V. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı 27–28 Ağustos 2021 Prof. Dr. Mehmet Refik Korkusuz, Prof. Dr. Hakan Hakeri, Cahid Doğan  - Kitap

V. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı

27–28 Ağustos 2021

1. Baskı, 
Aralık 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
613
Barkod:
9786258038729
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
419,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bioconstitution, Prof. Dr. João Carlos LOUREIRO, University of Coimbra, Institute for Legal Research (UCILeR), SPAIN
.
Wann beginnt menschliches Leben? Zur Notwendigkeit einer Neubestimmung nach dem Berliner Zwillingsfall, Dr. Theresa SCHWEIGER, Ludwig–Maximilians–Universität, GERMANY
.
The Relationship of Sociology to Medical Law, Dr. Gacem FATIHA, Algiers University, ALGERIA
.
Civil liability for medical errors in Algerian legislation, Prof. Dr. Aissa MAIZA, Djelfa Ziane Achour University, Law Faculty, ALGERIA
.
The Doctor's Criminal Responsibility Under Algerian Legislation, Dr. Naouri Abderrahmane – Dr. Daoud Mansour, Djelfa Ziane Achour University, Law Faculty, ALGERIA
.
Medical Negligence Law and Practice in the UK Barrister, Muhammad Abu Baker Sıddıque MOLLA, LONDON
.
Boundaries of Informed Consent, Av. E. Neval YILMAZ, MD, PhD, LLM, TURKEY
.
Inconsistencies in the Polish medical law, Dr. Adam GORSKI, Jagiellonian University Kraków, POLAND
.
Problems of Transplantation Law in Ukraine, Dr. hab. Nataliia KVIT, Iwan Franko National University, Lemberg, UKRAINE
.
The Recent Practice of the Constitutional Court of Serbia Concerning Organ Transplantation, Dr. Hajrija MUJOVIC, Institute of Social Sciences, Belgrad, SERBIA
.
Organ Transplantation in Pakistan Law, Abdulsamad MEMON, Gov. Sindh Law College, Hyderbad, PAKISTAN
.
The Covid–19, Equal Treatment and Non–Discrimination, Prof. Dr. Hadi SHALLUF, Former ICC Member Zaytuna University, Law Faculty, LIBYA
.
How the Pandemic Affect Language Justice, Dr. Ahmet ELSAYED, Indipendent Researcher, President and CEO of American Inter and Research Services – Multii–Services
.
Covid 19 Vaccines and Legal Liability for Compensation for Damages Resulting from Medical Experiments on the Human Body, Prof. Dr. Abd El Hamid Mohamed Abd El HAMID HUSSEIN, University of Beni Suef, EGYPT
.
Triage During the Pandemic and Legal Status, Prof. Dr. María José BRAVO BOSCH, University of Vigo, SPAIN
.
Liability for Vaccine–Caused Damages Under German Law, Dr. iur. Dr. med. Adem KOYUNCU, Lawyer and Medical Doctor; Partner of Covington & Burling LLP, GERMANY
.
Covid 19 Vaccine Between the Right to Respect Private Life and Mandatory Laws, Soumia CHAKRI, Setif University Law Faculty, ALGERIA
.
The Right to COVID–19 Vaccination and the Right to Freedom of Movement: Ratio and Risks, Assoc. Prof. Dr. Viktoriia VALAKH, UKRAINE
.
Legal Challenges in Safeguarding Public Health During a Pandemic in the context of art 35 of Charter of Fundamental Rights of European Union, Dr. Maria PETROVA DIMITROVA, Sofia university, Law Faculty, BULGARIA
.
İnsan Hakları ve Tıp Hukuku–Human Rıghts And Medıcal Law, Oturum Başkanı–Chair Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR
.
Anayasal Bir Hak Olarak Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı, Doç. Dr. Hamide BAĞÇEÇİ
.
Ötanazi ve Hastanın Kendi Geleceğini Belirleme Hakkı Arasındaki İlişki, Dr. Öğr. Üyesi Vakkas Korhan YEĞRİM
.
Tedaviyi Reddetme Hakkı Kapsamında Covid–19 Aşısının Reddi ve Aşının Reddi Halinde Kişilere Uygulanacak Kısıtlamalar Meselesi: AİHM Solomakhinv Ukrayna ve Vavřička ve Diğerleri v Çek Cumhuriyeti Kararları, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burcu AKBABA
.
Bilirkişilik ve Ön Alan Soruşturması –Legal Expertıse And Pre–Crıme Investıgatıon, Oturum Başkanı–Chair Av. Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ
.
Tıbbi Uygulama Hatalarında Bilirkişilik ve Uzman Mütalaasının Önemi ve Zorlukları, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
.
Önalan Soruşturması Kapsamında Hastanın Dijital Takibi, Öğr. Gör. İmge KUZGUN
.
Hukuki Sorumluluk, Oturum Başkanı–Chair Prof. Dr. Murat DOĞAN
.
Konsültasyon Kavramı ve Konsültan Hekim ile Müdavi Hekim ve Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği, Doç. Dr. Tuba AKÇURA KARAMAN
.
Sağlık Turizmi ve Tazminat Hukuku Açısından Olası Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Av. Yunus Can KIR– Av. Serenay AĞIN
.
Estetik Uygulamalar, Oturum Başkanı–Chair Prof. Dr. Çağlar ÖZEL
.
Cerrahi Olmayan Kozmetik Uygulamalarda Hukuki Sorunlar, Prof. Dr. Ülker GÜL
.
Estetik Tıp Hukukunda Hukukî Sorumluluk, Prof. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMİR
.
Ürün ve İlaç Hukuku –Oturum Başkanı–Chair Prof. Dr. Serkan ÇINARLI
.
Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Kapsamında İlaç Üreticisinin Sorumluluğu, Prof. Dr. Murat DOĞAN – Doç. Dr. iur. Sinan OKUR
.
İlaç Patenti Sahibinin İlacın Neden Olduğu Zarardan Doğan Hukuki Sorumluluğu, Doç. Dr. Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR – Prof. Dr. Çağlar ÖZEL
.
Uluslararası Sağlık Hukuku Kapsamında Güvenli Gıdaya Erişim, Dr. Öğr. Üyesi Sezercan BEKTAŞ
.
Karşılaştırmalı Hukukta Tıp Hukuku–Medıcal Law In Comparatıve Law, Oturum Başkanı–Chair Dr. Öğr. Üyesi Zafer İÇER
.
Azerbaycan' da Tıp Hukuku Uygulamaları, Av. Aygun Aliyeva, Azerbaycan Bilimler Akademisi, AZERBAYCAN
.
İran'da Hekimlerin Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan Hukuki ve Cezai Mesuliyeti , Av. Forough Amirabedin, Tebriz University, İran
.
Hasta Hakları, Oturum Başkanı–Chair Prof. Dr. Ülker GÜL
.
Türkiye'nin Sağlık Sistemi ve Genel Sağlık Sistemine Yeniden Bakış (Revıew Of Turkey's Health System And General Health Insurance System), Prof. Dr. Refik KORKUSUZ– Av. Dr. Mustafa Halit KORKUSUZ
.
Uluslararası Bildirgelerde Hasta Hakları, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ŞİMŞEK
.
Tıp Ceza Hukuku, Oturum Başkanı–Chair Prof. Dr. Faruk BİLİR
.
Tıbbi Müdahalede Özen ve Dikkat Yükümlülüğünün Önemi, Dr. Ceyda ÜMİT
.
Hekim ve Eczacıların Muayene ve Reçeteler Nedeniyle Cezai Sorumlulukları, Dr. Mustafa ATALAN
.
Tıp Hukukunda Yapay Zekâ ve Cezai Sorumluluk, Dr. Öğr. Üyesi Zafer İÇER
.
Kişisel Sağlık Verileri, Oturum Başkanı–Chair Prof. Dr. Murat AYDOĞDU
.
Alanında Kişisel Verilerle İlgili Kurul Kararları, Prof. Dr. Faruk BİLİR
.
Eczacılar Açısından Kişisel Verilerin Korunması Yükümlülüğü ve İhlalinin Sonuçları, Ecz. Hukukçu İbrahim ANKARA
.
Hekimin Sır Saklama Yükümlülüğü ile Suçu Bildirmeme Suçu Arasındaki İlişki, Ar. Gör. Uğur AŞKIN
.
Özelik Arz Eden Tıbbi Müdahaleler, Oturum Başkanı–Chair Prof. Dr. Mine AKKAN
.
"Geleneksel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarının Hukuki Boyutu", Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR–Av. Aysun CELE
.
Etik ve Hukuk Bakış Açısıyla üremeye Yardımcı Teknoloji Uygulamalarının Farklı Bir Boyutu: Ölüm Sonrası Üreme Amacıyla Yumurta, Sperm ve Embriyo Kullanımı, Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai KÖKEN –Dr. Öğr. Üyesi Özgür KIRAN
.
Yapay Dölleme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Bu Sözleşmeden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk, Av. Mehmet ÖGET
.
Down Sendromunun Gebelik Sürecinde Tespit Edilmesinde Hekim Yükümlülük ve Sorumlulukları, Av. Gülce CANDEMİR
Yorumlar