Hukuk Rehberi – Örnek Dilekçeler Dava, Cevap, İstinaf, Temyiz Dilekçeleri ve İhtarnameler Canan Ruhi, Ahmet Cemal Ruhi  - Kitap

Hukuk Rehberi – Örnek Dilekçeler

Dava, Cevap, İstinaf, Temyiz Dilekçeleri ve İhtarnameler

8. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1312
Barkod:
9789750289811
Kapak Türü:
Ciltli
Fiyatı:
1.490,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Son yıllarda hukuk fakültesi ve mezun sayısının artmasıyla, mesleğe yeni başlayan hukukçular için örnek dilekçe ihtiyacı da artmaktadır.
Dilekçe bir binanın temeli gibidir. Bu nedenle dilekçenin yasal unsurlarına uygun, doğru ve noksansız olarak hazırlanması önem arz eder. Özellikle dava dilekçesindeki sonuç kısmı çok önemlidir. Sonuç kısmındaki talebin, açık ve net olarak anlaşılması gerekir. Hatalı, noksan ve zamanında sunulmayan dilekçeler hak kaybına neden olabilir.
Bu eser, alanında hazırlanmış en kapsamlı eserlerden birisidir. Binlerce dilekçe içerisinden seçilmiş, uygulamada kullanılmış 3500 adet dava, cevap, istinaf, temyiz dilekçeleri ve ihtarname örneğine yer verilmiştir.
Eserin yeni baskısında; daha fazla dilekçeye yer verebilmek amacıyla, dilekçelerin tam metinleri yerine başlangıç kısımları kitaba alınmış, tam metinlere ise karekod okutarak word formatında telefondan ya da bilgisayardan erişim imkanı sağlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Dava Dilekçelerinin Hazırlanması
.
Adli Sicil Kaydı
.
Ağır Ceza Mahkemesi
.
Aile Mahkemesi
.
Anayasa Mahkemesi
.
Arabuluculuk
.
Asliye Ceza Mahkemesi
.
Asliye Hukuk Mahkemesi
.
Asliye Ticaret Mahkemesi
.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
.
Bölge Adliye Mahkemesi
.
Cumhuriyet Başsavcılığı
.
Deniz İhtisas Mahkemesi
.
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
.
Genel Amaçlı Dilekçeler
.
İcra Ceza Mahkemesi
.
İcra Hukuk Mahkemesi
.
İcra ve İflas Müdürlüğü
.
İdare Mahkemesi
.
İhtarname ve İhbarnameler
.
İş Mahkemesi
.
Kadastro Mahkemesi
.
Sayıştay
.
Sulh Ceza Hakimliği
.
Sulh Hukuk Mahkemesi
.
Tapu Müdürlüğü
.
Tüketici Hakem Heyeti
.
Tüketici Mahkemesi
.
Usul Hukuku
.
Vergi Mahkemesi
.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
.
Yargıtay Daireleri
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Aramak istediğiniz dilekçe ismini yan taraftaki karekodu okutarak veya
bulabilirsiniz. 
www.seckin.com.tr/dosya/f/acr11–ee4b
Sunuş 
7
Altın Öğütler 
9
DAVA DİLEKÇELERİNİN HAZIRLANMASI 
105
 Dava Dilekçesi Örneği 
110
 Dava Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi Örneği 
110
ADLİ SİCİL KAYDI 
111
 Adli Sicil Kaydı İstemi Dilekçesi 
111
 Adli Sicil Kaydının Silinmesi İstemi Dilekçesi 
111
AĞIR CEZA MAHKEMESİ 
113
 Adli Kontrol Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi (Yurtdışı Çıkış Yasağı İle İlgili) 
113
 Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
113
 Adli Tıp Raporuna İtiraz Dilekçesi 
114
 Asliye Ceza Mahkemesinin Vermiş Olduğu Tutuklama Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
114
 Bilirkişi Raporu 
114
 Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
115
 Bozma Kararı Sonrası Beyan Dilekçesi 
115
 Cevap Dilekçesi (Haksız Tutukluluk Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat) 
115
 Çek Aslının Tarafımıza İade Edilmesi Talebi Dilekçesi 
116
 Delillerin Sunulması Dilekçesi 
116
 Denetimli Serbestlik Hakkının Yeniden Tesisi Talebi Dilekçesi 
116
 Duruşma İstemlidir 
117
 Duruşmanın Kapalı Olarak Yapılması Talebi Dilekçesi 
117
 Haksız Gözaltı Sebebiyle Tazminat Dava Dilekçesi 
117
 Haksız Tutuklama Nedeni ile Tazminat İstemi Dilekçesi 
118
 Haksız Tutuklama Sebebiyle Tazminat Dava Dilekçesi 
118
 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
118
 İddia Makamının Esas Hakkındaki Mütalaasına Karşı Beyan Dilekçesi 
119
 İddia Makamının Mütalaasına Karşı Savunmaların Sunulmasına İlişkin Dilekçe 
119
 İlk Savunma Dilekçesi (Silahlı Terör Örgütü Üyeliği) 
119
 İstinaf Dilekçesi (FETÖ/PDY) 
120
 İstinaf Dilekçesi (Kasten Yaralama Suçu) 
120
 İstinaf Dilekçesi (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama Suçu İle İlgili) 
120
 İstinaf Dilekçesi (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama Suçu) 
121
 İstinaf Dilekçesi (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma) 
121
 İstinaf Dilekçesi [Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)] 
121
 İstinaf Dilekçesi –Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma (FETÖ/PDY)– 
122
 İstinaf Dilekçesi –Terör Örgütü Propagandası Yapmak (PKK/KCK)– 
122
 İstinafa Cevap Dilekçesi (Bir Terör Örgütüne Bilerek ve İsteyerek Dahil Olma) 
122
 Kamu Haklarından Yasaklılığın Kaldırılması Dilekçesi 
123
 Karara Karşı İtiraz Dilekçesi 
123
 Mazeret Dilekçesi 
123
 Memnu Hakların Geri Verilmesi Dilekçesi 
124
 Müdahil Olarak Davaya Katılma İstemi Dilekçesi 
124
 Müsadere Koruma Tedbiri Nedeniyle Tazminat Dilekçesi 
124
 Sağlık Kurulu Raporuna Karşı itiraz Dilekçesi 
125
 Sanığın Akıl ve Ruh Sağlığının Tespiti Talebi Dilekçesi 
125
 Savunma Dilekçesi 
125
 Savunma Dilekçesi (Cinsel İstismar Suçu) 
126
 SEGBİS İle Duruşmalar Katılma Talebi Dilekçesi 
126
 SEGBİS İle Duruşmaya Katılması Talebi Dilekçesi 
126
 Süre Tutum (Basit İstinaf) Dilekçesi 
127
 Süre Tutum Dilekçesi 
127
 Süre Tutum ve Duruşma İstemli Basit İstinaf Dilekçesi 
127
 Tahliye Talebi İstemi Dilekçesi 
128
 Temyiz Dilekçesi 
128
 Tevsii Tahkikat ve Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 
128
 Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi 
129
 Tutukluluğa İtiraz Dilekçesi 
129
 Tutukluluğun Devamı Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
129
 Tutukluluk Halinin Devamına İlişkin Ara Karara İtiraz Dilekçesi 
130
 Yakalama Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
130
 Yargılamanın İadesi Talebi Dilekçesi 
130
 Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Dilekçesi 
131
 Zapt Edilen Eşyanın İadesi Talebi Dilekçesi 
131
AİLE MAHKEMESİ 
133
 2828 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararının Kaldırılması Dilekçesi 
133
 2828 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararının Uzatılması Dilekçesi 
133
 Açık Rıza Alınmadan Aile Konutunun Devredilmesi Sebebiyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
133
 Adli Yardım Talebi Dilekçesi 
134
 Adli Yardım Talebi Dilekçesi 
134
 Adli Yardım Talepli Boşanma Davası Dilekçesi 
134
 Adli Yardım Talepli Boşanma Davası Dilekçesi 
135
 Adli Yardım Talepli Ziynet Eşyaları Bedelinin Tazmini Dilekçesi 
135
 Aile İçi Şiddet Nedeniyle Tedbir Kararı Talebi Dilekçesi 
135
 Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hâkimin Müdahalesi Dilekçesi 
136
 Aile Konutu Şerhi Talebi Dilekçesi 
136
 Aile Konutu Şerhi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
136
 Aile Konutu Şerhi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
137
 Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Talebine İlişkin Dilekçe 
137
 Aile Konutuna İlişkin Kira Sözleşmesinin Feshi Talebi Dilekçesi 
138
 Aile Konutuna Konulan İpoteğin Fekki Davası Dilekçesi 
138
 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi 
138
 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Koruma Talebi Dilekçesi 
139
 Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Gerekli Tedbirlerin Alınması Talebi Dilekçesi 
139
 Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
139
 Altsoyun Denkleştirme Alacağı Davası Dilekçesi 
140
 Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi 
140
 Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi 
140
 Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi 
141
 Anlaşmalı Boşanma Protokolü 
141
 Anlaşmalı Boşanma Protokolü 
141
 Anlaşmalı Boşanma Protokolü 
142
 Anlaşmalı Boşanma Protokolü 
142
 Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
142
 Anlaşmalı Boşanmaya İlişkin Protokol 
143
 Anneanne ve Dedenin Torunları ile Şahsi İlişki Tesisi Dilekçesi 
143
 Apostil Şerhi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
143
 Ara Kararının Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi 
144
 Ayrılık Kararı Verilmesine Dair Dava Dilekçesi 
144
 Ayrılık Kararına Dayalı Boşanmaya Karar Verilmesi Davası Dilekçesi 
144
 Babalığın Tespiti Davası Dilekçesi 
145
 Babalığın Tespiti ve Aile Kütüğüne Tescili Dava Dilekçesi 
145
 Babalığın Tespiti ve Tazminat İstemi Dava Dilekçesi 
145
 Babalık Davası (Anne Tarafından Açılan) 
146
 Babalık Davası (Çocuk Tarafından Açılan) 
146
 Babalık Nedeni ile Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi 
146
 Bağımsız Açılan Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi 
147
 Basit Koruma Önlemi Alınması Talebi Dilekçesi 
147
 Bekleme Süresinin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
147
 Belirsiz Alacak Davası Olarak Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Katılma Alacağının Tahsili Dilekçesi 
148
 Boşandığı Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Talebi Dilekçesi 
148
 Boşanma Davası Cevap ve Karşı Dava Dilekçesi 
148
 Boşanma Davası Devam Ederken Tedbir Nafakası Talebi Dilekçesi 
149
 Boşanma Davası Dilekçesi 
149
 Boşanma Davası ile Birlikte Tedbir ve Yoksulluk Nafakası İstemi Dilekçesi 
149
 Boşanma Davası Sonrası Ziynet Eşyası Alacağı, Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
150
 Boşanma ve Boşanmanın Fer’i Sonuçlarına Dair Dava Dilekçesi 
150
 Boşanma, Tazminat ve Nafaka Talebine İlişkin Dilekçe 
150
 Bozma Kararından Sonra Duruşma Günü Verilmesi Dilekçesi 
151
 Cevaba Cevap Dilekçesi 
151
 Cevaba Cevap Dilekçesi (Boşanma Davası İle İlgili) 
151
 Cevap Dilekçesi ve Karşı Boşanma Davası Dilekçesi 
152
 Cevap Dilekçesi, Karşı Davaya Cevap Dilekçesi, Deliller ve Beyanların Sunulması Dilekçesi 
152
 Cevap Süresinin Uzatılması Talebine ilişkin Dilekçe 
152
 Cinsel Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
153
 Çocuğun Borç Altına Girebilmesine İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
153
 Çocuğun Geçici Velayetinin Tevdii İçin İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
153
 Çocuğun Kendisinden Olmadığının Tespiti Davası Dilekçesi 
154
 Çocuğun Mallarının Yönetim Kayyımına Devredilmesi Talebi Dilekçesi 
154
 Çocuğun Soyadının Değiştirilmesi Davası Dilekçesi 
154
 Çocuk İçin Koruma Kararı Verilmesi Davası Dilekçesi (2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Gereğince) 
155
 Çocuk İçin Koruma Kararının Kaldırılması Davası Dilekçesi (2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Gereğince) 
155
 Çocuk İçin Koruma Kararının Uzatılması Davası Dilekçesi (2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Gereğince) 
155
 Çocuk Mallarının Bildirilmesi Dilekçesi 
156
 Çocuk Mallarının Geri Verilmesinden Doğan Sorumluluk Nedeniyle Dava Dilekçesi 
156
 Çocuk Mallarının Sarf Edilmesine İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
156
 Çocuk Teslimi Davası Dilekçesi 
157
 Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Talebi Dilekçesi 
157
 Dava Dosyalarının Ayrılması Talebi Dilekçesi 
157
 Dava Dosyalarının Birleştirilmesi Talebi Dilekçesi 
158
 Davadan Vazgeçme Dilekçesi 
158
 Davalının Adresinin Bildirimi Dilekçesi 
158
 Davanın Geri Alınması Talebi Dilekçesi 
159
 Davanın Reddinden Sonra Üç Yıl Geçmesine Rağmen Bir Araya Gelmeme Halinde Açılan Boşanma Davası Dilekçesi 
159
 Davaya ve Karşı Davaya Cevaplarımızın Sunulması Dilekçesi 
159
 Dosyanın Yetkili Mahkemeye Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
160
 Duruşma Gününün Öne Alınması Talebine İlişkin Dilekçe 
160
 Edinilmiş Mallara Katılma Mal Rejiminin Tasfiye Edilmesi Dava Dilekçesi 
160
 Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi 
161
 Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Çerçevesinde Alacak Davası Dilekçesi 
161
 Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Davası Dilekçesi 
161
 Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Dilekçesi 
162
 Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesi Kapsamında Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
162
 Edinilmiş Malların Tasfiyesi İle Katılma Alacağının Tahsili Dilekçesi 
162
 Ek Delil Bildirme Dilekçesi 
163
 Emlak Beyannamesinin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
163
 Eşin Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması Davası Dilekçesi 
163
 Eşya Tespiti Talebi Dilekçesi 
164
 Eşyaların ve Değerlerinin Tespiti Talebi Dilekçesi 
164
 Eşyaya Tespit ve Tedbir Talebi Dilekçesi 
164
 Evlat Edinme Davası Dilekçesi 
165
 Evlat Edinme İlişkisinin Kaldırılması Davası Dilekçesi 
165
 Evlat Edinmede Rızanın Aranmaması Talebi Dilekçesi 
165
 Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası Dilekçesi 
166
 Evlendirme Memurluğunun Ret Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
166
 Evlendirme Memurunun Verdiği Ret Kararına İtiraz Davası Dilekçesi 
166
 Evlenmenin Nisbi Butlan Sebebiyle İptali Davası Dilekçesi 
167
 Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası Dilekçesi 
167
 Evlenmeye İzin Verilmesi Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
167
 Evli Kadının Kızlık Soyadını Kullanmasına İzin Davası Dilekçesi 
168
 Evlilik Birliğinden Kaynaklı Malların Tasfiyesine Talebi Dilekçesi 
168
 Evlilik Birliğini Temsil Yetkinin Geri Verilmesi Talebi Dilekçesi 
168
 Evlilik Birliğini Temsile Yetkili Kılınma Talebi Dilekçesi 
169
 Evlilik Birliğinin Anlaşmalı Olarak Sona Erdirilmesi Dava Dilekçesi 
169
 Evlilik Birliğinin Butlan Nedeniyle İptali Davası Dilekçesi 
169
 Evlilik Birliğinin Keyfi Yönetimine Müdahale Edilmesi Talebi Dilekçesi 
170
 Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
170
 Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeni ile Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi 
170
 Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeni İle Boşanma ve Boşanmanın Feri Sonuçlarına Dair Talep Dilekçesi 
171
 Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
171
 Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması ve Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma, Velayet, Maddi–Manevi Tazminat, Nafaka ve Ziynet Eşyasının İadesi Davası Dilekçesi 
171
 Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması, Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma, Velayet, Maddi–Manevi Tazminat ve Nafaka Davası Dilekçesi 
172
 Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi 
172
 Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
172
 Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
173
 Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçesi (Adli Yardım Talepli) 
173
 Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması ve Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi 
173
 Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması ve Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
174
 Evlilik Dışı Çocuğun Velayetinin Düzenlenmesi Talebi Dilekçesi 
174
 Evlilik Dışı Doğan Çocuğuna Kendi Soyadının Verilmesi Talebi Dilekçesi 
174
 Evlilik İçerisinde Meslek ve İş Seçimine Müdahale Edilmesi Talebi Dilekçesi 
175
 Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
175
 İddet Müddetinin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
175
 İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
176
 İpoteğin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
176
 İrtibatlı Dosyaların Birleştirilmesi Talebi Dilekçesi 
176
 İştirak Nafakası Davası Dilekçesi 
177
 İştirak Nafakasının Artırılması 
177
 İştirak Nafakasının Artırılması Davası Dilekçesi 
177
 İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası Dilekçesi 
178
 İtirazın İptali ve Karşı Tarafın İcra İnkar Tazminatına Mahkum Edilmesi Talebi Dilekçesi 
178
 Kanun Yararına Bozma Talebi Dilekçesi 
178
 Katılım Nafakası (İştirak Nafakası) Davası Dilekçesi 
179
 Katılma Alacağı Talebi Dilekçesi 
179
 Katkı Payı Alacağı Davası Dilekçesi 
179
 Katkı Payı ve Değer Artış Payı Alacağı Talebi Dilekçesi 
180
 Kişinin Bulunduğu Yerden Uzaklaştırması ile İlgili Tedbir Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
180
 Kişisel Eşyaların İadesi Davası Dilekçesi 
180
 Kişisel İlişki Tesisinin Değiştirilmesi Davası Dilekçesi 
181
 Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası Dilekçesi 
181
 Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi Dilekçesi 
181
 Konutun Aile Konutu Olduğunun Tespiti Davası Dilekçesi 
182
 Konutun Aile Konutu Olduğunun Tespiti Taşınmaz Üzerine Aile Konutu Şerhi Tesisi Dilekçesi 
182
 Konutun, Ortak Konut Olarak Belirlenmesi Dilekçesi 
182
 Koruma Kararı Talebi Dilekçesi 
183
 Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi 
183
 Koruma Kararına İtiraz Dilekçesi 
183
 Koruma Kararının Uzatılması Talebi Dilekçesi 
184
 Koruma Ret Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi (6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun) 
184
 Koruma Tedbir Kararına Karşı İtirazımızın Sunulması Dilekçesi 
184
 Koruma Tedbirleri Kararı Verilmesi Talep Dilekçesi (6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Hakkındaki Kanun) 
185
 Koruma ve Uzaklaştırma Kararının Uzatılması Talep Dilekçesi 
185
 Korumu Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
185
 Kötü Muamele Nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi 
186
 Kusurlu Eşin Payının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
186
 Küçüğün Bir Kuruma Yerleştirilmesi Talebi Dilekçesi 
186
 Küçük Düşürücü Suç Nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi 
187
 Mal Rejimi Tasfiyesi Dava Dilekçesi 
187
 Mal Rejimi Tasfiyesi ve Katılma Alacağı Dava Dilekçesi 
187
 Mal Rejiminin Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi 
188
 Mal Rejiminin Tasfiyesi Talebi Dilekçesi 
188
 Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Artık Değer Katılma Alacağı Davası Dilekçesi 
188
 Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Katılma Alacağı Dilekçesi 
189
 Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Katılma Alacağının Tahsili İstemi Dilekçesi 
189
 Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Katılma Alacağının Tahsili Talebi Dilekçesi 
189
 Mali ve Sosyal Durum Hakkında Beyanda Bulunma Dilekçesi 
190
 Mali ve Sosyal Durumu Hakkında Beyanda Bulunma Dilekçesi 
190
 Mazeret Dilekçesi 
190
 Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
191
 Mevcut Mal Rejiminin Değiştirilmesi Davası Dilekçesi 
191
 Mevcut Mal Rejiminin Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi 
191
 Mutlak Butlan Nedeniyle Evliliğin Feshi Davası Dilekçesi 
192
 Mutlak Butlan Sebebiyle Evliliğin İptali Dava Dilekçesi 
192
 Müşterek Çocuğu Temsile Yetkili Kılınma Talebi Dilekçesi 
192
 Müşterek Çocukların Velayetleri ve Nafaka Talebi Dilekçesi 
193
 Müşterek Ev Eşyalarının Paylaştırılması Talebi Dilekçesi 
193
 Müşterek Hayat Yeniden Kurulamadığı İçin Boşanma Davası Dilekçesi 
193
 Müşterek Konutun Müvekkil Lehine Tashihi Dilekçesi 
194
 Nafaka Artırım Dilekçesi 
194
 Nafaka Borcu İçin Teminat Verilmesi Talebi Dilekçesi 
194
 Nafakanın Kaldırılması Davası Dilekçesi 
195
 Nafakaya İlişkin Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi Davası Dilekçesi 
195
 Nesebin Reddi Davası Dilekçesi 
195
 Nişanda Takılan Hediyelerin İadesi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
196
 Nişanın Bozulması Nedeni ile Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi 
196
 Nişanın Bozulması Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
196
 Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
197
 Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
197
 Nişanın Haksız Bozulması Nedeniyle Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi 
197
 Olağan Durumlarda Evlenmeye İzin Verilmesi Davası Dilekçesi 
198
 Olağanüstü Durumlarda Evlenmeye İzin Davası Dilekçesi 
198
 Olumsuz Görev Uyuşmazlığının Giderilmesi Talebi Dilekçesi 
198
 Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
199
 Ortak Konutun Tespiti Davası Dilekçesi 
199
 Oturulan Konutun Aile Konutu Olarak Tahsis Edilmesi Talebi Dilekçesi 
199
 Pandemi Nedeniyle Mazeret Dilekçesi 
200
 Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi 
200
 Psikolojik Rahatsızlıktan Dolayı Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
200
 Rıza Alınmadan Aile Konutunun Devredilmesi Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
201
 Sosyal İnceleme Raporu 
201
 Sosyal İnceleme Raporuna İtiraz Dilekçesi 
201
 Sosyal İnceleme Raporuna İtirazlarımızın Sunulması Dilekçesi 
202
 Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması Davası Dilekçesi 
202
 Soybağının Kurulması Davası Dilekçesi 
202
 Soybağının Reddi Davası Dilekçesi 
203
 Soybağının Reddi Davası Dilekçesi 
203
 Soybağının Reddi Davası Dilekçesi (Ergin Çocuk Tarafından Açılan) 
203
 Soybağının Reddi Davası Dilekçesi (Ergin Olmayan Çocuk Adına Kayyım Tarafından Açılan) 
204
 Soybağının Reddi Davası Dilekçesi (Koca Tarafından Açılan) 
204
 Soybağının Reddi ve Nüfus Kaydının İptali Davası Dilekçesi 
204
 Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
205
 Şahsi İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Dilekçesi 
205
 Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılmasına Dayalı Boşanma Davası 
205
 Tanık Anlatımlarına Karşı İtiraz Dilekçesi 
206
 Tanık Listesinin Sunulması Dilekçesi 
206
 Tanıklara Soru Sorulması Talebi Dilekçesi 
206
 Tanıma Sebebi ile Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi 
207
 Tanımanın Yokluğunun Tespiti Davası Dilekçesi 
207
 Tanımaya İtiraz Davası Dilekçesi 
207
 Tanıyan Kişinin Genetik Baba Olmaması Nedeniyle Tanımanın İptali Dilekçesi 
208
 Tapu Kaydına İhtiyati Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi 
208
 Tasarruf Yetkisinin Sınırlandırılması Davası Dilekçesi 
208
 Taşınmazın Aile Konutu Olarak Tahsisi ve Aile Konutu Şerhi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
209
 Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi 
209
 Tedbir Nafakası Talebi Dilekçesi 
210
 Tedbir Nafakasına İlişkin Verilen Karara İtirazlarımızın Dilekçesi 
210
 Tedbir Nafakasının Artırılması Davası Dilekçesi 
210
 Teminatsız İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
211
 Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası Dilekçesi 
211
 Tercüme Evrakların Sunulması Dilekçesi 
211
 Terk Nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi 
212
 Terk Nedeni ile Gönderilen İhtara Cevap Dilekçesi 
212
 Terk Nedeniyle İhtar Talebi Dilekçesi 
212
 Terk Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçesi 
213
 Torunla Kişisel İlişki Kurulması Talebi Dilekçesi 
213
 Vekillikten Çekilme Dilekçesi 
213
 Velayet Davası Dilekçesi 
214
 Velayet Davası Dilekçesi 
214
 Velayet Hakkı Kendisine Kalan Eşin Çocuk Mallarının Bildirilmesi Talebi Dilekçesi 
214
 Velayet Hakkının Kaldırılması Davası Dilekçesi 
215
 Velayete İlişkin Düzenleme Yapılması Talebi Dilekçesi 
215
 Velayete İlişkin Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi Davası Dilekçesi 
215
 Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi 
216
 Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçesi 
216
 Velayetin Hakkının Babadan Alınarak Anneye Verilmesi Talebi Dilekçesi 
216
 Velayetin Kaldırılması ve Vasi Tayini Talebi Dilekçesi 
217
 Velayetin Tedbir Mahiyetinde Tevdi Talebi Dilekçesi 
217
 Velayetin Tedbir Olarak Tevdi Edilmesi Dilekçesi 
217
 Velayetin Tevdii ve Nafaka Talebi Dilekçesi 
218
 Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davası Dilekçesi 
218
 Yabancı Mahkemeden Alınan Boşanma Kararının Tanınması Dilekçesi 
218
 Yardım Nafakası Artırımı Davası Dilekçesi 
219
 Yardım Nafakası Davası Dilekçesi 
219
 Yargılanmanın İadesi Talebi Dilekçesi 
219
 Yargıtay Kararından Sonra Davaya Bakılması İçin Taraflara Çağrı Kâğıdı Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
220
 Yasal Temsilcilerin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
220
 Yetki Belgesinin Sunulması Talebi Dilekçesi 
220
 Yetki İtirazı Dilekçesi 
221
 Yoksulluk Nafakasının Artırılması Davası Dilekçesi 
221
 Yoksulluk Nafakasının Artırılması Davası Dilekçesi 
221
 Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası Dilekçesi 
222
 Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
222
 Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi 
222
 Ziynet Eşyaların İadesi Davası Dilekçesi 
223
 Ziynet Eşyalarının Aynen Olmazsa Bedelinin İadesi Davası Dilekçesi 
223
 Ziynet Eşyalarının İadesi veya Tazmini Dava Dilekçesi 
223
 Ziynet Eşyalarının veya Bedelinin İadesi Davası Dilekçesi 
224
 Ziynet Eşyasından Doğan Alacak Davası Dilekçesi 
224
ANAYASA MAHKEMESİ 
225
 Anamuhalefet Partisi Grubu Adına Açılan İptal Davası ve Yürürlüğün Durdurulması İstemi Dilekçesi 
225
 Bireysel Başvuru Dilekçesi 
225
 Bireysel Başvuru Dilekçesi 
225
 Cumhurbaşkanı Tarafından Anayasa Mahkemesine Açılan İptal Davası Dilekçesi 
226
 Mahkeme Tarafından Anayasaya Aykırılık İddiası ile Re’sen Yapılan Başvuru Dilekçesi 
226
 Taraf İsteminin Mahkemece Ciddi Bulunması Üzerine İtiraz Yolu ile Yapılan Başvuru Dilekçesi 
226
ARABULUCULUK 
227
 Arabuluculuğa Başvuru Talebi Dilekçesi 
227
 Arabuluculuk Başvuru Formu (Hizmet Ayıbı Nedeni İle) 
227
 Arabuluculuk Başvuru Formu (İşçi Ücret Alacağı, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Çalışma Ücreti, Hafta Sonu Çalışma Ücreti ve UBGT, Asgari Geçim İndirimi, Iş Arama İzin Ücreti Alacağı, Manevi Tazminat Alacak Kalemlerinin Tarafına Ödenmesi) 
227
 Arabuluculuk Başvuru Formu (Maddi Hasar Alacağı) 
228
 Arabuluculuk Başvuru Formu (Satın Alınan Malın Ayıplı Çıkması) 
228
 Arabuluculuk Başvuru Formu (Trafik kazası Nedeni İle Daimi İş Görmezlik, Artan Geçici Iş Görmezlik ve Artan Bakıcı Gideri Tazminatı Alacakları) 
228
 Arabuluculuk Sürecine Davet Mektubu 
229
 Arabuluculuk Yetki İtirazı 
229
 İş Hukuku İle İlgili Zorunlu Arabuluculuk 
229
 İş Hukuku İle İlgili Zorunlu Arabuluculuk 
230
 Ticari Uyuşmazlıklar İle İlgili Zorunlu Arabuluculuk 
230
 Tüketici Hukuku İle İlgili Zorunlu Arabuluculuk 
230
ASLİYE CEZA MAHKEMESİ 
231
 Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi 
231
 Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
231
 Adres Değişikliğinin Bildirilmesi Dilekçesi 
231
 Ara Karar Gereğince Tanıklarımızın Bildirilmesi Dilekçesi 
232
 Asliye Ceza Mahkemesinin Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
232
 Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
233
 Bilirkişi Seçimine İtiraz Dilekçesi 
233
 Delil ve Tanık Listesinin Sunulması İstemi Dilekçesi 
233
 Dosyanın Bilirkişiye Tevdii Dilekçesi 
234
 Dosyaya Makbuz Sunma 
234
 Duruşma Gününün En Kısa Zamanda Verilmesi Dilekçesi 
234
 Duruşmaya Ara Verilmesi Hakkımdan Feragat Dilekçesi 
235
 Ek Kararın Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
235
 El Konulan Aracın Teslimi Dilekçesi 
235
 Elkonulan Eşyaların Teminatsız Olarak İadesi Dilekçesi 
236
 Elkonulan Eşyanın İadesi Dilekçesi 
236
 Esas Hakkında Yazılı Beyanların Sunulması Dilekçesi 
236
 Eski Hale Getirme Dilekçesi 
237
 Görevsizlik Kararı Verilmesi Dilekçesi 
237
 Görülmekte Olan Davaya Katılma Talebi Dilekçesi 
237
 HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi 
238
 Hâkimin Reddi Dilekçesi 
238
 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz Dilekçesi 
238
 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Ortadan Kaldırılmasını Talep Dilekçesi 
239
 İddia Makamının Esas Hakkındaki Mütalaasına Karşı Beyan Dilekçesi 
239
 İletişimin Tespit Edilmesi Dilekçesi 
239
 İstinabe Talebi Dilekçesi 
240
 İstinaf Dilekçesi 
240
 İstinaf Dilekçesi (Asliye Ceza Mahkemesi) 
240
 İstinaf Dilekçesi (Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu) 
241
 İstinaf Dilekçesi (Duruşma ve Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Talepli) 
241
 İstinaf Dilekçesi (Tehdit ve Mala Zarar Verme Suçu İle İlgili) 
241
 İstinafa Karşı, Karşı İstinaf ve Cevap Dilekçesi 
242
 İtiraz Dilekçesi 
242
 İtiraz Dilekçesi (Mahkeme Kararının Kaldırılması Talebi) 
242
 İtiraz Yasa Yoluna Başvuru Dilekçesi 
243
 İtiraz Yolu İle İnceleme Başvuru Dilekçesi 
243
 Kamu Davasına Müdahil Olarak Katılma Talebi Dilekçesi 
243
 Karara İtiraz Dilekçesi 
244
 Katılma Talebi Dilekçesi 
244
 Keşif Yapılması Talebi Dilekçesi 
244
 Kovuşturma Aşamasında Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi 
245
 Kusur Raporuna İtiraz Dilekçesi 
245
 Lehe Olan Kanunun Değerlendirilmesi Talebi Dilekçesi 
245
 Mahsup Talebi Dilekçesi 
246
 Mazeret Dilekçesi 
246
 Memnu Hakların İadesi Talebi Dilekçesi 
246
 Müdahil Olarak Davaya Katılma Talebi Dilekçesi 
247
 Müdahil Olarak Davaya Katılma Talebi Dilekçesi 
247
 Müsaderesi Talep Edilen Aracın İadesi Talebi Dilekçesi 
247
 Müvekkil Katılan Lehine Vekâlet Ücretine Hükmedilmesi Talebi Dilekçesi 
248
 Öncelikli Duruşma Tarihi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
248
 Özel İnfaz Rejimi Uygulanması Talebi Dilekçesi 
248
 Sanığın İstinabe Yoluyla Dinlenilmesi Talebi Dilekçesi 
249
 Savcı Mütalaasına Karşı Beyanlarımızın Sunulması Dilekçesi 
249
 Savunma Dilekçesi 
249
 Soruşturmanın Genişletilmesi Talebi Dilekçesi 
250
 Süre Tutum Dilekçesi 
250
 Tahkikatın Genişletilmesi Talebi Dilekçesi 
250
 Tahliye Kararına İtiraz Dilekçesi 
251
 Tahliye Talebi Dilekçesi 
251
 Tanık Anlatımlarına Karşı Yazılı Beyan Dilekçesi 
251
 Tanık ve Bazı Delillerin Talep Edilmesi Dilekçesi 
252
 Tavzih Talebi Dilekçesi 
252
 Tebligatın İadesi Talebi Dilekçesi 
252
 Teminat Karşılığında Malların İadesi Talebi Dilekçesi 
253
 Teminatsız Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi 
253
 Teminatsız Tedbir Konulması Talebidir 
253
 Trafik Kazalarında Adli Tıp Kurumu Raporuna İtiraz Dilekçesi 
254
 Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi 
254
 Tutukluluk Kararına İtiraz ve Tahliye Talebi Dilekçesi 
254
 Vekâletname Sunma ve UYAP’a Kayıt Talebi Dilekçesi 
255
 Vekillikten Çekilme İstifa Dilekçesi 
255
 Yargılamanın Yenilenmesi Davası Dilekçesi 
255
 Yargıtay’ın Bozma Kararına Karşı Direnme Kararı Verilmesi Dilekçesi 
256
 Yazılı Emirle (Kanun yararına Bozma) Bozma Talebi Dilekçesi 
256
 Yeni Delil Sunma Talebi Dilekçesi 
256
 Yetkisizlik Kararı Verilmesi Talebi Dilekçesi 
257
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 
259
 2023 Yargı Harçları 
259
 Acele El Koyma Bedelinin Tespiti Dilekçesi 
259
 Acele Elkoyma Talepli Kamulaştırma Dava Dilekçesi 
259
 Acele Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesi Talep Dilekçesi 
260
 Acele Kamulaştırma Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
260
 Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası Dilekçesi 
260
 Ada (İsme) Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Talebi Dilekçesi 
261
 Adın Haksız Olarak Kullanılmasından Dolayı Tazminat Davası Dilekçesi 
261
 Adi Ortaklığın Tasfiyesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Talebi Dilekçesi 
261
 Adi Ortaklığın Tasfiyesi Talebi Dilekçesi 
262
 Adli Tıp Kurumu Raporuna İtiraz Dilekçesi 
262
 Adli Tıp Kurumu Raporuna Karşı İtiraz Dilekçesi 
262
 Adli Tıp Raporuna İlişkin Beyanlarımızın Sunulması Dilekçesi 
263
 Adli Yardım Talebi Dilekçesi 
263
 Adres Bildirimi Dilekçesi 
263
 Alacak Bireysel Hayat Emeklilik Yatırdığı Bedelin İadesi Dava Dilekçesi 
264
 Alacak Davası Dilekçesi 
264
 Alt Taşeronluk Sözleşmesine Dayalı Alacak Davası Dilekçesi 
264
 Altın İade Davası Dilekçesi 
265
 Ana/Baba Adının Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi 
265
 Ara Karardan Dönülmesi Talebi Dilekçesi 
265
 Ara Kararı Gereği Seçimlik Hakkımızın Kullanılması Dilekçesi 
266
 Ara Kararın Yerine Getirildiğinin Bildirilmesi Dilekçesi 
266
 Ara Kararından Vazgeçilmesi Talebi Dilekçesi 
266
 Aracımda Meydana Gelen Hasar ve Aracımdaki Değer Kaybı Nedeni ile Dilekçesi 
267
 Aracın Tamir Süreci Boyunca Yoksun Kalınan Kârın Tahsili Dilekçesi 
267
 Araç Değer Kaybından Dolayı Tazminat Davası Dilekçesi 
267
 Araç Hasar Bedeline Yönelik Tazminat Davası Dilekçesi 
268
 Araç Onarım Bedeli ile İlgili Maddi Tazminat Dilekçesi 
268
 Araç Satımının İptali Davası Dilekçesi 
268
 Araçta Oluşan Zararın Tespiti Dilekçesi 
269
 Arazi Kayması Sebebiyle Sınır Tespiti Dilekçesi 
269
 Arsa ile İlgili Tapu İptali ve Tescil Talebi Dilekçesi 
270
 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart Alacağına İlişkin Dava Dilekçesi 
270
 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kira Kaybı Tazminatı Dilekçesi 
270
 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı Tazminat Dilekçesi 
271
 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
271
 Arsa Payı Karşılığı Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
271
 Arsaya Yapılan Haksız İnşaatın Yıktırılması Talebi Dilekçesi 
272
 Artan Posta Ücretinin Tarafımıza İadesi Talebi Dilekçesi 
272
 Atık Su Bedelinin İadesi Davası Dilekçesi 
272
 Avukatın Hukuki Sorumluluğu Çerçevesinde Tazminat Davası Dilekçesi 
273
 Avukatın Vekâlet Ücreti Alacağına İlişkin İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
273
 Avukatlık Ücret Alacağı Davası Dilekçesi 
273
 Bağışın İptali Davası Dilekçesi 
274
 Banka Hesapları ve Kiralık Kasaya İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
274
 Banka Kredi Sözleşmesi Nedeniyle Borçlu ve Kefil Tarafından Yapılan İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
274
 Basın Kanunu İhlaline Karşı Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 
275
 Basın Yolu İle Hakaret Nedeni İle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
275
 Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
275
 Basit Yargılama Usulüne Aykırı Olarak Cevaba Cevap Dilekçesi Vermesine İtirazların Dilekçesi 
276
 Bekârlık Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
276
 Belediyenin Abone Alacağına İlişkin Dava Dilekçesi 
276
 Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Açılan Haksız İşgal Tazminatı Davası Dilekçesi 
277
 Belirsiz Alacak Davasının Belirli Hale Getirildiğine Dair Bildirim Dilekçesi 
277
 Belirsiz Alacak ve Tazminat Davası Dilekçesi 
277
 Beyanların Sunulması ve Duruşma Günü Verilmesi Dilekçesi 
278
 Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
278
 Bilirkişi Raporuna İtiraz ve Ek Rapor Alınması Talebi Dilekçesi 
278
 Bilirkişi Raporuna İtiraz, Yeniden Keşif Yapılarak Bilirkişi Raporu Alınması Talebi 
279
 Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi 
279
 Bilirkişinin Reddi Talebi Dilekçesi 
279
 Bilişim Yolu ile Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
280
 Bina Sahibinin Hukuki Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davası Dilekçesi 
280
 Bina Sahibinin Sorumluluğu Nedeni ile Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
280
 Birden Fazla Kişiden Hangisinin Önce Öldüğünün Tespiti Talebi Dilekçesi 
281
 Borç Olmayan Şeyin İfasından Doğan İade Talebi Dilekçesi 
281
 Borçlu Olmadığının Tespiti Davası Dilekçesi 
281
 Borçlu Olmadığının Tespiti Davası Dilekçesi 
282
 Borçlu Olmadığının Tespitine Yönelik Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
282
 Borçtan Kurtulma Davası Dilekçesi 
282
 Boşanma Kararı Kesinleşmesine Rağmen Taşınmazın Haksız İşgali Nedeni İle Haksız İşgal Tazminatına Dair Dava Dilekçesi 
283
 Boşanma Sonrası Çocuğun Soyadının Tashihi (Anne Soyadının Verilmesi) Talebi Dilekçesi 
283
 Cari Hesap Nedeni ile Alacak Davası Dilekçesi 
283
 Cebri Tescil (Ferağa İcbar) Davası Dilekçesi 
284
 Cebri Tescil Davası Dilekçesi 
284
 Cevaba Cevaba Cevap Dilekçesi 
284
 Cevaba Cevaba Cevap Dilekçesi (İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil) 
285
 Cevaba Cevap (İkinci Cevap) Dilekçesi 
285
 Cevap Dilekçesi 
285
 Cevap Dilekçesi (Açılan Davaya Karşı Davaya Cevap ve İtirazlarımız İle Davanın Reddi Talebi) 
286
 Cevap Dilekçesi (Boşanma Davasının Derdest Olduğu Savunması) 
286
 Cevap Dilekçesi (Davanın Hak Düşürücü Süre İçerisinde Açılmadığı Savunması) 
286
 Cevap Dilekçesi (Husumet Nedeni İle Davanın Reddi Talebi) 
287
 Cevap Dilekçesi (İhbar Edilen Olarak Davaya Karşı Beyanlarımızın Sunulması Talebi) 
287
 Cevap Dilekçesi (İrade Bozukluğunu Bilen Mirasbırakanın İşlemden Dönmediği Savunması) 
287
 Cevap Dilekçesi (İtirazın İptali) 
288
 Cevap Dilekçesi (Mirasbırakanın Hukuki İşlem Ehliyetinin Bulunmadığı Savunması) 
288
 Cevap Dilekçesi (Tapu iptal ve Tescil) 
288
 Cevap Dilekçesi (Trafik Kazası İle İlgili) 
289
 Cevap Dilekçesi (Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat) 
289
 Cevap Dilekçesi (Vasiyetnamedeki Şartın Hükümsüz Olduğu Savunması) 
289
 Cevap Dilekçesi (Vasiyetnameden Dönüldüğü Savunması) 
290
 Cevap Dilekçesi (Vasiyetnamenin Açılıp Okunmadığı Savunması) 
290
 Cevap Dilekçesi (Vasiyetnamenin Açılıp Okunmadığı Savunması) 
290
 Cevap Dilekçesi (Vasiyetnamenin İptali Davası İle İlgili) 
291
 Cevap Dilekçesi (Vasiyetnamenin İptali Def’i Savunması) 
291
 Cevap Dilekçesi (Vasiyetnamenin İptali Savunması) 
291
 Cevap Dilekçesi (Vasiyetnameye Konu Taşınmazın Terekede Bulunmadığı Savunması) 
292
 Cevap Dilekçesi (Zamanaşımına Def’i Savunması) 
292
 Cevap Sunma ve Delillerini Bildirme Dilekçesi 
292
 Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi 
293
 Cinsiyet Değişikliğine İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
293
 Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi 
293
 Çalınan Menkul Malın İadesi Dilekçesi 
294
 Dâhili Dava Dilekçesi 
294
 Dâhili Dava Dilekçesinin Tebliği Talebi Dilekçesi 
294
 Dâhili Davalı (Davaya Dahil Edilme) Dilekçesi 
295
 Danışmanlık Eğitimi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
295
 Dava Açıldıktan Sonra Taşınmazın İyiniyetli Üçüncü Kişiye Devri Nedeni ile Devreden Kişiye Karşı Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
295
 Dava Açmak İçin Yetki ve Süre Talebi Dilekçesi 
296
 Davacı Paydaşın Kullanabileceği Bir Yerin Bulunduğuna Dair Cevap Dilekçesi 
296
 Davalıya Tebligat Yapılabilecek Adreslerin Bildirilmesi Dilekçesi 
296
 Davaname (Savcı Tarafından Açılan Hukuk Davası) 
297
 Davanın İhbarı Dilekçesi 
297
 Davanın İhbarı Talep Dilekçesi 
297
 Davanın Sigorta Şirketine İhbarına İlişkin Dilekçe 
298
 Davanın Üçüncü Kişiye İhbarı Dilekçesi 
298
 Davaya Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçesi 
298
 Davaya Cevap Verme Süresinin Uzatılması Dilekçesi 
299
 Davaya Esas Olmak Üzere Tespit Talebi Dilekçesi 
299
 Davaya İlişkin İtirazlar ve Cevapların Sunulması Dilekçesi 
299
 Davaya Karşı Beyanlarını Sunma ve İsticvap Talebi Dilekçesi 
300
 Davayı İhbar Dilekçesi 
300
 Davayı Kabul Beyanı Dilekçesi 
300
 Davayı Kabul Dilekçesi 
301
 Değer Kaybı Belirsiz Alacak Davası Dava Dilekçesi 
301
 Delil Tespiti Dilekçesi 
301
 Delil Tespiti Talebi Dilekçesi 
302
 Delil ve Tanık Listemizin Süresi İçerisinde Sunulması Talebi Dilekçesi 
302
 Delil ve Tanık Listesinin Sunulması Dilekçesi 
302
 Delillerin Toplanması Talep Dilekçesi 
303
 Derdestlik İtirazı Dilekçesi 
303
 Derdestlik İtirazı Dilekçesi 
303
 Derdestlik İtirazının Sunulması Dilekçesi 
304
 Derkenar Talebi Dilekçesi 
304
 Derkenar Talebi Dilekçesi 
304
 Derneğin Feshi Talebi (Davaname) Dilekçesi 
305
 Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Talebi Dilekçesi 
305
 Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptali Dilekçesi 
305
 Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
306
 Destekten Yoksun Kalma ve Araç Hasarı Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
306
 Dilekçenin Açıklanması Dilekçesi 
306
 Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
307
 Doğum Yerinin Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi 
307
 Doktor Hatası Nedeniyle Maddi ve manevi Tazminat Davası dilekçesi 
307
 Doktorun Yanlış Tedavi Nedeni İle Açılan Tazminat Davasında Davayı İhbar Dilekçesi 
308
 Doktorun Yanlış Tedavisi Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
308
 Dosyanın Bilirkişiye Tevdi Talebi Dilekçesi 
308
 Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
309
 Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
309
 Duruşma Saatinin Ertelenmesi Talebi Dilekçesi 
309
 Duruşmanın Bekletilmesi İçin Gönderilen Mazeret Dilekçesi 
310
 Duruşmanın Bekletilmesi Talebi Dilekçesi 
310
 Düplik (Cevaba Cevaba Cevap) Dilekçesi 
310
 Ecrimisil Dava Dilekçesi 
311
 Ecrimisil Davası Dilekçesi 
311
 Edimin İmkânsızlığı Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi 
311
 Ehliyetsizlik Nedeni ile Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 
312
 Ek Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
312
 Ek Dava Dilekçesi 
312
 Ek Rapor İçin Bilirkişiye Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
313
 Eksik Harcın Tamamlanması Talebi Dilekçesi 
313
 El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi 
313
 El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Davası Dilekçesi 
314
 Elatmanın Önlenmesi ve Haksız İnşaatın Yıkılmasına Dair Dava Dilekçesi 
314
 Elatmanın Önlenmesi, Eski Hale Getirilme ve Haksız İşgal Tazminatına Dair Dava Dilekçesi 
314
 Elatmanın Önlenmesine (Müdahalenin Men’i) Dair Dava Dilekçesi 
315
 Elbirliği Mülkiyetinde Haksız İşgal Tazminatı Davası Dilekçesi 
315
 Elbirliği Mülkiyetinde Taşınmazın Kiraya Verilmesi Nedeni İle Haksız İşgal Tazminatı Davası Dilekçesi 
315
 Elektrik Faturasına Yansıtılan Kayıp Kaçak Elektrik Bedeli Adı Altında Tahsil Edilen Bedelin İadesi Talebi Dilekçesi 
316
 Emeklilik Nedeniyle SGK Kuruma Ödenen Paranın İadesi Davası Dilekçesi 
316
 Emsal Bilirkişi Raporlarının Sunulması Dilekçesi 
316
 Emsal Kayıtların Sunulması Talebi Dilekçesi 
317
 Emsallerin Bildirilmesi Talebi Dilekçesi 
317
 Enkaz Bedelinin Artırılması Davası Dilekçesi 
317
 Enkaz Bedelinin Tahsili Davası Dilekçesi 
318
 Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Bakiye Alacak Davası Dilekçesi 
318
 Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
319
 Eser Sözleşmesine Dayalı Eksik ve Hatalı İşlerden Kaynaklı Tazminat Davası Dilekçesi 
319
 Eski Hale Getirme Davası Dilekçesi 
319
 Eski Hale Getirme Dilekçesi 
320
 Eş Adına Alınan Taşınmaz Bedelini Ödemesi Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
320
 Fahiş Cezai Şartın İndirilmesi Davası Dilekçesi 
320
 Faiz Alacağının Tahsili Davası Dilekçesi 
321
 Fatura Alacağının Tahsili Talebiyle Yapılan İcra Takibine Karşı İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
321
 Fazla Yatırılan Harcın İadesi Talebi Dilekçesi 
321
 Feri Müdahil Olma Talebi Dilekçesi 
322
 Fevkalade Zamanaşımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
322
 Fiili Kullanıma Uygun Kullandığına Dair Cevap Dilekçesi 
322
 Fuzuli İşgal Nedeni ile Tahliye ve Ecrimisil Davası Dilekçesi 
323
 Gabin Aşırı Yararlanma Davası Dilekçesi 
323
 Gabin Nedeniyle Tapu iptali ve Tescili Dava Dilekçesi 
323
 Gaiplik Nedeniyle Mallarının İse Hazineye İntikali Talebi Dilekçesi 
324
 Gaiplik, Gaip Hissesi Olan Malın Hazineye Devri Talebi Dilekçesi 
324
 Galle Fazlasına Müstehak Evladın Vakfa Evladiyetin Tespiti Talebi Davası 
324
 Galleye Müstehak Vakıf Evladı Olunduğunun Tespiti Dilekçesi 
325
 Gecikme Tazminatı Dilekçesi 
325
 Geçici/Daimi İş Göremezlik Tazminatı Davası Dilekçesi 
325
 Geçit Hakkı Tesisi ve Tapuya Tescili Davası Dilekçesi 
326
 Geçit İrtifakının Tesisi Davası Dilekçesi 
326
 Genel Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Dava Dilekçesi 
326
 Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliği Talebi Dilekçesi 
327
 Gider Avansının İadesi Talebi Dilekçesi 
327
 Görevli Kamu Görevlisine Hakaret Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
327
 Görevsizlik Kararı Verilen Dava Dosyamızın Görevli Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
328
 Görevsizlik Kararı Verilen Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
328
 GSM Baz İstasyonunun Kaldırılması Davası Dilekçesi 
328
 Hak Edişlerden Kesilen Paranın İadesi Talebi Dilekçesi 
329
 Hakaret Nedeni İle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
329
 Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
329
 Hakaret ve Sövme Nedeni İle Manevi tazminat Davası Dilekçesi 
330
 Hakem Ücretinin Belirlenmesi Davası Dilekçesi 
330
 Hâkimin Reddi Talebi Dilekçesi 
330
 Haklı Nedenle İsmin Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
331
 Haksız Azilden Doğan Vekâlet Ücreti Alacağı Davası Dilekçesi 
331
 Haksız El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi 
331
 Haksız Fiil Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
332
 Haksız Fiil Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
332
 Haksız Fiil Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
332
 Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
333
 Haksız Fiilden Kaynaklanan Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
333
 Haksız Haciz Nedeni ile Manevi Tazminat Talebi Dilekçesi 
333
 Haksız İhtiyati Hacizden Doğan Tazminat Davası Dilekçesi 
334
 Haksız İhtiyati Tedbir Kararı Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi 
334
 Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası Dilekçesi 
334
 Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Davası Dilekçesi 
335
 Haksız İşgal Tazminatı Davasında Noksan Olan Harcın Tamamlanması Talebi Dilekçesi 
335
 Haksız İşgalin Bulunmadığına Dair Cevap Dilekçesi 
335
 Haksız Kullanım Nedeniyle Ecrimisil Davası Dilekçesi 
336
 Haksız Şikâyet Nedeni İle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
336
 Haksız Şikâyet Nedeni ile Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
336
 Haksız Şikâyetten Dolayı Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
337
 Haksız ve İftira Niteliğinde Haber Dolayısıyla Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 
337
 Harcın Tamamlattırılması ve Teminat Miktarının Belirlenmesi Talebi Dilekçesi 
337
 Harici Satış Nedeni İle Kullandığına Dair Cevap Dilekçesi 
338
 Harici Satış Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Olmazsa Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi 
338
 Hasar Tespiti Talebi Dilekçesi 
338
 Hatalı Tıbbi Müdahale Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
339
 Hayvan Bulunduran Kişinin Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davası Dilekçesi 
339
 Hekimin Kusuru Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
339
 Hileli Satışın İptali Davası Dilekçesi 
340
 Husumet İtirazı Dilekçesi 
340
 Islah (Dava Değerinin Artırılması) Dilekçesi 
340
 Islah Dilekçesi 
341
 Islah Dilekçesi (Talep Konusunu ile İlgili) 
341
 Islah Dilekçesine Karşı İtirazların Sunulması Dilekçesi 
341
 Islah Talebine Karşı Zamanaşımı İtirazı Dilekçesi 
342
 Islah Talebine Karşı Zamanaşımı İtirazı Dilekçesi 
342
 İcra Takibine Karşı Yapılan İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
342
 İcra ve İflas Görevlilerinin Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davası Dilekçesi 
343
 İdari Yargı Kararını Yerine Getirmeyen İdareye Karşı Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
343
 İhtarname İle Kullanım Onayı Geri Alınan Taşınmazın Haksız İşgali Nedeni İle Haksız İşgal Tazminatı Davası Dilekçesi 
343
 İhtiyati Haciz Kararı Gereği Asıl Alacağın %15’i Oranında Teminat Mektubunun Sunulması Dilekçesi 
344
 İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
344
 İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Talebi Dilekçesi 
344
 İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi 
345
 İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi 
345
 İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
345
 İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
346
 İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
346
 İhtiyati Tedbir Talebi (Menkuller) Dilekçesi 
346
 İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
347
 İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
347
 İhtiyati Tedbir Talepli Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
347
 İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasını Dilekçesi 
348
 İkinci Cevap Dilekçesi 
348
 İkinci Cevap Dilekçesi 
348
 İmar Uygulanmasından Kaynaklanan Kullanmaya Dair Cevap Dilekçesi 
349
 İmar, İhya ve Zilyetliğe Dayalı Taşınmazın Tescili Dava Dilekçesi 
349
 İnanç Sözleşmesi Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
349
 İnançlı İşlem Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
350
 İnançlı İşlem Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
350
 İnşaattaki Eksikliğin Tazminine İlişkin Alacak Davası Dilekçesi 
350
 İntifa Hakkı Şerhinin Terkini Dilekçesi 
351
 İntifa Hakkının Terkini Talebi Dilekçesi 
351
 İntifadan Men Koşulu Yerene Getirilmediğine Dair Cevap Dilekçesi 
351
 İpoteğin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
352
 İpotek Bedelinin Yeniden Belirlenmesi Talebi Dilekçesi 
352
 İpotek Kaydının Terkini Talebi Dilekçesi 
352
 İrade Bozukluğu Nedeni İle Haksız İşgal Tazminatı Davası Dilekçesi 
353
 İrade Bozukluğu Nedeniyle Tapu İptali ile Tescili Talebi Dava Dilekçesi 
353
 İrade Fesadı Nedeni ile Yapılan Hukuki İşlemin İptali Davası Dilekçesi 
353
 İrtifak Hakkı Tesisi Talebi Dilekçesi 
354
 İrtifak Hakkının Bedel Karşılığında Terkini Talebi Dilekçesi 
354
 İrtifak Kamulaştırması Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası Dilekçesi 
354
 İsim Değişikliği Dava Dilekçesi 
355
 İsim Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi 
355
 İsmin Korunması ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
355
 İstihdam Edenin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
356
 İstinaf Dilekçesi (Tapu İptal ve Tescil Davası) 
356
 İstinaftan Feragat Dilekçesi 
356
 İstirdat (Geri Alım) Davası Dilekçesi 
357
 İstirdat Talebi Dilekçesi 
357
 İstirdat ve Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
357
 İstisna Akdinden Doğan Alacak Davası Dilekçesi 
358
 İş Yeri Su Baskını Sigorta Şirketi Tarafından Açılan Rücuen Tazminat Davası Dilekçesi 
358
 İşlenen Suç Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
358
 İtiraz İptali Davası Banka Kredi Asıl ve Kefiller İçin Dava Dilekçesi 
359
 İtiraz İptali Davası Sigorta Şirketinin Açtığı Rücuen Tazminat Hasar Masrafına İlişkin Dava Dilekçesi 
359
 İtiraz İptali Davası Sigortalı Evde Üst Komşunun Verdiği Zarar Sigorta Şirketinin Açtığı Rücuen Tazminat Davası Dilekçesi 
359
 İtiraz İptali Davası Şirket Fatura Mal Karşılığı Alacak Davası Dilekçesi 
360
 İtiraz İptali Davası Veresiye Petrol Ürün Satış Bedeli Alacağı Dava Dilekçesi 
360
 İtirazın İptali – Banka Tarafından Borçlu ve Kefile Karşı Açılan Kredi ve Kredi Kartı Borcuna İlişkin Dava Dilekçesi 
360
 İtirazın İptali Dava Dilekçesi 
361
 İtirazın İptali Davası Araç Tamir Masrafının Talebi Dilekçesi 
361
 İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
361
 İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
362
 İtirazın İptali Davası Elden Alınan Borç Alacağı Davası Dilekçesi 
362
 İtirazın İptali Davası Futbolcu Alacağı Kulüp İle Anlaşma Nedenli Dava Dilekçesi 
362
 İtirazın İptali Davası Müşterek Miras Mal Paylaşımı Dava Dilekçesi 
363
 İtirazın İptali Davası Petrol Satışı Fatura Alacağı Dava Dilekçesi 
363
 İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı Davası Dilekçesi 
363
 İtirazın İptali ve İcra İnkâr tazminatı Davası Dilekçesi 
364
 İtirazın İptali ve Takibin Devamına Karar Verilmesi Talep Dilekçesi 
364
 İtirazın İptali, Takibin Devamı ve İcra İnkar Tazminatı Dilekçesi 
364
 İvedi Olarak El Koyma Durumunda Taşınmazın Durumunun Saptanması Davası Dilekçesi 
365
 Kaçak Araç Nedeni ile Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
365
 Kadastro Çalışmasında Yapılan Hata Nedenli Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
365
 Kadastro Yenileme Sonrası Ölçüm Hatası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
366
 Kadastrosu Esnasında Yapılan Bu Yanlışlık Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
366
 Kamulaştırılan Taşınmazda Bedeli Farkı İadesi Davası Dilekçesi 
366
 Kamulaştırılan Taşınmazı Mal Sahibinin Geri Alma Talebi Dilekçesi 
367
 Kamulaştırılan Taşınmazın Bedel Tespiti ve Tapuya Tescili Davası Dilekçesi 
367
 Kamulaştırılan Taşınmazın Geri Alımı Davası Dilekçesi 
367
 Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştıran İdare Adına Tescili Davası Dilekçesi 
368
 Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil Talebi Dilekçesi 
368
 Kamulaştırma Bedelinin Depo Edildiğinin Bildirilmesi Dilekçesi 
368
 Kamulaştırma Bedelinin Depo Edilmesi Talebi Dilekçesi 
369
 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası Dilekçesi 
369
 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davasında Cevap Dilekçesi 
369
 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Acele El Koyma Davası Dilekçesi 
370
 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tahsili Davası Dilekçesi 
370
 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası Cevap Dilekçesi 
370
 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası Cevap/Beyan Dilekçesi 
371
 Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davasında Cevap Dilekçesi 
371
 Kamulaştırmadan Arta Kalan ve İşe Yaramayan Kısmın Kamulaştırılması Davası Dilekçesi 
371
 Kamulaştırmasız El Atma Bedeli ve Ecrimisil Davası Dilekçesi 
372
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeni El Konulan Yerin Bedelinin Tazmini Davası Dilekçesi 
372
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Haksız İşgal Tazminatı Davası Dilekçesi 
372
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Haksız İşgal Tazminatı Davası Dilekçesi 
373
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Tazminat ve Ecrimisil Davası Dilekçesi 
373
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeni İle Tazminat ve Ecrimisil Davası Dilekçesi 
373
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile Tazminat ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davası Dilekçesi 
374
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
374
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Ecrimisil Davası Dilekçesi 
374
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle İrtifak Hakkı Karşılığının Tahsili Dava Dilekçesi 
375
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaza Verilen Zararın Tazmini Davası Dilekçesi 
375
 Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Tazminat Dava Dilekçesi 
375
 Kamulaştırmasız El Atma Tazminat ve Ecrimisil Davası Dilekçesi 
376
 Kamulaştırmasız El Atma Tazminat ve Ecrimisil Davası Dilekçesi 
376
 Kamulaştırmasız El Atma Tazminatı Dava Dilekçesi 
376
 Kamulaştırmasız El Atma ve Ecrimisil Talepli Tazminat Davası Dava Dilekçesi 
377
 Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davası Dilekçesi 
377
 Kamulaştırmasız El Atmadan Kaynaklanan Tazminat Davası Dilekçesi (Fiili El Atma) 
377
 Kamulaştırmasız El Koyma Nedeni İle Tazminat ve Ecrimisil Davası Dilekçesi 
378
 Kanuni Önalım Hakkına Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası 
378
 Kanuni Şuf’a Hakkı Dava Dilekçesi 
378
 Kararın Kesinleşmesi İçin Gereğinin Yapılarak Bakiye Gider Avansının ve Harcın Tarafımıza İadesi Talebi Dilekçesi 
379
 Kararın Kesinleşmesi İçin Gereğinin Yapılarak Bakiye Gider Avansının İadesi 
379
 Kararın Taraflara Tebliği ve Kesinleştirme Şerhi Verilmesi Dilekçesi 
379
 Kargo Taşıma Sözleşmesi ile İlgili İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
380
 Karşı Dava Dilekçesi 
380
 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
380
 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Kira Alacağının Tahsili Davası Dilekçesi 
381
 Kayık Çekek Yerlerinin Tespiti Talebi Dilekçesi 
381
 Kaza Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçe 
381
 Kaza Nedeniyle Oluşan Hasarın Tespiti Talebi Dilekçesi 
382
 Kentsel Dönüşüm Nedeni İle Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Dava Dilekçesi 
382
 Ketmi Verese Nedeniyle Tapu İptali Ve Tescili Dilekçesi 
382
 Kısmi Dava Dilekçesi 
383
 Kira Sözleşmesine Dayalı Kullanıma Dair Cevap Dilekçesi 
383
 Kirli Su Nedeniyle Müdahalenin Men’i Davası Dilekçesi 
383
 Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Önlenmesi Davası Dilekçesi 
384
 Komşu Parsele Binanın Kayması Sonucu Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
384
 Konut Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Talebi Dilekçesi 
384
 Konut Yapımı Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Tazmini Davası Dilekçesi 
385
 Kooperatifin İhyası ve Taşınmaz Satışı Talebi Dilekçesi 
385
 Kullanım Bedeli Alacak Davası Dilekçesi 
385
 Kusur Durumunun Tespiti Talebi Dilekçesi 
386
 Kusur Tespiti Talebi Dilekçesi 
386
 Kusur ve Hasar Tespiti Dilekçesi 
386
 Kusur ve Kusur Oranının Tespiti Talebi Dilekçesi 
387
 Küçüğün Malvarlığının Kullanılması Nedeni ile Alacak Davası Dilekçesi 
387
 Maddi Hatanın Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi 
387
 Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
388
 Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
388
 Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeni ile Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
388
 Mahkeme Nezdinde Yapılan Harcın İadesi Talebi Dilekçesi 
389
 Manevi Tazminat Davası (Kişilik Haklarının İhlali) Dilekçesi 
389
 Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
389
 Mecra Su İrtifak Hakkı Tesisi Talebi Dilekçesi 
390
 Medeni Hal Kaydının Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi 
390
 Mehil Vesikasının Sunulması ve Tehir–i İcra Talebi Dilekçesi 
390
 Men’i Müdahale Davası Dilekçesi 
391
 Men’i Müdahale ve Kal Davası Dilekçesi 
391
 Menfi Tespit (Kaçak Elektrik ile İlgili) Davası Dilekçesi 
391
 Menfi Tespit Davası (Kaçak Elektrik Cezasının İptali) 
392
 Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
392
 Menfi Tespit Davası Dilekçesi (Haciz İhbarnamesine Karşı) 
392
 Menfi Tespit Davası Dilekçesi (İcra Takibinden Önce) 
393
 Menfi Tespit Davası Dilekçesi (İcra Takibinden Sonra) 
393
 Menfi Tespit ve İstirdat Davası Dilekçesi 
393
 Menfi Tespit ve Takibin İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulmasına Davası Dilekçesi 
394
 Men–i Müdahale ve Ecrimisil Davası Dilekçesi 
394
 Mera İddiası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
394
 Meradan Yararlanma Hakkının Tespiti Dilekçesi 
395
 Meraya El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi 
395
 Mesleki Mazeret Dilekçesi 
395
 Mevcut Delillerin Sunulmasına İlişkin Dilekçe 
396
 Miras Sebebi ile İstihkak Davası Dilekçesi 
396
 Miras Sebebiyle İstihkak Davası Dilekçesi 
396
 Miras Sözleşmesinin İptali Davası Dilekçesi 
397
 Mirasçıdan Mal Kaçırma Kastı ile Yapılan İşlemlerde Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
397
 Mirasçılar Adına Yapılan Tescilin İptali İle Davacı Adına Tescili Dilekçesi 
397
 Mirasçılığın Gizlenmesi (Ketm–i Verese Nedeniyle) Tapu iptal ve Tescil 
398
 Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Dilekçesi 
398
 Mirasçılık Belgesinin İptali ile Tedbir Talebi Dilekçesi 
398
 Mirasçılık Belgesinin İptali İle Yeni Bir Mirasçılık Belgesi Verilmesi Talep Dilekçesi 
399
 Mirasçılıktan Çıkarma (Mirastan Iskat) İşleminin İptali Dilekçesi 
399
 Mirasçılıktan Çıkarma Kararının İptali Davası Dilekçesi 
399
 Mirasın Hükmen Reddi Dava Dilekçesi 
400
 Mirasın Hükmen Reddi Dilekçesi 
400
 Mirasın Reddinin İptali Dava Dilekçesi 
400
 Mirasta Denkleştirme Talebi Dava Dilekçesi 
401
 Mirasta Denkleştirme Talebi Dilekçesi 
401
 Mirasta İade (Geri Verme) Davası Dilekçesi 
401
 Mobbing Sebebiyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
402
 Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu Çerçevesinde Maddi Tazminat Talebi Dilekçesi 
402
 Motorlu Taşıtın Satışının Tespiti ve Tescil Talebi Dilekçesi 
402
 Muarazanın Giderilmesi Dava Dilekçesi (Su Abonelik Sözleşmesinin Yapılmaması Nedeni İle Muarazanın Giderilmesi) 
403
 Muarazanın Giderilmesi Davası Dilekçesi 
403
 Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Talebi Dilekçesi 
403
 Muhdesatın Mülkiyetinin Tespiti Dava Dilekçesi 
404
 Muhtesatın Aidiyetinin Tespiti Davası Dilekçesi 
404
 Muhtesatın Mülkiyetinin Kime Ait Olduğunun Tespiti Davası Dilekçesi 
404
 Munzam Zararın Tazmini Davası Dilekçesi 
405
 Muris Muvazaası Hukuksal Nedene Dayalı Tapu İptal ve Tescil Olmazsa Tazminat Davası Dilekçesi 
405
 Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
405
 Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
406
 Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
406
 Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
406
 Muris Muvazaası Nedeni İle Haksız İşgal Tazminatı Davası Dilekçesi 
407
 Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 
407
 Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil 
407
 Muris Muvazaası Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Dava Dilekçesi 
408
 Muris Tarafından Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Satılan Taşınmazın Cebren Tescili Dava Dilekçesi 
408
 Mutlak Geçit İhtiyacı Sebebiyle Geçit Hakkı Kurulması Davası Dilekçesi 
408
 Muvafakat Bildirme Dilekçesi 
409
 Muvazaalı Satış Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası Dilekçesi 
409
 Müdahalenin Feshi ve Ecrimisil Davası Dilekçesi 
409
 Müdahalenin Men’i Dilekçesi 
410
 Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Davası Dilekçesi 
410
 Müdahalenin Men’i ve Haksız İşgal Tazminatı Dava Dilekçesi 
410
 Müdahalenin Men’i ve Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Ecrimisil Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
411
 Müdahalenin Men’i ve Tazminat Davası Dilekçesi 
411
 Müdahalenin Men’i, Kal, Haksız İşgal Tazminatı Davası Dilekçesi 
411
 Müdahalenin Meni Dava Dilekçesi 
412
 Müdahalenin Meni ve Ecrimisil Talebi Dilekçesi 
412
 Müdahalenin Meni, Haksız Yapılan Duvarın Yıktırılması ve Tazminat Davası Dilekçesi 
412
 Mükafat Vaadine Aykırı Davranış Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
413
 Mükerrer Kaydın İptali Davası Dilekçesi 
413
 Mülkiyeti Davacıya Ait Taşınmazın İşgali Nedeni İle Haksız İşgal Tazminatı Davası Dilekçesi 
413
 Mülkiyetin Tespiti Talebi Dilekçesi 
414
 Mülkiyetin Uyuşmazlık Konusu Olduğuna Dair Cevap Dilekçesi 
414
 Müracaata Bırakılan Dosyanın Yenilenmesi Dilekçesi 
414
 Nispi Karar Harcının Tamamlandığına İlişkin Dilekçe 
415
 Nişanın Butlanla Batıl Olması Nedeniyle Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi 
415
 Noksan İşler Nedeni İle Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
415
 Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
416
 Nüfusa Tescil Talebi Dilekçesi 
416
 Nüfusta Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
416
 Nüfusta Erkek Olan Cinsiyetinin Kadın Olarak Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi 
417
 Nüfusta Soyadı Değiştirme Davası Dilekçesi 
417
 Nüfusta Yaş Tashihi Davası Dilekçesi 
417
 Nüfustaki Ölüm Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
418
 Olağanüstü Zamanaşımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
418
 Onarım Giderinin Tahsili Davası Dilekçesi 
418
 Ödünç Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili Davası Dilekçesi 
419
 Öğrenci Staj Alacağı Davası Dilekçesi 
419
 Ölçüm Hatasından Kaynaklı Tapu Kaydında Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
419
 Ölüm Kaydının Sağ Olarak Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
420
 Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
420
 Ölümün Tespiti Talebi Dilekçesi 
420
 Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
421
 Önalım Davası Dilekçesi 
421
 Önalım Hakkı Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası 
421
 Önalım Hakkına Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 
422
 Önalım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
422
 Paydaşın Kendi Payını Kullandığına Dair Cevap Dilekçesi 
422
 Paydaşın Muvafakate Dayalı Kullanıma Dair Cevap Dilekçesi 
423
 Projeye Uygunluk ve Delil Tespiti Talebi Dilekçesi 
423
 Rücuan Tazminat Davası Dilekçesi 
423
 Rücuen Tazminat Davası Dilekçesi 
424
 Sahtecilik Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası 
424
 Satım Sözleşmesine Dayalı Tazminat Davası Dilekçesi 
424
 Satış İşleminin İptali ve Satış Konusu Eşyalara Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi 
425
 Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
425
 Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
425
 Sebepsiz Zenginleşme Davası Dilekçesi 
426
 Sebepsiz Zenginleşme Davası Dilekçesi (Harici Satış Sözleşmesinin Geçerli Olmaması Nedeniyle) 
426
 Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi 
426
 Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklanan Alacak Davası Dilekçesi 
427
 Sebepsiz Zenginleşmeden Kaynaklı Alacak Dava Dilekçesi 
427
 Seçimlik Dava Dilekçesi 
427
 Seçimlik Mal Teslimi Davası Dilekçesi 
428
 Sehven Yatırılan Harcın İadesi Talebi Dilekçesi 
428
 Sıra Cetveline İtiraz Davası Dilekçesi 
428
 Sigorta Şirketinden Tazminat Davası Dilekçesi 
429
 Soyisim Düzeltilmesi Dilekçesi 
429
 Sözleşmeden Kaynaklanan Tazminat Davası Dilekçesi 
429
 Sözleşmenin Feshi Kararının İptali Davası Dilekçesi 
430
 Sözleşmenin Feshi Nedeni İle Tapu İptali ve Tescili Davası Dilekçesi 
430
 Sulama Suyuna Vaki Müdahalenin Men–İ Dava Dilekçesi 
430
 Suya El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi 
431
 Şarta Bağlı Olarak Verilen Bursun İadesi Davası Dilekçesi 
431
 Şuf’a Davası (Önalım Davası) Dilekçesi 
431
 Şuf’a/Önalım Davası Dilekçesi 
432
 Tahsil Edilen Paranın Geri Ödenmesi Talebi Dilekçesi 
432
 Taksitli Araç Satışı Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi 
432
 Tanıklar İçin Mazeret Dilekçesi 
433
 Tanıkların Duruşmaya Davet Edilerek Dinlenmesi Talebi Dilekçesi 
433
 Tapu İptali ve Tescil (Muvazaalı İşlem Nedeniyle) Dava Dilekçesi 
433
 Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
434
 Tapu İptali ve Tescil Olmazsa Tazminat Davası Dilekçesi 
434
 Tapu İptali ve Tescili Dava Dilekçesi (İhalesinin Usulsüzlüğü Nedeniyle) 
434
 Tapu İptali ve Tescili Talebi Dilekçesi (Yolsuz Tescil Nedeni İle) 
435
 Tapu Kaydına Soyadı Ekleme Davası Dilekçesi 
435
 Tapu Kaydına Teminatsız Olarak İhtiyati Tedbir Konulması Talep Dilekçesi 
435
 Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
436
 Tapu Kaydının İptali ve Mirasçılar Adına Tapuya Tescil Davası Dilekçesi 
436
 Tapu Kaydının Mahkeme Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Dilekçesi 
436
 Tapu Memuru Yanlış İşlemi Nedeni İle Uğranılan Zarar Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
437
 Tapu Memurunun Hatalı İşleminden Dolayı Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
437
 Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Doğan Zararın Devletten Tazminine İlişkin Dava Dilekçesi 
437
 Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararın Tazmini Davası Dilekçesi 
438
 Tapu Sicilinin Yanlış Tutulmasına İlişkin Tazminat Davası 
438
 Tapu Tahsis Belgesi ile Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
438
 Tapu Tahsis Belgesine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Olmazsa Bedelinin İadesi Davası Dilekçesi 
439
 Tapuda İsim Tashihi Davası Dilekçesi 
439
 Tapuda Mevcut Yanlış Kaydın Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
439
 Tapuda Yanlış Yazılan Baba Adının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
440
 Tapusuz Taşınmazlara İlişkin Olağanüstü Zamanaşımı Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
440
 Tapuya Dayalı Kullanmaya Dair Cevap Dilekçesi 
440
 Tapuya Yanlış Yazılan Soyadın Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
441
 Taraf Değişikliği Dilekçesi 
441
 Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi 
441
 Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi 
442
 Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi 
442
 Tasarrufun İptali Dava Dilekçesi 
442
 Tasarrufun İptali Davası Dilekçesi 
443
 Tasarrufun İptali Davası Dilekçesi 
443
 Tasarrufun İptali Talebi Dilekçesi 
443
 Tasarrufun İptali ve Tapu Kaydının Eski Hale İadesi Davası Dilekçesi 
444
 Taşınmaz Mülkiyetinin Taşkın Kullanılmasının Önlenmesi Davası Dilekçesi 
444
 Taşınmaz Satış Vaadi ile Satışı ve Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Açılan Tazminat Davası Dava Dilekçesi 
444
 Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Kat Karşılığı Satılan Taşınmazın Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
445
 Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile Mirasçı Tarafından Yine Mirasçılara Satılan Taşınmazın Tapu İptali Cebren Tescili Davası Dilekçesi 
445
 Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeni İle Tapu iptali ve Tescil Olmazsa Tazminat Davası 
445
 Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi Talepli İtirazın İptali Dava Dilekçesi 
446
 Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinden Kaynaklı Edimin İmkânsızlığı Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi 
446
 Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Olmazsa Bedelin İadesi Davası Dilekçesi 
446
 Taşınmaz Yüzölçümünün Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi 
447
 Taşınmaza Yapılan Tecavüzün Önlenmesi ve Zararın Tazmini Davası Dilekçesi 
447
 Taşınmazda Meydana Gelen Zarar Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
448
 Taşınmazı Malikin Muvafakati İle Kullandığına Dair Cevap Dilekçesi 
448
 Taşınmazın Cebren Tescili İstemi Dilekçesi 
448
 Taşınmazın Yüzölçümünün Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
449
 Taşınmazın Yüzölçümünün Tespiti Davası Dilekçesi 
449
 Taşkın İnşaatın Bedeli Karşılığı Tescili Davası Dilekçesi 
449
 Taşkın Yapı Sebebiyle Haksız El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi 
450
 Tavzih Talebi Dilekçesi 
450
 Tazminat/Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
450
 Tebligatların Hızlı Tebligat Olarak Yapılması Talebi Dilekçesi 
451
 Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Meydana Gelen Zararın Tazmini Dilekçesi 
451
 Tefrik Talebi Dilekçesi 
451
 Tehiri İcra Talebi Dilekçesi 
452
 Tehiri İcra Talebi Nedeniyle İstinaf Şerhi Talebi Dilekçesi 
452
 Tekit Yazılması Talebi Dilekçesi 
452
 Telefon Baz İstasyonunun Kaldırılması Davası Dilekçesi 
453
 Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi 
453
 Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi 
453
 Teminatsız Olarak İhtiyati Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi 
454
 Temlik ve Tescil Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
454
 Temliken Tescil Nedenine Dayanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
454
 Tenkis Davası Dilekçesi 
455
 Tenkis Davası Dilekçesi 
455
 Tercih Hakkının Kullanılmasına Dair Beyan Dilekçesi 
455
 Terditli Olarak Açılan Alacak Dava Dilekçesi 
456
 Tespit Davası Dilekçesi 
456
 Tespit Talebi Dilekçesi 
456
 Tespite ve Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
457
 Toplum Yararına Program Sözleşmesi Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Açılan Alacak Davası Dilekçesi 
457
 Trafik Kaydına İhtiyati Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi 
457
 Trafik Kazası Nedeni ile Açılan Davalarda Davanın İhbarı Dilekçesi 
458
 Trafik Kazası Nedeni İle Aracın Değer Kaybına İlişkin Tazminat Davası Dilekçesi 
458
 Trafik Kazası Nedeni ile Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
458
 Trafik Kazası Nedeniyle Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
459
 Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
459
 Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
459
 Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
460
 Trafik Kazasında Yaralanma Nedeni İle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
460
 Trafik Kazasından Doğan Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
460
 Tren Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
461
 Üst Hakkı Tesisi Talebi Dilekçesi 
461
 Vakfın Dağıtılmak Suretiyle İptali Davası Dilekçesi 
461
 Vakfın Evladı Olduğunun Tespiti Talebi Dilekçesi 
462
 Vakfın Evladı Olduğunun Tespiti Talebi Dilekçesi 
462
 Vakfın Hazineye Devredilen Parasının İadesi Davası Dilekçesi 
462
 Vakfın Tescili Talebi Dilekçesi 
463
 Vakfın Tescili Talebi Dilekçesi 
463
 Vakfın Yöneticilerinin Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi 
463
 Vakıf – Belediye Taşınmaz Taviz Bedeline Yönelik İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
464
 Vakıf Resmi Senedinin Sicile Tescili Davası Dilekçesi 
464
 Vakıf Senedi Tadili ve Tescili Davası Dilekçesi 
464
 Vakıf Senedinin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Talebi Dilekçesi 
465
 Vasiyet Alacaklısının Alacağının Ödenmesi Talebi Dilekçesi 
465
 Vasiyetnameden Rücu İşleminin İptali Davası Dilekçesi 
465
 Vasiyetnameden Rücu Nedeniyle Vasiyetnamenin İptali Davası Dilekçesi 
466
 Vasiyetnamenin İptali Cevap Dilekçesi 
466
 Vasiyetnamenin İptali Davası Dilekçesi 
466
 Vasiyetnamenin iptali Dilekçesi (Ehliyetsizlik Nedeni İle) 
467
 Vasiyetnamenin İptali Dilekçesi (İrade Bozukluğu Nedeni İle) 
467
 Vasiyetnamenin iptali Dilekçesi (Şekle Aykırılık Nedeni İle) 
467
 Vasiyetnamenin İptali Olmadığı Takdirde Tenkisi Davası Dilekçesi 
468
 Vasiyetnamenin İptali Olmadığı Taktirde Tenkisi Talepli Terditli Dava Dilekçesi 
468
 Vasiyetnamenin İptali veya Tenkis Dava Dilekçesi 
468
 Vasiyetnamenin İptali veya Tenkisi Davası Dilekçesi 
469
 Vasiyetnamenin Tanınması Davasında Cevap Dilekçesi 
469
 Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Dilekçesi 
469
 Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Dilekçesi 
470
 Vasiyetnamenin Tenfizi ve Vasiyet Edilen Taşınmazların Tescili Talebi Dilekçesi 
470
 Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davası Dilekçesi 
470
 Vekalet Akdine Dayalı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
471
 Vekâlet Akdinin Kötüye Kullanılmasından Doğan Alacak Davası Dilekçesi 
471
 Vekâlet Görevinin Kötüye Kullanılması Nedeni İle Tapu İptali ve Tescil 
471
 Vekâletin Kötüye Kullanılması Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Dava Dilekçesi 
472
 Vekâletname Sunulması Dilekçesi 
472
 Vekâletname Sunulması ve Ek Süre Talebi Dilekçesi 
472
 Vekâletnamenin Kötüye Kullanılmasından Doğan Alacak Davası Dilekçesi 
473
 Vekaletnamenin Kötüye Kullanılmasından Kaynaklanan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
473
 Vekâletsiz İş Görme Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi 
473
 Vekil Kaydının Silinmesi Talebi Dilekçesi 
474
 Vekillikten Çekilme Dilekçesi 
474
 Vekillikten İstifa Dilekçesi 
474
 Yabancı Hakem Kararının Tenfizi Davası Dilekçesi 
475
 Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Dilekçesi (Vasi Tayini) 
475
 Yangın Nedeniyle Senedin İptali Davası Dilekçesi 
475
 Yapı Denetim Sözleşmesinden Kaynaklı İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
476
 Yapı İpoteğinin Kaldırılması Davası Dilekçesi 
476
 Yapı İpoteğinin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
476
 Yapılan Ödeme Nedeniyle Rücuan Tazminat Davası Dilekçesi 
477
 Yaralama Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
477
 Yaralamalı Trafik Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
477
 Yaralamalı Trafik Kazasından Kaynaklı Hastane Masraflarına İlişkin Dava Dilekçesi 
478
 Yaralanma Nedeni ile Manevi Tazminat Talebi Dilekçesi 
478
 Yaralanma, Geçici Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
478
 Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
479
 Yargılanmanın İadesi Davası Dilekçesi 
479
 Yargıtay’ın Bozma Kararı Nedeniyle Duruşma Günü Tayini Talebi Dilekçesi 
479
 Yaş Düzeltme Davası Dilekçesi 
480
 Yemin Metnine İtiraz Dilekçesi 
480
 Yeni Arazi Oluşmasından Kaynaklanan Tescil Davası Dilekçesi 
480
 Yeni Delil Listesine Cevap Dilekçesi 
481
 Yeni Duruşma Günü Verilmesi Talebi Dilekçesi 
481
 Yenileme Dilekçesi 
481
 Yenileme Sonrası Orman Vasfı ile Tescil Edilen Taşınmaz Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
482
 Yer Kullanma Bedeli Davası Dilekçesi 
482
 Yetki İtirazına Cevap Dilekçesi 
482
 Yol Geçirmek Suretiyle Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
483
 Yolsuz Tescil İddiasına Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası 
483
 Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ile Tescili Talebi Dava Dilekçesi 
483
 Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapunun İptali ve Tescili Davası Dilekçesi 
484
 Yolsuz Tescile Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 
484
 Yüzölçümün Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
484
 Zamanaşımı Nedeni ile Tapu İptali ve Tescil Davası 
485
 Zamanla Ortaya Çıkan Zarar Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi 
485
 Zilyetlik Nedeni İle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi 
485
 Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Dilekçesi 
486
 Zorunlu Su İhtiyacı İçin İrtifak Hakkı Tesisi Dilekçesi 
486
ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ 
487
 Aciz Sebebi ile Doğrudan Doğruya İflas Davası Dilekçesi 
487
 Alacağın İflas Masasına Kaydedilmesi Davası Dilekçesi 
488
 Alacağın Tespiti İpoteğin Tesis ve Tescili Talep Dilekçesi 
488
 Alacak (Konkordato Kapsamındaki Şirketten) 
488
 Alacak Davası Dilekçesi (Bono/Emre Muharrer Senede Dayalı Alacak) 
489
 Alacak Davası Dilekçesi (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) 
489
 Alacak Davası Dilekçesi (Ticari Nitelikte) 
489
 Alacak Davası Dilekçesi (Ticari Satış Sözleşmesinden Kaynaklanan) 
490
 Alacakların Konkordato Komiserine Bildirilmesi Talebi Dilekçesi 
490
 Araç Fotoğraflarının Dosyaya Sunulması Talebi Dilekçesi 
490
 Araç Mülkiyetinin Tespiti ve Trafik Siciline Tescili Davası Dilekçesi 
491
 Araç Onarım Bedeli ile İlgili Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
491
 Araçta Meydana Gelen Hasar Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi 
491
 Araçta Meydana Gelen Hasarın Tazmini (Belirsiz Alacak) Davası Dilekçesi 
492
 Asli Müdahale Talebi Dilekçesi 
492
 Asli Müdahale Talebi Dilekçesi 
492
 Bakıcı Gideri İçin Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
493
 Bakıcı Giderleri ve Tedaviye Bağlı Harcalamarın Tahsili Davası Dilekçesi 
493
 Banka Kredi Borcu Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
493
 Banka Kredi Borcu Taksidinin Ödenmemesi Nedeniyle İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
494
 Banka Kredisi Nedeniyle Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
494
 Bankadan İzinsiz Kredi Kullanma ve Başka Hesaba Havale Yapma Tazminat Alacağı Davası Dilekçesi 
494
 Bankaya Karşı Açılan Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
495
 Belge İbrazı Dilekçesi 
495
 Belge Sunma Talebi Dilekçesi 
495
 Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
496
 Belirsiz Alacak/Tazminat Davası 
496
 Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
496
 Bono (Emre Muharrer Senedin) İptali Davası Dilekçesi 
497
 Bono Alacağı Nedeniyle Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
497
 Borçlu Olmadığının Tespitine Yönelik Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
497
 Borçlunun İflasına Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi 
498
 Cevaba Cevap Dilekçesi (Sözleşmeye Aykırılık Nedeni İle) 
498
 Cevap Dilekçesi 
498
 Cevap Dilekçesi (Güvence Hesabı) (Davaya Karşı Cevaplarımızın ve Delillerimizin Sunulması) 
499
 Cevap Dilekçesi (Hatır Taşıması) 
499
 Cevap Dilekçesi (Trafik Kazası Nedeni İle Sigorta Şirketine Karşı Açılan Dava) 
499
 Cevap Dilekçesi (Trafik Kazası Nedeni İle Yapılan Taleplere Karşılık) 
500
 Cevap Dilekçesi –Trafik Kazası– (Esasa İlişkin Her Türlü Savunma, Delil Sunma Hakkımız Saklı Kalmak Kaydıyla Dava Dilekçesine Cevaplarımızın ve Delillerimizin Sunulması) 
500
 Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçesi 
500
 Cevap ve Delil Sunma Talebi Dilekçesi 
501
 Cismani Zarar Nedeni ile Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
501
 Çalınan Çekin İptali Davası Dilekçesi 
501
 Çek Borcundan Dolayı İhtiyati Haciz Talebi Dilekçesi 
502
 Çek Borcundan Kaynaklı İcra Takibi Sonrası Açılan Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
502
 Çek İle İlgili Ödemeden Men ve Çekin İptali Davası Dilekçesi 
502
 Çek İptali ve Ödeme Yasağı Verilmesi Talebi Dilekçesi 
503
 Çekin İptali Davası Dilekçesi 
503
 Çekin İptali ve Ödeme Yasağı Konulması Talebi Dilekçesi 
503
 Çekin Ödenmemesi İçin Ödeme Yasağı Talebi Dilekçesi 
504
 Çekin Zayi Olması Nedeni İle İptali Davası Dilekçesi 
504
 Çeklerin İptali Dilekçesi 
504
 Çekten Kaynaklanan Alacağımızın Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Yasal Faizi ile Birlikte Tahsili Dilekçesi 
505
 Dâhili Davalı Olarak Eklenmiş Olduğumuz Dosyaya Cevap Dilekçesi 
505
 Daimi İş Göremezlik Zararı ve Bakıcı Gideri Dava Dilekçesi 
505
 Dava Değeri Artırım Dilekçesi 
506
 Dava Değerinin Arttırılması Dilekçesi 
506
 Dava Değerinin Islahla Artırılması Talebi Dilekçesi 
506
 Dava Dilekçesinin Tebliği Talebi Dilekçesi 
507
 Davadan Feragat Dilekçesi 
507
 Davadan Feragat Dilekçesi 
507
 Davanın Üçüncü Kişiye İhbar Edilmesi Talebi Dilekçesi 
508
 Davaya Karşı Cevap Dilekçesi 
508
 Davaya Müdahale Talebi Dilekçesi 
508
 Değer Kaybı Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
509
 Değer Kaybının Tazmini 
509
 Delil Listesinin Sunulması Dilekçesi 
509
 Delil Tespiti 
510
 Delil Tespiti Dilekçesi 
510
 Delillerin ve Tanık Listesinin Sunulması Dilekçesi 
510
 Derdest Olan Tazminat Davasında Eksik Harcın Tamamlanması Talebi Dilekçesi 
511
 Dilekçede Belirtilen Delillerin Toplanması Talebi Dilekçesi 
511
 Dilekçede Belirtilen Delillerin Toplanması Talebi Dilekçesi 
511
 Dilekçenin Altına Kanun Yoluna Gidildiğinin Derc Edilmesi Talebi Dilekçesi 
512
 Dosyanın Aktüerya Bilirkişisine Tevdi Ederek Hesap Raporunun Aldırılması Talebi Dilekçesi 
512
 Dosyanın İvedi Olarak Bilirkişiye Tevdi Edilmesi Talebi Dilekçesi 
512
 Duruşma Günü Verilmesi Talebi Dilekçesi 
513
 Edimlere İlişkin Eksiklerin ve Mevcut Durumun Tespiti Talebi Dilekçesi 
513
 Eksik Harcın Tamamlanması Talebi Dilekçesi 
513
 Eksik Harcın Tamamlanması Talebi Dilekçesi 
514
 Eksik Olan Harcın Tamamlanması Talep Dilekçesi 
514
 Elatmanın Önlenmesi 
514
 Elektrik Faturasına Yansıtılan Kayıp Kaçak Bedelinin İadesi Talebi Dilekçesi 
515
 Fatura Alacağına Dayanan İhtiyati Haciz Talepli İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
515
 Fatura Alacağının Tahsili Talebiyle Yapılan İcra Takibi Nedeniyle İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
515
 Feragat Dilekçesi 
516
 Ferdi Kaza Poliçesi Nedeni İle Ölüm Tazminatı Dava Dilekçesi 
516
 Feshin Haksız Olduğunun Tespiti 
516
 Finansal Kiralama Sözleşmesinin Feshi 
517
 Geçici Döneme Ait Bakıcı Gideri Talebi Dilekçesi 
517
 Geçici İş Göremezlik Maddi Tazminat Dilekçesi 
517
 Geçici Mühlet Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
518
 Geçici Mühlet Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
518
 Geçici Mühlet Kararının Uzatılması Talebi Dilekçesi 
518
 Geçici/Sürekli İş Göremezlik, Bakım/Bakıcı Gideri Talebi Dilekçesi 
519
 Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması 
519
 Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ve Kayyım Atanması Talebi 
519
 Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliği Talebi Dilekçesi 
520
 Gerekçeli Kararın Tebliğe Çıkarılması Talebi Dilekçesi 
520
 Gerekçeli Kararının Kalemde Elden Tebliği Dilekçesi 
520
 Hakem Ataması Talebi Dilekçesi 
521
 Hakem Ataması Talebi Dilekçesi 
521
 Hakem Tayin Edilmesi Talebi Dilekçesi 
521
 Haksız Rekabet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
522
 Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası Dilekçesi 
522
 Haksız Rekabetin Tespiti ve Men’i Davası Dilekçesi 
522
 Haksız Rekabetin Tespiti, Tecavüzün Men’i, Ref'i ve Tazminat Davası Dilekçesi 
523
 Haksız Rekabetten Kaynaklanan Tazminat Davası Dilekçesi 
523
 Harca Esas Değerin Artırılması Talebi Dilekçesi 
523
 Harç Artırma Talebi Dilekçesi 
524
 Harç İadesi ve IBAN Numarasına Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
524
 Harç Tamamlama Dilekçesi (Ölüm ve Cismani Zarar Nedeniyle Tazminat Davası) 
524
 Hayvanların Hastalık Kapması Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
525
 Hazine Alacağının Tahsili Davası Dilekçesi 
525
 Hesap Bilirkişi Raporunun Aldırılması Talep Dilekçesi 
525
 Hisse Değer Tespiti ve Tescili Dava Dilekçesi 
526
 Hisse Devir İşleminin Tespiti, Devrin Ticaret Siciline Tescil ve İlanını Talebi Dilekçesi 
526
 Hisse Devir İşlemlerinin İptali 
526
 Hisse Senetlerinin Üzerine Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi 
527
 Hizmet Sözleşmesi Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi 
527
 Hizmetin Ayıplı İfası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
527
 Islah Dilekçesi 
528
 İcra Dosyasına Ödenen Paranın İstirdadı 
528
 İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali Dava Dilekçesi 
528
 İcra Takibine Yapılan İtirazın İptali Dava Dilekçesi 
529
 İcra Takibine Yapılan İtirazın Talebi Dilekçesi 
529
 İflas (Doğrudan İflas) 
530
 İflas Davası Dilekçesi 
530
 İflasın Açılması Dava Dilekçesi 
530
 İflasın Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
531
 İflasın Kapanmasına Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi 
531
 İflasın Kapatılması Talebi Dilekçesi 
531
 İflasın Kapatılması Talebi Dilekçesi 
532
 İhtiyati Haciz Kararı Talep Dilekçesi 
532
 İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Dilekçesi 
532
 İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesi 
533
 İhtiyati Haciz Kararını Kalemde Elden Alma Talebi Dilekçesi 
533
 İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
533
 İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
534
 İhtiyati Haciz Talebi (Bonoya Dayalı) 
534
 İhtiyati Haciz Talebi (Çeke Dayalı) 
534
 İhtiyati Haciz Talebi (Faturaya Dayalı) 
535
 İhtiyati Haciz Talebi (Kredi Sözleşmesine Dayalı) 
535
 İhtiyati Haciz Talebi (Mahkeme İlamına Dayalı) 
535
 İhtiyati Haciz Talebi Dilekçesi 
536
 İhtiyati Haciz Talebi Dilekçesi 
536
 İhtiyati Haciz Talebi Dilekçesi 
536
 İhtiyati Haciz Talebi Dilekçesi (Çek Nedeni İle) 
537
 İhtiyati Haczin İtiraz Üzerine Kaldırılması Dilekçesi 
537
 İhtiyati Haczin Kaldırılması Talebine Karşı İtiraz ve Beyan Dilekçesi 
537
 İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
538
 İhtiyati Tedbir Talebinin Reddine İtiraz Dilekçesi 
538
 İmza Örneklerinin Bildirilmesi Dilekçesi 
538
 İmza Örneklerinin Bulunduğu Kurum ve Kuruluşlarının Bildirilmesi Talebi Dilekçesi 
539
 İnşaat Yapım Sözleşmesi Alacağından Kaynaklanan İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
539
 İnşaat Yapımından Kaynaklı Hakediş Alacağı Davası Dilekçesi 
539
 İpoteğin Fekki Dava Dilekçesi 
540
 İstifa Vekillikten Çekilme Talebi Dilekçesi 
540
 İstinaf Yoluna Başvurmaktan Feragat Dilekçesi 
540
 İstirdat Davası Dilekçesi 
541
 İstirdat Davası Dilekçesi 
541
 İş Göremezlik Talebi Dilekçesi 
541
 İtirazın İptali (Kaçak Elektrik Kullanımı İle İlgili) 
542
 İtirazın İptali (Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan) 
542
 İtirazın İptali (Ticari Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) 
542
 İtirazın İptali Davası Çek Alacağı Davası Dilekçesi 
543
 İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
543
 İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
543
 İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
544
 İtirazın İptali Davası Dilekçesi (Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklanan) 
544
 İtirazın İptali Davası İşyerine Yapılan Onarıma İlişkin Dava Dilekçesi 
544
 İtirazın İptali ve İcra İnkâr Tazminatı Davası Dilekçesi 
545
 İtirazın İptali ve Takibin Devamını Talep Dilekçesi 
545
 İtirazın İptali, Takibin Devamı ve İcra İnkâr Tazminatı Davası Dilekçesi 
545
 İtirazın Kaldırılması ve İflas Talebi Dilekçesi 
546
 İvedi Duruşma Günü Verilmesi Talebi Dilekçesi 
546
 İvedi İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
546
 Kaçak Elektrik Bedelinin Ticari Faizi ile Birlikte İadesi Talebi Dilekçesi 
547
 Kambiyo Senedine İlişkin Menfi Tespit ve Takibin İptali Talebi Dilekçesi 
547
 Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu ile Takipte İflas Talebi Dilekçesi 
547
 Kar payı Alacağı Dava Dilekçesi 
548
 Kasko Sigorta Bedelinin Tahsili Talebi Dilekçesi 
548
 Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklı Tazminat Davası Dilekçesi 
548
 Kat İhtarının Tebliğ Şerhli Örneğinin Dosyaya Sunulması Dilekçesi 
549
 Kaybolan Çekin İptali Davası Dilekçesi 
549
 Kayıt Kabul Talebi Dilekçesi 
549
 Kayyım Atanması Talebi Dilekçesi 
550
 Kayyım Raporuna İtiraz Dilekçesi 
550
 Kayyım Raporuna İtiraz Dilekçesi 
550
 Keşif Yapılarak Kusur Tespiti Yapılması Talebi Dilekçesi 
551
 Kıymetli Evrakın İptali (Bono/Senedin İptali) 
551
 Konkordato Anlaşmasının Onanması Talebi Dilekçesi 
551
 Konkordato Geçici Mühlet Kararı Verilmesi Dilekçesi 
552
 Konkordato Geçici Mühlet Kararının İki Ay Süre İle Uzatılması Talebi Dilekçesi 
552
 Konkordato Hükümlerinden Yararlanmak İçin Talep Dilekçesi 
552
 Konkordato Mühleti Verilmesi Dilekçesi 
553
 Konkordato Talebi Dilekçesi 
553
 Konkordato Talebi Dilekçesi 
553
 Konkordato Talebi ve Konkordatonun Tasdikine Karar Verilmesi Dilekçesi 
554
 Konkordatoda Geçici Mühlet Kararına Karşı İtirazların Sunulması Dilekçesi 
554
 Konkordatonun Feshi 
554
 Konkordatonun Feshi Talebi Dilekçesi 
555
 Konkordatoya Uygun İşlem Yapılmaması Nedeni ile İflas Kararı Verilmesi ile İlgili Talep Dilekçesi 
555
 Konut Teslim Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
555
 Kooperatif Faaliyetinin Tespiti Dilekçesi 
556
 Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Davası Dilekçesi 
556
 Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Talebi Dilekçesi 
556
 Kooperatif Genel Kurulunun Ortaklıktan Çıkarma Kararının İptali Davası Dilekçesi 
557
 Kooperatif Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması 
557
 Kooperatif Olağan Genel Kurulunda Alınan Genel Kurul Kararının İptali Dilekçesi 
557
 Kooperatif Ortaklığından Çıkarılması Kararının İptali Dilekçesi 
558
 Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Dilekçesi 
558
 Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptali Dilekçesi 
558
 Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptaline Aksi Durumda Arsa Değeri Hesaplanarak Yatırılan Aidatların İade Edilmesi Talebi Dilekçesi 
559
 Kooperatif Üyeliğinden İhraç Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi Davası Dilekçesi 
559
 Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Dilekçesi 
559
 Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Dilekçesi 
560
 Kooperatif Üyelik Aidatı Nedeniyle İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
560
 Kooperatifin Feshi ve Tasfiyesi Talebi Dilekçesi 
560
 Kooperatifin Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılmasına İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
561
 Kooperatifin İhyası Talebi Dilekçesi 
561
 Kooperatifin İhyası Talep Dilekçesi 
561
 Kooperatifin Tasfiye ve Feshi Davası Dilekçesi 
562
 Kur Farkı Alacağının karşılanması Nedeni ile Dava Dilekçesi 
562
 Limited Şirket Hisse Tescili 
562
 Maaş Bordosunun Dosyaya Sunulması Talebi Dilekçesi 
563
 Maddi Hasar Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
563
 Malın Ayıplı Olarak Teslim Edilmesi Nedeniyle İade Talepli Dava Dilekçesi 
563
 Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
564
 Maluliyet Oranının ve Kusur Durumunun Tespiti Dilekçesi 
564
 Masraf Makbuzlarının Dava Dosyasına Sunulması Talebi Dilekçesi 
564
 Masraf Makbuzlarının Sunulması Talebi Dilekçesi 
565
 Mazeret Dilekçesi 
565
 Menfi Tespit (Senette Tahrifat) Davası Dilekçesi 
565
 Menfi Tespit Dava Dilekçesi 
566
 Menfi Tespit Davası 
566
 Menfi Tespit Davası (Üçüncü Kişi Tarafından Açılan) 
566
 Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
567
 Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
567
 Menfi Tespit Davası Dilekçesi (Çek Nedeni İle) 
567
 Menfi Tespit Davası Dilekçesi (Tarım Kredi Kooperatifi Kredi Borcu) 
568
 Menfi Tespit ve Çek İptali Dilekçesi 
568
 Menfi Tespit ve Çeklerin İstirdadı Davası Dilekçesi 
568
 Menfi Tespit ve İstirdat Dava Dilekçesi 
569
 Müdahale Talebi Dilekçesi 
569
 Mülkiyetin Tespiti 
569
 Nakliyeden Kaynaklı Sigorta Şirketine Karşı Açılan Rücuan Tazminat Davası Dilekçesi 
570
 Ortağın Müdürlük Yetkisinin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
570
 Ortaklık İlişkisinin Bulunmadığının Tespiti Dilekçe 
570
 Ödenmeyen Hak Edişlerin Ödenmesi Talebi Dilekçesi 
571
 Ölüm ve Cismani Zarar Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi 
571
 Ölüm ve Cismani Zarar Nedeniyle Açılan Tazminat Davası Dilekçesi (Güvence Hesabına Karşı) 
571
 Ölümlü Trafik Kazası Maddi Tazminat Talebi 
572
 Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
572
 Öz Sermaye Tespiti 
572
 Pay Devrinin İptali ve Tescil 
573
 Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkını Kullanması Talebi Dilekçesi 
573
 Pay Sahibinin Bilgi alma ve İnceleme Hakkının Kullanılması 
573
 Rücuen Tazminat Davası Dilekçesi 
574
 Saatli Mazeretimizin Sunulması Dilekçesi 
574
 Sebepsiz Zenginleşmeye Dayalı Alacak Davası Dilekçesi 
574
 Sehven Yatırılmış Olan Paraya Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi 
575
 Senedin İptali Davası Dilekçesi 
575
 Senet Borcundan Dolayı İhtiyati Haciz Talebi Dilekçesi 
575
 SGK Hiçbir Ödeme Alınmadığına Dair Belgenin Sunulması Talebi Dilekçesi 
576
 Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi 
576
 Sigorta Poliçesinden Kaynaklanan Rücuen Tazminat Davası Dilekçesi 
576
 Sigorta Şirketi ile Yapılan İbraname 
577
 Sigorta Şirketine Karşı Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
577
 Sigorta Tahkim Komisyonu Yapılan İtiraza Karşı Cevap Dilekçesi 
577
 Sözleşmenin Feshi ve Çeklerin İadesi Davası Dilekçesi 
578
 Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
578
 Sözleşmenin Haksız Feshine Dayalı İstihkak ve Tazminat Davası Dilekçesi 
578
 Sözleşmenin İhlal Edilmesi Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi 
579
 Şirket Denetimine İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
579
 Şirket Devrinden Doğan Rücu Davası Dilekçesi 
579
 Şirket Genel Kurul Kararının İptali 
580
 Şirket Ortaklığından Çıkma Dilekçesi 
580
 Şirket Pay Devrinin Tespiti Dilekçesi 
580
 Şirket Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Talebi Dilekçesi 
581
 Şirket Zararının Tazmini Dilekçesi 
581
 Şirkete Ait Aracın Teslimi Dilekçesi 
581
 Şirkete Özel Denetçi Atanması Dilekçesi 
582
 Şirkete Özel Denetçi Atanması Talebi Dilekçesi 
582
 Şirkete Yönetim Kayyımı Atanması Talep Dilekçesi 
582
 Şirketin Feshi Talebi Dilekçesi 
583
 Şirketin Feshi Talebi Dilekçesi 
583
 Şirketin Feshi Talebi Dilekçesi 
583
 Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası Dilekçesi 
584
 Şirketin İhyası Talebi Dilekçesi 
584
 Şirketin Tasfiyesi Nedeniyle Ticari İlişkiden Doğan Alacak Davası Dilekçesi 
584
 Tacirler Arası Protokol Gereği Alacak Davası Dilekçesi 
585
 Takas Def’i Yoluyla Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
585
 Tamir Masrafları ile İlgili Maddi Hasar Davası Dilekçesi 
585
 Tanığa Tebligat Çıkarılması Talebi Dilekçesi 
586
 Tapu İptali ve Tescil Talebi Dilekçesi 
586
 Tasarrufun iptali Davası Dilekçesi 
586
 Tasarrufun İptali Davası Dilekçesi 
587
 Tasfiye Memuru Atanması Talebi Dilekçesi 
587
 Taşınmaz Değerinin Tespiti Dilekçesi 
588
 Taşınmazın Değer Tespiti 
588
 Tavzih Dilekçesi 
589
 Tazminat Talebi Dilekçesi (Deprem Nedeni İle Sigorta Şirketinden) 
589
 Tebligata Yarar Açık Adresin Bildirilmesi Dilekçesi 
589
 Tek Taraflı Kazada Sigorta Şirketine Karşı Açılan Hasar Bedeli Tazminatı Dilekçesi 
590
 Teminat Mektubu Temini Talebi 
590
 Teminat Mektubunun İadesi Talebi Dilekçesi 
590
 Teminatın İadesi Talebi Dilekçesi 
591
 Temlik Sözleşmesinin Dosyaya Sunulması Talebi Dilekçesi 
591
 Temyiz Dilekçesi (Trafik Kazası İle İlgili) 
591
 Teslim Edilen Mal Karşılığı Alacak Davası Dilekçesi 
592
 Tevdi Hesabı Belirlenmesi 
592
 Tevdi Yeri Belirlenmesi 
592
 Ticaret Siciline Tescil Davası Dilekçesi 
593
 Ticari Defter ve Belgelerin İadesi Talebi Dilekçesi 
593
 Ticari Defter ve Belgelerin Yerinde İncelenmesi Talebi Dilekçesi 
593
 Ticari Defterlerin USB Bellek Olarak Sunulması Talebi Dilekçesi 
594
 Ticari İlişkiden Kaynaklı İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
594
 Ticari Kredi Kullanımı Nedeni ile Tahsil Edilen Fazla Faizin İadesi Davası Dilekçesi 
594
 Ticari Krediden Kaynaklanan Alacak Davası Dilekçesi 
595
 Ticari Sözleşme Alacağı Davası Dilekçesi 
595
 Ticari Unvanın Korunması 
595
 Ticari Ünvanın Korunması Dilekçesi 
596
 Trafik Kazası Nedeni ile Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
596
 Trafik Kazası Nedeni İle Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi (Sürekli İş Göremezlik, Geçici İş Göremezlik, Bakıcı Gideri) 
596
 Trafik Kazası Nedeni İle Belirsiz Alacak Davası Niteliğinde Tazminat Davası Dilekçesi 
597
 Trafik Kazası Nedeni İle Değer Kaybı Tazminatı Dilekçesi 
597
 Trafik Kazası Nedeni ile Sigorta Şirketine Müracaat Dilekçesi 
597
 Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi (Güç ve Efor Kaybı, Kalıcı İş Göremezlik ve Bakıcı Gideri) 
598
 Trafik Kazası Nedeniyle Bakıcı Gideri Ödenmesi Talebi Dilekçesi 
598
 Trafik Kazası Nedeniyle Geçici İş Göremezlik Tazminatı Dava Dilekçesi 
598
 Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
599
 Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat 
599
 Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat 
599
 Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat (Yaralamalı Trafik Kazası) 
600
 Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
600
 Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi (Geçici ve Sürekli İş Görememezlik Tazminatı, Bakıcı Gideri ve Tedavi Giderleri Talebi) 
600
 Trafik Kazası Nedeniyle, Daimi İş göremezlik ve Bakıcı Gideri Tazminatı Dava Dilekçesi 
601
 Trafik Kazası Sebebi İle Tazminat Davası Dilekçesi 
601
 Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Hasar Nedeni ile Maddi Hasar Tazminat Davası Dilekçesi 
601
 Trafik Kazası Sonucu Maluliyet Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
602
 Trafik Kazasında Yaralanan Yolcunun Açacağı Tazminat Davası Dilekçesi 
602
 Trafik Kazasında Yaralanma Sebebi ile Tazminat Davası Dilekçesi 
602
 Üyelikten İhraç Kararının İptali Davası Dilekçesi 
603
 Vekaletnamenin Sunulması ve Ek Süre Verilmesi Talebi Dilekçesi 
603
 Vekâletnamenin Sunulması ve UYAP’a Vekil Kaydının Yapılması Dilekçesi 
603
 Vekil Olarak UYAP’a Kayıt Talebi 
604
 Vekillikten Çekilme Dilekçesi 
604
 Yabancı Hakem Kararının Tenfizi Davası Dilekçesi 
604
 Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması ve Tenfizi Talep Dilekçesi 
605
 Yabancı Para Alacağının Tahsili Talebi Dilekçesi 
605
 Yaptırılan Sigorta Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
605
 Yaralanma Nedeni ile Maddi Tazminat Dilekçesi 
606
 Yaralanmalı Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
606
 Yayaya Çarpma ve Yaralama Nedeniyle Sigorta Şirketinden Tazminat Davası Dilekçesi 
606
 Yemin Teklifi Dilekçesi 
607
 Yönetim Hakkı ve Temsil Yetkisinin Sonlandırılması Talebi Dilekçesi 
607
 Yüksek Voltaj Sebebiyle Uğranılan Zararın Tazmini Davası Dilekçesi 
607
 Zamanaşımına Uğrayan Banka Alacağının İadesi Davası Dilekçesi 
608
 Zarar Verme Kastı Nedeni ile Yapılan Tasarrufun İptali Davası Dilekçesi 
608
 Zararın Tazmini Talep Dilekçesi (Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan) 
608
 Zayi Belgesi Verilmesi İçin Talep Dilekçesi 
609
 Zayi Belgesi Verilmesi Talebi Dilekçesi (Kıymetli Evrakın Zayi Olması Nedeni İle) 
609
 Zayi Belgesi Verilmesi Talep Dilekçesi 
609
 Zayi Nedeniyle Çek İptali Davası Dilekçesi 
610
 Zayi Nedeniyle Çeklerin İptali Davası Dilekçesi 
610
 Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Kapsamında Rücuen Tazminat Davası Dilekçesi 
610
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ 
611
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Dilekçesi 
611
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Dilekçesi 
611
 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Müracaat Dilekçesi 
611
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 
613
 Basit İstinaf (süre tutum) Dilekçesi 
613
 Dosyanın Öne Alınma Talebi Dilekçesi 
613
 Duruşma Talepli İstinaf Dilekçesi (Asliye Ticaret Mahkemesi) 
613
 Duruşmaya SEGBİS Aracılığı ile Katılma Talebi Dilekçesi 
614
 Ek İstinaf Dilekçesi 
614
 Ek İstinaf Dilekçesi (İş Hukuku) 
614
 Ek Karar Hakkında İstinaf Dilekçesi 
615
 İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi 
615
 İstinaf Başvuru Dilekçesi 
615
 İstinaf Başvuru Dilekçesi (İftira) 
616
 İstinaf Başvuru Dilekçesi (Karşılıksız Çek Düzenleme) 
616
 İstinaf Başvurusunun Reddi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
616
 İstinaf Dilekçesi (5607 Sayılı Yasaya Muhalefet) 
617
 İstinaf Dilekçesi (Ağır Ceza Mahkemesi) 
617
 İstinaf Dilekçesi (Aile Mahkemesi) 
617
 İstinaf Dilekçesi (Asliye Ceza Mahkemesi) 
618
 İstinaf Dilekçesi (Asliye Hukuk Mahkemesi) 
618
 İstinaf Dilekçesi (Asliye Ticaret Mahkemesi) 
618
 İstinaf Dilekçesi (Boşanma Davasında) 
619
 İstinaf Dilekçesi (Cinsel Suç İle İlgili) 
619
 İstinaf Dilekçesi (Çocuğun Cinsel İstismarı) 
619
 İstinaf Dilekçesi (Çocuk Mahkemesi) 
620
 İstinaf Dilekçesi (Göçmen Kaçakçılığı) 
620
 İstinaf Dilekçesi (Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu) 
620
 İstinaf Dilekçesi (Görevsizlik Kararı) 
621
 İstinaf Dilekçesi (Hırsızlık) 
621
 İstinaf Dilekçesi (İcra Ceza Mahkemesi) 
621
 İstinaf Dilekçesi (İcra Ceza Mahkemesi) 
622
 İstinaf Dilekçesi (İcra Hukuk Mahkemesi) 
622
 İstinaf Dilekçesi (İcra Hukuk Mahkemesi) 
622
 İstinaf Dilekçesi (İdare Mahkemesi Kararına Karşı) 
623
 İstinaf Dilekçesi (İhtiyati Haciz Kararı ile İlgili) 
623
 İstinaf Dilekçesi (İhtiyati Haciz Kararının Reddedilmesi Kararına Karşı) 
623
 İstinaf Dilekçesi (İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması ile İlgili) 
624
 İstinaf Dilekçesi (İş Mahkemesi) 
624
 İstinaf Dilekçesi (İş Mahkemesi) 
624
 İstinaf Dilekçesi (İşçi Alacağı) 
625
 İstinaf Dilekçesi (İşçi Alacağı, Tehiri İcra Talepli) 
625
 İstinaf Dilekçesi (İşe İade Davası) 
625
 İstinaf Dilekçesi (Kaçakçılık Suçu) 
626
 İstinaf Dilekçesi (Kamu Malına Zarar Verme, Basit Yaralama) 
626
 İstinaf Dilekçesi (Kasten Öldürme Suçu) 
626
 İstinaf Dilekçesi (Nafaka Davası) 
627
 İstinaf Dilekçesi (Nitelikli Yağma) 
627
 İstinaf Dilekçesi (Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma) 
627
 İstinaf Dilekçesi (Silahlı Terör Örgütüne Yardım Etme) 
628
 İstinaf Dilekçesi (Sulh Hukuk Mahkemesi) 
628
 İstinaf Dilekçesi (Süre tutum Dilekçesi) 
628
 İstinaf Dilekçesi (Tehir–i İcra İle Duruşma Talebi Vardır) 
629
 İstinaf Dilekçesi (Tehiri İcra Talepli) 
629
 İstinaf Dilekçesi (Tehir–i İcra ve İncelemenin Duruşmalı Yapılması Talepli) 
629
 İstinaf Dilekçesi (Trafik Kazası ile Ölüme ve Yaralanmaya Neden Olma) 
630
 İstinaf Dilekçesi (Tüketici Mahkemesi) 
630
 İstinaf Dilekçesi (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti) 
630
 İstinaf Dilekçesi (Vekâlet Ücretine Hükmedilmemesi Nedeni İle) 
631
 İstinaf Dilekçesi ve Karşı Tarafın İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi (Boşanma Davası) 
631
 İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi 
631
 İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi (Aile Mahkemesi) 
632
 İstinaf Dilekçesine Ek Beyan Dilekçesi 
632
 İstinaf Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi 
632
 İstinaf Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi 
633
 İstinaf Ek Beyan Dilekçesi (Asliye Ticaret Mahkemesi) 
633
 İstinaf İncelemesinin Öne Alınması Talebi Dilekçesi 
633
 İstinaf Karar Harcının İadesi 
634
 İstinaf Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi (CMK m. 308/A) 
634
 İstinafa Cevap Dilekçesi 
634
 İstinafa Cevap Dilekçesi 
635
 İstinafa Cevap Dilekçesi (Asliye Ceza Mahkemesi) 
635
 İstinafa Cevap Dilekçesi (Asliye Hukuk Mahkemesi) 
635
 İstinafa Cevap Dilekçesi (Asliye Ticaret Mahkemesi) 
636
 İstinafa Cevap Dilekçesi (İcra Ceza Mahkemesi) 
636
 İstinafa Cevap Dilekçesi (İcra Hukuk Mahkemesi) 
636
 İstinafa Cevap Dilekçesi (İş Mahkemesi Kararı ile İlgili) 
637
 İstinafa Cevap Dilekçesi (İş Mahkemesi) 
637
 İstinafa Cevap Dilekçesi (Tüketici Mahkemesi) 
637
 İtiraz Yoluna Gidilmesi İstemi Dilekçesi 
638
 İtiraz/Karar Düzeltme İstemi Dilekçesi 
638
 Katılma Yolu İle İstinaf Dilekçesi 
638
 Katılma Yolu İle İstinaf Dilekçesi 
639
 Öncelik Talebi Dilekçesi 
639
 Süre Tutum (Basit İstinaf) Dilekçesi 
639
 Süre Tutum Dilekçesi (İcra Hukuk Mahkemesi) 
640
 Süre Tutum Dilekçesi/Basit İstinaf Dilekçesi 
640
 Tehiri İcra Kararı Talebi Dilekçesi 
640
 Tehiri İcra Kararı Verilmesi Talebine İlişkin Dilekçe 
641
 Tehiri İcra Talepli İstinaf Dilekçesi (İş Mahkemesi) 
641
 Tehiri İcra ve Duruşma Talepli İstinaf Dilekçesi 
641
 Temyizden Feragat Dilekçesi 
642
 Temyizden Vazgeçme ve Kararın Kesinleştirilmesi Talebi Dilekçesi 
642
 Tutukluluk Halinin Devamına İlişkin Karara İtiraz Dilekçesi 
642
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
643
 4128 Sayılı Kanun ve 556 Sayılı KHK’ya Muhalefet Suçu ile İlgili Şikâyet Dilekçesi 
643
 5846 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu ile İlgili Şikâyet Dilekçesi 
643
 Adli Kontrol Yükümlülüğünün Mazeret Nedeni İle Yerine Getirilmemesinin Bildirilmesi Dilekçesi 
643
 Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Talebi Dilekçesi 
644
 Aile İçi Şiddet Nedeniyle Şikayet Dilekçesi 
644
 Aile İçi Şiddet Suçu Şikâyeti ve Evden Uzaklaştırma Talebi Dilekçesi 
644
 Aile İçi Şiddet Suçu Şikâyeti ve Koruma Talebi Dilekçesi 
645
 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Dair Kanunu Çerçevesinde Şikâyet Dilekçesi 
645
 Aracın İadesi Talebi Dilekçesi 
645
 Aracın Trafik Kaydına Şerh Düşülmesi Talebi Dilekçesi 
646
 Aracın Trafik Kaydına Şerh Düşülmesi Talebi Dilekçesi 
646
 Araç İadesi Talebi Dilekçesi 
646
 Arta Kalan Cezanın Yerleşim Yerinin Bulunduğu Cezaevinde Çekme Talebi Dilekçesi 
647
 Başka Bir Cezaevine Nakil İstemi Dilekçesi (Hükümlü Yakını) 
647
 Başka Bir Cezaevine Nakil İstemi Dilekçesi (Hükümlü) 
647
 Başka Yer Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılacak İhbar, İtiraz, Şikâyet Dilekçesi 
648
 Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu İle İlgili Şikâyet Dilekçesi 
648
 Belediye Başkanı Hakkında Şikâyet Dilekçesi 
648
 Bıçakla Müessir Fiil, Hakaret Suçundan Dolayı Şikâyet Dilekçesi 
649
 Cezaevinde Bulunan Hükümlünün Tedavi Olma Talebi Dilekçesi 
649
 Cezanın İnfazının Ekonomik Nedenlerle Ertelenmesi Talebi Dilekçesi 
649
 Cezanın İnfazının Ertelenmesi Dilekçesi 
650
 Cezanın İnfazının Hastalık/Ekonomik Nedenlerle Ertelenmesi Talebi Dilekçesi 
650
 Cinsel İstismar ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Nedeni ile Şikâyet Dilekçesi 
650
 CMK Görevlendirmesi Gereğince Tahakkuk Eden Ücretin Ödenmesi Talebi Dilekçesi 
651
 Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararı Verilmesi Talebi Dilekçesi 
651
 Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılmasına İlişkin Dilekçe 
651
 Çek ile İlgili Ödemeden Men Yasağı Kararı Verilmesi Dilekçesi 
652
 Çeke Görüldüğünde El Konulması Talebi Dilekçesi 
652
 Çocuğa Kötü Muamele Nedeni ile Şikâyet Dilekçesi 
652
 Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
653
 Dolandırıcılık Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
653
 Ek Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Kararın İtiraz Yolu ile İncelenerek Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
653
 El Konulan Altın ve Dijital Materyallerin İadesi Talebi Dilekçesi 
654
 El Koyma İşleminin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
654
 Evrakta Sahtecilik Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
654
 Gıyapta Hakaret Eden Kişinin Cezalandırılması İçin Şikâyet Dilekçesi 
655
 Görevi İhmal ve Hakaret Nedeni İle Suç Duyurusu Dilekçesi 
655
 Görevi Kötüye Kullanma Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
655
 Güveni Kötüye Kullanma Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
656
 Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık Suç Duyurusu Dilekçesi 
656
 Güveni Kötüye Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık Suçu ile İlgili Suç Duyurusu 
656
 Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
657
 Hakaret (Sosyal Medya Üzerinden) 
657
 Hakaret Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
657
 Hakaret ve Kasten Yaralama Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
658
 Hakaret ve Sövme Nedeniyle Şikayet Dilekçesi 
658
 Hakaret, Taciz, Ölümle Tehdit Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
658
 Hapisten Çevrilen Para Cezasının Kamuya Yararlı İşte Çalıştırılarak Çektirilmesi Talebi Dilekçesi 
659
 Hırsızlık Konusu Malı Bilerek Satın Alma Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
659
 Hırsızlık Nedeni İle Suç Duyurusu Dilekçesi 
659
 Hırsızlık Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi (Cep Telefonu) 
660
 Hileli İflas Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
660
 Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal Suçu Nedeniyle Şikayet Dilekçesi 
660
 Hürriyetten Yoksun Bırakma, Hakaret, Yaralama, Mala Zarar Verme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
661
 İcra Dairesi Tarafından Teslim Edilen Yere Haksız Müdahale Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
661
 İcra Emrini Yerine Getirmemek ve Görevi İhmal Suçu Nedeniyle Şikayet Dilekçesi 
661
 İdari Yaptırım Kararına İtiraz Dilekçesi 
662
 İftira Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
662
 İhaleden Menfaat Karşılığı Çekilme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
662
 İhbar (Ölen Kişiye Ait Eşyalar) Dilekçesi 
663
 İhbar (Vasiyetname ve Nüfus Kaydı) Dilekçesi 
663
 İhbar Dilekçesi 
663
 İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet Suçu Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
664
 İletişim Aracı ile Rahatsız Etme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
664
 İletişim Bilgileri ve IBAN Numarasının Bildirilmesi Talebi Dilekçesi 
664
 İmza Atma Yükümlülüğünden Muafiyet Talebi Dilekçesi 
665
 İnfaz Erteleme Talebi Dilekçesi 
665
 İnternet Üzerinden Hakaret Eden Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
665
 İşkence ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Nedeniyle Şikayet Dilekçesi 
666
 İşyeri Dokunulmazlığı Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
666
 Kaçak Elektrik Kullanma Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
666
 Kamu Görevlisine Hakaret Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
667
 Kamu Güvenliği Nedeni ile Davanın Başka Yere Nakli Talebi Dilekçesi 
667
 Kanun Yararına Bozma Talebi Dilekçesi 
667
 Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık 
668
 Karşılıksız Yararlanma ve Mühür Bozma Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
668
 Kasten Yaralama Nedeni ile Şikâyet Dilekçesi 
668
 Kasten Yaralama, Hakaret, Tehdit, İş Yeri Dokunulmazlığının İhlali Suçu İle İlgili Suç Duyurusu 
669
 Kasten Yaralamada Bulunan Görevlinin Cezalandırılması Talebi Dilekçesi 
669
 Kız Kaçırma, Alıkoyma ve Kızlık Bozma Suçu Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
669
 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Karşı İtiraz Dilekçesi 
670
 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi 
670
 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi 
670
 Mahkeme Huzurunda Yalan Beyanda Bulunma Suçu ile İlgili Suç Duyurusu Dilekçesi 
671
 Mahkeme Kararını Yerine Getirmeyen İdareci Hakkında Şikayet Dilekçesi 
671
 Mala Zarar Verme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
671
 Mala Zarar Verme ve Nitelikli Hırsızlık Nedeni İle Suç Duyurusu Dilekçesi 
672
 Mala Zarar Verme, Hakaret, Tehdit Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
672
 Marka Hakkına Tecavüz Nedeniyle Suç Duyurusu Dilekçesi 
672
 Markanın Korunması Muhalefet Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
673
 Mesajla Tehdit ve Hakaret Nedeniyle Şikayet Dilekçesi 
673
 Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Nedeniyle Şikayet Dilekçesi 
673
 Müddetnameye İtiraz Dilekçesi 
674
 Nitelikli Dolandırıcılık Nedeni İle Suç Duyurusu Dilekçesi 
674
 Ön Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi 
674
 Özel Belgede Sahtecilik Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
675
 Pişmanlık Hükümlerinden Yararlanma Dilekçesi 
675
 Resmi Belgede Sahtecilik Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
675
 Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık Nedeni ile Şikâyet Dilekçesi 
676
 Savunma Beyanlarımız, El Konulan Eşyanın İadesi ve Takipsizlik Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi 
676
 Sendikal Hakların Kullanılmasını Engelleme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
676
 Senedin Yağması ve Tehdit Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
677
 Silahla Kasten Yaralama ve Hakaret Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
677
 Silahla Tehdit ve Hakaret Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
677
 Soruşturma Aşamasında Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi 
678
 Soruşturma Dosyasına Fiziki Belge Sunma Talebi Dilekçesi 
678
 Sosyal Medya Üzerinden Hakaret ve Tendit 
678
 Sözlü Saldırı, Hakaret ve Tehdit Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
679
 Suç Delillerinin Mahallinde Tespiti Talebi Dilekçesi 
679
 Suç Duyurusu (Deprem Nedeni İle Yıkılan Binanın Yapımında Yetki ve Sorumluluk Sahibi Olan Kişiler Hakkında) 
679
 Suç Duyurusu (Güveni Kötüye Kullanma, Dolandırıcılık Suçu İle İlgili) 
680
 Suç Duyurusu (İzinsiz Olarak Kültür Varlığında Tadilat Yapmak) 
680
 Suç Duyurusu (Mesajla Tehdit Suçu) 
680
 Suç Duyurusu (Nitelikli Dolandırıcılık Suçu İle İlgili) 
681
 Suç Duyurusu (Ölüm ve Yaralanma Olan Binalar İçin) 
681
 Suç Duyurusu (Ölüm ve/veya Yaralanma Olmayan Binalar İçin) 
681
 Suç Duyurusu (Resmi Belgede Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Güveni Kötüye Kullanma) 
682
 Suç Duyurusu Dilekçesi (Aile Konutu Olan Taşımaza Ait Elektrik, Doğalgaz Su Aboneliklerinin Haber Verilmeksizin Kapattırılması) 
682
 Suç Duyurusu Dilekçesi (Deprem Nedeni İle) 
682
 Suç Duyurusu Dilekçesi (Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, Sarkıntılık) 
683
 Suç Duyurusu Dilekçesi (Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik Nedeni İle) 
683
 Suç Duyurusu Dilekçesi (Tehdit, Hakaret, Özel Hayatın Gizliliği) 
683
 Suç Uydurma, İftira, Asılsız İhbar Dilekçesi 
684
 Şikâyet/Suç Duyurusu –Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu– 
684
 Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi 
684
 Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi 
685
 Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi 
685
 Şüpheli Lehine Olacak Delillerin Toplanması Talebi Dilekçesi 
685
 Takipsizlik Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
686
 Takipsizlik Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
686
 Taklit Ürün Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
686
 Taksirle İflas Suçu Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
687
 Taksirle Yaralama Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
687
 Tanıkların Dinlenmesi Talebi Dilekçesi 
687
 Tefecilik Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
688
 Tehdit ve Çocuk Kaçırma Suçu Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
688
 Tehdit ve Darp Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
688
 Tehdit ve Hakaret Nedeniyle Şikayet Dilekçesi 
689
 Tehdit ve Telefonla Rahatsız Etme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
689
 Tekzip Kararına Uymama Nedeniyle Şikayet Dilekçesi 
689
 Telefon ile Rahatsız Etme Nedeniyle Şikayet Dilekçesi 
690
 Tutukluluğun Devamına İlişkin Karara İtiraz Dilekçesi 
690
 UYAP Kaydının Silinmesi Dilekçesi 
690
 Uzlaşmak İstenilmediğini Bildirme Dilekçesi 
691
 Uzlaştırma Formunun İlgili Makama Sunulması Dilekçesi 
691
 Uzlaştırma ile İlgili Cumhuriyet Başsavcılığına Bilgi Sunma Dilekçesi 
691
 Uzlaştırma Raporu 
692
 Vekâlet Ücretinin Avukata Ödenmesi Talebi Dilekçesi 
692
 Vekil Kaydı Yapılması Talebi Dilekçesi 
692
 Yanlış Adres Bildiren Kişinin Cezalandırılması Talebi Dilekçesi 
693
 Yanlış Tedavi Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
693
 Yaralama Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
693
 Yargıtay Onama Kararına Karşı İtiraz/Karar Düzeltme Dilekçesi 
694
 Yazılı Emirle Bozma Talebi Dilekçesi 
694
 Yedieminlik Görevini Suistimal Nedeniyle Şikayet Dilekçesi 
694
 Zimmet Suçu Nedeniyle Suç Duyurusu 
695
 Zorla Senet İmzalatma, Öldürme İle Tehdit İle İlgili Suç Duyurusu 
695
DENİZ İHTİSAS MAHKEMESİ 
697
 Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
697
 Borcu Bulunmadığının Tespiti Dilekçesi 
697
 Cevap Dilekçesine Karşı Beyan Dilekçesi 
697
 Çarpma Nedeniyle Maddi Tazminat İstemi Dilekçesi 
698
 Deniz Hukuku ile İlgili Tazminat Davası Dilekçesi 
698
 Gemi Kurtarma Masraflarının Ödenmesi İstemi Dilekçesi 
698
 Gemi Siciline Kayıtlı Servis Motoru Mülkiyetinin Tespiti ve Sicile Tescili İstemi Dilekçesi 
699
 Gemi Siciline Tescil İstemi Dilekçesi 
699
 Gemi Üzerine Kanuni Rehin Hakkı Tesisi İstemi Dilekçesi 
699
 İhtiyati Tedbir Kararı ile Geminin Seferden Men Edilmesine Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi 
700
 İstinaf Dilekçesi 
700
 İtirazın İptali ve Takibin Devamına Karar Verilmesi Dilekçesi 
700
 Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
701
 Rücuan Tazminat İstemi Dilekçesi 
701
 Tazminat ve Rehin Hakkı Tesisi Dilekçesi 
701
FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ 
703
 Alacak Davası Dilekçesi 
703
 Delil Tespiti İstemi Dilekçesi 
703
 Delil Tespitine İlişkin Talep Dilekçesi 
703
 Delillerin Sunulması Dilekçesi 
704
 Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzün Tespiti, Durdurulması, Önlenmesi Davası Dilekçesi 
704
 Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi Talebine ilişkin Dilekçe 
704
 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan Kaynaklanan Tazminat Davası Dilekçesi 
705
 FSEK Uyarınca Tecavüzün Ref’i, Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
705
 Haksız Rekabetin Men’i, Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
705
 İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
706
 İşçi Buluşu Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
706
 Maddi ve Manevi Tazminat Talebi Dilekçesi 
706
 Marka Hakkına Tecavüz Davası Cevap Dilekçesi 
707
 Marka Hakkındaki Verilmiş TPE Y. İDK Kararının İptali Davası Dilekçesi 
707
 Marka Patent Taklit Tescil Cevaba Cevap Dilekçesi 
707
 Marka Patent Taklit Tescil Davasında Cevap Dilekçesi 
708
 Marka Sicilden Terkini, Markanın Hükümsüzlüğü, Markanın Kullanımının Men'i İstemi Dilekçesi 
708
 Marka Tecavüzüne İlişkin Delil Tespiti Dilekçesi 
708
 Marka Tescil Başvurusunun Reddine İlişkin Kararın İptali Davası Dilekçesi 
709
 Marka Tescilinin Reddine İlişkin Kararın İptali Davası Dilekçesi 
709
 Markanın Hükümsüzlüğünün Tespiti Davası Dilekçesi 
709
 Markaya Tecavüzün Tespiti Dilekçesi 
710
 Patentin Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini Talebi Dava Dilekçesi 
710
 Tecavüzün Men’i, Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
710
 Tecavüzün Önlenmesi, Maddi ve Manevi Zararın Tazmini Dilekçesi 
711
 Tescil Başvurusunun Reddine Dair Kararın İptali Talebi Dilekçesi 
711
 Tescilli Tasarım Ürününe Tecavüz Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
711
 Tespit Dilekçesi 
712
 Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı Kararının İptali İstemi Dilekçesi 
712
 Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının İptali Davası Dilekçesi 
712
GENEL AMAÇLI DİLEKÇELER 
713
 5233 Sayılı Terör ve Terörler Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun Çerçevesinde Dilekçe Örneği 
713
 Adın Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi 
713
 Adres Güncellemesinin Yapılması Talebi Dilekçesi 
713
 Aile Konutu Şerhi Konulması İçin Talep Dilekçesi 
714
 Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
714
 Alışveriş Merkezi Olağan Genel Toplantısına Çağrı 
714
 Anlaşma ve Sulh Protokolü 
715
 Araçta Meydana Gelen Değer Kaybının Ödenmesi Talebi Dilekçesi 
715
 Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine İtiraz Dilekçesi 
715
 Avukat ile Müvekkil Arasında Görüşme Tutanağı 
716
 Avukat Tarafından Gönderilen Uyarı Mektubu 
716
 Avukatlık Sözleşmesi 
716
 Bakıcı Gideri Talebi Dilekçesi 
717
 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu’na İtiraz Dilekçesi 
717
 Bilgi Edinme Talebi 
717
 Bilgi Edinme ve Uzlaşma Dilekçesi 
718
 Bölge İdare Mahkemesi Soruşturma Dilekçesi 
718
 Büro Adres Değişikliğinin Bildirilmesi Kayıtları İşlenmesi Talebi Dilekçesi 
718
 CİMER’e Başvuru Dilekçesi 
719
 Çağrı Yazısı 
719
 Çek Yönetmeliği Açısından Değerlendirilmesi Dilekçesi 
719
 Çocuk Teslim Tesellüm Tutanağı 
720
 Dask Nedeniyle Meydana Gelen Zararların Tazminine Yönelik Dilekçe 
720
 Davanın Kamu Güvenliği Nedeni ile Başka Bir Yere Nakli Talebi Dilekçesi 
720
 Davayı Ücretsiz Takip Edebilmek İçin Barodan İzin Talebi 
721
 Deprem Nedeniyle İdarenin Sorumluluğuna İlişkin İdareye Başvuru Dilekçesi 
721
 Deprem Nedeniyle İdarenin Sorumluluğuna İlişkin İdareye Başvuru Dilekçesi 
721
 Deprem Nedeniyle İdarenin Sorumluluğuna İlişkin İdareye Başvuru Dilekçesi 
722
 Deprem Nedeniyle Vefat Eden Murise İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat İdari Başvuru Dilekçesi 
722
 Destekten Yoksun Kalma Nedeni İle Güvence Hesabına Yapılan Müracaat Dilekçesi 
722
 Destekten Yoksun Kalma, Murisin Hastane Tedavi Giderleri, Defin Giderleri Talep Dilekçesi 
723
 Doğal Afet Sigortaları Kurumu Başkanlığı Ön Başvuru Formu 
723
 Erişime Engel Kararının Uygulanması Talebi Dilekçesi 
723
 Fatura Aslı Tebliği Talebi 
724
 Fotoğraf ve Video Kaydı Verilerinin İşlenmesine İlişkin Muvafakatname 
724
 Görevlendirme Belgesinin Verilmesi Talebi 
724
 Güvenlik Nedeni İle Dosyanın Başka Bir Yere Nakli Talebi Dilekçesi 
725
 Hak Sahiplerine Maaş Bağlanması Talebi Dilekçesi 
725
 Hak Sahipliği İtiraz Dilekçesi 
725
 Hâkim Şikâyeti Dilekçesi 
726
 Hâkimler Hakkında Yapılan Şikayet Dilekçesi 
726
 Haksız Tecavüzün Önlenmesi Kaymakamlık Dilekçesi 
726
 Harcın İadesi Talebi Dilekçesi 
727
 Harcın Tarafıma İadesi Talebi Dilekçesi 
727
 Hasar Tespitine İtiraz Dilekçesi 
727
 Hesabın Akıbetinin Sorulması 
728
 HGS Geçiş Cezalarına İtiraz Dilekçesi 
728
 Hukuki Mütalaa 
728
 İdareden Talep Dilekçesi (İYUK m. 28 gereğince) 
729
 İdari Soruşturma Başlatılması Talebi Dilekçesi 
729
 İhale Bedelinin İadesi Talebi Dilekçesi 
729
 İmar Planına İtiraz Dilekçesi 
730
 İmar Planına İtiraz Dilekçesi 
730
 İnsan Hakları Tazminat Komisyona Başvuru Dilekçesi 
730
 İpoteğin Kaldırılması 
731
 İş Göremezlik Talebi Dilekçesi 
731
 İşe Başlatma Talebi Dilekçesi 
731
 Kamulaştırma Talebi Dilekçesi 
732
 Kamulaştırmadan Artan Kalan Kısmın Kamulaştırılması Dilekçesi 
732
 Kasko Şirketinden Yapılan Talep Dilekçesi 
732
 Kızlık Soyadını Evlilik Soyadı ile Birlikte Kullanma Talebi Dilekçesi 
733
 Kredi Masraflarının İadesi Talebi Dilekçesi 
733
 Maddi Hasar ve Değer Kaybı Nedeni İle tazminat Davası Dilekçesi 
733
 Mahkeme İlamının Gereğinin Yerine Getirilmesi Talebi Dilekçesi 
734
 Mahkeme Kararının Yerine Getirilmesi Talebi Dilekçesi 
734
 Mirasçı Olarak Hak Sahipliği Dilekçesi 
734
 Muvafakatname 
735
 Nüfus Kayıt Örneği Talebi Dilekçesi 
735
 OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna Başvuru Dilekçesi 
735
 Ödeme Emrinin İadesi Dilekçesi 
736
 Ödeme Talebi Dilekçesi 
736
 Parsellerin Satış Tarihi, Satış Rakamı ve Kime Satılmış Olduğunu Bildirir Belgenin Tarafıma Verilmesi Talebi Dilekçesi 
736
 Riskli Yapı Başvuru Dilekçesi 
737
 Ruhsat ve Yapı Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere İtiraz Dilekçesi 
737
 Sanığın Uyuşturucu Rehabilitasyon ve Psikiyatri Tedavisi Görmesi İçin Talep Dilekçesi 
737
 Savcı Hakkında Şikâyet Dilekçesi 
738
 Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Dilekçesi 
738
 Sigorta Tahkim Komisyonuna Yazılan Dilekçe 
738
 Silah Ruhsatı Talebi Dilekçesi 
739
 Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Talebi Dilekçesi 
739
 Taşınmazın İmar Durumunun Sorulması Talebi Dilekçesi 
739
 Taşınmazın Üzerine Aile Konutu Şerhi Konulması Talebi Dilekçesi 
740
 Tazminat Talebi (Belediye’den) Dilekçesi 
740
 Tehlike Arz Eden Yapıların Yıkımı ve Para Cezası İşlemlerine İtiraz Dilekçesi 
740
 Teminat Mektubu İstek Formu 
741
 Teminat Mektubu Talebi Dilekçesi 
741
 Teminat Mektubu Teslim Tutanağı 
741
 Teminat Mektubunun İadesi Dilekçesi 
742
 Tespit Talebi Dilekçesi 
742
 Tespit Talep Dilekçesi (Deprem Nedeni İle) 
742
 Trafik Kazası Nedeni İle Maddi Tazminat Talebi Dilekçesi 
743
 Trafik Kazası Nedeni ile Sigorta Şirketine Müracaat Dilekçesi 
743
 UYAP’tan Müdafi Kaydının Silinmesi Talebi Dilekçesi 
743
 Uzlaştırma İçin Görüşmeye Davet Yazısı 
744
 Uzlaştırma ile İlgili Baroya Bilgi Sunma 
744
 Ücretsiz Bakılan Davanın Baroya Bildirilmesi Dilekçesi 
744
 Vekâlet Ücretinin Kasko Poliçesi Teminatından Karşılanması Talebi Dilekçesi 
745
 Yazılı Emirle Bozma Talebi Dilekçesi 
745
 Yetki Belgesi 
745
 Yıkım İşleminin Durdurulması Talebi Dilekçesi 
746
 Zilyetliğin Korunması Talebi Dilekçesi (3091 sayılı Kanun) 
746
İCRA CEZA MAHKEMESİ 
747
 Aczine Kendi Fiili ile Sebebiyet Veren Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
747
 Alacaklıları Zarara Uğratan Borçlunun Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
747
 Beraat Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
747
 Bir İşin Yapılmasına Dair İlam Hükmüne Karşı Gelen Kişi ile İlgili Şikayet Dilekçesi 
748
 Birinci Haciz İhbarnamesine Haksız Yere İtiraz Eden Üçüncü Kişi ile İlgili Şikayet Dilekçesi 
748
 Borçlu Konumda Bulunan Ticaret Şirketlerini Yöneten Kişinin Alacaklıyı Zarara Sokan Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
748
 Borçlu Şirketin İflasını İstememiş Olan Yöneticinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
749
 Borçlunun Ödeme Şartını İhlal Etmesi Nedeniyle Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
749
 Cevap Dilekçesi 
749
 Çocuk Teslimine İlişkin İcra Emrine Aykırı Davranan Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
750
 Çocuk Teslimine Uymayan Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
750
 Çocuk Teslimine Uymayan Kişinin Cezalandırılması Talebi Dilekçesi 
750
 Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi 
751
 Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
751
 Hakikate Muhalif Beyanda Bulunan Borçlunun Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
751
 İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
752
 İcra Ceza Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
752
 İcra Ceza Mahkemesinin Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
752
 İtiraz Yolu ile Cezanın Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
753
 Karşılıksız Çek Düzenleyen Kişinin Cezalandırılması Talebi Dilekçesi 
753
 Karşılıksız Çek Keşide Eden Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
753
 Karşılıksız Çek Keşide Eden Kişinin Cezalandırılması İçin Şikâyet Dilekçesi 
754
 Karşılıksız Çek Keşide Eden Kişinin Cezalandırılması Talebi Dilekçesi 
754
 Karşılıksız Çek Keşide Eden Şüphelinin Cezalandırılması Talep Dilekçesi 
754
 Karşılıksız Çek Keşide Etme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
755
 Karşılıksız Çek Keşide Etmek Nedeni İle Cezalandırma Talebi Dilekçesi 
755
 Kısmen Ödeme Yapılması Nedeniyle Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi 
755
 Konkordato Yetkililerini Hataya Düşürenlerin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
756
 Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstemeyen Yetkilinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
756
 Mal Beyanında Bulunmayan Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
756
 Mal Beyanında Sonra Mal Varlığında Meydana Gelen Artışı Bildirmeyen Borçlunun Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
757
 Mal Beyanının Sunulması ve Tazyik Hapsinin Düşürülmesi Talebi Dilekçesi 
757
 Müflise Ait Malları Vermeyenlerin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
757
 Müflisin Malvarlığını Vermeyen Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
758
 Nafaka Borcunu Ödememe Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
758
 Nafaka Borcunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
758
 Nafaka İlamının Gereğini Yerine Getirmeyen Borçlunun Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
759
 Nafaka Yükümlülüğüne Uymayan Kişinin Cezalandırılması Talebi Dilekçesi 
759
 Ödeme Nedeni ile Davanın Düşürülmesi Talebi Dilekçesi 
759
 Ödeme Nedeniyle Cezanın Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
760
 Ödeme Şartını İhlal Eden Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
760
 Ödeme Şartını İhlal İle İlgili Şikayet Dilekçesi 
760
 Süre Tutum Dilekçesi 
761
 Şikâyet Dilekçesi 
761
 Şikâyet ve İtiraz Dilekçesi 
762
 Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi 
762
 Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi (Müşteki Tarafından) 
762
 Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi (Vekil Tarafından) 
763
 Taahhüdü İhlal Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
763
 Tedbir Kararına Muhalefet Suçu Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
763
 Ticareti Terk Etme Suçu Nedeniyle Muhatabın Cezalandırılması Talebi Dilekçesi 
764
 Ticareti Terk Hükmüne Aykırı Davranan Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
764
 Yediemin olarak Teslim Edilen Malı İcra Dairesine Teslim Etmeyenlerin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi 
764
İCRA HUKUK MAHKEMESİ 
765
 Adli Yardım Talebi Dilekçesi 
765
 Alacaklılar Toplantısı Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
765
 Alacaklıya Ödeme Nedeni ile İcra Takibinin Geri Bırakılması Talebi Dilekçesi 
765
 Ara Kararına İlişkin Beyan ve İtirazlarımızın Sunulması Dilekçesi 
766
 Aşkın Haciz İtirazı Dilekçesi 
766
 Aşkın Haciz Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
766
 Aşkın Haciz Sebebine Dayalı Şikâyet Dilekçesi 
767
 Bakiye Gider Avansının Tarafıma Ödenmesi Talebi Dilekçesi 
767
 Birinci, İkinci ve Üçüncü Haciz İhbarnamesinin iptali Talebi Dilekçesi 
767
 Bonodaki İmzaya, Borca ve Tüm Ferilerine İtiraz Dilekçesi 
768
 Borca İtirazın Reddine İlişkin Kararının İptali Talebi Dilekçesi 
768
 Boşanma Sonrası Ev Eşyasına Konulan Haciz Nedeniyle İstihkak İddiası Dilekçe 
768
 Cevap Dilekçesi (Savunma Dilekçesi) 
769
 Dosyanın Yetkili Mahkeme Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
769
 Dosyaya Emsal İçtihat Sunma 
769
 Dosyaya İlişkin İtiraz ve Şikâyetlerin Sunulması Dilekçesi 
770
 Ek Süre Talebi Dilekçesi 
770
 Emekli Maaşına Konan Haczin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
770
 Emekli Maaşındaki Haczin Kaldırılması ve Yapılan Kesintilerin İadesi Talebi Dilekçesi 
771
 Emekli Maaşının Haczine İlişkin Memur Muamelesini Şikâyet Dilekçesi 
771
 Faize İtiraz Dilekçesi 
771
 Faizin Fazla Hesaplanması Nedeniyle Fazlaya İlişkin Kısmın İptali Dilekçesi 
772
 Gecikmiş İtiraz Dilekçesi 
772
 Gerekçeli Kararın Tebliğe Çıkarılması Talebi Dilekçesi 
772
 Gıyabımızda Karar Verilmesine Muvafakat Dilekçesi 
773
 Haciz İşleminin İptali İçin İcra Müdürlüğü İşlemine Karşı Şikâyet Dilekçesi 
773
 Haciz İşleminin Yapılmasına Dair Talimat Verilmesi Talebi Dilekçesi 
773
 Hacze İtirazımın Kabulü ve Haczin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
774
 Hacze Katılma Sıra ve Derecesine İtiraz Dilekçesi 
774
 Haczedilemezlik Şikâyeti Dilekçesi 
774
 Haczin İptali ve Fazla Alınan Paraların İadesi Talebi Dilekçesi 
775
 Haczin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
775
 Haczin Kaldırılmasına Yönelik İstihkak Davası Dilekçesi 
775
 Harçsız Yenileme Dilekçesi 
776
 İcra Emrine İtiraz Dilekçesi 
776
 İcra Emrine ve Faiz Oranına İtiraz Nedeniyle Takibin İptali Talep Dilekçesi 
776
 İcra Emrinin İptali Dilekçesi 
777
 İcra Emrinin Süresiz Şikayet Yolu İle İptali Talebi Dilekçesi 
777
 İcra Memur İşlemine Karşı Şikâyet Dilekçesi 
777
 İcra Memur Muamelesini Şikâyet Dilekçesi 
778
 İcra Memur Muamelesini Şikâyet Dilekçesi 
778
 İcra Memuru Muamelesini Şikâyet İçin Açılan Davaya İtiraz Dilekçesi 
778
 İcra Takibinin Durdurulması Talebi Dilekçesi 
779
 İcra Takibinin Durdurulması ve Ödeme Emrinin İptali Talebi Dilekçesi 
779
 İcra Takibinin Geri Bırakılması Talebi Dilekçesi 
779
 İcra Takibinin İptali (Zamanaşımı Nedeni İle) 
780
 İcra Takibinin İptali Talebi Dilekçesi 
780
 İcra Takibinin İptali ve Şikâyet Dilekçesi 
780
 İcra Takibinin İptali ve Şikâyet Dilekçesi 
781
 İcra Takibinin Tedbir Olarak Durdurulması ve İptali Dilekçesi 
781
 İcranın Geri Bırakılması Talebi Dilekçesi 
781
 İcranın Geri Bırakılması Talebi Dilekçesi 
782
 İfa Nedeniyle Kısmen İptal Dilekçesi 
782
 İflasın Tasfiye Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçesi 
782
 İflasta Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi 
783
 İflasta Üçüncü Şahsın İstihkak İddiası Dilekçesi 
783
 İhalenin Feshi Dava Dilekçesi 
783
 İhalenin Feshi Davası Dilekçesi 
784
 İhalenin Feshi Talebi Dilekçesi 
784
 İhalenin Feshi Talebi Dilekçesi 
784
 İhaleye Katılmaya Engel Olunması Nedenli İhalenin Feshi Talebi Dilekçesi 
785
 İlama Aykırı Takibin İptali Talebi Dilekçesi 
785
 İmzaya İtiraz Dilekçesi 
785
 İmzaya İtiraz ve Takibin Durdurulması Talebi Dilekçesi 
786
 İmzaya İtiraz ve Takibin Durdurulması Talebi Dilekçesi 
786
 İmzaya İtirazın Geçici Kaldırılması Dilekçesi 
786
 İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçesi 
787
 İpoteğin Terkinine Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi 
787
 İpotek Kaydının Silinmesi Talebi Dilekçesi 
787
 İstihkak Dava Dilekçesi 
788
 İstihkak Davası Dilekçesi 
788
 İstihkak Davası Dilekçesi 
788
 İstihkak İddiası Talebi Dilekçesi 
789
 İstihkak İddiasına İtiraz Dilekçesi 
789
 İstihkak İddiasının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
789
 İstihkak İddiasının Reddi Dilekçesi 
790
 İstihkak Nedeniyle Haczin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
790
 İstihkak Talebi ve Takibin Teminat Mukabilinde Takibin Durdurulması Talebi Dilekçesi 
790
 İstinaf Dilekçesi 
791
 İstinaf Dilekçesi (İcra Hukuk Mahkemesi) 
791
 İstinaf Kanun Yolu İçin Süre Tutum Dilekçesi 
791
 İstinafa Cevap Dilekçesi 
792
 İşlemi Şikâyet Dilekçesi (İptale Yönelik) 
792
 İşlemiş Faizin İptali Talebi Dilekçesi 
792
 İtfa Nedeniyle Borcun Kısmen İptali Talebi Dilekçesi 
793
 İtirazın Geçici Kaldırılması Dilekçesi 
793
 İtirazın Kaldırılması 
793
 İtirazın Kaldırılması Davası Dilekçesi 
794
 İtirazın Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
794
 İtirazın Kaldırılması ve Tahliye Talebi Dilekçesi 
794
 İtirazın Kaldırılması, Tahliye ve İcra İnkar Tazminatı Talebi Dilekçesi 
795
 İtirazın Kesin Kaldırılması Davası Dilekçesi 
795
 İtirazın Kesin Kaldırılması Talebine İlişkin Dilekçesi 
795
 İtirazının Kesin Olarak Kaldırılmasına ve Takibin Devamına Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi 
796
 Kambiyo Senedinde İcra Takibinin Teminatsız Durdurulması Talebi Dilekçesi 
796
 Kambiyo Senedinde İmzaya İtiraz Dilekçesi 
796
 Kambiyo Senedinde İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçesi 
797
 Kambiyo Senedine Dayanan Takipte Yetki İtirazı Dilekçesi 
797
 Kambiyo Senedine İlişkin İcra Takibinde Yetkiye, İmzaya ve Faize İtiraz Dilekçesi 
798
 Kambiyo Senetlerinde İmzaya ve Borca İtiraz Dilekçesi 
798
 Kambiyo Senetlerine Dayalı Takipte Borca İtiraz Dilekçesi 
798
 Kambiyo Senetlerine Dayalı Takipte İcra Takibinin Geçici Olarak Durdurulması Talebi Dilekçesi 
799
 Kambiyo Senetlerine Mahsus Takipte İmzaya İtiraz Dilekçesi 
799
 Katılma Alacağı İçin Emekli Maaşına Konulan Haczin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
799
 Kıymet Takdir Raporuna İtiraz Dilekçesi 
800
 Kıymet takdiri Başvurusuna Karşı Şikayet Dilekçesi 
800
 Kıymet Takdiri İşleminin İptali Dilekçesi 
800
 Kıymet Takdirine İtiraz Dava Dilekçesi 
801
 Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi 
801
 Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesine Cevap Dilekçesi 
801
 Kira Borcunu Ödemeyen Kiracının Tahliyesi Talebi Dilekçesi 
802
 Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeni İle Tahliye Davası Dilekçesi 
802
 Kira Borcunun Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi 
802
 Kiracının Tahliyesi İçin Tahliye Davası Dilekçesi 
803
 Konkordato Kesin Mühlet ve Tedbir Kararından Sonra Başlatılan Takibin/Ödeme Emrinin İptali Talebi Dilekçesi 
803
 Memur İşlemini Kaldırılması/Düzeltilmesi İçin Şikâyet Dilekçesi 
803
 Meskeniyet İddiasına Dayalı Haczedilmezlik Şikâyeti Dilekçesi 
804
 Meskeniyet Şikayeti Dilekçesi 
804
 Mesleki Mazeret Dilekçesi 
804
 Nafaka Alacağının Haczedilmesi Nedeniyle Haczin Kaldırılması Dilekçesi 
805
 Ödeme (İtfa) Nedeni ile İcra Takibinin İptali Talebi Dilekçesi 
805
 Ödeme Emri Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Talep Dilekçesi 
805
 Ödeme Emri Tebliğ Tarihlerinin Düzeltilmesine İlişkin Talep Dilekçesi 
806
 Ödeme Emrine Yapılan İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
806
 Ödeme Emrine Yapılan İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
806
 Ödeme Emrinin İptali Talebi Dilekçesi 
807
 Ödeme Emrinin ve Maaş Haciz İşleminin İptali Talebi Dilekçesi 
807
 Ödeme Nedeniyle İcra Takibinin Durdurulması Talebi Dilekçesi 
807
 Satış Bedelinin Paylaştırma Çizelgesinin İptali Dilekçesi 
808
 Satış Yerinin Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi 
808
 Senedin Kambiyo Senedi Vasfı Taşımaması Nedeniyle Takibin İptali Talebi Dilekçesi 
808
 Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi 
809
 Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi 
809
 Sıra Cetveline Şikâyet Yolu ile İtiraz Dilekçesi 
809
 Sıra Cetvelinin İptali Dilekçesi 
810
 Süre Tutum Dilekçesi 
810
 Tahliye Davası Dilekçesi (Süresinde Kira Borcunu Ödemeyen Kiracı Hakkında) 
810
 Tahliye Emrine İtiraz Dilekçesi 
811
 Takibin İptali Talebi Dilekçesi 
811
 Takibin Kısmen İptali Talebi Dilekçesi 
811
 Takibin Mükerrer Takip Olması Nedeni İle İptali İstemi Dilekçesi 
812
 Takip Dayanağı Belgelerin Ödeme Emrine Ekli Olarak Gönderilmemesi Sebebine Dayalı Şikâyet Dilekçesi 
812
 Takip İçi Zamanaşımı Gerçekleştiğinden İcranın Geri Bırakılması Talebi Dilekçesi 
812
 Takip Talebinin Reddine Dair Kararın İptali Talebi Dilekçesi 
813
 Taşınmazdan Tahliye ve Kira Bedelinin Tahsili Talebi Dilekçesi 
813
 Taşkın Olarak Yapılan Haciz İşlemine Karşı Şikâyet Dilekçesi 
813
 Tebligat Usulsüzlüğü Nedeniyle Takibin İptali Dilekçesi 
814
 Tedbir Olarak İcranın Geri Bırakılması Talebi Dilekçesi 
814
 Tehiri İcra Kararı Talebi Dilekçesi 
814
 Tehiri İcra Kararı Verilmesi Talep Dilekçesi 
815
 Tehiri İcra Talebi Dilekçesi 
815
 Tehiri İcra Talebinde Bulunacak Kişilerin Dikkat Edeceği Hususlar 
815
 Temyiz Dilekçesi 
816
 Usulsüz Tebligat Nedeniyle İcra Memurunun İşlemini Şikâyet Dilekçesi 
816
 Usulsüz Tebligat Nedeniyle İşlemi Şikâyet Dilekçesi 
816
 Usulsüz Tebligat Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi 
817
 Usulsüz Tebligat Nedeniyle Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi 
817
 Usulsüz Tebligat/Borca İtiraz Dilekçesi 
817
 Usulsüz Tebligatın İadesi Talebi Dilekçesi 
818
 Usulsüz Tebliğ Tarihinin Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi 
818
 Üçüncü Kişi tarafından İleri Sürülen İstihkak İddiasının Reddine Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi 
818
 Yenileme Dilekçesi 
819
 Yetki Belgesi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
819
 Yetki İtirazı Talebi Dilekçesi 
819
 Yetkisizlik Kararı Verilmesine İlişkin Talep Dilekçesi 
820
İCRA VE İFLÂS MÜDÜRLÜĞÜ 
821
 Alacağın İflas Masasına Kaydedilmesi İstemi Dilekçesi 
821
 Alacağın İflas Masasına Kaydedilmesi Talebi Dilekçesi 
821
 Alacağın İflas Masasına Kayıt Edilmesi Talebi Dilekçesi 
821
 Alacağın Tahsili Nedeni ile Dosyanın İşlemden Kaldırılması İstemi Dilekçesi 
822
 Azilname Dolayısıyla Vekil Kaydının Silinmesi Talebi Dilekçesi 
822
 Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi 
822
 Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi 
823
 Birinci haciz ihbarnamesine itiraz Dilekçesi 
823
 Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi 
823
 Borca İtiraz Dilekçesi 
824
 Borca İtiraz Dilekçesi 
824
 Borca İtiraz ve Takas Beyan Dilekçesi 
824
 Borca ve Faize İtiraz Dilekçesi 
825
 Borca ve Fer’ilerine İtiraz Dilekçesi 
825
 Borca ve Fer’ilerine Karşı İtiraz Dilekçesi 
825
 Borca ve İmzaya İtiraz Dilekçesi 
826
 Borca, Faize, Tüm Ferilerine ve İcra Dairesinin Yetkisine İtiraz Dilekçesi 
826
 Borcu Kabul Beyanı İle Mal Beyanıma İlişkin Beyan Dilekçesi 
826
 Borcun Taksitle Ödenmesi Teklifi Dilekçesi 
827
 Borcun Taksitle Ödenmesinin Kabulüne Dair Dilekçe 
827
 Borç Ödemeden Aciz Belgesi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
827
 Borçlunun Adresinin Tespiti Dilekçesi 
828
 Dosya Kapak Hesabının Çıkarılması Talebi Dilekçesi 
828
 Dosya Kapak Hesabının Çıkarılmasını Talep Dilekçesi 
828
 Dosyanın İcra Mahkemesine Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
829
 Dosyanın İşlemden Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
829
 Dosyanın Kapatılması Talebi Dilekçesi 
829
 Dosyanın Yetkili İcra Müdürlüğüne Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
830
 Ek Mehil Belgesi Talebi Dilekçesi 
830
 Ek Mehil Vesikası Verilmesi Talebi Dilekçesi 
830
 Feragat, Vazgeçme ve Haricen Tahsil Talebi Dilekçesi 
831
 Gelirdeki Artışın İcra Dosyasına Bildirilmesi Talebi Dilekçesi 
831
 Genel Olarak Yapılan İtiraz Dilekçesi 
831
 Güncel Kapak Hesabının Çıkarılması Talebi Dilekçesi 
832
 Haciz İçin Talep Dilekçesi 
832
 Haciz Konulması Talebi Dilekçesi 
832
 Haciz Müzekkeresi Gönderilmesi Talebi 
833
 Haciz Müzekkeresi Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
833
 Haciz Müzekkeresine İtiraz Dilekçesi 
833
 Haciz Talebi Dilekçesi 
834
 Hacizde İstihkak İddiası Dilekçesi 
834
 Hacizlerin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
834
 Haczin Kaldırılması İstemi Dilekçesi 
835
 Haczin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
835
 Hapis Hakkı İçin Defter Tutulması İstemi Dilekçesi 
835
 Haricen Tahsil Nedeni ile Çek Aslının Borçluya İadesi Talebi Dilekçesi 
836
 Haricen Tahsil Nedeni ile Senet Aslının Borçluya İadesi Talebi Dilekçesi 
836
 Herhangi Bir Alacağının Olmadığının Bildirilmesi Dilekçesi 
836
 İ.İ.K. Madde 103 Davet Kâğıdına (Örnek 22) İtiraz Talebi Dilekçesi 
837
 İcra Dairesi Tarafından Verilen Mehil Vesikası Örneği 
837
 İcra İşleminin Durdurulması Talebi Dilekçesi 
837
 İcra Kefilliği Dilekçesi 
838
 İcra Müdürlüğüne Hapis Hakkı İçin Başvuru Dilekçesi 
838
 İcra Takibinde Belirtilen Borca, Asıl Alacağa, Faize İtiraz Dilekçesi 
838
 İcra Takibine İtiraz Dilekçesi 
839
 İcra Takibinin Yenilenmesi Talebi Dilekçesi 
839
 İcra Takip Dayanağı Senet Aslı İbraz Edilmediği İçin İtiraz Dilekçesi 
840
 İcra Yetkiye ve Borca İtiraz Dilekçesi 
840
 İcranın Geri Bırakılması İçin Süre Verilmesi Talebi Dilekçesi 
840
 İcranın İadesi Talebi Dilekçesi 
841
 İcrayı Geri Bırakma Kararının İbrazı Dilekçesi 
841
 İcrayı Geri Bırakma Kararının Sunulması Dilekçesi 
841
 İflas Masasına Başvuru Dilekçesi 
842
 İflas Masasına Kayıt Dilekçesi 
842
 İhalenin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
842
 İhtiyaten Haczedilen Menkul Malların Teslimi Dilekçesi 
843
 İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi 
843
 İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi 
843
 İlamsız İcra Takibinde Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi 
844
 İlamsız İcra Takibinde Yetkiye İtiraz Dilekçesi 
844
 İlamsız İcra Takibine İtiraz Dilekçesi 
844
 İlamsız Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi 
845
 İmzaya İtiraz Dilekçesi 
845
 İnfaz Edilen Dosyanın İşlemden Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
845
 İstihkak İddiası Dilekçesi 
846
 İstihkak İddiasına Karşı İtiraz Dilekçesi 
846
 İtiraz Dilekçesi (Yetkiye, Borca, Faizi İtiraz) 
846
 Kat Karşılığı Eser Sözleşmesi Nedeniyle İcra Takibine İtiraz Dilekçesi 
847
 Kesin Teminat Mektubu 
847
 Kesinleşme Talebimizin Sunulması Dilekçesi 
847
 Kısmi İtiraz Dilekçesi 
848
 Kıymet Takdir Raporu ve 103 Davetiye Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
848
 Kira Alacağı Nedeniyle Hapis Hakkı Dilekçesi 
848
 Kira Borcunu Ödemeyen Borçlunun Tahliyesi Talebi Dilekçesi 
849
 Konkordato Geçici Mühlet Kararının 2 Ay Süre İle Uzatılmasına ve Tedbirlerin Aynen Devamına Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi 
849
 Konulan Hacizlerin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
849
 Maaş Haciz Talebi 
850
 Maaşa Haciz Konulması Talebi Dilekçesi 
850
 Mahcuz Malların Haczine İlişkin İtiraz ve İstihkak Beyanı Dilekçesi 
850
 Mal Beyanı Dilekçesi 
851
 Mal Beyanı Dilekçesi 
851
 Mehil Belgesi Verilmesi Dilekçesi 
851
 Mehil Verilmesi Talebi Dilekçesi 
852
 Mehil Vesikası Talebi Dilekçesi 
852
 Mehil Vesikası Talebi Dilekçesi 
852
 Mehil Vesikası Verilmesi Talebi Dilekçesi 
853
 Memur Vasıtasıyla Tebligat Yapılması Talebi Dilekçesi 
853
 Mernis Adresine Tebligat yapılması Talebi Dilekçesi 
853
 Motorlu Taşıtlar Hakkında Satış İstemi Dilekçesi 
854
 Motorlu Taşıtlar Vergisi Olup Olmadığının Tespiti Müzekkeresi 
854
 Müvekkilim ile İlgisi Bulunmayan Tebligatın İadesi Dilekçesi 
854
 Ödeme Emrine Karşı İmzaya İtiraz Dilekçesi 
855
 Ödeme Emrine Karşı İtiraz Dilekçesi 
855
 Ödeme Emrine Karşı İtiraz Dilekçesi 
856
 Ödeme Emrinin İptali Dilekçesi 
856
 Ödeme Emrinin Tebliğe Çıkarılması Talebi Dilekçesi 
856
 Ödeme Nedeniyle Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Dilekçesi 
857
 Rehin Açığı (Kesin veya Geçici) Belgesi Talebi Dilekçesi 
857
 Rehin Açığı Verilmesi Dilekçesi 
857
 Rücu Belgesi Talep Dilekçesi 
858
 Satış Dilekçesi (Alacaklının Talebiyle Taşınmaz Malların Satışı) 
858
 Satış Dilekçesi (Pazarlık Yolu ile Taşınır Malların Satışı) 
858
 Sıra Cetveline İtiraz Dilekçesi 
859
 Sorgulama Talebi Dilekçesi 
859
 Takibin Açılmamış Sayılmasına Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi 
859
 Takibin Atiye Bırakılması Talebi Dilekçesi 
860
 Takibin Kesinleştirilmesi Talebi Dilekçesi 
860
 Takip Dayanağı Senedin Aslı İbraz Edilmediği İçin İtiraz Dilekçesi 
860
 Takip Hakkı Saklı Kalmak Kaydı ile İcra Takibinden Vazgeçme Dilekçesi 
861
 Taşınmazların Üzerine Konulan Hacizlerin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
861
 Tedbir Nafakanın Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
861
 Tehiri İcra Kararı Getirilinceye Kadar Süre Verilmesi Talebi Dilekçesi 
862
 Tehiri İcra Kararının Dosyaya Sunulması Talebi Dilekçesi 
862
 Teminat Mektubunun İadesi Talebi Dilekçesi 
862
 Tüm Alacaklarına Haciz Konulması Talebi Dilekçesi 
863
 Yeniden Ödeme Emri Gönderilmesi Talebi Dilekçesi 
863
 Yenileme İşleminin Karşı Tarafa Bildirilmesi Talebi Dilekçesi 
863
 Yenileme Talebi Dilekçesi 
864
 Yetki, Borca ve Ferilerine İtirazların Sunulması Dilekçesi 
864
 Yetkiye İtiraz Dilekçesi 
864
 Yetkiye ve İmzaya İtiraz, Takibin Durdurulması Talebi Dilekçesi 
865
 Yetkiye, Alacaklı Sıfatına, Zamanaşımına, Borca ve Ferilerine İtiraz Dilekçesi 
865
 Yetkiye, Borca ve Faize İtiraz Dilekçesi 
866
 Yetkiye, İmzaya, Borca ve Borcun Tüm Ferilerine İtiraz Dilekçesi 
866
İDARE MAHKEMESİ 
867
 Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Uyarınca Hak Sahipliğine İlişkin İşlemlere Dair Dava Dilekçesi 
867
 Aile Hekiminin İhtar Puan Cezasının İptali 
867
 Anayasa Mahkemesine İtiraz Yoluna Başvurulması Talebi Dilekçesi 
867
 Anayasaya Aykırılık İddiası Mevcuttur 
868
 Arazi ve Arsa Düzenlemesi İşlemlerine Dava Dilekçesi 
868
 Askerlik Esnasında Vefat Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
868
 Atama Kararının İptali Davası Dilekçesi 
869
 Atanma İçin Gerekli Muvafakatinin Verilmemesine İlişkin Kararın İptali Davası Dilekçesi 
869
 Aylıktan Kesme Cezası ile Cezalandırılmaya İlişkin İşleminin İptali Dilekçesi 
869
 Aylıktan Kesme Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi 
870
 Aylıktan Kesme Cezasının İptali Dava Dilekçesi 
870
 Belediye Encümen Kararının İptali Dilekçesi 
870
 Belediye Encümeni Kararının İptali Davası Dilekçesi 
871
 Belediye İçinde Gerçekleştirilen Atama İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi 
871
 Belediye Tahsis Kararının Kaldırılması Kararının İptali İçin Dava Dilekçesi 
871
 Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kararının İptali 
872
 Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
872
 Bilirkişilik Bölge Kurulu Kararı İle İlgili İptal Davası Dilekçesi 
872
 Bitişik Nizam Üç Katlı Ticaret “B3 Ticaret” Yapı Adası – Yürütmenin Durdurulmasına İtiraz Dava Dilekçesi 
873
 Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşleminin İptali İstemi Dilekçesi 
873
 Cevaba Cevap Dilekçesi 
873
 Cevap Dilekçesi 
874
 Dava Konusu İşlemin Dayanağı KHK’nın Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiş Olması Nedeniyle Davacının Açtığı Dava Dilekçesi 
874
 Dava Konusu Taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Bulunmaması Dava Dilekçesi 
874
 Davacının Emsalleri Gibi Özlük ve Parasal Hak Alması Gerektirdiği Gerekçesiyle Açılacak Dava Dilekçesi 
875
 Davadan Vazgeçme Dilekçesi 
875
 Davalı İdarenin Hukuka Aykırı İşleminin İptali İstemi Dilekçesi 
875
 Davalı Yanında Davaya Müdahil Olarak Katılma Talebine İlişkin Dilekçe 
876
 Davaya Müdahil Olma Dilekçesi 
876
 Denklik Başvurusunun Reddine İlişkin İşlemin İptali Davası Dilekçesi 
876
 Deport İşleminin İptali Davası Dilekçesi 
877
 Deprem Nedeni İle Oluşan Hasar Tespit Raporunun İptali Davası Dilekçesi 
877
 Deprem Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 
877
 Deprem Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Giderilmesi Dava Dilekçesi 
878
 Deprem Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Giderilmesi Dava Dilekçesi 
878
 Deprem Nedeniyle Yapılan Hasar Tespiti ve Yıkım İşleminin İptali Dava Dilekçesi 
878
 Deprem Sonucu Ağır Hasarlı Tespit Edilen Taşınmaz İle İlgili İşlemin İptali Davası Dilekçesi 
879
 Devlet İhalelerine Katılmaktan Yasaklanmasına İlişkin İşlemin İptali Dilekçesi 
879
 Devlet Memurluğundan Çıkarma Cezasıyla İlgili Dava Dilekçesi 
879
 Devlet Memurluğundan Çıkarma Disiplin Cezası Verilmesine İlişkin işlem İptali Dava Dilekçesi 
880
 Disiplin Kurulu Kararının İptali Dava Dilekçesi 
880
 Doçentlik Sınavında Başarısız Sayılma İşleminin İptali Dava Dilekçesi 
880
 Doğal Sit Alanında Kalan Taşınmazın Kısıtlanması Nedeniyle Açılacak Dava Dilekçesi 
881
 Doktorun Hatalı Teşhis Ve Tedavisi Sonucu Uğranılan Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini Dilekçesi 
881
 Ehliyetin Geri Alınmasına Dair Kararın İptali Dava Dilekçesi 
881
 Ek İstinaf Dilekçesi (İdare hukuku) 
882
 Eksik Ödenen Nöbet Ücretleri Farkına İlişkin Dava Dilekçesi 
882
 Eş Özrüne Bağlı Olarak Atanma Talebinin Reddine İlişkin İşlemin İptali Dava Dilekçesi 
882
 Fer’i Müdahale Dilekçesi 
883
 Gayrimenkul İktisap Kullanımının Engellenmesi Nedeniyle İptal Davası Dilekçesi 
883
 Geçici Görev Yolluğu Talebinin Reddine İlişkin Karara Karşı Açılacak Dava Dilekçesi 
883
 Geçici Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi 
884
 Geçici Görevlendirme İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi 
884
 Geçici Görevlendirmeyle Atama Kararının İptali Dava Dilekçe 
884
 Geçici Koruma Kimlik Belgesi Verilmesi Talebinin Reddine İlişkin İptal Davası Dilekçesi 
885
 Görev Ücretlerinin Ödenmesi İstemine İlişkin İşlemin İptal Dava Dilekçesi 
885
 Görev Yeri Değişikliği Nedeniyle İptal Davası Dilekçesi 
885
 Görev Zam ve Tazminatların İadesi Talepli Tam Yargı Dava Dilekçesi 
886
 Görevden Uzaklaştırma İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi 
886
 Görevden Uzaklaştırma Tedbirinin Uzatılması Kararının İptali İle İlgili Dava Dilekçesi 
886
 Harcırah İsteminin Reddine İlişkin Kararın İptali Dava Dilekçesi 
887
 Harcırah Ödenmemesine İlişkin Kararın İptali Dava Dilekçesi 
887
 Hasar Tespit Komisyonu Raporunun İptali Davası Dilekçesi 
887
 Hatalı İşlem Nedeniyle Açılan Tazminat Dava Dilekçesi 
888
 Hatalı Tıbbi Müdahale Nedeniyle Açılacak Tam Yargı Davası Dilekçesi 
888
 Hizmet Kusuru Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 
888
 Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 
889
 Hizmet Kusuru/Hatalı Teşhis ve Tedavi Nedeniyle Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
889
 Hizmet Kusuru/Heyelan Nedeniyle Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
889
 Hizmet Kusuru/İdareye Ait Havuzda Boğulma Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
890
 Hizmet Kusuru/Jandarma Tarafından Gözaltında İken Meydana Gelen Olay Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
890
 Hizmet Kusuru/Maden Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
890
 Hizmet Kusuru/Okulda Çocuğun Yaralanması Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
891
 Hizmet Kusuru/Sigorta Tarafından İdareye Karşı Açılan Rücu Davası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
891
 Hukuka Aykırı İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 
891
 Hukuki Boşluk Nedeniyle Açılan İptal Dava Dilekçesi 
892
 Hukuki El Atma Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi 
892
 İdare Mahkemesi Tarafından Verilen Kararlara Karşı İtiraz Dilekçesi 
892
 İdare Mahkemesinin Davanın Reddine Dair Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
893
 İdare Mahkemesinin Yürütmenin Durdurulması İsteminin Reddine Karşı İtiraz Dilekçesi 
893
 İdare Mahkemesinin Yürütmenin Durdurulmasına İsteminin Kabulüne İlişkin Karara Karşı İtiraz Dilekçesi 
893
 İdare Sorumluluğu Nedeniyle Uğranılan İş Gücü Kaybına İlişkin Tazminat Dava Dilekçesi 
894
 İdare Tarafından Verilen Zararın Tazmini Dava Dilekçesi 
894
 İdarenin Haksız Eylemi Nedeniyle Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
894
 İdarenin Mobbing (Psikolojik Şiddet) Uygulaması Nedeniyle Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
895
 İdarenin Ölçüsüz Eylemi Nedeniyle Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
895
 İdareye Karşı Belirsiz Alacak Davası Şeklinde Tazminat Davası Dilekçesi 
895
 İdari Dava Dilekçesi (Parasal ve Özlük Haklarının İadesi) 
896
 İdari İşlemin İptali (Kamu Görevinden Çıkarılması İşleminin İptali Davası Dilekçesi) 
896
 İdari İşlemin İptali (Manevi Tazminat Talebi) 
896
 İdari İşlemin İptali (Meslek Kodunun Düzeltilmesi) Davası Dilekçesi 
897
 İdari İşlemin İptali Davası Dilekçesi (İdarenin Hasar Tespitinin/Hasar Tespit Raporunun İptali) 
897
 İdari İşlemin İptali Dilekçesi (İstihdam Hakkı Tanınması) 
898
 İdari İşlemin İptali Kararının Yerine Getirilmesi Talebi Dilekçesi 
898
 İdari İzin Süresince Çalışma Nedeniyle Ek Ücret Talep Etme Konusunda Dava Dilekçesi 
898
 İdari Para Cezasının İptal Dava Dilekçesi 
899
 İdari Para Cezasının İptali Dava Dilekçesi 
899
 İdari Para Cezasının İptali Dava Dilekçesi 
899
 İdari Para Cezasının İptali Dava Dilekçesi 
900
 İdari Para Cezasının İptali Dilekçesi (SGK İle İlgili) 
900
 İdari Sözleşmeden Doğan İhtilaflar Nedeni ile Açılan Dava Dilekçesi 
900
 İl İçi Atama İşlemine Karşı Açılacak Olan İptal Davası Dilekçesi 
901
 İlçe İdare Kurulu Kararının İptali Dava Dilekçesi 
901
 İmar Değişikliğine ilişkin Belediye Encümen Kararının İptali Davası Dilekçesi 
901
 İmar Değişikliğinin İptali Dava Dilekçesi 
902
 İmar Düzenleme İşleminin İptali Dava Dilekçesi 
902
 İmar Kanunu çerçevesinde Verilen Para Cezasıyla İlgili İptal Davası Dilekçesi 
902
 İmar Kanunu Çerçevesinde Verilen Yıkım Kararıyla İlgili İptal Davası Dilekçesi 
903
 İmar Plan Değişikliği İptali İle İlgili Dava Dilekçesi 
903
 İmar Planı İle İlgili İptal Davası Dilekçesi 
903
 İmar Planının İptali Dava Dilekçesi 
904
 İmar Uygulamasıyla İlgili İptal Davası Dilekçesi 
904
 İmar Uygulamasıyla İlgili İptal Davası Dilekçesi 
904
 İnşa Edilen Yapının Yıkımı İçin Verilen Kararın İptali Dava Dilekçesi 
905
 İnşaat Ruhsatı Verilmesine İlişkin Kararın İptali Dava Dilekçesi 
905
 İptal Davası Dilekçesi (İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının Zımnı Ret Kararının İptali) 
905
 İptal Davası Dilekçesi (Kamu Görevlisinin Kamu Görevinden Çıkarılması İşleminin İptali İle Tüm Parasal ve Özlük Haklarının İadesi İstemi) 
906
 İptal Davası Dilekçesi (Sınırdışı Etme Kararına Karşı) 
906
 İptal ve Tam Yargı Dava Dilekçesi 
906
 İptal ve Tam Yargı Dilekçesi (İdarenin Hizmet Kusurundan Doğan Zararların Tazmini Talebi) 
907
 İptali Dava Dilekçesi (Polis Memuru Meslekten Çıkarma İle İlgili) 
907
 İstinaf Dilekçesi 
907
 İstinaf Dilekçesi 
908
 İstinaf Dilekçesi 
908
 İstinaf Dilekçesi 
908
 İstinaf Dilekçesi (İdari Yargı) 
909
 İstinaf Dilekçesi (İdari Yargı) 
909
 İstinaf Dilekçesi (İptal ve tam yargı Davası) 
909
 İstinafa Cevap Dilekçesi 
910
 İşlemin İptali Dilekçesi 
910
 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptali İşleminin İptal Edilmesi Talebi Dilekçesi 
910
 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Verilmeme Kararının İptali Dava Dilekçesi 
911
 İşyeri Ruhsatının İptal Edilmesine Dair Kararın İptali Dava Dilekçesi 
911
 İtiraz Komisyonunun Ret Kararının İptali Davası Dilekçesi 
911
 Kaçak Elektrik Akımı – Hizmet Kusuru – Maddi ve Manevi Tazminat – Tam Yargı Davası Dilekçesi 
912
 Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi 
912
 Kademe İlerlemesinin Durdurulması Kararının İptali Dava Dilekçesi 
912
 Kamu Görevinden Çıkarılma Kararının İptali Davası Dilekçesi 
913
 Kamu Görevinden Çıkarılma Kararının İptali Dilekçesi 
913
 Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (375 sayılı KHK) Uyarınca Ek Ödeme Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
913
 Kamu Görevlisinin Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Dilekçesi 
914
 Kamu İhale Kurumu Kararının İptali Dava Dilekçesi 
914
 Kamulaştırılmaması Sebebiyle Oluşan Zararımızın Giderilmesi Amacıyla Tazminat Dava Dilekçesi 
914
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi (Hukuki El Atma) 
915
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tam Yargı Davası Dilekçesi 
915
 Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 
915
 Kamulaştırmaya İlişkin Belediye Encümen Kararının İptali Davası Dilekçesi 
916
 Kayıt Dışı İşçi Çalıştırma Gerekçesi İle Yazılan İdari Para Cezasının İptali Dilekçesi 
916
 Kentsel Dönüşüm İle İlgili İptal Davası Dilekçesi 
916
 Kınama Cezasına Karşı Açılacak Dava Dilekçesi 
917
 Kısa Süreli Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezasına İlişkin Dava Dilekçesi 
917
 Kısmen Kamulaştırma İşleminin İptali Dava Dilekçesi 
917
 Köy Merasının İhale Yolu ile Kiralanmasına İlişkin İşleminin İptali Dava Dilekçesi 
918
 Kurumun Geçici Olarak Kapatılması Kararının İptali Dava Dilekçesi 
918
 Maaş Farkına İlişkin Olarak Açılacak Dava Dilekçesi 
918
 Maden İşletme Ruhsatı Talebinin Reddine İlişkin İşlem İptali Dava Dilekçesi 
919
 Mahkeme Kararına Uyulmaması Nedeni İle Açılacak Tazminat Davası Dilekçesi 
919
 Makul Sürede Yangına Müdahale Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
919
 Makul Sürede Yargılamanın Sonuçlandırılamaması Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
920
 Malulen Emeklilik Talebinin Reddi Dava Dilekçesi 
920
 Manevi Tazminat (Tam Yargı) Davası Dilekçesi 
920
 Memuriyetten Çıkarma Disiplin Kurulu Kararının İptali, Hakların Ödenmesi İptali Dava Dilekçesi 
921
 Mesleğini Serbest İcra Eden Personelin Döner Sermaye Ödemeleri Konulu Red Kararının İptali Davası Dilekçesi 
921
 Mezuniyet Talebinin Reddine İlişkin Kararın İptali Talebi Dilekçesi 
921
 Mücavir Alanla İlgili Dava Dilekçesi 
922
 Münhal Bulunan Müdür Yardımcılığına Atama Talebinin Reddinin İptali Dava Dilekçesi 
922
 Nazım İmar Planı Revizyonu İlişkin Kararın İptali Dilekçesi 
922
 Norm Fazlası Belirlenerek Yapılan Atanma İşlemine Karşı Açılan Dava Dilekçesi 
923
 Oda Kaydının Geriye Dönük Olarak Sonlandırma İşleminin İptali Dava Dilekçesi 
923
 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu KARARININ İptali Dilekçesi 
923
 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kararının İptali Dilekçesi 
924
 Olumsuz Sicil Raporunun İptali Dava Dilekçesi 
924
 Öğrenci Disiplin Cezasının İptali Dava Dilekçesi 
924
 Öğretmen Olan Davacının Norm Kadro Fazlası Belirlenerek Tercih Dışında Bir Okula Atanmasına Karşı Açılacak Olan Davanın Dilekçesi 
925
 Özlük Haklardan Yararlanma Talebinin Reddine İlişkin Kararın İptali Dava Dilekçesi 
925
 Pasaport Süresinin Uzatılmasına Talebinin Reddine Dair Kararın İptaline İlişkin Dava Dilekçesi 
925
 Performans Değerlendirme Puanı işlemi İptali Dava Dilekçesi 
926
 PMYO Mezunu Olan Kişinin Eksik Mecburi Hizmet Süresi Nedeniyle Kendisinden Ücret Talep Edilen Davacının Açacağı Dava Dilekçesi 
926
 Polis Disiplin Kurulu Kararının İptali Dava Dilekçesi 
926
 Prim Borcuna İtiraz Dilekçesi 
927
 Reklâm Panosu Nedeni İle Büyükşehir Belediyesi Encümen Kararı İptali Dava Dilekçesi 
927
 Rotasyona Tabi Tutulamayacağından Ataması Yapılamayacağı Hakkında Dava Dilekçesi 
927
 Ruhsat ve Yapı Kullanma İzniyle İlgili İşlemlere Karşı Dava Dilekçesi 
928
 Savunmaya Cevap Dilekçesi 
928
 Sendikal Eyleme Katılma Nedeniyle Verilen Disiplin Cezalarında Dava Dilekçesi 
928
 Servis Taşımacılığı Sınır Belirlemesi İşleminin İptali Dava Dilekçesi 
929
 SGK Para Cezasına Karşı Açılan Dava Dilekçesi 
929
 Sınav Sonucuna İlişkin Kararın İptali Dava Dilekçesi 
929
 Sınavında Başarısız Sayılmasına İlişkin İşlemin İptali Talebi Dilekçesi 
930
 Sınır Dışı Kararının Kaldırılması/İptali Davası Dilekçesi 
930
 Sınırdışı Etme Kararının İptali Dava Dilekçesi 
930
 Sınırdışı Kararına İtiraz Dilekçesi Örneği 
931
 Sicil Notu Raporunun İptaline İlişkin Kararın İptali Dava Dilekçesi 
931
 Silah Ruhsatı Başvurusunun Reddi Kararının İptali Dilekçesi 
931
 Silah Ruhsatı Talebinin Reddinin İptali Dava Dilekçesi 
932
 Soruşturma İzni Verilmemesi Kararına İtiraz Dilekçesi 
932
 Soruşturma İzni Verilmesi İstemi Dava Dilekçesi 
932
 Soruşturma İzni Verilmesine Dair Karara İtiraz Dilekçesi 
933
 Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi 
933
 Soruşturma Üzerine Yapılan Atama İşleminin İptali İstemiyle Açılacak Dava Dilekçesi 
933
 Sözleşmesi Feshedilen Davacının Parasal Hak Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
934
 Sürekli Görev Yolluğunun Ödenmesi İstemi Dava Dilekçesi 
934
 Sürücü Belgesinin Geri Alınması Cezasının İptali Dava Dilekçesi 
934
 Şuyulandırma İşleminin İptali Dava Dilekçesi 
935
 Tahdit Kodunun İptali Davası Dilekçesi 
935
 Tahdit Veri Kodunun Kaldırılması Talepleri Dava Dilekçesi 
935
 Tam Yargı Davası Dilekçesi (Belirsiz Alacak Davası) 
936
 Taşınmaza Tecavüzün önlenmesine ve Taşınmaz Zilyetliğinin Tespitine İlişkin İşlemin İptali Dava Dilekçesi 
936
 Taşınmazın Beş Yıl İçinde Kamulaştırılmaması Nedeni ile Bedelinin Ödenmesi Talebi Dava Dilekçesi 
936
 Tayin İşleminin İptali Göreve İade Talebi Dava Dilekçesi 
937
 Tehlike Arz Eden Yapıların Yıkımı ve Para Cezası İşlemlerine Dava Dilekçesi 
937
 Teknikerlik Unvanın Tahsis Edilmesi İlişkin İptal Dava Dilekçesi 
937
 Temyiz Dilekçesi 
938
 Temyiz Dilekçesi (Bölge İdare Mahkemesi Kararına Karşı) 
938
 Terfi Durdurma Kararının İptaline İlişkin Dava Dilekçesi 
938
 Terör Eylemi Sırasında Oluşan Zararın Giderilmesine İlişkin Tam Yargı Dava Dilekçesi 
939
 Tıbbi Hata Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
939
 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşünün Yasaklanmasına İlişkin İptal Dava Dilekçesi 
939
 Turizm İşletme Belgesinin İptaline İlişkin Dava Dilekçesi 
940
 Uyarma Cezasına Karşı Açılacak Olan Dava Dilekçesi 
940
 Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi 
940
 Uzaklaştırma Cezası İşleminin İptaline İlişkin Dava Dilekçesi 
941
 Uzman Öğretmen Sertifikasının Düzenlenmesi – Mali ve Özlük Haklarının Verilmesi Dava Dilekçesi 
941
 Uzman Öğretmenlik Unvanı İle İlgili İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 
941
 Uzmanlık Alanı Dışında Görevlendirme İşlemine Karşı Açılacak Dava Dilekçesi 
942
 Üniversite Akademik Personele Verilen Uyarma Cezasına Karşı Dava Dilekçesi 
942
 Üst Geçit Yapılması Talebi/İşlemin İptali Davası Dilekçesi 
942
 Valilik Zarar Tespit Komisyonu Kararının İptali Dilekçesi 
943
 Vatandaşlığa Alınma Kararı İle İlgili İptal Davası Dilekçesi 
943
 Vekâlet Ücreti ve Yargılama Giderlerinin Ödenmesine İlişkin Dava Dilekçesi 
943
 Yan Dal Uzmanlık Belgesi Verilmesi İstemiyle Yaptığı Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali Dava Dilekçesi 
944
 Yanlış Tedavi Nedeniyle Açılan Tam Yargı Dava Dilekçesi 
944
 Yanlış Tedavi Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Tazmini Talebine ilişkin Tam Yargı Dava Dilekçesi 
944
 Yapı Kullanma İzin Belgesi Verilmesi İsteminin Reddine İlişkin Kararın İptali Dilekçesi 
945
 Yargı Kararının Uygulanması Talebi Dilekçesi 
945
 Yargılanmanın Yenilenmesi Dava Dilekçesi 
945
 Yerleştirme Başvurusu İşleminin İptaline İlişkin Dava Dilekçesi 
946
 Yetki İtiraz Dilekçesi 
946
 Yıkım İşlemi ve Para Cezasının İptali İle İlgili Dava Dilekçesi 
946
 Yıkım İşleminin İptali Davası Dilekçesi 
947
 Yıkım İşleminin İvedilikle Durdurulması Talebi Dilekçesi 
947
 Yıkım Kararı ve Para Cezasının İptali Dava Dilekçesi 
947
 Yol Kusuru Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Tazmine İlişkin Tam Yargı Dava Dilekçesi 
948
 Yol Yapım Çalışması Sırasında Oluşan Zarar Giderlerine İlişkin Tam Yargı Dava Dilekçesi 
948
 Yolluk Bedelinin Ödenmesi Reddi İşleminin İptali Dava Dilekçesi 
948
 Yolluk Ödenmemesine İlişkin İdari İşlemin İptali Dava Dilekçesi 
949
 Yolluksuz İbaresinin İptali İstemi Dava Dilekçesi 
949
 Yönetmelik Hükmünün İptali Dava Dilekçesi 
949
 Yönetmelik Hükmünün İptali Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
950
 Yürütmenin Durdurulmasına Dair Red Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
950
 Yürütmeyi Durdurma Talebinin Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi 
950
İHTARNAME VE İHBARNAMELER 
951
 Aidat Borcunu Ödemeyen Kat Malikine Gönderilecek Olan İhtarname 
951
 Alacağın Ödenmesi İçin Gönderilen İhtarname 
951
 Alacakların Ödenmesi İhtarı 
951
 Anahtar Teslim Tutanağı ve İbraname 
952
 Araç Kira Bedelinin Ödenmesi Talebi 
952
 Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Sorumlulukların Yerine Getirilmesi ile İlgili İhtarname 
952
 Avukata Ödenen Avukatlık Ücretinin İadesi İçin Gönderilen İhtarname 
953
 Avukatlık Ücretinin Ödenmesi ile İlgili İhtarname 
953
 Ayıplı Araç Nedeni İle Bedel İndirimi Talebi 
953
 Ayıplı Malın Ayıpsız Misli İle Değiştirilmesi Talebi 
954
 Ayıplı Malın Ayıpsız Olanı İle Değiştirilmesi Talebi 
954
 Aylık Kira Bedelinin Artırılması İstemi ile İlgili İhtarname 
954
 Azilname ile İlgili İhtarname 
955
 Azilnameye Cevap ile İlgili İhtarname 
955
 Belgelerin Gönderilmesi Talebi 
955
 Birikmiş Kira Borcunun Ödenmesi 
956
 Bono Bedelinin Ödenmesi Talebine İlişkin İhtarname 
956
 Bonoların ve Depozitonun İadesi Talebi 
956
 Borcun Ödenmesi Talebi 
957
 Borcun Ticari Faizi İle Birlikte Ödenmesi Talebi İhtarı 
957
 Borcunu Ödemeyen Kooperatif Üyelerine Gönderilen Birinci İhtarname 
957
 Borcunu Ödemeyen Kooperatif Üyelerine Gönderilen İkinci İhtarname 
958
 Borç Bildirim İhtarnamesi 
958
 Cayma Bildirimi 
958
 Cevabi İhtarname 
959
 Cezai Şart İsteme Hakkının Saklı Tutulması ile İlgili İhtarname 
959
 Çalışma Belgesi Verilmesine İlişkin İhtarname 
959
 Devre Mülk Satışı Cayma Bildirimi 
960
 Devre Tatil Sözleşmesi İle İlgili Cayma Bildirimi 
960
 Dosya Masrafının İade Edilmesi ile İlgili İhtarname 
960
 Ecrimisil Bedellerinin Ödenmesi Talebi 
961
 Ecrimisil İstemi ile İlgili İhtarname 
961
 Evlilik Sebebiyle İş Sözleşmemin Feshi Bildirimi 
961
 Evlilik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Feshi Talebi 
962
 Fatura Tebliği ve Bedellerinin Ödenmesi Talebi 
962
 Fatura Tebliği ve Karşılığının Ödenesi Talebi 
962
 Faturanın Ödenmesi İstemi ile İlgili İhtarname 
963
 Faturaya İtiraz 
963
 Faturaya İtiraz ve Faturanın İadesi Talebi 
963
 Faturaya ve Fatura İçeriğine İtiraz ile İlgili İhtarname 
964
 Genel Kurul Toplantısına Çağrı ile İlgili İhtarname 
964
 Haksız İşten Çıkarılmam Nedeni İle Yasal Hakların Talebi 
964
 Haksız İşten Çıkarma Nedeni İle Yasal Hakların Talebi 
965
 Haksız Müdahalenin Önlenmesi Talebi 
965
 Haksız Rekabet Nedeniyle Gönderilen İhtarname 
965
 Hesap Özeti Gönderimi ile İlgili İhtarname 
966
 Hizmet Sözleşmesinden Kaynaklı Ücretin Ödenmesi Talebine ilişkin İhtarname 
966
 İbraname 
966
 İhaleye ilişkin Malların Teslimine İlişkin İhtarname 
967
 İhtarname 
967
 İhtarname (Evlilik Nedeni İle İş Sözleşmesinin Feshi) 
967
 İhtarname (Fatura Karşılığı Teslim Edilen Mal Bedellerinin Ödenmesi) 
968
 İhtarname (İş Akdimin Haklı Nedenle Feshi) 
968
 İhtarname (İş Akdinin Haklı Nedenle Feshinin Bildirilmesi) 
968
 İhtarname (Kahramanmaraş Depremi Nedeniyle Hasar Alan İş Yerinin Tadilatı/ Onarımı Nedeniyle Tahliyesi Talebi) 
969
 İhtarname (Kıdem Tazminatına İlişkin) 
969
 İhtarname (Kira Bedelinin Artırılması Talebi) 
969
 İhtarname (Kira Bedelinin Ödenmesi talebi) 
970
 İhtarname (Kira Bedellerinin Ödenmesi Talebi) 
970
 İhtarname (Kira Sözleşmesinin Yenilenmeyeceği Hususunun Bildirilmesi) 
970
 İhtarname (Kiralanan İşyerine Ait Elektrik Borcunun Ödenmesi Talebi) 
971
 İhtarname (Parasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi) 
971
 İhtarname (Senedin ve Depozitonun İadesi Talebi) 
971
 İhtarname (Sözleşmeden Cayma Bildirimi) 
972
 İhtarname (Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi Verilmesi Talebi) 
972
 İhtarname (Şirket Ortaklık Payı Ve Kar Payı Alacağının Tespiti Talebi) 
972
 İhtarname (Taşınmazın Tahliyesi Talebi) 
973
 İhtarname (Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Talebi) 
973
 İhtarname (Vekâletin Kötüye Kullanılması ve Alacakların Tahsili) 
973
 İhtarname (Verilmeyen Hizmet Bedelinin İadesi Talebi) 
974
 İhtarnameye Cevap 
974
 İhtarnameye Cevap 
974
 İhtarnameye Cevap 
975
 İhtarnameye Cevap 
975
 İhtarnameye Cevap Dilekçesi 
975
 İhtarnameye Cevap ve Karşı İhtarname 
976
 İhtiyaç Nedeni ile Tahliye İstemi ile İlgili İhtarname 
976
 İhtiyaç Nedeni İle Tahliye Talebi 
976
 İmar Maksadı ile Tahliye İstemi ile İlgili İhtarname 
977
 İnşaat Konusunda Ayıp Bildirimi ile İlgili İhtarname 
977
 İnşaat Konusunda İşe Başlama Uyarısı ile İlgili İhtarname 
977
 İnşaat Yapımı ve Satış Vaadi Sözleşmesinin Feshi ile İlgili ihtarname 
978
 İnşaata Zamanında Başlanılmaması Nedeni İle Sözleşmenin Feshi 
978
 İnşaatın Kusurlu ve Sözleşmeye Aykırı Yapılması Nedeniyle Ücrette İndirim Yapılması ile İlgili İhtarname 
978
 İnşaatta Kullanılan Malzemenin Sözleşmeye Uygun Olmaması Nedeniyle İlgili İhtarname 
979
 İnşaattaki Gecikme Nedeniyle Fesih İhtarnamesi 
979
 İntifadan Men Koşulu İçin Gönderilen İhtarname 
979
 İpotek Konusu Borcun Ödenmesi İhtarnamesi 
980
 İş Akdinin Feshi Talebi 
980
 İş Sözleşmesinin Feshi ile İlgili İhtarname 
980
 İş Sözleşmesinin Feshi ve İşçi Alacaklarının Ödenmesi Talebi 
981
 İşçi Alacağı Talebi 
981
 İşçi Alacaklarının Ödenmesi Talebi 
981
 İşçi Alacaklarının Ödenmesi Talebi 
982
 İşçi Alacaklarının Ödenmesi ve İş Sözleşmesinin Feshi Talebi 
982
 İşçilik Alacakların Ödenmesi Talebine ilişkin İhtarname 
982
 İşçinin Haklı Nedenle Fesih İhtarnamesi 
983
 İşe Devamsızlık ile İlgili İhtarname 
983
 İşe İade Talebi ile İlgili İhtarname 
983
 İşyeri Ruhsatı Alınması ile İlgili İhtarname 
984
 Karşılıksız Çıkan Çekin Ödenmesi İhtarı ile İlgili İhtarname 
984
 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Eksik İşlerin Tamamlanması Talebine İlişkin İhtarname 
984
 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Tek Taraflı Feshi Talebi 
985
 Kefillikten Vazgeçildiğinin Bildirilmesi İhbarnamesi 
985
 Kesinleşen Mahkeme Kararı Gereğince İşe İade Talebine ilişkin İhtarname 
985
 Kıdem – İhbar Tazminatı Talebi ile İlgili İhtarname 
986
 Kira Alacağı Nedeniyle Gönderilen İhtarname 
986
 Kira Artırımının Bildirimi ve Depozito Bedelinin Ödenmesi Talebi 
986
 Kira Bedelinin Ödenmesi Talebi 
987
 Kira Bedelinin Ödenmesi Talebi 
987
 Kira Borcunun Ödenmesi İstemi ile İlgili İhtarname 
987
 Kira Borcunun Ödenmesi ve Kiralanan Yerin Tahliyesi Talebi 
988
 Kira Borcunun Talebi 
988
 Kira Sözleşmesinin Feshi Talebi 
988
 Kira Sözleşmesinin Tek Taraflı Feshi 
989
 Kira Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Feshi 
989
 Kira Sözleşmesinin Yenilenmeyeceğinin Bildirilmesi ile İlgili İhtarname 
989
 Kiralanan Araç Bedelinin Ödenmesi Talebi 
990
 Kiralananın Gösterilmesi Talebi 
990
 Kooperatif Ortaklığından Çıkarma Kararının Tebliği ile İlgili İhtarname 
990
 Kooperatif Üyeliğinden İhraç Nedeni İle Yapılan Ödemelerin İadesi Talebi 
991
 Kullanımın Sonlandırılması Talebi 
991
 Kusurlu ve Sözleşmeye Aykırı İmalatın Düzeltilmesi ile İlgili İhtarname 
991
 Malın Teslimi Talebi 
992
 Marka Hakkı İhlaline Yol Açan Eylemle Derhal Son Verilmesi ile İlgili İhtarname 
992
 Marka Hakkına Tecavüz Eden Eylemlerinize Son Verilmesi Talebi 
992
 Mazeretsiz Olarak İşe Gelmeme Nedeni ile Gönderilen İhtarname 
993
 Müteahhidin Tutum ve Davranışınız Nedeniyle Sözleşmenin Feshi İhtarnamesi 
993
 Ortak Yerin Boşaltılması ile İlgili İhtarname 
993
 Önalım Hakkının Kullanılması Talebi 
994
 Satılan Malın Ayıplı Olması Nedeni İle Bedel İndirimi Talebi 
994
 Sözleşmeden Cayma ile İlgili İhtarname 
994
 Sözleşmeden Kaynaklı Borcun Ödenmesi Talebi 
995
 Sözleşmeden Kaynaklı Edimin Yerine Getirilmesi Talebi 
995
 Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi Talebi 
995
 Sözleşmenin Haklı Nedenle Feshi Talebi 
996
 Sözleşmenin Tek Taraflı Feshi ile İlgili İhbarname 
996
 Sözleşmeye Aykırılık Nedeni İle Sözleşmenin Feshi Talebi 
996
 Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Tahliye ile İlgili İhtarname 
997
 Şirket Ortaklığından Ayrılmanın İlanına ilişkin İhtarname 
997
 Tahliye Taahhüdüne İstinaden Gönderilen İhtarname 
997
 Tahsil Edilen Kiranın Ödenmesi Talebi 
998
 Takip Öncesi Gönderilen İhtarname 
998
 Taksit Ödemelerinin Düzenli Olarak Yapılması Talebi ile İlgili İhtarname 
998
 Tasarım Hakkına Tecavüzün Önlenmesi Talebi 
999
 Taşınmazın Boşaltılarak Boş Olarak Teslimi Talebi 
999
 Taşınmazın Kiracı Tarafından Başka Bir Kiracıya Kiraya Verilebileceğine Dair Muvafakatname 
999
 Taşınmazın Tahliye Edilmesi Talebi 
1000
 Taşıt Kira Sözleşmesinin Feshi ile İlgili Fesihname 
1000
 Tedavi Masraflarının Ödenmesi Talebi 
1000
 Tedavi Masraflarınıza İlişkin Ödemelerin İfa Talebi 
1001
 Teminatların İadesine İlişkin İhtarname 
1001
 Ticari Defterlerin ve Belgelerin Teslimi ile İlgili İhtarname 
1001
 Toplantısı Gündemine Madde İlavesi ile İlgili İhtarname 
1002
 Toplantıya Çağrılma ile İlgili İhtarname 
1002
 Trafik Kazası Nedeni İle Kazanç Kaybının Ödenmesi Talebi 
1002
 Trafik Kazası Nedeniyle Oluşan Kazanç Kaybının Ödenmesi Talebi 
1003
 Tüketici Hukukundan Doğan Bedel İadesine İlişkin İhtarname 
1003
 Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Göre Ortaklıktan Çıkarılma ile İlgili İhtarname 
1003
 Uğranılan Zararın Ödenmesi Talebi 
1004
 Uğranılan Zararın Tazmini Talebi 
1004
 Vekâlet Ücretinin Ödenmemesi Nedeniyle Vekâlet İlişkisinin Sona Erdirilmesi İhtarı 
1004
 Vekalet Ücretinin Ödenmesi Talebi 
1005
 Vekillikten Çekilme Bildirimine İlişkin İhtarname 
1005
 Yapı Denetim Sözleşmesinin Feshi İhbarnamesi 
1005
 Yatırılan Ödemelerin İadesi Talebi 
1006
 Yeni Dönem Kira Bedelinin Artırılması İhtarı 
1006
 Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeni İle Tahliye Talebi 
1006
 Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeniyle Tahliye ile İlgili İhtarname 
1007
İŞ MAHKEMESİ 
1009
 4857 Sayılı Kanuna Eklenen Ek Madde 3 Uyarınca Zamanaşımı İtirazlarımızın Sunulması 
1012
 7143 sayılı Kanundan Faydalanma Talebi Dilekçesi 
1012
 Adli Yardım Talepli İşçi Alacağı Davası Dilekçesi 
1013
 Alt İşverenler–Taşeron Firmalarda Geçen Hizmetler İçin, Asıl İşverene Karşı Açılan Dava Dilekçesi 
1013
 Bağ Kur Tarım Sigortalılığın Tespiti 
1014
 Basamak Yükseltme İstemi Dilekçesi 
1014
 Belirli Süreli İş Sözleşmesinde İş Sözleşmesinin Süresinden Önce Feshi Halinde İşten Ayrılma Nedeni ile Açılan Tazminat Dilekçesi 
1014
 Belirsiz Alacak Davasında Noksan Harcın Tamamlanması Talep Dilekçesi 
1015
 Beyan Dilekçesi 
1015
 Bilirkişi Raporu Gereğince Eksik Harcın Tamamlanması Talep Dilekçesi 
1015
 Bilirkişi Raporu Hakkında Beyan Dilekçesi 
1016
 Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
1016
 Borçlu Olmadığının Tespiti Dilekçesi 
1016
 Cevaba Cevap Dilekçesi 
1017
 Cevap Dilekçesi 
1017
 Cevap Dilekçesi (Davaya Cevap ve Davanın Reddi Talebi) 
1017
 Cevap Dilekçesi (İş Kazası) 
1018
 Cevap Dilekçesi (İş Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası) 
1018
 Cevap Dilekçesi (İşçi Alacağı Davası) 
1018
 Cevap Dilekçesi (İşe İade İstemi) 
1019
 Cevap Dilekçesine Ek Beyan Dilekçesi 
1019
 Cevaplar, Deliller ve Tanıkların Bildirilmesi Dilekçesi 
1019
 Cismani Zarar Nedeniyle Ek Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
1020
 Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Nedeniyle Mahrum Kalınan İşçilik Alacakları Dava Dilekçesi 
1020
 Dâhili Dava Dilekçesi 
1020
 Dava Değerini Arttırım Dilekçesi 
1021
 Davanın Esasına İlişkin Yazılı Beyanlarımızın Sunulması Dilekçesi 
1021
 Davaya Cevap ve Beyan Dilekçesi 
1021
 Davaya Cevap ve Davanın İhbarı Dilekçesi 
1022
 Davaya Cevaplarımızın, Delil ve Tanık Listesinin Sunulması Dilekçesi 
1022
 Delil Beyanı Dilekçesi 
1022
 Delil Listesi Sunulması Dilekçesi 
1023
 Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
1023
 Delil Tespiti ve İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
1023
 Delil ve Hasar Tespiti Dava Dilekçesi 
1024
 Delil ve Hasar Tespiti Talebi Dilekçesi 
1024
 Delilleri Sunma ve Tanıkları Bildirme Talebi Dilekçesi 
1024
 Deneme Süresi İçin Ücret İstemi Dilekçesi 
1025
 Derkenar Talebi Dilekçesi 
1025
 Devralan İşverenin Sorumluluğu Sebebiyle Alacak Davası Dilekçesi 
1025
 Disiplin Kurulu Kararının İptali İstemi Dilekçesi 
1026
 Dosya Fotokopisi Talebine İlişkin Dilekçe 
1026
 Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi İstemi Dilekçesi 
1026
 Ek Prim Ödenmesi Nedeniyle Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi 
1027
 Ek Süre Talebi Dilekçesi 
1027
 Eksik Pirimler Nedeniyle Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi 
1027
 Evlenme Nedeniyle Kıdem Tazminatına İlişkin Dilekçe 
1028
 Fark Kıdem ve İhbar Tazminatı Dilekçesi 
1028
 Fark Prim Tahakkukuna İlişkin Dava Dilekçesi 
1028
 Fazla Çalışma Ücreti Davası Dilekçesi 
1029
 Fazla Mesai ve Yıllık İzin Ücreti Alacağı Dilekçesi 
1029
 Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası Dilekçesi 
1029
 Fesih Bildirimine İtiraz Dilekçesi 
1030
 Fesih Hakkının Kötüye Kullanılması Sebebiyle Tazminat İstemi Dilekçesi 
1030
 Geçersiz Fesihte Çalıştırılmayan Süreler İçin Ücret İstemi Dilekçesi 
1030
 Geçici İş İlişkisi Sebebiyle Alacak Davası Dilekçesi 
1031
 Genel Tatil Ücretinin Tahsili İstemi Dilekçesi 
1031
 Grevin Kanun Dışı Olduğunun Tespiti Dilekçesi 
1031
 Hafta Tatili Ücretinin Tahsili İstemi Dilekçesi 
1032
 Haksız Kazanç Nedeniyle İşçi Alacağı Davası Dilekçesi 
1032
 Hizmet Süresinin Tespiti Dilekçesi 
1032
 Hizmet Süresinin Tespiti Dilekçesi 
1033
 Hizmet Tespit Davası (Hizmet Süresinin ve Prime Esas Kazancın Tespiti) 
1033
 Hizmet Tespit Davası Dilekçesi 
1033
 Hizmet Tespit ve Sigortalılıktan Sayılma Talebi Dilekçesi 
1034
 Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi 
1034
 Hizmet Tespiti İle Kurum Kayıtlarının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
1034
 Hizmet Tespiti Talebi Dilekçesi 
1035
 Islah Dilekçesi 
1035
 Islah Dilekçesi 
1035
 Islah Dilekçesine Cevap Dilekçesi 
1036
 Islah Dilekçesine Karşı İtiraz ve Beyanlarımızın Sunulması Dilekçesi 
1036
 Islah Dilekçesine Karşı İtirazların Sunulması Talebi Dilekçesi 
1036
 Islah Talebine Cevap Dilekçesi 
1037
 Islah Talebinin Reddi Talebi Dilekçesi 
1037
 İbraname 
1037
 İbraname ve Feragatname Örneği 
1038
 İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi (SGK Tarafından Verilen) 
1038
 İhbar Tazminatı İstemi Dilekçesi 
1038
 İhbar ve Kıdem Tazminatı Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
1039
 İhtiyati Haciz Olmazsa İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
1039
 İhtiyati Haciz Talebi Dilekçesi 
1039
 İhtiyati Haciz Talebinin Reddine Karşı İstinaf Dilekçesi 
1040
 İkramiye Alacağı Dava Dilekçesi 
1040
 İstinaf Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi 
1040
 İstinafa Cevap Dilekçesi 
1041
 İstinafa Cevap Dilekçesi 
1041
 İstinafa Cevap Dilekçesi (İş Hukuk İle İlgili) 
1041
 İstinaftan Feragat Dilekçesi 
1042
 İstirdat Davası Dilekçesi 
1042
 İş Akdinin Haklı Feshi Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
1042
 İş Başmüfettişi Tarafından Tutulan Tutanak 
1043
 İş Göremezlik Oranının Tespiti Davası Dilekçesi 
1043
 İş Kazası Nedeni İle Maddi Manevi Tazminat ve İş Akdinin Haksız Feshi Nedeni İle Alacak Davası (Belirsiz Alacak Davası) 
1044
 İş Kazası Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1044
 İş Kazası Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1044
 İş kazası Nedeni ile Maddi–Manevi Tazminat (Maddi Tazminat Açısından Belirsiz Alacak Davası) 
1045
 İş Kazası Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi 
1045
 İş Kazası Nedeniyle Açılan Tazminat Davasında Cevap Dilekçesi 
1045
 İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Dava Dilekçesi 
1046
 İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1046
 İş Kazası Nedeniyle Geçici İş Göremezlik Tazminat Davası Dilekçesi 
1046
 İş Kazası Nedeniyle İşgöremezlik Aylığı Bağlanması Talebi Dilekçesi 
1047
 İş Kazası Nedeniyle Madde ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1047
 İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi tazminat Davası Dilekçesi 
1047
 İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1048
 İş Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1048
 İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1048
 İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1049
 İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Hakkı Saklı Kalmak Kaydı ile Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
1049
 İş Kazası Nedeniyle Rücuan Tazminat Davası Dilekçesi 
1049
 İş Kazası Nedeniyle Sürekli İş Göremezlik Aylığı Talebi Dilekçesi 
1050
 İş Kazası Nedeniyle Tespit Davası Dilekçesi 
1050
 İş Kazası Tespit Dava Dilekçesi 
1050
 İş Kazası Tespiti Dilekçesi 
1051
 İş Kazası Tutanağı 
1051
 İş Kazasında işgücü Kaybı Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1051
 İş Kazasında ödenen Peşin Sermaye Değerli Alacağın Tahsili Talepli Rücuen Tazminat Davası Dilekçesi 
1052
 İş Kazasının Tespiti Davası Dilekçesi 
1052
 İş Kazasının Tespiti Davası Dilekçesi 
1052
 İş Kazasının ve Kaza Neticesi Oluşan Maluliyet Oranının Tespiti Dilekçesi 
1053
 İş Sözleşmesinden Kaynaklanan İşçi Alacağı Davası Dilekçesi 
1053
 İş Sözleşmesinin Haksız Feshinden Kaynaklanan Kıdem, İhbar Tazminatı ve Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Talep Dilekçesi 
1053
 İş Sözleşmesinin Yazılı Olarak Yapılması Talebi Dilekçesi 
1054
 İşçi Alacağı (Operatör) Dava Dilekçesi 
1054
 İşçi Alacağı (Ücret Alacağı, Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık Ücretli İzin Alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti, Hafta Tatili Ücreti, Asgari Geçim İndirimi, Fazla Çalışma Ücreti) 
1054
 İşçi Alacağı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
1055
 İşçi Alacağı Dava Dilekçesi 
1055
 İşçi Alacağı Dava Dilekçesi 
1055
 İşçi Alacağı Dava Dilekçesi 
1056
 İşçi Alacağı Davası Dilekçesi (Belirsiz Kıdem Tazminatı Alacağı, Belirsiz Fazla Mesai Alacağı, Belirsiz Hafta Tatili Alacağı, Belirsiz UBGT Alacağı) 
1056
 İşçi Alacağı Kıdem, Maaş, İzin, Fazla Mesai Ücretine Yönelik Dava Dilekçesi 
1056
 İşçi Alacağı Talebi (Belirsiz Alacak Davası, Kesin ve Belirlenebilir Olduğu Anda Arttırılmak Üzere) 
1057
 İşçi Alacağı Ücret, Mesai, Hafta Tatili Alacağı Davası Dilekçesi 
1057
 İşçi Alacağına İlişkin İtirazın İptali Dava Dilekçesi 
1057
 İşçi Alacağından Kaynaklanan tazminat Davası Dilekçesi (Belirsiz Alacak Davası) 
1058
 İşçi Alacağından Kaynaklı İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
1058
 İşçi Alacak Davası Dilekçesi 
1058
 İşçi Alacak Davası Dilekçesi (Arabuluculuk Sonrası) 
1059
 İşçi Alacak Davası Dilekçesi (Islah ve Bedel Artırım Hakkımız Saklı Kalmakla Kaydı İle) 
1059
 İşçi Alacak Davası Dilekçesi (Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Alacağı, Yıllık İzin Ücreti, UBGT Alacağı, Hafta Tatili Alacağı, Son 1 Aylık Ücret Alacağı) 
1059
 İşçi Alacakları Davası Dilekçesi 
1060
 İşçi Alacakları Davasında Cevap ve Karşı Dava Dilekçesi 
1060
 İşçi Alacakları İçin Dava Dilekçesi (Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık İzin Ücreti, Fazla Çalışma Ücreti, Maaş Ücret Alacağı) 
1060
 İşçi Alacakları Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi (Mobbing Nedeni İle) 
1061
 İşçi Alacaklarına Dair Dava Dilekçesi 
1061
 İşçi Alacaklarında Islah Dilekçesi 
1061
 İşçi Maaş Alacağı Davası Dilekçesi 
1062
 İşçi Ücret Alacağına Dair Dava Dilekçesi 
1062
 İşçi Yol Ücret Alacağı Dilekçesi 
1062
 İşçilik Alacaklarından Kaynaklanan İtirazın İptali 
1063
 İşçinin Haklı Nedenle Fesih İhtarnamesi 
1063
 İşçinin İşe Başlatılmaması Nedeni ile İşe İade Tazminatı Dilekçesi 
1063
 İşçiye Karşı Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
1064
 İşe Başlatmama Halinde Başlatmama Tazminatı Dilekçesi 
1064
 İşe Dönme İsteminin Reddi Sebebiyle Tazminat İstemi Dilekçesi 
1064
 İşe Gelmeme Tutanağı 
1065
 İşe Giriş Bildirgesine Dayalı İşçi Hizmet Tespiti Davası Dilekçesi 
1065
 İşe İade Davası Dilekçesi 
1065
 İşe İade Davası Dilekçesi 
1066
 İşe İade Davasına Cevap Dilekçesi 
1066
 İşe İade Davasının Lehe Sonuçlanması Halinde Açılan Alacak ve Tazminat Davası Dilekçesi 
1066
 İşe İade İstemli Tespit Davası Dilekçesi 
1067
 İşe İade Talebi Dilekçesi 
1067
 İşe İade Talebi, İşe Başlatılmaması Halinde Tazminat Davası Dilekçesi 
1067
 İşkolu Tespit İstemi Dilekçesi 
1068
 İtirazın İptali Davası Dilekçesi (İşçi Alacağı Nedeni İle) 
1068
 Kapatma Kararına İtiraz Dilekçesi 
1068
 Kesilen Emekli Maaşının Tekrar Bağlanması Dilekçesi 
1069
 Kıdem Tazminatı Alacağı Dava Dilekçesi 
1069
 Kıdem Tazminatı Alacağı Dilekçesi 
1069
 Kıdem Tazminatı ve Fazla Çalışma Ücreti Alacağı Dava Dilekçesi 
1070
 Kıdem Tazminatı ve Yıllık Ücretli İzin Alacağı Davası Dilekçesi 
1070
 Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin Alacağı Dilekçesi 
1070
 Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Yıllık Ücretli İzin Alacağı, Fazla Mesai Alacağı, Ulusal Bayram ve Genel Tatil Alacağı Dava Dilekçesi 
1071
 Kıdem ve İhbar Tazminatı ile Kötü Niyet Tazminatı Dava Dilekçesi 
1071
 Kısmi Dava Dilekçesi 
1071
 Kısmi Dava Dilekçesi (İşçi Alacaklarına İlişkin) 
1072
 Kurum İşleminin İptali, Yurt Dışı Borçlanması Dava Dilekçesi 
1072
 Kurumdan Talep Edilen Belgelerin Sunulması Dilekçesi 
1072
 Maddi Hatanın Düzeltilmesi Dilekçesi (Onama Kararından Sonra) 
1073
 Malulen Emeklilik Kararı Talebi Dilekçesi 
1073
 Maluliyet Oranına İtiraz Dilekçesi 
1073
 Maluliyet ve Fonksiyon Kaybının Niteliği ve Oranının Belirlenmesi Dilekçesi 
1074
 Manevi Tazminat Davası Dilekçesi (İş Kazasından Kaynaklanan) 
1074
 Menfi Tespit Davası Dilekçesi 
1074
 Meslek Hastalığı Nedeniyle Cismani Zararın Tazmini Davası Dilekçesi 
1075
 Meslek Hastalığı Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
1075
 Meslek Hastalığı Nedeniyle Manevi Zararların Tazmini Dava Dilekçesi 
1075
 Mobbing Nedeniyle Manevi Tazminat ve Fazla Çalışma Ücret Alacağı Dilekçesi 
1076
 Mobbing Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
1076
 Muarazanın Men’i ve Borçlu Olmadığının Tespiti Dilekçesi 
1076
 Muarazanın Men’i ve Tespit Davası Dilekçesi 
1077
 Murisin Yurt Dışı Hizmetinin Tespiti, Kurum İşleminin İptali Dilekçesi 
1077
 Ödeme Emirlerinin İptali İle Borçlu Olmadığının Tespiti Dilekçesi 
1077
 Ödenmeyen İlaç Bedelinin Ödenmesine Karar Verilmesi Dava Dilekçesi 
1078
 Öğrenci Staj Alacağı Dava Dilekçesi 
1078
 Ölüm Aylığının Bağlanması Talebi Dilekçesi 
1078
 Ölüm Aylığının İptaline İlişkin Kurum İşleminin İptali Dava Dilekçesi 
1079
 Özlük Dosyasının Sunulması Dilekçesi 
1079
 Prim Borcunun İptali Dava Dilekçesi 
1079
 Prim Borcunun ve Ödeme Emrinin İptali Dava Dilekçesi 
1080
 Rücuen Alacak Dava Dilekçesi 
1080
 Rücuen Tazminat Dava Dilekçesi 
1080
 Sendika İşçilerinin Üyeliğinin Yetki Tespitine İtiraz Dilekçesi 
1081
 Sendikanın İşe İade İstemi Dava Dilekçesi 
1081
 Sigorta Hizmet Tespiti Dava Dilekçesi 
1081
 Sigorta Prim ve Ödeneklerinin Tespiti Dava Dilekçesi 
1082
 Sigortalılığın İptali ve Alacak Davası Dilekçesi 
1082
 Sigortalılık Başlangıcının ve Sigortalı Hizmetinin Tespiti Dilekçesi 
1082
 Sosyal Güvenlik Kurumu Alacağının Tahsili Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
1083
 Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olmadığına Dair Menfi Tespit Dava Dilekçesi 
1083
 Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Raporu’na Karşı Beyan Dilekçesi 
1083
 Sözleşmeli Öğretmen İşçi Alacağı Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
1084
 SSK’lı Sayılmasına Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi 
1084
 Süre Tutum Dilekçesi 
1084
 Şirkete Bağlı Yurt Dışında Çalışma İşçi Alacakları Talebine İlişkin Dilekçe 
1085
 Şua İzin Alacağı Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
1085
 Şua İzin Alacağı Cevap Dilekçesi 
1085
 Şua İzin Alacağı Dava Dilekçesi 
1086
 Tanık Anlatımlarına Karşı Beyan Dilekçesi 
1086
 Tanık Beyanlarına İlişkin Yazılı Beyanlarımızın Sunulması Dilekçesi 
1086
 Tanık Beyanlarına Karşı Beyan Dilekçesi 
1087
 Tanık Beyanlarına Karşı İtiraz Dilekçesi 
1087
 Tanıklarımız ve Banka Hesap Bilgisinin Sunulması Dilekçesi 
1087
 Tanıklarımızın Bildirilmesi Dilekçesi 
1088
 Tanıkların Adresleri Davetiye Çıkarılması Talebi Dilekçesi 
1088
 Tasarruf Kesintisi ve Katkı Payı Alacağı Dava Dilekçesi 
1088
 Tashih Talebi Dilekçesi 
1089
 Taşeron İşçileri İşçi Alacaklarına İlişkin Dava Dilekçesi 
1089
 Teftiş Raporuna İtiraz Dilekçesi 
1089
 Tehir–i İcra Talebi Dilekçesi 
1090
 Temyiz Dilekçesi (İş Hukuku İle İlgili) 
1090
 TİS'e Göre Disiplin Cezasının (Yevmiye Kesme Cezasının) İptali Dilekçesi 
1090
 Toplu İş Sözleşmesi Çerçevesinde İşçi Alacakları Dilekçesi 
1091
 Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Maaş, İkramiye ve Sosyal Haklara İlişkin Zam Farkından Doğan Alacağın Tahsili ve Maaş Tespiti Dava Dilekçesi 
1091
 Trafik İş Kazası Nedeniyle Rücuen Tazminat Dava Dilekçesi 
1091
 Tutanak (İşçinin İşe Gelmemesi Halinde Düzenlenen) 
1092
 Uyarı Yazısı 
1092
 Ücret Alacağı Davası Dilekçesi 
1092
 Vekâlet Ücreti Talebinin Olmadığının Bildirilmesi Dilekçesi 
1093
 Yargıtay Bozma İlamı Doğrultusunda Talebimizin Açıklanması Dilekçesi 
1093
 Yaş Haddini Doldurması Nedenli Kıdem Tazminatı Davası Dilekçesi 
1093
 Yatırılmayan Prim Alacaklarına İlişkin Dava Dilekçesi 
1094
 Yeni Bir Bilirkişi İncelemesi İstemi Dilekçesi 
1094
 Yetim Aylığı Bağlanması Talebi Dilekçesi 
1094
 Yetim Aylığı Bağlanması Talebi Dilekçesi 
1095
 Yetki Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi 
1095
 Yetki Tespitine İtiraz Dilekçesi 
1095
 Yetki Tespitine İtiraz Dilekçesi 
1096
 Yetki Tespitinin İptali Dilekçesi 
1096
 Yıllık İzin Ücreti Alacağı ve Eksik Ödenen Maaş Farkı Talebi Dilekçesi 
1096
 Yıllık İzin Ücretlerinin Ödenmesi İstemi Dilekçesi 
1097
 Yurt Dışı Borçlanma Prim Gün Sayısının ve Borçlanılacak Meblağın Tespiti Dava Dilekçesi 
1097
 Yurt Dışı Borçlanma Talebinin Geçerliliği Davası Dilekçesi 
1097
 Yurt Dışı Hizmet Başlangıç Tarihinin Tespit Dava Dilekçesi 
1098
 Yurt Dışında Çalışma Süresinin Tespiti Dava Dilekçesi 
1098
 Zamanaşımı Def’i Dilekçesi 
1098
 Zamlı Yeni İş Arama Ücreti İstemi Dilekçesi 
1099
 Zorunlu Bağ–Kur Sigortalılığın Tespiti Dilekçesi 
1099
KADASTRO MAHKEMESİ 
1101
 Harici ve Rızai Taksim ile Zilyetlik Nedeniyle Dava Dilekçesi 
1101
 Hatalı Uygulama Nedeniyle İptal Davası Dilekçesi 
1101
 İstinaf Dilekçesi 
1101
 Kadastro Tespitine Askı Süresinde İtiraz Dilekçesi 
1102
 Kadastro Tespitine İtiraz Davasında Cevap Dilekçesi 
1102
 Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi 
1102
 Kadastro Tespitine İtiraz ve Tescil Davasında Cevap Dilekçesi 
1103
 Kadastro Tespitine Ölçüm Hatası Nedeniyle İtiraz Dilekçesi 
1103
 Kadastro Tespitini İtiraz Dava Dilekçesi 
1103
 Kadastro Tespitinin İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
1104
 Kazandırıcı Zamanaşımı (veya eklemeli) Zilyetliği Nedeniyle Kadastro Tespitine İtiraz Davası Dilekçesi 
1104
 Keşfin Ertelenmesi İstemi Dilekçesi 
1104
 Köy Tüzel Kişiliği Adına Yapılan Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi 
1105
 Köy Tüzel Kişiliğine Ait Olmasına Rağmen Kişi Adına Yapılan Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi 
1105
 Malik Hanesi Boş Olan Taşınmaz Nedeniyle Dava Dilekçesi 
1105
 Miras Hissesi Bulunan Kişi Adına Yapılan Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi 
1106
 Murise Ait İken Taksim Edilerek Kendine Verildiği Belirtilerek Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi 
1106
 Noter Senediyle Satın Alma ve Zilyetlik Sebebiyle Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi 
1106
 Orman Olarak Tespiti Yapılan Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi 
1107
 Paylaşma (Taksim), Satın Alma ve Zilyetlik Nedeniyle Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi 
1107
 Senetle Satın Alma ve Zilyetlik Sebebiyle Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi 
1107
 Sınır İhtilafı Nedeniyle Açılan Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi 
1108
 Taksim ve Eklemeli Zilyetlik Nedeniyle Dava Dilekçesi 
1108
 Taksim Yapılmayan Miras Malı Taşınmaz Nedeniyle Dava Dilekçesi 
1108
 Tapu Kaydı ve Mirasçılık Nedeniyle Dava Dilekçesi 
1109
 Tapu Kaydına Dayanılarak Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi 
1109
 Tapulu Olup Köy Tüzel Kişiliği Adına Yapılan Kadastro Tespitine İtiraz Dava Dilekçesi 
1109
 Temyiz Dilekçesi 
1110
 Tespitin İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
1110
 Vergi Kaydına Dayanılarak Kadastro Tespitine İtiraz Dilekçesi 
1110
SAYIŞTAY 
1111
 İlamların Düzeltilmesi Dilekçesi 
1111
 İlamların Tavzihi Dilekçesi 
1111
 Karar Düzeltme Dilekçesi 
1111
 Murafaa Talebi Dilekçesi 
1112
 Temyiz Dilekçesi 
1112
 Yargılamanın İadesi Dilekçesi 
1112
SÖZLEŞMELER 
1113
 Anahtar ve Taşınmaz Teslim Tutanağı 
1113
 Avukatlık Ücret Sözleşmesi 
1113
 Dava Şartı Arabuluculuk Ücret Sözleşmesi 
1113
 Kira Sözleşmesi Örneği 
1114
 Sulh ve İbra Sözleşmesi 
1114
 Tahliye Taahhüdü 
1114
 Vekâlet Ücretinin Ödenmesi Talebi 
1115
SULH CEZA HÂKİMLİĞİ 
1117
 Adli Kontrol İstemli Tahliye Talebi Dilekçesi 
1117
 Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi 
1117
 Adli Kontrol Kararına İtiraz Dilekçesi 
1117
 Adli Kontrol Kararının Kaldırılması Dilekçesi 
1118
 Adli Kontrol Kararının Reddi Kararına İtiraz Dilekçesi 
1118
 Adli Kontrol Tedbirinin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
1118
 Adres Değişikliğinin Bildirilmesi Dilekçesi 
1119
 Alıkonulma Kararının Kaldırılması ve Teminat Mektubunun İadesi Dilekçesi 
1119
 Cevap ve Düzeltme Yazısının Yayınlanması Talebi Dilekçesi 
1120
 El Konulan Aracın Müvekkile Yediemin Olarak Teslimi Dilekçesi 
1120
 El Konulan Materyallerin İvedi Olarak İadesi Talebi Dilekçesi 
1120
 El Koyma Kararının Kaldırılması Talebine İlişkin Dilekçesi 
1121
 Erişim Engeli Talep Dilekçesi 
1121
 Erişimin Engellenmesi ve İçeriğinin Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
1121
 Gözaltı Kararına İtiraz Dilekçesi 
1122
 Gözaltı Süresinin Uzatılması Kararına İtiraz Dilekçesi 
1122
 HGS Ceza Bildirimine İtiraz Dilekçesi 
1122
 HGS Ceza Bildirimine İtiraz Dilekçesi 
1123
 HGS Cezasının İptali Dilekçesi 
1123
 İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi 
1123
 İdari Gözetim Kararına İtiraz Dilekçesi 
1124
 İdari Gözetim Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
1124
 İdari Para Cezasına İtiraz (Sigara İçilmesi Nedeni ile Kesilen) 
1124
 İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi 
1125
 İdari Para Cezasının İptali Talebi Dilekçesi 
1125
 İdari Yaptırım Kararına İtiraz Dilekçesi 
1125
 İdari Yaptırım Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
1126
 İnternet Erişiminin Engellenmesi İstemi 
1126
 İnternet Erişiminin Engellenmesi İstemi Dilekçesi 
1126
 İnternet Yayının Durdurulması Talebi Dilekçesi 
1127
 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz Dilekçesi 
1127
 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı İtiraz Dilekçesi 
1127
 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın İtirazen Kaldırılması Talep Dilekçesi 
1128
 Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Kaldırılmasına Yönelik İtiraz Dilekçesi 
1128
 Kurumca verilen İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi 
1128
 Maske Takmama Nedeni ile Yazılan Cezaya İtiraz Dilekçesi 
1129
 Müdafiin Dosya İçeriğini İnceleme Yetkisinin Kısıtlanması Kararının Kaldırılması İstemi Dilekçesi 
1129
 Orman İşletme Şefliği Tarafından Verilen Para Cezasına İtiraz Dilekçesi 
1129
 Para Cezasının İptali Talebi Dilekçesi 
1130
 Serbest Bırakma Kararının Kaldırılarak ve Sanığın Tutuklanması Talebi Dilekçesi 
1130
 Sokağa Çıkma Kısıtlamasının İhlali Nedeni ile Yazılan İdari Para Cezasına İtiraz Dilekçesi 
1130
 Sorgu Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi 
1131
 Suç Konusu Yayının Toplatılması Talebi Dilekçesi 
1131
 Tahliye Talebi Dilekçesi 
1131
 Tedbir Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
1132
 Tekzibin Yayınlanması Kararına İtiraz Dilekçesi 
1132
 Tekzip Yazısının Yayınlanması İstemi Dilekçesi 
1132
 Televizyon Yayınına Karşı Cevap ve Düzeltme Talebi Dilekçesi 
1133
 Toplatma Kararı İsteme Dilekçesi 
1133
 Trafik Ceza Tutanağında Belirtilen Trafik Para Cezasının İptali Dilekçesi 
1133
 Trafik Ceza Tutanağının İptali ve Ehliyetin İadesi Hakkında Talep Dilekçesi 
1134
 Trafik Ceza Tutanaklarının İptali İle Buna İlişkin Cezaların Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
1134
 Trafik İdari Para Cezasının İptali Dilekçesi 
1134
 Trafik Para Cezası ile İlgili İdarenin Savunmasına Karşı Cevap Dilekçesi 
1135
 Trafik Para Cezasının İptali Dilekçesi 
1135
 Trafik Para Cezasının İptali ve Elkonulan Sürücü Belgesinin İadesi İstemi Dilekçesi 
1135
 Trafik Para Cezasının İptali ve Vergi Dairesine Ödenen Paranın İadesi Talebi Dilekçesi 
1136
 Tutuklama Kararına İtiraz Dilekçesi 
1136
 Tutuklama Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
1136
 Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi 
1137
 Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi (Sulh Ceza Hakimliğine) 
1137
 Tutukluluğun Devamı Kararına İtiraz Dilekçesi 
1137
 Yakalama Kararına İtiraz Dilekçesi 
1138
 Yurt Dışı Çıkış Yasağının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
1138
SULH HUKUK MAHKEMESİ 
1139
 Açılan Davaya Karşılık Karşı Dava Dilekçesi 
1139
 Adli Yardım Talepli Mirasçılık Belgesi Talebi Dilekçesi 
1139
 Adres Tespiti Talebi Dilekçesi 
1139
 Adresin Doğruluğunun Araştırılmak Üzere Kolluğa Bildirimde Bulunulma Talebi Dilekçesi 
1140
 Aile Konutu ve Ev Eşyalarının Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davası Dilekçesi 
1140
 Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Dava Dilekçesi 
1140
 Aile Konutunun Sağ Kalan Eşe Özgülenmesi Davası Dilekçesi 
1141
 Akıl Hastalığı Nedeniyle Kısıtlama ve Vasi Tayini İstemi Dilekçesi 
1141
 Alacak Kayıt Talebi Dilekçesi 
1141
 Alkol Bağımlılığı Nedeniyle Kısıtlanma Kararı Verilmesi Dilekçesi 
1142
 Anahtar Teslim Tutanağı (Kiracının Kiraya Veren Arasında) 
1142
 Apartman Aidatının Ödenmemesi Nedenine Dayalı İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
1142
 Apartman Aidatlarının Ödenmesi Talebi Dilekçesi 
1143
 Apartman Kat Maliklerinin Yönetim Planını İmzalamayan Davalıya Gerekli İhtarın Yapılması Dilekçesi 
1143
 Apartman Sakinlerini Rahatsız Eden Kiracının Uyarılması Davası Dilekçesi 
1143
 Apartman Yönetim Planında Değişiklik Yapılması İstemi Dilekçesi 
1144
 Apartmana Yönetici Atanması Davası Dilekçesi 
1144
 Arabuluculuk Belgesine İcra Edilebilirlik Şerhi Talebi Dilekçesi 
1144
 Araç Alımı ve Kısıtlı Adına Tesciline İzin Verilmesi İstemi Dilekçesi 
1145
 Arazi Zemininde Tespit Yapılması İstemi Dilekçesi 
1145
 Arsa Payı ve Kat İrtifakının Devri İstemi Dilekçesi 
1146
 Arsa Payının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi 
1146
 Arsa Payının Düzenlenmesi Talep Dilekçesi 
1146
 Aslı Gibidir Onaylı Suret Dilekçesi 
1147
 Asli Müdahale Talebi Dilekçesi 
1147
 Avans Payı Alacağı Dava Dilekçesi 
1147
 Avanstan Artan Paranın İadesi Talebi Dilekçesi 
1148
 Bağımsız Bölümde Yapılan Değişikliğin Önlenmesi Davası Dilekçesi 
1148
 Bağımsız Bölüme Ait Eklentilerin Tapuya Tescili Davası Dilekçesi 
1148
 Bağımsız Bölüme Girmeye İzin Davası Dilekçesi 
1149
 Bağımsız Bölüme Yapılan Müdahalenin Men’i ve Kal Davası Dilekçesi 
1149
 Bağımsız Bölümünün Bedeli Karşılığı Devri İstemi Dilekçesi 
1149
 Bakiye Gider Avansı ve Harç İadesi Dilekçesi 
1150
 Bakmakla Yükümlü Bulunduğu Kişinin Tespiti Dilekçesi 
1150
 Başvuru/İhbar Dilekçesi 
1150
 Bilirkişi Raporlarının Taraflara Tebliğe Çıkarılması Talebi Dilekçesi 
1151
 Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
1151
 Borçlanmaya İzin Verilmesi İstemi Dilekçesi 
1151
 Cenin Sebebiyle Miras Paylaşımının Ertelenmesi İstemi Dilekçesi 
1152
 Cevap Dilekçesi 
1152
 Cevap Dilekçesi 
1152
 Cevap Dilekçesi (Tahliye Taahhüdüne Dayalı Olarak Açılan) 
1153
 Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçesi 
1153
 Covid 19 Nedeni ile Kira Sözleşmesinin Uyarlanması Davası Dilekçesi 
1153
 Covid 19 Salgını Nedeni ile Kira Uyarlama Davası Dilekçesi 
1154
 Dava Açmaya İzin Verilme Talebi Dilekçesi 
1154
 Dava Dilekçesinin Tarafımıza Tebliği Dilekçesi 
1154
 Davada Temsil İçin İzin İstemi Dilekçesi 
1155
 Davalıdır Şerhi Verilmesi İstemi Dilekçesi 
1155
 Davalının Bağımsız Bölümüne Düşen Masrafların Tahsili İstemi Dilekçesi 
1155
 Davanın Konusuz Kaldığına İlişkin Beyanların Sunulması Dilekçesi 
1156
 Davanın Konusuz Kaldığının Bildirilmesi Dilekçesi 
1156
 Davanın Yenilenmesi Talebine İlişkin Dilekçe 
1156
 Davaya Dâhil Edilme Talebi Dilekçesi 
1157
 Davaya Katılma Talebi Dilekçesi 
1157
 Defter Tutulmasını İsteme Dilekçesi 
1157
 Delil Tespiti Dava Dilekçesi 
1158
 Delil Tespiti Dilekçesi 
1158
 Delil Tespiti Dilekçesi 
1158
 Delil Tespiti Dilekçesi (Adli Yardım Talepli) 
1159
 Delil Tespiti Mahiyetinde Tespit İstemi Dilekçesi 
1159
 Delil Tespiti Talebi Dilekçesi (Delillerin Toplanması ve Mühürlü Torbalarda Muhafaza Altına Alınması Talebi) 
1159
 Delil Tespitine İtiraz Davası Dilekçesi 
1160
 Denetçi Atanması Talebi Dilekçesi 
1160
 Depozito Bedelinin İadesi Davası Dilekçesi 
1160
 Depozito ve Teminat Olarak Verilen Senetlerin İadesi Davası Dilekçesi 
1161
 Deprem Nedeni ile Binadaki Hasarın Tespiti Dilekçesi 
1161
 Deprem Nedeni ile Binadaki Hasarın ve Binanın Eski Hale Getirilmesi İçin Gerekli Giderlerin Tespiti İstemi Dilekçesi 
1161
 Deprem Sebebiyle Delil Tespiti Dilekçesi 
1162
 Dernek Genel Kurulunu Olağan Üstü Toplantıya Çağırma Talebi Dilekçesi 
1162
 Dosya İnceleme Talebi 
1162
 Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi İstemi Dilekçesi 
1163
 Dosyaya Beyan Bulunma Dilekçesi 
1163
 Duruşma Saatinin Ertelenmesi Dilekçesi 
1163
 Duruşmasının Bekletilmesi Talebi Dilekçesi 
1164
 Ek Bilirkişi Raporu Alınması Talebi Dilekçesi 
1164
 Eklentinin Tapuya Tescili İstemi Dilekçesi 
1164
 Elbirliği İle Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Talebi Dilekçesi 
1165
 Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Talebi Dilekçesi 
1165
 Ergin Çocuğun Kısıtlanarak Velayet Altına Alınması Talebi Dilekçesi 
1165
 Ergin Kılınma (Kazai Rüşt) İstemi Dilekçesi 
1166
 Ergin Kılınma (Kaza–i Rüşt) Talep Dilekçesi 
1166
 Gaiplik Kararı Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1166
 Geçim Giderlerinin Doğuma Kadar Terekeden Sağlanması İstemi Dilekçesi 
1167
 Geçit Hakkı Tesisi Talebi Dilekçesi 
1167
 Gelir Gider Durumuna İlişkin Beyan Dilekçesi 
1167
 Genel Gider Alacağının Tahsili Davası Dilekçesi 
1168
 Gerekçeli Kararı Kesinleşme Şerhi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1168
 Gerekçeli Kararın Taraflara Tebliği Talebi Dilekçesi 
1168
 Gider Avansının İadesi Talebi Dilekçesi 
1169
 Görev İtirazı Dilekçesi 
1169
 Görev İtirazı Dilekçesi 
1169
 Haksız Tecavüzün Önlenmesi İstemi Dilekçesi 
1170
 Halk Otobüsü ve Yolcu Taşımacılığının Yeterliliğinin Tespit İstemi Dilekçesi 
1170
 Harap Olan Bağımsız Bölümün Devri İstemi Dilekçesi 
1170
 Hasar Tespiti Dilekçesi 
1171
 Husumete İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1171
 Husumete İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1171
 Husumete İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1172
 İcra Edilebilirlik Şerhi Dilekçesi 
1172
 İcra Edilebilirlik Şerhi Talep Dilekçesi 
1172
 İcra Müdürlüğünden Alınan Yetki Belgesine İstinaden Mirasçılık Belgesi Talebi 
1173
 İhtarname Sonrası Kiralananın Tahliyesi Talebine İlişkin Dilekçe 
1173
 İhtiyaç Nedeni İle Tahliye Davası Dilekçesi 
1173
 İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Talebine İlişkin Dilekçe 
1174
 İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Dilekçesi 
1174
 İhtiyaç Sebebiyle Tahliye Davası Dilekçesi 
1174
 İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
1175
 İhtiyati Tedbir Talebi (Taşınmazlar İçin) Dilekçesi 
1175
 İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
1175
 İhtiyati Tedbir Talebinin Reddi Kararına İlişkin İstinaf Başvuru Dilekçesi 
1176
 İki Haklı İhtar ile Nedeni ile Tahliye Talebi Dilekçesi 
1176
 İnşaatta Yapılan İşin Miktar ve Değerinin Tespiti Dilekçesi 
1176
 İsticvap Talebi Dilekçesi 
1177
 İstinaf Karar Harcının İadesi Talebi Dilekçesi 
1177
 İşgaliye Bedelinin Ödenmesi ve Tahliye Talebi Dilekçesi 
1177
 İtirazın İptali Davası Dilekçesi (Kira Alacağına İlişkin) 
1178
 İtirazın İptali Davası Dilekçesi (Site Ortak Giderleri ile İlgili Alacak) 
1178
 İvedi İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
1178
 İzale–i Şüyu Dilekçesi 
1179
 Kapıcı Dairesinin Tahliyesi Dilekçesi 
1179
 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Alacak Davası Dilekçesi 
1179
 Kat Mülkiyetinde Yöneticinin Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi 
1180
 Kayyım Adayının Bildirilmesi Dilekçesi 
1180
 Kayyım Atanma Kararının İptali Dilekçesi 
1180
 Kayyım Atanması Talebi Dilekçesi 
1181
 Kayyım Atanması Talebi Dilekçesi 
1181
 Kayyımlığın Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
1181
 Kayyımlığın Kaldırılması Talep Dilekçesi 
1182
 Kesinleşen Karar Uyarınca Taşınmazların Satışı Talebi Dilekçesi 
1182
 Kısıtlı Adına Araç Alımına İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1182
 Kira Alacağı Davası Dilekçesi 
1183
 Kira Alacağı ve Elektrik Kullanım Bedeli Alacağının Tahsili Dilekçesi 
1183
 Kira Alacaklarında İtirazın İptali Dilekçesi 
1183
 Kira Bedeli Nedeniyle Borçlu Olmadığının Tespiti Davası Dilekçesi 
1184
 Kira Bedelinin Artırılması Davası Dilekçesi 
1184
 Kira Bedelinin Artırılması İstemi Dilekçesi 
1184
 Kira Bedelinin Günün Koşullarına Göre Yeniden Uyarlanması İstemi Dilekçesi 
1185
 Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeni ile Alacak ve Tahliye Davası Dilekçesi 
1185
 Kira Bedelinin Ödenmemesi Nedeniyle Tahliye Davası Dilekçesi 
1185
 Kira Bedelinin Tespiti Talebi Dilekçesi 
1186
 Kira Bedelinin Uyarlanması Talebi Dilekçesi 
1186
 Kira İlişkisinden Doğan Haksız Kesintinin İadesi Talebi Dilekçesi 
1186
 Kira Tespit Davası Dilekçesi 
1187
 Kiracının Eşyaları Üzerinde Hapis Hakkı Tanınması Talebi Dilekçesi 
1187
 Kiracının Taşınmazda Zorunlu ve Faydalı Masrafları Talep Dilekçesi 
1187
 Kiracının Tespiti Talebi Dilekçesi 
1188
 Kiracının Verdiği Zarar Ziyanın Tespiti Talebi Dilekçesi 
1188
 Kiralama Yasağına Uygun Hareket Etmeyen Mal Sahibine Karşı Açılacak Tazminat Talebi Dilekçesi 
1188
 Kiralanan Taşınmazdaki Hasarın Tespiti Dilekçesi 
1189
 Kiralananı Hor Kullanma Nedeni ile Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
1189
 Kiralananın Fiili Durumunun Tespiti Talebine ilişkin Dilekçe 
1189
 Kiralananın Gösterilmesine İzin Talebi Dilekçesi 
1190
 Kiralananın Kiracı Tarafından Üçüncü Kişiye Kiralanması “Devir Yasağına Uymama” Halinde Tahliye Davası Dilekçesi 
1190
 Kiralanın Tahliyesi ve Kira Alacağının Tahsili Talebine İlişkin Dilekçe 
1190
 Küçüğü temsil Etmek Üzere Temsil Kayyımı Atanması Dilekçesi 
1191
 Mahkeme Kararına İstinaden Mirasçılık Belgesi Verilmesi Talebi 
1191
 Mazeret Nedeniyle Duruşma Saatinin Ertelenmesi Talebi Dilekçesi 
1191
 Merci Tayini Talebi Dilekçesi 
1192
 Mernis Adresine Tebligat Yapılması Talebi Dilekçesi 
1192
 Miras Ortaklığına Mümessil Tayin Edilmesi Talebi Dilekçesi 
1192
 Miras Reddinin Tescili Talebi Dilekçesi 
1193
 Miras Şirketine Mümessil Tayini Talebi Dilekçesi 
1193
 Mirasçıların Davaya Dâhil Edilmesi Talebi Dilekçesi 
1193
 Mirasçılık Belgesi Talebi Dilekçesi 
1194
 Mirasçılık Belgesi Talep Dilekçesi 
1194
 Mirasçılık Belgesi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1194
 Mirasçılıktan Çıkarmanın İptali İstemi Dilekçesi 
1195
 Mirasın Hükmen Reddinin Tespiti Talebi Dilekçesi 
1195
 Mirasın Reddi Dilekçesi 
1195
 Mirasın Reddi ve Tescili Talebi Dilekçesi 
1196
 Mirasın Reddinin Tescili Talebi Dilekçesi 
1196
 Mirasın Tasfiyesi Talebi Dilekçesi 
1196
 Müdahil Talebi Dilekçesi 
1197
 Noksan Gider Harcının Tamamlanması Dilekçesi 
1197
 Ortak Yere Ayrılan Arsa Payının İptali İstemi Dilekçesi 
1197
 Ortak Yerlere El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi 
1198
 Ortak Yerlere El Atmanın Önlenmesi ve Muarazanın Giderilmesi Talebi Dilekçesi 
1198
 Ortaklığın Aynen Mümkün Olmazsa Satış Suretiyle Giderilmesi Davası Dilekçesi 
1198
 Ortaklığın Giderilmesi (izale–i Şuyu) 
1199
 Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi 
1199
 Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi 
1199
 Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi (Alınan Yetkiye İstinaden) 
1200
 Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçesi 
1200
 Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçesi 
1200
 Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçesi (İzaleyi Şuyu) 
1201
 Ortaklığın Giderilmesi Davasında Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
1201
 Ortaklığın Giderilmesi Davasında Cevap Dilekçesi 
1201
 Ortaklığın Giderilmesi Davasında Kat Mülkiyeti Kurulması İstemli Cevap Dilekçesi 
1202
 Ortaklığın Giderilmesi Talebi Dilekçesi 
1202
 Ödeme Yerinin Tayin Edilmesi İstemi Dilekçesi 
1202
 Paydaşlığın Giderilmesi Dilekçesi 
1203
 Paydaşlığın Satış Suretiyle Giderilmesi Dilekçesi 
1203
 Paydaşlıktan Çıkarma Davası Dilekçesi 
1203
 Resmi Dairelerden Gelen Yazılara Karşı Beyan Dilekçesi 
1204
 Satılamaz Şerhi Konulması Talebi Dilekçesi 
1204
 Satın Almaya İzin Verilmesi İstemi Dilekçesi 
1204
 Satış Bedelinin Yatırılamayacağının Bildirilmesi Dilekçesi 
1205
 Satış İstemi Dilekçesi 
1205
 Satış Memurluğu Tarafından Yapılan İhalenin Feshi Dilekçesi 
1205
 Satış Memurluğu Tarafından Yapılan İhalenin Feshi Talebi Dilekçesi 
1206
 Satış Memurluğu Tarafından Yapılan Kıymet Takdirine İtiraz Dilekçesi 
1206
 Satış Sureti ile İzale–i Şüyu Dilekçesi 
1206
 Satışa İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1207
 Site Yönetim Belgelerinin Teslimi Talebi Dilekçesi 
1207
 Sözleşme Yapabilme Yetkisi Talep Dilekçesi 
1207
 Sözleşmenin Feshi Nedeni İle Tahliye Davası Dilekçesi 
1208
 Sözleşmeye Aykırı Kullanma Nedeni ile Tahliye Dilekçesi 
1208
 Sözleşmeye Aykırılık Nedeni İle Tahliye Talebi Dilekçesi 
1208
 Su Baskını Nedeni ile Meydana Gelen Hasarın Tespiti Dilekçesi 
1209
 Sulh Hukuk Mahkemesi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
1209
 Sulh Hukuk Mahkemesinin Kararına Karşı İtiraz ve Vasiliğin Değiştirilmesi İstemi Dilekçesi 
1209
 Tahliye Taahhütnamesi Nedeni ile Tahliye İstemi Dilekçesi 
1210
 Tahliye Taahhütnamesinin İptali Talebi Dilekçesi 
1210
 Taksimin (Paylaşımın) Feshi Davası Dilekçesi 
1210
 Tanık İfadelerine Karşı Beyan Dilekçesi 
1211
 Tapu Kaydının Düzeltilmesi Dava Dilekçesi 
1211
 Tapu Kaydının Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi 
1211
 Tapuda İntikali İşlemi İçin İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1212
 Tapuda İsim Tahsisi Talep Dilekçesi 
1212
 Tasfiyenin Durdurulmasını İstemi Dilekçesi 
1212
 Taşınmaz Alımına İzin Talebi 
1213
 Taşınmaz Satışına İzin Talebi Dilekçesi 
1213
 Taşınmaz Satışına İzin Verilmesi İstemi Dilekçesi 
1213
 Taşınmaz Zilyetliğinin İadesi Dilekçesi 
1214
 Taşınmazda Meydana Gelen Zararın Tespiti İstemi Dilekçesi 
1214
 Taşınmazın Durumunun Tespiti Dilekçesi 
1214
 Taşınmazın İzinsiz Olarak Alt Kiracıya Kiralanması Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi 
1215
 Taşınmazın Kat Mülkiyetine Çevrilerek Tapuya Tescili Davası Dilekçesi 
1215
 Tebligatın Yapılmış Sayılmasına Karar Verilmesi Talebi 
1215
 Tecavüzün Önlenmesi ve Eski Hale Getirme Davası Dilekçesi 
1216
 Tedavi Amaçlı Kişisel Koruma Kararı Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1216
 Tehiri İcra Kararı İstemi Dilekçesi 
1216
 Teknik Bilirkişi Raporuna itiraz Dilekçesi 
1217
 Temerrüt Nedeniyle Tahliye ve Kira Alacağının Tahsili İstemi Dilekçesi 
1217
 Teminatın İadesi İstemi Dilekçesi 
1217
 Temsil İçin Kayyım Atanması Talebi Dilekçesi 
1218
 Temsil Kayyımı Atanması Dava Dilekçesi 
1218
 Tereke Tespiti Davası Dilekçesi 
1218
 Tereke Tespiti Dilekçesi 
1219
 Tereke Yönetim Görevi İçin Ücret İstemi Dilekçesi 
1219
 Terekeden Miras Payına Mahsuben Kısmi Ödeme İstemi Dilekçesi 
1219
 Terekenin Defterinin Tutulması İstemi Dilekçesi 
1220
 Terekenin Resmi Tasfiyesinin Yapılması İstemi Dilekçesi 
1220
 Terekenin Tespiti Dilekçesi 
1220
 Terekenin Tespiti Talebi Dilekçesi 
1221
 Terekeye Dâhil Olan Şirkete Temsilci Tayini Talebine İlişkin Dilekçe 
1221
 Terekeye Temsilci Atanması Talebi Dilekçesi 
1221
 Terekeye Temsilci Atanması Talebi Dilekçesi 
1222
 Tespit Davası Dilekçesi 
1222
 Tespit Kararına İtiraz Dilekçesi 
1222
 Tespit Raporuna ve Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi 
1223
 Tespit Talebi Dilekçesi (Deprem Neticesinde Yıkılan Binalardan Örnek Alınması ve Kusur Tespiti) 
1223
 Tevdi Mahalli Tayini Dilekçesi 
1223
 Tevzi (Dağıtım) Tablosunun Şikâyet Yolu ile Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi 
1224
 Trafik Kazası Nedeniyle Delil Tespiti Dilekçesi 
1224
 Tutanak (Anahtar Teslimi ve Depozitonun İadesi) 
1224
 Vasi Ataması (Akıl Hastalığı Nedeni İle) Dava Dilekçesi 
1225
 Vasi Ataması (Ergin Olmayan Çocuk İçin) Dava Dilekçesi 
1225
 Vasi Ataması (Hükümlü Olması Nedeni İle) Dava Dilekçesi 
1225
 Vasi Ataması (Sağlılık Nedeni İle) Dava Dilekçesi 
1226
 Vasi Ataması (Savurganlık Nedeni İle) Dava Dilekçesi 
1226
 Vasi Ataması Talebi Dilekçesi 
1226
 Vasi Ataması Talep Dilekçesi 
1227
 Vasi Tayini Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
1227
 Vasi Tayini Talebi Dilekçesi 
1227
 Vasi Tayini Talebi Dilekçesi 
1228
 Vasi Tayini Talep Dilekçesi 
1228
 Vasi veya Yasal Danışman Ataması Dava Dilekçesi 
1228
 Vasi veya Yasal Danışman Ataması Dava Dilekçesi 
1229
 Vasiliğin Değiştirilmesi 
1229
 Vasilik Nedeni ile Vasilik Ücreti İstemi Dilekçesi 
1229
 Vasilik Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçesi 
1230
 Vasilikten Kaçınma Hakkının Kullanılması İstemi Dilekçesi 
1230
 Vasinin Azline Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi 
1230
 Vasiyet Alacaklısı Belgenin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1231
 Vasiyet Alacaklısı Belgesi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1231
 Vasiyet Alacaklısı Belgesi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1231
 Vasiyet Alacaklısı Tarafından Bankaya Yazılan Yazı 
1232
 Vasiyetnamenin Açılması İstemi Dilekçesi 
1232
 Vasiyetnamenin Açılması, Okunması Talebi Dilekçesi 
1232
 Vasiyetnamenin Aslı Gibidir Yapılmış Onaylı Suretinin Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1233
 Vasiyetnamenin Bir Suretinin Tarafımıza Tebliğ Edilmesi Talebi Dilekçesi 
1233
 Vasiyetnameye Karşı İtiraz Dilekçesi 
1233
 Vasiyetnameye Karşı İtiraz Dilekçesi 
1234
 Vekâlet Ücretinin Ödenmesi Talebi (Ortaklığın Giderilmesi Davası) 
1234
 Vekâletnamemizin Sunulması ve UYAP Kaydının Yapılması Talebi Dilekçesi 
1234
 Vekil Tayini İçin Yetki Talebi Dilekçesi 
1235
 Veraset Belgesi Dilekçesi 
1235
 Vesayet Altına Alınma ve Vasi Tayini Dilekçesi 
1235
 Vesayet Altında Bulunan Kişiye Ait Malın Devri İçin İzin Talebi Dilekçesi 
1236
 Yasal Danışman Atanması Dilekçesi 
1236
 Yeni İktisap ve İhtiyaç Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi 
1236
 Yeniden İnşa ve İmar Nedeni ile Tahliye Davası Dilekçesi 
1237
 Yetki Belgesi Çerçevesinde Mirasçılık Belgesi Talebi Dilekçesi 
1237
 Yetki Belgesi ile Açılan Ortaklığın Giderilmesi Davası Dilekçesi 
1237
 Yolcu Taşımacılığının Tespit İstemi Dilekçesi 
1238
 Yönetici Kayyım Atanması İstemi Dilekçesi 
1238
 Yöneticilik Ücreti İstemi Dilekçesi 
1238
 Yönetim Kayyımı Atanması Dava Dilekçesi 
1239
 Yurt Dışı Tebligat Giderinin Yatırıldığına Dair Dilekçe 
1239
 Zayi Belgesi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1239
 Zihinsel Engelli Olan Kişiye Vasi Atanması Dilekçesi 
1240
 Zilyetliğin Korunması Davası Dilekçesi 
1240
 Zilyetliğin Korunması ve Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
1240
 Zilyetliğin Tespiti ve Korunması Davası Dilekçesi 
1241
TAPU MÜDÜRLÜĞÜ 
1243
 Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Talebi Dilekçesi 
1243
 Tapuda İsim Tashihi İstemi Dilekçesi 
1243
 Tapuda Mevcut Yanlış Kaydın Düzeltilmesi Dilekçesi 
1244
 Tapuda Soy İsim Tashihi İstemi Dilekçesi 
1244
TEMYİZ DİLEKÇELERİ 
1245
 Tebliğnameye Cevap Dilekçesi 
1245
 Temyiz Dilekçesi 
1245
 Temyiz İncelemesinin Öne Alınması Talebi Dilekçesi 
1246
 Temyize Cevap Dilekçesi 
1246
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ 
1247
 Abonelik Sözleşmesi Nedeniyle Haksız Alınan Fatura Bedellerinin İadesi Dilekçesi 
1247
 Aidat Kesintisinin İadesi Dilekçesi 
1247
 Ayıplı Mal Nedeni İle Bedel İadesi Talebi Dilekçesi 
1247
 Ayıplı Mal Nedeni ile Satış Bedelinin İadesi Dilekçesi 
1248
 Ayıplı Mal veya Hizmet Halinde Talep Dilekçesi 
1248
 Ayıplı Ürün Bedelinin İadesi Dilekçesi 
1248
 Bankadan Çekilen Kredilerden Alınan Komisyon Ücretleri ve Masrafların İadesi Talebi Dilekçesi 
1249
 Başvuru Form Dilekçesi 
1249
 Cayma Bildirimi 
1249
 Dosya Masrafını Alabilmek İçin Bankaya Yazılacak Dilekçe 
1250
 Dosya Masrafının İadesi İstemi Dilekçesi 
1250
 Garanti Kapsamında Para İade Talebi Dilekçesi 
1250
 Hesap Hareketleri Dökümü Talebi Dilekçesi 
1251
 Kapıdan Satış ile İlgili İade Talebi Dilekçesi 
1251
 Kapıdan Satışlarda Gönderilecek Cayma Bildirimi ile İlgili İhtarname 
1251
 Kredi Kullanan Kişiden Haksız Yere Alınan Komisyonun İadesi Dilekçesi 
1252
 Mesafeli Satış ile İlgili Başvuru Dilekçesi 
1252
 Mesafeli Satışlarda Cayma Bildirimi 
1252
 Ödenen Hizmet Bedelinin İadesi Dilekçesi 
1253
 Reklâm Kuruluna Şikâyet Dilekçesi 
1253
 Satılan Malın Ayıplı Çıkması ile İlgili Başvuru Dilekçesi 
1253
 Savunma Dilekçesi/Tüketici Hakem Heyeti 
1254
 Sözleşmeden Cayma Bildirimi ile İlgili İhtarname 
1254
 Tüketici Kredi Sözleşmesinin Bir Nüshasının Verilmesi Dilekçesi 
1254
 Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Başvuru Dilekçesi 
1255
 Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetine Sunulan Cevap Dilekçesi 
1255
 Yetkili Servis İstasyonunun Bulunmaması veya Yetkili Servisin Yedek Parça Stokunun Eksik veya Bulunmaması Halinde Başvuru Dilekçesi 
1256
 Yetkili Servisin Azami Tamir Süresini Aşması Halinde Başvuru Dilekçesi 
1256
TÜKETİCİ MAHKEMESİ 
1257
 Abonelik Tesis Edilmesi Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
1258
 Alacak Davası Dilekçesi 
1258
 Ara Kararın Yerine Getirilmesi Talebi Dilekçesi 
1258
 Aracın Ayıplı Çıkması Nedeniyle Aracın Yenisi İle Değiştirilmesine İlişkin Dava Dilekçesi 
1259
 Ayıplı Aracın Zarar Tazmini Dava Dilekçesi 
1259
 Ayıplı Araç Bedeli ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 
1259
 Ayıplı Araç Nedeniyle Tazminat Dava Dilekçesi 
1260
 Ayıplı Cep Telefonuna İlişkin Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Dilekçesi 
1260
 Ayıplı İş Nedeni ile Maddi Tazminat Dilekçesi 
1260
 Ayıplı Mal Nedeni İle Alacak Davası Dilekçesi 
1261
 Ayıplı Mal Nedeni İle Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
1261
 Ayıplı Mal Nedeniyle Bedel İndirimi Dava Dilekçesi 
1261
 Ayıplı Mal Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi Dilekçesi 
1262
 Ayıplı Mal Nedeniyle Sözleşmenin Feshi, Yapılan Ödemenin İadesi Davası Dilekçesi 
1262
 Ayıplı Malın Ayıpsız Mal ile Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi 
1262
 Ayıplı Malın Ayıpsızı ile Değiştirilmesi Dilekçesi 
1263
 Ayıplı Malın Bedelinin İadesi Talebi Dilekçesi 
1263
 Ayıplı Malın İadesi Dilekçesi 
1263
 Ayıplı Otomobil Nedeniyle İade Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
1264
 Ayıplı Sıfır Araç Bedel İndirimi Dava İhbar Dilekçesi 
1264
 Ayıplı Ürün Bedelinin İadesine İlişkin Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Dilekçesi 
1264
 Banka Kredi Komisyon Kesintisi İadesi İle İlgili (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Kararına İtiraz Dilekçesi) 
1265
 Banka Kredisi Nedeniyle Dosya Masrafının İadesi İstemi Dilekçesi 
1265
 Banka Otomatik Fatura Ödeme Talimatı Nedeniyle Maddi Zararın Tazmini Dava Dilekçesi 
1265
 Banka Tarafından Haksız Olarak Kesilen Paranın İadesi Dilekçesi 
1266
 Bankanın Yapılandırma Yapmaması Nedeniyle Meydana Gelen Zarara İlişkin Tazminat Davası Dilekçesi 
1266
 Beyan Dilekçesi 
1266
 Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında Bilgi Vermesi Dilekçesi 
1267
 Bilgi Verilmesi Konusunda Hüküm Kurulmasına İlişkin Dava Dilekçesi 
1267
 Bilirkişi Raporu 
1267
 Cevap Dilekçesi 
1268
 Davanın İhbar Edilmesi Talebi Dilekçesi 
1268
 Delil Tespiti Dilekçesi 
1268
 Devre Tatil Sözleşmesinin Feshi ile Ödenen Paranın İadesi Talebi Dilekçesi 
1269
 Doğalgaz Tesisat Masraf İadesi İle İlgili (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Kararına İtiraz Dilekçesi) 
1269
 Dosya Masrafının İadesi Dilekçesi 
1269
 Düğün Fotoğraf ve Videolarının Kaybedilmesine Dayalı Tazminat Davası Dilekçesi 
1270
 Düğün Salonu Peşinatının İadesi İle İlgili (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Kararına İtiraz Dilekçesi) 
1270
 Edim İmkânsızlığı Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi 
1270
 Elektrik Kesintisi ve Düşük/Yüksek Voltaj Nedeni İle Evde Eşya Arızalanması İadesi İle İlgili (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Kararına İtiraz Dilekçesi) 
1271
 Eser Sözleşmelerinde Ayıplı ve Eksik İşler Bedelinin Tahsiline İlişkin Tazminat Dava Dilekçesi 
1271
 Fazla Elektrik Tüketim Bedeli İadesi İle İlgili (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Kararına İtiraz Dilekçesi) 
1271
 Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Cezai Şarta Bağlı Alacak Dava Dilekçesi 
1272
 Gecikmeden Dolayı Kira Kaybı Tazminatı Dava Dilekçesi 
1272
 Genel Haciz Yolu ile Yapılan Takibe İtirazın İptali Davası Dilekçesi 
1272
 Hayat Sigortasından Kaynaklanan Alacak Davası Dilekçesi 
1273
 İhtiyati Haciz Talebi Dilekçesi 
1273
 İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi 
1273
 İmalatçının Hukuki Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davası Dilekçesi 
1274
 İnternet Bankacılığı Dolandırıcılığı Nedeniyle Bankaya Açılan Tazminat Davası Dilekçesi 
1274
 İstinaf Dilekçesi 
1274
 İtirazın İptali Dava Dilekçesi 
1275
 İtirazın İptali Davası Dilekçesi (Tüketici Hukukundan Kaynaklanan) 
1275
 İtirazın İptali Davası Dilekçesi (Tüketici Mahkemesi) 
1275
 İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı Dava Dilekçesi 
1276
 İtirazın İptali ve İcra İnkâr Tazminatı Davası Dilekçesi 
1276
 Kampanyalı Satış Nedeniyle Verilmeyen Hediye Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
1276
 Kararın Kesinleştirilmesi, Harç ve Gider Avansının İadesi Talebi Dilekçesi 
1277
 Kargoda Zarar Gören Ürün Nedeni İle Zararın Tazmini İadesi İle İlgili (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Kararına İtiraz Dilekçesi) 
1277
 Kargonun Kaybolması Nedeni İle İlgili (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Kararına İtiraz Dilekçesi) 
1277
 Kasko Şirketine Karşı Açılan Maddi Tazminat Davası Dilekçesi 
1278
 Kayıp Kaçak Bedelinin İadesi Nedeniyle Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Dilekçesi 
1278
 Kefilin Banka Kredisine İlişkin İstirdat Davası Dilekçesi 
1278
 Kredi Kartı Aidatının İadesine İlişkin Tüketici Hakem Karar İptali Dilekçesi 
1279
 Kredi Sigorta Prim Bedeli İadesi İle İlgili (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Kararına İtiraz Dilekçesi) 
1279
 Kredi Taksitinin Ödenmemesi Nedeniyle Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Dava Dilekçesi 
1279
 Maaş Hesabına Koymuş Olduğu Blokenin Kaldırılması ve Bu Yolla Tahsil Edilen Paranın İadesi Talebi Dava Dilekçesi 
1280
 Maaş Promosyonun Ödenmesine İlişkin Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali Dava Dilekçesi 
1280
 Maddi Tazminat Davası Dilekçesi (Kısmi Dava) 
1280
 Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1281
 Menfi Tespit Dava Dilekçesi 
1281
 Muarazanın Men’i Dava Dilekçesi 
1281
 Sağlık Personeli Hatası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Dava Dilekçesi 
1282
 Sağlık Personelinin Hatasından Kaynaklanan Kalıcı Hasardan Dolayı Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1282
 Sağlık Personelinin Hatasından Kaynaklanan Maluliyet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1282
 Savunma Dilekçesi (Tüketici Mahkemesine) 
1283
 Sigorta Şirketine Karşı Açılacak Tazminat Davası Dilekçesi 
1283
 Sözleşmenin Feshi ve Satış Bedelinin İadesi Dava Dilekçesi 
1283
 Su Borcunun Olmadığını Tespiti Dilekçesi 
1284
 Tamir Masrafları ile İlgili Maddi Hasar Davası Dilekçesi 
1284
 Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi 
1284
 TOKİ Kapıcı Daire Satış Bedeli İadesi İle İlgili (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı Kararına İtiraz Dilekçesi) 
1285
 Trafik Kazası Nedeniyle Araçta Meydana Gelen Maddi Hasarın Tazmini Dilekçesi 
1285
 Tüketici Hakem Heyeti Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi 
1285
 Tüketici Hakem Heyeti Kararının İptali ve Haksız Tahsil Edilen Paranın Ödenmesi Talebi Dilekçesi 
1286
 Tüketici Hakem Heyeti Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
1286
 Tüketici Hakem Karar İptali (Banka Tarafından Açılan Kredi Kartı Nedenli) Dava Dilekçesi 
1286
 Tüketici Kredisi Borç Miktarının Tespiti Dilekçesi 
1287
 Tüketicinin Kullanmış Olduğu Kredi Sebebiyle Mirasçıların Borçlu Olmadıklarının Tespiti Dava Dilekçesi 
1287
 Uzuv Kaybı ve Cismani Zarar Nedeniyle Madde ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi 
1287
 Vekile Bilgi Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1288
 Yanlış Tedavi Sonucu Tazminat Davası Dilekçesi 
1288
 Yapılandırma Masrafının İadesi Talebine İlişkin Dava Dilekçesi 
1288
 Yükleniciden Temlik ile Satın Alınan Taşınmaz ile İlgili Tapu İptali ve Tescil 
1289
UZMAN GÖRÜŞÜ 
1291
 Uzman Görüşü 
1291
 Uzman Görüşü 
1291
 Uzman Görüşü 
1292
 Uzman Görüşü (Tebligat Hukuku İle İlgili) 
1292
VERGİ MAHKEMESİ 
1293
 Emlak Vergi Artışı Kararının İptali Dava Dilekçesi 
1293
 Emlak Vergisi Dava Dilekçesi 
1293
 Emlak Vergisine İlişkin Kararın İptali Dava Dilekçesi 
1293
 Fatura Düzenlenmemesi Nedeniyle Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının İptali Dava Dilekçesi 
1294
 İdare Tarafından Gönderilen Ödeme Emrinin İptali Dava Dilekçesi 
1294
 İdari Para Cezasının İadesi Talebi Dilekçesi 
1294
 İptal Davası Dilekçesi (Ödeme Emri Tebligatının Usulsüz Olduğunun Tespiti ve Neticeten Hukuka Aykırı Olan Takibin İptali İle Yürütmenin Durdurulması) 
1295
 İptal Davası Dilekçesi (Ödeme Emrinin İptali) 
1295
 Ödeme Emrinin İptali – YÖK Bursu, Harç Kredisi ve Gecikme Cezası Dava Dilekçesi 
1295
 Ödeme Emrinin İptali Dava Dilekçesi 
1296
 Ödeme Emrinin İptali Dava Dilekçesi 
1296
 Ödeme Emrinin İptali Dava Dilekçesi 
1296
 Ödeme Emrinin İptali Davası Dilekçesi 
1297
 Ödeme Emrinin İptali Davası Dilekçesi 
1297
 Ödeme Emrinin İptali Dilekçesi 
1297
 Ödeme Emrinin İptali Talebi Dilekçesi 
1298
 Ödeme Emrinin İptali Talebi Dilekçesi 
1298
 Özel Usulsüzlük Cezasının İptali Dava Dilekçesi 
1298
 Savunma Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi 
1299
 Stopajın İadesi Dilekçesi 
1299
 Vergi Cezasının İptali Dava Dilekçesi 
1299
 Vergi ve Vergi Cezasının Kaldırılması Talebi Dilekçesi 
1300
 Zamanaşımına Uğrayan Borca Karşı Düzenlenen Ödeme Emrinin İptali Dilekçesi 
1300
YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 
1301
 Ceza Dairesi Tarafından Verilen Karardan Bir Suret Alabilmek İçin Verilecek Dilekçe 
1301
 Dosya İnceleme İstemi Dilekçesi 
1301
 Fotokopi İstemi Dilekçesi 
1301
 İtiraz Dilekçesi 
1302
 İtiraz Dilekçesi Üzerine Verilen Karardan Bir Suret Alabilmek İçin Verilecek Dilekçe 
1302
 İtiraz/Karar Düzeltme Dilekçesi 
1302
 Kanun Yararına Bozma Talebinin Reddine Dair Karara Karşı İtiraz Edilmesi Talebine İlişkin Dilekçe 
1303
 Öncelikli İnceleme İstemi –Uzun Süreden Beri Tutuklu Olması Nedeni ile– 
1303
 Siyasi Parti Üyeliğinden İstifa Dilekçesi 
1303
 Tasdikli Fotokopi İstemi Dilekçesi 
1304
 Tebliğnameden Bir Suret Alabilmek İçin Verilecek Dilekçe 
1304
YARGITAY DAİRELERİ 
1305
 Direnme Kararına Karşı Temyiz Dilekçesi 
1305
 Duruşmadan Vazgeçip Dosya Üzerinden Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi 
1305
 Ek Temyiz Dilekçesi (Ceza) 
1305
 Ek Temyiz Dilekçesi (Hukuk) 
1306
 Hâkimin Hukuki Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi 
1306
 İcranın Geri Bırakılması Kararı ile İlgili Üst Yazı 
1306
 İcranın Geri Bırakılması Kararı Verilmesi Talep Dilekçesi 
1307
 İlam Suret Harcı Yatırma ve İlamdan Suret Alma Talebi Dilekçesi 
1307
 Karar Düzeltme Dilekçesi 
1307
 Karar Düzeltme Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi 
1308
 Katılma Yolu ile Temyiz Dilekçesi 
1308
 Mehil Vesikasının Sunulması ve Tehiri İcra Talebi Dilekçesi 
1308
 Önceden Temin Edilemeyen Belgelerin Sunulması Dilekçesi 
1309
 Tebliğnameye Cevap Dilekçesi 
1309
 Tehiri İcra Kararı Verilmesi İstemi Dilekçesi 
1309
 Temyiz Dilekçesi 
1310
 Temyiz Dilekçesi 
1310
 Temyiz Dilekçesi 
1310
 Temyiz Dilekçesi (Silahlı Örgüte Üye Olmak) 
1311
 Temyize Ek Beyan Dilekçesi 
1311