.4.4.3. Eylemin Genelini Değerlendiren Unsurlar ve “Hukuka Özel Aykırılık” Hallerinin Değerlendirilmesi  120
3. TİPİK NETİCE BAKIMINDAN KAST TÜRLERİ  123
3.1. Genel Olarak  12 3
3.1.1. “İsteme Unsuru” Gerekli Midir?  125
3.1.2. Tehlike/ Zarar Suçu Ayrımı ve Tehlike/ Zarar Kastı  129
3.1.3. Ana Netice/ Yan Netice Ayrımı  133
3.2. Kastın Netice Bakımından Türleri  135
3.2.1. Ana Netice Kastı: Maksat  135
3.2.1.1. Amaç ile Saik Arasındaki Fark  138
3.2.1.2. “Özel Kast”ın Değerlendirilmesi  139
3.2.1.3. “İkinci Derece Doğrudan Kast”ın Değerlendirilmesi  141
3.2.1.4. “Tasarlama” Kavramının Değerlendirilmesi  146
3.2.2. Yan Netice Kastı: Olası Kast  15 1
3.2.2.1. Tasavvur Teorileri  152
3.2.2.2. Normatif Teoriler  160
3.2.2.3. İrade Teorileri  177
3.2.2.4. Değerlendirme  184
3.3. Kast-Taksir Kombinasyonlarının Değerlendirilmesi:  191
3.4. Kastın İspatı Meselesi  193
Sonuç  197
Kaynakça  201
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019