Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türk Medeni Hukuk Öğreti ve Uygulamasında
Yoksulluk Nafakası
Ocak 2018 / 1. Baskı / 136 Syf.
Fiyatı: 43.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Nafaka kavramı, geçinmek için gerekli olan şeylerin bütünü ve geçimlik olarak tanımlanır. Nafakanın temelini sosyal yardımlaşma ve dayanışma ilkesi oluşturur.

Yoksulluk nafakası Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde düzenlenmiştir. Yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olan eşin, diğer eşten, boşanmaya sebep olan olaylarda kusuru karşı tarafa göre daha ağır olmamak şartıyla geçimi için mali gücü oranında talep edebileceği ve hâkim tarafından süresiz olarak hükmedilen nafaka türüdür.

Yoksulluk nafakasına süresiz olarak hükmedilmesi Türk hukuk çevrelerinde ve son zamanlarda basında sıkça konuşulur ve tartışılır hale gelmiştir. Bu husus kanaatimizce, ivedilikle çözüme kavuşturulması gereken toplumsal bir mesele olarak değerlendirilmektedir. Eserde bu husustaki görüşlerimiz gerekçeleri ile açıklanmaya çalışılmış ve meseleye çözüm önerileri sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Nafaka Kavramı, Nafakanın Tanımı, Hukuki Niteliği, Özellikleri ve Nafaka Türleri
Yoksulluk Nafakası
Yoksulluk Nafakasının Sona Ermesi
Yoksulluk Nafakasında Usul Hükümleri
Barkod: 9789750246074
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 136
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
NAFAKA KAVRAMI, NAFAKANIN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ VE NAFAKA TÜRLERİ
I. NAFAKA KAVRAMI VE NAFAKANIN TANIMI  17
A. Nafaka Kavramı  17
B. Nafakanın Tanımı  18
II. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  19
III. NAFAKA ALACAĞININ ÖZELLİKLERİ  24
A. Nafaka Alacağı Üzerinde Rehin Tesis Edilememesi  24
B. Nafaka Alacağının Üçüncü Bir Kişiye Temlik Edilmesinin Kural Olarak Mümkün Olmaması  25
C. Nafakanın Kamu Düzeni İle İlgili Olması  26
D. Nafaka Alacağının Miras Yoluyla Geçmemesi  27
E. Nafaka Alacağının Haczedilememesi  28
F. Nafaka Alacağının Alacaklının Rızası Bulunmadan Takas Edilememesi  29
G. Henüz Doğmamış Nafaka Alacağından Feragat Edilememesi  30
H. Nafaka Alacağının Kural Olarak Nakden ve Peşin Olarak Ödenmesi  30
I. Taraflar Arasında Anlaşma Olmadıkça Nafaka Alacağının Yabancı Para ile Ödenmesine Karar Verilememesi  31
İ. Nafaka Alacağında Zamanaşımı Süresinin Özel Nitelikli Olması  31
IV. NAFAKAYA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER  32
A. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Yoksulluk Nafakası  32
B. Nafakaya İlişkin Kararlara Uyulmaması Halinde Yapılacak İşlem  33
İkinci Bölüm
YOKSULLUK NAFAKASI
I. GENEL OLARAK  35
II. YOKSULLUK KAVRAMI  36
III. YOKSULLUK NAFAKASININ TÜRK MEDENİ KANUNU’NDAKİ DÜZENLENİŞ ŞEKLİ  38
IV. YOKSULLUK NAFAKASININ AMACI  40
V. YOKSULLUK NAFAKASIN HUKUKİ NİTELİĞİ  42
VI. YOKSULLUK NAFAKASININ ŞARTLARI  42
A. Boşanmanın Gerçekleşmesi  43
B. Taraflardan Birinin Talepte Bulunması  44
C. Talepte Bulunanın Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Olması Ya da Yoksulluğa Düşme Tehlikesi İle Karşılaşmış Olması  48
D. Talepte Bulunan Tarafın Kusursuz Olması ya da Kusurunun Daha Az Olması  54
E. Takdir Edilecek Nafakanın Bunu Ödeyecek Olan Eşin Mali Gücü İle Orantılı Olması  60
VII. YOKSULLUK NAFAKASININ ÖZELLİKLERİ  61
A. Eşlerden Her Birinin Diğerinden Yoksulluk Nafakası Talep Edebilmesi  61
B. Yoksulluk Nafakasına Süresiz Olarak Hükmedilmesi  63
C. Yoksulluk Nafakasının Diğer Nafaka Türleri İle Karşılaştırılması  68
1. Bakım Nafakası  68
a. Tedbir Nafakası  69
b. İştirak Nafakası  70
2. Yardım Nafakası  71
VIII. YOKSULLUK NAFAKASININ MİKTARININ BELİRLENMESİ  73
A. Genel Olarak  73
B. Yoksulluk Nafakası Miktarının Hâkim Tarafından Belirlenmesi  74
C. Yoksulluk Nafakası Miktarının Sözleşme İle Kararlaştırılması  78
IX. YOKSULLUK NAFAKASININ BELLİ BİR SÜRE İÇİN ÖDENECEĞİNİN KARARLAŞTIRILMASI  81
X. YOKSULLUK NAFAKASININ TOPTAN VEYA İRAT OLARAK ÖDENMESİ  82
A. Genel Olarak  82
B. Yoksulluk Nafakasının Toptan Olarak Ödenmesi  83
C. Yoksulluk Nafakasının İrat Olarak Ödenmesi  84
1. Genel Olarak  84
2. İrat Olarak Ödenen Yoksulluk Nafakasının Gelecek Yıllara Göre Belirlenmesi  85
XI. YOKSULLUK NAFAKASININ MİKTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ  86
A. Genel Olarak  86
B. Yoksulluk Nafakası Miktarının Artırılması  89
C. Yoksulluk Nafakası Miktarının İndirilmesi  93
Üçüncü Bölüm
YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK  97
II. YOKSULLUK NAFAKASININ KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ  99
A. Nafaka Alacaklısının veya Nafaka Borçlusunun Ölmesi  99
1. Nafaka Alacaklısının Ölmesi  100
2. Nafaka Borçlusunun Ölmesi  100
B. Yoksulluk Nafakası Alan Boşanmış Eşin Evlenmesi  101
III. YOKSULLUK NAFAKASININ MAHKEME KARARI İLE SONA ERMESİ  102
A. Yoksulluk Nafakası Alan Boşanmış Eşin Haysiyetsiz Hayat Sürmesi  102
B. Yoksulluk Nafakası Alan Boşanmış Eşin Bir Evlenme Akdi Olmadan Fiilen Karı Koca Gibi Yaşaması  103
C. Yoksulluk Nafakasının Nafaka Alacaklısının Yoksulluğunun Ortadan Kalkması Halinde Kaldırılması  104
Dördüncü Bölüm
YOKSULLUK NAFAKASINDA USUL HÜKÜMLERİ
I. YOKSULLUK NAFAKASINA İLİŞKİN DAVANIN BOŞANMA DAVASI İLE BİRLİKTE VEYA BOŞANMADAN SONRA BAĞIMSIZ OLARAK AÇILMASI  109
A. Boşanma Davası Sırasında Açılan Yoksulluk Nafakası Davası  109
B. Boşanma Davasından Sonra Açılan Bağımsız Yoksulluk Nafakası Davası  111
II. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA TARAFLAR  113
III. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA İSPAT YÜKÜ  114
IV. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASININ AÇILMA SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI  116
V. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME  119
VI. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME  119
VII. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA HARÇ  121
VIII. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ  122
IX. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA FAİZ  124
Sonuç  125
Kaynakça  131
Kavramlar Dizini  135
 


Ferhat Çelik
Ocak 2019
58.00 TL
Sepete Ekle
Zeynep Dönmez ...
Aralık 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
A. Dilşad Keskin ...
Kasım 2018
21.90 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
NAFAKA KAVRAMI, NAFAKANIN TANIMI, HUKUKİ NİTELİĞİ, ÖZELLİKLERİ VE NAFAKA TÜRLERİ
I. NAFAKA KAVRAMI VE NAFAKANIN TANIMI  17
A. Nafaka Kavramı  17
B. Nafakanın Tanımı  18
II. NAFAKANIN HUKUKİ NİTELİĞİ  19
III. NAFAKA ALACAĞININ ÖZELLİKLERİ  24
A. Nafaka Alacağı Üzerinde Rehin Tesis Edilememesi  24
B. Nafaka Alacağının Üçüncü Bir Kişiye Temlik Edilmesinin Kural Olarak Mümkün Olmaması  25
C. Nafakanın Kamu Düzeni İle İlgili Olması  26
D. Nafaka Alacağının Miras Yoluyla Geçmemesi  27
E. Nafaka Alacağının Haczedilememesi  28
F. Nafaka Alacağının Alacaklının Rızası Bulunmadan Takas Edilememesi  29
G. Henüz Doğmamış Nafaka Alacağından Feragat Edilememesi  30
H. Nafaka Alacağının Kural Olarak Nakden ve Peşin Olarak Ödenmesi  30
I. Taraflar Arasında Anlaşma Olmadıkça Nafaka Alacağının Yabancı Para ile Ödenmesine Karar Verilememesi  31
İ. Nafaka Alacağında Zamanaşımı Süresinin Özel Nitelikli Olması  31
IV. NAFAKAYA İLİŞKİN ÖZEL DÜZENLEMELER  32
A. Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesinde Yoksulluk Nafakası  32
B. Nafakaya İlişkin Kararlara Uyulmaması Halinde Yapılacak İşlem  33
İkinci Bölüm
YOKSULLUK NAFAKASI
I. GENEL OLARAK  35
II. YOKSULLUK KAVRAMI  36
III. YOKSULLUK NAFAKASININ TÜRK MEDENİ KANUNU’NDAKİ DÜZENLENİŞ ŞEKLİ  38
IV. YOKSULLUK NAFAKASININ AMACI  40
V. YOKSULLUK NAFAKASIN HUKUKİ NİTELİĞİ  42
VI. YOKSULLUK NAFAKASININ ŞARTLARI  42
A. Boşanmanın Gerçekleşmesi  43
B. Taraflardan Birinin Talepte Bulunması  44
C. Talepte Bulunanın Boşanma Yüzünden Yoksulluğa Düşecek Olması Ya da Yoksulluğa Düşme Tehlikesi İle Karşılaşmış Olması  48
D. Talepte Bulunan Tarafın Kusursuz Olması ya da Kusurunun Daha Az Olması  54
E. Takdir Edilecek Nafakanın Bunu Ödeyecek Olan Eşin Mali Gücü İle Orantılı Olması  60
VII. YOKSULLUK NAFAKASININ ÖZELLİKLERİ  61
A. Eşlerden Her Birinin Diğerinden Yoksulluk Nafakası Talep Edebilmesi  61
B. Yoksulluk Nafakasına Süresiz Olarak Hükmedilmesi  63
C. Yoksulluk Nafakasının Diğer Nafaka Türleri İle Karşılaştırılması  68
1. Bakım Nafakası  68
a. Tedbir Nafakası  69
b. İştirak Nafakası  70
2. Yardım Nafakası  71
VIII. YOKSULLUK NAFAKASININ MİKTARININ BELİRLENMESİ  73
A. Genel Olarak  73
B. Yoksulluk Nafakası Miktarının Hâkim Tarafından Belirlenmesi  74
C. Yoksulluk Nafakası Miktarının Sözleşme İle Kararlaştırılması  78
IX. YOKSULLUK NAFAKASININ BELLİ BİR SÜRE İÇİN ÖDENECEĞİNİN KARARLAŞTIRILMASI  81
X. YOKSULLUK NAFAKASININ TOPTAN VEYA İRAT OLARAK ÖDENMESİ  82
A. Genel Olarak  82
B. Yoksulluk Nafakasının Toptan Olarak Ödenmesi  83
C. Yoksulluk Nafakasının İrat Olarak Ödenmesi  84
1. Genel Olarak  84
2. İrat Olarak Ödenen Yoksulluk Nafakasının Gelecek Yıllara Göre Belirlenmesi  85
XI. YOKSULLUK NAFAKASININ MİKTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ  86
A. Genel Olarak  86
B. Yoksulluk Nafakası Miktarının Artırılması  89
C. Yoksulluk Nafakası Miktarının İndirilmesi  93
Üçüncü Bölüm
YOKSULLUK NAFAKASININ SONA ERMESİ
I. GENEL OLARAK  97
II. YOKSULLUK NAFAKASININ KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ  99
A. Nafaka Alacaklısının veya Nafaka Borçlusunun Ölmesi  99
1. Nafaka Alacaklısının Ölmesi  100
2. Nafaka Borçlusunun Ölmesi  100
B. Yoksulluk Nafakası Alan Boşanmış Eşin Evlenmesi  101
III. YOKSULLUK NAFAKASININ MAHKEME KARARI İLE SONA ERMESİ  102
A. Yoksulluk Nafakası Alan Boşanmış Eşin Haysiyetsiz Hayat Sürmesi  102
B. Yoksulluk Nafakası Alan Boşanmış Eşin Bir Evlenme Akdi Olmadan Fiilen Karı Koca Gibi Yaşaması  103
C. Yoksulluk Nafakasının Nafaka Alacaklısının Yoksulluğunun Ortadan Kalkması Halinde Kaldırılması  104
Dördüncü Bölüm
YOKSULLUK NAFAKASINDA USUL HÜKÜMLERİ
I. YOKSULLUK NAFAKASINA İLİŞKİN DAVANIN BOŞANMA DAVASI İLE BİRLİKTE VEYA BOŞANMADAN SONRA BAĞIMSIZ OLARAK AÇILMASI  109
A. Boşanma Davası Sırasında Açılan Yoksulluk Nafakası Davası  109
B. Boşanma Davasından Sonra Açılan Bağımsız Yoksulluk Nafakası Davası  111
II. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA TARAFLAR  113
III. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA İSPAT YÜKÜ  114
IV. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASININ AÇILMA SÜRESİ VE ZAMANAŞIMI  116
V. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME  119
VI. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME  119
VII. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA HARÇ  121
VIII. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA VEKALET ÜCRETİ  122
IX. YOKSULLUK NAFAKASI DAVASINDA FAİZ  124
Sonuç  125
Kaynakça  131
Kavramlar Dizini  135
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018