Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ceza Hukuku Genel Hükümler
Eylül 2020 / 15. Baskı / 840 Syf.
Fiyatı: 92.00 TL
İndirimli: 82.80 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 14. Eylül 2019 92.00 TL -     Sepete Ekle
 13. Eylül 2018 88.00 TL 39.90 TL (%55)Sepete Ekle
 12. Eylül 2017 69.50 TL 24.90 TL (%65)Sepete Ekle
 11. Nisan 2016 69.50 TL 14.90 TL (%79)Sepete Ekle
 10. Kasım 2014 48.50 TL 9.90 TL (%80)Sepete Ekle
   
2 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
92.00 TL
+

 

 

74.00 TL
=

 

 

166.00 TL
132.90 TL
Sepete Ekle
 

14.4.2020 tarih ve 7242 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile onbir kanunda değişiklik yapılmıştır. İnfaz Hakimliği Kanunu, TCK ve CGTİK'da infaz hukukuna ilişkin önemli değişiklikler söz konusudur. Bunlar arasında, m.105A (denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı), m.110 (özel infaz usulleri) ve m.107(koşullu salıverilme) özellikle belirtilmelidir. Tüm bu değişiklikler ile bazı yeni monografik çalışmalar ve Yargıtay kararları eklenmiştir.

Konu Başlıkları
Ceza Hukuku Kavramı, Konusu ve Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi
Ceza Hukukunun Kaynakları ve Kanunilik İlkesi, Ceza Hukuku Kurallarının Tasnifi, Yorumu, Uygulama Alanı ve Suçluların İadesi
Suç Genel Teorisi; Suç Kavramı, Suçun Unsurları, Suçun Özel Gerçekleşme Şekilleri (Teşebbüs, İştirak, Suçların İçtimaı)
Yaptırım; Hapis Cezası, Adli Para Cezası, Güvenlik Tedbirleri
Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi
Cezalar Sistemini Tamamlayan Kurumlar; Erteleme, Koşullu Salıverilme, Önödeme
Ceza İlişkisinin Düşmesi; Ölüm, Af, Şikayetten Vazgeçme, Zamanaşımı
Memnu Hakların İadesi ve Adli Sicildeki Bilgilerin Silinmesi
Barkod: 9789750263040
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  15
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 840
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbeşinci Basıya Önsöz  7
Ondördüncü Basıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  45
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU KAVRAMI, KONUSU VE
CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 CEZA HUKUKU KAVRAMI  47
I. Genel Olarak  47
II. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla ve Benzeri Bilim Dallarıyla İlişkisi  49
A. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  49
1. Anayasa Hukuku  49
2. Devletler Hukuku  49
3. Medeni Hukuk  50
4. Ceza Muhakemesi Hukuku  50
5. İnfaz Hukuku  50
B. Ceza Hukukunun Benzer Bilim Dallarıyla İlişkisi  50
1. Kriminoloji  50
2. Kriminalistik  51
3. Adlî Tıp  51
§ 2 CEZA HUKUKUNUN KONUSU  51
I. Genel Olarak  51
II. Ceza Hukukunun Yaptırımları ile Diğer Yaptırımlar Arasındaki Farklar  52
A. Genel Olarak  52
B. Haksız Fiiller  52
C. Disiplin Suçları  54
D. İdarî Suçlar (Zabıta Yaptırımlarını Gerektiren Fiiller)  56
E. Vergi Cezalarını Gerektiren Fiiller  57
III. Ceza Hukukunun Yeri ve Kısımları  57
A. Ceza Hukukunun Yeri  57
B. Ceza Hukukunun Kısımları  58
1. Maddi Ceza Hukuku  58
2. Şekli Ceza Hukuku  59
3. İnfaz Hukuku  59
IV. Ceza Hukuku İlkeleri ve Suç Politikası  60
A. Ceza Hukuku İlkeleri  60
1. Kusur İlkesi  61
2. Hukuk Devleti İlkesi  61
3. Hümanizm İlkesi  62
B. Suç Politikası  63
§ 3 CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  64
I. Eski Ceza Hukuku Dönemi  64
A. Genel Olarak  64
B. Hammurabi Kanunları  68
II. Roma Ceza Hukuku Dönemi  70
A. Roma Hukukunda Suçlar  71
B. Roma Hukukunda Cezalar  72
III. Cermen Ceza Hukuku Dönemi  73
IV. Kanonik Hukuk (Kilise Hukuku) Dönemi  73
V. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  74
VI. 18’inci Yüzyılın Sonlarından Günümüze Kadar Olan Dönem (Aydınlanma Çağı)  76
A. Genel Olarak  76
B. Ceza Hukukunda Okullar Mücadelesi  76
1. Klasik Okul (Teoriler)  76
a. Toplumsal Sözleşme Teorisi  76
b. Toplumsal Yarar Teorisi  77
c. Mutlak Adalet Teorisi  79
d. Karma Teori  79
2. Pozitif Okul (Pozitivist Görüşler)  81
a. Genel Olarak  81
b. Üçüncü Okul  82
c. Pozitivist Görüşün Klasik Görüşten Ayrıldığı Noktalar  82
3. Fransız (Suç Sosyolojisi) Okulu  83
4. Ceza Hukuku Uluslararası Birliği  83
5. Hukuk Tekniği Okulu  84
6. Toplumsal Savunma Görüşleri  84
VII. Çağdaş Ceza Hukuku ve XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  86
A. Çağdaş Ceza Hukuku  86
B. XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  86
1. Genel Olarak  86
2. Düşman Ceza Hukuku  87
VIII. Türk Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  88
A. İslâmiyet’ten Önce  88
B. İslâmiyet’ten Sonra  88
1. Genel Olarak  88
2. İslâm Ceza Hukukunun Kaynakları  89
3. İslâm Ceza Hukuku’nda Suçlar ve Cezalar  89
a. Allahın Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  90
aa. Zina  90
ab. Zina İftirası (Kazif)  91
ac. Şarap İçmek  91
ad. Hırsızlık  92
ae. Yol Kesmek  92
af. İslâm Dinini Terk Etmek  93
ag. Devlete İsyan  93
b. Kulun Yani Kişilerin Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  94
ba. İnsan öldürme  94
baa. Kasten İnsan öldürme  94
bab. Kasıt Benzeri Öldürme  95
bac. Hataen Öldürme  95
bb. Yaralama  96
c. Taziren Cezalandırılan Suçlar  96
C. Osmanlı Ceza Kanunları  97
1. Tanzimattan Önce  97
a. Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesi  98
b. Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesi  98
c. IV. Mehmet Kanunnamesi  98
2. Tanzimattan Sonra  99
a. 1840 (1256) Tarihli Ceza Kanunname–i Hümayunu  99
b. 1851 (1267) Tarihli Kanunu Cedit  99
c. 1858 (1274) Ceza Kanunname–i Hümayunu  99
İkinci Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE KANUNİLİK İLKESİ, CEZA HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ, YORUMU, UYGULANMA ALANI VE SUÇLULARIN İADESİ
§ 1 CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  101
I. Genel Olarak  101
II. Asıl Kaynaklar  101
A. Anayasa  101
B. Kanun  102
1. Türk Ceza Kanunu  102
2. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun  103
3. Çocuk Koruma Kanunu  103
4. Diğer Kanunlar  103
5. Türk Ceza Kanunu ile Diğer Kanunlar Arasındaki İlişki  104
C. Devletlerarası Antlaşmalar  107
D. Avrupa Birliği Ceza Hukuku  108
III. Yardımcı Kaynaklar  110
A. Gelenek (Örf ve Adet), Ahlâk ve Din Kuralları  110
1. Örf ve Adet  110
2. Ahlâk  110
3. Din Kuralları  111
B. Mahkeme İçtihatları  112
C. Doktrin  112
D. Hukukun Genel İlkeleri  113
IV. Kaynakların Yürürlüğe Girişi ve Yürürlükten Çıkışı  113
A. Kaynakların Yürürlüğe Girişi  113
B. Kaynakların Yürürlükten Çıkışı  113
1. Açık (Sarih) Yürürlükten Kaldırma  114
2. Örtülü (Zımni) Yürürlükten Kaldırma  114
C. Metrukiyet  114
V. Kanunların Yürürlükleri Bakımından Sınıflandırılması  115
A. Sürekli (Daimi) Kanunlar  115
B. Süreli Kanunlar  115
C. Geçici (İstisnai) Kanunlar  115
§ 2 CEZA KANUNLARININ GÜVENCE FONKSİYONU (KANUNİLİK İLKESİ)  116
I. Genel Olarak  116
II. Tarihi Gelişim  116
A. Batıda  116
B. Bizde  118
III. Kanunilik İlkesinin Leh ve Aleyhindeki Görüşler  119
A. Lehindeki Görüşler  119
B. Aleyhindeki Görüşler  120
IV. Yürütme Organının Suç Yaratabilmesi Sorunu  120
A. Genel Olarak  120
B. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  121
C. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirmeme  122
V. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  122
A. Belirlilik  123
B. Kıyas (Örnekseme) Yasağı  124
C. Geçmişe Uygulama Yasağı  124
D. Örf ve Adete Dayanarak Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı  125
§ 3 CEZA HUKUKU KURALLARININ (NORMLARININ) TASNİFİ  125
I. Genel Olarak  125
II. Aralarındaki Bağlantılar Bakımından Ceza Kurallarının Tasnifi  125
A. Davranış Kuralları–Yaptırım Kuralları  125
B. Bağımsız – Bağımlı Ceza Kuralları  126
1. Bağımsız (Asıl) Ceza Kuralları  126
a. Tam Ceza Kuralları  126
b. Eksik Ceza Kuralları  126
c. Açık Ceza Kuralları  127
2. Bağımlı (Tamamlayıcı) Ceza Kuralları  127
a. Yönergesel Kurallar  127
b. Yorum (Tanıma) Kuralları  127
c. Genişletici ve Daraltıcı Kurallar  127
d. Gerçekleştirici ve Geçici Kurallar  128
e. Çatışma Kuralları  128
f. Atıf Kuralları  128
§ 4 CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU  128
I. Genel Olarak  128
II. Yorum Araçları  129
III. Yorumun Çeşitleri  129
A. Biçimsel Bakımından  130
1. Yasama Yorumu  130
2. Yargı Yorumu  130
3. Doktrin Yorumu  131
B. Maddi Bakımdan  131
1. Amaççı Yorum  131
2. Daraltıcı Yorum  132
3. Genişletici Yorum  132
IV. Yorum ve Kıyas  133
§ 5 CEZA KANUNLARININ UYGULAMA ALANI  134
I. Genel Olarak  134
II. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  134
A. Suçun İşlendiği Zamanın Belirlenmesi  134
B. Genel Kural ve Derhal Uygulanma ile Geçmişe Yürürlü Uygulama Arasındaki Fark  136
C. Ceza Kanunlarının Geçmişe Yürürlü Uygulanmamasının Esası  137
D. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası ve Bunun İçeriği  138
1. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası  138
2. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi (Lex Mitior)  138
3. Aradaki ve Geçici Kanunlarda Durum  140
a. Aradaki Kanun  140
b. Geçici Kanun  141
4. Çeşitli Kanunlarda Durum  142
a. Muhakeme Hukuku Kanunlarında  142
b. Koğuşturma Şartlarını İçeren Kanunlarda  143
c. İnfaz Kanunlarında  143
d. Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kanunlarda  144
e. Zamanaşımına İlişkin Kanunlarda  146
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarında  146
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Etkisi  146
III. Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  147
A. Genel Olarak  147
B. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  148
1. Mülkilik İlkesinin Dayandığı Temeller  148
2. Ülke Kavramı ve Ülkenin Kısımları  148
a. Ülke Kavramı  148
b. Ülkenin Kısımları  149
ba. Gerçek Anlamda Ülke  149
bb. Farazi Anlamda Ülke  149
C. Suçun İşlendiği Yer  149
1. Genel Olarak  149
2. Mesafe Suçları  150
D. Mülkilik İlkesinin İstisnaları  152
1. Genel Olarak  152
2. Cumhurbaşkanı  152
a. Genel Olarak  152
b. Anayasa m.105’in İlk Şekli  153
ba. Görevle İlgili Suçlar  154
bb. Kişisel Suçlar  154
c. Anayasa m.105’in Son Şekli  155
d. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  156
3. Yasama Bağışıklığı  157
a. Genel Olarak  157
b. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)  158
c. Yasama Dokunulmazlığı (Geçici–Nisbî Dokunulmazlık)  160
4. Diplomatik Dokunulmazlık  164
5. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı  166
a. Genel Olarak  166
b. NATO Sözleşmeleri Gereğince Dokunulmazlıktan Yararlanan Kişiler  166
c. Bu Kişilerin TCK’ya Tâbi Olmayan Suçları  168
ca. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Mutlak Yargı Yetkisine Tâbi Suçları  168
cb. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Rüçhanlı (Öncelikli) Yargı Yetkisine Sahip Olduğu Suçlar  169
cc. Gönderen ve Kabul Eden Devlet Mensuplarının İştirak Halinde Suç İşlemeleri  171
E. Ülke Dışında İşlenen Suçlarda TCK’nın Uygulanabilmesi (Yarı Mülkilik İlkesi)  172
1. Genel Olarak  172
2. Faile Göre Kişisellik İlkesi (Vatandaş Tarafından İşlenen Suç)  173
a. Genel Olarak  173
b. TCK m. 11’in Uygulanma Şartları  174
3. Mağdura Göre Kişisellik İlkesi (Yabancı Tarafından İşlenen Suç)  176
a. Genel Olarak  176
b. TCK m. 12’nin Uygulanma Şartları  177
4. Gerçeklik (Korunma) İlkesi  177
a. Genel Olarak  177
b. Gerçeklik (Korunma İlkesinin Uygulanma Şartları  178
5. Evrensellik (Adalet) İlkesi  179
6. İkame Yargı (Temsile Dayalı Evrensellik) İlkesi  181
F. Yabancı Ülke Ceza Kanunu’nun Değeri  181
§ 6 SUÇLULARIN İADESİ  183
I. Suçluların İadesi Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Esası  183
A. Suçluların İadesi Kavramı  183
B. Tarihsel Gelişim  183
C. Hukuki Esası  184
II. İadenin Şartları  185
A. Fiile İlişkin (Maddi) Şartlar  185
1. Fiile İlişkin Genel Kural  185
2. Fiile İlişkin Şartlara Rağmen İadenin Mümkün Olmadığı Durumlar  186
3. Siyasi Suç  188
a. Kavram  188
aa. Tam (Mutlak) Siyasi Suç  188
ab. Nisbî Siyasi Suç  189
b. Tarihçe  189
c. Nisbî Siyasi Suçun Daraltılması Yönündeki Eğilimler ve Sonuçları  189
ca. Belçika Kuralı  189
cb. Anarşizm Suçları  190
cc. Terör Suçları  190
cd. İnsanlığa Karşı Suçlar (Jenosid–Soykırım Suçları)  191
ce. Mali Suçlar  191
cf. Askerî Suçlar  192
B. Kişiye İlişkin Şartlar  192
III. İadede Usul  194
A. İade Usulünde Sistemler  194
1. Adlî Sistem  194
2. İdarî Sistem  194
3. Karma Sistem  194
B. İadeyi Talep Eden Ülke Türkiye İse  194
C. Kendisinden İade Talep Edilen Ülke Türkiye İse  195
D. Teslim  198
IV. İadenin Sonuçları (İadede Özellik)  199
V. İadeyi Kabul Etmeyen Devletin Sorumluluğu  200
Üçüncü Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ
§ 1 SUÇ GENEL TEORİSİ VE SUÇ KAVRAMI İLE SUÇUN UNSURLARI  203
I. Suç Genel Teorisi Kavramı  203
II. Suç Kavramı  203
A. Genel Olarak  203
B. Suçun Türleri  204
1. Genel Olarak  204
2. Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi  205
3. Kabahatler Kanunu  205
a. Genel Hükümler  205
aa. Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı  205
ab. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları  207
ac. İdarî Yaptırımlar  209
ad. Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları  210
ada. Karar Verme Yetkisi  210
adb. Kanun Yolları  210
b. Çeşitli Kabahatler  211
III. Suçun Unsurları  211
A. Genel Olarak  211
B. Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar  213
1. Önşartlar  213
2. Cezalandırılabilme Şartları  214
a. Genel Olarak  214
b. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımı  215
c. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımının Sonuçları  217
3. Koğuşturma Şartları  217
a. Genel Olarak  217
b. Cezalandırılabilme Şartı – Koğuşturma Şartı Farkı  218
c. Koğuşturma Şartlarının Şekilleri  218
ca. İzin  218
cb. Talep  220
cc. Karar  220
cd. Şikâyet  220
cda. Şikâyetin Özellikleri  222
cdb. Şikâyet süresi  222
cdc. Uzlaştırma  223
cdd. Şikâyetten Vazgeçme ve Şikâyet Hakkından Feragat  223
cdda. Şikâyetten Vazgeçme  223
cddb. Şikâyet Hakkından Feragat  224
cde. İzin, Talep ve Karar ile Şikâyet Arasındaki Farklar  224
§ 2 TİPE UYGUN FİİL  225
I. Tipiklik Kavramı  225
A. Genel Olarak  225
B. Ceza Normunun Varlığında Yanılma  225
1. Hukuki Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç (Hayali Suç)  226
2. Fiili Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç (Kuruntu Suç)  227
II. Fiil Kavramı  227
III. Hareketin Önemi ve Sayısı  227
A. Hareketin Önemi  227
1. Teoriler  227
a. Tabii (Nedensel) Hareket Teorisi  227
b. Finalist (Amaççı) (Hareket Teorisi  228
c. Sosyal Hareket Teorisi  230
d. Kişisel Hareket Teorisi  230
e. Görüşümüz  231
2. Düşünce Suçları ve Hareketsiz Suçlar  231
a. Düşünce Suçları  231
b. Hareketsiz Suçlar  235
3. Hareketin Önemi Bakımından Suçlar  235
a. Serbest Hareketli Suçlar  235
b. Bağlı Hareketli Suçlar  235
B. Hareketin Sayısı  236
1. Tek Hareketli Suçlar  236
2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  236
3. Seçimlik Hareketli Suçlar  237
4. İtiyadi Suçlar  237
C. Hareketin Şekilleri  238
1. İcrai Suçlar  238
2. İhmali Suçlar  239
3. İhmal Suretiyle İcrai Suçlar  240
4. Hareketin Şekilleri Yönünden Yapılan Ayırımın Önemi  241
a. İcrai – İhmali Suç Ayırımı  241
b. İhmali – İhmal Suretiyle İcrai Suç Ayırımı  243
IV. Hareket Yeteneği  244
A. Genel Olarak  244
B. Tüzel Kişilerin Durumu  244
V. Netice  248
A. Genel Olarak  248
B. Neticeye Göre Suçların Ayrımı  248
1. Maddi Suç–Şekli Suç  248
2. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç  249
a. Genel Olarak  249
b. Kesintisiz (Mütemadi) Suçun Şekilleri  251
c. Kesintisiz Suçun Ani Suçla İçtimaı  251
d. Temadinin Sona Ermesi  251
e. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç Ayrımının Sonuçları  252
3. İcrai Suç–İhmali Suç  253
4. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  253
5. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  254
6. Kalkışma Suçu  254
VI. Nedensellik Bağı  255
A. Nedensellik Bağı Kavramı  255
B. Teoriler  256
1. Şart Teorisi  256
a. Genel Olarak  256
b. Rücu Yasağı  258
c. Objektif İsnadiyet Teorisi  259
2. Etkin Sebep Teorisi  261
3. Uygun Sebep Teorisi  262
4. Hukuki Önem Teorisi  264
5. Görüşümüz  265
C. İhmal ve Nedensellik Bağı  268
1. Genel Olarak  268
2. İhmal Suretiyle İcrai Suçlarda Nedensellik Bağının Saptanması  268
§ 3 HUKUKA AYKIRILIK  271
I. Hukuka Aykırılık Kavramı, İçeriği, Kapsamı ve Hukuka Özel Aykırılık  271
A. Hukuka Aykırılık Kavramı  271
B. Hukuka Aykırılığın İçeriği  272
1. Biçimsel Hukuka Aykırılık  272
2. Maddi Hukuka Aykırılık  273
a. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Yararları  274
b. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Sakıncası  274
3. Görüşümüz  274
C. Hukuka Aykırılığın Kapsamı  275
D. Hukuka Özel Aykırılık  276
II. Hukuka Uygunluk Nedenleri  277
A. Kavram  277
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler Arasındaki Ayrımın Önemi  277
C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Niteliği  278
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Özellikleri  279
E. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma  281
F. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Gruplandırılması  284
III. TCK m. 24 ve 25’te Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  284
A. Görevin İfası (Yerine Getirilmesi)  284
1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  285
2. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme  286
a. Bir Emrin Varlığı  287
b. Emrin Bağlayıcı Nitelik Taşıması  287
ba. Emrin Şekil Olarak Kanuna Uygun Olması (Şekli Meşruluk)  287
baa. Emrin Yetkili Merci (Âmir) Tarafından Verilmesi  287
bab. Memurun Emri İcraya Mecbur Olması  288
bac. Emrin Kanunun Öngördüğü Şekil Şartlarına Sahip Olması  288
bb. Emrin Kanunca Öngörülen İçerik Şartlarına Sahip Olması (Maddi Meşruluk)  289
3. Kanuna Aykırı Emir  289
a. Memurun Emrin Kanuna Aykırı Olduğunu Bilmemesi  289
b. Mevzuatın Mutlak İtaati Aradığı Durumlar  290
ba. Asker Kişiler  291
bb. Polis  292
B. Meşru Savunma (Müdafaa)  293
1. Kavram ve Hukuki Esası  293
a. Kavram  293
b. Hukuki Esası  294
ba. Sübjektif Teoriler  294
bb. Objektif Teoriler  294
bc. Baskın Görüş  295
2. Şartları  295
a. Saldırıya İlişkin Şartlar  295
aa. Saldırının Haksız Olması  295
ab. Saldırının Bir Hakka Yönelik Olması  297
ac. Saldırının Halen Bulunması  299
b. Savunmaya İlişkin Şartlar  300
ba. Savunmada Zorunluluk Bulunması  300
bb. Savunma ile Saldırı Arasında Oranın Bulunması  301
bc. Savunma Hareketinin Saldırıyı Yapana Yönelmesi  302
3. Üçüncü Kişi İçin Meşru Savunma  303
C. Zorunluluk (Zaruret, Iztırar) Hali  304
1. Kavram, Benzer Hallerden Farkı ve Hukuki Esası  304
a. Kavram  304
b. Benzer Hallerden Farkı  308
ba. Zorunluluk Hali – Meşru Savunma Farkı  308
bb. Zorunluluk Hali – Cebir Farkı  308
bc. Zorunluluk Hali–Mücbir Sebep Farkı  309
c. Hukuki Esası  309
ca. Hukuk Dışı Hal (Zaruretin Hukuka Üstünlüğü) Teorisi  309
cb. Manevi Cebir (Psikolojik) Teorisi  309
cc. Hakların Çatışması Teorisi  310
cd. Saiklerin Sosyalliği veya Tehlikesizlik (Pozitivist) Teorisi  310
ce. Sosyal Yararın Yokluğu Teorisi (Uygunluk Kuralı)  310
cf. Baskın Görüş  310
2. Şartları  311
a. Tehlikeye İlişkin  311
aa. Tehlikenin Halen Mevcut Olması  311
ab. Tehlikenin Kişiyi Ağır Bir Zarara Uğratacak Nitelikte Olması  312
ac. Tehlikenin Gerçekleşmesine Bilerek Sebebiyet Verilmemiş Olunması  313
ad. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  314
b. Korunmaya İlişkin  315
ba. Başka Türlü Korunma İmkânının Bulunmaması  315
bb. Korunma Hareketi ile Tehlike Arasında Oran Olması  315
3. Üçüncü Kişi Lehine Zorunluluk Hali  316
4. Zorunluluk Haline Benzeyen Durumlar  317
a. İzin Verilen Risk  317
b. Görevlerin Çatışması  319
IV. TCK m. 26’da Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  320
A. Hakkın Kullanılması (İcrası)  320
1. Hakkın Kullanılması Kavramı  320
2. Hakkın Kullanılmasının Özellikleri  321
3. Şartları  321
a. Subjektif Bir Hakkın Bulunması  321
b. Hakkın Fail Tarafından Doğrudan Doğruya Kullanılabilmesinin Mümkün Olması  322
c. Failin Hakkını Hakkı Doğuran Sebebin Sınırları İçerisinde Kullanması  322
d. Hakkın İcrası ile İşlenen Suç Arasında Fikri Bağlantının Bulunması  323
4. Hakkın Kullanılması Kapsamına Giren Haller  323
a. Zilyetliğin Korunması  323
b. Bir Meslek veya Sanatın Yerine Getirilmesi  324
ba. Gazetecilik  325
bb. Hekimin Müdahalesi  327
bba. Genel Olarak  327
bbb. Müdahale Şekilleri  328
bbba. Tedavi Amacına Yönelen  328
bbbb. Tedavi (İyileştirme) Amacına Yönelmeyen  330
bbc. Organ ve Doku Nakli  330
bbca. Yaşayan Kişilerden Organ Nakli  331
bbcb. Ölülerden Organ Nakli  332
bbcc. Organ veya Doku Ticareti  333
bc. Spor Hareketleri  333
c. Tedip Hakkı  334
B. Mağdurun (İlgilinin) Rızası  334
1. Genel Olarak  334
2. Şartları  335
a. Rızaya Ehliyet  336
b. Rıza Açıklaması  337
c. Rızanın Konusu  338
V. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  343
A. Genel Olarak  343
B. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması Kavramı ve Sınırları  345
1. Sınırın Aşılması Kavramı  345
2. Sınırları  345
a. Oranda–Araçta (Intensiv) Sınırın Aşılması  345
b. Zamanda (Extensiv) Sınırın Aşılması  346
C. Hukuki Niteliği  347
D. Sınırın Aşılması Şekilleri  348
1. Sınırın Heyecan (Affekt) Nedeniyle Aşılması  348
2. Sınırın Kasten Aşılması  349
3. Sınırın Taksirle Aşılması  350
§ 4 KUSURLULUK  350
I. Genel Olarak  350
II. Kusur Yeteneği (İsnad Yeteneği)  351
A. Kavram  351
B. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman (Actiones Liberae in Causa–ALİC)  352
1. Genel Olarak  352
2. Actiones Liberae in Causa’nın (ALİC) Uygulanabilme Koşulları  352
C. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  353
1. Yaş  353
a. Yaş Küçüklüğü  353
aa. Birinci Dönem  355
ab. İkinci Dönem  356
aba. Temyiz Gücü Yoksa  356
abb. Temyiz Gücü Varsa  357
ac. Üçüncü Dönem  359
ad. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Birlikte Olması  359
b. Yaş Büyüklüğü  360
c. Yaşın Belirlenmesi  360
2. Akıl Hastalığı  361
a. Genel Olarak  361
b. TCK’da Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi  362
c. Akıl Hastalığı Kapsamına Giren Durumlar  363
ca. Uyurgezerlik ve Hipnotizma  364
caa. Uyurgezerlik  364
cab. Hipnotizma  364
cb. Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı  365
d. Tam Akıl Hastalığı  365
e. Kısmi Akıl Hastalığı  366
3. Sağır–Dilsizlik  366
a. Genel Olarak  366
b. TCK m. 33’e Göre  367
4. Geçici (Arızi) Nedenler  368
a. Genel Olarak  368
b. Yığın Suçluluğu (Kitle Halinde İşlenen Suçlar)  369
ba. Yığın Kavramı  369
bb. Yığın Psikolojisi  369
bc. Suçun Gerçekleşmesi ve Sorumluluk  369
5. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullananlarda Kusur Yeteneği  370
a. İstemeyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  370
b. İsteyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  371
III. Kusur  372
A. Kusurun Esasını Açıklayan Teoriler  372
1. Psikolojik Teori  373
2. Normatif Teori  373
3. Teorilerin Değerlendirmesi  374
B. Kusurun Kapsamı ve Kusur Çeşitleri  374
1. Kusurun Kapsamı  374
2. Kusur Çeşitleri  375
C. Kast  376
1. Kast Kavramı  376
2. Kasdın Hukuki Esası  376
a. Tasavvur Teorisi  376
b. İrade Teorisi  376
c. Baskın Görüş  377
3. Kasdın Unsurları  377
a. Düşünme ve Öngörme Unsuru (Bilme)  377
b. İrade Unsuru (İsteme)  377
4. Kast, Saik ve Kasdın Yoğunluğu  385
a. Kast ve Saik  385
b. Kasdın Yoğunluğu (Tasarlama)  385
ba. Soğukkanlılık Teorisi  386
bb. Plân Kurma Teorisi  386
bc. Teemmül Teorisi  387
bd. Teorilerin Değerlendirilmesi  387
5. Suçun Çeşitli Aşamalarında Kasdın Durumu ve Kasdın Aranacağı Zaman  388
a. Başlangıçta Kast  388
b. Eklenen Kast  388
c. Sonradan Oluşan Kast  389
6. Kasdın Çeşitleri  390
a. Ani Kast–Düşünce Kasdı  390
b. Genel Kast–Özel Kast  390
c. Doğrudan Kast–Dolaylı veya Olası Kast  391
d. Zarar Kasdı–Tehlike Kasdı  391
e. Seçimlik Kast  392
f. Weber Kasdı  393
7. Kastın Belirlenmesi  393
D. Taksir  395
1. Taksir Kavramı  395
2. Taksirin Hukuki Esası  395
a. Hukuka Aykırı Araçlar Kullanma Teorisi  395
b. Öngörebilme Teorisi  396
c. Önleyebilme Teorisi  396
d. Yanılma Teorisi  396
e. Baskın Görüş  397
3. Taksirin Unsurları  397
a. Taksirle İşlenebilen Bir Suçun Bulunması  398
b. Hareketin İsteyerek Yapılması (İradiliği)  398
c. Neticenin İstenmemesi, Yani İradi Olmaması  399
d. Neticenin Öngörülebilir Olması  400
e. Hareketle Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması  402
ea. Üçüncü Kişinin Hareketi  402
eb. Mağdurun Hareketi  403
4. Taksirin Gerçekleşme Şekilleri  406
a. Dikkat Yükümlülüğüne Aykırılık (Dikkatsizlik)  407
b. Özen Yükümlülüğüne Aykırılık (Tedbirsizlik)  407
5. Taksirin Derecesi (Çeşitleri)  408
6. Bilinçli Taksir  409
7. Taksirli Suçlarda Yaptırım  410
E. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  410
1. Kavram  410
2. Gerçek Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  412
3. Gerçek Olmayan (Görünüşte) Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  413
4. Taksirli Hareketin Bulunması  414
F. Kabahatlerde Kusur  414
1. Genel Olarak  414
2. Kabahatler Kanunu  414
IV. Objektif Sorumluluk ve Kitle İletişim Araçları Yoluyla İşlenen Suçlar  415
A. Genel Olarak  415
B. Basın Yoluyla İşlenen Suçlar  415
1. Kavram  415
2. Dar Anlamda Basın Suçu  416
3. Basın Yoluyla İşlenen Suç  416
4. Basın Düzenine Karşı Suçlar  416
5. Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu  417
a. Genel Olarak  417
b. Süreli Yayınlarda  418
c. Süresiz Yayınlarda  419
6. Basın Suçlarının Muhakemesi  419
C. Radyo ve Televizyon Yayınları ile İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  420
1. TRT Bakımından  420
2. Özel Radyo ve Televizyonlar Bakımından  421
D. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  422
1. Genel Olarak  422
2. 5651 sayılı Kanununa Göre İnternet Süjelerinin Sorumlulukları  423
a. Genel Olarak  423
b. İnternet Süjeleri  424
c. Süjelerin Sorumluluğu  425
aa. İçerik Sağlayıcı  425
ab. Yer Sağlayıcı  425
ac. Erişim Sağlayıcı  426
ad. Toplu Kullanım Sağlayıcı  427
ae. Sosyal Ağ Sağlayıcı  427
d. İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Kararı ile Yerine Getirilmesi  428
e. Unutulma Hakkı  431
V. Ceza Hukukunda Hata (Yanılma)  433
A. Kavram  433
B. Hukuki Hata (Yanılma)  434
1. Kavram  434
2. Sistemler  435
3. TCK'nın sistemi  436
a. Genel Olarak  436
b. Haksızlık Yanılgısı  437
ba. Haksızlık Bilinci  437
bb. Kaçınılabilirlik  439
bc. Yargıtay Kararlarında  440
C. Fiili Hata (Yanılma)  444
1. Kavram  444
2. Fiili Hata  444
a. Unsurlarda  445
aa. Kastlı Suçlarda  446
ab. Taksirli Suçlarda  448
b. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde  449
c. Objektif Sorumluluk Hallerinde  450
d. Suça Tesir Eden Hallerde  450
e. Neticede (Kişide Hata ve Sapma)  451
ea. Tek Neticeli Hata  451
eb. Çok Neticeli Hata  452
f. Nedensellik Bağında  453
VI. Kusurluluğu Kaldıran Haller  453
A. Genel Olarak  453
B. Kaza ve Tesadüf  454
C. Mücbir Sebep  455
D. Cebir  456
E. Korkutma ve Tehdit  458
F. Esaslı Fiili Hata  460
VII. Kusurluluğu Azaltan Sebep Olarak Haksız Tahrik  460
A. Genel Olarak  460
B. Haksız Tahrikin Hukuki Esası  461
1. Heyecan (Affekt)  461
2. Haksız Tahrikin Hukuki Esası Konusunda İleri Sürülen Görüşler  462
a. Takas Teorisi  462
b. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusura Dayandıran Görüşler  462
ba. Subjektif Kusur Belirtileri Görüşü  462
bb. Objektif Kusur Belirtileri Görüşü  463
bc. Karma Görüş  463
c. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusurun ve Hukuka Aykırılığın Kapsamının Azalmasında Gören Görüş  463
d. Görüşümüz  463
C. Haksız Tahrikin Şartları  464
1. Tahriki Teşkil Eden Fiil Olmalıdır  464
2. Bu Fiil Haksız Olmalıdır  465
3. Fail Bu Fiil Sebebiyle Öfke veya Şiddetli Elem Haline Sürüklenmelidir  467
4. Failin İşlediği Suç Bu Ruhi Durumun Tepkisi Olmalıdır  468
D. Haksız Tahrikin Derecesi  470
E. Özel Haksız Tahrik Halleri  471
1. Genel Olarak  471
2. Hakaret Suçunda Özel Haksız Tahrik Halleri  471
F. Haksız Tahrikin Diğer Hallerle Birlikte Bulunabilmesi  472
1. Meşru Savunma  472
2. Kısmi Akıl Hastalığı  472
3. Tasarlama  473
§ 5 SUÇUN ÖZEL GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ  473
I. Genel Olarak  473
II. Teşebbüs  474
A. Genel Olarak  474
B. Tarihçe, Teşebbüsün Hukuki Niteliği ve Cezalandırılış Nedeni  474
1. Tarihçe  474
2. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  475
3. Teşebbüsün Cezalandırılış Nedeni  476
C. Teşebbüsün Şartları  477
1. Bir Suçun İşlenmesinin Kasdedilmesi  477
2. Elverişli Hareketlerin Yapılması  479
3. İcra Hareketlerine Başlanması  481
a. Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılmama Nedenleri  481
b. Hazırlık–İcra Ayrımı (İcra Başlangıcı)  482
ba. Sübjektif Teoriler  483
baa. Açık Bir Şekilde Ortada Bulunan Suç Kastı Teorisi  483
bab. Failin Suç İşleme Kasdını Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Koyan Hareketler Teorisi  483
bb. Objektif Teoriler  484
bba. Şekli Objektif Teori  484
bbb. Nedensellik Teorisi  485
bbc. Maddi Objektif Teori  485
bbd. Hukuki Yarar (Suç Konusu) Yönünden Bir Tehlike veya Saldırı Oluşturan Hareketi İcra Başlangıcı Kabul Eden Teori  486
bc. Karma Teoriler  486
bd. Görüşümüz  487
4. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Bitirilememesi veya Neticenin Gerçekleşememesi  488
a. İcra Hareketlerinin Ne Zaman Bitmiş Sayılacağı  488
b. Eksik–Tam Teşebbüs Ayırımı  489
D. Teşebbüs ve Tamamlanmış Suç  490
E. Gönüllü (İhtiyariyle) Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık (Faal Nedamet)  491
1. Kavram  491
2. Gönüllü Vazgeçme  492
a. Gönüllü Vazgeçmenin Cezalandırılmama Nedeni  492
aa. Sübjektif Teoriler  492
ab. Objektif Teoriler  492
ac. Suç Politikası Teorileri  493
ad. Görüşümüz  493
b. Vazgeçmede Gönüllülüğün Belirlenmesi  493
c. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu  495
3. Etkin Pişmanlık  496
F. İşlenemez Suça Teşebbüs  498
1. Objektif Teori  499
2. Subjektif Teori  500
3. Tehlike Teorisi  500
4. Görüşümüz  501
G. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar  503
H. Teşebbüsün Cezası  505
III. İştirak  505
A. Suçlu  505
1. Genel Olarak  505
2. Kimler Suç Faili Olabilir  506
a. İnsan Olmak  507
b. Yaşayan Kişi Olmak  507
3. Suçlunun Sıfatı (Özgü Suçlar)  507
B. Suçluların Çokluğu  508
1. Çok Failli Suçlar  508
a. Genel Olarak  508
b. Çok Failli Suçların Çeşitleri  509
ba. Hareketlerin Hukuki Önemine Göre Çok Failli Suçlar  509
baa. Dar Anlamda Çok Failli Suçlar  509
bab. Geniş Anlamda Çok Failli Suçlar  510
bac. Düzensiz Çok Failli Suçlar  510
bb. Yapıları Bakımından Çok Failli Suçlar  510
c. Çok Failli Suçların Özellikleri  511
2. Tek Failli Suçlar  511
C. İştirak  511
1. Kavram ve Tarihçe  511
a. Kavram  511
b. Tarihçe  512
2. İştirak Kurallarının Hukuki Niteliği  512
3. İştirak Konusunda Sistemler  513
a. Eşitlik (Tek Faillik) Sistemi  513
b. Cezanın Faile Göre Tayini Sistemi  514
c. İkilik Sistemi  514
D. TCK’da İştirak  515
1. Genel Olarak  515
2. Faillik ve Suç Ortaklığının Ayırt Edilmesi  516
a. Objektif Teori  516
b. Subjektif Teori  517
c. Fiil Egemenliği Teorisi  517
d. Değerlendirme  518
3. Faillik  518
a. Doğrudan Faillik  518
b. Birlikte Faillik  519
ba. Kavram  519
bb. Birlikte Failliğin Şartları  520
bba. İştirak İradesi (Ortak Karar)  520
bbb. Fiilin Birlikte İşlenmesi  522
bc. Birlikte Failin Sınırı Aşması  525
c. Dolaylı Faillik  526
4. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  529
a. Genel Olarak  529
b. Bağlılık Kuralı  530
ba. Kasten ve Hukuka Aykırı İşlenmiş Bir Fiilin Varlığı  530
bb. Suçun En Azından Teşebbüs Aşamasına Varmış Olması  531
bc. Hareketin Nedensellik Değerinin Bulunması  533
c. Suç Ortaklığı Şekilleri  534
ca. Azmettirme  534
cb. Yardım Etme  538
cba. Kavram  538
cbb. Maddi Yardım Etme  538
cbba. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  538
cbbb. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  539
cbc. Manevi Yardım Etme  539
cbca. Suç İşlemeye Teşvik  540
cbcb. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  540
cbcc. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  540
cbcd. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  541
cbd. Zorunlu Fer’i İştirak  541
5. Özgü Suçlara İştirak  542
6. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  543
a. Asıl Failin Vazgeçmesi  544
b. Yardım Edenin Vazgeçmesi  544
c. Azmettirenin Vazgeçmesi  545
7. Taksirli Suçlara İştirak  545
8. Tahrikçilerin Durumu  546
9. Cezaya Etkili Hallerin Şeriklere Sirayeti  548
IV. Suçların İçtimaı  551
A. Genel Olarak  551
B. Kanunların İçtimaı (Görünüşte İçtima)  552
1. Kavram  552
2. Görünüşte İçtima İlkeleri  552
a. Özel–Genel Norm İlişkisi  552
b. Asli–Tali Norm İlişkisi  553
c. Tüketen–Tüketilen Norm İlişkisi  554
ca. Genel Olarak  554
cb. Bileşik (Mürekkep) Suç  554
cba. Bileşik Suçun Şekilleri  555
cbaa. Unsur Şeklinde Gerçekleşen Bileşik Suç  555
cbab. Ağırlatıcı Neden Şeklinde Gerçekleşen Birleşik Suç  555
cbb. Bileşik Suçu Ayırt Edici Nokta  556
cbc. Bileşik Suçun Sonuçları  557
C. Zincirleme (Müteselsil) Suç  557
1. Kavram  557
2. Hukuki Esası  558
a. Suç Tekliği Görüşü  558
b. Suç Çokluğu Görüşü  558
3. Zincirleme Suçun Unsurları  559
a. Aynı kişiye Karşı İşlenmiş Birden Fazla Suçun Bulunması  559
b. Bu Suçların Kanunun Aynı Hükmünü İhlâl Etmesi  560
c. Bir Suç İşleme Kararının Bulunması  562
4. Sonuçları  563
D. Fikrî İçtima  564
1. Kavram  564
2. Fikrî İçtimanın Unsurları  565
a. Fiilin Tek Olması  565
aa. Neticeye Üstünlük Veren Görüş  565
ab. Harekete Üstünlük Veren Görüş  566
ac. Görüşümüz  567
b. Kanunun Çeşitli Hükümlerinin İhlâl Edilmesi  568
ba. Aynı Neviden Fikri İçtima  568
bb. Farklı Neviden Fikri İçtima  570
3. Fikri İçtimanın Sonuçları  571
§ 6 SUÇUN HUKUKİ KONUSU VE MAĞDUR  572
I. Suçun Hukuki Konusu  572
A. Genel Olarak  572
B. Suçun Hukuki Konusunun Önemi  573
C. Suçun Hukuki Konusu ile Maddi Konusu ve Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  574
1. Suçun Maddi Konusu  574
2. Suçun Pasif Süjesi  575
3. Suçun Maddi Konusu ile Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  575
4. Suçun Maddi Konusu ile Hukuki Konusu Arasındaki İlişki  576
II. Mağdur  576
A. Kavram  576
B. Mağdurluğun Başladığı An  578
C. Mağdurun Hakları  578
D. Mağdurun Sıfatı  578
E. Mağdurun Korunması  579
1. Genel Olarak  579
2. Mağdurun Korunmasına Yönelik Çareler  580
3. Mağdurun Korunmasına Yönelik Uluslararası Çabalar  580
4. Türk Hukuku  582
Dördüncü Bölüm
YAPTIRIM
§ 1 CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  585
I. Genel Olarak  585
II. Cezalar  585
A. Ceza Kavramı  585
B. Ceza Teorileri  586
1. Mutlak Ceza (Adalet) Teorileri  586
2. Nisbî (Yararcı) Teoriler  588
3. Karma (Uzlaşmacı) Teoriler  589
C. Cezanın Özellikleri ve Nitelikleri  590
1. Cezanın Özellikleri  590
2. Cezanın Nitelikleri  591
D. Cezanın Amaçları  592
1. Genel Önleme (Korkutma–Önleme)  592
2. Özel Önleme (Korkutma–Uslandırma)  592
3. Tasfiye  593
§ 2 CEZALARIN TÜRLERİ  593
I. Genel Olarak  593
II. Ölüm Cezası  594
A. Genel Olarak  594
B. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  595
1. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  595
2. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler  596
3. Değerlendirme  596
C. Ölüm Cezası Yerine Konulan Cezalar Bakımından Sistemler  597
1. Ölüm Cezası Yerine Müebbet Hapis Cezasını Öngören Sistemler  597
2. Müebbet Hapis Cezasının Yüksekliğine Benzer, Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Öngören Sistemler  598
3. Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırını Aşmayacak Şekilde Ağır Bir Ceza Öngören Sistemler  598
III. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  599
A. Tarihi Gelişim  599
1. Genel Olarak  599
2. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem  600
3. Cezaevlerinin Gelişimi  601
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  602
b. Aydınlanma Çağından 20’nci Yüzyıla Kadarki Dönem  603
ba. İlk Çabalar  605
bb. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu  607
c. 20’nci Yüzyıl  609
B. İnfaz Sistemleri  610
C. Uzun ve Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Ayırımı  611
D. Uzun Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı  611
1. Gözlem (Müşahede), Sınıflandırma ve Gruplandırma  611
a. Gözlem ve Sınıflandırma  611
b. Hükümlülerin Gruplara Ayrılması  612
2. Ceza İnfaz Kurumları  612
a. Genel Olarak  612
b. Açık Ceza İnfaz Kurumları (Açık Cezaevi)  613
c. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları (Kapalı Cezaevi)  615
da. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  615
db. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  616
dc. Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  616
3. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim  616
a. İnfaz Hukukunun Amacı  616
b. Yeniden Sosyalleştirme (Tretman)  617
ba. Çalışma  618
bb. Eğitim Çalışmaları  618
bc. Dış Dünya ile İlişki  618
bca. Haberleşme  618
bcb. Ziyaret  619
bcc. İzin  619
bcca. Mazeret İzni  620
bccb. Özel İzin  621
bccc. İş Arama İzni  621
bd. Disiplin  621
bda. Genel Olarak  621
bdb. Disiplin Tedbirleri  621
bdc. Disiplin Cezaları  622
bdd. Disiplin Soruşturması  623
bde. Disiplin Cezasının Kaldırılması  624
4. Müebbet Hapis Cezası  625
5. İnfazın Denetimi  626
a. İşkenceyi Önleme Komitesi  626
b. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi  627
c. İnfaz Hâkimliği  627
d. İzleme Kurulu  628
e. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  628
E. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  629
1. CGTİK m. 105A  629
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler  630
3. Elektronik İzleme  631
F. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  632
1. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi  632
a. Genel Olarak  632
b. Para Cezasına Çevirme  632
c. Tedbirlere Çevirme  634
ca. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin  634
cb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  635
cc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  635
cd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  635
ce. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  636
d. Tedbir Hükümlerine Muhalefet  637
2. Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  637
a. Konutta İnfaz  638
aa. Kadın, Çocuk veya 65 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  639
ab. 70 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  639
ac. 75 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  639
ad. Ağır Hasta veya Engelli Hükümlü  639
ae. Doğum Yapmış Kadın Hükümlü  639
b. Hafta Sonu İnfaz  639
c. Geceleri İnfaz  640
IV. Para Cezaları  640
A. Genel Olarak  640
B. Tarihi Gelişim  640
1. Genel Olarak  640
2. Batı’da  641
3. Türk Hukukunda  641
C. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  642
1. Lehinde İleri Sürülen Görüşler  642
2. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  642
D. Para Cezalarının Çeşitleri  643
1. Kamu Para Cezası  643
a. Genel Olarak  643
b. Kamu Para Cezasının Çeşitleri  643
2. Tazminat Nitelikli Para Cezası  644
3. İdarî Para Cezası  644
4. Medeni Para Cezası  644
5. Disiplin Para Cezası  644
6. Adlî Para Cezası (Gün Para Cezası)  645
E. Türk Hukukunda Para Cezalarının Uygulanış Biçimi  645
1. 1 Haziran 2005’e Kadar  645
2. Adlî Para Cezası  645
a. Genel Olarak  645
b. Adli Para Cezasının Unsurları  646
ba. Tam Gün Sayısı  646
bb. Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktar  647
bc. Tam Gün Sayısı ile Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarın Çarpılması  648
c. Adlî Para Cezasının İnfazı  648
d. Adlî Para Cezasının İnfazının Sonuçları  649
§ 3 GÜVENLİK TEDBİRLERİ  650
I. Kavram  650
II. Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  651
III. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri  652
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  652
1. Genel Olarak  652
2. Kapsamı  653
3. Sonuçları  654
B. Müsadere  655
1. Genel Olarak  655
2. Müsaderenin Çeşitleri  656
a. Eşya Müsaderesi  656
aa. Suç ile İlgili Eşya ve Değerinin Müsaderesi  656
ab. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi  658
b. Kazanç Müsaderesi  658
3. Müsadere Usulü  659
C. Çocuklar Hakkında Tedbirler  659
D. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler  661
E. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler  662
F. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler  662
G. Tekerrür  662
1. Suçluda Tehlike Hali  662
a. İtiyadi Suçlu  663
b. Mesleki Suçlu  664
c. Örgüt Mensubu Suçlu  664
2. Tekerrür Kavramı  665
3. Tekerrürün Hukuki Niteliği  666
4. Tehlikeli Suçluların Güvenlik Nedeniyle Kapatılması  666
5. Tekerrürün Şartları Bakımından Tekerrürün Çeşitleri  667
a. Gerçek Tekerrür–Mefruz (Varsayılan) Tekerrür  667
b. Genel Tekerrür–Özel Tekerrür  668
c. Süreli Tekerrür–Süresiz Tekerrür  668
d. Milli Tekerrür–Milletlerarası Tekerrür  668
6. Türk Ceza Hukukunda Tekerrür  668
a. Genel Olarak  668
b. Tekerrürün Şartları  669
ba. Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması  669
bb. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  670
bba. Genel Olarak  670
bbb. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  670
bc. Süre  672
c. Tekerrürün Sonuçları  672
ca. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi  673
cb. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik  673
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik tedbirleri  675
1. Faaliyet İzninin İptali  675
2. Müsadere  676
I. Sınır Dışı Edilme  676
Beşinci Bölüm
CEZALARIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§ 1 CEZANIN BELİRLENMESİ  677
I. Genel Olarak  677
II. Ceza Türünün Seçimi  678
III. Ceza Miktarının Hesaplanması  678
A. Ölçü Birimi  678
B. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırı Aşamaması  678
IV. Cezaların Arttırılıp Eksiltilmesi  679
V. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması  679
A. Suça Tesir Eden Sebepler Kavramı  679
B. Suça Tesir Eden Sebeplerin Özellikleri  679
C. Suça Tesir Eden Sebeplerin Gruplandırılması  680
1. Ağırlatıcı–Hafifletici  680
2. Genel–Özel  680
3. Fiili–Şahsi  680
4. Kanuni–Takdiri  681
D. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması Halinde Cezanın Hesabı (TCK m. 61)  682
1. Genel Olarak  682
2. Temel Cezanın Belirlenmesindeki Kriterler  683
a. Suçun İşleniş Biçimi  684
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araç  684
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  684
d. Suç Konusunun Önem ve Değeri  685
e. Zararın veya Tehlikenin Ağırlığı  685
f. Kastın veya Taksirin Yoğunluğu  685
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  685
3. Ağırlatıcı ve Hafifletici Nedenler Varsa  686
4. TİZHaYAŞaT  686
5. Cezanın Genel Sınırı Aşıp Aşamayacağı  687
§ 2 KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ VE CEZAYI KALDIRAN KİŞİSEL NEDENLER  687
I. Genel Olarak  687
II. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  687
III. Cezayı Kaldıran Kişisel Nedenler  689
§ 3 TUTUKLULUĞUN İNDİRİMİ(MAHSUBU)  689
I. Genel Olarak  689
II. Tutukluluk Kavramının Anlamı  689
III. İndirim İşleminin Yapılması  689
§ 4 CEZALARIN TOPLANMASI (İÇTİMAI)  692
I. Genel Olarak  692
II. Cezaların Toplanması (İçtimaı) Konusunda Sistemler  693
A. Erime Sistemi  693
B. Hukuki İçtima Sistemi  693
C. Toplama Sistemi  693
III. Cezaların Toplanmasının Şartları ve Uygulanması  693
A. Cezaların Toplanmasının Şartları  693
1. Birden Fazla Suçun İşlenmiş Olması  694
2. Birden Fazla Suç İçin Tek veya Birden Fazla Kararla Mahkûm Edilmiş Olmak  694
B. Cezaların Toplanmasının Uygulanması  694
1. Aynı Hükümle Mahkûmiyet Halinde  694
2. Ayrı Hükümlerle Mahkûmiyetler Halinde  694
Altıncı Bölüm
CEZALAR SİSTEMİNİ TAMAMLAYAN KURUMLAR
§ 1 GENEL OLARAK  697
§ 2 KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ  698
I. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kavramı  698
II. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Şartları  699
A. Suça İlişkin Şart  699
B. Suçluya İlişkin Şart  699
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Şart  699
III. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Uygulanması  700
IV. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Sonuçları  700
V. Erteleme Süresi ve Erteleme Kararının Düşmesi  700
A. Erteleme Süresi  700
B. Erteleme Kararının Düşmesi  700
§ 3 HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  700
I. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kavramı  700
II. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları  702
A. Yargılama Sonunda Belirlenen Cezaya İlişkin  702
B. Suçluya İlişkin  702
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin  703
III. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması  703
IV. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sonuçları  704
A. Denetim Süresine Tâbi Tutulma  704
B. Davanın Düşmesi Kararı  704
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Düşmesi  704
§ 4 ERTELEME (TECİL)  704
I. Erteleme Kavramı  704
II. Hukuki Esası ve Amacı  705
III. Ertelemenin Şartları  706
A. Hükümlülüğe İlişkin  707
1. Hükmedilen Cezanın Türüne İlişkin  707
2. İşlenen Suçun Niteliğine İlişkin  707
B. Suçluya İlişkin  708
1. Objektif Şart  708
2. Sübjektif Şart  709
C. Hâkim Tarafından Belirlenebilen  709
IV. Erteleme Kararının Uygulanması  710
V. Erteleme Kararının Sonuçları  711
A. Cezaî Sonuçlar  711
B. Hukukî Sonuçlar  712
VI. Erteleme ile İlgili Sorunlar  712
A. Birden Çok Hapis Cezasına Mahkumiyet Halinde Erteleme  712
B. Hapis Cezası ve Adli Para Cezasına Birlikte Hükmedilmesi  713
C. Ertelemenin Bölünmezliği  713
VII. Ertelemede Denetim Süresi, Erteleme Kararının Düşmesi ve Sonuçları  713
A. Ertelemede Denetim Süresi  713
B. Erteleme Kararının Düşmesi  714
C. Erteleme Kararının Düşmesinin Sonuçları  715
§ 5 KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME  715
I. Genel Olarak  715
II. Hukuki Esası  716
III. Amacı  717
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları  717
A. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)  718
1. Adi Suçlar  718
a. Genel Olarak  718
2. Terör Suçları  722
3. Örgüt Suçları  723
4. Mükerrirler  723
5. Tutuklulukta Geçen Süre  724
6. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar  725
B. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal)  726
C. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin  727
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi ve Sonuçları  729
A. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  729
1. Kararı Verecek Merci  729
2. Kararın Verilmesi  730
B. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  730
1. Genel Olarak  730
2. Denetimli Serbestlik  731
C. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  732
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi)  733
A. Geri Alma Nedenleri  733
B. Kararı Verecek Merci  734
C. Sonuçları  735
§ 6 ÖNÖDEME  735
I. Önödeme Kavramı  735
II. Önödemenin Şartları  736
A. Suçun Niteliğine ve Cezanın Türüne İlişkin Şart  736
1. Suçun Niteliğine İlişkin Şart  736
2. Cezanın Türüne İlişkin Şart  738
a. Adlî Para Cezası  738
b. Hapis Cezası  738
c. Adlî Para Cezası ve/veya Hapis Cezası  738
d. Cezanın Miktarına Bağlı Olmayan Bazı Suçlar  738
B. Soruşturma Giderlerine İlişkin Şart  739
C. Usule İlişkin Şart  739
1. Savcı Tarafından  739
2. Mahkeme Tarafından  740
III. Önödemenin Sonuçları  740
Yedinci Bölüm
CEZA İLİŞKİSİNİN DÜŞMESİ
§ 1 GENEL OLARAK  741
§ 2 ÖLÜM  741
I. Genel Olarak  741
II. Sanığın Ölümü  742
III. Hükümlünün Ölümü  742
§ 3 AF  743
I. Genel Olarak  743
II. Affın Suç Politikası Yönü, Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  744
A. Affın Suç Politikası Yönü  744
B. Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  744
III. Affın Nedeni Bakımından Çeşitleri  745
A. Bir Dönemi Kapatan Af  746
B. Yatıştırma ya da Toplumsal Barış Affı  746
C. Hükmü Düzeltici Af  746
IV. Affın Çeşitleri  746
A. Genel Af  746
B. Özel Af  747
C. Cumhurbaşkanınca Af  748
V. Türkiye’de Af Uygulamaları  748
A. Af Kanunları  748
B. Dolayısıyla Af Kanunları  749
§ 4 ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  751
I. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı ve Şikâyet Hakkından Feragat  751
A. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı  751
B. Şikâyet Hakkından Feragat  752
II. Şikâyetten Vazgeçmenin Hukuki Niteliği, Konusu, Şekilleri, Zamanı ve Kabulü  752
A. Vazgeçmenin Hukuki Niteliği  752
B. Vazgeçmenin Konusu  753
C. Vazgeçmenin Şekilleri  753
D. Vazgeçmenin Zamanı  754
E. Vazgeçmenin Kabulü  754
III. Şikâyetten Vazgeçmenin Sonucu  755
§ 5 ZAMANAŞIMI  756
I. Kavram, Tarihçe, Hukuki Esası ve Hukuki Niteliği  756
A. Kavram  756
B. Tarihçe  756
C. Hukuki Esası  757
1. Manevi Ceza Görüşü  757
2. Uslanma Görüşü  758
3. Unutma Görüşü  758
4. Delillerin Kaybolması Görüşü  758
5. Psikolojik Değişme Görüşü  758
6. Sosyal Yarar Görüşü  758
7. Karma Görüş  758
D. Hukuki Niteliği  759
1. Zamanaşımını Muhakeme Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  759
2. Zamanaşımını Maddi Ceza Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  759
3. Zamanaşımını Karma Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  759
4. Baskın Görüş  759
II. Dava Zamanaşımı  760
A. Dava Zamanaşımı Kavramı  760
B. Dava Zamanaşımına Ait Sürelerin Hesaplanması  760
1. Süreler  760
2. Sürelerin Hesaplanması  761
a. Genel Olarak  761
b. İki Tür Cezayı Gerektiren Suçlarda  762
c. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Hallerde  762
C. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  764
1. Genel Olarak  764
2. Başlangıç Günü  766
D. Dava Zamanaşımı Engelleri  766
1. Dava Zamanaşımının Durması  766
a. Kavram  766
b. Durma Nedenleri  767
ba. Dava Açılmasının İzin Alınmasına Bağlı Olması  767
bb. Dava Açılmasının Karar Alınmasına Bağlı Olması  767
bc. Bekletici Sorun Sayma  769
bd. Kaçaklık Kararı Verilmesi  769
be. Bankacılık Kanunu (m. 165)  770
bf. Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun (m. 20)  770
bg. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (CMK m. 171)  770
bh. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (CMK m. 231)  770
bı. Uzlaştırma (CMK m. 253)  771
c. Durmanın Sonuçları  771
2. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  771
a. Kavram  771
b. Kesilme Nedenleri  771
ba. Şüpheli veya Sanıklardan Birinin Savcı Huzurunda İfadesinin Alınması veya Sorguya Çekilmesi  772
bb. Şüpheli veya Sanıklardan Biri Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi  772
bc. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi  773
bd. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi  773
c. Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerle İlgili Bazı Tartışmalar  773
d. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  774
E. Dava Zamanaşımının Sonuçları  775
F. Dava Zamanaşımı ile Şikâyetin Karşılaştırılması  775
III. Ceza Zamanaşımı  776
A. Ceza Zamanaşımı Kavramı  776
B. Ceza Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  777
1. Genel Olarak  777
2. TCK’da Süreler  777
C. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  778
1. Hükmün Kesinleştiği Tarih  778
2. İnfazın Kesildiği Tarih  778
D. Ceza Zamanaşımı Engelleri  779
1. Ceza Zamanaşımının Durması  779
a. Kavram  779
b. Durma Nedenleri  779
ba. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması  779
bb. CGTİK m. 118’de Gösterilen Bazı Suçlar Bakımından Hükümlünün Asker Olması  780
bc. Hükümlünün Bir Başka Cezadan Dolayı Ceza İnfaz Kurumunda Bulunması  780
bd. Cezanın İnfazının Ertelenmesi veya Durdurulması  780
c. Durmanın Sonuçları  781
2. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  781
a. Kavram  781
b. Kesilme Nedenleri  781
ba. İlamın İnfazına İlişkin İşlemlerin Yapılması  781
bb. Hükümlünün Yakalanması  782
bc. İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi  783
c. Kesilmenin Sonuçları  783
E. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  783
§ 6 MEMNU HAKLARIN İADESİ VE ADLÎ SİCİLDEKİ BİLGİLERİN SİLİNMESİ  784
I. Memnu Hakların İadesi  784
II. Adlî Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  786
A. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler  786
B. Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Kullanılması  787
C. Adli Sicil Bilgilerinin Silinmesi  788
D. Adlî Sicil Bilgilerinin Silinmesi Usulü  791
Kaynakça  793
Mevzuat Dizini  805
Kavramlar Dizini  819
 


Hakan Hakeri ...
Ekim 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Ekim 2020
55.00 TL
İndirimli: 49.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Ekim 2020
95.00 TL
İndirimli: 85.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Veli Özer Özbek ...
Ekim 2020
38.00 TL
İndirimli: 34.20 TL (%9)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Onbeşinci Basıya Önsöz  7
Ondördüncü Basıya Önsöz  9
Önsöz  11
Kısaltmalar  45
Birinci Bölüm
CEZA HUKUKU KAVRAMI, KONUSU VE
CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ
§ 1 CEZA HUKUKU KAVRAMI  47
I. Genel Olarak  47
II. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla ve Benzeri Bilim Dallarıyla İlişkisi  49
A. Ceza Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi  49
1. Anayasa Hukuku  49
2. Devletler Hukuku  49
3. Medeni Hukuk  50
4. Ceza Muhakemesi Hukuku  50
5. İnfaz Hukuku  50
B. Ceza Hukukunun Benzer Bilim Dallarıyla İlişkisi  50
1. Kriminoloji  50
2. Kriminalistik  51
3. Adlî Tıp  51
§ 2 CEZA HUKUKUNUN KONUSU  51
I. Genel Olarak  51
II. Ceza Hukukunun Yaptırımları ile Diğer Yaptırımlar Arasındaki Farklar  52
A. Genel Olarak  52
B. Haksız Fiiller  52
C. Disiplin Suçları  54
D. İdarî Suçlar (Zabıta Yaptırımlarını Gerektiren Fiiller)  56
E. Vergi Cezalarını Gerektiren Fiiller  57
III. Ceza Hukukunun Yeri ve Kısımları  57
A. Ceza Hukukunun Yeri  57
B. Ceza Hukukunun Kısımları  58
1. Maddi Ceza Hukuku  58
2. Şekli Ceza Hukuku  59
3. İnfaz Hukuku  59
IV. Ceza Hukuku İlkeleri ve Suç Politikası  60
A. Ceza Hukuku İlkeleri  60
1. Kusur İlkesi  61
2. Hukuk Devleti İlkesi  61
3. Hümanizm İlkesi  62
B. Suç Politikası  63
§ 3 CEZA HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ  64
I. Eski Ceza Hukuku Dönemi  64
A. Genel Olarak  64
B. Hammurabi Kanunları  68
II. Roma Ceza Hukuku Dönemi  70
A. Roma Hukukunda Suçlar  71
B. Roma Hukukunda Cezalar  72
III. Cermen Ceza Hukuku Dönemi  73
IV. Kanonik Hukuk (Kilise Hukuku) Dönemi  73
V. Müşterek Ceza Hukuku Dönemi  74
VI. 18’inci Yüzyılın Sonlarından Günümüze Kadar Olan Dönem (Aydınlanma Çağı)  76
A. Genel Olarak  76
B. Ceza Hukukunda Okullar Mücadelesi  76
1. Klasik Okul (Teoriler)  76
a. Toplumsal Sözleşme Teorisi  76
b. Toplumsal Yarar Teorisi  77
c. Mutlak Adalet Teorisi  79
d. Karma Teori  79
2. Pozitif Okul (Pozitivist Görüşler)  81
a. Genel Olarak  81
b. Üçüncü Okul  82
c. Pozitivist Görüşün Klasik Görüşten Ayrıldığı Noktalar  82
3. Fransız (Suç Sosyolojisi) Okulu  83
4. Ceza Hukuku Uluslararası Birliği  83
5. Hukuk Tekniği Okulu  84
6. Toplumsal Savunma Görüşleri  84
VII. Çağdaş Ceza Hukuku ve XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  86
A. Çağdaş Ceza Hukuku  86
B. XX.Yüzyılın Sonlarındaki Gelişmeler  86
1. Genel Olarak  86
2. Düşman Ceza Hukuku  87
VIII. Türk Ceza Hukukunun Tarihi Gelişimi  88
A. İslâmiyet’ten Önce  88
B. İslâmiyet’ten Sonra  88
1. Genel Olarak  88
2. İslâm Ceza Hukukunun Kaynakları  89
3. İslâm Ceza Hukuku’nda Suçlar ve Cezalar  89
a. Allahın Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  90
aa. Zina  90
ab. Zina İftirası (Kazif)  91
ac. Şarap İçmek  91
ad. Hırsızlık  92
ae. Yol Kesmek  92
af. İslâm Dinini Terk Etmek  93
ag. Devlete İsyan  93
b. Kulun Yani Kişilerin Haklarına Karşı İşlenen Suçlar  94
ba. İnsan öldürme  94
baa. Kasten İnsan öldürme  94
bab. Kasıt Benzeri Öldürme  95
bac. Hataen Öldürme  95
bb. Yaralama  96
c. Taziren Cezalandırılan Suçlar  96
C. Osmanlı Ceza Kanunları  97
1. Tanzimattan Önce  97
a. Fatih Sultan Mehmet Kanunnamesi  98
b. Kanuni Sultan Süleyman Kanunnamesi  98
c. IV. Mehmet Kanunnamesi  98
2. Tanzimattan Sonra  99
a. 1840 (1256) Tarihli Ceza Kanunname–i Hümayunu  99
b. 1851 (1267) Tarihli Kanunu Cedit  99
c. 1858 (1274) Ceza Kanunname–i Hümayunu  99
İkinci Bölüm
CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI VE KANUNİLİK İLKESİ, CEZA HUKUKU KURALLARININ TASNİFİ, YORUMU, UYGULANMA ALANI VE SUÇLULARIN İADESİ
§ 1 CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI  101
I. Genel Olarak  101
II. Asıl Kaynaklar  101
A. Anayasa  101
B. Kanun  102
1. Türk Ceza Kanunu  102
2. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun  103
3. Çocuk Koruma Kanunu  103
4. Diğer Kanunlar  103
5. Türk Ceza Kanunu ile Diğer Kanunlar Arasındaki İlişki  104
C. Devletlerarası Antlaşmalar  107
D. Avrupa Birliği Ceza Hukuku  108
III. Yardımcı Kaynaklar  110
A. Gelenek (Örf ve Adet), Ahlâk ve Din Kuralları  110
1. Örf ve Adet  110
2. Ahlâk  110
3. Din Kuralları  111
B. Mahkeme İçtihatları  112
C. Doktrin  112
D. Hukukun Genel İlkeleri  113
IV. Kaynakların Yürürlüğe Girişi ve Yürürlükten Çıkışı  113
A. Kaynakların Yürürlüğe Girişi  113
B. Kaynakların Yürürlükten Çıkışı  113
1. Açık (Sarih) Yürürlükten Kaldırma  114
2. Örtülü (Zımni) Yürürlükten Kaldırma  114
C. Metrukiyet  114
V. Kanunların Yürürlükleri Bakımından Sınıflandırılması  115
A. Sürekli (Daimi) Kanunlar  115
B. Süreli Kanunlar  115
C. Geçici (İstisnai) Kanunlar  115
§ 2 CEZA KANUNLARININ GÜVENCE FONKSİYONU (KANUNİLİK İLKESİ)  116
I. Genel Olarak  116
II. Tarihi Gelişim  116
A. Batıda  116
B. Bizde  118
III. Kanunilik İlkesinin Leh ve Aleyhindeki Görüşler  119
A. Lehindeki Görüşler  119
B. Aleyhindeki Görüşler  120
IV. Yürütme Organının Suç Yaratabilmesi Sorunu  120
A. Genel Olarak  120
B. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  121
C. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirmeme  122
V. Kanunilik İlkesinin Sonuçları  122
A. Belirlilik  123
B. Kıyas (Örnekseme) Yasağı  124
C. Geçmişe Uygulama Yasağı  124
D. Örf ve Adete Dayanarak Suç ve Ceza Yaratılması Yasağı  125
§ 3 CEZA HUKUKU KURALLARININ (NORMLARININ) TASNİFİ  125
I. Genel Olarak  125
II. Aralarındaki Bağlantılar Bakımından Ceza Kurallarının Tasnifi  125
A. Davranış Kuralları–Yaptırım Kuralları  125
B. Bağımsız – Bağımlı Ceza Kuralları  126
1. Bağımsız (Asıl) Ceza Kuralları  126
a. Tam Ceza Kuralları  126
b. Eksik Ceza Kuralları  126
c. Açık Ceza Kuralları  127
2. Bağımlı (Tamamlayıcı) Ceza Kuralları  127
a. Yönergesel Kurallar  127
b. Yorum (Tanıma) Kuralları  127
c. Genişletici ve Daraltıcı Kurallar  127
d. Gerçekleştirici ve Geçici Kurallar  128
e. Çatışma Kuralları  128
f. Atıf Kuralları  128
§ 4 CEZA HUKUKU KURALLARININ YORUMU  128
I. Genel Olarak  128
II. Yorum Araçları  129
III. Yorumun Çeşitleri  129
A. Biçimsel Bakımından  130
1. Yasama Yorumu  130
2. Yargı Yorumu  130
3. Doktrin Yorumu  131
B. Maddi Bakımdan  131
1. Amaççı Yorum  131
2. Daraltıcı Yorum  132
3. Genişletici Yorum  132
IV. Yorum ve Kıyas  133
§ 5 CEZA KANUNLARININ UYGULAMA ALANI  134
I. Genel Olarak  134
II. Ceza Kanunlarının Zaman Bakımından Uygulanması  134
A. Suçun İşlendiği Zamanın Belirlenmesi  134
B. Genel Kural ve Derhal Uygulanma ile Geçmişe Yürürlü Uygulama Arasındaki Fark  136
C. Ceza Kanunlarının Geçmişe Yürürlü Uygulanmamasının Esası  137
D. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası ve Bunun İçeriği  138
1. Lehe Olan Kanunun Geçmişe Yürürlü Uygulanmasının Esası  138
2. Lehe Olan Kanunun Belirlenmesi (Lex Mitior)  138
3. Aradaki ve Geçici Kanunlarda Durum  140
a. Aradaki Kanun  140
b. Geçici Kanun  141
4. Çeşitli Kanunlarda Durum  142
a. Muhakeme Hukuku Kanunlarında  142
b. Koğuşturma Şartlarını İçeren Kanunlarda  143
c. İnfaz Kanunlarında  143
d. Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Kanunlarda  144
e. Zamanaşımına İlişkin Kanunlarda  146
5. İçtihadı Birleştirme Kararlarında  146
6. Anayasa Mahkemesinin İptal Kararının Etkisi  146
III. Ceza Kanunlarının Yer Bakımından Uygulanması  147
A. Genel Olarak  147
B. Mülkilik (Ülkesellik) İlkesi  148
1. Mülkilik İlkesinin Dayandığı Temeller  148
2. Ülke Kavramı ve Ülkenin Kısımları  148
a. Ülke Kavramı  148
b. Ülkenin Kısımları  149
ba. Gerçek Anlamda Ülke  149
bb. Farazi Anlamda Ülke  149
C. Suçun İşlendiği Yer  149
1. Genel Olarak  149
2. Mesafe Suçları  150
D. Mülkilik İlkesinin İstisnaları  152
1. Genel Olarak  152
2. Cumhurbaşkanı  152
a. Genel Olarak  152
b. Anayasa m.105’in İlk Şekli  153
ba. Görevle İlgili Suçlar  154
bb. Kişisel Suçlar  154
c. Anayasa m.105’in Son Şekli  155
d. Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanlar  156
3. Yasama Bağışıklığı  157
a. Genel Olarak  157
b. Yasama Sorumsuzluğu (Mutlak Dokunulmazlık)  158
c. Yasama Dokunulmazlığı (Geçici–Nisbî Dokunulmazlık)  160
4. Diplomatik Dokunulmazlık  164
5. Yabancı Askerlerin Dokunulmazlığı  166
a. Genel Olarak  166
b. NATO Sözleşmeleri Gereğince Dokunulmazlıktan Yararlanan Kişiler  166
c. Bu Kişilerin TCK’ya Tâbi Olmayan Suçları  168
ca. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Mutlak Yargı Yetkisine Tâbi Suçları  168
cb. Gönderen veya Kabul Eden Devlet’in Rüçhanlı (Öncelikli) Yargı Yetkisine Sahip Olduğu Suçlar  169
cc. Gönderen ve Kabul Eden Devlet Mensuplarının İştirak Halinde Suç İşlemeleri  171
E. Ülke Dışında İşlenen Suçlarda TCK’nın Uygulanabilmesi (Yarı Mülkilik İlkesi)  172
1. Genel Olarak  172
2. Faile Göre Kişisellik İlkesi (Vatandaş Tarafından İşlenen Suç)  173
a. Genel Olarak  173
b. TCK m. 11’in Uygulanma Şartları  174
3. Mağdura Göre Kişisellik İlkesi (Yabancı Tarafından İşlenen Suç)  176
a. Genel Olarak  176
b. TCK m. 12’nin Uygulanma Şartları  177
4. Gerçeklik (Korunma) İlkesi  177
a. Genel Olarak  177
b. Gerçeklik (Korunma İlkesinin Uygulanma Şartları  178
5. Evrensellik (Adalet) İlkesi  179
6. İkame Yargı (Temsile Dayalı Evrensellik) İlkesi  181
F. Yabancı Ülke Ceza Kanunu’nun Değeri  181
§ 6 SUÇLULARIN İADESİ  183
I. Suçluların İadesi Kavramı, Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Esası  183
A. Suçluların İadesi Kavramı  183
B. Tarihsel Gelişim  183
C. Hukuki Esası  184
II. İadenin Şartları  185
A. Fiile İlişkin (Maddi) Şartlar  185
1. Fiile İlişkin Genel Kural  185
2. Fiile İlişkin Şartlara Rağmen İadenin Mümkün Olmadığı Durumlar  186
3. Siyasi Suç  188
a. Kavram  188
aa. Tam (Mutlak) Siyasi Suç  188
ab. Nisbî Siyasi Suç  189
b. Tarihçe  189
c. Nisbî Siyasi Suçun Daraltılması Yönündeki Eğilimler ve Sonuçları  189
ca. Belçika Kuralı  189
cb. Anarşizm Suçları  190
cc. Terör Suçları  190
cd. İnsanlığa Karşı Suçlar (Jenosid–Soykırım Suçları)  191
ce. Mali Suçlar  191
cf. Askerî Suçlar  192
B. Kişiye İlişkin Şartlar  192
III. İadede Usul  194
A. İade Usulünde Sistemler  194
1. Adlî Sistem  194
2. İdarî Sistem  194
3. Karma Sistem  194
B. İadeyi Talep Eden Ülke Türkiye İse  194
C. Kendisinden İade Talep Edilen Ülke Türkiye İse  195
D. Teslim  198
IV. İadenin Sonuçları (İadede Özellik)  199
V. İadeyi Kabul Etmeyen Devletin Sorumluluğu  200
Üçüncü Bölüm
SUÇ GENEL TEORİSİ
§ 1 SUÇ GENEL TEORİSİ VE SUÇ KAVRAMI İLE SUÇUN UNSURLARI  203
I. Suç Genel Teorisi Kavramı  203
II. Suç Kavramı  203
A. Genel Olarak  203
B. Suçun Türleri  204
1. Genel Olarak  204
2. Kabahatleri Suç Olmaktan Çıkarma Eğilimi  205
3. Kabahatler Kanunu  205
a. Genel Hükümler  205
aa. Tanım, Kanunilik İlkesi ve Kanunun Uygulama Alanı  205
ab. Kabahatten Dolayı Sorumluluğun Esasları  207
ac. İdarî Yaptırımlar  209
ad. Karar Verme Yetkisi ve Kanun Yolları  210
ada. Karar Verme Yetkisi  210
adb. Kanun Yolları  210
b. Çeşitli Kabahatler  211
III. Suçun Unsurları  211
A. Genel Olarak  211
B. Suçun Unsurları Dışında Kalan Hususlar  213
1. Önşartlar  213
2. Cezalandırılabilme Şartları  214
a. Genel Olarak  214
b. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımı  215
c. Unsur ve Cezalandırılabilme Şartı Ayırımının Sonuçları  217
3. Koğuşturma Şartları  217
a. Genel Olarak  217
b. Cezalandırılabilme Şartı – Koğuşturma Şartı Farkı  218
c. Koğuşturma Şartlarının Şekilleri  218
ca. İzin  218
cb. Talep  220
cc. Karar  220
cd. Şikâyet  220
cda. Şikâyetin Özellikleri  222
cdb. Şikâyet süresi  222
cdc. Uzlaştırma  223
cdd. Şikâyetten Vazgeçme ve Şikâyet Hakkından Feragat  223
cdda. Şikâyetten Vazgeçme  223
cddb. Şikâyet Hakkından Feragat  224
cde. İzin, Talep ve Karar ile Şikâyet Arasındaki Farklar  224
§ 2 TİPE UYGUN FİİL  225
I. Tipiklik Kavramı  225
A. Genel Olarak  225
B. Ceza Normunun Varlığında Yanılma  225
1. Hukuki Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç (Hayali Suç)  226
2. Fiili Yanılmaya Dayanan Mefruz Suç (Kuruntu Suç)  227
II. Fiil Kavramı  227
III. Hareketin Önemi ve Sayısı  227
A. Hareketin Önemi  227
1. Teoriler  227
a. Tabii (Nedensel) Hareket Teorisi  227
b. Finalist (Amaççı) (Hareket Teorisi  228
c. Sosyal Hareket Teorisi  230
d. Kişisel Hareket Teorisi  230
e. Görüşümüz  231
2. Düşünce Suçları ve Hareketsiz Suçlar  231
a. Düşünce Suçları  231
b. Hareketsiz Suçlar  235
3. Hareketin Önemi Bakımından Suçlar  235
a. Serbest Hareketli Suçlar  235
b. Bağlı Hareketli Suçlar  235
B. Hareketin Sayısı  236
1. Tek Hareketli Suçlar  236
2. Birden Fazla Hareketli Suçlar  236
3. Seçimlik Hareketli Suçlar  237
4. İtiyadi Suçlar  237
C. Hareketin Şekilleri  238
1. İcrai Suçlar  238
2. İhmali Suçlar  239
3. İhmal Suretiyle İcrai Suçlar  240
4. Hareketin Şekilleri Yönünden Yapılan Ayırımın Önemi  241
a. İcrai – İhmali Suç Ayırımı  241
b. İhmali – İhmal Suretiyle İcrai Suç Ayırımı  243
IV. Hareket Yeteneği  244
A. Genel Olarak  244
B. Tüzel Kişilerin Durumu  244
V. Netice  248
A. Genel Olarak  248
B. Neticeye Göre Suçların Ayrımı  248
1. Maddi Suç–Şekli Suç  248
2. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç  249
a. Genel Olarak  249
b. Kesintisiz (Mütemadi) Suçun Şekilleri  251
c. Kesintisiz Suçun Ani Suçla İçtimaı  251
d. Temadinin Sona Ermesi  251
e. Ani Suç – Kesintisiz (Mütemadi) Suç Ayrımının Sonuçları  252
3. İcrai Suç–İhmali Suç  253
4. Zarar Suçu–Tehlike Suçu  253
5. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar  254
6. Kalkışma Suçu  254
VI. Nedensellik Bağı  255
A. Nedensellik Bağı Kavramı  255
B. Teoriler  256
1. Şart Teorisi  256
a. Genel Olarak  256
b. Rücu Yasağı  258
c. Objektif İsnadiyet Teorisi  259
2. Etkin Sebep Teorisi  261
3. Uygun Sebep Teorisi  262
4. Hukuki Önem Teorisi  264
5. Görüşümüz  265
C. İhmal ve Nedensellik Bağı  268
1. Genel Olarak  268
2. İhmal Suretiyle İcrai Suçlarda Nedensellik Bağının Saptanması  268
§ 3 HUKUKA AYKIRILIK  271
I. Hukuka Aykırılık Kavramı, İçeriği, Kapsamı ve Hukuka Özel Aykırılık  271
A. Hukuka Aykırılık Kavramı  271
B. Hukuka Aykırılığın İçeriği  272
1. Biçimsel Hukuka Aykırılık  272
2. Maddi Hukuka Aykırılık  273
a. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Yararları  274
b. Maddi Hukuka Aykırılığın Kabul Edilmesinin Sakıncası  274
3. Görüşümüz  274
C. Hukuka Aykırılığın Kapsamı  275
D. Hukuka Özel Aykırılık  276
II. Hukuka Uygunluk Nedenleri  277
A. Kavram  277
B. Hukuka Uygunluk Nedenleri ile Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Nedenler Arasındaki Ayrımın Önemi  277
C. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Niteliği  278
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Özellikleri  279
E. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Yanılma  281
F. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Gruplandırılması  284
III. TCK m. 24 ve 25’te Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  284
A. Görevin İfası (Yerine Getirilmesi)  284
1. Kanun Hükmünü Yerine Getirme  285
2. Yetkili Merciin Emrini Yerine Getirme  286
a. Bir Emrin Varlığı  287
b. Emrin Bağlayıcı Nitelik Taşıması  287
ba. Emrin Şekil Olarak Kanuna Uygun Olması (Şekli Meşruluk)  287
baa. Emrin Yetkili Merci (Âmir) Tarafından Verilmesi  287
bab. Memurun Emri İcraya Mecbur Olması  288
bac. Emrin Kanunun Öngördüğü Şekil Şartlarına Sahip Olması  288
bb. Emrin Kanunca Öngörülen İçerik Şartlarına Sahip Olması (Maddi Meşruluk)  289
3. Kanuna Aykırı Emir  289
a. Memurun Emrin Kanuna Aykırı Olduğunu Bilmemesi  289
b. Mevzuatın Mutlak İtaati Aradığı Durumlar  290
ba. Asker Kişiler  291
bb. Polis  292
B. Meşru Savunma (Müdafaa)  293
1. Kavram ve Hukuki Esası  293
a. Kavram  293
b. Hukuki Esası  294
ba. Sübjektif Teoriler  294
bb. Objektif Teoriler  294
bc. Baskın Görüş  295
2. Şartları  295
a. Saldırıya İlişkin Şartlar  295
aa. Saldırının Haksız Olması  295
ab. Saldırının Bir Hakka Yönelik Olması  297
ac. Saldırının Halen Bulunması  299
b. Savunmaya İlişkin Şartlar  300
ba. Savunmada Zorunluluk Bulunması  300
bb. Savunma ile Saldırı Arasında Oranın Bulunması  301
bc. Savunma Hareketinin Saldırıyı Yapana Yönelmesi  302
3. Üçüncü Kişi İçin Meşru Savunma  303
C. Zorunluluk (Zaruret, Iztırar) Hali  304
1. Kavram, Benzer Hallerden Farkı ve Hukuki Esası  304
a. Kavram  304
b. Benzer Hallerden Farkı  308
ba. Zorunluluk Hali – Meşru Savunma Farkı  308
bb. Zorunluluk Hali – Cebir Farkı  308
bc. Zorunluluk Hali–Mücbir Sebep Farkı  309
c. Hukuki Esası  309
ca. Hukuk Dışı Hal (Zaruretin Hukuka Üstünlüğü) Teorisi  309
cb. Manevi Cebir (Psikolojik) Teorisi  309
cc. Hakların Çatışması Teorisi  310
cd. Saiklerin Sosyalliği veya Tehlikesizlik (Pozitivist) Teorisi  310
ce. Sosyal Yararın Yokluğu Teorisi (Uygunluk Kuralı)  310
cf. Baskın Görüş  310
2. Şartları  311
a. Tehlikeye İlişkin  311
aa. Tehlikenin Halen Mevcut Olması  311
ab. Tehlikenin Kişiyi Ağır Bir Zarara Uğratacak Nitelikte Olması  312
ac. Tehlikenin Gerçekleşmesine Bilerek Sebebiyet Verilmemiş Olunması  313
ad. Tehlikeye Göğüs Germe Yükümlülüğünün Bulunmaması  314
b. Korunmaya İlişkin  315
ba. Başka Türlü Korunma İmkânının Bulunmaması  315
bb. Korunma Hareketi ile Tehlike Arasında Oran Olması  315
3. Üçüncü Kişi Lehine Zorunluluk Hali  316
4. Zorunluluk Haline Benzeyen Durumlar  317
a. İzin Verilen Risk  317
b. Görevlerin Çatışması  319
IV. TCK m. 26’da Düzenlenen Hukuka Uygunluk Nedenleri  320
A. Hakkın Kullanılması (İcrası)  320
1. Hakkın Kullanılması Kavramı  320
2. Hakkın Kullanılmasının Özellikleri  321
3. Şartları  321
a. Subjektif Bir Hakkın Bulunması  321
b. Hakkın Fail Tarafından Doğrudan Doğruya Kullanılabilmesinin Mümkün Olması  322
c. Failin Hakkını Hakkı Doğuran Sebebin Sınırları İçerisinde Kullanması  322
d. Hakkın İcrası ile İşlenen Suç Arasında Fikri Bağlantının Bulunması  323
4. Hakkın Kullanılması Kapsamına Giren Haller  323
a. Zilyetliğin Korunması  323
b. Bir Meslek veya Sanatın Yerine Getirilmesi  324
ba. Gazetecilik  325
bb. Hekimin Müdahalesi  327
bba. Genel Olarak  327
bbb. Müdahale Şekilleri  328
bbba. Tedavi Amacına Yönelen  328
bbbb. Tedavi (İyileştirme) Amacına Yönelmeyen  330
bbc. Organ ve Doku Nakli  330
bbca. Yaşayan Kişilerden Organ Nakli  331
bbcb. Ölülerden Organ Nakli  332
bbcc. Organ veya Doku Ticareti  333
bc. Spor Hareketleri  333
c. Tedip Hakkı  334
B. Mağdurun (İlgilinin) Rızası  334
1. Genel Olarak  334
2. Şartları  335
a. Rızaya Ehliyet  336
b. Rıza Açıklaması  337
c. Rızanın Konusu  338
V. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması  343
A. Genel Olarak  343
B. Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması Kavramı ve Sınırları  345
1. Sınırın Aşılması Kavramı  345
2. Sınırları  345
a. Oranda–Araçta (Intensiv) Sınırın Aşılması  345
b. Zamanda (Extensiv) Sınırın Aşılması  346
C. Hukuki Niteliği  347
D. Sınırın Aşılması Şekilleri  348
1. Sınırın Heyecan (Affekt) Nedeniyle Aşılması  348
2. Sınırın Kasten Aşılması  349
3. Sınırın Taksirle Aşılması  350
§ 4 KUSURLULUK  350
I. Genel Olarak  350
II. Kusur Yeteneği (İsnad Yeteneği)  351
A. Kavram  351
B. Kusur Yeteneğinin Aranacağı Zaman (Actiones Liberae in Causa–ALİC)  352
1. Genel Olarak  352
2. Actiones Liberae in Causa’nın (ALİC) Uygulanabilme Koşulları  352
C. Kusur Yeteneğini Etkileyen Haller  353
1. Yaş  353
a. Yaş Küçüklüğü  353
aa. Birinci Dönem  355
ab. İkinci Dönem  356
aba. Temyiz Gücü Yoksa  356
abb. Temyiz Gücü Varsa  357
ac. Üçüncü Dönem  359
ad. Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığının Birlikte Olması  359
b. Yaş Büyüklüğü  360
c. Yaşın Belirlenmesi  360
2. Akıl Hastalığı  361
a. Genel Olarak  361
b. TCK’da Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi  362
c. Akıl Hastalığı Kapsamına Giren Durumlar  363
ca. Uyurgezerlik ve Hipnotizma  364
caa. Uyurgezerlik  364
cab. Hipnotizma  364
cb. Alkol ve Uyuşturucu Bağımlılığı  365
d. Tam Akıl Hastalığı  365
e. Kısmi Akıl Hastalığı  366
3. Sağır–Dilsizlik  366
a. Genel Olarak  366
b. TCK m. 33’e Göre  367
4. Geçici (Arızi) Nedenler  368
a. Genel Olarak  368
b. Yığın Suçluluğu (Kitle Halinde İşlenen Suçlar)  369
ba. Yığın Kavramı  369
bb. Yığın Psikolojisi  369
bc. Suçun Gerçekleşmesi ve Sorumluluk  369
5. Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullananlarda Kusur Yeteneği  370
a. İstemeyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  370
b. İsteyerek Sarhoşluk veya Uyuşturucu Madde Etkisi  371
III. Kusur  372
A. Kusurun Esasını Açıklayan Teoriler  372
1. Psikolojik Teori  373
2. Normatif Teori  373
3. Teorilerin Değerlendirmesi  374
B. Kusurun Kapsamı ve Kusur Çeşitleri  374
1. Kusurun Kapsamı  374
2. Kusur Çeşitleri  375
C. Kast  376
1. Kast Kavramı  376
2. Kasdın Hukuki Esası  376
a. Tasavvur Teorisi  376
b. İrade Teorisi  376
c. Baskın Görüş  377
3. Kasdın Unsurları  377
a. Düşünme ve Öngörme Unsuru (Bilme)  377
b. İrade Unsuru (İsteme)  377
4. Kast, Saik ve Kasdın Yoğunluğu  385
a. Kast ve Saik  385
b. Kasdın Yoğunluğu (Tasarlama)  385
ba. Soğukkanlılık Teorisi  386
bb. Plân Kurma Teorisi  386
bc. Teemmül Teorisi  387
bd. Teorilerin Değerlendirilmesi  387
5. Suçun Çeşitli Aşamalarında Kasdın Durumu ve Kasdın Aranacağı Zaman  388
a. Başlangıçta Kast  388
b. Eklenen Kast  388
c. Sonradan Oluşan Kast  389
6. Kasdın Çeşitleri  390
a. Ani Kast–Düşünce Kasdı  390
b. Genel Kast–Özel Kast  390
c. Doğrudan Kast–Dolaylı veya Olası Kast  391
d. Zarar Kasdı–Tehlike Kasdı  391
e. Seçimlik Kast  392
f. Weber Kasdı  393
7. Kastın Belirlenmesi  393
D. Taksir  395
1. Taksir Kavramı  395
2. Taksirin Hukuki Esası  395
a. Hukuka Aykırı Araçlar Kullanma Teorisi  395
b. Öngörebilme Teorisi  396
c. Önleyebilme Teorisi  396
d. Yanılma Teorisi  396
e. Baskın Görüş  397
3. Taksirin Unsurları  397
a. Taksirle İşlenebilen Bir Suçun Bulunması  398
b. Hareketin İsteyerek Yapılması (İradiliği)  398
c. Neticenin İstenmemesi, Yani İradi Olmaması  399
d. Neticenin Öngörülebilir Olması  400
e. Hareketle Netice Arasında Nedensellik Bağının Bulunması  402
ea. Üçüncü Kişinin Hareketi  402
eb. Mağdurun Hareketi  403
4. Taksirin Gerçekleşme Şekilleri  406
a. Dikkat Yükümlülüğüne Aykırılık (Dikkatsizlik)  407
b. Özen Yükümlülüğüne Aykırılık (Tedbirsizlik)  407
5. Taksirin Derecesi (Çeşitleri)  408
6. Bilinçli Taksir  409
7. Taksirli Suçlarda Yaptırım  410
E. Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  410
1. Kavram  410
2. Gerçek Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  412
3. Gerçek Olmayan (Görünüşte) Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç  413
4. Taksirli Hareketin Bulunması  414
F. Kabahatlerde Kusur  414
1. Genel Olarak  414
2. Kabahatler Kanunu  414
IV. Objektif Sorumluluk ve Kitle İletişim Araçları Yoluyla İşlenen Suçlar  415
A. Genel Olarak  415
B. Basın Yoluyla İşlenen Suçlar  415
1. Kavram  415
2. Dar Anlamda Basın Suçu  416
3. Basın Yoluyla İşlenen Suç  416
4. Basın Düzenine Karşı Suçlar  416
5. Basın Suçlarında Ceza Sorumluluğu  417
a. Genel Olarak  417
b. Süreli Yayınlarda  418
c. Süresiz Yayınlarda  419
6. Basın Suçlarının Muhakemesi  419
C. Radyo ve Televizyon Yayınları ile İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  420
1. TRT Bakımından  420
2. Özel Radyo ve Televizyonlar Bakımından  421
D. İnternet Yoluyla İşlenen Suçlarda Ceza Sorumluluğu  422
1. Genel Olarak  422
2. 5651 sayılı Kanununa Göre İnternet Süjelerinin Sorumlulukları  423
a. Genel Olarak  423
b. İnternet Süjeleri  424
c. Süjelerin Sorumluluğu  425
aa. İçerik Sağlayıcı  425
ab. Yer Sağlayıcı  425
ac. Erişim Sağlayıcı  426
ad. Toplu Kullanım Sağlayıcı  427
ae. Sosyal Ağ Sağlayıcı  427
d. İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi Kararı ile Yerine Getirilmesi  428
e. Unutulma Hakkı  431
V. Ceza Hukukunda Hata (Yanılma)  433
A. Kavram  433
B. Hukuki Hata (Yanılma)  434
1. Kavram  434
2. Sistemler  435
3. TCK'nın sistemi  436
a. Genel Olarak  436
b. Haksızlık Yanılgısı  437
ba. Haksızlık Bilinci  437
bb. Kaçınılabilirlik  439
bc. Yargıtay Kararlarında  440
C. Fiili Hata (Yanılma)  444
1. Kavram  444
2. Fiili Hata  444
a. Unsurlarda  445
aa. Kastlı Suçlarda  446
ab. Taksirli Suçlarda  448
b. Hukuka Uygunluk Nedenlerinde  449
c. Objektif Sorumluluk Hallerinde  450
d. Suça Tesir Eden Hallerde  450
e. Neticede (Kişide Hata ve Sapma)  451
ea. Tek Neticeli Hata  451
eb. Çok Neticeli Hata  452
f. Nedensellik Bağında  453
VI. Kusurluluğu Kaldıran Haller  453
A. Genel Olarak  453
B. Kaza ve Tesadüf  454
C. Mücbir Sebep  455
D. Cebir  456
E. Korkutma ve Tehdit  458
F. Esaslı Fiili Hata  460
VII. Kusurluluğu Azaltan Sebep Olarak Haksız Tahrik  460
A. Genel Olarak  460
B. Haksız Tahrikin Hukuki Esası  461
1. Heyecan (Affekt)  461
2. Haksız Tahrikin Hukuki Esası Konusunda İleri Sürülen Görüşler  462
a. Takas Teorisi  462
b. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusura Dayandıran Görüşler  462
ba. Subjektif Kusur Belirtileri Görüşü  462
bb. Objektif Kusur Belirtileri Görüşü  463
bc. Karma Görüş  463
c. Haksız Tahrikin Hukuki Esasını Kusurun ve Hukuka Aykırılığın Kapsamının Azalmasında Gören Görüş  463
d. Görüşümüz  463
C. Haksız Tahrikin Şartları  464
1. Tahriki Teşkil Eden Fiil Olmalıdır  464
2. Bu Fiil Haksız Olmalıdır  465
3. Fail Bu Fiil Sebebiyle Öfke veya Şiddetli Elem Haline Sürüklenmelidir  467
4. Failin İşlediği Suç Bu Ruhi Durumun Tepkisi Olmalıdır  468
D. Haksız Tahrikin Derecesi  470
E. Özel Haksız Tahrik Halleri  471
1. Genel Olarak  471
2. Hakaret Suçunda Özel Haksız Tahrik Halleri  471
F. Haksız Tahrikin Diğer Hallerle Birlikte Bulunabilmesi  472
1. Meşru Savunma  472
2. Kısmi Akıl Hastalığı  472
3. Tasarlama  473
§ 5 SUÇUN ÖZEL GERÇEKLEŞME ŞEKİLLERİ  473
I. Genel Olarak  473
II. Teşebbüs  474
A. Genel Olarak  474
B. Tarihçe, Teşebbüsün Hukuki Niteliği ve Cezalandırılış Nedeni  474
1. Tarihçe  474
2. Teşebbüsün Hukuki Niteliği  475
3. Teşebbüsün Cezalandırılış Nedeni  476
C. Teşebbüsün Şartları  477
1. Bir Suçun İşlenmesinin Kasdedilmesi  477
2. Elverişli Hareketlerin Yapılması  479
3. İcra Hareketlerine Başlanması  481
a. Hazırlık Hareketlerinin Cezalandırılmama Nedenleri  481
b. Hazırlık–İcra Ayrımı (İcra Başlangıcı)  482
ba. Sübjektif Teoriler  483
baa. Açık Bir Şekilde Ortada Bulunan Suç Kastı Teorisi  483
bab. Failin Suç İşleme Kasdını Kuşkuya Yer Bırakmayacak Şekilde Ortaya Koyan Hareketler Teorisi  483
bb. Objektif Teoriler  484
bba. Şekli Objektif Teori  484
bbb. Nedensellik Teorisi  485
bbc. Maddi Objektif Teori  485
bbd. Hukuki Yarar (Suç Konusu) Yönünden Bir Tehlike veya Saldırı Oluşturan Hareketi İcra Başlangıcı Kabul Eden Teori  486
bc. Karma Teoriler  486
bd. Görüşümüz  487
4. Failin Elinde Olmayan Nedenlerle İcra Hareketlerinin Bitirilememesi veya Neticenin Gerçekleşememesi  488
a. İcra Hareketlerinin Ne Zaman Bitmiş Sayılacağı  488
b. Eksik–Tam Teşebbüs Ayırımı  489
D. Teşebbüs ve Tamamlanmış Suç  490
E. Gönüllü (İhtiyariyle) Vazgeçme ve Etkin Pişmanlık (Faal Nedamet)  491
1. Kavram  491
2. Gönüllü Vazgeçme  492
a. Gönüllü Vazgeçmenin Cezalandırılmama Nedeni  492
aa. Sübjektif Teoriler  492
ab. Objektif Teoriler  492
ac. Suç Politikası Teorileri  493
ad. Görüşümüz  493
b. Vazgeçmede Gönüllülüğün Belirlenmesi  493
c. Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu  495
3. Etkin Pişmanlık  496
F. İşlenemez Suça Teşebbüs  498
1. Objektif Teori  499
2. Subjektif Teori  500
3. Tehlike Teorisi  500
4. Görüşümüz  501
G. Teşebbüse Elverişli Olmayan Suçlar  503
H. Teşebbüsün Cezası  505
III. İştirak  505
A. Suçlu  505
1. Genel Olarak  505
2. Kimler Suç Faili Olabilir  506
a. İnsan Olmak  507
b. Yaşayan Kişi Olmak  507
3. Suçlunun Sıfatı (Özgü Suçlar)  507
B. Suçluların Çokluğu  508
1. Çok Failli Suçlar  508
a. Genel Olarak  508
b. Çok Failli Suçların Çeşitleri  509
ba. Hareketlerin Hukuki Önemine Göre Çok Failli Suçlar  509
baa. Dar Anlamda Çok Failli Suçlar  509
bab. Geniş Anlamda Çok Failli Suçlar  510
bac. Düzensiz Çok Failli Suçlar  510
bb. Yapıları Bakımından Çok Failli Suçlar  510
c. Çok Failli Suçların Özellikleri  511
2. Tek Failli Suçlar  511
C. İştirak  511
1. Kavram ve Tarihçe  511
a. Kavram  511
b. Tarihçe  512
2. İştirak Kurallarının Hukuki Niteliği  512
3. İştirak Konusunda Sistemler  513
a. Eşitlik (Tek Faillik) Sistemi  513
b. Cezanın Faile Göre Tayini Sistemi  514
c. İkilik Sistemi  514
D. TCK’da İştirak  515
1. Genel Olarak  515
2. Faillik ve Suç Ortaklığının Ayırt Edilmesi  516
a. Objektif Teori  516
b. Subjektif Teori  517
c. Fiil Egemenliği Teorisi  517
d. Değerlendirme  518
3. Faillik  518
a. Doğrudan Faillik  518
b. Birlikte Faillik  519
ba. Kavram  519
bb. Birlikte Failliğin Şartları  520
bba. İştirak İradesi (Ortak Karar)  520
bbb. Fiilin Birlikte İşlenmesi  522
bc. Birlikte Failin Sınırı Aşması  525
c. Dolaylı Faillik  526
4. Suç Ortaklığı (Şeriklik)  529
a. Genel Olarak  529
b. Bağlılık Kuralı  530
ba. Kasten ve Hukuka Aykırı İşlenmiş Bir Fiilin Varlığı  530
bb. Suçun En Azından Teşebbüs Aşamasına Varmış Olması  531
bc. Hareketin Nedensellik Değerinin Bulunması  533
c. Suç Ortaklığı Şekilleri  534
ca. Azmettirme  534
cb. Yardım Etme  538
cba. Kavram  538
cbb. Maddi Yardım Etme  538
cbba. Fiilin İşlenmesinde Kullanılan Araçları Sağlamak  538
cbbb. Suçun İşlenmesinden Önce veya İşlenmesi Sırasında Yardımda Bulunarak İcrasını Kolaylaştırmak  539
cbc. Manevi Yardım Etme  539
cbca. Suç İşlemeye Teşvik  540
cbcb. Suç İşleme Kararını Kuvvetlendirmek  540
cbcc. Fiilin İşlenmesinden Sonra Yardımda Bulunacağını Vaat Etmek  540
cbcd. Suçun Nasıl İşleneceği Hususunda Yol Göstermek  541
cbd. Zorunlu Fer’i İştirak  541
5. Özgü Suçlara İştirak  542
6. İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme  543
a. Asıl Failin Vazgeçmesi  544
b. Yardım Edenin Vazgeçmesi  544
c. Azmettirenin Vazgeçmesi  545
7. Taksirli Suçlara İştirak  545
8. Tahrikçilerin Durumu  546
9. Cezaya Etkili Hallerin Şeriklere Sirayeti  548
IV. Suçların İçtimaı  551
A. Genel Olarak  551
B. Kanunların İçtimaı (Görünüşte İçtima)  552
1. Kavram  552
2. Görünüşte İçtima İlkeleri  552
a. Özel–Genel Norm İlişkisi  552
b. Asli–Tali Norm İlişkisi  553
c. Tüketen–Tüketilen Norm İlişkisi  554
ca. Genel Olarak  554
cb. Bileşik (Mürekkep) Suç  554
cba. Bileşik Suçun Şekilleri  555
cbaa. Unsur Şeklinde Gerçekleşen Bileşik Suç  555
cbab. Ağırlatıcı Neden Şeklinde Gerçekleşen Birleşik Suç  555
cbb. Bileşik Suçu Ayırt Edici Nokta  556
cbc. Bileşik Suçun Sonuçları  557
C. Zincirleme (Müteselsil) Suç  557
1. Kavram  557
2. Hukuki Esası  558
a. Suç Tekliği Görüşü  558
b. Suç Çokluğu Görüşü  558
3. Zincirleme Suçun Unsurları  559
a. Aynı kişiye Karşı İşlenmiş Birden Fazla Suçun Bulunması  559
b. Bu Suçların Kanunun Aynı Hükmünü İhlâl Etmesi  560
c. Bir Suç İşleme Kararının Bulunması  562
4. Sonuçları  563
D. Fikrî İçtima  564
1. Kavram  564
2. Fikrî İçtimanın Unsurları  565
a. Fiilin Tek Olması  565
aa. Neticeye Üstünlük Veren Görüş  565
ab. Harekete Üstünlük Veren Görüş  566
ac. Görüşümüz  567
b. Kanunun Çeşitli Hükümlerinin İhlâl Edilmesi  568
ba. Aynı Neviden Fikri İçtima  568
bb. Farklı Neviden Fikri İçtima  570
3. Fikri İçtimanın Sonuçları  571
§ 6 SUÇUN HUKUKİ KONUSU VE MAĞDUR  572
I. Suçun Hukuki Konusu  572
A. Genel Olarak  572
B. Suçun Hukuki Konusunun Önemi  573
C. Suçun Hukuki Konusu ile Maddi Konusu ve Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  574
1. Suçun Maddi Konusu  574
2. Suçun Pasif Süjesi  575
3. Suçun Maddi Konusu ile Pasif Süjesi Arasındaki İlişki  575
4. Suçun Maddi Konusu ile Hukuki Konusu Arasındaki İlişki  576
II. Mağdur  576
A. Kavram  576
B. Mağdurluğun Başladığı An  578
C. Mağdurun Hakları  578
D. Mağdurun Sıfatı  578
E. Mağdurun Korunması  579
1. Genel Olarak  579
2. Mağdurun Korunmasına Yönelik Çareler  580
3. Mağdurun Korunmasına Yönelik Uluslararası Çabalar  580
4. Türk Hukuku  582
Dördüncü Bölüm
YAPTIRIM
§ 1 CEZA HUKUKU YAPTIRIMLARI  585
I. Genel Olarak  585
II. Cezalar  585
A. Ceza Kavramı  585
B. Ceza Teorileri  586
1. Mutlak Ceza (Adalet) Teorileri  586
2. Nisbî (Yararcı) Teoriler  588
3. Karma (Uzlaşmacı) Teoriler  589
C. Cezanın Özellikleri ve Nitelikleri  590
1. Cezanın Özellikleri  590
2. Cezanın Nitelikleri  591
D. Cezanın Amaçları  592
1. Genel Önleme (Korkutma–Önleme)  592
2. Özel Önleme (Korkutma–Uslandırma)  592
3. Tasfiye  593
§ 2 CEZALARIN TÜRLERİ  593
I. Genel Olarak  593
II. Ölüm Cezası  594
A. Genel Olarak  594
B. Ölüm Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  595
1. Ölüm Cezasının Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  595
2. Ölüm Cezasının Lehinde Olan Görüşler  596
3. Değerlendirme  596
C. Ölüm Cezası Yerine Konulan Cezalar Bakımından Sistemler  597
1. Ölüm Cezası Yerine Müebbet Hapis Cezasını Öngören Sistemler  597
2. Müebbet Hapis Cezasının Yüksekliğine Benzer, Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Öngören Sistemler  598
3. Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın Üst Sınırını Aşmayacak Şekilde Ağır Bir Ceza Öngören Sistemler  598
III. Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar  599
A. Tarihi Gelişim  599
1. Genel Olarak  599
2. Cezaevlerinin Doğuşundan Önceki Dönem  600
3. Cezaevlerinin Gelişimi  601
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  602
b. Aydınlanma Çağından 20’nci Yüzyıla Kadarki Dönem  603
ba. İlk Çabalar  605
bb. Alman Devletlerinde Cezaevi Reformu  607
c. 20’nci Yüzyıl  609
B. İnfaz Sistemleri  610
C. Uzun ve Kısa Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezalar Ayırımı  611
D. Uzun Süreli Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazı  611
1. Gözlem (Müşahede), Sınıflandırma ve Gruplandırma  611
a. Gözlem ve Sınıflandırma  611
b. Hükümlülerin Gruplara Ayrılması  612
2. Ceza İnfaz Kurumları  612
a. Genel Olarak  612
b. Açık Ceza İnfaz Kurumları (Açık Cezaevi)  613
c. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları (Kapalı Cezaevi)  615
da. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  615
db. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  616
dc. Çocuk Eğitimevi (Islahevi)  616
3. Cezaevlerinde Uygulanacak Rejim  616
a. İnfaz Hukukunun Amacı  616
b. Yeniden Sosyalleştirme (Tretman)  617
ba. Çalışma  618
bb. Eğitim Çalışmaları  618
bc. Dış Dünya ile İlişki  618
bca. Haberleşme  618
bcb. Ziyaret  619
bcc. İzin  619
bcca. Mazeret İzni  620
bccb. Özel İzin  621
bccc. İş Arama İzni  621
bd. Disiplin  621
bda. Genel Olarak  621
bdb. Disiplin Tedbirleri  621
bdc. Disiplin Cezaları  622
bdd. Disiplin Soruşturması  623
bde. Disiplin Cezasının Kaldırılması  624
4. Müebbet Hapis Cezası  625
5. İnfazın Denetimi  626
a. İşkenceyi Önleme Komitesi  626
b. BM İşkencenin Önlenmesi Komitesi  627
c. İnfaz Hâkimliği  627
d. İzleme Kurulu  628
e. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu  628
E. Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak Hapis Cezasının İnfazı  629
1. CGTİK m. 105A  629
2. Denetimli Serbestlik Tedbiri Kapsamındaki Yükümlülükler  630
3. Elektronik İzleme  631
F. Kısa Süreli Hapis Cezalarının İnfazı  632
1. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Para Cezası veya Tedbirlere Çevrilmesi  632
a. Genel Olarak  632
b. Para Cezasına Çevirme  632
c. Tedbirlere Çevirme  634
ca. Aynen İade, Suçtan Önceki Hale Getirme veya Tazmin  634
cb. İki Yıl Süreyle Bir Eğitim Kurumuna Devam Etme  635
cc. Belirli Yerlere Gitmekten veya Belirli Etkinlikleri Yapmaktan Yasaklanma  635
cd. İlgili Ehliyet ve Ruhsat Belgelerinin Geri Alınması, Belirli Bir Meslek ve Sanatı Yapmaktan Yasaklanma  635
ce. Kamuya Yararlı Bir İşte Çalıştırılma  636
d. Tedbir Hükümlerine Muhalefet  637
2. Hapis Cezalarının Özel İnfaz Şekilleri  637
a. Konutta İnfaz  638
aa. Kadın, Çocuk veya 65 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  639
ab. 70 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  639
ac. 75 Yaşını Bitirmiş Hükümlü  639
ad. Ağır Hasta veya Engelli Hükümlü  639
ae. Doğum Yapmış Kadın Hükümlü  639
b. Hafta Sonu İnfaz  639
c. Geceleri İnfaz  640
IV. Para Cezaları  640
A. Genel Olarak  640
B. Tarihi Gelişim  640
1. Genel Olarak  640
2. Batı’da  641
3. Türk Hukukunda  641
C. Para Cezasının Lehinde ve Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  642
1. Lehinde İleri Sürülen Görüşler  642
2. Aleyhinde İleri Sürülen Görüşler  642
D. Para Cezalarının Çeşitleri  643
1. Kamu Para Cezası  643
a. Genel Olarak  643
b. Kamu Para Cezasının Çeşitleri  643
2. Tazminat Nitelikli Para Cezası  644
3. İdarî Para Cezası  644
4. Medeni Para Cezası  644
5. Disiplin Para Cezası  644
6. Adlî Para Cezası (Gün Para Cezası)  645
E. Türk Hukukunda Para Cezalarının Uygulanış Biçimi  645
1. 1 Haziran 2005’e Kadar  645
2. Adlî Para Cezası  645
a. Genel Olarak  645
b. Adli Para Cezasının Unsurları  646
ba. Tam Gün Sayısı  646
bb. Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktar  647
bc. Tam Gün Sayısı ile Bir Gün Karşılığı Takdir Edilen Miktarın Çarpılması  648
c. Adlî Para Cezasının İnfazı  648
d. Adlî Para Cezasının İnfazının Sonuçları  649
§ 3 GÜVENLİK TEDBİRLERİ  650
I. Kavram  650
II. Güvenlik Tedbirlerinin Hukuki Niteliği  651
III. Ceza Hukukumuzda Güvenlik Tedbirleri  652
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksunluk  652
1. Genel Olarak  652
2. Kapsamı  653
3. Sonuçları  654
B. Müsadere  655
1. Genel Olarak  655
2. Müsaderenin Çeşitleri  656
a. Eşya Müsaderesi  656
aa. Suç ile İlgili Eşya ve Değerinin Müsaderesi  656
ab. Konusu Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi  658
b. Kazanç Müsaderesi  658
3. Müsadere Usulü  659
C. Çocuklar Hakkında Tedbirler  659
D. Akıl Hastaları Hakkında Tedbirler  661
E. Sağır–Dilsizler Hakkında Tedbirler  662
F. Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Hakkında Tedbirler  662
G. Tekerrür  662
1. Suçluda Tehlike Hali  662
a. İtiyadi Suçlu  663
b. Mesleki Suçlu  664
c. Örgüt Mensubu Suçlu  664
2. Tekerrür Kavramı  665
3. Tekerrürün Hukuki Niteliği  666
4. Tehlikeli Suçluların Güvenlik Nedeniyle Kapatılması  666
5. Tekerrürün Şartları Bakımından Tekerrürün Çeşitleri  667
a. Gerçek Tekerrür–Mefruz (Varsayılan) Tekerrür  667
b. Genel Tekerrür–Özel Tekerrür  668
c. Süreli Tekerrür–Süresiz Tekerrür  668
d. Milli Tekerrür–Milletlerarası Tekerrür  668
6. Türk Ceza Hukukunda Tekerrür  668
a. Genel Olarak  668
b. Tekerrürün Şartları  669
ba. Bir Ceza Mahkûmiyetinin Bulunması  669
bb. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  670
bba. Genel Olarak  670
bbb. Tekerrür Hükümlerinin Uygulanamayacağı Suçlar  670
bc. Süre  672
c. Tekerrürün Sonuçları  672
ca. Cezanın Mükerrirlere Özgü İnfaz Rejimine Göre Çektirilmesi  673
cb. Cezanın İnfazından Sonra Denetimli Serbestlik  673
H. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik tedbirleri  675
1. Faaliyet İzninin İptali  675
2. Müsadere  676
I. Sınır Dışı Edilme  676
Beşinci Bölüm
CEZALARIN BELİRLENMESİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMESİ
§ 1 CEZANIN BELİRLENMESİ  677
I. Genel Olarak  677
II. Ceza Türünün Seçimi  678
III. Ceza Miktarının Hesaplanması  678
A. Ölçü Birimi  678
B. Cezanın Yukarı ve Aşağı Sınırı Aşamaması  678
IV. Cezaların Arttırılıp Eksiltilmesi  679
V. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması  679
A. Suça Tesir Eden Sebepler Kavramı  679
B. Suça Tesir Eden Sebeplerin Özellikleri  679
C. Suça Tesir Eden Sebeplerin Gruplandırılması  680
1. Ağırlatıcı–Hafifletici  680
2. Genel–Özel  680
3. Fiili–Şahsi  680
4. Kanuni–Takdiri  681
D. Suça Tesir Eden Sebeplerin Bulunması Halinde Cezanın Hesabı (TCK m. 61)  682
1. Genel Olarak  682
2. Temel Cezanın Belirlenmesindeki Kriterler  683
a. Suçun İşleniş Biçimi  684
b. Suçun İşlenmesinde Kullanılan Araç  684
c. Suçun İşlendiği Zaman ve Yer  684
d. Suç Konusunun Önem ve Değeri  685
e. Zararın veya Tehlikenin Ağırlığı  685
f. Kastın veya Taksirin Yoğunluğu  685
g. Failin Güttüğü Amaç ve Saiki  685
3. Ağırlatıcı ve Hafifletici Nedenler Varsa  686
4. TİZHaYAŞaT  686
5. Cezanın Genel Sınırı Aşıp Aşamayacağı  687
§ 2 KİŞİSEL CEZASIZLIK NEDENLERİ VE CEZAYI KALDIRAN KİŞİSEL NEDENLER  687
I. Genel Olarak  687
II. Kişisel Cezasızlık Nedenleri  687
III. Cezayı Kaldıran Kişisel Nedenler  689
§ 3 TUTUKLULUĞUN İNDİRİMİ(MAHSUBU)  689
I. Genel Olarak  689
II. Tutukluluk Kavramının Anlamı  689
III. İndirim İşleminin Yapılması  689
§ 4 CEZALARIN TOPLANMASI (İÇTİMAI)  692
I. Genel Olarak  692
II. Cezaların Toplanması (İçtimaı) Konusunda Sistemler  693
A. Erime Sistemi  693
B. Hukuki İçtima Sistemi  693
C. Toplama Sistemi  693
III. Cezaların Toplanmasının Şartları ve Uygulanması  693
A. Cezaların Toplanmasının Şartları  693
1. Birden Fazla Suçun İşlenmiş Olması  694
2. Birden Fazla Suç İçin Tek veya Birden Fazla Kararla Mahkûm Edilmiş Olmak  694
B. Cezaların Toplanmasının Uygulanması  694
1. Aynı Hükümle Mahkûmiyet Halinde  694
2. Ayrı Hükümlerle Mahkûmiyetler Halinde  694
Altıncı Bölüm
CEZALAR SİSTEMİNİ TAMAMLAYAN KURUMLAR
§ 1 GENEL OLARAK  697
§ 2 KAMU DAVASININ AÇILMASININ ERTELENMESİ  698
I. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kavramı  698
II. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Şartları  699
A. Suça İlişkin Şart  699
B. Suçluya İlişkin Şart  699
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin Şart  699
III. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kararının Uygulanması  700
IV. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesinin Sonuçları  700
V. Erteleme Süresi ve Erteleme Kararının Düşmesi  700
A. Erteleme Süresi  700
B. Erteleme Kararının Düşmesi  700
§ 3 HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  700
I. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kavramı  700
II. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Şartları  702
A. Yargılama Sonunda Belirlenen Cezaya İlişkin  702
B. Suçluya İlişkin  702
C. Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesine İlişkin  703
III. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Uygulanması  703
IV. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasının Sonuçları  704
A. Denetim Süresine Tâbi Tutulma  704
B. Davanın Düşmesi Kararı  704
V. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararının Düşmesi  704
§ 4 ERTELEME (TECİL)  704
I. Erteleme Kavramı  704
II. Hukuki Esası ve Amacı  705
III. Ertelemenin Şartları  706
A. Hükümlülüğe İlişkin  707
1. Hükmedilen Cezanın Türüne İlişkin  707
2. İşlenen Suçun Niteliğine İlişkin  707
B. Suçluya İlişkin  708
1. Objektif Şart  708
2. Sübjektif Şart  709
C. Hâkim Tarafından Belirlenebilen  709
IV. Erteleme Kararının Uygulanması  710
V. Erteleme Kararının Sonuçları  711
A. Cezaî Sonuçlar  711
B. Hukukî Sonuçlar  712
VI. Erteleme ile İlgili Sorunlar  712
A. Birden Çok Hapis Cezasına Mahkumiyet Halinde Erteleme  712
B. Hapis Cezası ve Adli Para Cezasına Birlikte Hükmedilmesi  713
C. Ertelemenin Bölünmezliği  713
VII. Ertelemede Denetim Süresi, Erteleme Kararının Düşmesi ve Sonuçları  713
A. Ertelemede Denetim Süresi  713
B. Erteleme Kararının Düşmesi  714
C. Erteleme Kararının Düşmesinin Sonuçları  715
§ 5 KOŞULLU (ŞARTLA) SALIVERİLME  715
I. Genel Olarak  715
II. Hukuki Esası  716
III. Amacı  717
IV. Koşullu Salıverilmenin Şartları  717
A. Cezaya İlişkin (Cezanın Bir Kısmının İnfaz Edilmesi)  718
1. Adi Suçlar  718
a. Genel Olarak  718
2. Terör Suçları  722
3. Örgüt Suçları  723
4. Mükerrirler  723
5. Tutuklulukta Geçen Süre  724
6. Koşullu Salıverilmenin Uygulanamayacağı Durumlar  725
B. Hükümlüye İlişkin (İyi Hal)  726
C. Yükümlülüklere Uyulmasına İlişkin  727
V. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi ve Sonuçları  729
A. Koşullu Salıverilme Kararının Verilmesi  729
1. Kararı Verecek Merci  729
2. Kararın Verilmesi  730
B. Koşullu Salıverilmede Uygulanacak Rejim  730
1. Genel Olarak  730
2. Denetimli Serbestlik  731
C. Koşullu Salıverilmenin Sonuçları  732
VI. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması (Düşmesi)  733
A. Geri Alma Nedenleri  733
B. Kararı Verecek Merci  734
C. Sonuçları  735
§ 6 ÖNÖDEME  735
I. Önödeme Kavramı  735
II. Önödemenin Şartları  736
A. Suçun Niteliğine ve Cezanın Türüne İlişkin Şart  736
1. Suçun Niteliğine İlişkin Şart  736
2. Cezanın Türüne İlişkin Şart  738
a. Adlî Para Cezası  738
b. Hapis Cezası  738
c. Adlî Para Cezası ve/veya Hapis Cezası  738
d. Cezanın Miktarına Bağlı Olmayan Bazı Suçlar  738
B. Soruşturma Giderlerine İlişkin Şart  739
C. Usule İlişkin Şart  739
1. Savcı Tarafından  739
2. Mahkeme Tarafından  740
III. Önödemenin Sonuçları  740
Yedinci Bölüm
CEZA İLİŞKİSİNİN DÜŞMESİ
§ 1 GENEL OLARAK  741
§ 2 ÖLÜM  741
I. Genel Olarak  741
II. Sanığın Ölümü  742
III. Hükümlünün Ölümü  742
§ 3 AF  743
I. Genel Olarak  743
II. Affın Suç Politikası Yönü, Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  744
A. Affın Suç Politikası Yönü  744
B. Afta Sebep ve Amaç (Justa Causa–Haklı Amaç)  744
III. Affın Nedeni Bakımından Çeşitleri  745
A. Bir Dönemi Kapatan Af  746
B. Yatıştırma ya da Toplumsal Barış Affı  746
C. Hükmü Düzeltici Af  746
IV. Affın Çeşitleri  746
A. Genel Af  746
B. Özel Af  747
C. Cumhurbaşkanınca Af  748
V. Türkiye’de Af Uygulamaları  748
A. Af Kanunları  748
B. Dolayısıyla Af Kanunları  749
§ 4 ŞİKAYETTEN VAZGEÇME  751
I. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı ve Şikâyet Hakkından Feragat  751
A. Şikâyetten Vazgeçme Kavramı  751
B. Şikâyet Hakkından Feragat  752
II. Şikâyetten Vazgeçmenin Hukuki Niteliği, Konusu, Şekilleri, Zamanı ve Kabulü  752
A. Vazgeçmenin Hukuki Niteliği  752
B. Vazgeçmenin Konusu  753
C. Vazgeçmenin Şekilleri  753
D. Vazgeçmenin Zamanı  754
E. Vazgeçmenin Kabulü  754
III. Şikâyetten Vazgeçmenin Sonucu  755
§ 5 ZAMANAŞIMI  756
I. Kavram, Tarihçe, Hukuki Esası ve Hukuki Niteliği  756
A. Kavram  756
B. Tarihçe  756
C. Hukuki Esası  757
1. Manevi Ceza Görüşü  757
2. Uslanma Görüşü  758
3. Unutma Görüşü  758
4. Delillerin Kaybolması Görüşü  758
5. Psikolojik Değişme Görüşü  758
6. Sosyal Yarar Görüşü  758
7. Karma Görüş  758
D. Hukuki Niteliği  759
1. Zamanaşımını Muhakeme Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  759
2. Zamanaşımını Maddi Ceza Hukukuna Ait Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  759
3. Zamanaşımını Karma Bir Kurum Olarak Kabul Eden Görüş  759
4. Baskın Görüş  759
II. Dava Zamanaşımı  760
A. Dava Zamanaşımı Kavramı  760
B. Dava Zamanaşımına Ait Sürelerin Hesaplanması  760
1. Süreler  760
2. Sürelerin Hesaplanması  761
a. Genel Olarak  761
b. İki Tür Cezayı Gerektiren Suçlarda  762
c. Yeniden Yargılamayı Gerektiren Hallerde  762
C. Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  764
1. Genel Olarak  764
2. Başlangıç Günü  766
D. Dava Zamanaşımı Engelleri  766
1. Dava Zamanaşımının Durması  766
a. Kavram  766
b. Durma Nedenleri  767
ba. Dava Açılmasının İzin Alınmasına Bağlı Olması  767
bb. Dava Açılmasının Karar Alınmasına Bağlı Olması  767
bc. Bekletici Sorun Sayma  769
bd. Kaçaklık Kararı Verilmesi  769
be. Bankacılık Kanunu (m. 165)  770
bf. Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun (m. 20)  770
bg. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi (CMK m. 171)  770
bh. Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi (CMK m. 231)  770
bı. Uzlaştırma (CMK m. 253)  771
c. Durmanın Sonuçları  771
2. Dava Zamanaşımının Kesilmesi  771
a. Kavram  771
b. Kesilme Nedenleri  771
ba. Şüpheli veya Sanıklardan Birinin Savcı Huzurunda İfadesinin Alınması veya Sorguya Çekilmesi  772
bb. Şüpheli veya Sanıklardan Biri Hakkında Tutuklama Kararının Verilmesi  772
bc. Suçla İlgili Olarak İddianame Düzenlenmesi  773
bd. Sanıklardan Bir Kısmı Hakkında da Olsa, Mahkûmiyet Kararı Verilmesi  773
c. Dava Zamanaşımını Kesen Nedenlerle İlgili Bazı Tartışmalar  773
d. Dava Zamanaşımının Kesilmesinin Sonuçları  774
E. Dava Zamanaşımının Sonuçları  775
F. Dava Zamanaşımı ile Şikâyetin Karşılaştırılması  775
III. Ceza Zamanaşımı  776
A. Ceza Zamanaşımı Kavramı  776
B. Ceza Zamanaşımı Süresinin Belirlenmesi  777
1. Genel Olarak  777
2. TCK’da Süreler  777
C. Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  778
1. Hükmün Kesinleştiği Tarih  778
2. İnfazın Kesildiği Tarih  778
D. Ceza Zamanaşımı Engelleri  779
1. Ceza Zamanaşımının Durması  779
a. Kavram  779
b. Durma Nedenleri  779
ba. Milletvekilliği Sıfatının Kazanılması  779
bb. CGTİK m. 118’de Gösterilen Bazı Suçlar Bakımından Hükümlünün Asker Olması  780
bc. Hükümlünün Bir Başka Cezadan Dolayı Ceza İnfaz Kurumunda Bulunması  780
bd. Cezanın İnfazının Ertelenmesi veya Durdurulması  780
c. Durmanın Sonuçları  781
2. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  781
a. Kavram  781
b. Kesilme Nedenleri  781
ba. İlamın İnfazına İlişkin İşlemlerin Yapılması  781
bb. Hükümlünün Yakalanması  782
bc. İki Yıldan Fazla Hapis Cezasını Gerektiren Kasıtlı Bir Suç İşlenmesi  783
c. Kesilmenin Sonuçları  783
E. Ceza Zamanaşımının Sonuçları  783
§ 6 MEMNU HAKLARIN İADESİ VE ADLÎ SİCİLDEKİ BİLGİLERİN SİLİNMESİ  784
I. Memnu Hakların İadesi  784
II. Adlî Sicildeki Bilgilerin Silinmesi  786
A. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler  786
B. Adli Sicil ve Arşiv Bilgilerinin Kullanılması  787
C. Adli Sicil Bilgilerinin Silinmesi  788
D. Adlî Sicil Bilgilerinin Silinmesi Usulü  791
Kaynakça  793
Mevzuat Dizini  805
Kavramlar Dizini  819
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020