Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Disiplinler Arası Yaklaşım
Ekim 2016 / 1. Baskı / 124 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tüketicinin Korunması Hukuku günümüzde yoğun uygulaması bulunan ve giderek artan sayıda hukuki uyuşmazlığın ortaya çıktığı bir alandır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 18 yıldan uzun bir süre yürürlükte kalmış ancak tüketici işlemleri ve bunlardan doğan hukuki uyuşmazlıkların sayılarının artması, teknolojik gelişmeler, Avrupa Birliği mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan ihtiyaçlar gibi gerekçeler mevzuat değişikliğini de beraberinde getirmiştir. Bunun sonucunda, 6502 sayılı (yeni) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 28 Kasım 2013'te Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun, Tüketicinin Korunması Hukuku alanında pek çok yenilik getirdiği gibi mevcut önemli kavramlarda değişiklikler de öngörmüştür. Bu yenilik ile değişikliklerin değerlendirilmesi ve bilimsel bir bakış açısıyla incelenmesi amacıyla, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından bir sempozyum düzenlenmiştir.

Sempozyum kapsamında; Tüketicinin Korunması Hukuku'nun kesiştiği diğer özel hukuk alanları olan Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve Medenî Usûl Hukuku alanlarında düzenlenen üç oturumda, konunun uzmanı akademisyenler ve uygulamacılar tarafından tüketici işlemi, ayıptan sorumluluk, elektronik sözleşmeler, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un ticari iş ve ticari dava kavramlarına etkisi, tüketici hakem heyetleri, Tüketicinin Korunması Hukuku'nda belirsiz alacak davası gibi önemli başlıklar ele alınarak değerlendirilmiştir. Sempozyumdaki değerli bilgi ve görüşlerin kalıcı olması amacıyla, sunumların elinizdeki kitaba dönüştürülmesi yoluna gidilmiştir.

Konu Başlıkları
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Tüketici İşlemi ve Uygulanması, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal
TKHK ve TBK Hükümleri Çerçevesinde Ayıptan Sorumluluk Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Emre Gökyayla
TKHK Çerçevesinde Elektronik Sözleşmeler, Yrd. Doç. Dr. Özge Uzun Kazmacı
TKHK ve Uygulamasındaki Sorunlar, Av. Hakan Tokbaş
6502 Sayılı TKHK'nın Ticari İşe ve Ticari Davaya Etkisi (I), Yrd. Doç. Dr. Levent Biçer
6502 Sayılı TKHK'nın Ticari İşe ve Ticari Davaya Etkisi (Iı), Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un Kıymetli Evrak Hukukuna Yansımaları, Yrd. Doç. Dr. Esra Hamamcıoğlu
Tüketici Hukukunda Saldırgan Satış Yöntemleri, Yrd. Doç. Dr. Argun Karamanlıoğlu
Tüketici Hakem Heyetlerinin İşleyişi ve Uygulama Sorunları, M.A. Av. Oya Şahin Mccarthy
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Uygulamaya Yansıması, Hakim Ahmet Yıldırım
Belirsiz Alacak Davasının Tüketici Hukukunda Gösterdiği Özellikler, Yrd. Doç. Dr. Evrim Erişir
Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası ve İtiraz Yolu (4077 Sayılı TKHK İle 6502 Sayılı TKHK'nın Karşılaştırılması), Yrd. Doç. Dr. M. Ertan Yardım
Barkod: 9789750239816
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 124
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL’ın Açılış Konuşması  9
BİRİNCİ OTURUM  
MEDENİ HUKUK OTURUMU  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz ASLAN  
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİ VE UYGULANMASI  
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL  11
TKHK VE TBK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE AYIPTAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA  21
TKHK ÇERÇEVESİNDE ELEKTRONİK SÖZLEŞMELER  
Yrd. Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI  27
TKHK VE UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR  
Av. Hakan TOKBAŞ  33
İKİNCİ OTURUM  
TİCARET HUKUKU OTURUMU  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ  
6502 SAYILI TKHK’NIN TİCARİ İŞE VE TİCARİ DAVAYA ETKİSİ (I)  
Yrd. Doç. Dr. Levent BİÇER  43
6502 SAYILI TKHK’NIN TİCARİ İŞE VE TİCARİ DAVAYA ETKİSİ (II)  
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR  49
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA YANSIMALARI  
Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU  57
TÜKETİCİ HUKUKUNDA SALDIRGAN SATIŞ YÖNTEMLERİ  
Yrd. Doç. Dr. Argun KARAMANLIOĞLU  65
ÜÇÜNCÜ OTURUM  
USUL HUKUKU OTURUMU  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ  
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN İŞLEYİŞİ VE UYGULAMA SORUNLARI  
M.A. Av. Oya ŞAHİN MCCARTHY  73
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMAYA YANSIMASI  
Hakim Ahmet YILDIRIM  87
BELİRSİZ ALACAK DAVASININ TÜKETİCİ HUKUKUNDA GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER  
Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR  97
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI VE İTİRAZ YOLU  
(4077 SAYILI TKHK İLE 6502 SAYILI TKHK’NIN KARŞILAŞTIRILMASI)  
Yrd. Doç. Dr. M. Ertan YARDIM  105
 


Necdet Basa ...
Haziran 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
Necdet Basa ...
Haziran 2020

Salgın nedeniyle temin edilememektedir.
Ayşe Kübra Altıparmak
Haziran 2020
40.00 TL
Sepete Ekle
M. Fatih Uşan ...
Haziran 2020
80.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL’ın Açılış Konuşması  9
BİRİNCİ OTURUM  
MEDENİ HUKUK OTURUMU  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz ASLAN  
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA TÜKETİCİ İŞLEMİ VE UYGULANMASI  
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL  11
TKHK VE TBK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE AYIPTAN SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  
Prof. Dr. Emre GÖKYAYLA  21
TKHK ÇERÇEVESİNDE ELEKTRONİK SÖZLEŞMELER  
Yrd. Doç. Dr. Özge UZUN KAZMACI  27
TKHK VE UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR  
Av. Hakan TOKBAŞ  33
İKİNCİ OTURUM  
TİCARET HUKUKU OTURUMU  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Merih Kemal OMAĞ  
6502 SAYILI TKHK’NIN TİCARİ İŞE VE TİCARİ DAVAYA ETKİSİ (I)  
Yrd. Doç. Dr. Levent BİÇER  43
6502 SAYILI TKHK’NIN TİCARİ İŞE VE TİCARİ DAVAYA ETKİSİ (II)  
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR  49
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN KIYMETLİ EVRAK HUKUKUNA YANSIMALARI  
Yrd. Doç. Dr. Esra HAMAMCIOĞLU  57
TÜKETİCİ HUKUKUNDA SALDIRGAN SATIŞ YÖNTEMLERİ  
Yrd. Doç. Dr. Argun KARAMANLIOĞLU  65
ÜÇÜNCÜ OTURUM  
USUL HUKUKU OTURUMU  
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ  
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN İŞLEYİŞİ VE UYGULAMA SORUNLARI  
M.A. Av. Oya ŞAHİN MCCARTHY  73
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMAYA YANSIMASI  
Hakim Ahmet YILDIRIM  87
BELİRSİZ ALACAK DAVASININ TÜKETİCİ HUKUKUNDA GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER  
Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR  97
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARININ İCRASI VE İTİRAZ YOLU  
(4077 SAYILI TKHK İLE 6502 SAYILI TKHK’NIN KARŞILAŞTIRILMASI)  
Yrd. Doç. Dr. M. Ertan YARDIM  105
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020