Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kaçak Elektrik
(Hukuki ve Cezai Sorumluluk)
Eylül 2019 / 1. Baskı / 647 Syf.
Fiyatı: 135.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Ülkemiz elektrik piyasası, Avrupa Birliği yönergeleri doğrultusunda 2001 yılından bu yana ciddi bir değişimin tesiri altında kalmaya başlamıştır. Önceden olduğu gibi bu dönemde de piyasa içerisindeki özel hukuk rejimine tabi olan bir kısım ilişkiler, aynı zamanda kamu hizmeti niteliklerini taşıyor olmaları sebebiyle karma bir hukuki rejimin etkisi altındadırlar. Diğer yandan söz konusu alanın, hizmetlerde sürekliliği ve düzenliliği sağlayabilmek adına çoğunlukla ikincil mevzuat ile düzenlenmesi, özel hukuk sistematiğinden kopması sonucunu beraberinde getirmiş ve tüketenlerle enerji ürününü veya şebeke hizmetini arz edenler arasındaki uyuşmazlıklara uygulanacak hukuk kurallarında bu bütünlüğün sağlanması, içtihatlarla temin edilmeye çalışılmıştır.

Bu çalışmamızda kaçak elektrik enerjisi tüketimi uyuşmazlıkları ve usulsüz elektrik enerjisi tüketimi, özel bir hukuki menfaatin sağlanmasına hizmet eden ve özgün bir hukuk alanı yaratan ikincil mevzuat hükümleri de göz ardı edilmeden irdelenmeye çalışılmıştır. Bütün unsurlarıyla eylem biçimleri, tespiti ve sonuçları, değişen piyasa şartlarında ortaya çıkan sözleşmeler ilişkisinin uyuşmazlıklara uygulanacak hukukun karakterine etkisi incelenmeye; hukuki ve cezai sorumluluğa uygulanacak maddi ve usul hukuku kuralları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Son olarak ta yeni dönemde konuya dair getirilen başlıca ikincil mevzuat metinleri, çalışmanın sonuna eklenmiştir. Böylelikle bir sorumluluk alanı doğuran kaçak elektrik enerjisi tüketimi uyuşmazlıkları bakımından, bütün yönlerinin bir arada ele alındığı, uygulamaya yönelik bir kaynak ihtiyacının giderilmesi arzu edilmiştir.

Konu Başlıkları
Sorumluluk Tutarının Hesaplanması
Ödeme ve Faturaya İtiraz
Haksız Fiil Sorumluluğu ve Akdi Sorumluluk
İspat ve Deliller
Arabuluculuk
Barkod: 9789750256981
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 647
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
GİRİŞ
I. TANIM  19
II. ÖZGÜN SORUMLULUK ALANININ ÖNEMİNE VE İHTİYACINA DAİR  23
BİRİNCİ BÖLÜM
PİYASADAKİ DEĞİŞİM İLE FAALİYETLER VE LİSANS USULÜ
1.1. ELEKTRİK PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİMİ  35
1.2. DEĞİŞİM VE EVRİM  39
1.3. ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ VE LİSANS USULÜ  49
1.3.1. Piyasa Faaliyetleri  49
1.3.1.1. Üretim (Generation) Faaliyeti  49
1.3.1.2. İletim (Tranmission) Faaliyeti  50
1.3.1.3. Dağıtım (Distribution) Faaliyeti  52
1.3.1.4. Toptan Satış (Wholesale) Faaliyeti  57
1.3.1.5. Perakende Satış (Retail Sale) Faaliyeti  58
1.3.1.6. İthalat İhracat (Export Import) Faaliyeti  62
1.3.1.7. Piyasa İşletim Faaliyeti  62
1.3.1.8. Organize Sanayi Bölgeleri  63
1.3.2. Lisans Usulü  63
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUK KAYNAKLARI İLE TANIMLAR VE EPDK
2.1. HUKUK KAYNAKLARI  67
2.2. TANIMLAR  72
2.2.1. Tüketici ve Abone Kavramı  72
2.2.2. Serbest Tüketici ve Serbest Olmayan Tüketici Kavramları  78
2.2.3. Tanımlar ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  82
2.2.4. Ayrıştırma ve Bölünme  87
2.2.4.1. Ayrıştırma (Unbundling)  87
2.2.4.2. Bölünme  92
2.2.4.3. Ayrıştırma ve Bölünmenin Sonuçları  97
2.2.5. Regülasyon  100
2.3. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU  103
2.3.1. EPDK ve Piyasadaki Uyuşmazlıklar  104
2.3.2. EPDK ve Bağımsızlık Kavramı  113
2.3.3. EPDK ve Rekabet  114
2.3.4. EPDK Kararları ve Yargısal Denetimi  119
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ VE
KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ
3.1. GENEL OLARAK  123
3.2. USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ  126
3.2.1. Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi Eylem Biçimleri  127
3.2.1.1. Halen Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi Olarak Kabul Edilen Eylem Biçimleri  130
3.2.1.1.1. Üçüncü Şahıslara Elektrik Enerjisi Verme (Madde 48/f.1, bent c)  130
3.2.1.1.2. Başkasının Adıyla Tüketim (Madde 48/f.1, bent b)  132
3.2.1.1.3. Farklı Tüketici Grubu Üzerinden Tüketim (Madde 48/f.1, bent a)  133
3.2.1.1.4. Güç Trafosu Değişikliğinin Bildirilmemesi (Madde 48/f.1, bent ç)  134
3.2.1.1.5. Güç Artırımı Yapılmadan Tüketim (Madde 48/f.1, bent d)  134
3.2.1.2. Yeni Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Düzenlenmemesi Sebebiyle Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi Niteliğini Kaybeden Eylem Biçimleri  135
3.2.1.2.1. Mühürsüz Sayaç ve Ölçü Devresi  135
3.2.1.2.2. Bağlantı Yapılmadan Açma  136
3.2.1.2.3. Kesme Üzerine Yükümlülüklerini Yerine Getirdikten Sonra Açma  137
3.2.1.2.4. Son Kaynak Tedariki Tüketicisinin Sözleşme Başvurusu Yapmadan Tüketmesi  141
3.3. KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ  145
3.3.1. Sözleşmesiz Tüketim  149
3.3.1.1. Sözleşme veya Sözleşme Başvurusu Olmaması  151
3.3.1.2. Dağıtım Sistemine Müdahale Ederek Tüketime Başlama ve Devam Etme  153
3.3.1.3. Eylem Biçiminin Ayırıcı Özellikleri  156
3.3.1.4. İhtiyati Tedbir Konusu ve Hukuk Yargılamalarındaki Diğer Durumlar  163
3.3.1.5. Tespit Sonrası İşlemler  173
3.3.2. Ayrı Bir Hat Çekilerek Sayaçtan Geçirilmeden Tüketim  175
3.3.3. Sayaçlara veya Ölçü Sistemine Müdahale Eylemi ile Yasal Şekilde Tesis Edilmemiş Sayaçtan Geçirilerek Tüketim  178
3.3.3.1. Müdahale Suretiyle Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi  180
3.3.3.2. Yasal Şekilde Tesis Edilmemiş Sayaçtan Geçirilerek Tüketim  183
3.3.4. Kesme Üzerine Yükümlülüklerini Yerine Getirmeden Açma  185
3.4. TESPİT VE KAÇAK TUTANAKLARI  192
3.4.1. Tespit  193
3.4.2. Kaçak Elektrik Tespit Tutanakları  196
3.4.3. Tespit ve Kişisel Verilerin Korunması Sorunu  200
3.4.3.1. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku  204
3.4.3.2. Veri Sahibinin Talepleri Karşısında Veri Sorumlularının Yükümlülükleri  206
3.4.3.3. Veri Sorumlusu Şirketlerin Diğer Yükümlülükleri  209
3.5. SORUMLULUK TUTARININ HESAPLANMASI, TAHAKKUKU VE FATURALANDIRILMASI  211
3.5.1. Hesaplama  215
3.5.2. Hesaplamaya ve Faturalamaya Esas Alınacak Süre  216
3.5.3. Tüketiminin Faturalandırılması ve Ceza Bedeli  219
3.5.4. İhtilaflı– İhtilafsız Dönem Kavramları  220
3.6. ÖDEME VE FATURAYA İTİRAZ  222
3.7. TESPİT VE TAHAKKUKUN SONUÇLARI  228
3.7.1. Para Borcunun Doğması  228
3.7.2. Enerji Kesme  234
3.7.3. Sözleşme Başvurusu ve Bağlantı Talebi Sürecine Etkisi  243
3.7.4. Tek Taraflı Haklı Fesih  254
3.7.5. Suç Duyurusu  256
3.8. ORTAK ÖZELLİKLER VE FARKLILIKLAR  256
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKİ REJİM
4.1. HUKUK REJİMİNE DAİR  259
4.2. HUKUKİ NİTELİKLERİYLE PERAKENDE ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİ  267
4.2.1. Perakende Satış Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği  271
4.2.2. İkili Anlaşmalar (Bilateral Contracts)’ın Hukuki Niteliği  273
4.2.3. Perakende Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve Sözleşme Serbestisi (İrade Özgürlüğü) Kavramı  279
4.2.4. Fiili Sözleşme İlişkileri Teorisi  286
4.2.5. Sözleşme Başvuruları  291
4.2.6. Sözleşmenin Sona Ermesi  297
4.3. BAĞLANTI ANLAŞMALARI  300
4.3.1. Tanımı ve Konusu  301
4.3.2. Hukuki Niteliği  302
4.3.3. Özellikleri  305
4.3.4. Tarafları  306
4.3.5. Tarafların Borçları  307
4.3.6. Bağlantı Anlaşmaları ile Perakende Elektrik Tedarik Sözleşmelerinin Kaçak Tüketim Uyuşmazlıklarına Etkisi  310
4.4. HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR  319
4.4.1. Ticari İş  329
4.4.1.1. Kefalet Yönünden  336
4.4.1.2. Ticari Dava ve Görev Konuları Yönünden  337
4.4.1.3. Yetki Sözleşmeleri Bakımından  338
4.4.1.4. İhtar ve İhbarların Şekli Bakımından  338
4.4.2. Tüketici Uyuşmazlığı  339
4.4.2.1. Kefalet ve Kambiyo Evrakı Yönünden  348
4.4.2.2. Görev ve Yetki Yönünden  349
4.4.2.3. Harçlar Yönünden  353
4.4.3. Adi İş  353
4.5. HAKSİZ FİİL SORUMLULUĞU VE AKDİ SORUMLULUK  355
4.5.1. Birden Çok Sorumlu Bulunması  360
4.5.1.1. Birden Fazla Failin Aynı Eylemden Dolayı Aynı Sebebe Dayalı Sorumluluğu  362
4.5.1.2. Birden Fazla Failin Aynı Eylemden Dolayı Farklı Sebeplerle Sorumluluğu  362
4.5.1.3. Birden Fazla Failin Farklı Eylemlerinden Dolayı Farklı Sebeplerle Sorumluluğu  363
4.5.1.4. Yasal Sebeplerden Dolayı Müşterek Sorumluluk  378
4.5.1.4.1. Eşlerin Evlilik Birliği Borçlarından Müteselsil Sorumluluğu  378
4.5.1.4.2. Tüzel Kişiliklerle İlgili Müşterek Sorumluluk Halleri  382
4.5.1.4.2.1. Anonim ve Limited Şirketler  384
4.5.1.4.2.2. Kolektif Şirketler  389
4.5.1.4.2.2.1. Eylemi Yapan Ortak veya Ortaklar İse  395
4.5.1.4.2.2.2. Eylemi Yapan Ticari Temsilci (Veya Ticari Vekil) İse  398
4.5.1.4.2.2.3. Eylemi Yapan Çalışan İse  399
4.5.1.4.2.2.4. Sorumluluğa İlişkin Sair Konular  399
4.5.1.4.2.3. Komandit Şirketler  401
4.5.1.4.2.4. Kooperatifler  402
4.5.1.4.2.5. Dernekler ve Vakıflar  403
4.5.1.4.3. Adi Şirketler  404
4.5.1.4.4. Ortak Alan veya Tesislerdeki Tüketimler  407
4.5.1.4.5. İşletmenin veya Ticari İşletmenin Devri  414
4.5.1.4.6. Kusursuz Sorumluluk  416
4.5.1.4.6.1. Adam Çalıştıranın ve İfa Yardımcısının Kusursuz Sorumluluğu  417
4.5.1.4.6.2. Ev Başkanı’nın Kusursuz Sorumluluğu  421
4.5.2. Gecikme Zammı  423
4.5.2.1. Uygulamada Temerrüt Faizi Türü  429
4.5.2.2. Temerrüt  437
4.5.2.2.1. Akdi Sorumluluklarda Temerrüt  439
4.5.2.2.2. Haksız Fiil Sorumluluklarında Temerrüt  449
4.5.3. Katma Değer Vergisi  451
4.5.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  454
4.5.4.1. Görevli Mahkeme  454
4.5.4.2. Yetkili Mahkeme  458
4.5.4.2.1. Genel Yetki Kuralları  458
4.5.4.2.2. Sözleşme İlişkisinin Mevcudiyeti Hallerinde  460
4.5.4.2.3. Sözleşme İlişkisinin Mevcut Olmaması Hallerinde  460
4.5.4.2.4. Sözleşmelerdeki Yetki Kuralı  461
4.5.4.2.5. 6502 Sayılı Kanun ile Getirilen Yetki Kuralları  463
4.5.5. Zamanaşımı  464
4.6. ARABULUCULUK  475
4.6.1. Özel Hukuk Uyuşmazlığı Kriteri ve Kamu Hizmeti Kavramı  477
4.6.2. Üzerinde Tasarruf Edilebilirlik ve Kamu Düzeni Kavramı  490
BEŞİNCİ BÖLÜM
CEZA SORUMLULUĞU
5.1. KARŞILIKSIZ YARARLANMA  505
5.1.1. Suçun Unsurları  505
5.1.2. Fail  515
5.1.3. Mağdur  516
5.1.4. Etkin Pişmanlık  518
5.1.5. Diğer Hüküm ve Özellikler  523
5.1.5.1. Şikâyete Tabi Olup Olmadığı  523
5.1.5.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  523
5.1.5.3. Dava Zamanaşımı  524
5.1.5.4. İçtima ve Zincirleme Suç Hükümleri  524
5.1.5.5. Temadi  528
5.1.5.6. Zaruret Hali  529
5.1.5.7. Teşebbüs  533
5.1.5.8. İştirak  534
5.1.5.9. Uzlaşma  537
5.1.5.10. Ceza  537
ALTINCI BÖLÜM
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA ETKİSİ
6.1. GENEL OLARAK  539
6.2. FAİL YÖNÜNDEN  541
6.3. EYLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞI YÖNÜNDEN  544
6.4. KUSUR, ZARAR VE SORUMLULUK TUTARI YÖNÜNDEN  545
6.5. İLLİYET BAĞI YÖNÜNDEN  548
6.6. DİĞER MADDİ VAKIALAR YÖNÜNDEN  548
YEDİNCİ BÖLÜM
İSPAT VE DELİLLER
7.1. GİRİŞ  551
7.2. ÖZEL HUKUK UYUŞMAZLIKLARI YÖNÜNDEN  551
7.3. CEZA HUKUKU UYUŞMAZLIKLARI YÖNÜNDEN  557
7.4. İSPAT ARAÇLARI  559
7.4.1. Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişinin Kayıtları  559
7.4.1.1. Tespit Tutanağı  561
7.4.1.2. Bağlantı Anlaşması ve Kurulu Güç ile İlgili Kayıtlar  565
7.4.1.3. Tüketim Endeks Bilgileri (kWh Bazında)  567
7.4.1.4. Saha Hareketlerine İlişkin Dijital Kayıtlarla Her Türlü Tutanak ve Belge  568
7.4.1.5. Sayaç veya Ölçü Cihazlarına İlişkin Kayıtlar  569
7.4.1.6. Ödeme Bilgileri  570
7.4.1.7. Usulsüz Tüketime Dair İhbar ve İhtarlar  571
7.4.1.8. Laboratuvar (Tamir ve Ayar İstasyonları) Kayıtları  573
7.4.2. Perakende Elektrik Satış Lisansı Sahibi Tüzel Kişinin Kayıtları  574
7.4.2.1. Sözleşme ve Sözleşme Başvuru Kaydı ile Diğer Kayıtlar  575
7.4.2.2. Tüketim Endeks Bilgileri (TL Bazında)  578
7.4.3. Diğer Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Ait Kayıtlar  578
7.4.4. Özel Adli Sicil Kayıtları ile Diğer Adli Kayıtlar  581
7.4.5. Ticari Defter ve Kayıtlar  581
7.4.6. Kira Sözleşmesi  581
7.4.7. Bilirkişi ve Keşif  582
7.4.8. Tanık  586
7.4.9. Kolluk Marifetiyle Tespit (Zabıta Araştırması)  587
7.4.10. Delil Tespiti  587
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İLGİLİ İKİNCİL MEVZUATIN KONUYA DAİR
HÜKÜMLERİ VE STANDART SÖZLEŞMELER
8.1. ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (YENİ)  589
8.2. ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (ESKİ)  597
8.3. ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  603
8.4. KURUL KARARI (622 SAYILI)  605
8.5. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ (STANDART)  610
8.6. DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (STANDART)  621
Kaynakça  631
Kavram Dizini  643
 


Canan Ruhi ...
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle
Ramazan Çağlayan ...
Ocak 2021
99.00 TL
Sepete Ekle
Yasin Ataç
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
GİRİŞ
I. TANIM  19
II. ÖZGÜN SORUMLULUK ALANININ ÖNEMİNE VE İHTİYACINA DAİR  23
BİRİNCİ BÖLÜM
PİYASADAKİ DEĞİŞİM İLE FAALİYETLER VE LİSANS USULÜ
1.1. ELEKTRİK PİYASASININ TARİHSEL GELİŞİMİ  35
1.2. DEĞİŞİM VE EVRİM  39
1.3. ELEKTRİK PİYASASI FAALİYETLERİ VE LİSANS USULÜ  49
1.3.1. Piyasa Faaliyetleri  49
1.3.1.1. Üretim (Generation) Faaliyeti  49
1.3.1.2. İletim (Tranmission) Faaliyeti  50
1.3.1.3. Dağıtım (Distribution) Faaliyeti  52
1.3.1.4. Toptan Satış (Wholesale) Faaliyeti  57
1.3.1.5. Perakende Satış (Retail Sale) Faaliyeti  58
1.3.1.6. İthalat İhracat (Export Import) Faaliyeti  62
1.3.1.7. Piyasa İşletim Faaliyeti  62
1.3.1.8. Organize Sanayi Bölgeleri  63
1.3.2. Lisans Usulü  63
İKİNCİ BÖLÜM
HUKUK KAYNAKLARI İLE TANIMLAR VE EPDK
2.1. HUKUK KAYNAKLARI  67
2.2. TANIMLAR  72
2.2.1. Tüketici ve Abone Kavramı  72
2.2.2. Serbest Tüketici ve Serbest Olmayan Tüketici Kavramları  78
2.2.3. Tanımlar ve 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun  82
2.2.4. Ayrıştırma ve Bölünme  87
2.2.4.1. Ayrıştırma (Unbundling)  87
2.2.4.2. Bölünme  92
2.2.4.3. Ayrıştırma ve Bölünmenin Sonuçları  97
2.2.5. Regülasyon  100
2.3. ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU  103
2.3.1. EPDK ve Piyasadaki Uyuşmazlıklar  104
2.3.2. EPDK ve Bağımsızlık Kavramı  113
2.3.3. EPDK ve Rekabet  114
2.3.4. EPDK Kararları ve Yargısal Denetimi  119
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ VE
KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ
3.1. GENEL OLARAK  123
3.2. USULSÜZ ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ  126
3.2.1. Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi Eylem Biçimleri  127
3.2.1.1. Halen Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi Olarak Kabul Edilen Eylem Biçimleri  130
3.2.1.1.1. Üçüncü Şahıslara Elektrik Enerjisi Verme (Madde 48/f.1, bent c)  130
3.2.1.1.2. Başkasının Adıyla Tüketim (Madde 48/f.1, bent b)  132
3.2.1.1.3. Farklı Tüketici Grubu Üzerinden Tüketim (Madde 48/f.1, bent a)  133
3.2.1.1.4. Güç Trafosu Değişikliğinin Bildirilmemesi (Madde 48/f.1, bent ç)  134
3.2.1.1.5. Güç Artırımı Yapılmadan Tüketim (Madde 48/f.1, bent d)  134
3.2.1.2. Yeni Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde Düzenlenmemesi Sebebiyle Usulsüz Elektrik Enerjisi Tüketimi Niteliğini Kaybeden Eylem Biçimleri  135
3.2.1.2.1. Mühürsüz Sayaç ve Ölçü Devresi  135
3.2.1.2.2. Bağlantı Yapılmadan Açma  136
3.2.1.2.3. Kesme Üzerine Yükümlülüklerini Yerine Getirdikten Sonra Açma  137
3.2.1.2.4. Son Kaynak Tedariki Tüketicisinin Sözleşme Başvurusu Yapmadan Tüketmesi  141
3.3. KAÇAK ELEKTRİK ENERJİSİ TÜKETİMİ  145
3.3.1. Sözleşmesiz Tüketim  149
3.3.1.1. Sözleşme veya Sözleşme Başvurusu Olmaması  151
3.3.1.2. Dağıtım Sistemine Müdahale Ederek Tüketime Başlama ve Devam Etme  153
3.3.1.3. Eylem Biçiminin Ayırıcı Özellikleri  156
3.3.1.4. İhtiyati Tedbir Konusu ve Hukuk Yargılamalarındaki Diğer Durumlar  163
3.3.1.5. Tespit Sonrası İşlemler  173
3.3.2. Ayrı Bir Hat Çekilerek Sayaçtan Geçirilmeden Tüketim  175
3.3.3. Sayaçlara veya Ölçü Sistemine Müdahale Eylemi ile Yasal Şekilde Tesis Edilmemiş Sayaçtan Geçirilerek Tüketim  178
3.3.3.1. Müdahale Suretiyle Kaçak Elektrik Enerjisi Tüketimi  180
3.3.3.2. Yasal Şekilde Tesis Edilmemiş Sayaçtan Geçirilerek Tüketim  183
3.3.4. Kesme Üzerine Yükümlülüklerini Yerine Getirmeden Açma  185
3.4. TESPİT VE KAÇAK TUTANAKLARI  192
3.4.1. Tespit  193
3.4.2. Kaçak Elektrik Tespit Tutanakları  196
3.4.3. Tespit ve Kişisel Verilerin Korunması Sorunu  200
3.4.3.1. Kişisel Verilerin Korunması Hukuku  204
3.4.3.2. Veri Sahibinin Talepleri Karşısında Veri Sorumlularının Yükümlülükleri  206
3.4.3.3. Veri Sorumlusu Şirketlerin Diğer Yükümlülükleri  209
3.5. SORUMLULUK TUTARININ HESAPLANMASI, TAHAKKUKU VE FATURALANDIRILMASI  211
3.5.1. Hesaplama  215
3.5.2. Hesaplamaya ve Faturalamaya Esas Alınacak Süre  216
3.5.3. Tüketiminin Faturalandırılması ve Ceza Bedeli  219
3.5.4. İhtilaflı– İhtilafsız Dönem Kavramları  220
3.6. ÖDEME VE FATURAYA İTİRAZ  222
3.7. TESPİT VE TAHAKKUKUN SONUÇLARI  228
3.7.1. Para Borcunun Doğması  228
3.7.2. Enerji Kesme  234
3.7.3. Sözleşme Başvurusu ve Bağlantı Talebi Sürecine Etkisi  243
3.7.4. Tek Taraflı Haklı Fesih  254
3.7.5. Suç Duyurusu  256
3.8. ORTAK ÖZELLİKLER VE FARKLILIKLAR  256
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKİ REJİM
4.1. HUKUK REJİMİNE DAİR  259
4.2. HUKUKİ NİTELİKLERİYLE PERAKENDE ELEKTRİK TEDARİK SÖZLEŞMELERİ  267
4.2.1. Perakende Satış Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği  271
4.2.2. İkili Anlaşmalar (Bilateral Contracts)’ın Hukuki Niteliği  273
4.2.3. Perakende Elektrik Tedarik Sözleşmeleri ve Sözleşme Serbestisi (İrade Özgürlüğü) Kavramı  279
4.2.4. Fiili Sözleşme İlişkileri Teorisi  286
4.2.5. Sözleşme Başvuruları  291
4.2.6. Sözleşmenin Sona Ermesi  297
4.3. BAĞLANTI ANLAŞMALARI  300
4.3.1. Tanımı ve Konusu  301
4.3.2. Hukuki Niteliği  302
4.3.3. Özellikleri  305
4.3.4. Tarafları  306
4.3.5. Tarafların Borçları  307
4.3.6. Bağlantı Anlaşmaları ile Perakende Elektrik Tedarik Sözleşmelerinin Kaçak Tüketim Uyuşmazlıklarına Etkisi  310
4.4. HUKUKİ UYUŞMAZLIKLAR  319
4.4.1. Ticari İş  329
4.4.1.1. Kefalet Yönünden  336
4.4.1.2. Ticari Dava ve Görev Konuları Yönünden  337
4.4.1.3. Yetki Sözleşmeleri Bakımından  338
4.4.1.4. İhtar ve İhbarların Şekli Bakımından  338
4.4.2. Tüketici Uyuşmazlığı  339
4.4.2.1. Kefalet ve Kambiyo Evrakı Yönünden  348
4.4.2.2. Görev ve Yetki Yönünden  349
4.4.2.3. Harçlar Yönünden  353
4.4.3. Adi İş  353
4.5. HAKSİZ FİİL SORUMLULUĞU VE AKDİ SORUMLULUK  355
4.5.1. Birden Çok Sorumlu Bulunması  360
4.5.1.1. Birden Fazla Failin Aynı Eylemden Dolayı Aynı Sebebe Dayalı Sorumluluğu  362
4.5.1.2. Birden Fazla Failin Aynı Eylemden Dolayı Farklı Sebeplerle Sorumluluğu  362
4.5.1.3. Birden Fazla Failin Farklı Eylemlerinden Dolayı Farklı Sebeplerle Sorumluluğu  363
4.5.1.4. Yasal Sebeplerden Dolayı Müşterek Sorumluluk  378
4.5.1.4.1. Eşlerin Evlilik Birliği Borçlarından Müteselsil Sorumluluğu  378
4.5.1.4.2. Tüzel Kişiliklerle İlgili Müşterek Sorumluluk Halleri  382
4.5.1.4.2.1. Anonim ve Limited Şirketler  384
4.5.1.4.2.2. Kolektif Şirketler  389
4.5.1.4.2.2.1. Eylemi Yapan Ortak veya Ortaklar İse  395
4.5.1.4.2.2.2. Eylemi Yapan Ticari Temsilci (Veya Ticari Vekil) İse  398
4.5.1.4.2.2.3. Eylemi Yapan Çalışan İse  399
4.5.1.4.2.2.4. Sorumluluğa İlişkin Sair Konular  399
4.5.1.4.2.3. Komandit Şirketler  401
4.5.1.4.2.4. Kooperatifler  402
4.5.1.4.2.5. Dernekler ve Vakıflar  403
4.5.1.4.3. Adi Şirketler  404
4.5.1.4.4. Ortak Alan veya Tesislerdeki Tüketimler  407
4.5.1.4.5. İşletmenin veya Ticari İşletmenin Devri  414
4.5.1.4.6. Kusursuz Sorumluluk  416
4.5.1.4.6.1. Adam Çalıştıranın ve İfa Yardımcısının Kusursuz Sorumluluğu  417
4.5.1.4.6.2. Ev Başkanı’nın Kusursuz Sorumluluğu  421
4.5.2. Gecikme Zammı  423
4.5.2.1. Uygulamada Temerrüt Faizi Türü  429
4.5.2.2. Temerrüt  437
4.5.2.2.1. Akdi Sorumluluklarda Temerrüt  439
4.5.2.2.2. Haksız Fiil Sorumluluklarında Temerrüt  449
4.5.3. Katma Değer Vergisi  451
4.5.4. Görevli ve Yetkili Mahkeme  454
4.5.4.1. Görevli Mahkeme  454
4.5.4.2. Yetkili Mahkeme  458
4.5.4.2.1. Genel Yetki Kuralları  458
4.5.4.2.2. Sözleşme İlişkisinin Mevcudiyeti Hallerinde  460
4.5.4.2.3. Sözleşme İlişkisinin Mevcut Olmaması Hallerinde  460
4.5.4.2.4. Sözleşmelerdeki Yetki Kuralı  461
4.5.4.2.5. 6502 Sayılı Kanun ile Getirilen Yetki Kuralları  463
4.5.5. Zamanaşımı  464
4.6. ARABULUCULUK  475
4.6.1. Özel Hukuk Uyuşmazlığı Kriteri ve Kamu Hizmeti Kavramı  477
4.6.2. Üzerinde Tasarruf Edilebilirlik ve Kamu Düzeni Kavramı  490
BEŞİNCİ BÖLÜM
CEZA SORUMLULUĞU
5.1. KARŞILIKSIZ YARARLANMA  505
5.1.1. Suçun Unsurları  505
5.1.2. Fail  515
5.1.3. Mağdur  516
5.1.4. Etkin Pişmanlık  518
5.1.5. Diğer Hüküm ve Özellikler  523
5.1.5.1. Şikâyete Tabi Olup Olmadığı  523
5.1.5.2. Görevli ve Yetkili Mahkeme  523
5.1.5.3. Dava Zamanaşımı  524
5.1.5.4. İçtima ve Zincirleme Suç Hükümleri  524
5.1.5.5. Temadi  528
5.1.5.6. Zaruret Hali  529
5.1.5.7. Teşebbüs  533
5.1.5.8. İştirak  534
5.1.5.9. Uzlaşma  537
5.1.5.10. Ceza  537
ALTINCI BÖLÜM
CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ
HUKUK UYUŞMAZLIKLARINA ETKİSİ
6.1. GENEL OLARAK  539
6.2. FAİL YÖNÜNDEN  541
6.3. EYLEMİN HUKUKA AYKIRILIĞI YÖNÜNDEN  544
6.4. KUSUR, ZARAR VE SORUMLULUK TUTARI YÖNÜNDEN  545
6.5. İLLİYET BAĞI YÖNÜNDEN  548
6.6. DİĞER MADDİ VAKIALAR YÖNÜNDEN  548
YEDİNCİ BÖLÜM
İSPAT VE DELİLLER
7.1. GİRİŞ  551
7.2. ÖZEL HUKUK UYUŞMAZLIKLARI YÖNÜNDEN  551
7.3. CEZA HUKUKU UYUŞMAZLIKLARI YÖNÜNDEN  557
7.4. İSPAT ARAÇLARI  559
7.4.1. Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişinin Kayıtları  559
7.4.1.1. Tespit Tutanağı  561
7.4.1.2. Bağlantı Anlaşması ve Kurulu Güç ile İlgili Kayıtlar  565
7.4.1.3. Tüketim Endeks Bilgileri (kWh Bazında)  567
7.4.1.4. Saha Hareketlerine İlişkin Dijital Kayıtlarla Her Türlü Tutanak ve Belge  568
7.4.1.5. Sayaç veya Ölçü Cihazlarına İlişkin Kayıtlar  569
7.4.1.6. Ödeme Bilgileri  570
7.4.1.7. Usulsüz Tüketime Dair İhbar ve İhtarlar  571
7.4.1.8. Laboratuvar (Tamir ve Ayar İstasyonları) Kayıtları  573
7.4.2. Perakende Elektrik Satış Lisansı Sahibi Tüzel Kişinin Kayıtları  574
7.4.2.1. Sözleşme ve Sözleşme Başvuru Kaydı ile Diğer Kayıtlar  575
7.4.2.2. Tüketim Endeks Bilgileri (TL Bazında)  578
7.4.3. Diğer Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Ait Kayıtlar  578
7.4.4. Özel Adli Sicil Kayıtları ile Diğer Adli Kayıtlar  581
7.4.5. Ticari Defter ve Kayıtlar  581
7.4.6. Kira Sözleşmesi  581
7.4.7. Bilirkişi ve Keşif  582
7.4.8. Tanık  586
7.4.9. Kolluk Marifetiyle Tespit (Zabıta Araştırması)  587
7.4.10. Delil Tespiti  587
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İLGİLİ İKİNCİL MEVZUATIN KONUYA DAİR
HÜKÜMLERİ VE STANDART SÖZLEŞMELER
8.1. ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (YENİ)  589
8.2. ELEKTRİK PİYASASI TÜKETİCİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (ESKİ)  597
8.3. ELEKTRİK PİYASASI MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ  603
8.4. KURUL KARARI (622 SAYILI)  605
8.5. PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ (STANDART)  610
8.6. DAĞITIM SİSTEMİNE BAĞLANTI ANLAŞMASI (STANDART)  621
Kaynakça  631
Kavram Dizini  643
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021