Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Göstergebilim Uygulamaları
Metinleri – Görselleri – Sanay Yapıtlarını ve Olayları Okuma
Eylül 2020 / 3. Baskı / 288 Syf.
Fiyatı: 35.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Aralık2017 30.50 TL 19.90 TL (%35) Sepete Ekle
 1. Temmuz2016 23.00 TL 9.90 TL (%57) Sepete Ekle
   

Bu kitap, geleneksel metin okuma yöntemlerinin tamamıyla dışında kalan göstergebilimsel yöntemle metinleri, görselleri, sanat yapıtını ve olayları derinlemesine çözümlemesiyle ilgilenen okuyuculara yönelik olarak hazır-lanmıştır. Dolayısıyla kitap bu yönüyle çağdaş bir göstergebilimsel çözümleme yöntemi sunmaktadır. Hem kuram hem de uygulamayı bir araya getirmesi açısından da alanda ilk çalışmadır. Temel ve ileri seviyede, masaldan görsellere, sanat yapıtına ve sloganlara varıncaya kadar farklı alanlarda okuyucunun kolayca anlayabileceği ve uygulayabileceği biçimde çok sayıda çözümleme örnekleri sunmaktadır.

Bireyin yaşamı göstergelerle kuşatıldığı için bu göstergelerin tamamının insan davranışı ve psikolojisi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yaratılan bu etkiyle bireyde gerçekte istenilen yönde bir algı oluşturulması hedeflenmektedir. Örneğin reklamların, gazete ve üniversite sloganlarının ve insanların kullandıkları simgelerin arkasında yatan gizli bir anlam ve yönlendirme çabası sözkonusudur. İşte bu çalışmanın amacı gizli olan bu anlamı ve yönlendirmeyi ortaya çıkararak okuyucuyla paylaşmak ve özgün bir bakış açısı getirmektir.

Bu çalışmada, göstergebilimsel kuram, bununla ilgili temel kavramlar ve çözüm-leme yöntemleri gereksiz ayrıntılara girmeden okuyucunun anlayacağı biçimde sunulmaya özen gösterilmiştir.

Alana özgü güncel ve geniş kaynakçası ve farklı alanları kapsayan zengin çözüm-leme örnekleriyle bu kitap, gerek araştırmacılara gerekse öğretim elemanlarına ve öğrencilere önemli katkılar sunmayı hedefliyor.

Kitap, İletişim, Eğitim ve Güzel Sanatlar Fakültelerinde, Türk Dili Edebiyatı, Dilbilim, Çeviribilim, Grafik Tasarım, Edebiyat, Mütercim -Tercümanlık ve Sanat Tarihi ve Resim bölümlerindeki lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ve öğretim elemanlarına katkı sağlayacak niteliktedir.

Konu Başlıkları
Genel Göstergebilim, Temel Göstergebilimsel Yaklaşımlar
Göstergebilimin Alanları
Gösterge ve Gösterge Çeşitleri
Göstergebilimin Nesnesi
Gösteren–Gösterilen, Göstergenin Değişebilirliği
Göstergebilimsel Çözümleme Türleri
Göstergebilim Uygulamaları
Söylem Çözümlemesi, Anlatı Çözümlemesi
Hitabe Çözümlemesi, Öykü Çözümlemesi
Reklam Çözümlemesi, Sloganların Çözümlenmesi
Sloganın Kökeni ve İşlevleri
Sanat Yapıtının Çözümlemesi
Barkod: 9789750260674
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 288
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskının İçeriği Konusunda Okuyucuyu Bilgilendirme  7
Önsöz  9
I. BÖLÜM:
GENEL GÖSTERGEBİLİM
1.1. TEMEL GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR VE ÇAĞDAŞ GÖSTERGEBİLİM  27
1.2. CH. S. PEIRCE VE F. DE SAUSSURE’ÜN YAKLAŞIMLARI  28
1.3. HANGİ GÖSTERGEBİLİM? A.–J. GREIMAS VE ÖTEKİLER  31
1.4. SEMİYOLOJİ / SEMİYOTİK / DİLBİLİMLERİ  35
1.5. GÖSTERGEBİLİMİN NESNESİ  40
1.6. GÖSTERGEBİLİMİN ALANLARI  43
1.7. SONUÇ  48
Kaynakça  50
II. BÖLÜM:
GÖSTERGE VE
GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
2.1. GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMEYE GİRİŞ  55
2.2. GÖSTERGE VE GÖSTERGE ÇEŞİTLERİ  59
2.3. SAUSSURE’E GÖRE GÖSTERGE VE BİLEŞENLERİ  65
2.3.1. Dilsel Göstergesinin Özellikleri  66
2.3.1.1. Gösterilen/Gösteren  67
2.3.1.2. Gösteren ve Gösterilenin Değişmesi  71
2.3.2. İçerik ve Anlatım  73
2.3.2.1. İçeriğin Tözü (Anlambirimler)  74
2.3.2.2. İçeriğin Biçimi (Anlambirimlerin Düzenlenmesi)  75
2.3.2.3. Anlatımın Tözü (Sesin Hammaddesi)  75
III. BÖLÜM:
GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME TÜRLERİ
3.1. SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ  80
3.2. ANLATI ÇÖZÜMLEMESİ  80
3.3. TEMEL YAPI (MANTIKSAL–ANLAMSAL YAPI) ÇÖZÜMLEMESİ  86
3.4. GÖSTERGEBİLİMSEL DÖRTGEN  87
IV. BÖLÜM:
GÖSTERGELERİN ANLAMLANDIRILMASI
4.1. DÜZANLAM  95
4.2. YANANLAM  96
4.3. GÖSTERGELERİN ANLAMLANDIRILMA BİÇİMLERİ  97
4.3.1. Dizisel Boyut  99
4.3.2. Dizimsel Boyut  99
4.3.3. Düzgüler  100
V. BÖLÜM:
GÖSTERGEBİLİM UYGULAMALARI
5.1. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÖYKÜ ÇÖZÜMLEMESİ  105
5.1.1. “Hızır” Adlı Bir Masalın Göstergebilimsel Çözümlenmesi  105
5.1.2. Yaptırım  107
5.1.3. Eyletim  111
5.1.4. Edinç  112
5.1.5. Edim  113
5.1.6. Sonuç  114
5.2. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN HİTABE ÇÖZÜMLEMESİ  115
5.2.1. Gençliğe Hitabe’nin Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi  115
5.2.1.1. Göstergebilimsel Çözümleme  116
5.2.1.2. Gençliğe Hitabe’nin Göstergebilimsel Dörtgeni  118
5.2.1.3. Hitabenin Eyleyen Örnekçesi  120
5.2.1.4. Göstergebilimsel Dörtgenin Uygulanması  122
5.2.1.5. Sonuç  131
Kaynakça  134
5.3. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN REKLAM ÇÖZÜMLEMESİ  135
5.3.1. Göstergebilimsel Açıdan Reklam  135
5.3.1.1. Reklamın Dili, Gücü ve Etkileri  137
5.3.1.2. Reklamsal Gösterge ve Gönderge  141
5.3.1.3. Sonuç  144
Kaynakça  145
5.3.2. Göstergebilimsel Açıdan Reklam Çözümlenmesi: “14 Şubat Sevgililer Günü”  146
5.3.2.1. Sevgililer Günüyle İlgili Reklamın Çözümlemesi  150
5.3.2.2. Şifrelenmemiş Görüntüsel İleti  151
5.3.2.3. Şifrelenmiş Görüntüsel İleti  152
5.3.2.4. Dilsel Bileşen  160
5.3.2.5. Sonuç  162
Kaynakça  164
5.4. AKADEMİK SLOGANLARIN GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ  166
5.4.1. Genel Gözlemler  166
5.4.2. Devlet Üniversitelerin Kullandığı Slogan ve Amblemler  169
5.4.3. Vakıf Üniversitelerinin Kullandığı Amblem ve Sloganlar  170
5.4.4. Bütüncenin Genel Özellikleri  171
5.4.5. Sloganların Göstergebilimsel Okunması  171
5.4.5.1. Birinci Kesitleme  172
5.4.5.2. İkinci Kesitleme  174
5.4.5.3. Üçüncü Kesitleme  176
5.4.5.4. Dördüncü Kesitleme  177
5.4.6. Sloganlarda Kullanılan Renklerin İşlevleri  177
5.4.7. Kullanılan Yazı Biçimlerinin İncelenmesi  178
5.4.8. Sonuç  179
Kaynakça  182
5.5. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN BİR OTOMOBİL REKLAMININ İNCELEMESİ  184
5.5.1. Reklamın Çözümlenmesi  185
5.5.1.1. Şifrelenmemiş Görüntüsel İleti  188
5.5.1.2. Şifrelenmiş Görüntüsel İleti  189
5.5.1.3. Dilsel İleti  194
5.5.1.4. Sonuç  196
Kaynakça  198
5.6. TÜRKİYE’DE YAZILI BASIN SLOGANLARININ İNCELENMESİ  200
5.6.1. Giriş  203
5.6.2. Yazılı Basın Sloganları  207
5.6.3. Bütüncenin Özellikleri  210
5.6.4. Sloganların Çözümlenmesi  211
5.6.4.1. Birinci Kesitleme  212
5.6.4.2. İkinci Kesitleme  215
5.6.4.3. Üçüncü Kesitleme  216
5.6.4.4. Dördüncü Kesitleme  221
5.6.5. Renklerin İşlevleri  224
5.6.6. Sonuç Olarak  225
Kaynakça  228
5.7. SANAT YAPITININ GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELENMESİ  230
5.7.1. Doğrulama Ulamı Bağlamında Sanat Yapıtında Doğru ya da Yanlış  230
5.7.2. Genel Gözlemler  230
5.7.3. Göstergebilim ve Sanat  232
5.7.4. Sanat ve Gerçeklik  244
5.7.5. Soyut Anlatım ve Resim Bağlamında Doğru ve Yanlış  247
5.7.6. Sonuç  254
Kaynakça  255
5.8. SLOGAN: YÖNLENDİRME–YÖNLENDİRİLME VE HOMO MANİPULUS  256
5.8.1. Giriş  256
5.8.2. Sloganın Kökeni, Anlamı ve Özellikleri  257
5.8.3. Sloganın İşlevleri  260
5.8.4. Sloganın Amacı  263
5.8.5. Sonuç  264
Kaynakça  267
Ekler  269
Genel Kaynakça  275
Kavramlar Dizini  285
 


Caner Kerimoğlu
Ocak 2020
44.00 TL
Sepete Ekle
Erdoğan Boz
Kasım 2020
32.20 TL
Sepete Ekle
Hatice Fırat
Kasım 2020
22.00 TL
Sepete Ekle
Erdoğan Boz
Ekim 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskının İçeriği Konusunda Okuyucuyu Bilgilendirme  7
Önsöz  9
I. BÖLÜM:
GENEL GÖSTERGEBİLİM
1.1. TEMEL GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLAR VE ÇAĞDAŞ GÖSTERGEBİLİM  27
1.2. CH. S. PEIRCE VE F. DE SAUSSURE’ÜN YAKLAŞIMLARI  28
1.3. HANGİ GÖSTERGEBİLİM? A.–J. GREIMAS VE ÖTEKİLER  31
1.4. SEMİYOLOJİ / SEMİYOTİK / DİLBİLİMLERİ  35
1.5. GÖSTERGEBİLİMİN NESNESİ  40
1.6. GÖSTERGEBİLİMİN ALANLARI  43
1.7. SONUÇ  48
Kaynakça  50
II. BÖLÜM:
GÖSTERGE VE
GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME
2.1. GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMEYE GİRİŞ  55
2.2. GÖSTERGE VE GÖSTERGE ÇEŞİTLERİ  59
2.3. SAUSSURE’E GÖRE GÖSTERGE VE BİLEŞENLERİ  65
2.3.1. Dilsel Göstergesinin Özellikleri  66
2.3.1.1. Gösterilen/Gösteren  67
2.3.1.2. Gösteren ve Gösterilenin Değişmesi  71
2.3.2. İçerik ve Anlatım  73
2.3.2.1. İçeriğin Tözü (Anlambirimler)  74
2.3.2.2. İçeriğin Biçimi (Anlambirimlerin Düzenlenmesi)  75
2.3.2.3. Anlatımın Tözü (Sesin Hammaddesi)  75
III. BÖLÜM:
GÖSTERGEBİLİMSEL ÇÖZÜMLEME TÜRLERİ
3.1. SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ  80
3.2. ANLATI ÇÖZÜMLEMESİ  80
3.3. TEMEL YAPI (MANTIKSAL–ANLAMSAL YAPI) ÇÖZÜMLEMESİ  86
3.4. GÖSTERGEBİLİMSEL DÖRTGEN  87
IV. BÖLÜM:
GÖSTERGELERİN ANLAMLANDIRILMASI
4.1. DÜZANLAM  95
4.2. YANANLAM  96
4.3. GÖSTERGELERİN ANLAMLANDIRILMA BİÇİMLERİ  97
4.3.1. Dizisel Boyut  99
4.3.2. Dizimsel Boyut  99
4.3.3. Düzgüler  100
V. BÖLÜM:
GÖSTERGEBİLİM UYGULAMALARI
5.1. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN ÖYKÜ ÇÖZÜMLEMESİ  105
5.1.1. “Hızır” Adlı Bir Masalın Göstergebilimsel Çözümlenmesi  105
5.1.2. Yaptırım  107
5.1.3. Eyletim  111
5.1.4. Edinç  112
5.1.5. Edim  113
5.1.6. Sonuç  114
5.2. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN HİTABE ÇÖZÜMLEMESİ  115
5.2.1. Gençliğe Hitabe’nin Göstergebilimsel Açıdan Çözümlenmesi  115
5.2.1.1. Göstergebilimsel Çözümleme  116
5.2.1.2. Gençliğe Hitabe’nin Göstergebilimsel Dörtgeni  118
5.2.1.3. Hitabenin Eyleyen Örnekçesi  120
5.2.1.4. Göstergebilimsel Dörtgenin Uygulanması  122
5.2.1.5. Sonuç  131
Kaynakça  134
5.3. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN REKLAM ÇÖZÜMLEMESİ  135
5.3.1. Göstergebilimsel Açıdan Reklam  135
5.3.1.1. Reklamın Dili, Gücü ve Etkileri  137
5.3.1.2. Reklamsal Gösterge ve Gönderge  141
5.3.1.3. Sonuç  144
Kaynakça  145
5.3.2. Göstergebilimsel Açıdan Reklam Çözümlenmesi: “14 Şubat Sevgililer Günü”  146
5.3.2.1. Sevgililer Günüyle İlgili Reklamın Çözümlemesi  150
5.3.2.2. Şifrelenmemiş Görüntüsel İleti  151
5.3.2.3. Şifrelenmiş Görüntüsel İleti  152
5.3.2.4. Dilsel Bileşen  160
5.3.2.5. Sonuç  162
Kaynakça  164
5.4. AKADEMİK SLOGANLARIN GÖSTERGEBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ  166
5.4.1. Genel Gözlemler  166
5.4.2. Devlet Üniversitelerin Kullandığı Slogan ve Amblemler  169
5.4.3. Vakıf Üniversitelerinin Kullandığı Amblem ve Sloganlar  170
5.4.4. Bütüncenin Genel Özellikleri  171
5.4.5. Sloganların Göstergebilimsel Okunması  171
5.4.5.1. Birinci Kesitleme  172
5.4.5.2. İkinci Kesitleme  174
5.4.5.3. Üçüncü Kesitleme  176
5.4.5.4. Dördüncü Kesitleme  177
5.4.6. Sloganlarda Kullanılan Renklerin İşlevleri  177
5.4.7. Kullanılan Yazı Biçimlerinin İncelenmesi  178
5.4.8. Sonuç  179
Kaynakça  182
5.5. GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN BİR OTOMOBİL REKLAMININ İNCELEMESİ  184
5.5.1. Reklamın Çözümlenmesi  185
5.5.1.1. Şifrelenmemiş Görüntüsel İleti  188
5.5.1.2. Şifrelenmiş Görüntüsel İleti  189
5.5.1.3. Dilsel İleti  194
5.5.1.4. Sonuç  196
Kaynakça  198
5.6. TÜRKİYE’DE YAZILI BASIN SLOGANLARININ İNCELENMESİ  200
5.6.1. Giriş  203
5.6.2. Yazılı Basın Sloganları  207
5.6.3. Bütüncenin Özellikleri  210
5.6.4. Sloganların Çözümlenmesi  211
5.6.4.1. Birinci Kesitleme  212
5.6.4.2. İkinci Kesitleme  215
5.6.4.3. Üçüncü Kesitleme  216
5.6.4.4. Dördüncü Kesitleme  221
5.6.5. Renklerin İşlevleri  224
5.6.6. Sonuç Olarak  225
Kaynakça  228
5.7. SANAT YAPITININ GÖSTERGEBİLİMSEL İNCELENMESİ  230
5.7.1. Doğrulama Ulamı Bağlamında Sanat Yapıtında Doğru ya da Yanlış  230
5.7.2. Genel Gözlemler  230
5.7.3. Göstergebilim ve Sanat  232
5.7.4. Sanat ve Gerçeklik  244
5.7.5. Soyut Anlatım ve Resim Bağlamında Doğru ve Yanlış  247
5.7.6. Sonuç  254
Kaynakça  255
5.8. SLOGAN: YÖNLENDİRME–YÖNLENDİRİLME VE HOMO MANİPULUS  256
5.8.1. Giriş  256
5.8.2. Sloganın Kökeni, Anlamı ve Özellikleri  257
5.8.3. Sloganın İşlevleri  260
5.8.4. Sloganın Amacı  263
5.8.5. Sonuç  264
Kaynakça  267
Ekler  269
Genel Kaynakça  275
Kavramlar Dizini  285
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021