Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
404 Soru ve Cevapla
Ücret Ödemelerinin Vergilendirilmesi
Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Harcırah, AGİ
Ocak 2020 / 1. Baskı / 416 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kitap, işverenler tarafından milyonlarca çalışana yapılan Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat,
Sigorta, AGİ, Harcırah gibi onlarca farklı ödemenin vergilendirilmesini, teorik bilgilerden çok, uygulamacıların anlayacağı ve kayıtlarını yapabilecekleri şekilde ve örneklerle desteklenen bir şekilde anlatan çok az sayıdaki eserlerden biridir.

Kitapta; çeşitli kanunlara göre çalışanlara yapılan onlarca farklı ödemenin (Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, AGİ, Harcırah) ücret kapsamında olup olmadığı, hangi ücret ödemelerinin vergiden istisna olduğu, gelir vergisi tevkifatının ne şekilde yapılıp beyan edileceği, vergi tarifesinin uygulanması, hangi ücret gelirlerinin yıllık beyanname ile beyan edileceği gibi konular son yapılan yasal düzenlemeler kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Ayrıca, çalışanlar için ayrı bir öneme sahip olan harcırah ödemelerinin vergilendirilmesi, çalışanlarda asgari geçim indirimi ve engellilik indirimi uygulaması, brüt ücret tutarından nelerin indirim konusu yapılacağı ve işverenler ile çalışanlar arasından ihtilaf yaratan birçok konu ayrı başlıklar altında detaylı olarak incelenmiştir.

Bu çalışmayı benzerlerinden ayıran bir diğer hususta, ücretin (Maaş, Prim, İkramiye, Tazminat, Sigorta, AGİ, Harcırah) vergilendirilmesi konusunda onlarca farklı konu hakkında; yasal düzenlemeler, genel tebliğler, idari görüşler (özelgeler), yargı kararları ve uzman görüşlerinin yer almasıdır.

Ayrıca aşağıdaki soruların cevabını ve daha fazlasını kitapta bulabilirsiniz.

- Hangi ödemeler ücret sayılır?
- Vergiden istisna edilen ücret/tazminat/yardım vb. nelerdir?
- Vergiden İstisna edilecek yurtiçive yurtdışı harcırah/gündelikler nasıl hesaplanır?
- Ücretten tevkifat yapılırken matrahtan neler indirilir?
- Nakten veya mahsuben yapılan ücret ödemesinde vergi tarifesi nasıl uygulanır?
- Çalışanlarda asgari geçim indirimi/engellilik indirimi nasıl uygulanır?
- İşveren ve ücretlinin asgari geçim indirimi uygulamasındaki sorumlulukları nelerdir?
- Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmek zorunda mıdır?
- Tevkifatlı/tevkifatsız ücretin yıllık beyanı nasıldır?
- Çalışanlara sağlanan yemek ve ulaştırma bedelinde istisna nasıl uygulanır?
- Türkiye'deki irtibat bürolarında çalışanlara ödenen ücretlerde istisna uygulaması nasıldır?
- İhbar tazminatı, işe başlatmama tazminatının vergiden istisna edilmesinin esasları nelerdir?
- İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminat ve yardımların vergilendirilmesi nasıldır?
- Şahıs/hayat sigorta primlerinin ücret matrahından indirimi nasıldır?
- Gelir vergisi beyannamesiyle beyan edilen ücretler nelerdir?
- Yıllık Beyanname veren ücretliler eğitim ve sağlık harcamalarını indirebilirler mi?
- Birden fazla işverenden alınan ücret gelirine vergi tarifesi nasıl uygulanır?
- İşveren değiştiren ücretlilerde gelir vergisi tarifesi nasıl uygulanır?
- Tek işverenden elde edilen ücret için yıllık beyanname verilecek mi?
- Ücret ödemelerinin nasıl gider yazılır?
- Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarında ve Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II)'de ücretin vergilendirilmesi nasıldır?

Konu Başlıkları
İşveren ve Ücretli
Hizmet Erbabı
Ücret Geliri
Ücret Kapsamındaki Ödemeler
Ücret İstisnaları
Vergiden İstisna Tazminatlar
Vergiden İstisna Gündelik Ödemeleri
Gayrisafi Ücret Tutarından İndirimler
Vergi Tarifesi
Vergi Tevkifatının Esasları
Asgari Geçim İndirimi
Engellilik İndirimi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi
Tevkifatlı
Tevkifatsız Ücretin Yıllık Beyanı
Ücret Bordrosu
Ücretin Giderleştirilmesi
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları
Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II)
Barkod: 9789750258893
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 416
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Armağan  9
Kısaltmalar  29
GİRİŞ  31
BİRİNCİ BÖLÜM:
ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL BİLGİLER
Soru 1: Gelir Vergisi Kanununa göre vergiye tabi gelir nedir?  35
Soru 2: Ücret gelirinin elde edilme şekli nedir?  35
Soru 3: Ücret gelirinde elde etmeyi hukuki ve ekonomik tasarruf esasına bağlayan görüş nedir?  36
Soru 4: Ayırma kuramı gereğince ücret gelirlerine sağlanan ayrıcalıklar nelerdir?  37
Soru 5: 4857 sayılı İş Kanununa göre asgari ücretin tanımı nedir?  38
Soru 6: Gelir Vergisi Kanununa göre ücretin tanımı nedir?  39
Soru 7: Bir ödemenin ücret sayılması için gerekli olan şartlar nelerdir?  40
Soru 8: Hizmet erbabına verilen ayınların mahiyeti nedir ve ücret midir?  41
Soru 9: Hizmet erbabı kavramının kapsamı nedir?  41
Soru 10: Gelir Vergisi Kanununa göre işveren kimdir?  41
Soru 11: Gerçek ücretin tespitinde ispat külfeti (yükü) işçiye mi işverene mi aittir?  43
Soru 12: Tam/dar mükellef sayılan ücretliler kimlerdir?  45
Soru 13: Serbest meslek kazancı–ücret ayırımının esasları nasıldır?  45
İKİNCİ BÖLÜM:
ÜCRET VE ÜCRET KAPSAMINDA SAYILAN ÖDEMELER
Soru 14: Gelir Vergisi Kanununda hangi ödemeler ücret sayılmıştır?  47
Soru 15: Bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması halinde elde edilen gelir ücret midir?  48
Soru 16: Kasa tazminatı veya bu amaca yönelik ödemeler ücret midir?  48
Soru 17: Ücretin başka adlar altında ödenmesi ücret olma vasfını ortadan kaldırır mı?  49
Soru 18: Gelir Vergisi Kanununda hangi ödemeler ücret kapsamında sayılmıştır?  50
Soru 19: Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler hangi şartlarda ücret olarak değerlendirilir?  51
Soru 20: Toplu iş sözleşmeleri ile eskiye yönelik olarak ödenen ücret farklarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır?  52
Soru 21: Tahsil ve tatbikat ödemeleri gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında yapılan ödemeler ücret kapsamında vergiye tabi midir?  53
Soru 22: TBMM üyeleri, meclisi üyeleri, komisyon üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret midir?  53
Soru 23: Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla yapılan ödemeler ücret midir?  53
Soru 24: Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin tamamı ücret midir?  54
Soru 25: Apartman yöneticiliğine bağlı olarak çalıştırılan ve kat malikleri arasından seçilen yönetici ve deneticilere yapılan ödemeler ücret midir?  54
Soru 26: Sporculara spor kulüpleri tarafından yapılan ödemeler ücret midir?  55
Soru 27: Şirkette ortaklık münasebeti bulunmayan yönetim kurulu üyelerine verilen kar payları ücret midir?  56
Soru 28: Bilirkişilere yapılan ödemeler ücret midir?  57
Soru 29: Uzlaştırmacı olarak çalışan kişilerin elde ettiği gelir ücret midir?  58
Soru 30: Personele ödenecek temettü ikramiyeleri ile performans primi ve ikramiyesi ücret midir?  59
Soru 31: Mahkeme tarafından tayin olunan tereke temsilcisine yapılan ödemeler ücret midir?  59
Soru 32: Arabuluculuk faaliyeti sonucu elde edilen gelir ücret midir?  60
Soru 33: Eksperlik faaliyeti kapsamında yapılan ödemeler ücret midir?  63
Soru 34: Sigorta ve gayrimenkul eksperliği faaliyetinden elde edilen gelir ücret midir?  63
Soru 35: Huzur hakkı ödemeleri gelir vergisi uygulamasında ücret midir?  65
Soru 36: Memurların yönetim/denetim/tasfiye/danışma kurullarında görev alması ve huzur ücreti elde etmesi mümkün müdür?  66
Soru 37: Seçilmiş kişilere yapılan ödemeler ücret midir?  66
Soru 38: İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatları ücret kapsamında mıdır?  68
Soru 39: Mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemeleri ücret kapsamında mıdır?  68
Soru 40: İşverenler tarafından çalışanlara yapılan kreş ve bakım yardımı adı altında yapılan sosyal yardımlar ücret kapsamında mıdır?  70
Soru 41: İşverenler tarafından çalışanlara bayramlarda ve özel günlerde bayram harçlığı adı altında yapılan ödemeler ücret midir?  70
Soru 42: İşverenler tarafından çalışanlara verilen ayınlar ücret midir?  71
Soru 43: Ayni ücret ödemelerinin kapsamı ve değerlemesi nasıl yapılacaktır?  72
Soru 44: İşverenler tarafından çalışanlara verilen aile yardımı ödeneği ücret midir?  73
Soru 45: Yatacak yer veya konut tahsisi, toplu taşıma yardımı ve demirbaş olarak verilen giyim eşyası ücret midir?  73
Soru 46: İşverenler tarafından çalışanlara verilen ayınların (mal) ortalama perakende fiyatı nasıl bulunur?  74
Soru 47: Personele dini bayramlarda dağıtılan gıda paketleri ayni ücret midir?  75
Soru 48: İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemeler ücret midir?  75
Soru 49: İşverenler tarafından çalışanlara sağlanan okul ve kurs giderleri ücret midir?  77
Soru 50: İşverenler tarafından çalışanlara verilen hediye çekleri ücret midir?  77
Soru 51: İşverenler tarafından çalışanlara çeşitli adlarla yapılan ücret ve ücret kapsamındaki bazı ödemelerde vergi kesintisi nasıldır?  78
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR
Soru 52: Gelir vergisi uygulamasında diplomat muaflığı nedir?  83
Soru 53: Diplomat muaflığından yararlanmanın şartları nelerdir?  83
Soru 54: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilere ödenen ücretlerde istisna uygulamasının yasal düzenlemesi nedir?  85
Soru 55: Köylerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  86
Soru 56: Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  87
Soru 57: Toprak altı maden işletmelerinde çalışanlara ödenen ücretler vergiden istisna mıdır?  88
Soru 58: Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  90
Soru 59: Hizmetçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  91
Soru 60: Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretlerde istisna uygulaması nasıldır?  93
Soru 61: İşverenlerce hizmet erbabına işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulamasının şartları nedir?  94
Soru 62: İşyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatin vergiden istisna edilmesinin şartları nelerdir?  95
Soru 63: Çalışanlara yemek çeki, yemek kuponu ve yemek bileti vermek yoluyla yemek bedeli ödenmesi istisna kapsamında mıdır?  96
Soru 64: Hizmet erbabına konut vermek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulaması nasıldır?  97
Soru 65: Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri vergiden istisna mıdır?  99
Soru 66: İşçilere nakden yapılan yol parası, konut yardımı ve yemek yardımı ödemeleri vergiden istisna mıdır?  101
Soru 67: Emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıklarında istisna uygulaması nasıldır?  102
Soru 68: 07.10.2001 tarihinden önce faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıkları ile sigorta şirketleri tarafından iştirakçilerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi nasıldır?  104
Soru 69: 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretlerin vergiden istisna edilmesi nasıldır?  105
Soru 70: Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıklarının vergiden istisna edilmesi nasıldır?  107
Soru 71: Yabancı işverenlerin Türkiye’de açtığı irtibat ofislerinde çalışan hizmet erbabına döviz olarak ödediği ücretler hangi şartlarla vergiden istisnadır?  108
Soru 72: Bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına döviz olarak ödediği ücretlerin vergiden istisna edilmesi nasıldır?  109
Soru 73: Amatör sporculara ödenen ücretler hangi şartlarla vergiden istisna edilmiştir?  111
Soru 74: Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımında vergi istisnası nasıldır?  113
Soru 75: Pilot ve kabin memurlarına ödenen uçuş ücretinin ne kadarı vergiden istisna edilmiştir?  115
Soru 76: Gelir vergisinden istisna edilen gider karşılığı yapılan harcırah ödemelerinin mahiyeti nedir?  116
Soru 77: Harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemelerin yasal dayanağı nedir?  117
Soru 78: Harcırah ödemesinin avans olarak yapılması vergiden istisna mıdır?  118
Soru 80: İstisna tutarını aşan gündelik ödemesinden tevkifat yapılacak mı?  119
Soru 81: İşverenler tarafından personele ödenen geçici görev harcırahı hangi şekillerde ödenmektedir?  119
Soru 82: Vergiden istisna edilecek yurtiçi gündelik tutarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır?  120
Soru 83: Aynı aylık seviyesindeki Devlet memuruna verilen gündelikler nasıl belirlenir?  123
Soru 84: Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek tutarı nedir?  125
Soru 85: Teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip kişilere ödenecek gündelikler nasıl belirlenir?  126
Soru 86: Denetim elemanlarına %50 artırımlı konaklama bedeli ödenmesi nasıldır?  127
Soru 87: Denetim elemanı dışındaki personele artırımlı konaklama bedeli ödenmesi nasıldır?  127
Soru 88: Harcırah ödemelerine ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar nedir?  129
Soru 89: Yemek ve yatmak giderinin belge karşılığında gerçek tutarı ile ödenmesi halinde vergilendirme nasıl yapılacaktır?  130
Soru 90: Nakden ödenen gündeliklerin vergiden istisna edilecek tutarının hesaplanması nasıldır?  130
Soru 91: Teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip bulunan kişilere ödenecek gündeliklerin vergilendirilmesi nasıldır?  131
Soru 92: Yemek ve yatma giderinin belge karşılığında ödenmesinin dışında nakit olarak ayrıca gündelik ödenmesi durumunda vergilendirme nasıldır?  132
Soru 93: Yurtiçi konaklama bedelinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda vergilendirme nasıldır?  133
Soru 94: Yurtdışı gündelik ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır?  135
Soru 95: KKTC’de ödenecek vergiden istisna gündelik tutarları nasıl tespit edilir?  136
Soru 96: KKTC için belirlenen gündelik tutarlarına ilişkin Karar ve Cetvel nedir?  137
Soru 97: KKTC’ye giden personele %50 artırımlı gündelik ile ayrıca konaklama gideri ödenmesi mümkün müdür?  137
Soru 98: Yurtdışı gündelik tutarlarına ilişkin Cetvel nedir?  138
Soru 99: Vergiden istisna edilecek yurtdışı en yüksek gündelik tutarı nedir?  142
Soru 100: Yemek ve yatmak giderlerinin nakden ödenmesi durumunda vergilendirme nasıldır?  143
Soru 101: Yurtdışında ilk 10 gün için %50 fazla gündelik ödenmesi nasıldır?  144
Soru 102: Yurtdışında konaklama gideri için ilave ödeme yapılması nasıldır?  145
Soru 103: Gündeliklerin belge karşılığında gerçek tutarıyla ödenmesi yurtdışı gündelik ödemesinde mümkün müdür?  145
Soru 104: Yurtdışı Konaklama Bedelinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda vergilendirme nasıldır?  146
Soru 105: Yurtdışı gündeliğin Türk Lirasına çevrilmesinde dikkate alınacak kur nasıl tespit edilir?  147
Soru 106: 657 sayılı Kanuna göre ödenen yakacak yardımı vergiden istisna mıdır?  147
Soru 107: Seçimlerinde görevli kişilere yapılacak ödemelerin vergiden istisna edilmesinin esasları nedir?  148
Soru 108: Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatı vergiden istisna mıdır?  150
Soru 109: Hizmet erbabının ölümü halinde işveren tarafından varislere yapılan yardımlar ve ödenen tazminatlar vergiye tabi midir?  151
Soru 110: İşçiye, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesi vergiye tabi midir?  152
Soru 111: 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen ihbar tazminatı vergiden istisna mıdır?  152
Soru 112: İşe başlatmama tazminatı vergiden istisna mıdır?  154
Soru 113: Hizmet erbabına; ana, baba, eş veya çocuğunun ölümü nedeniyle verilen tazminatlar gelir vergisinden istisna mıdır?  155
Soru 114: Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır?  156
Soru 115: Kanunla kurulan emekli sandıkları yardım sandıklar tarafından yapılan ikramiye, tazminat ve toptan yapılan ödemeler ne şekilde vergiden istisna edilecektir?  157
Soru 116: 7.10.2001 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan emekli ve yardım sandıkları ile bu tarihten önce düzenlenen sigorta poliçeleri için yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  159
Soru 117: 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kurulan sandık tarafından kendisine zat aylığı bağlanan üyelere ödenen emeklilik ikramiyesi vergiden istisna mıdır?  160
Soru 118: Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından yapılan emekli yardımı vergiden istisna mıdır?  162
Soru 119: Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları hangi şartlarla vergiden istisnadır?  162
Soru 120: Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır?  163
Soru 121: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalılara yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  164
Soru 122: İşçilere ödenen kıdem tazminatı ödemelerinin yasal dayanağı nedir?  165
Soru 123: Kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna edilmesinin şartları nelerdir?  166
Soru 124: Kıdem tazminatı ödemesinde vergiden istisna edilecek tutar nasıl belirlenmektedir?  168
Soru 125: Kıdem tazminatı ile ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların ilişkisi nedir?  170
Soru 126: 7143 sayılı Kanun sonrasında ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların vergiden istisna edilecek kısmı nasıl belirlenecektir?  171
Soru 127: İkale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeler ve yardımların vergiden istisna edilecek tutarı nasıl belirlenecektir?  172
Soru 128: Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi nasıl iade edilecektir?  175
Soru 129: Nafakalar gelir vergisinden istisna mıdır?  176
Soru 130: Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, engellilik, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır?  176
Soru 131: Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  177
Soru 132: GVK’da yer alan vatan hizmetleri yardımlarında istisnalar nelerdir?  177
Soru 133: GVK’da yer alan teçhizat ve tayın bedellerinde istisnalar nelerdir?  178
Soru 134: Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmesi nasıldır?  178
Soru 135: Demirbaş olarak verilen giyim eşyasının gelir vergisinden istisna edilmesi nasıldır?  179
Soru 136: Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün müdür?  180
Soru 137: GVK’da yer alan tahsil ve tatbikat ödemelerinde istisnalar nelerdir?  181
Soru 138: Tahsil ve tatbikat ödemelerindeki istisnanın özelliği nedir?  181
Soru 139: Tahsilat ve tatbikat giderleri karşılığı yapılan ödemeler evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında yapılan ödemeler kapsamında ücret midir?  182
Soru 140: Yabancı memleketlerde tahsilde ve stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır?  184
Soru 141: Türkiye’de tahsilde bulunan öğrencilere yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır?  185
Soru 142: Öğrencilere tatbikat dolayısıyla yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır?  187
Soru 143: Teşvik gayesiyle verilen ikramiye ve mükafatlarda istisnalar nelerdir?  188
Soru 144: İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükaafatlar vergiden istisna mıdır?  189
Soru 145: 1905 sayılı Kanuna göre ödenen muhbir ve müsadir ikramiyelerinin gelir vergisi karşısındaki durumu nedir?  190
Soru 146: Uçuş ve dalış tazminatı hangi şartlarla gelir vergisinden istisna edilmiştir?  191
Soru 147: Eleman temininde güçlük zammı ödemesi gelir vergisinden istisna mıdır?  193
Soru 148: Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler vergiden istisna mıdır?  194
Soru 149: Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler vergiden istisna mıdır?  195
Soru 150: Vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarına ödenen "üniversite ödeneği" ile "eğitim öğretim ödeneği"nin vergilendirilmesi nasıldır?  196
Soru 151: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hangi tazminat/yardımlar gelir vergisinden istisna edilmiştir?  197
Soru 152: Bazı Kanunlara göre ödenen yabancı dil tazminatı vergiye tabi midir?  198
Soru 153: Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  199
Soru 154: Özel okullarda çalışan öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık tazminatı gelir vergisi kesintisine tabi midir?  201
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
GAYRİSAFİ ÜCRET MATRAHINDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Soru 155: İşverenler hizmet erbabına hangi yöntemlerle ücret ödemesinde bulunabilir?  203
Soru 156: Ayın olarak ödenen ücretler nasıl değerlendirilir?  203
Soru 157: Konut sağlanması ve diğer şekillerde yarar sağlanması şeklinde ücret ödenmesi durumunda değerleme nasıldır?  204
Soru 158: İşveren ve ücretli diledikleri tutarda ücret belirleyebilir mi?  205
Soru 159: Gerçek ücret ve ücretin gerçek safi değeri nedir?  205
Soru 160: Ticari, zirai ve serbest meslek kazancının tespitinde giderler indirilirken ücret matrahından neden indirimler söz konusu olmaktadır?  207
Soru 161: Gayrisafi ücret tutarı nasıl belirlenmektedir?  207
Soru 162: Ücretin gerçek safi değeri (safi ücret tutarı) nasıl bulunur?  209
Soru 163: Ücret gelirinden yapılacak indirimlerin uygulanmasında esas alınacak dönemler nasıldır?  209
Soru 164: Gayrisafi ücret tutarından indirim yapılabilecek unsurlar nelerdir?  210
Soru 165: Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından yapılan kesintiler ücretin safi tutarının tespitinde nasıl indirim konusu yapılır?  211
Soru 166: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 190'ıncı maddesi uyarınca yapılan kesintiler geçerli midir?  212
Soru 167: Kanunla kurulan Emekli Sandıkları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin mahiyeti nedir?  212
Soru 168: 5510 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin indiriminde bir sınır var mıdır?  213
Soru 169: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan işçi payı sigorta prim kesintisi oranı ne kadardır?  214
Soru 170: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan sosyal güvenlik destek primi işçi payı kesintisi oranı ne kadardır?  214
Soru 171: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan işsizlik sigortası primi işçi payı kesintisi oranı ne kadardır?  214
Soru 172: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıkların devri halinde uygulama nasıl olacaktır?  215
Soru 173: Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri peşin olarak toptan ödenmiş ise gayrisafi ücret tutarından indirim nasıl yapılır?  216
Soru 174: Çalışanların ödediği askerlik borçlanma primlerinin ücret matrahından indirimi nasıldır?  217
Soru 175: Çalışanların eşleri adına ödemiş olduğu isteğe bağlı Bağ–Kur sigorta primleri ücret matrahından indirilebilir mi?  218
Soru 176: Hayat/şahıs sigorta primlerinin ne kadarı ücret matrahından indirilir?  219
Soru 177: Ödenen hayat/şahıs sigorta primlerinin ücret matrahından indirilecek tutarının hesaplanması nasıldır?  220
Soru 178: Şahıs/hayat sigorta primlerinin indiriminde "çocuk" veya "küçük çocuk" tabiri neyi ifade etmektedir?  221
Soru 179: İndirim konusu yapılacak prim tutarının tespitinde esas alınacak ücretin kapsamı nedir?  221
Soru 180: Ücretlinin ödemiş olduğu şahıs/hayat sigorta primleri hangi şartlarda indirim konusu yapabilir?  222
Soru 181: Gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak şahıs/hayat sigorta prim tutarı nasıl belgelendirilir?  223
Soru 182: Ücretlinin eşi adına ödediği birikimli hayat sigortası primi kendi ücret gelirinden nasıl indirim konusu yapılır?  224
Soru 183: Şahıs/hayat sigorta poliçeleri için ödenen primler hangi dönemde indirim konusu yapılabilecektir?  225
Soru 184: Aylık ücret matrahından indirilemeyen primlerin daha sonraki aylarda indirim konusu yapılabilir mi?  226
Soru 185: Konut, taşıt ve tüketici kredileri kullanımı sırasında bankalarca yapılan şahıs/hayat sigortası poliçelerine ilişkin ödenen primler indirim konusu yapılır mı?  226
Soru 186: Geçmiş dönemlere yönelik yapılan (gecikmiş) prim ödemeleri ücret matrahından indirilebilir mi?  227
Soru 187: Ücretlinin çocuğu için SGK'ya ödediği zorunlu sağlık sigortası ücret matrahından indirilebilir mi?  228
Soru 188: Sendikalara ödenen aidatlar ücret matrahından indirim konusu yapılabilir mi?  229
Soru 189: Sendika üyesi olan kamu görevlilerine ödenen toplu sözleşme ikramiyesi vergiye tabi midir?  230
Soru 190: Engellilik indiriminden ücretliler nasıl yararlanır?  231
Soru 191: Engellilik indirimi ücretin hangi tutarından indirilecektir?  232
Soru 192: Engellilik indiriminden yararlanmak için sadece ücretlinin kendisinin mi engelli olması gerekmektedir?  232
Soru 193: Engellik indiriminden yararlanan bir kişinin aylık ve yıllık vergi avantajı ne kadardır?  233
Soru 194: Engellilik indiriminden ücretliler dışında kimler yararlanır?  234
Soru 195: Dar mükellefiyete tabi ücretliler engellilik indiriminden yararlanabilir mi?  234
Soru 196: Birden fazla işverenden ücret alan hizmet erbabı engellilik indiriminden hangi işveren kanalıyla yararlanacaktır?  235
Soru 197: Ücretlinin bakmakla yükümlü bulunduğu birden fazla engelli çocuğu için engellilik indiriminden faydalanması mümkün müdür?  235
Soru 198: Engellilik indirimi başvurusu üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ne yapmaktadır?  236
Soru 199: Başka amaçlarla alınmış raporlar engellilik indiriminde de geçerli midir?  236
Soru 200: Engellilik indiriminden hangi tarihlerden itibaren yararlanılır?  236
Soru 201: Engellilik indiriminden yararlanan ücretlinin işyerini değiştirmesi durumunda ne yapacaklardır?  237
Soru 202: Engellilik indiriminden yararlanan ücretliler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanabilir mi?  237
Soru 203: Net ücret alan çalışanlar engellik indiriminden yararlanabilir mi?  238
Soru 204: Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan ücretli engellilik indiriminden yararlanabilir mi?  239
Soru 205: Engellilere sağlanan diğer vergi avantajları nelerdir?  240
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 206: Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi kaç şekilde yapılmaktadır?  243
Soru 207: Ücret gelirinde kaynakta kesinti (stopaj) usulü ile vergilendirme nedir?  244
Soru 208: Ücret ödemesinden yapılan tevkifat ücretin hangi tutarından yapılmaktadır?  246
Soru 209: Vergi tevkifatında uyulacak esaslar nelerdir?  246
Soru 210: Vergi tevkifatı kayıtlarda nasıl gösterilir?  247
Soru 211: İşverenler tarafından ücret ödemelerinden yapılan tevkifatın beyanı nasıldır?  247
Soru 212: Net ücret ödemesinde gelir vergisi tevkifatının yapılması nasıldır?  249
Soru 213: İşverenler tarafından ücretin hesaben ödenmesi nedir?  250
Soru 214: Toplu iş sözleşmelerinde net ücret üzerinden anlaşılması durumunda ücretlinin yararlanacağı AGİ ve engellilik indirimi net ücrete yansır mı?  251
Soru 215: Net ücret ödemesinden brüt ücretin hesaplanması nasıldır?  252
Soru 216: Brüt ücretten (gayrisafi ücretten) net ücrete geçişte neler dikkate alınmaktadır?  253
Soru 217: Ücret ödemelerine uygulanacak vergi tarifesi nedir?  254
Soru 218: Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve nevi (tür) değişikliğinde çalışanlara ödenen ücretin vergilendirilmesi nasıldır?  257
Soru 219: Birden fazla işverenden aynı dönemde ücret alınması durumunda işverenler vergi tarifesini nasıl uygulayacaktır?  258
Soru 220: Yıl içinde işveren değiştirilmesi durumunda vergi tarifesinin uygulanması nasıldır?  259
Soru 221: Bir işverenden alınan ücret dışında farklı bir kurumdan ücret alınması durumunda vergi tarifesi nasıl uygulanacaktır?  260
Soru 222: Aynı kuruluş bünyesindeki fonlar, sandıklar ve döner sermayelerden ek ücret alınması durumunda vergi tarifesinin uygulanması nasıldır?  260
Soru 223: Net ücret sözleşmesi ile çalışan hizmet erbabının ücretlerinde meydana gelecek artışlar ücretliye yansıtılacak mı?  261
Soru 224: Geçmiş dönemlerle ilgili olarak hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerine uygulanacak vergi tarifesi nasıldır?  261
Soru 225: Toplu iş sözleşmeleri ile eskiye yönelik olarak ödenen ücret farklarının vergilendirilmesi nasıldır?  262
Soru 226: Ücret bordrosunun düzenlenmesi ücretin hesaben ödendiği anlamına gelir mi?  263
Soru 227: Ücretlinin aynı işveren bünyesinde çalışırken şef, müdür veya genel müdür olması durumunda ücret matrahı sıfırlanacak mı?  264
Soru 228: Çalışanlar aynı işveren bünyesinde çalışırken işverenin değişmesi durumunda ücret ödemesinde yeni işveren olarak değerlendirilecek mi?  264
Soru 229: 15 Aralık–14 Ocak döneminde ödenen ücretin tahakkuk ve ödemesine göre vergi tevkifatı nasıl yapılacaktır?  265
Soru 230: Emekli olup işten ayrılan işçilere sonraki yılda ödenecek ücret farklarına hangi yılın vergi tarifesi uygulanacaktır?  266
Soru 231: İşverenler tarafından ödenen "emeklilik teşvik tazminatı" ücret matrahına dahil edilerek mi vergi kesintisine tabi tutulacaktır?  267
Soru 232: Bilirkişilere ödenen ücrete uygulanacak vergi tarifesi nasıldır?  268
Soru 233: Ayni olarak verilen malın değerinin brütleştirilmesi ve gelir vergisi tevkifatı nasıldır?  269
Soru 234: Jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemelerde sabit oranlı tevkifat uygulaması nasıldır?  270
Soru 235: Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde sabit oranlı tevkifat uygulaması nasıldır?  270
Soru 236: Sporculara transfer ücreti ve başka adlar adında yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret midir?  273
Soru 237: Sporculara nakit ödeme dışında ayın olarak ödeme yapılması halinde vergilendirme nasıl yapılacaktır?  273
Soru 238: Ücret gelirinin yıllık beyanname ile beyan edilmesine ilişkin yasal hükümler nelerdir?  274
Soru 239: Ücretin yıllık beyanname ile beyan edilmesinin şartları nelerdir?  277
Soru 240: Ücret gelirinde beyanname verme/vermeme durumu nedir?  278
Soru 241: Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden ücretli hangi şartlarda beyanname verecek?  279
Soru 242: Birden fazla işverenden hem tevkifatlı hem de tevkifatsız ücret geliri olması durumunda beyanname verilip verilmeyeceği nasıl tespit edilecektir?  280
Soru 243: Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerden birinin istisna kapsamında olması halinde beyanname verme sınırının tespitinde dikkate alınacak mı?  281
Soru 244: Kanunla kurulan emekli sandıkları tarafından ödenen emekli aylıkları için yıllık beyanname verilecek mi?  282
Soru 245: Ücret gelirinden ilgili yılda indirim konusu yapılamayan indirimler ertesi yıla zarar olarak devredilebilir mi?  282
Soru 246: Vergi kesintisine tabi olan ve olmayan ücret gelirinde beyan sınırı var mıdır?  282
Soru 247: Ücret geliri elde edenlerden yıllık beyanname verecek olanların işe başlama bildiriminde bulunması gerekir mi?  283
Soru 248: Yıllık beyannamede beyan edilen hangi ücret gelirinden engellilik indirimi düşülebilir?  283
Soru 249: Ücretlinin birden fazla işverenden aynı anda ücret alması durumunda engellilik indirimi ve asgari geçim indirimi nasıl uygulanır?  284
Soru 250: Bilirkişilerin birden fazla işverenden ücret alması durumunda yıllık beyanname verilecek mi?  284
Soru 251: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilerin elde ettiği ücret geliri beyan edilecek midir?  285
Soru 252: Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerden elde edilen tevkifata tabi olmayan ücret gelirleri nasıl beyan edilecektir?  285
Soru 253: Dar mükellefler tarafından elde edilen tevkifata tabi ücret geliri için yıllık beyanname verilecek mi?  286
Soru 254: Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yıllık beyannameyi hangi mükellefiyet türüne göre verecektir?  286
Soru 255: Yıllık Beyanname ile beyan edilen ücret gelirinden yapılacak indirimler nelerdir?  286
Soru 256: Hayat/şahıs sigorta primlerinin yıllık beyannamede indirim konusu yapılmasının şartları nelerdir?  287
Soru 257: Eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık beyannamede indirim konusu yapılmasının şartları nelerdir?  287
Soru 258: Ücret gelirinin yıllık beyanname ile beyanında engellilik indirimi nasıl indirim konusu yapılacaktır?  288
Soru 259: Yıllık beyan esasında beyannamenin verilme zamanı ve yeri nedir?  288
Soru 260: Birden fazla işverenden alınan ücretlerde beyanname verme sınırının kıyaslamasında dikkate alınacak ücret tutarının hesaplanması nasıldır?  289
Soru 261: Yıllık Beyanname verilecek ücret gelirlerine ilişkin örnek olaylar nelerdir?  290
Soru 262: Bir işverenden ücret alan ücretlinin ikinci işverenden yönetim kurulu üyeliği nedeniyle elde ettiği ücretin (huzur hakkının) yıllık beyanname ile beyanı nasıldır?  293
Soru 263: Diğer ücretli hizmet erbaplarının vergilendirilmesi nasıldır?  294
ALTINCI BÖLÜM:
ÜCRETLİLERDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI
Soru 264: Ücret gelirine asgari geçim indirimi uygulamasının yasal hükümleri nedir?  295
Soru 265: Asgari geçim indiriminden yararlanacak ücretliler kimlerdir?  297
Soru 266: İşverenler tarafından hangi ücret ödemesinin asgari geçim indiriminde dikkate alınacağının ölçüsü nedir?  298
Soru 267: Sporcuların asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün müdür?  299
Soru 268: Asgari geçim indirimi oranları nedir?  299
Soru 269: Asgari geçimin indirimi tutarının hesaplanması nasıldır?  300
Soru 270: Ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alacağı asgari geçim indirimi tutarı ne kadardır?  302
Soru 271: Asgari geçim indirimi asgari ücretin net tutarına dahil midir?  303
Soru 272: Bir aydan daha az süreli çalışılması durumunda AGİ oranı nasıl hesaplanır?  303
Soru 273: İşveren değiştiren ücretli eski işverenden aldığı toplam AGİ tutarını yeni işverene bildirmesi gerekir mi?  304
Soru 274: İşverenler asgari geçim indirimi tutarını hesaplarken, ücretlinin hangi tarihteki durumunu esas alacaktır?  304
Soru 275: İşverenler net ücret üzerinden sözleşme imzalattırdıkları hizmet erbabına asgari geçim indirimini nasıl ödeyeceklerdir?  304
Soru 276: Çalışana ödenen ek ders ücretine ve hastane döner sermaye ödemesine AGİ uygulanacak mıdır?  305
Soru 277: İşveren değiştiren ücretliye eski işveren tarafından ödenmeyen asgari geçim indirimi tutarını yeni işveren ödeyebilir mi?  306
Soru 278: Sistemin uygulanmasında ücretlinin medeni hali ve aile durumu neden önemlidir?  306
Soru 279: Yeni işe giren ücretli asgari geçim indiriminden yararlanmak için işverene bildirimde bulunmak zorunda mıdır?  307
Soru 280: Ücretliler Aile Durumu Bildirimini nasıl dolduracaklardır?  307
Soru 281: Ücretlinin "Aile Durumu Bildirimini" işverene zamanında vermemesi durumunda geçmiş dönemlere ilişkin AGİ’ni alabilir mi?  308
Soru 282: Asgari geçim indiriminde, aile fertlerinin, emekli maaşı olanların ve boşananların durumu nasıldır?  309
Soru 283: Her ikisi de ücretli olan eşlerin birinin ücretinden vergi kesilmiyorsa diğer eş, eşini bildirip AGİ’den yararlanabilir mi?  309
Soru 284: Asgari geçim indirimi uygulamasında eş tabirinin anlamı nedir?  310
Soru 285: Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşin mahiyeti nedir?  310
Soru 286: Emekli aylığı geliri olan eş AGİ oranı hesaplamasında dikkate alınacak mı?  311
Soru 287: Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk tabirinin kapsamı nedir?  311
Soru 288: Çocuklar sosyal güvenlik yönünden ücretli olmayan eşe tabi olması durumunda ücretli olan diğer eş çocuklar için AGİ’den yararlanabilir mi?  312
Soru 289: Yasal bir evlilik bağına dayanmayan çocuklardan dolayı AGİ’den yararlanmak mümkün müdür?  313
Soru 290: Sadece emekli maaşı alanların ücret geliri dışında diğer gelir unsurlarını da elde etmesi sistemden yararlanmasına engel midir?  313
Soru 291: Birden fazla işverenden ücret alan ücretliye AGİ tutarının ödenmesi nasıl yapılacaktır?  313
Soru 292: Boşanan eşlerin çocuklarının olması durumunda AGİ uygulaması nasıl olacak?  314
Soru 293: Boşanan eşlerde nafakası emekli olan baba tarafından karşılanan çocuklar için velayeti kendisinde olan ücretli anne sistemden yararlanabilir mi?  314
Soru 294: Sosyal güvenlik yönünden emekli olan veya vefat eden eşe tabi olan çocuklar için ücretli olan diğer eş sistemden yararlanabilir mi?  315
Soru 295: İşveren değişikliğinde yeni işverene ibraz edilecek bir belge var mıdır?  316
Soru 296: Doğum, askerlik, yurtdışı görev ve diğer sebepler dolayısıyla ücretsiz izine ayrılan ücretlilerde AGİ uygulaması nasıl olacaktır?  316
Soru 297: AGİ’den ücretli anne veya babası yoluyla yararlanan çocukların çalışmaya başlaması ve ücret elde etmeleri durumunda ne yapılması gerekir?  317
Soru 298: Teşvik amaçlı indirim ve istisnalarla birlikte AGİ uygulaması mümkün müdür?  317
Soru 299: İşverenler tarafından Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun düzenlenmesi nasıldır?  318
Soru 300: AGİ tutarının ücret bordrosunda gösterilmesi nasıldır?  318
Soru 301: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veren işverenler tarafından yapılacak işlemler nelerdir?  319
Soru 302: Aylık ve üç aylık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde mahsup işlemi nasıl yapılacaktır?  319
Soru 303: Ücretliye ödenmeyen AGİ tutarı mahsup edilebilir mi?  320
Soru 304: AGİ tutarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde tevkif yoluyla kesilen vergiler toplamından mahsubu mümkün müdür?  320
Soru 305: Ücret ödemesini aylık dönemler dışında ödeyen işveren AGİ’yi nasıl ödeyecektir?  321
Soru 306: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olmayan işverenlerce AGİ’de yapılacak işlemler nelerdir?  321
Soru 307: Çalışanlar AGİ hesaplamasını etkileyen değişiklikleri işverene bildirilmesinin usul ve esasları nelerdir?  322
Soru 308: Ücretlinin evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb. durumları işverene geç bildirmesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?  323
Soru 309: Yıl içinde işyeri ve işveren değiştiren ücretliler AGİ’den nasıl yararlanacaktır?  324
Soru 310: Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan ve ücret elde edenler AGİ’den yararlanabilir mi?  324
Soru 311: Ay içinde kıst dönem çalışan bir hizmet erbabının AGİ’den yararlanması mümkün müdür?  325
Soru 312: Aynı ay içinde işveren değiştiren ücretlinin her iki işveren bünyesinde asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün müdür?  325
Soru 313: Net ücret üzerinden anlaşan ücretlilerde AGİ uygulaması nasıldır?  326
Soru 314: Yıllık beyanname veren ücretlilerde AGİ uygulaması nasıl uygulanacaktır?  327
Soru 315: Engellilik indiriminden yararlanan ücretlilerde asgari geçim indirimi uygulaması nasıldır?  328
Soru 316: Memur ve işçi olarak çalışan ücretlilere 15 Aralık–14 Ocak dönemi ücret ödemelerine hangi yılın engellilik indirimi ve AGİ tutarları uygulanacaktır?  328
Soru 317: Ücretlinin alacağı AGİ tutarı haczedilebilir mi?  329
Soru 318: Asgari ücretin net tutarının vergi tarifesi nedeniyle düşmemesi için sürekli ilave AGİ uygulaması ile telafisinin usul ve esasları nelerdir?  330
Soru 319: Asgari geçim indirimi ile teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnaların birlikte uygulanması nasıldır?  332
Soru 320: Tevkifata tabi olmayan ücret gelirlerinin diğer gelir unsurları ile birlikte beyan edilmesi halinde AGİ’nin mahsubu nasıl olacaktır?  332
Soru 321: Ücret gelirinin kıst dönem elde edilmesi halinde yıllık beyannamede mahsup edilecek AGİ tutarı nasıl tespit edilecektir?  333
Soru 322: Anonim şirket yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur ücreti ile limited şirket ortaklarına ödenen aylık ücret ödemelerine AGİ uygulanacak mıdır?  333
Soru 323: Ücretlinin Aile Durumu Bildirimini vermemesi veya verdiği bildirimde eşi ve çocuklarını bildirmemesi durumunda, daha sonra bir hak iddia edebilir mi?  333
Soru 324: Birden fazla işverenden aynı anda ücret geliri elde eden ücretli bütün işverenlerden aynı anda AGİ tutarını alabilir mi?  334
Soru 325: Aynı ay içinde birden fazla işveren değiştiren bir ücretliye asgari geçim indirimini hangi işveren ödeyecektir?  334
Soru 326: Yıl içinde işten ayrılan bir ücretli kalan AGİ tutarını eski işverenden isteyebilir mi?  335
Soru 327: Yıl içinde ücretlinin aylık maaşında veya asgari ücret tutarında meydana gelen artış AGİ tutarını artırır mı?  335
Soru 328: İşverenin AGİ tutarını sehven ücretliye ödememesi/eksik ödemesi durumunda yapılacak işlem nedir?  336
Soru 329: İşverenler AGİ’ye ait bordroyu kaç yıl muhafaza edecektir?  337
Soru 330: Yıllık beyanname veren ücretlinin haksız yere AGİ’yi mahsup etmesi halinde yapılacak işlemler nedir?  337
Soru 331: Asgari geçim indirimi uygulamasında cezai müeyyideler nelerdir?  337
Soru 332: Haksız yere AGİ’den yararlanan ücretliden bu tutarın geri alınması nasıldır?  338
Soru 333: İşverenler tarafından çalışana ödenmediği halde haksız yere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden mahsup edilen AGİ tutarı için cezai müeyyide nedir?  339
Soru 334: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olmayan işverenin yanında çalışan ücretliden fazla aldığı AGİ tutarı nasıl geri alınacaktır?  339
Soru 335: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan işverenin yanında çalışan ücretliden fazla aldığı AGİ tutarı ne şekilde geri alınacaktır?  340
YEDİNCİ BÖLÜM:
DAR MÜKELLEFLERE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 336: Dar mükelleflerin Türkiye’de elde ettiği ücret gelirinin tespiti nasıldır?  341
Soru 337: Dar mükellefiyette ücret gelirlerinin genel vergilendirme şekli nedir?  342
Soru 338: Dar mükellef gerçek kişilere ödenen ücretin tevkif suretiyle vergilendirilmesi nasıldır?  342
Soru 339: Dar mükellef gerçek kişinin birden fazla işverenden aynı anda ücret geliri elde etmesi halinde vergi tarifesi nasıl uygulanır?  343
Soru 340: Dar mükellef gerçek kişi tevkifatlı ücret geliri için yıllık beyanname verecek mi?  344
Soru 341: Dar mükellef gerçek kişiler tevkifatsız ücret geliri için yıllık beyanname verecek mi?  344
Soru 342: Dar mükellefler engellilik indiriminden ve asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi?  345
Soru 343: Bir işveren bünyesinde ücretli olarak çalışan yabancı uyruklu gerçek kişilerin vergilendirilmesi nasıl olur?  345
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI YÖNÜNDEN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 344: Çifte vergileme nedir ve çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının amacı nedir?  347
Soru 345: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki önemi nedir?  348
Soru 346: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının kapsamına kimler girmektedir?  349
Soru 347: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan genel tanımlar nelerdir?  349
Soru 348: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında mukimlik nasıl belirlenmektedir?  350
Soru 349: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında serbest meslek faaliyetinden elde edilen gelirler nasıl vergilendirilmektedir?  350
Soru 350: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında ücret gelirleri nasıl vergilendirilmektedir?  351
Soru 351: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarındaki ücretin vergilendirilmesine ilişkin hükümler her ülke için farklı mıdır?  351
Soru 352: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında emekli maaşları nasıl vergilendirilmektedir?  352
Soru 353: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında kamu görevi dolayısıyla elde edilen ücret ve emekli maaşlarının vergilendirilmesi nasıldır?  352
Soru 354: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında öğretmen ve öğrenciler nasıl vergilendirilmektedir?  353
Soru 355: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında çifte vergilendirmenin önlenmesi nasıl sağlanmaktadır?  353
Soru 356: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında diplomatlar ve konsolosluk memurlarının durumu nasıldır?  354
Soru 357: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?  354
Soru 358: Almanya'da mukim firma tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi nasıldır?  354
Soru 359: Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıldır?  358
DOKUZUNCU BÖLÜM:
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA ÖDENEN
ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 360: Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) nedir?  361
Soru 361: Türkiye–Avrupa Birliği arasında mali yardımlara ilişkin kaç adet çerçeve anlaşması imzalanmıştır?  362
Soru 362: IPA II Çerçeve Anlaşması nedir?  363
Soru 363: 1 Sıra No.lu Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinin amacı ve kapsamı nedir?  364
Soru 364: IPA II Çerçeve Anlaşmasında vergi istisnalarına ilişkin genel kural nedir?  364
Soru 365: 6647 Sayılı Kanunla Onaylanan IPA II Çerçeve Anlaşmasında yabancı çalışanların vergilendirilmesi nasıldır?  365
Soru 366: IPA II Anlaşmasına göre T.C. Vatandaşı olan/olmayan ve Türkiye'de ikamet eden/etmeyen gerçek kişilere ödenen ücret ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır?  365
Soru 367: Avrupa Birliği organlarıyla yapılan anlaşmalar hakkında Gelir Vergisi Kanununda yer alan düzenleme nedir?  366
Soru 368: Bir işveren bünyesinde ücret elde eden kişiye Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında yapılan ikinci ödemede tevkifat nasıl yapılacaktır?  367
Soru 369: Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında görevlendirilen kamu personeline yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni nasıldır?  367
Soru 370: IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında projede görevli üniversite öğretim üyesine yapılan ücret ödemeleri ve harcırah ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır?  371
Soru 371: IPA II Projesinde görev yapan yabancı uyruklu kişilere yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanacak mı?  373
ONUNCU BÖLÜM:
İŞVERENLERİN ÜCRET ÖDEMELERİNDEKİ SORUMLULUĞU
Soru 372: İşverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinin kayıt altına alınmasında bilinmesi gereken ortak hükümler nelerdir?  377
Soru 373: Ücret ödemelerinde verginin hesaplanması nasıldır?  379
Soru 374: İşverenlerin hizmet erbabına yaptığı ücret ödemeleri üzerinden vergi keserken sorumluluğu nedir?  379
Soru 375: İşverenler ücret ödemelerinde tevkif yoluyla kesintiyi ne şekilde yapmaktadır?  379
Soru 376: İşverenlerin çalışanların ücretlerini banka kanalıyla ödemedeki sorumluluğu nedir?  380
Soru 377: İşveren tarafından personele sağlanan ayni yardımların değerlemesi ve gelir vergisi tevkifatının yapılması nasıl olacaktır?  381
Soru 378: 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre kimler ücret bordrosu düzenlemek zorundadır?  383
Soru 379: Ücret bordrosunda yer alacak gelir vergisi nasıl hesaplanmaktadır?  384
Soru 380: Avans ödemelerinde ücret bordrosu düzenlenmesi gerekir mi?  386
Soru 381: Hizmet erbabına ödenen yurtiçi ve yurtdışı harcırahların ticari, zirai ve mesleki kazancın tespitinde, genel gider beyanında ücret olarak gider yazılabilir mi?  387
Soru 382: İşverenler tarafından işyerinde veya işyerinin müştemilatında, hizmet erbabına yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler nasıl gider yazılabilir?  389
Soru 383: Huzur hakkından dolayı ödenen vergiyi ödemeyi yapan işveren karşılarsa sağlanan bu menfaat nasıl gider yazılacaktır?  391
Soru 384: İşverenler tarafından 15–31 Aralık/15 Aralık–14 Ocak dönemi ücret ödemesinde bordro düzenlenmesinin önemi nedir?  392
Soru 385: Nakdi ve ayni ücret ödemesinde damga vergisi kesintisi hangi oranda yapılır?  393
Soru 386: Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen ve gelir vergisinden istisna edilen ücretler damga vergisinden istisna mıdır?  394
Soru 387: İşverenler kendi çalışanına ödediği burs ödemesi için damga vergisi kesintisi yapacak mı?  394
Soru 388: İşçilere ödenen aile yardımı, çocuk yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı, sorumluluk zammı, ikramiye gibi ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılacak mı?  395
Soru 389: Gelir Vergisi Kanununda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin hükümler nelerdir?  396
Soru 390: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ne zaman başlıyor?  397
Soru 391: Mükellef işyerinde ücretsiz çalışan eşi için tevkifat yapacak mı?  398
Soru 392: Çalıştırılan personele ücret ödemesi yapılmaması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilecek midir?  399
Soru 393: Net ücret ödemesinde gelir vergisi tevkifatının yapılması ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyanı nasıldır?  400
Soru 394: İşverenler tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilecek gelir vergisi tevkifatı hangi ücret üzerinden hesaplanacaktır?  400
Soru 395: Ücret ödemelerinin muhasebeleştirilmesi nasıldır?  401
Soru 396: Personele verilen ayınların giderleştirilmesi nasıldır?  401
Soru 397: Ayni ücret ödemelerinde ticari kazanç yönünden giderleştirme nasıldır?  403
Soru 398: Ramazan paketlerinin ücret olarak vergilendirilmesi nasıldır?  403
Soru 399: Hizmet erbabına civar lokantalarda veya yemek verme hizmeti sağlayan kuruluşlarda yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatin gider yazılması nasıldır?  404
Soru 400: İşverenler tarafından ödenen tahsil ve tatbikat ödemelerinin gider yazılması mümkün müdür?  405
Soru 401: İş akdi feshedilen işçiye ödenecek olan kıdem ve ihbar tazminatları hangi dönemde gider yazılacaktır?  406
Soru 402: İhbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, işe başlatmama tazminatı, işçinin çalışmadığı süre için ödenen ücret, ücret fark alacakları ile yasal faiz ve yargılama giderlerinin gider yazılması mümkün müdür?  408
Soru 403: İşverenler tarafından işe başlatmama tazminatının gider yazılması nasıldır?  408
Soru 404: Şirket ortağı olan müdürün çocuğunun yurt dışı eğitimi için ödenecek burs ödemesi gider yazılabilir mi?  409
Kaynaklar  411
Yazarın Özgeçmişi  415
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Armağan  9
Kısaltmalar  29
GİRİŞ  31
BİRİNCİ BÖLÜM:
ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL BİLGİLER
Soru 1: Gelir Vergisi Kanununa göre vergiye tabi gelir nedir?  35
Soru 2: Ücret gelirinin elde edilme şekli nedir?  35
Soru 3: Ücret gelirinde elde etmeyi hukuki ve ekonomik tasarruf esasına bağlayan görüş nedir?  36
Soru 4: Ayırma kuramı gereğince ücret gelirlerine sağlanan ayrıcalıklar nelerdir?  37
Soru 5: 4857 sayılı İş Kanununa göre asgari ücretin tanımı nedir?  38
Soru 6: Gelir Vergisi Kanununa göre ücretin tanımı nedir?  39
Soru 7: Bir ödemenin ücret sayılması için gerekli olan şartlar nelerdir?  40
Soru 8: Hizmet erbabına verilen ayınların mahiyeti nedir ve ücret midir?  41
Soru 9: Hizmet erbabı kavramının kapsamı nedir?  41
Soru 10: Gelir Vergisi Kanununa göre işveren kimdir?  41
Soru 11: Gerçek ücretin tespitinde ispat külfeti (yükü) işçiye mi işverene mi aittir?  43
Soru 12: Tam/dar mükellef sayılan ücretliler kimlerdir?  45
Soru 13: Serbest meslek kazancı–ücret ayırımının esasları nasıldır?  45
İKİNCİ BÖLÜM:
ÜCRET VE ÜCRET KAPSAMINDA SAYILAN ÖDEMELER
Soru 14: Gelir Vergisi Kanununda hangi ödemeler ücret sayılmıştır?  47
Soru 15: Bir ortaklık ilişkisi niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması halinde elde edilen gelir ücret midir?  48
Soru 16: Kasa tazminatı veya bu amaca yönelik ödemeler ücret midir?  48
Soru 17: Ücretin başka adlar altında ödenmesi ücret olma vasfını ortadan kaldırır mı?  49
Soru 18: Gelir Vergisi Kanununda hangi ödemeler ücret kapsamında sayılmıştır?  50
Soru 19: Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlarla sağlanan menfaatler hangi şartlarda ücret olarak değerlendirilir?  51
Soru 20: Toplu iş sözleşmeleri ile eskiye yönelik olarak ödenen ücret farklarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır?  52
Soru 21: Tahsil ve tatbikat ödemeleri gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında yapılan ödemeler ücret kapsamında vergiye tabi midir?  53
Soru 22: TBMM üyeleri, meclisi üyeleri, komisyon üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret midir?  53
Soru 23: Yönetim ve denetim kurulları başkanı ve üyeleriyle, tasfiye memurlarına bu sıfatları dolayısıyla yapılan ödemeler ücret midir?  53
Soru 24: Bilirkişilere, resmi arabuluculara, eksperlere, spor hakemlerine ve her türlü yarışma jürisi üyelerine ödenen veya sağlanan para, ayın ve menfaatlerin tamamı ücret midir?  54
Soru 25: Apartman yöneticiliğine bağlı olarak çalıştırılan ve kat malikleri arasından seçilen yönetici ve deneticilere yapılan ödemeler ücret midir?  54
Soru 26: Sporculara spor kulüpleri tarafından yapılan ödemeler ücret midir?  55
Soru 27: Şirkette ortaklık münasebeti bulunmayan yönetim kurulu üyelerine verilen kar payları ücret midir?  56
Soru 28: Bilirkişilere yapılan ödemeler ücret midir?  57
Soru 29: Uzlaştırmacı olarak çalışan kişilerin elde ettiği gelir ücret midir?  58
Soru 30: Personele ödenecek temettü ikramiyeleri ile performans primi ve ikramiyesi ücret midir?  59
Soru 31: Mahkeme tarafından tayin olunan tereke temsilcisine yapılan ödemeler ücret midir?  59
Soru 32: Arabuluculuk faaliyeti sonucu elde edilen gelir ücret midir?  60
Soru 33: Eksperlik faaliyeti kapsamında yapılan ödemeler ücret midir?  63
Soru 34: Sigorta ve gayrimenkul eksperliği faaliyetinden elde edilen gelir ücret midir?  63
Soru 35: Huzur hakkı ödemeleri gelir vergisi uygulamasında ücret midir?  65
Soru 36: Memurların yönetim/denetim/tasfiye/danışma kurullarında görev alması ve huzur ücreti elde etmesi mümkün müdür?  66
Soru 37: Seçilmiş kişilere yapılan ödemeler ücret midir?  66
Soru 38: İkale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatları ücret kapsamında mıdır?  68
Soru 39: Mahkeme kararına istinaden yapılan kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ve genel tatil ödemeleri ücret kapsamında mıdır?  68
Soru 40: İşverenler tarafından çalışanlara yapılan kreş ve bakım yardımı adı altında yapılan sosyal yardımlar ücret kapsamında mıdır?  70
Soru 41: İşverenler tarafından çalışanlara bayramlarda ve özel günlerde bayram harçlığı adı altında yapılan ödemeler ücret midir?  70
Soru 42: İşverenler tarafından çalışanlara verilen ayınlar ücret midir?  71
Soru 43: Ayni ücret ödemelerinin kapsamı ve değerlemesi nasıl yapılacaktır?  72
Soru 44: İşverenler tarafından çalışanlara verilen aile yardımı ödeneği ücret midir?  73
Soru 45: Yatacak yer veya konut tahsisi, toplu taşıma yardımı ve demirbaş olarak verilen giyim eşyası ücret midir?  73
Soru 46: İşverenler tarafından çalışanlara verilen ayınların (mal) ortalama perakende fiyatı nasıl bulunur?  74
Soru 47: Personele dini bayramlarda dağıtılan gıda paketleri ayni ücret midir?  75
Soru 48: İşten çıkarılan üst düzey yöneticilere rekabet yasağı adıyla yapılan ödemeler ücret midir?  75
Soru 49: İşverenler tarafından çalışanlara sağlanan okul ve kurs giderleri ücret midir?  77
Soru 50: İşverenler tarafından çalışanlara verilen hediye çekleri ücret midir?  77
Soru 51: İşverenler tarafından çalışanlara çeşitli adlarla yapılan ücret ve ücret kapsamındaki bazı ödemelerde vergi kesintisi nasıldır?  78
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN İSTİSNALAR
Soru 52: Gelir vergisi uygulamasında diplomat muaflığı nedir?  83
Soru 53: Diplomat muaflığından yararlanmanın şartları nelerdir?  83
Soru 54: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilere ödenen ücretlerde istisna uygulamasının yasal düzenlemesi nedir?  85
Soru 55: Köylerde faaliyet gösteren ve münhasıran el ile dokunan halı ve kilim imal eden işletmelerde çalışan işçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  86
Soru 56: Gelir vergisinden muaf olanların veya gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  87
Soru 57: Toprak altı maden işletmelerinde çalışanlara ödenen ücretler vergiden istisna mıdır?  88
Soru 58: Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ile çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  90
Soru 59: Hizmetçilerin ücretlerinde istisna uygulaması nasıldır?  91
Soru 60: Sanat okulları ile bu mahiyetteki enstitülerde, ceza ve ıslahevlerinde, darülacezelerin atölyelerinde çalışan öğrencilere, hükümlü ve tutuklulara ve düşkünlere verilen ücretlerde istisna uygulaması nasıldır?  93
Soru 61: İşverenlerce hizmet erbabına işyerinde veya işyerinin müştemilatında yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulamasının şartları nedir?  94
Soru 62: İşyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatin vergiden istisna edilmesinin şartları nelerdir?  95
Soru 63: Çalışanlara yemek çeki, yemek kuponu ve yemek bileti vermek yoluyla yemek bedeli ödenmesi istisna kapsamında mıdır?  96
Soru 64: Hizmet erbabına konut vermek suretiyle sağlanan menfaatlerde istisna uygulaması nasıldır?  97
Soru 65: Hizmet erbabının toplu olarak işyerlerine gidip gelmelerini sağlamak maksadıyla işverenler tarafından yapılan taşıma giderleri vergiden istisna mıdır?  99
Soru 66: İşçilere nakden yapılan yol parası, konut yardımı ve yemek yardımı ödemeleri vergiden istisna mıdır?  101
Soru 67: Emekli, malûliyet, dul ve yetim aylıklarında istisna uygulaması nasıldır?  102
Soru 68: 07.10.2001 tarihinden önce faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıkları ile sigorta şirketleri tarafından iştirakçilerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi nasıldır?  104
Soru 69: 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretlerin vergiden istisna edilmesi nasıldır?  105
Soru 70: Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıklarının vergiden istisna edilmesi nasıldır?  107
Soru 71: Yabancı işverenlerin Türkiye’de açtığı irtibat ofislerinde çalışan hizmet erbabına döviz olarak ödediği ücretler hangi şartlarla vergiden istisnadır?  108
Soru 72: Bölgesel yönetim merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam ettikleri hizmet erbabına döviz olarak ödediği ücretlerin vergiden istisna edilmesi nasıldır?  109
Soru 73: Amatör sporculara ödenen ücretler hangi şartlarla vergiden istisna edilmiştir?  111
Soru 74: Kadın hizmet erbabına kreş ve gündüz bakımevi yardımında vergi istisnası nasıldır?  113
Soru 75: Pilot ve kabin memurlarına ödenen uçuş ücretinin ne kadarı vergiden istisna edilmiştir?  115
Soru 76: Gelir vergisinden istisna edilen gider karşılığı yapılan harcırah ödemelerinin mahiyeti nedir?  116
Soru 77: Harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemelerin yasal dayanağı nedir?  117
Soru 78: Harcırah ödemesinin avans olarak yapılması vergiden istisna mıdır?  118
Soru 80: İstisna tutarını aşan gündelik ödemesinden tevkifat yapılacak mı?  119
Soru 81: İşverenler tarafından personele ödenen geçici görev harcırahı hangi şekillerde ödenmektedir?  119
Soru 82: Vergiden istisna edilecek yurtiçi gündelik tutarının belirlenmesi nasıl yapılmaktadır?  120
Soru 83: Aynı aylık seviyesindeki Devlet memuruna verilen gündelikler nasıl belirlenir?  123
Soru 84: Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek tutarı nedir?  125
Soru 85: Teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip kişilere ödenecek gündelikler nasıl belirlenir?  126
Soru 86: Denetim elemanlarına %50 artırımlı konaklama bedeli ödenmesi nasıldır?  127
Soru 87: Denetim elemanı dışındaki personele artırımlı konaklama bedeli ödenmesi nasıldır?  127
Soru 88: Harcırah ödemelerine ilişkin Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılan açıklamalar nedir?  129
Soru 89: Yemek ve yatmak giderinin belge karşılığında gerçek tutarı ile ödenmesi halinde vergilendirme nasıl yapılacaktır?  130
Soru 90: Nakden ödenen gündeliklerin vergiden istisna edilecek tutarının hesaplanması nasıldır?  130
Soru 91: Teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip bulunan kişilere ödenecek gündeliklerin vergilendirilmesi nasıldır?  131
Soru 92: Yemek ve yatma giderinin belge karşılığında ödenmesinin dışında nakit olarak ayrıca gündelik ödenmesi durumunda vergilendirme nasıldır?  132
Soru 93: Yurtiçi konaklama bedelinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda vergilendirme nasıldır?  133
Soru 94: Yurtdışı gündelik ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır?  135
Soru 95: KKTC’de ödenecek vergiden istisna gündelik tutarları nasıl tespit edilir?  136
Soru 96: KKTC için belirlenen gündelik tutarlarına ilişkin Karar ve Cetvel nedir?  137
Soru 97: KKTC’ye giden personele %50 artırımlı gündelik ile ayrıca konaklama gideri ödenmesi mümkün müdür?  137
Soru 98: Yurtdışı gündelik tutarlarına ilişkin Cetvel nedir?  138
Soru 99: Vergiden istisna edilecek yurtdışı en yüksek gündelik tutarı nedir?  142
Soru 100: Yemek ve yatmak giderlerinin nakden ödenmesi durumunda vergilendirme nasıldır?  143
Soru 101: Yurtdışında ilk 10 gün için %50 fazla gündelik ödenmesi nasıldır?  144
Soru 102: Yurtdışında konaklama gideri için ilave ödeme yapılması nasıldır?  145
Soru 103: Gündeliklerin belge karşılığında gerçek tutarıyla ödenmesi yurtdışı gündelik ödemesinde mümkün müdür?  145
Soru 104: Yurtdışı Konaklama Bedelinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda vergilendirme nasıldır?  146
Soru 105: Yurtdışı gündeliğin Türk Lirasına çevrilmesinde dikkate alınacak kur nasıl tespit edilir?  147
Soru 106: 657 sayılı Kanuna göre ödenen yakacak yardımı vergiden istisna mıdır?  147
Soru 107: Seçimlerinde görevli kişilere yapılacak ödemelerin vergiden istisna edilmesinin esasları nedir?  148
Soru 108: Ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatı vergiden istisna mıdır?  150
Soru 109: Hizmet erbabının ölümü halinde işveren tarafından varislere yapılan yardımlar ve ödenen tazminatlar vergiye tabi midir?  151
Soru 110: İşçiye, mahkeme kararının kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için en çok 4 aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer haklarının ödenmesi vergiye tabi midir?  152
Soru 111: 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen ihbar tazminatı vergiden istisna mıdır?  152
Soru 112: İşe başlatmama tazminatı vergiden istisna mıdır?  154
Soru 113: Hizmet erbabına; ana, baba, eş veya çocuğunun ölümü nedeniyle verilen tazminatlar gelir vergisinden istisna mıdır?  155
Soru 114: Muhtaç olanlara belli bir süre için veya hayat kaydıyla yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır?  156
Soru 115: Kanunla kurulan emekli sandıkları yardım sandıklar tarafından yapılan ikramiye, tazminat ve toptan yapılan ödemeler ne şekilde vergiden istisna edilecektir?  157
Soru 116: 7.10.2001 tarihinden önce faaliyete geçmiş bulunan emekli ve yardım sandıkları ile bu tarihten önce düzenlenen sigorta poliçeleri için yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  159
Soru 117: 506 sayılı Kanunun geçici 20’nci maddesi kapsamında kurulan sandık tarafından kendisine zat aylığı bağlanan üyelere ödenen emeklilik ikramiyesi vergiden istisna mıdır?  160
Soru 118: Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından yapılan emekli yardımı vergiden istisna mıdır?  162
Soru 119: Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları hangi şartlarla vergiden istisnadır?  162
Soru 120: Evlenme ve doğum münasebetiyle hizmet erbabına yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır?  163
Soru 121: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalılara yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  164
Soru 122: İşçilere ödenen kıdem tazminatı ödemelerinin yasal dayanağı nedir?  165
Soru 123: Kıdem tazminatının gelir vergisinden istisna edilmesinin şartları nelerdir?  166
Soru 124: Kıdem tazminatı ödemesinde vergiden istisna edilecek tutar nasıl belirlenmektedir?  168
Soru 125: Kıdem tazminatı ile ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların ilişkisi nedir?  170
Soru 126: 7143 sayılı Kanun sonrasında ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatların vergiden istisna edilecek kısmı nasıl belirlenecektir?  171
Soru 127: İkale sözleşmesi kapsamında yapılan ödemeler ve yardımların vergiden istisna edilecek tutarı nasıl belirlenecektir?  172
Soru 128: Karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar üzerinden kesilen gelir vergisi nasıl iade edilecektir?  175
Soru 129: Nafakalar gelir vergisinden istisna mıdır?  176
Soru 130: Yardım sandıkları tarafından statüleri gereğince kendi üyelerine ölüm, engellilik, doğum, evlenme gibi sebeplerle yapılan yardımlar vergiden istisna mıdır?  176
Soru 131: Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  177
Soru 132: GVK’da yer alan vatan hizmetleri yardımlarında istisnalar nelerdir?  177
Soru 133: GVK’da yer alan teçhizat ve tayın bedellerinde istisnalar nelerdir?  178
Soru 134: Özel kanunlara dayanarak verilen yemek ve hayvan yem bedelleri veya bu mahiyette yapılan ödemelerin gelir vergisinden istisna edilmesi nasıldır?  178
Soru 135: Demirbaş olarak verilen giyim eşyasının gelir vergisinden istisna edilmesi nasıldır?  179
Soru 136: Tahsilde bulunanlar için yapılan giyim giderlerinin gelir vergisinden istisna edilmesi mümkün müdür?  180
Soru 137: GVK’da yer alan tahsil ve tatbikat ödemelerinde istisnalar nelerdir?  181
Soru 138: Tahsil ve tatbikat ödemelerindeki istisnanın özelliği nedir?  181
Soru 139: Tahsilat ve tatbikat giderleri karşılığı yapılan ödemeler evvelce yapılan veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında yapılan ödemeler kapsamında ücret midir?  182
Soru 140: Yabancı memleketlerde tahsilde ve stajda bulunan öğrenci ve memurlara gider karşılığı olarak yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır?  184
Soru 141: Türkiye’de tahsilde bulunan öğrencilere yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır?  185
Soru 142: Öğrencilere tatbikat dolayısıyla yapılan ödemeler istisna kapsamında mıdır?  187
Soru 143: Teşvik gayesiyle verilen ikramiye ve mükafatlarda istisnalar nelerdir?  188
Soru 144: İlim ve fenni, güzel sanatları, tarımı, hayvan yetiştirilmesini ve memleket bakımından faydalı olan diğer işleri ve faaliyetleri teşvik maksadıyla verilen ikramiyeler ve mükaafatlar vergiden istisna mıdır?  189
Soru 145: 1905 sayılı Kanuna göre ödenen muhbir ve müsadir ikramiyelerinin gelir vergisi karşısındaki durumu nedir?  190
Soru 146: Uçuş ve dalış tazminatı hangi şartlarla gelir vergisinden istisna edilmiştir?  191
Soru 147: Eleman temininde güçlük zammı ödemesi gelir vergisinden istisna mıdır?  193
Soru 148: Spor yarışmalarına katılan amatör sporculara ödenen ödül ve ikramiyeler vergiden istisna mıdır?  194
Soru 149: Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere ödenen ücretler vergiden istisna mıdır?  195
Soru 150: Vakıf üniversitelerinde görevli öğretim elemanlarına ödenen "üniversite ödeneği" ile "eğitim öğretim ödeneği"nin vergilendirilmesi nasıldır?  196
Soru 151: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hangi tazminat/yardımlar gelir vergisinden istisna edilmiştir?  197
Soru 152: Bazı Kanunlara göre ödenen yabancı dil tazminatı vergiye tabi midir?  198
Soru 153: Özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen ve yöneticilere yapılan ödemeler vergiden istisna mıdır?  199
Soru 154: Özel okullarda çalışan öğretmenlere ödenen öğretim yılına hazırlık tazminatı gelir vergisi kesintisine tabi midir?  201
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM:
GAYRİSAFİ ÜCRET MATRAHINDAN YAPILACAK İNDİRİMLER
Soru 155: İşverenler hizmet erbabına hangi yöntemlerle ücret ödemesinde bulunabilir?  203
Soru 156: Ayın olarak ödenen ücretler nasıl değerlendirilir?  203
Soru 157: Konut sağlanması ve diğer şekillerde yarar sağlanması şeklinde ücret ödenmesi durumunda değerleme nasıldır?  204
Soru 158: İşveren ve ücretli diledikleri tutarda ücret belirleyebilir mi?  205
Soru 159: Gerçek ücret ve ücretin gerçek safi değeri nedir?  205
Soru 160: Ticari, zirai ve serbest meslek kazancının tespitinde giderler indirilirken ücret matrahından neden indirimler söz konusu olmaktadır?  207
Soru 161: Gayrisafi ücret tutarı nasıl belirlenmektedir?  207
Soru 162: Ücretin gerçek safi değeri (safi ücret tutarı) nasıl bulunur?  209
Soru 163: Ücret gelirinden yapılacak indirimlerin uygulanmasında esas alınacak dönemler nasıldır?  209
Soru 164: Gayrisafi ücret tutarından indirim yapılabilecek unsurlar nelerdir?  210
Soru 165: Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) tarafından yapılan kesintiler ücretin safi tutarının tespitinde nasıl indirim konusu yapılır?  211
Soru 166: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 190'ıncı maddesi uyarınca yapılan kesintiler geçerli midir?  212
Soru 167: Kanunla kurulan Emekli Sandıkları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin mahiyeti nedir?  212
Soru 168: 5510 sayılı Kanun ile 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primlerin indiriminde bir sınır var mıdır?  213
Soru 169: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan işçi payı sigorta prim kesintisi oranı ne kadardır?  214
Soru 170: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan sosyal güvenlik destek primi işçi payı kesintisi oranı ne kadardır?  214
Soru 171: Gayrisafi ücret tutarından indirim konusu yapılan işsizlik sigortası primi işçi payı kesintisi oranı ne kadardır?  214
Soru 172: 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20’nci maddesinde belirtilen sandıkların devri halinde uygulama nasıl olacaktır?  215
Soru 173: Emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri peşin olarak toptan ödenmiş ise gayrisafi ücret tutarından indirim nasıl yapılır?  216
Soru 174: Çalışanların ödediği askerlik borçlanma primlerinin ücret matrahından indirimi nasıldır?  217
Soru 175: Çalışanların eşleri adına ödemiş olduğu isteğe bağlı Bağ–Kur sigorta primleri ücret matrahından indirilebilir mi?  218
Soru 176: Hayat/şahıs sigorta primlerinin ne kadarı ücret matrahından indirilir?  219
Soru 177: Ödenen hayat/şahıs sigorta primlerinin ücret matrahından indirilecek tutarının hesaplanması nasıldır?  220
Soru 178: Şahıs/hayat sigorta primlerinin indiriminde "çocuk" veya "küçük çocuk" tabiri neyi ifade etmektedir?  221
Soru 179: İndirim konusu yapılacak prim tutarının tespitinde esas alınacak ücretin kapsamı nedir?  221
Soru 180: Ücretlinin ödemiş olduğu şahıs/hayat sigorta primleri hangi şartlarda indirim konusu yapabilir?  222
Soru 181: Gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak şahıs/hayat sigorta prim tutarı nasıl belgelendirilir?  223
Soru 182: Ücretlinin eşi adına ödediği birikimli hayat sigortası primi kendi ücret gelirinden nasıl indirim konusu yapılır?  224
Soru 183: Şahıs/hayat sigorta poliçeleri için ödenen primler hangi dönemde indirim konusu yapılabilecektir?  225
Soru 184: Aylık ücret matrahından indirilemeyen primlerin daha sonraki aylarda indirim konusu yapılabilir mi?  226
Soru 185: Konut, taşıt ve tüketici kredileri kullanımı sırasında bankalarca yapılan şahıs/hayat sigortası poliçelerine ilişkin ödenen primler indirim konusu yapılır mı?  226
Soru 186: Geçmiş dönemlere yönelik yapılan (gecikmiş) prim ödemeleri ücret matrahından indirilebilir mi?  227
Soru 187: Ücretlinin çocuğu için SGK'ya ödediği zorunlu sağlık sigortası ücret matrahından indirilebilir mi?  228
Soru 188: Sendikalara ödenen aidatlar ücret matrahından indirim konusu yapılabilir mi?  229
Soru 189: Sendika üyesi olan kamu görevlilerine ödenen toplu sözleşme ikramiyesi vergiye tabi midir?  230
Soru 190: Engellilik indiriminden ücretliler nasıl yararlanır?  231
Soru 191: Engellilik indirimi ücretin hangi tutarından indirilecektir?  232
Soru 192: Engellilik indiriminden yararlanmak için sadece ücretlinin kendisinin mi engelli olması gerekmektedir?  232
Soru 193: Engellik indiriminden yararlanan bir kişinin aylık ve yıllık vergi avantajı ne kadardır?  233
Soru 194: Engellilik indiriminden ücretliler dışında kimler yararlanır?  234
Soru 195: Dar mükellefiyete tabi ücretliler engellilik indiriminden yararlanabilir mi?  234
Soru 196: Birden fazla işverenden ücret alan hizmet erbabı engellilik indiriminden hangi işveren kanalıyla yararlanacaktır?  235
Soru 197: Ücretlinin bakmakla yükümlü bulunduğu birden fazla engelli çocuğu için engellilik indiriminden faydalanması mümkün müdür?  235
Soru 198: Engellilik indirimi başvurusu üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ne yapmaktadır?  236
Soru 199: Başka amaçlarla alınmış raporlar engellilik indiriminde de geçerli midir?  236
Soru 200: Engellilik indiriminden hangi tarihlerden itibaren yararlanılır?  236
Soru 201: Engellilik indiriminden yararlanan ücretlinin işyerini değiştirmesi durumunda ne yapacaklardır?  237
Soru 202: Engellilik indiriminden yararlanan ücretliler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanabilir mi?  237
Soru 203: Net ücret alan çalışanlar engellik indiriminden yararlanabilir mi?  238
Soru 204: Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan ücretli engellilik indiriminden yararlanabilir mi?  239
Soru 205: Engellilere sağlanan diğer vergi avantajları nelerdir?  240
BEŞİNCİ BÖLÜM:
ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 206: Gerçek usule tabi ücretlerin vergilendirilmesi kaç şekilde yapılmaktadır?  243
Soru 207: Ücret gelirinde kaynakta kesinti (stopaj) usulü ile vergilendirme nedir?  244
Soru 208: Ücret ödemesinden yapılan tevkifat ücretin hangi tutarından yapılmaktadır?  246
Soru 209: Vergi tevkifatında uyulacak esaslar nelerdir?  246
Soru 210: Vergi tevkifatı kayıtlarda nasıl gösterilir?  247
Soru 211: İşverenler tarafından ücret ödemelerinden yapılan tevkifatın beyanı nasıldır?  247
Soru 212: Net ücret ödemesinde gelir vergisi tevkifatının yapılması nasıldır?  249
Soru 213: İşverenler tarafından ücretin hesaben ödenmesi nedir?  250
Soru 214: Toplu iş sözleşmelerinde net ücret üzerinden anlaşılması durumunda ücretlinin yararlanacağı AGİ ve engellilik indirimi net ücrete yansır mı?  251
Soru 215: Net ücret ödemesinden brüt ücretin hesaplanması nasıldır?  252
Soru 216: Brüt ücretten (gayrisafi ücretten) net ücrete geçişte neler dikkate alınmaktadır?  253
Soru 217: Ücret ödemelerine uygulanacak vergi tarifesi nedir?  254
Soru 218: Ticaret şirketlerinin birleşme, bölünme ve nevi (tür) değişikliğinde çalışanlara ödenen ücretin vergilendirilmesi nasıldır?  257
Soru 219: Birden fazla işverenden aynı dönemde ücret alınması durumunda işverenler vergi tarifesini nasıl uygulayacaktır?  258
Soru 220: Yıl içinde işveren değiştirilmesi durumunda vergi tarifesinin uygulanması nasıldır?  259
Soru 221: Bir işverenden alınan ücret dışında farklı bir kurumdan ücret alınması durumunda vergi tarifesi nasıl uygulanacaktır?  260
Soru 222: Aynı kuruluş bünyesindeki fonlar, sandıklar ve döner sermayelerden ek ücret alınması durumunda vergi tarifesinin uygulanması nasıldır?  260
Soru 223: Net ücret sözleşmesi ile çalışan hizmet erbabının ücretlerinde meydana gelecek artışlar ücretliye yansıtılacak mı?  261
Soru 224: Geçmiş dönemlerle ilgili olarak hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerine uygulanacak vergi tarifesi nasıldır?  261
Soru 225: Toplu iş sözleşmeleri ile eskiye yönelik olarak ödenen ücret farklarının vergilendirilmesi nasıldır?  262
Soru 226: Ücret bordrosunun düzenlenmesi ücretin hesaben ödendiği anlamına gelir mi?  263
Soru 227: Ücretlinin aynı işveren bünyesinde çalışırken şef, müdür veya genel müdür olması durumunda ücret matrahı sıfırlanacak mı?  264
Soru 228: Çalışanlar aynı işveren bünyesinde çalışırken işverenin değişmesi durumunda ücret ödemesinde yeni işveren olarak değerlendirilecek mi?  264
Soru 229: 15 Aralık–14 Ocak döneminde ödenen ücretin tahakkuk ve ödemesine göre vergi tevkifatı nasıl yapılacaktır?  265
Soru 230: Emekli olup işten ayrılan işçilere sonraki yılda ödenecek ücret farklarına hangi yılın vergi tarifesi uygulanacaktır?  266
Soru 231: İşverenler tarafından ödenen "emeklilik teşvik tazminatı" ücret matrahına dahil edilerek mi vergi kesintisine tabi tutulacaktır?  267
Soru 232: Bilirkişilere ödenen ücrete uygulanacak vergi tarifesi nasıldır?  268
Soru 233: Ayni olarak verilen malın değerinin brütleştirilmesi ve gelir vergisi tevkifatı nasıldır?  269
Soru 234: Jokeyler, jokey yamakları ve antrenörlere ücret olarak yapılan ödemelerde sabit oranlı tevkifat uygulaması nasıldır?  270
Soru 235: Sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerde sabit oranlı tevkifat uygulaması nasıldır?  270
Soru 236: Sporculara transfer ücreti ve başka adlar adında yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatler ücret midir?  273
Soru 237: Sporculara nakit ödeme dışında ayın olarak ödeme yapılması halinde vergilendirme nasıl yapılacaktır?  273
Soru 238: Ücret gelirinin yıllık beyanname ile beyan edilmesine ilişkin yasal hükümler nelerdir?  274
Soru 239: Ücretin yıllık beyanname ile beyan edilmesinin şartları nelerdir?  277
Soru 240: Ücret gelirinde beyanname verme/vermeme durumu nedir?  278
Soru 241: Birden fazla işverenden ücret geliri elde eden ücretli hangi şartlarda beyanname verecek?  279
Soru 242: Birden fazla işverenden hem tevkifatlı hem de tevkifatsız ücret geliri olması durumunda beyanname verilip verilmeyeceği nasıl tespit edilecektir?  280
Soru 243: Birden fazla işverenden elde edilen ücretlerden birinin istisna kapsamında olması halinde beyanname verme sınırının tespitinde dikkate alınacak mı?  281
Soru 244: Kanunla kurulan emekli sandıkları tarafından ödenen emekli aylıkları için yıllık beyanname verilecek mi?  282
Soru 245: Ücret gelirinden ilgili yılda indirim konusu yapılamayan indirimler ertesi yıla zarar olarak devredilebilir mi?  282
Soru 246: Vergi kesintisine tabi olan ve olmayan ücret gelirinde beyan sınırı var mıdır?  282
Soru 247: Ücret geliri elde edenlerden yıllık beyanname verecek olanların işe başlama bildiriminde bulunması gerekir mi?  283
Soru 248: Yıllık beyannamede beyan edilen hangi ücret gelirinden engellilik indirimi düşülebilir?  283
Soru 249: Ücretlinin birden fazla işverenden aynı anda ücret alması durumunda engellilik indirimi ve asgari geçim indirimi nasıl uygulanır?  284
Soru 250: Bilirkişilerin birden fazla işverenden ücret alması durumunda yıllık beyanname verilecek mi?  284
Soru 251: Yabancı elçilik ve konsolosluklarda çalışan memur ve hizmetlilerin elde ettiği ücret geliri beyan edilecek midir?  285
Soru 252: Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerden elde edilen tevkifata tabi olmayan ücret gelirleri nasıl beyan edilecektir?  285
Soru 253: Dar mükellefler tarafından elde edilen tevkifata tabi ücret geliri için yıllık beyanname verilecek mi?  286
Soru 254: Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları yıllık beyannameyi hangi mükellefiyet türüne göre verecektir?  286
Soru 255: Yıllık Beyanname ile beyan edilen ücret gelirinden yapılacak indirimler nelerdir?  286
Soru 256: Hayat/şahıs sigorta primlerinin yıllık beyannamede indirim konusu yapılmasının şartları nelerdir?  287
Soru 257: Eğitim ve sağlık harcamalarının yıllık beyannamede indirim konusu yapılmasının şartları nelerdir?  287
Soru 258: Ücret gelirinin yıllık beyanname ile beyanında engellilik indirimi nasıl indirim konusu yapılacaktır?  288
Soru 259: Yıllık beyan esasında beyannamenin verilme zamanı ve yeri nedir?  288
Soru 260: Birden fazla işverenden alınan ücretlerde beyanname verme sınırının kıyaslamasında dikkate alınacak ücret tutarının hesaplanması nasıldır?  289
Soru 261: Yıllık Beyanname verilecek ücret gelirlerine ilişkin örnek olaylar nelerdir?  290
Soru 262: Bir işverenden ücret alan ücretlinin ikinci işverenden yönetim kurulu üyeliği nedeniyle elde ettiği ücretin (huzur hakkının) yıllık beyanname ile beyanı nasıldır?  293
Soru 263: Diğer ücretli hizmet erbaplarının vergilendirilmesi nasıldır?  294
ALTINCI BÖLÜM:
ÜCRETLİLERDE ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ UYGULAMASI
Soru 264: Ücret gelirine asgari geçim indirimi uygulamasının yasal hükümleri nedir?  295
Soru 265: Asgari geçim indiriminden yararlanacak ücretliler kimlerdir?  297
Soru 266: İşverenler tarafından hangi ücret ödemesinin asgari geçim indiriminde dikkate alınacağının ölçüsü nedir?  298
Soru 267: Sporcuların asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün müdür?  299
Soru 268: Asgari geçim indirimi oranları nedir?  299
Soru 269: Asgari geçimin indirimi tutarının hesaplanması nasıldır?  300
Soru 270: Ücretlinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre alacağı asgari geçim indirimi tutarı ne kadardır?  302
Soru 271: Asgari geçim indirimi asgari ücretin net tutarına dahil midir?  303
Soru 272: Bir aydan daha az süreli çalışılması durumunda AGİ oranı nasıl hesaplanır?  303
Soru 273: İşveren değiştiren ücretli eski işverenden aldığı toplam AGİ tutarını yeni işverene bildirmesi gerekir mi?  304
Soru 274: İşverenler asgari geçim indirimi tutarını hesaplarken, ücretlinin hangi tarihteki durumunu esas alacaktır?  304
Soru 275: İşverenler net ücret üzerinden sözleşme imzalattırdıkları hizmet erbabına asgari geçim indirimini nasıl ödeyeceklerdir?  304
Soru 276: Çalışana ödenen ek ders ücretine ve hastane döner sermaye ödemesine AGİ uygulanacak mıdır?  305
Soru 277: İşveren değiştiren ücretliye eski işveren tarafından ödenmeyen asgari geçim indirimi tutarını yeni işveren ödeyebilir mi?  306
Soru 278: Sistemin uygulanmasında ücretlinin medeni hali ve aile durumu neden önemlidir?  306
Soru 279: Yeni işe giren ücretli asgari geçim indiriminden yararlanmak için işverene bildirimde bulunmak zorunda mıdır?  307
Soru 280: Ücretliler Aile Durumu Bildirimini nasıl dolduracaklardır?  307
Soru 281: Ücretlinin "Aile Durumu Bildirimini" işverene zamanında vermemesi durumunda geçmiş dönemlere ilişkin AGİ’ni alabilir mi?  308
Soru 282: Asgari geçim indiriminde, aile fertlerinin, emekli maaşı olanların ve boşananların durumu nasıldır?  309
Soru 283: Her ikisi de ücretli olan eşlerin birinin ücretinden vergi kesilmiyorsa diğer eş, eşini bildirip AGİ’den yararlanabilir mi?  309
Soru 284: Asgari geçim indirimi uygulamasında eş tabirinin anlamı nedir?  310
Soru 285: Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşin mahiyeti nedir?  310
Soru 286: Emekli aylığı geliri olan eş AGİ oranı hesaplamasında dikkate alınacak mı?  311
Soru 287: Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk tabirinin kapsamı nedir?  311
Soru 288: Çocuklar sosyal güvenlik yönünden ücretli olmayan eşe tabi olması durumunda ücretli olan diğer eş çocuklar için AGİ’den yararlanabilir mi?  312
Soru 289: Yasal bir evlilik bağına dayanmayan çocuklardan dolayı AGİ’den yararlanmak mümkün müdür?  313
Soru 290: Sadece emekli maaşı alanların ücret geliri dışında diğer gelir unsurlarını da elde etmesi sistemden yararlanmasına engel midir?  313
Soru 291: Birden fazla işverenden ücret alan ücretliye AGİ tutarının ödenmesi nasıl yapılacaktır?  313
Soru 292: Boşanan eşlerin çocuklarının olması durumunda AGİ uygulaması nasıl olacak?  314
Soru 293: Boşanan eşlerde nafakası emekli olan baba tarafından karşılanan çocuklar için velayeti kendisinde olan ücretli anne sistemden yararlanabilir mi?  314
Soru 294: Sosyal güvenlik yönünden emekli olan veya vefat eden eşe tabi olan çocuklar için ücretli olan diğer eş sistemden yararlanabilir mi?  315
Soru 295: İşveren değişikliğinde yeni işverene ibraz edilecek bir belge var mıdır?  316
Soru 296: Doğum, askerlik, yurtdışı görev ve diğer sebepler dolayısıyla ücretsiz izine ayrılan ücretlilerde AGİ uygulaması nasıl olacaktır?  316
Soru 297: AGİ’den ücretli anne veya babası yoluyla yararlanan çocukların çalışmaya başlaması ve ücret elde etmeleri durumunda ne yapılması gerekir?  317
Soru 298: Teşvik amaçlı indirim ve istisnalarla birlikte AGİ uygulaması mümkün müdür?  317
Soru 299: İşverenler tarafından Asgari Geçim İndirimine Ait Bordronun düzenlenmesi nasıldır?  318
Soru 300: AGİ tutarının ücret bordrosunda gösterilmesi nasıldır?  318
Soru 301: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi veren işverenler tarafından yapılacak işlemler nelerdir?  319
Soru 302: Aylık ve üç aylık Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde mahsup işlemi nasıl yapılacaktır?  319
Soru 303: Ücretliye ödenmeyen AGİ tutarı mahsup edilebilir mi?  320
Soru 304: AGİ tutarının Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde tevkif yoluyla kesilen vergiler toplamından mahsubu mümkün müdür?  320
Soru 305: Ücret ödemesini aylık dönemler dışında ödeyen işveren AGİ’yi nasıl ödeyecektir?  321
Soru 306: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olmayan işverenlerce AGİ’de yapılacak işlemler nelerdir?  321
Soru 307: Çalışanlar AGİ hesaplamasını etkileyen değişiklikleri işverene bildirilmesinin usul ve esasları nelerdir?  322
Soru 308: Ücretlinin evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb. durumları işverene geç bildirmesi halinde yapılacak işlemler nelerdir?  323
Soru 309: Yıl içinde işyeri ve işveren değiştiren ücretliler AGİ’den nasıl yararlanacaktır?  324
Soru 310: Emekli olduktan sonra tekrar çalışmaya başlayan ve ücret elde edenler AGİ’den yararlanabilir mi?  324
Soru 311: Ay içinde kıst dönem çalışan bir hizmet erbabının AGİ’den yararlanması mümkün müdür?  325
Soru 312: Aynı ay içinde işveren değiştiren ücretlinin her iki işveren bünyesinde asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün müdür?  325
Soru 313: Net ücret üzerinden anlaşan ücretlilerde AGİ uygulaması nasıldır?  326
Soru 314: Yıllık beyanname veren ücretlilerde AGİ uygulaması nasıl uygulanacaktır?  327
Soru 315: Engellilik indiriminden yararlanan ücretlilerde asgari geçim indirimi uygulaması nasıldır?  328
Soru 316: Memur ve işçi olarak çalışan ücretlilere 15 Aralık–14 Ocak dönemi ücret ödemelerine hangi yılın engellilik indirimi ve AGİ tutarları uygulanacaktır?  328
Soru 317: Ücretlinin alacağı AGİ tutarı haczedilebilir mi?  329
Soru 318: Asgari ücretin net tutarının vergi tarifesi nedeniyle düşmemesi için sürekli ilave AGİ uygulaması ile telafisinin usul ve esasları nelerdir?  330
Soru 319: Asgari geçim indirimi ile teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnaların birlikte uygulanması nasıldır?  332
Soru 320: Tevkifata tabi olmayan ücret gelirlerinin diğer gelir unsurları ile birlikte beyan edilmesi halinde AGİ’nin mahsubu nasıl olacaktır?  332
Soru 321: Ücret gelirinin kıst dönem elde edilmesi halinde yıllık beyannamede mahsup edilecek AGİ tutarı nasıl tespit edilecektir?  333
Soru 322: Anonim şirket yönetim kurulu üyelerine ödenen huzur ücreti ile limited şirket ortaklarına ödenen aylık ücret ödemelerine AGİ uygulanacak mıdır?  333
Soru 323: Ücretlinin Aile Durumu Bildirimini vermemesi veya verdiği bildirimde eşi ve çocuklarını bildirmemesi durumunda, daha sonra bir hak iddia edebilir mi?  333
Soru 324: Birden fazla işverenden aynı anda ücret geliri elde eden ücretli bütün işverenlerden aynı anda AGİ tutarını alabilir mi?  334
Soru 325: Aynı ay içinde birden fazla işveren değiştiren bir ücretliye asgari geçim indirimini hangi işveren ödeyecektir?  334
Soru 326: Yıl içinde işten ayrılan bir ücretli kalan AGİ tutarını eski işverenden isteyebilir mi?  335
Soru 327: Yıl içinde ücretlinin aylık maaşında veya asgari ücret tutarında meydana gelen artış AGİ tutarını artırır mı?  335
Soru 328: İşverenin AGİ tutarını sehven ücretliye ödememesi/eksik ödemesi durumunda yapılacak işlem nedir?  336
Soru 329: İşverenler AGİ’ye ait bordroyu kaç yıl muhafaza edecektir?  337
Soru 330: Yıllık beyanname veren ücretlinin haksız yere AGİ’yi mahsup etmesi halinde yapılacak işlemler nedir?  337
Soru 331: Asgari geçim indirimi uygulamasında cezai müeyyideler nelerdir?  337
Soru 332: Haksız yere AGİ’den yararlanan ücretliden bu tutarın geri alınması nasıldır?  338
Soru 333: İşverenler tarafından çalışana ödenmediği halde haksız yere Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinden mahsup edilen AGİ tutarı için cezai müeyyide nedir?  339
Soru 334: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olmayan işverenin yanında çalışan ücretliden fazla aldığı AGİ tutarı nasıl geri alınacaktır?  339
Soru 335: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi vermek zorunda olan işverenin yanında çalışan ücretliden fazla aldığı AGİ tutarı ne şekilde geri alınacaktır?  340
YEDİNCİ BÖLÜM:
DAR MÜKELLEFLERE ÖDENEN ÜCRETİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 336: Dar mükelleflerin Türkiye’de elde ettiği ücret gelirinin tespiti nasıldır?  341
Soru 337: Dar mükellefiyette ücret gelirlerinin genel vergilendirme şekli nedir?  342
Soru 338: Dar mükellef gerçek kişilere ödenen ücretin tevkif suretiyle vergilendirilmesi nasıldır?  342
Soru 339: Dar mükellef gerçek kişinin birden fazla işverenden aynı anda ücret geliri elde etmesi halinde vergi tarifesi nasıl uygulanır?  343
Soru 340: Dar mükellef gerçek kişi tevkifatlı ücret geliri için yıllık beyanname verecek mi?  344
Soru 341: Dar mükellef gerçek kişiler tevkifatsız ücret geliri için yıllık beyanname verecek mi?  344
Soru 342: Dar mükellefler engellilik indiriminden ve asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi?  345
Soru 343: Bir işveren bünyesinde ücretli olarak çalışan yabancı uyruklu gerçek kişilerin vergilendirilmesi nasıl olur?  345
SEKİZİNCİ BÖLÜM:
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI YÖNÜNDEN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 344: Çifte vergileme nedir ve çifte vergilemeyi önleme anlaşmalarının amacı nedir?  347
Soru 345: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının ücret gelirlerinin vergilendirilmesindeki önemi nedir?  348
Soru 346: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının kapsamına kimler girmektedir?  349
Soru 347: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında yer alan genel tanımlar nelerdir?  349
Soru 348: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında mukimlik nasıl belirlenmektedir?  350
Soru 349: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında serbest meslek faaliyetinden elde edilen gelirler nasıl vergilendirilmektedir?  350
Soru 350: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında ücret gelirleri nasıl vergilendirilmektedir?  351
Soru 351: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarındaki ücretin vergilendirilmesine ilişkin hükümler her ülke için farklı mıdır?  351
Soru 352: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında emekli maaşları nasıl vergilendirilmektedir?  352
Soru 353: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında kamu görevi dolayısıyla elde edilen ücret ve emekli maaşlarının vergilendirilmesi nasıldır?  352
Soru 354: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında öğretmen ve öğrenciler nasıl vergilendirilmektedir?  353
Soru 355: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında çifte vergilendirmenin önlenmesi nasıl sağlanmaktadır?  353
Soru 356: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında diplomatlar ve konsolosluk memurlarının durumu nasıldır?  354
Soru 357: Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?  354
Soru 358: Almanya'da mukim firma tarafından Türkiye'de görevlendirilen personele ödenen ücretlerin vergilendirilmesi nasıldır?  354
Soru 359: Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasına göre ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıldır?  358
DOKUZUNCU BÖLÜM:
TÜRKİYE – AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA II) ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA ÖDENEN
ÜCRET ÖDEMELERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
Soru 360: Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) nedir?  361
Soru 361: Türkiye–Avrupa Birliği arasında mali yardımlara ilişkin kaç adet çerçeve anlaşması imzalanmıştır?  362
Soru 362: IPA II Çerçeve Anlaşması nedir?  363
Soru 363: 1 Sıra No.lu Türkiye–Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliğinin amacı ve kapsamı nedir?  364
Soru 364: IPA II Çerçeve Anlaşmasında vergi istisnalarına ilişkin genel kural nedir?  364
Soru 365: 6647 Sayılı Kanunla Onaylanan IPA II Çerçeve Anlaşmasında yabancı çalışanların vergilendirilmesi nasıldır?  365
Soru 366: IPA II Anlaşmasına göre T.C. Vatandaşı olan/olmayan ve Türkiye'de ikamet eden/etmeyen gerçek kişilere ödenen ücret ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır?  365
Soru 367: Avrupa Birliği organlarıyla yapılan anlaşmalar hakkında Gelir Vergisi Kanununda yer alan düzenleme nedir?  366
Soru 368: Bir işveren bünyesinde ücret elde eden kişiye Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında yapılan ikinci ödemede tevkifat nasıl yapılacaktır?  367
Soru 369: Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında görevlendirilen kamu personeline yapılan ücret ödemelerinin vergilendirilmesi ve belge düzeni nasıldır?  367
Soru 370: IPA II Çerçeve Anlaşması kapsamında projede görevli üniversite öğretim üyesine yapılan ücret ödemeleri ve harcırah ödemelerinin vergilendirilmesi nasıldır?  371
Soru 371: IPA II Projesinde görev yapan yabancı uyruklu kişilere yapılan ücret ödemelerinde gelir vergisi ve damga vergisi istisnası uygulanacak mı?  373
ONUNCU BÖLÜM:
İŞVERENLERİN ÜCRET ÖDEMELERİNDEKİ SORUMLULUĞU
Soru 372: İşverenler tarafından hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinin kayıt altına alınmasında bilinmesi gereken ortak hükümler nelerdir?  377
Soru 373: Ücret ödemelerinde verginin hesaplanması nasıldır?  379
Soru 374: İşverenlerin hizmet erbabına yaptığı ücret ödemeleri üzerinden vergi keserken sorumluluğu nedir?  379
Soru 375: İşverenler ücret ödemelerinde tevkif yoluyla kesintiyi ne şekilde yapmaktadır?  379
Soru 376: İşverenlerin çalışanların ücretlerini banka kanalıyla ödemedeki sorumluluğu nedir?  380
Soru 377: İşveren tarafından personele sağlanan ayni yardımların değerlemesi ve gelir vergisi tevkifatının yapılması nasıl olacaktır?  381
Soru 378: 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre kimler ücret bordrosu düzenlemek zorundadır?  383
Soru 379: Ücret bordrosunda yer alacak gelir vergisi nasıl hesaplanmaktadır?  384
Soru 380: Avans ödemelerinde ücret bordrosu düzenlenmesi gerekir mi?  386
Soru 381: Hizmet erbabına ödenen yurtiçi ve yurtdışı harcırahların ticari, zirai ve mesleki kazancın tespitinde, genel gider beyanında ücret olarak gider yazılabilir mi?  387
Soru 382: İşverenler tarafından işyerinde veya işyerinin müştemilatında, hizmet erbabına yemek vermek suretiyle sağlanan menfaatler nasıl gider yazılabilir?  389
Soru 383: Huzur hakkından dolayı ödenen vergiyi ödemeyi yapan işveren karşılarsa sağlanan bu menfaat nasıl gider yazılacaktır?  391
Soru 384: İşverenler tarafından 15–31 Aralık/15 Aralık–14 Ocak dönemi ücret ödemesinde bordro düzenlenmesinin önemi nedir?  392
Soru 385: Nakdi ve ayni ücret ödemesinde damga vergisi kesintisi hangi oranda yapılır?  393
Soru 386: Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinde belirtilen ve gelir vergisinden istisna edilen ücretler damga vergisinden istisna mıdır?  394
Soru 387: İşverenler kendi çalışanına ödediği burs ödemesi için damga vergisi kesintisi yapacak mı?  394
Soru 388: İşçilere ödenen aile yardımı, çocuk yardımı, yemek yardımı, yakacak yardımı, sorumluluk zammı, ikramiye gibi ödemelerden damga vergisi kesintisi yapılacak mı?  395
Soru 389: Gelir Vergisi Kanununda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine ilişkin hükümler nelerdir?  396
Soru 390: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi uygulaması ne zaman başlıyor?  397
Soru 391: Mükellef işyerinde ücretsiz çalışan eşi için tevkifat yapacak mı?  398
Soru 392: Çalıştırılan personele ücret ödemesi yapılmaması durumunda Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilecek midir?  399
Soru 393: Net ücret ödemesinde gelir vergisi tevkifatının yapılması ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyanı nasıldır?  400
Soru 394: İşverenler tarafından Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile beyan edilecek gelir vergisi tevkifatı hangi ücret üzerinden hesaplanacaktır?  400
Soru 395: Ücret ödemelerinin muhasebeleştirilmesi nasıldır?  401
Soru 396: Personele verilen ayınların giderleştirilmesi nasıldır?  401
Soru 397: Ayni ücret ödemelerinde ticari kazanç yönünden giderleştirme nasıldır?  403
Soru 398: Ramazan paketlerinin ücret olarak vergilendirilmesi nasıldır?  403
Soru 399: Hizmet erbabına civar lokantalarda veya yemek verme hizmeti sağlayan kuruluşlarda yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatin gider yazılması nasıldır?  404
Soru 400: İşverenler tarafından ödenen tahsil ve tatbikat ödemelerinin gider yazılması mümkün müdür?  405
Soru 401: İş akdi feshedilen işçiye ödenecek olan kıdem ve ihbar tazminatları hangi dönemde gider yazılacaktır?  406
Soru 402: İhbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, işe başlatmama tazminatı, işçinin çalışmadığı süre için ödenen ücret, ücret fark alacakları ile yasal faiz ve yargılama giderlerinin gider yazılması mümkün müdür?  408
Soru 403: İşverenler tarafından işe başlatmama tazminatının gider yazılması nasıldır?  408
Soru 404: Şirket ortağı olan müdürün çocuğunun yurt dışı eğitimi için ödenecek burs ödemesi gider yazılabilir mi?  409
Kaynaklar  411
Yazarın Özgeçmişi  415
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020