Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamulaştırma Kanunu Şerhi
Fiili ve Hukuki El Atma Davaları
Ağustos 2018 / 3. Baskı / 1440 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 315.00 TL
İndirimli: 150.00 TL (%53)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Temmuz2016 213.00 TL 139.90 TL (%35) Sepete Ekle
   

İkinci baskıdan sonra 2942 sayılı Kanun'da değişiklikler yapılmış, ayrıca Anayasa Mahkemesi tarafından 11. maddenin (f) bendinde bulunan "Kamulaştırma tarihindeki" ibaresi iptal edilmiştir. Bu arada kamulaştırma davalarına temyiz mercii olarak bakan iki daireden 18. Hukuk Dairesi kapatılmış ve sadece 5. Hukuk Dairesi görevli kılınmıştır.

Kitabın üçüncü baskısında, 01.08.2018 tarihi itibariyle yapılan tüm değişikler işlenmiş, Anayasa Mahkemesi iptal kararları ele alınıp değerlendirilmiş ve ağırlıklı olarak 5. Hukuk Dairesi'nin en yeni kararlarına yer verilmiştir.

Kitap, kolay anlaşılır olması ve bol miktarda dilekçe örneğine yer verilmesi sayesinde uygulayıcıların işini kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

Konu Başlıkları
Kamulaştırma Davaları
İrtifak Hakkı Tesisi Davaları
Resmi Kuruma Ait Taşınmazın Bir Başka İdareye Devri
Filli El Atma Davaları (Kamulaştırmasız El Koyma)
Hukuki El Atma Davaları (Kamulaştırmasız El Koyma)
Sit Alanlarında Kalan Özel Mülklerin Kamulaştırılması Davaları
Sit Alanlarında Kalan Özel Mülklerin Hazine Taşınmazları İle Trampası
Ecrisimil Davaları
Müddeabihin (Dava Konusu) Yargılama Sırasında Arttırılması (Islah)
Kanun Maddelerinin Yargıtay ve Danıştay Kararları Paralelinde Açıklanması
Her Maddeye ilişkin Yargıtay ve Danıştay Emsal Kararları
Her Maddenin Altında Dava Dilekçesi Örnekleri
Barkod: 9789750249938
Yayın Tarihi: Ağustos 2018
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1440
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskının Önsözü  5
İkinci Baskı İçin Önsöz  6
Önsöz  7
Kamulaştırma Mevzuatı Değişim Tablosu  9
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümlerinin İptaline Dair Anayasa Mahkemesi Kararları  11
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1: Amaç ve Kapsam  33
Madde Gerekçesi  33
Maddenin Açıklaması  33
A. Mülkiyet hakkı – Kamulaştırma  33
B. Osmanlı Döneminde Kamulaştırma  34
C. Cumhuriyet Döneminde Kamulaştırma  35
D. Kamulaştırma Hangi İdareler Tarafından Yapılır?  38
E. Neler Kamulaştırılabilir?  38
F. Taşınmaz Mal (Gayrimenkul) Nedir?  38
G. Kimlerin Malları Kamulaştırılabilir?  39
H. Devletleştirme  40
I. Anayasaya Aykırılık İddiası  41
İ. İstimval Nedir?  41
Madde 2: Tanımlar  43
Madde Gerekçesi  43
Maddenin Açıklaması  44
A. 3213 sayılı Maden Kanunu  45
B. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu  45
C. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  46
D. 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun  47
E. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu  48
F. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  48
G. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu  49
H. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu  50
I. 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu  52
Danıştay Emsal Kararı  52
Yargıtay Emsal Kararları  53
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMANIN OLUŞTURULMASI
Madde 3: Kamulaştırma Şartları  57
Madde Gerekçesi  57
Maddenin Açıklaması  58
A. Yeterli Ödenek Temin Edilmiş Olmalıdır  58
B. Taşınmaza Bir Kamu Hizmetinin ifası için ihtiyaç bulunmalıdır  59
C. Kamulaştıran İdare Hizmeti Yapmakla Görevli Olmalıdır  59
D. İdare Kamulaştırma Yapmaya Yetkili Olmalıdır  59
E. Taşınmaz, İdarenin Coğrafi Yetki Alanında Olmalıdır  60
F. Kamulaştırma Bedeli Ödenmelidir  60
1. Peşin Ödeme (2942/3)  60
2. Taksitle Ödeme (2942/3)  61
Danıştay Emsal Kararları  62
Yargıtay Emsal Kararları  67
Madde 4: İrtifak Hakkı Kurulması  68
Madde Gerekçesi  69
Maddenin Açıklaması  69
A. Medeni Kanunda İrtifak Hakkı  69
B. Kamulaştırma Kanununda İrtifak Hakkı  70
C. İrtifak Hakkı Nasıl Tesis Edilir?  71
D. İrtifak Hakkı Hangi İdare Adına Tescil Edilir?  72
E. İrtifak Hakkının Kaldırılması  73
a. Genel Olarak  73
b. Yüklü Taşınmazın Bölünmesi Halinde  73
F. İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanması  74
Danıştay Emsal Kararları  83
Yargıtay Emsal Kararları  84
İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Emsal Kararlar  102
Madde 5: Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler  138
Madde Gerekçesi  138
Maddenin Açıklaması  139
A. Kamu Yararı Nedir?  139
B. Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Kamu Yararı  140
C. Kamu Yararı Kararı Gerektirmeyen Kamulaştırmalar  141
D. Kamulaştırmada Yetki Sorunu  142
D1. Kamulaştırmayı Yapacak İdare Yönünden Yetki  142
D2. Yer Yönünden Yetki  142
D3. Konu ve Görev Yönünden Yetki  142
E. Kamu Yararı Kararının İptali İstenebilir mi?  143
F. Kamu Yararı Kararını Vermeye Yetkili Merciiler  144
Danıştay Emsal Kararları  145
Madde 6: Onay Mercii  153
Madde Gerekçesi  154
Maddenin Açıklaması  154
A. Onay’a Tabi Olan Kamu Yararı Kararları  154
B. Onaya Tabi Olmayan Kamu Yararı Kararları  155
C. Kamu Yararı Kararı Alınmasını Gerektirmeyen Kamulaştırmalar  155
C1. Onaylı İmar Planına Göre Yapılan Kamulaştırmalar  155
C2. Bakanlıkça Onaylı Özel Proje ve Planlara Göre Yapılacak Kamulaştırmalar  157
Danıştay Emsal Kararları  158
Yargıtay Emsal Kararı  160
Madde 7: Kamulaştırmada Önce Yapılacak İşlemler ve İdari Şerh  161
Madde Gerekçesi  161
Maddenin Açıklaması  162
A. Kamulaştırmada Önce Yapılacak İşlemler  162
A1. Kamulaştırılacak Alanın veya Kaynağın Belirlenmesi  162
A2. Mülk Sahibi ile İlgili Bilgilerin Toplanması  163
B. Kamulaştırmanın Tapu Siciline Şerh Verilmesi  164
Danıştay Emsal Kararı  166
Yargıtay Emsal Kararları  166
Madde 8: Satın Alma Usulü  169
Madde Gerekçesi  170
Maddenin Açıklaması  171
A. Satın Alma Usulü Uygulanmadan Değer Tespiti ve Tescil Davası Açılamaz  171
B. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İçin Komisyon Oluşturulması,  172
C. Uzlaşma (Pazarlık) Komisyonu Kurulması,  173
D. Mülk Sahibinin Uzlaşma Görüşmeleri İçin Davet Edilmesi  174
Yargıtay Emsal Kararları  179
Madde 9: Kadastro Görmemiş Yerlerde Tespit İşlemi  204
Madde Gerekçesi  204
Maddenin Açıklaması  204
A. Mülki Amirden Dört Bilirkişi İsminin İstenmesi  205
B. Bilirkişi Kurulunun Teşkili ve Yapacağı Görev  205
C. Bilirkişi Kuruluna Yapılacak Ödeme  206
Danıştay Emsal Kararı  208
Yargıtay Emsal Kararları  208
İkinci Kısım
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ,
İDARE ADINA TESCİL VE BEDELİN TESPİTİ ESASLARI,
DAVA HAKKI VE BİLİRKİŞİLER
Birinci Bölüm
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE
İDARE ADINA TESCİL, BEDELİN TESPİTİ ESASLARI
Madde 10: Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  211
Madde Gerekçesi  213
Maddenin Açıklaması  220
A. 4650 Sayılı Kanundan Önceki Durum  220
B. 4650 Sayılı Kanunla Başlayan Yeni Dönem  220
C. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tapuya Tescili için Dava Açılması,  221
a. Görevli Mahkeme  222
b. Yetkili Mahkeme  223
c. Davanın Tarafları  223
d. Mahkemenin Yapacağı İşlemler (Yargılama Aşaması)  225
da. Duruşma Gününün Tespiti ve Mülk Sahibine Meşruhatlı Davetiye Tebliği  225
db. Kamulaştırmanın ve Belge Özetlerinin Yayımlanması  226
dc. Tarafların Mahkeme Huzurunda Anlaşmaları  227
dd. Taşınmazın Başında Keşif Yapılması  228
e. Kamulaştırılan Taşınmazın Tapuya Tescili  231
Tescile İlişkin Emsal Kararlar  232
f. Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti  238
Yargıtay Emsal Kararları  239
g. Kamulaştırma Davalarında Harç Konusu  242
Harç Konusunda Emsal Karar  243
h. Faiz Konusu  244
Faize İlişkin Emsal Kararlar  245
ı. Kamulaştırma Kararlarına Karşı Başvurulacak Kanun Yolları  251
a. İstinaf Yolu  251
b. Temyiz Yolu  254
Yargıtay Emsal Kararları  255
Madde 11: Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları  274
2942 Sayılı Kanunda 11. Madde Gerekçesi  275
4650 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçesi  276
A. Bedel Tespitine Genel Bakış  276
B. Dosyanın Keşfe Hazırlanması  277
Yargıtay Emsal Kararı  278
C. Bilirkişi kurulu  279
Ca. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  279
Cb. Bilirkişi Kurulunun Çalışma Usulü  279
Cc. Bilirkişi Raporunun Bağlayıcılığı  280
D. Bedel Tespiti Esasları  280
Da. Taşınmazın Cins ve Nev’inin belirlenmesi (11/a)  281
Taşınmazın Cins ve Nev’ine ilişkin Emsal Kararlar  282
İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı  282
Yargıtay Kararları  287
Db. Taşınmazın Yüzölçümü  297
Yüzölçümüne İlişkin Emsal Kararlar  298
Dc. Kıymeti Etkileyebilecek Nitelik ve Unsurların Değerlendirilmesi  300
Kıymeti Etkileyebilecek Unsurlara İlişkin Emsal Kararlar  300
Dd. Emlak Vergi Değerlerinin İncelenmesi  302
Emlak Vergi Değerlerine İlişkin Emsal Kararlar  302
De. Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirlerinin İncelenmesi  314
Df. Arazilere Değer Biçilmesi (11/f)  314
1. Arazi Nedir?  314
2. Arazilerin Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi  316
a. Arazinin, Dava Tarihi İtibariyle Getireceği Net Gelirin Hesaplanması  316
aa. Taşınmazın Mevkii ve Şartlarının Tespiti,  316
ab. Arazinin olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelirin Hesaplanması  316
b. Tespit Edilen Net Gelire Göre Arazi Değerinin Belirlenmesi  317
Araziye Değer Biçilmesiyle İlgili Emsal Kararlar  318
3. Kapitalizasyon Faizi  322
Yargıtay Emsal Kararları  325
4. Münavebe Uygulaması  339
Münavebe Konusunda Emsal Kararlar  341
5. Ağaç Bedellerinin Belirlenmesi  351
a. Junge Metodu  351
b. Kaim Değer Metodu  352
Kaim Değer Yöntemine Dair Emsal Kararlar  352
6. Kapama Bahçenin Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi  359
Kapama Bahçe Bedelinin Belirlenmesine Dair Emsal Kararlar  360
7. Kapama Karışık Meyve Bahçesi Bedelinin Tespiti  363
Kapama Karışık Meyve Bahçesi Hakkında Emsal Kararlar  364
8. Kapama Bağ’a Değer Takdiri  378
Kapama Bağ Hakkında Emsal Kararlar  378
9. Kapama Kavaklığa Değer Takdiri  382
Kavaklıklarla İlgili Kararlar  382
10. Fidanlara Değer Takdiri  391
Fidanlar Hakkında Emsal Kararlar  391
11. Su Kaynağına Değer Takdiri  393
12. Kapama Zeytin Bahçesi Hakkında Kararlar  393
Hukuk Genel Kurulu Kararı  393
Yargıtay Daire Kararları  394
13. Kapama Mandalina Bahçesi Hakkında Kararlar  403
14. Kapama Fıstıklıklarla İlgili Emsal Kararlar  405
15. Değirmene Değer Takdirine dair emsal karar  408
16. Arazi Üzerinde Muhdesat Bulunması  408
Muhdesat Konusunda Emsal Danıştay Kararı  410
Hukuk Genel Kurulu Kararları  414
Yargıtay Daire kararları  419
17. İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  429
18. Sulu Arazilere Değer Biçilmesine İlişkin Emsal Kararlar  430
Hukuk Genel Kurulu Kararı  430
Yargıtay Daire Kararları  430
19. Sulu Arazinin Arta Kalan Kısmının Susuz Hale Gelmesi  433
20. Zilyetliğin Tespiti Hakkında Emsal Kararlar  433
Yargıtay Kararları  433
21. Üretim Giderleri  435
Üretim Giderleri Hakkında Emsal Kararlar  436
22. Objektif Ölçüler (Değer Artırıcı – Azaltıcı Objektif Unsurlar) (11/i)  441
Objektif Ölçüler Konusundaki Emsal Kararlar  446
Hukuk Genel Kurul Kararları  446
Yargıtay Daire Kararları  460
Dg. Arsaya Değer Biçilmesi (11/g)  482
1. Arsa Nedir?  482
2. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi  484
3. Emsallerin İncelenmesi  484
4. Emsal Alınamayacak Satışlar  485
Özel Amaçlı Satışlarla İlgili Emsal Kararlar  486
Emsal İncelemesi Konusunda Anayasa Mahkemesi Kararı  492
Emsal Konusunda Yargıtay Kararları  495
5. Emsal Bulunamadığı Takdirde Ne Yapılacaktır?  532
Konu ile İlgili Emsal Kararlar  532
6. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Nedir?  532
Düzenleme Ortaklık Payına (DOP) İlişkin Emsal Kararlar  535
Yargıtay Daire Kararları  537
Dh. Yapılara Değer Biçilmesi (11/h)  542
1. Taşınmazın Hangi Tarihteki Bedeli Tespit edilecektir?  542
2. Yapı Maliyet Hesapları  543
3. Belirlenen Yapı Bedeline Endeks Uygulanması  543
4. Beşinci Hukuk Dairesinin Endeks Uygulaması  544
5. 18. Hukuk Dairesinin Endeks Uygulaması  545
6. Endeks Uygulamaları  545
a. Yapılar İçin Örnek Endeks Uygulanması  546
b. Arsalar İçin Örnek Endeks Uygulaması  547
Emsal Kararlar  547
Hukuk Genel Kurulu Kararları  547
Hukuk Dairesinin Endeks Uygulamasına İlişkin Kararları  555
Kapatılan 18. Hukuk Dairesinin Endeks uygulamasına ilişkin Kararları  559
7. Kat Mülkiyetine Tâbi Taşınmazlarda Bedel Tespiti  561
Kat Mülkiyetine Tâbi Taşınmazlara İlişkin Emsal Kararlar  562
8. Kamulaştırılan Taşınmazın Sit Alanında Kalması  575
a. Sit Alanı Nedir?  575
b. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Kamulaştırılmasına ilişkin Kararlar  576
Hukuk Genel Kurulu Kararı  576
Yargıtay Daire Kararları  579
9. Kamulaştırma Davalarında Enkaz (Kalıntı) Sorunu  581
a. Mülk Sahibinin Enkazı Almayı Kabul Etmesi  582
b. Mülk Sahibinin Enkazı Almak İstememesi  583
Enkaz Bedeli Hakkında Yargıtay Emsal Kararları  583
Madde 12: Kısmen Kamulaştırma  595
Madde Gerekçesi  596
Maddenin Açıklaması  596
A. Geriye Kalan Kısmın Değerinin Değişmemesi (12/1–a)  597
Yargıtay Emsal Kararları  598
Hukuk Genel Kurulu Kararı  598
Yargıtay Daire Kararları  600
B. Artan Kısmın Değerinde Eksilme Olması (12/1–b)  602
Ba. Taşınmazın Geri Kalan Kısmı Boş İse (Arsa veya arazi üzerinde yapı, ağaç vs. yoksa)  602
Bb. Taşınmazın Geri Kalan Kısmında Muhdesat Varsa  603
Yargıtay Emsal Kararları  604
C. Artan kısmın Kamulaştırma Sebebiyle Değerlenmesi (12/1–c)  618
Kalan Kısmın Değerlenmesine İlişkin Emsal Kararlar (12/c)  619
Yargıtay Daire Kararları  619
D. Artan Kısımda Bulunan Yapıya İlişkin Emsal Kararlar (12/4)  631
Hukuk Genel Kurulu Kararı  631
Yargıtay Daire Kararları  632
E. Kamulaştırmadan geri kalan kısmın kullanılamayacak hale gelmesi (12/5)  643
Artan Kısmın İşe Yaramaz Hale Gelmesine Dair Emsal Kararlar (12/5)  646
Hukuk Genel Kurulu Kararları  646
Daire Kararları  648
F. Baraj Kamulaştırma Sahasına Mücavir Alanlarda Kamulaştırma (12/6)  653
Fa. Maddenin Uygulama Alanı  654
Fb. Baraj Mücavirinde Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  654
Yargıtay Emsal Kararları  656
G. Taksim Edilmiş Paylı Taşınmazların Kısmen Kamulaştırılması (12/7)  670
Yargıtay Emsal Kararları  671
H. Görevli Mahkeme  681
Madde 13: Tebligat  682
Madde 14: Dava Hakkı  682
Madde Gerekçesi  682
Maddenin Açıklaması  682
A. Tebligat Sorunu  683
B. İdare Mahkemesinde İptal Davası Açılması  685
C. Maddi Hatalara Karşı Düzeltim Davası Açılması  687
C1. Maddi Hata Nedir?  687
C2. Mülk Sahibi Maddi Hataya Karşı Ne Yapmalıdır?  687
C3. Paylı Mülkiyette Dava Hakkı Nasıl Kullanılır? (14/3)  688
a. 4721 Sayılı Medeni Kanuna Göre Mülkiyet  688
b. Kamulaştırma Kanununda Yer Alan Medeni Kanuna Aykırı Uygulamalar  689
C4. Taşınmazın Maliki Bilinemediği Takdirde Ne Yapılacaktır? (Kayyım Tayini)  690
Danıştay Emsal Kararları  693
Yargıtay Emsal Kararları  698
14/1. Maddeye İlişkin Yargıtay Emsal Kararları  699
Hukuk Genel Kurul Kararları  699
Yargıtay Daire Kararları  716
14/3. Maddeye İlişkin Karar  726
14/5. Maddeye İlişkin Kararlar  727
Hukuk Genel Kurulu Kararları  727
Yargıtay Daire Kararları  731
14/son Maddeye İlişkin Kararlar  738
Madde 15: Bilirkişiler  738
Madde Gerekçesi  739
Maddenin Açıklaması  740
Yargıtay Emsal Kararları  749
Üçüncü Kısım
AYNIN ÇEKİŞMELİ BULUNMASI, TESCİL VE TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE ZİLYEDİN HAKLARI
Birinci Bölüm
ELKOYMA
Madde 16: Acele İşlerde El Koyma ve Tescil  759
İkinci Bölüm
AYNIN İHTİLAFLI OLMASI VE TESCİL
Madde 17: Tapulu Taşınmaz Mallarda Tescil  759
Madde 18: Aynın İhtilaflı Bulunması  759
4650 sayılı Kanun 18. Madde Değişiklik Gerekçesi  760
Maddenin Açıklaması  761
A. 18. Maddenin Uygulama Alanı  761
B. Taşınmazın İhtilaflı Olması Ne Demektir?  761
C. İhtilafın Araştırılması  761
D. İhtilaflı Taşınmazın Kamulaştırılması ve İdare Adına Tescili  762
Danıştay Emsal Kararları  766
Yargıtay Emsal Kararları  767
Madde 19: Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tescili ve Zilyedin Hakları  777
2942 Sayılı Kanunda Yer Alan 19. Madde Gerekçesi  779
4650 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçesi  779
Maddenin Açıklaması  779
1. Taşınmazın Kamu Mallarından Olup Olmadığının Araştırılması  779
11. Kamu Malları Nelerdir?  780
12. Taşınmazın, kamu Malı Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir?  780
2. Taşınmazın Kullanım Durumunun ve Zilyedinin Belirlenmesi  780
21. Vergi Kaydına Göre Belirleme  780
22. Nüfus Kaydına Göre Belirleme  781
23. Haricen Yapılacak Araştırmaya Göre Belirleme  781
24. Mahallinde Tahkikat Yapılması ve Delillerin Toplanması  781
3. Bedelin Tespiti ve Tescil İçin Asliye Hukuk Mahkemesine Başvurulması  781
31. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  782
32. Zilyedin, Taşınmazın Mülkiyetini Kazanıp Kazanamadığının İncelenmesi  784
4. Durumun Maliyeye Bildirilmesi ve İlanların Yapılması  784
5. Gazete İlanı üzerine Süresi İçinde İtiraz Edilmemiş İse  785
6. İlan Süresi İçinde İtiraz Edilmesi  786
Yargıtay Emsal Kararları  787
Yargıtay Daire Kararları  793
7. Zilyet Aleyhine İstihkak Davası Açılması (19/8)  804
Yargıtay Emsal Kararı  804
Yargıtay Emsal Kararları  806
8. Başkasının taşınmazına yapılan muhdesat Bedelinin Tespiti  808
81. Binaların Asgari Levazım Bedeli Nedir, Nasıl Hesaplanır?  808
82. Taşınmaz Üzerindeki Ağaç Bedelinin Hesaplanması  809
Yargıtay Emsal Kararları  810
Dördüncü Kısım
KAMULAŞTIRMADA BOŞALTMA, VAZGEÇME VE GERİ ALMA
Birinci Bölüm
BOŞALTMA
Madde 20: Taşınmaz Malın Boşaltılması  829
Madde Gerekçesi  829
Değişiklik Gerekçesi  830
Maddenin Açıklaması  830
A. Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tapuya Tescil Ettirilmesi  830
B. Taşınmazın Boşaltılması İçin İcra Dairesine Müracaat Edilmesi  831
Yargıtay Emsal Kararı  832
C. İcra Emrine Karşı Yapılacak İtirazlar ve Şikâyetler Tahliyeyi Durdurmaz  833
D. Taşınmazın Boşaltılması Sebebiyle Hukuki Sorumluluk  833
E. Ekili Arazinin Boşaltılması  834
Ea. Ekili Arazinin Boşaltılmasında Uygulanacak Genel Kural  834
Eb. Acele Hallerde Ekin Bedelinin Ödenmesi  834
Ec. Ekin Bedeli Ödenmeden Tahliyenin Sağlanması  835
F. Görevli Mahkeme  835
Danıştay Emsal Kararları  835
Yargıtay Emsal Kararları  837
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE GERİ ALMA
Madde 21: İdarenin Tek Taraflı Vazgeçmesi  849
Madde Gerekçesi  849
Maddenin Açıklaması  849
A. Kamulaştırmadan Vazgeçmede Yetkili Organ  849
B. Ne Zamana Kadar Vazgeçilebilir  850
C. Kamulaştırmadan Vazgeçmesinin Sonuçları  851
D. Geri Alma Davasını Kimler Açabilir?  852
E. Yargılama Masrafları ve Avukatlık Ücreti  852
Danıştay Emsal Kararları  854
Yargıtay Emsal Kararları  855
Madde 22: Vazgeçme, iade ve devir  868
Madde Gerekçesi  869
Maddenin Açıklaması  869
A. 22. Madde 1. Fıkranın Açıklaması, (Maddenin Uygulama Şartları)  870
A1. Kamulaştırma İşlemi Kesinleşmiş Olmalıdır  870
A2. Taşınmaza İhtiyaç Kalmamış Olmalıdır  870
A3. İade Teklifi Taşınmaz Malikine Tebliğ Edilmelidir  871
A4. Mülk Sahipleri Kamulaştırma Bedelini Üç Ay İçinde Geri Vermelidir  871
B. 22. Maddenin 2. Fıkrasının Açıklaması  873
C. 22. Maddenin 3. Fıkrasının Açıklaması  874
D. 22. Maddenin 3. Fıkrasının Açıklaması (Taşınmazın başka idareye devri)  874
Yargıtay Emsal Kararları  875
Madde 23: Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı  881
Madde Gerekçesi  882
Maddenin Açıklaması  882
A. Kamulaştırma Bedeli Kesinleşmiş Olmalıdır  883
B. Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesinden İtibaren 5 Yıl Geçmelidir  884
C. Taşınmaz, Hiçbir Şey Yapılmadan Olduğu Gibi Bırakılmalıdır  885
D. Geri Alma Hakkı Bir Yıl İçinde Kullanılmalıdır  885
E. Alınan Kamulaştırma Bedeli Faizi İle Birlikte İade Edilmelidir  886
F. 23. Maddenin Uygulanamayacağı Kamulaştırmalar  887
Danıştay Emsal Kararı  890
Yargıtay Emsal Kararları  890
Beşinci Kısım
HASAR, DOĞACAK HAK VE BORÇLAR, TRAMPA YOLU İLE VE
ACELE KAMULAŞTIRMA
Birinci Bölüm
HASAR
Madde 24: Kamulaştırma Bedelinden Düşülebilecek Hasar  913
Madde Gerekçesi  913
Maddenin Açıklaması  913
A. İade Edilecek Bedelden Mahsup (İndirim) Şartları  914
B. Hasar Hangi Tarih İtibariye Hesaplanacaktır?  915
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme  915
D. 24. Maddeye Göre Açılan Davalarda Zamanaşımı  916
Danıştay Emsal Kararı  918
Yargıtay Emsal Kararları  918
İkinci Bölüm
TEBLİĞ İLE DOĞACAK HAKLAR VE BORÇLAR
Madde 25: Hakların Sınırlandırılması ve Mülkiyetin İdareye Geçmesi  921
Madde Gerekçesi  921
6495 Sayılı Kanunla Eklenen Son Fıkranın Gerekçesi  921
Maddenin Açıklaması  922
A. Kamulaştırma İşleminin Başlaması  923
A1. Mal Sahibi Yönünden Kamulaştırma İşlemi Ne Zaman Başlar?  923
A2. Kamulaştırma İdare Yönünden Ne Zaman Başlar?  924
B. Kamulaştırma İşleminin Başlamasının Hukuki Sonuçları  925
C. Kamulaştırılan Malın Mülkiyeti İdareye Ne Zaman Geçer  926
D. Mal Sahibinin Kullanma Hakkının Sona Ermesi  926
E. Hakların Sınırlanması  927
Yargıtay Emsal Kararları  927
Üçüncü Bölüm
TRAMPA YOLU VE ACELE KAMULAŞTIRMA
Madde 26: Trampa Yolu ile Kamulaştırma  949
Madde Gerekçesi  949
Trampa Nedir?  949
Maddenin Açıklaması  950
Trampa Yolu ile Kamulaştırmanın Şartları  950
A. Mal Sahibi Trampayı Kabul Etmiş Olmalıdır  951
B. Verilecek Taşınmaz Kamu Hizmetine Tahsis Edilmemiş Olmalıdır,  951
C. Verilecek Taşınmazın Bedeli Tespit Edilmelidir  952
D. Trampaya konu taşınmaz bedelleri arasındaki fark peşin ödenmelidir  953
E. İdarenin Vereceği Taşınmazın Değeri, Kamulaştırma Bedelinin %120’sini Aşmamalıdır  953
Madde 27: Acele Kamulaştırma  953
Madde Gerekçesi  954
Maddenin Açıklaması  954
Danıştay Emsal Kararları  963
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı  963
Danıştay Daire Kararları  963
Yargıtay Emsal Kararları  970
Altıncı Kısım
BEDELSİZ KULLANMA, GİDERLERİN ÖDENMESİ VE
İDARELER ARASINDA TAŞIMAZ MAL DEVRİ
Birinci Bölüm
BEDELSİZ KULLANMA VE GİDERLER
Madde 28: Bedelsiz Kullanma Yetkisi  987
Madde Gerekçesi  987
Maddenin Açıklaması  987
Madde 29: Giderlerin Ödenmesi  988
Madde Gerekçesi  988
Değişiklik Gerekçesi  989
Maddenin Açıklaması  989
A. Mahkeme Heyetinin Harcırahları (Yol Tazminatı)  989
B. Bilirkişi Ücretleri  990
C. Harçlar  991
Ca. Tapu Harçları  991
Cb. Yargı Harçları  991
D. Vekâlet ücreti  992
E. Kanunen Yapılması Gereken Diğer Giderler  992
Yargıtay Emsal Kararları  993
İkinci Bölüm
KAMU KURUMLARI VE TÜZELKİŞİLERİ ARASINDA
TAŞINMAZ MAL DEVRİ
Madde 30: Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri  1005
Madde Gerekçesi  1006
4650 Sayılı Kanunlar Yapılan Değişiklik Gerekçesi (4650/17)  1006
6745 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçesi  1006
Maddenin Açıklaması  1007
A. Devir Talebinde Bulunan Kurumun İhtiyacı  1007
B. Taşınmazın, Kamu Tüzel Kişi ve Kurumlarına Ait Olması  1008
C. Devir Talebinde Bulunulması ve Şartları  1008
D. Danıştay’ın Devir Konusunda Karar Vermesi  1009
E. Taşınmaz Bedelinin Tespiti  1010
F. Taşınmaz Bedelinin Hangi Tarih İtibariyle Tespit Edileceği  1012
G. Devir Yasağı  1012
H. Güvenlik İhtiyacı Sebebiyle Devir  1012
Danıştay Emsal Kararları  1015
Danıştay Daire Kararları  1016
Yargıtay Emsal Kararları  1044
Yedinci Kısım
YASAK İŞLER VE CEZA HÜKÜMLERİ
Birinci Bölüm
YASAK İŞLER
Madde 31: Yasak İşler ve Eylemler  1055
2942 sayılı Kanunda 31. Madde Gerekçesi  1055
4650 Sayılı Kanun 18. Madde ile Yapılan Değişiklik Gerekçesi  1055
Maddenin Açıklaması  1056
A. Bilirkişilere İlişkin Yasaklar  1056
B. Mal Sahiplerine İlişkin Yasaklar  1056
C. Avukatlara İlişkin Yasaklar  1057
Yargıtay Emsal Kararları  1057
İkinci Bölüm
GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI VE CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 32: Görevli Kişilerin Suçları  1069
Madde Gerekçesi  1069
Maddenin Açıklaması  1069
Yargıtay Emsal Kararları  1070
Madde 33: Cezalar  1070
Madde Gerekçeleri  1071
Maddenin Açıklaması  1071
Yargıtay Emsal Kararı  1072
Sekizinci Kısım
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 34: Mal Sahibinin Sağladığı Yararları Geri Alma Hakkı  1073
Madde Gerekçesi  1073
Maddenin Açıklaması  1073
Madde 35: İmar Mevzuatı Uygulanan veya Özel Parselasyon Yapılan Yerler  1073
Madde Gerekçesi  1074
Maddenin Açıklaması  1074
A. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Alınan Düzenleme Ortaklık Payları, (DOP)  1075
B. Özel Parselasyonda Malikinin Rızası ile Kamu Hizmeti İçin Ayrılan Yerler  1075
Anayasa Mahkemesi Kararı  1076
Danıştay Emsal Kararları  1077
Yargıtay Emsal Kararları  1080
Madde 36: Kamulaştırmadan Sonra Alınan Tapu Kaydının İptali  1103
Madde Gerekçesi  1103
Maddenin Açıklaması  1103
Maddenin Uygulama Şartları  1104
A. Taşınmaz Kamulaştırma Sebebiyle İdare Adına Tescil Edilmiş Olmalıdır  1104
Aa. Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar  1104
Ab. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar  1104
B. Kamulaştırma Sonucu Tescil Edilen Taşınmaza 2. Tapu Tesis Edilmiş Olmalıdır  1104
C. İdarece 2. Tapunun İptali Talep Edilmelidir  1105
D. 36. Maddeye Göre Açılacak Davalarda Süre Meselesi  1106
Yargıtay Emsal Kararları  1108
Madde 37: Yetkili ve Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü  1112
Madde Gerekçesi  1112
Maddenin Açıklaması  1112
A. Yetkili Mahkeme  1113
B. Görevli Mahkeme  1113
C. Yargılama Usulü  1114
Yargıtay Emsal Kararları  1115
Madde 38: Hak Düşürücü Süre  1127
Maddenin Açıklaması  1127
Madde 39: Vergilendirme  1127
Madde Gerekçesi (4650 Sayılı Kanunda)  1127
Maddenin Açıklaması  1128
Danıştay Emsal Kararları  1128
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararları  1128
Sayıştay Emsal Kararları  1136
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı  1137
Madde 40: Kaldırılan ve saklı tutulan hükümler  1139
Madenin Açıklaması  1139
Madde 41: İstimlâk Kanununa Yapılan Atıflar  1140
Maddenin Açıklaması  1140
EK MADDELER
Ek Madde 1  1140
Madde Gerekçesi  1141
Maddenin Açıklaması  1142
GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1: 2942 Sayılı Kanunda Yer Alan Geçici Maddeler  1147
Madde Gerekçesi  1147
Geçici Madde Nedir?  1148
Maddenin Açıklaması  1148
Geçici Madde 2  1149
Maddenin Açıklaması  1149
Geçici Madde 3  1149
Maddenin Açıklaması  1149
Geçici Madde 4  1149
Maddenin Açıklaması  1149
Yargıtay Emsal Kararları  1150
Geçici Madde 5  1156
Maddenin Açıklaması  1156
Geçici madde 6: Kamulaştırılmaksızın Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazların Bedel Tespiti  1157
5999 sayılı Kanunla Konulan Geçici 6. Maddenin Genel Gerekçesi  1159
6487 Sayılı Kanundaki Geçici 6. Maddenin Gerekçesi  1160
Maddenin Açıklaması  1160
Yargıtay Emsal Kararı  1167
Yargıtay Emsal Kararları  1168
Yargıtay Emsal Kararı  1172
Yargıtay Emsal Kararları  1174
Uzlaşma Başvurusu Hakkında Emsal Kararlar  1174
Geçici Madde 7  1184
Geçici Madde 8  1184
Maddenin Açıklaması  1184
Geçici Madde 9  1185
Maddenin Açıklaması  1185
Geçici Madde 10  1188
Maddenin Açıklaması  1188
Geçici Madde 11  1189
Madde Gerekçesi  1189
Maddenin Açıklaması  1189
Danıştay Emsal Kararları  1190
Geçici Madde 12  1196
Madde Gerekçesi  1196
Maddenin Açıklaması  1197
Geçici Madde 13  1198
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI
A. Kamulaştırmasız El Atma (Fiili El Atma)  1199
1. 09.10.1956 Tarihinden Önceki Dönem  1200
Yargıtay Emsal Kararı  1201
2. 09.10.1956 – 04.11.1983 Tarihleri Arasındaki Dönem  1205
3. 04.11.1983’ten Sonraki Dönem  1206
Yargıtay Emsal Kararları  1206
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu kararları  1206
4. Kamulaştırmasız El Atmanın Şartları  1208
4a. Kamulaştırmasız El Atmadan Bahsedebilmek İçin El Atılan Taşınmazın Gerçek Kişilere veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Olması Gerekir  1208
4b. Taşınmaza El Koyan, Kamulaştırma Yetkisine Sahip Bir Kamu Tüzel Kişisi Yahut Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olmalıdır  1208
4c. Müdahalenin Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Tarafından Kamu Yararı Gerektirdiği İçin Yapılmış Olması Gerekir.  1208
4d. Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Geçici Amaçlar İçin Taşınmaza El Koymuş İse Bu Geçici Durum Kamulaştırmasız El Atma Olarak Tavsif Edilemez  1208
4e. Kamulaştırmasız El Koymadan Bahsedebilmek İçin, İdarenin Taşınmaza Eylemli Olarak El Koyup Malikin Kullanımını Yasaya Aykırı Şekilde Tamamen Ortadan Kaldırması Gerekir  1208
5. Kamulaştırmasız El Atma Sayılmayan İşlemler  1209
Yargıtay Emsal Kararları  1211
6. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davacı  1215
Danıştay Emsal Kararları  1215
Yargıtay Emsal Kararı  1217
7. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davalı  1219
Yargıtay Emsal Kararları  1219
8. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Yetkili Mahkeme  1225
81. Müdahalenin Men’i Davalarında Yetkili Mahkeme  1225
82. Bedel Davalarında Yetkili Mahkeme  1226
Yargıtay Emsal Kararları  1226
9. Kamulaştırmasız (Fiili) El Atma Davalarında görevli mahkeme  1229
Yargıtay Emsal Kararları  1230
10. Kamulaştırmasız Elatma Davalarında Yargılama Usulü  1232
Yargıtay Emsal Kararı  1232
11. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Faiz Konusu  1234
Faiz Konusunda Emsal Kararlar  1235
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı  1235
Yargıtay Daire Kararları  1237
12. Fiili El Atma Davalarında Vekâlet Ücreti ve Harçlar  1241
Yargıtay Emsal Kararları  1241
13. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Belirlenmesi  1246
Yargıtay Emsal Kararları  1247
14. Kamulaştırmasız (Fiili) el atma kararlarına karşı Kanun yolları;  1254
141. İstinaf yolu  1254
142. Temyiz yolu  1256
B. Kamulaştırmasız (Hukuki) El Atma Davaları  1256
1. Hukuki El Atmanın Şartları  1257
Danıştay Emsal Kararları  1259
Danıştay Daire Kararları  1260
Yargıtay Emsal Kararları  1276
Yargıtay Daire Kararları  1279
2. Hukuki El Atma Davalarında Davacı  1282
3. Hukuki El Atma Davalarında Davalı  1282
Emsal Yargıtay Kararları  1283
4. Hukuki El Atma Sebebiyle Açılacak Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme  1284
5. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Faiz Konusu  1286
6. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Vekâlet Ücreti ve Harçlar  1286
Danıştay Emsal Kararı  1287
7. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Belirlenmesi  1288
8. Müdahalenin Men’i ve Eski Hale Getirme Davalarının Birlikte Açılması  1288
Yargıtay Emsal Kararları  1288
9. Taşınmaz Bedelinin Tahsiline Dair İlamların İnfazı  1292
Yargıtay Emsal Kararı  1292
11. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Zamanaşımı  1293
12. Hukuki El Atma Davalarında Kanun Yolu  1293
ECRİMİSİL DAVALARI
1. Ecrimisil Nedir?  1297
2. Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme  1298
3. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme  1298
4. Ecrimisil’in Hesaplanması  1299
4a. Arsa Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı  1299
4b. Arazi Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı  1299
Ecrimisil Konusunda Yargıtay Emsal Kararları  1300
5. Ecrimisil Davalarında Harç ve Avukatlık Ücreti  1332
6. Ecrimisil Davalarında Faiz  1332
Faiz Konusunda Emsal Kararlar  1332
7. Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı  1335
Yargıtay Kararları  1336
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI VE ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI – TRAMPASI
Kültür Varlığı Nedir?  1339
Tabiat Varlıkları Nelerdir?  1339
Sit Nedir?  1339
Arkeolojik Sit Alanları  1339
Doğal Sit Alanları  1340
Korunma Alanı  1340
Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Konusundaki Düzenlemeler  1341
Konuyu Düzenleyen Yönetmelikler  1346
Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik  1346
Trampa – Takas  1353
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmeliği  1358
Danıştay Emsal Kararları  1359
Yargıtay Emsal Kararları  1366
Sit Alanında Kalan Taşınmazın Bedelinden Kısıtlı Alanda Kalması Sebebiyle İndirim Yapılıp Yapılamayacağına Dair Emsal Kararlar  1387
FAZLA YATIRILAN BEDELİN İADESİ KONUSU
Konunun Açıklaması  1391
Fazla Yatırılan Bedelin İadesi Hk. Emsal Kararlar  1391
ISLAH – EK DAVA
(Dava Konusunun Yargılama Sırasında Arttırılması)
1. Islah Niçin Yapılır?  1393
2. Bir Davada Kaç Kere Islah Yapılabilir?  1394
3. Islah Ne Zamana Kadar Yapılabilir?  1394
Yargıtay Emsal Kararları  1395
4. Islah Talebinin Mahkemeye Sunulması  1403
5. Islah Talebinin Gerektirdiği Masraflar ve Harcın Yatırılması  1403
Yargıtay Emsal Kararı  1404
6. Islahın Etkisi ve Sonuçları  1407
7. Islahın Çeşitleri  1407
7a. Davanın Tamamen Islahı  1407
7b. Davanın Kısmen Islahı  1408
8. Islahla Arttırılan Miktarın Faizi Ne Zaman İşlemeye Başlar?  1408
Yargıtay Emsal Kararları  1408
9. Ek Dava ile Fazlaya Mahsus Kısmın Talep Edilebilmesi İçin Fazlaya Mahsus Talep Hakkının Saklı Tutulması Şart mıdır?  1411
Yargıtay Emsal Kararları  1412
10. Islaha Karşı Zamanaşımı Definde Bulunulamaz  1417
Yararlanılan Eserler  1419
Yararlanılan Kaynaklar  1419
Kavram Dizini  1421
 


Zehra Karakuş Işık
Ocak 2021
53.00 TL
Sepete Ekle
Prof. Dr. Tayfun Akgüner
Ocak 2021
130.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Üçüncü Baskının Önsözü  5
İkinci Baskı İçin Önsöz  6
Önsöz  7
Kamulaştırma Mevzuatı Değişim Tablosu  9
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu Hükümlerinin İptaline Dair Anayasa Mahkemesi Kararları  11
Birinci Kısım
GENEL HÜKÜMLER
Birinci Bölüm
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Madde 1: Amaç ve Kapsam  33
Madde Gerekçesi  33
Maddenin Açıklaması  33
A. Mülkiyet hakkı – Kamulaştırma  33
B. Osmanlı Döneminde Kamulaştırma  34
C. Cumhuriyet Döneminde Kamulaştırma  35
D. Kamulaştırma Hangi İdareler Tarafından Yapılır?  38
E. Neler Kamulaştırılabilir?  38
F. Taşınmaz Mal (Gayrimenkul) Nedir?  38
G. Kimlerin Malları Kamulaştırılabilir?  39
H. Devletleştirme  40
I. Anayasaya Aykırılık İddiası  41
İ. İstimval Nedir?  41
Madde 2: Tanımlar  43
Madde Gerekçesi  43
Maddenin Açıklaması  44
A. 3213 sayılı Maden Kanunu  45
B. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu  45
C. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu  46
D. 4586 sayılı Petrolün Boru Hatları İle Transit Geçişine Dair Kanun  47
E. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu  48
F. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu  48
G. 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu  49
H. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu  50
I. 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu  52
Danıştay Emsal Kararı  52
Yargıtay Emsal Kararları  53
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMANIN OLUŞTURULMASI
Madde 3: Kamulaştırma Şartları  57
Madde Gerekçesi  57
Maddenin Açıklaması  58
A. Yeterli Ödenek Temin Edilmiş Olmalıdır  58
B. Taşınmaza Bir Kamu Hizmetinin ifası için ihtiyaç bulunmalıdır  59
C. Kamulaştıran İdare Hizmeti Yapmakla Görevli Olmalıdır  59
D. İdare Kamulaştırma Yapmaya Yetkili Olmalıdır  59
E. Taşınmaz, İdarenin Coğrafi Yetki Alanında Olmalıdır  60
F. Kamulaştırma Bedeli Ödenmelidir  60
1. Peşin Ödeme (2942/3)  60
2. Taksitle Ödeme (2942/3)  61
Danıştay Emsal Kararları  62
Yargıtay Emsal Kararları  67
Madde 4: İrtifak Hakkı Kurulması  68
Madde Gerekçesi  69
Maddenin Açıklaması  69
A. Medeni Kanunda İrtifak Hakkı  69
B. Kamulaştırma Kanununda İrtifak Hakkı  70
C. İrtifak Hakkı Nasıl Tesis Edilir?  71
D. İrtifak Hakkı Hangi İdare Adına Tescil Edilir?  72
E. İrtifak Hakkının Kaldırılması  73
a. Genel Olarak  73
b. Yüklü Taşınmazın Bölünmesi Halinde  73
F. İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedelinin Hesaplanması  74
Danıştay Emsal Kararları  83
Yargıtay Emsal Kararları  84
İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Emsal Kararlar  102
Madde 5: Kamu Yararı Kararı Verecek Merciler  138
Madde Gerekçesi  138
Maddenin Açıklaması  139
A. Kamu Yararı Nedir?  139
B. Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Kamu Yararı  140
C. Kamu Yararı Kararı Gerektirmeyen Kamulaştırmalar  141
D. Kamulaştırmada Yetki Sorunu  142
D1. Kamulaştırmayı Yapacak İdare Yönünden Yetki  142
D2. Yer Yönünden Yetki  142
D3. Konu ve Görev Yönünden Yetki  142
E. Kamu Yararı Kararının İptali İstenebilir mi?  143
F. Kamu Yararı Kararını Vermeye Yetkili Merciiler  144
Danıştay Emsal Kararları  145
Madde 6: Onay Mercii  153
Madde Gerekçesi  154
Maddenin Açıklaması  154
A. Onay’a Tabi Olan Kamu Yararı Kararları  154
B. Onaya Tabi Olmayan Kamu Yararı Kararları  155
C. Kamu Yararı Kararı Alınmasını Gerektirmeyen Kamulaştırmalar  155
C1. Onaylı İmar Planına Göre Yapılan Kamulaştırmalar  155
C2. Bakanlıkça Onaylı Özel Proje ve Planlara Göre Yapılacak Kamulaştırmalar  157
Danıştay Emsal Kararları  158
Yargıtay Emsal Kararı  160
Madde 7: Kamulaştırmada Önce Yapılacak İşlemler ve İdari Şerh  161
Madde Gerekçesi  161
Maddenin Açıklaması  162
A. Kamulaştırmada Önce Yapılacak İşlemler  162
A1. Kamulaştırılacak Alanın veya Kaynağın Belirlenmesi  162
A2. Mülk Sahibi ile İlgili Bilgilerin Toplanması  163
B. Kamulaştırmanın Tapu Siciline Şerh Verilmesi  164
Danıştay Emsal Kararı  166
Yargıtay Emsal Kararları  166
Madde 8: Satın Alma Usulü  169
Madde Gerekçesi  170
Maddenin Açıklaması  171
A. Satın Alma Usulü Uygulanmadan Değer Tespiti ve Tescil Davası Açılamaz  171
B. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti İçin Komisyon Oluşturulması,  172
C. Uzlaşma (Pazarlık) Komisyonu Kurulması,  173
D. Mülk Sahibinin Uzlaşma Görüşmeleri İçin Davet Edilmesi  174
Yargıtay Emsal Kararları  179
Madde 9: Kadastro Görmemiş Yerlerde Tespit İşlemi  204
Madde Gerekçesi  204
Maddenin Açıklaması  204
A. Mülki Amirden Dört Bilirkişi İsminin İstenmesi  205
B. Bilirkişi Kurulunun Teşkili ve Yapacağı Görev  205
C. Bilirkişi Kuruluna Yapılacak Ödeme  206
Danıştay Emsal Kararı  208
Yargıtay Emsal Kararları  208
İkinci Kısım
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ,
İDARE ADINA TESCİL VE BEDELİN TESPİTİ ESASLARI,
DAVA HAKKI VE BİLİRKİŞİLER
Birinci Bölüm
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE
İDARE ADINA TESCİL, BEDELİN TESPİTİ ESASLARI
Madde 10: Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  211
Madde Gerekçesi  213
Maddenin Açıklaması  220
A. 4650 Sayılı Kanundan Önceki Durum  220
B. 4650 Sayılı Kanunla Başlayan Yeni Dönem  220
C. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Taşınmazın İdare Adına Tapuya Tescili için Dava Açılması,  221
a. Görevli Mahkeme  222
b. Yetkili Mahkeme  223
c. Davanın Tarafları  223
d. Mahkemenin Yapacağı İşlemler (Yargılama Aşaması)  225
da. Duruşma Gününün Tespiti ve Mülk Sahibine Meşruhatlı Davetiye Tebliği  225
db. Kamulaştırmanın ve Belge Özetlerinin Yayımlanması  226
dc. Tarafların Mahkeme Huzurunda Anlaşmaları  227
dd. Taşınmazın Başında Keşif Yapılması  228
e. Kamulaştırılan Taşınmazın Tapuya Tescili  231
Tescile İlişkin Emsal Kararlar  232
f. Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti  238
Yargıtay Emsal Kararları  239
g. Kamulaştırma Davalarında Harç Konusu  242
Harç Konusunda Emsal Karar  243
h. Faiz Konusu  244
Faize İlişkin Emsal Kararlar  245
ı. Kamulaştırma Kararlarına Karşı Başvurulacak Kanun Yolları  251
a. İstinaf Yolu  251
b. Temyiz Yolu  254
Yargıtay Emsal Kararları  255
Madde 11: Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları  274
2942 Sayılı Kanunda 11. Madde Gerekçesi  275
4650 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçesi  276
A. Bedel Tespitine Genel Bakış  276
B. Dosyanın Keşfe Hazırlanması  277
Yargıtay Emsal Kararı  278
C. Bilirkişi kurulu  279
Ca. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  279
Cb. Bilirkişi Kurulunun Çalışma Usulü  279
Cc. Bilirkişi Raporunun Bağlayıcılığı  280
D. Bedel Tespiti Esasları  280
Da. Taşınmazın Cins ve Nev’inin belirlenmesi (11/a)  281
Taşınmazın Cins ve Nev’ine ilişkin Emsal Kararlar  282
İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararı  282
Yargıtay Kararları  287
Db. Taşınmazın Yüzölçümü  297
Yüzölçümüne İlişkin Emsal Kararlar  298
Dc. Kıymeti Etkileyebilecek Nitelik ve Unsurların Değerlendirilmesi  300
Kıymeti Etkileyebilecek Unsurlara İlişkin Emsal Kararlar  300
Dd. Emlak Vergi Değerlerinin İncelenmesi  302
Emlak Vergi Değerlerine İlişkin Emsal Kararlar  302
De. Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirlerinin İncelenmesi  314
Df. Arazilere Değer Biçilmesi (11/f)  314
1. Arazi Nedir?  314
2. Arazilerin Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi  316
a. Arazinin, Dava Tarihi İtibariyle Getireceği Net Gelirin Hesaplanması  316
aa. Taşınmazın Mevkii ve Şartlarının Tespiti,  316
ab. Arazinin olduğu Gibi Kullanılması Halinde Getireceği Net Gelirin Hesaplanması  316
b. Tespit Edilen Net Gelire Göre Arazi Değerinin Belirlenmesi  317
Araziye Değer Biçilmesiyle İlgili Emsal Kararlar  318
3. Kapitalizasyon Faizi  322
Yargıtay Emsal Kararları  325
4. Münavebe Uygulaması  339
Münavebe Konusunda Emsal Kararlar  341
5. Ağaç Bedellerinin Belirlenmesi  351
a. Junge Metodu  351
b. Kaim Değer Metodu  352
Kaim Değer Yöntemine Dair Emsal Kararlar  352
6. Kapama Bahçenin Kamulaştırma Bedelinin Belirlenmesi  359
Kapama Bahçe Bedelinin Belirlenmesine Dair Emsal Kararlar  360
7. Kapama Karışık Meyve Bahçesi Bedelinin Tespiti  363
Kapama Karışık Meyve Bahçesi Hakkında Emsal Kararlar  364
8. Kapama Bağ’a Değer Takdiri  378
Kapama Bağ Hakkında Emsal Kararlar  378
9. Kapama Kavaklığa Değer Takdiri  382
Kavaklıklarla İlgili Kararlar  382
10. Fidanlara Değer Takdiri  391
Fidanlar Hakkında Emsal Kararlar  391
11. Su Kaynağına Değer Takdiri  393
12. Kapama Zeytin Bahçesi Hakkında Kararlar  393
Hukuk Genel Kurulu Kararı  393
Yargıtay Daire Kararları  394
13. Kapama Mandalina Bahçesi Hakkında Kararlar  403
14. Kapama Fıstıklıklarla İlgili Emsal Kararlar  405
15. Değirmene Değer Takdirine dair emsal karar  408
16. Arazi Üzerinde Muhdesat Bulunması  408
Muhdesat Konusunda Emsal Danıştay Kararı  410
Hukuk Genel Kurulu Kararları  414
Yargıtay Daire kararları  419
17. İrtifak Hakkı Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  429
18. Sulu Arazilere Değer Biçilmesine İlişkin Emsal Kararlar  430
Hukuk Genel Kurulu Kararı  430
Yargıtay Daire Kararları  430
19. Sulu Arazinin Arta Kalan Kısmının Susuz Hale Gelmesi  433
20. Zilyetliğin Tespiti Hakkında Emsal Kararlar  433
Yargıtay Kararları  433
21. Üretim Giderleri  435
Üretim Giderleri Hakkında Emsal Kararlar  436
22. Objektif Ölçüler (Değer Artırıcı – Azaltıcı Objektif Unsurlar) (11/i)  441
Objektif Ölçüler Konusundaki Emsal Kararlar  446
Hukuk Genel Kurul Kararları  446
Yargıtay Daire Kararları  460
Dg. Arsaya Değer Biçilmesi (11/g)  482
1. Arsa Nedir?  482
2. Keşif ve Bilirkişi İncelemesi  484
3. Emsallerin İncelenmesi  484
4. Emsal Alınamayacak Satışlar  485
Özel Amaçlı Satışlarla İlgili Emsal Kararlar  486
Emsal İncelemesi Konusunda Anayasa Mahkemesi Kararı  492
Emsal Konusunda Yargıtay Kararları  495
5. Emsal Bulunamadığı Takdirde Ne Yapılacaktır?  532
Konu ile İlgili Emsal Kararlar  532
6. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) Nedir?  532
Düzenleme Ortaklık Payına (DOP) İlişkin Emsal Kararlar  535
Yargıtay Daire Kararları  537
Dh. Yapılara Değer Biçilmesi (11/h)  542
1. Taşınmazın Hangi Tarihteki Bedeli Tespit edilecektir?  542
2. Yapı Maliyet Hesapları  543
3. Belirlenen Yapı Bedeline Endeks Uygulanması  543
4. Beşinci Hukuk Dairesinin Endeks Uygulaması  544
5. 18. Hukuk Dairesinin Endeks Uygulaması  545
6. Endeks Uygulamaları  545
a. Yapılar İçin Örnek Endeks Uygulanması  546
b. Arsalar İçin Örnek Endeks Uygulaması  547
Emsal Kararlar  547
Hukuk Genel Kurulu Kararları  547
Hukuk Dairesinin Endeks Uygulamasına İlişkin Kararları  555
Kapatılan 18. Hukuk Dairesinin Endeks uygulamasına ilişkin Kararları  559
7. Kat Mülkiyetine Tâbi Taşınmazlarda Bedel Tespiti  561
Kat Mülkiyetine Tâbi Taşınmazlara İlişkin Emsal Kararlar  562
8. Kamulaştırılan Taşınmazın Sit Alanında Kalması  575
a. Sit Alanı Nedir?  575
b. Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Kamulaştırılmasına ilişkin Kararlar  576
Hukuk Genel Kurulu Kararı  576
Yargıtay Daire Kararları  579
9. Kamulaştırma Davalarında Enkaz (Kalıntı) Sorunu  581
a. Mülk Sahibinin Enkazı Almayı Kabul Etmesi  582
b. Mülk Sahibinin Enkazı Almak İstememesi  583
Enkaz Bedeli Hakkında Yargıtay Emsal Kararları  583
Madde 12: Kısmen Kamulaştırma  595
Madde Gerekçesi  596
Maddenin Açıklaması  596
A. Geriye Kalan Kısmın Değerinin Değişmemesi (12/1–a)  597
Yargıtay Emsal Kararları  598
Hukuk Genel Kurulu Kararı  598
Yargıtay Daire Kararları  600
B. Artan Kısmın Değerinde Eksilme Olması (12/1–b)  602
Ba. Taşınmazın Geri Kalan Kısmı Boş İse (Arsa veya arazi üzerinde yapı, ağaç vs. yoksa)  602
Bb. Taşınmazın Geri Kalan Kısmında Muhdesat Varsa  603
Yargıtay Emsal Kararları  604
C. Artan kısmın Kamulaştırma Sebebiyle Değerlenmesi (12/1–c)  618
Kalan Kısmın Değerlenmesine İlişkin Emsal Kararlar (12/c)  619
Yargıtay Daire Kararları  619
D. Artan Kısımda Bulunan Yapıya İlişkin Emsal Kararlar (12/4)  631
Hukuk Genel Kurulu Kararı  631
Yargıtay Daire Kararları  632
E. Kamulaştırmadan geri kalan kısmın kullanılamayacak hale gelmesi (12/5)  643
Artan Kısmın İşe Yaramaz Hale Gelmesine Dair Emsal Kararlar (12/5)  646
Hukuk Genel Kurulu Kararları  646
Daire Kararları  648
F. Baraj Kamulaştırma Sahasına Mücavir Alanlarda Kamulaştırma (12/6)  653
Fa. Maddenin Uygulama Alanı  654
Fb. Baraj Mücavirinde Bulunan Taşınmazların Kamulaştırılması  654
Yargıtay Emsal Kararları  656
G. Taksim Edilmiş Paylı Taşınmazların Kısmen Kamulaştırılması (12/7)  670
Yargıtay Emsal Kararları  671
H. Görevli Mahkeme  681
Madde 13: Tebligat  682
Madde 14: Dava Hakkı  682
Madde Gerekçesi  682
Maddenin Açıklaması  682
A. Tebligat Sorunu  683
B. İdare Mahkemesinde İptal Davası Açılması  685
C. Maddi Hatalara Karşı Düzeltim Davası Açılması  687
C1. Maddi Hata Nedir?  687
C2. Mülk Sahibi Maddi Hataya Karşı Ne Yapmalıdır?  687
C3. Paylı Mülkiyette Dava Hakkı Nasıl Kullanılır? (14/3)  688
a. 4721 Sayılı Medeni Kanuna Göre Mülkiyet  688
b. Kamulaştırma Kanununda Yer Alan Medeni Kanuna Aykırı Uygulamalar  689
C4. Taşınmazın Maliki Bilinemediği Takdirde Ne Yapılacaktır? (Kayyım Tayini)  690
Danıştay Emsal Kararları  693
Yargıtay Emsal Kararları  698
14/1. Maddeye İlişkin Yargıtay Emsal Kararları  699
Hukuk Genel Kurul Kararları  699
Yargıtay Daire Kararları  716
14/3. Maddeye İlişkin Karar  726
14/5. Maddeye İlişkin Kararlar  727
Hukuk Genel Kurulu Kararları  727
Yargıtay Daire Kararları  731
14/son Maddeye İlişkin Kararlar  738
Madde 15: Bilirkişiler  738
Madde Gerekçesi  739
Maddenin Açıklaması  740
Yargıtay Emsal Kararları  749
Üçüncü Kısım
AYNIN ÇEKİŞMELİ BULUNMASI, TESCİL VE TAPUDA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZ MALIN KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN MAHKEMECE TESPİTİ VE ZİLYEDİN HAKLARI
Birinci Bölüm
ELKOYMA
Madde 16: Acele İşlerde El Koyma ve Tescil  759
İkinci Bölüm
AYNIN İHTİLAFLI OLMASI VE TESCİL
Madde 17: Tapulu Taşınmaz Mallarda Tescil  759
Madde 18: Aynın İhtilaflı Bulunması  759
4650 sayılı Kanun 18. Madde Değişiklik Gerekçesi  760
Maddenin Açıklaması  761
A. 18. Maddenin Uygulama Alanı  761
B. Taşınmazın İhtilaflı Olması Ne Demektir?  761
C. İhtilafın Araştırılması  761
D. İhtilaflı Taşınmazın Kamulaştırılması ve İdare Adına Tescili  762
Danıştay Emsal Kararları  766
Yargıtay Emsal Kararları  767
Madde 19: Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tescili ve Zilyedin Hakları  777
2942 Sayılı Kanunda Yer Alan 19. Madde Gerekçesi  779
4650 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçesi  779
Maddenin Açıklaması  779
1. Taşınmazın Kamu Mallarından Olup Olmadığının Araştırılması  779
11. Kamu Malları Nelerdir?  780
12. Taşınmazın, kamu Malı Olup Olmadığı Nasıl Belirlenir?  780
2. Taşınmazın Kullanım Durumunun ve Zilyedinin Belirlenmesi  780
21. Vergi Kaydına Göre Belirleme  780
22. Nüfus Kaydına Göre Belirleme  781
23. Haricen Yapılacak Araştırmaya Göre Belirleme  781
24. Mahallinde Tahkikat Yapılması ve Delillerin Toplanması  781
3. Bedelin Tespiti ve Tescil İçin Asliye Hukuk Mahkemesine Başvurulması  781
31. Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  782
32. Zilyedin, Taşınmazın Mülkiyetini Kazanıp Kazanamadığının İncelenmesi  784
4. Durumun Maliyeye Bildirilmesi ve İlanların Yapılması  784
5. Gazete İlanı üzerine Süresi İçinde İtiraz Edilmemiş İse  785
6. İlan Süresi İçinde İtiraz Edilmesi  786
Yargıtay Emsal Kararları  787
Yargıtay Daire Kararları  793
7. Zilyet Aleyhine İstihkak Davası Açılması (19/8)  804
Yargıtay Emsal Kararı  804
Yargıtay Emsal Kararları  806
8. Başkasının taşınmazına yapılan muhdesat Bedelinin Tespiti  808
81. Binaların Asgari Levazım Bedeli Nedir, Nasıl Hesaplanır?  808
82. Taşınmaz Üzerindeki Ağaç Bedelinin Hesaplanması  809
Yargıtay Emsal Kararları  810
Dördüncü Kısım
KAMULAŞTIRMADA BOŞALTMA, VAZGEÇME VE GERİ ALMA
Birinci Bölüm
BOŞALTMA
Madde 20: Taşınmaz Malın Boşaltılması  829
Madde Gerekçesi  829
Değişiklik Gerekçesi  830
Maddenin Açıklaması  830
A. Kamulaştırılan Taşınmazın İdare Adına Tapuya Tescil Ettirilmesi  830
B. Taşınmazın Boşaltılması İçin İcra Dairesine Müracaat Edilmesi  831
Yargıtay Emsal Kararı  832
C. İcra Emrine Karşı Yapılacak İtirazlar ve Şikâyetler Tahliyeyi Durdurmaz  833
D. Taşınmazın Boşaltılması Sebebiyle Hukuki Sorumluluk  833
E. Ekili Arazinin Boşaltılması  834
Ea. Ekili Arazinin Boşaltılmasında Uygulanacak Genel Kural  834
Eb. Acele Hallerde Ekin Bedelinin Ödenmesi  834
Ec. Ekin Bedeli Ödenmeden Tahliyenin Sağlanması  835
F. Görevli Mahkeme  835
Danıştay Emsal Kararları  835
Yargıtay Emsal Kararları  837
İkinci Bölüm
KAMULAŞTIRMADAN VAZGEÇME VE GERİ ALMA
Madde 21: İdarenin Tek Taraflı Vazgeçmesi  849
Madde Gerekçesi  849
Maddenin Açıklaması  849
A. Kamulaştırmadan Vazgeçmede Yetkili Organ  849
B. Ne Zamana Kadar Vazgeçilebilir  850
C. Kamulaştırmadan Vazgeçmesinin Sonuçları  851
D. Geri Alma Davasını Kimler Açabilir?  852
E. Yargılama Masrafları ve Avukatlık Ücreti  852
Danıştay Emsal Kararları  854
Yargıtay Emsal Kararları  855
Madde 22: Vazgeçme, iade ve devir  868
Madde Gerekçesi  869
Maddenin Açıklaması  869
A. 22. Madde 1. Fıkranın Açıklaması, (Maddenin Uygulama Şartları)  870
A1. Kamulaştırma İşlemi Kesinleşmiş Olmalıdır  870
A2. Taşınmaza İhtiyaç Kalmamış Olmalıdır  870
A3. İade Teklifi Taşınmaz Malikine Tebliğ Edilmelidir  871
A4. Mülk Sahipleri Kamulaştırma Bedelini Üç Ay İçinde Geri Vermelidir  871
B. 22. Maddenin 2. Fıkrasının Açıklaması  873
C. 22. Maddenin 3. Fıkrasının Açıklaması  874
D. 22. Maddenin 3. Fıkrasının Açıklaması (Taşınmazın başka idareye devri)  874
Yargıtay Emsal Kararları  875
Madde 23: Mal Sahibinin Geri Alma Hakkı  881
Madde Gerekçesi  882
Maddenin Açıklaması  882
A. Kamulaştırma Bedeli Kesinleşmiş Olmalıdır  883
B. Kamulaştırma Bedelinin Kesinleşmesinden İtibaren 5 Yıl Geçmelidir  884
C. Taşınmaz, Hiçbir Şey Yapılmadan Olduğu Gibi Bırakılmalıdır  885
D. Geri Alma Hakkı Bir Yıl İçinde Kullanılmalıdır  885
E. Alınan Kamulaştırma Bedeli Faizi İle Birlikte İade Edilmelidir  886
F. 23. Maddenin Uygulanamayacağı Kamulaştırmalar  887
Danıştay Emsal Kararı  890
Yargıtay Emsal Kararları  890
Beşinci Kısım
HASAR, DOĞACAK HAK VE BORÇLAR, TRAMPA YOLU İLE VE
ACELE KAMULAŞTIRMA
Birinci Bölüm
HASAR
Madde 24: Kamulaştırma Bedelinden Düşülebilecek Hasar  913
Madde Gerekçesi  913
Maddenin Açıklaması  913
A. İade Edilecek Bedelden Mahsup (İndirim) Şartları  914
B. Hasar Hangi Tarih İtibariye Hesaplanacaktır?  915
C. Görevli ve Yetkili Mahkeme  915
D. 24. Maddeye Göre Açılan Davalarda Zamanaşımı  916
Danıştay Emsal Kararı  918
Yargıtay Emsal Kararları  918
İkinci Bölüm
TEBLİĞ İLE DOĞACAK HAKLAR VE BORÇLAR
Madde 25: Hakların Sınırlandırılması ve Mülkiyetin İdareye Geçmesi  921
Madde Gerekçesi  921
6495 Sayılı Kanunla Eklenen Son Fıkranın Gerekçesi  921
Maddenin Açıklaması  922
A. Kamulaştırma İşleminin Başlaması  923
A1. Mal Sahibi Yönünden Kamulaştırma İşlemi Ne Zaman Başlar?  923
A2. Kamulaştırma İdare Yönünden Ne Zaman Başlar?  924
B. Kamulaştırma İşleminin Başlamasının Hukuki Sonuçları  925
C. Kamulaştırılan Malın Mülkiyeti İdareye Ne Zaman Geçer  926
D. Mal Sahibinin Kullanma Hakkının Sona Ermesi  926
E. Hakların Sınırlanması  927
Yargıtay Emsal Kararları  927
Üçüncü Bölüm
TRAMPA YOLU VE ACELE KAMULAŞTIRMA
Madde 26: Trampa Yolu ile Kamulaştırma  949
Madde Gerekçesi  949
Trampa Nedir?  949
Maddenin Açıklaması  950
Trampa Yolu ile Kamulaştırmanın Şartları  950
A. Mal Sahibi Trampayı Kabul Etmiş Olmalıdır  951
B. Verilecek Taşınmaz Kamu Hizmetine Tahsis Edilmemiş Olmalıdır,  951
C. Verilecek Taşınmazın Bedeli Tespit Edilmelidir  952
D. Trampaya konu taşınmaz bedelleri arasındaki fark peşin ödenmelidir  953
E. İdarenin Vereceği Taşınmazın Değeri, Kamulaştırma Bedelinin %120’sini Aşmamalıdır  953
Madde 27: Acele Kamulaştırma  953
Madde Gerekçesi  954
Maddenin Açıklaması  954
Danıştay Emsal Kararları  963
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı  963
Danıştay Daire Kararları  963
Yargıtay Emsal Kararları  970
Altıncı Kısım
BEDELSİZ KULLANMA, GİDERLERİN ÖDENMESİ VE
İDARELER ARASINDA TAŞIMAZ MAL DEVRİ
Birinci Bölüm
BEDELSİZ KULLANMA VE GİDERLER
Madde 28: Bedelsiz Kullanma Yetkisi  987
Madde Gerekçesi  987
Maddenin Açıklaması  987
Madde 29: Giderlerin Ödenmesi  988
Madde Gerekçesi  988
Değişiklik Gerekçesi  989
Maddenin Açıklaması  989
A. Mahkeme Heyetinin Harcırahları (Yol Tazminatı)  989
B. Bilirkişi Ücretleri  990
C. Harçlar  991
Ca. Tapu Harçları  991
Cb. Yargı Harçları  991
D. Vekâlet ücreti  992
E. Kanunen Yapılması Gereken Diğer Giderler  992
Yargıtay Emsal Kararları  993
İkinci Bölüm
KAMU KURUMLARI VE TÜZELKİŞİLERİ ARASINDA
TAŞINMAZ MAL DEVRİ
Madde 30: Bir İdareye Ait Taşınmaz Malın Diğer İdareye Devri  1005
Madde Gerekçesi  1006
4650 Sayılı Kanunlar Yapılan Değişiklik Gerekçesi (4650/17)  1006
6745 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik Gerekçesi  1006
Maddenin Açıklaması  1007
A. Devir Talebinde Bulunan Kurumun İhtiyacı  1007
B. Taşınmazın, Kamu Tüzel Kişi ve Kurumlarına Ait Olması  1008
C. Devir Talebinde Bulunulması ve Şartları  1008
D. Danıştay’ın Devir Konusunda Karar Vermesi  1009
E. Taşınmaz Bedelinin Tespiti  1010
F. Taşınmaz Bedelinin Hangi Tarih İtibariyle Tespit Edileceği  1012
G. Devir Yasağı  1012
H. Güvenlik İhtiyacı Sebebiyle Devir  1012
Danıştay Emsal Kararları  1015
Danıştay Daire Kararları  1016
Yargıtay Emsal Kararları  1044
Yedinci Kısım
YASAK İŞLER VE CEZA HÜKÜMLERİ
Birinci Bölüm
YASAK İŞLER
Madde 31: Yasak İşler ve Eylemler  1055
2942 sayılı Kanunda 31. Madde Gerekçesi  1055
4650 Sayılı Kanun 18. Madde ile Yapılan Değişiklik Gerekçesi  1055
Maddenin Açıklaması  1056
A. Bilirkişilere İlişkin Yasaklar  1056
B. Mal Sahiplerine İlişkin Yasaklar  1056
C. Avukatlara İlişkin Yasaklar  1057
Yargıtay Emsal Kararları  1057
İkinci Bölüm
GÖREVLİ KİŞİLERİN SUÇLARI VE CEZA HÜKÜMLERİ
Madde 32: Görevli Kişilerin Suçları  1069
Madde Gerekçesi  1069
Maddenin Açıklaması  1069
Yargıtay Emsal Kararları  1070
Madde 33: Cezalar  1070
Madde Gerekçeleri  1071
Maddenin Açıklaması  1071
Yargıtay Emsal Kararı  1072
Sekizinci Kısım
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 34: Mal Sahibinin Sağladığı Yararları Geri Alma Hakkı  1073
Madde Gerekçesi  1073
Maddenin Açıklaması  1073
Madde 35: İmar Mevzuatı Uygulanan veya Özel Parselasyon Yapılan Yerler  1073
Madde Gerekçesi  1074
Maddenin Açıklaması  1074
A. Düzenlemeye Tabi Tutulan Parsellerden Alınan Düzenleme Ortaklık Payları, (DOP)  1075
B. Özel Parselasyonda Malikinin Rızası ile Kamu Hizmeti İçin Ayrılan Yerler  1075
Anayasa Mahkemesi Kararı  1076
Danıştay Emsal Kararları  1077
Yargıtay Emsal Kararları  1080
Madde 36: Kamulaştırmadan Sonra Alınan Tapu Kaydının İptali  1103
Madde Gerekçesi  1103
Maddenin Açıklaması  1103
Maddenin Uygulama Şartları  1104
A. Taşınmaz Kamulaştırma Sebebiyle İdare Adına Tescil Edilmiş Olmalıdır  1104
Aa. Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar  1104
Ab. Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar  1104
B. Kamulaştırma Sonucu Tescil Edilen Taşınmaza 2. Tapu Tesis Edilmiş Olmalıdır  1104
C. İdarece 2. Tapunun İptali Talep Edilmelidir  1105
D. 36. Maddeye Göre Açılacak Davalarda Süre Meselesi  1106
Yargıtay Emsal Kararları  1108
Madde 37: Yetkili ve Görevli Mahkeme ve Yargılama Usulü  1112
Madde Gerekçesi  1112
Maddenin Açıklaması  1112
A. Yetkili Mahkeme  1113
B. Görevli Mahkeme  1113
C. Yargılama Usulü  1114
Yargıtay Emsal Kararları  1115
Madde 38: Hak Düşürücü Süre  1127
Maddenin Açıklaması  1127
Madde 39: Vergilendirme  1127
Madde Gerekçesi (4650 Sayılı Kanunda)  1127
Maddenin Açıklaması  1128
Danıştay Emsal Kararları  1128
Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararları  1128
Sayıştay Emsal Kararları  1136
Sayıştay Temyiz Kurulu Kararı  1137
Madde 40: Kaldırılan ve saklı tutulan hükümler  1139
Madenin Açıklaması  1139
Madde 41: İstimlâk Kanununa Yapılan Atıflar  1140
Maddenin Açıklaması  1140
EK MADDELER
Ek Madde 1  1140
Madde Gerekçesi  1141
Maddenin Açıklaması  1142
GEÇİCİ MADDELER
Geçici Madde 1: 2942 Sayılı Kanunda Yer Alan Geçici Maddeler  1147
Madde Gerekçesi  1147
Geçici Madde Nedir?  1148
Maddenin Açıklaması  1148
Geçici Madde 2  1149
Maddenin Açıklaması  1149
Geçici Madde 3  1149
Maddenin Açıklaması  1149
Geçici Madde 4  1149
Maddenin Açıklaması  1149
Yargıtay Emsal Kararları  1150
Geçici Madde 5  1156
Maddenin Açıklaması  1156
Geçici madde 6: Kamulaştırılmaksızın Kamu Hizmetine Ayrılan Taşınmazların Bedel Tespiti  1157
5999 sayılı Kanunla Konulan Geçici 6. Maddenin Genel Gerekçesi  1159
6487 Sayılı Kanundaki Geçici 6. Maddenin Gerekçesi  1160
Maddenin Açıklaması  1160
Yargıtay Emsal Kararı  1167
Yargıtay Emsal Kararları  1168
Yargıtay Emsal Kararı  1172
Yargıtay Emsal Kararları  1174
Uzlaşma Başvurusu Hakkında Emsal Kararlar  1174
Geçici Madde 7  1184
Geçici Madde 8  1184
Maddenin Açıklaması  1184
Geçici Madde 9  1185
Maddenin Açıklaması  1185
Geçici Madde 10  1188
Maddenin Açıklaması  1188
Geçici Madde 11  1189
Madde Gerekçesi  1189
Maddenin Açıklaması  1189
Danıştay Emsal Kararları  1190
Geçici Madde 12  1196
Madde Gerekçesi  1196
Maddenin Açıklaması  1197
Geçici Madde 13  1198
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI
A. Kamulaştırmasız El Atma (Fiili El Atma)  1199
1. 09.10.1956 Tarihinden Önceki Dönem  1200
Yargıtay Emsal Kararı  1201
2. 09.10.1956 – 04.11.1983 Tarihleri Arasındaki Dönem  1205
3. 04.11.1983’ten Sonraki Dönem  1206
Yargıtay Emsal Kararları  1206
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu kararları  1206
4. Kamulaştırmasız El Atmanın Şartları  1208
4a. Kamulaştırmasız El Atmadan Bahsedebilmek İçin El Atılan Taşınmazın Gerçek Kişilere veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Ait Olması Gerekir  1208
4b. Taşınmaza El Koyan, Kamulaştırma Yetkisine Sahip Bir Kamu Tüzel Kişisi Yahut Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olmalıdır  1208
4c. Müdahalenin Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Tarafından Kamu Yararı Gerektirdiği İçin Yapılmış Olması Gerekir.  1208
4d. Kamulaştırma Yetkisine Sahip İdare Geçici Amaçlar İçin Taşınmaza El Koymuş İse Bu Geçici Durum Kamulaştırmasız El Atma Olarak Tavsif Edilemez  1208
4e. Kamulaştırmasız El Koymadan Bahsedebilmek İçin, İdarenin Taşınmaza Eylemli Olarak El Koyup Malikin Kullanımını Yasaya Aykırı Şekilde Tamamen Ortadan Kaldırması Gerekir  1208
5. Kamulaştırmasız El Atma Sayılmayan İşlemler  1209
Yargıtay Emsal Kararları  1211
6. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davacı  1215
Danıştay Emsal Kararları  1215
Yargıtay Emsal Kararı  1217
7. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Davalı  1219
Yargıtay Emsal Kararları  1219
8. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Yetkili Mahkeme  1225
81. Müdahalenin Men’i Davalarında Yetkili Mahkeme  1225
82. Bedel Davalarında Yetkili Mahkeme  1226
Yargıtay Emsal Kararları  1226
9. Kamulaştırmasız (Fiili) El Atma Davalarında görevli mahkeme  1229
Yargıtay Emsal Kararları  1230
10. Kamulaştırmasız Elatma Davalarında Yargılama Usulü  1232
Yargıtay Emsal Kararı  1232
11. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Faiz Konusu  1234
Faiz Konusunda Emsal Kararlar  1235
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı  1235
Yargıtay Daire Kararları  1237
12. Fiili El Atma Davalarında Vekâlet Ücreti ve Harçlar  1241
Yargıtay Emsal Kararları  1241
13. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Belirlenmesi  1246
Yargıtay Emsal Kararları  1247
14. Kamulaştırmasız (Fiili) el atma kararlarına karşı Kanun yolları;  1254
141. İstinaf yolu  1254
142. Temyiz yolu  1256
B. Kamulaştırmasız (Hukuki) El Atma Davaları  1256
1. Hukuki El Atmanın Şartları  1257
Danıştay Emsal Kararları  1259
Danıştay Daire Kararları  1260
Yargıtay Emsal Kararları  1276
Yargıtay Daire Kararları  1279
2. Hukuki El Atma Davalarında Davacı  1282
3. Hukuki El Atma Davalarında Davalı  1282
Emsal Yargıtay Kararları  1283
4. Hukuki El Atma Sebebiyle Açılacak Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme  1284
5. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Faiz Konusu  1286
6. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Vekâlet Ücreti ve Harçlar  1286
Danıştay Emsal Kararı  1287
7. Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaz Bedelinin Belirlenmesi  1288
8. Müdahalenin Men’i ve Eski Hale Getirme Davalarının Birlikte Açılması  1288
Yargıtay Emsal Kararları  1288
9. Taşınmaz Bedelinin Tahsiline Dair İlamların İnfazı  1292
Yargıtay Emsal Kararı  1292
11. Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Zamanaşımı  1293
12. Hukuki El Atma Davalarında Kanun Yolu  1293
ECRİMİSİL DAVALARI
1. Ecrimisil Nedir?  1297
2. Ecrimisil Davalarında Yetkili Mahkeme  1298
3. Ecrimisil Davalarında Görevli Mahkeme  1298
4. Ecrimisil’in Hesaplanması  1299
4a. Arsa Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı  1299
4b. Arazi Vasfındaki Taşınmazlarda Ecrimisil Hesabı  1299
Ecrimisil Konusunda Yargıtay Emsal Kararları  1300
5. Ecrimisil Davalarında Harç ve Avukatlık Ücreti  1332
6. Ecrimisil Davalarında Faiz  1332
Faiz Konusunda Emsal Kararlar  1332
7. Ecrimisil Davalarında Zamanaşımı  1335
Yargıtay Kararları  1336
TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI VE ALANLARININ KAMULAŞTIRILMASI – TRAMPASI
Kültür Varlığı Nedir?  1339
Tabiat Varlıkları Nelerdir?  1339
Sit Nedir?  1339
Arkeolojik Sit Alanları  1339
Doğal Sit Alanları  1340
Korunma Alanı  1340
Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Konusundaki Düzenlemeler  1341
Konuyu Düzenleyen Yönetmelikler  1346
Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik  1346
Trampa – Takas  1353
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yönetmeliği  1358
Danıştay Emsal Kararları  1359
Yargıtay Emsal Kararları  1366
Sit Alanında Kalan Taşınmazın Bedelinden Kısıtlı Alanda Kalması Sebebiyle İndirim Yapılıp Yapılamayacağına Dair Emsal Kararlar  1387
FAZLA YATIRILAN BEDELİN İADESİ KONUSU
Konunun Açıklaması  1391
Fazla Yatırılan Bedelin İadesi Hk. Emsal Kararlar  1391
ISLAH – EK DAVA
(Dava Konusunun Yargılama Sırasında Arttırılması)
1. Islah Niçin Yapılır?  1393
2. Bir Davada Kaç Kere Islah Yapılabilir?  1394
3. Islah Ne Zamana Kadar Yapılabilir?  1394
Yargıtay Emsal Kararları  1395
4. Islah Talebinin Mahkemeye Sunulması  1403
5. Islah Talebinin Gerektirdiği Masraflar ve Harcın Yatırılması  1403
Yargıtay Emsal Kararı  1404
6. Islahın Etkisi ve Sonuçları  1407
7. Islahın Çeşitleri  1407
7a. Davanın Tamamen Islahı  1407
7b. Davanın Kısmen Islahı  1408
8. Islahla Arttırılan Miktarın Faizi Ne Zaman İşlemeye Başlar?  1408
Yargıtay Emsal Kararları  1408
9. Ek Dava ile Fazlaya Mahsus Kısmın Talep Edilebilmesi İçin Fazlaya Mahsus Talep Hakkının Saklı Tutulması Şart mıdır?  1411
Yargıtay Emsal Kararları  1412
10. Islaha Karşı Zamanaşımı Definde Bulunulamaz  1417
Yararlanılan Eserler  1419
Yararlanılan Kaynaklar  1419
Kavram Dizini  1421
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021