Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Belirsiz Alacak Davası ve İşçilik Alacaklarında Uygulanabilirliği
– İş Hukuku Monografileri –
Ocak 2021 / 1. Baskı / 144 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile birlikte hukuk sistemimize girmiş olan belirsiz alacak davası, yürürlüğe girdiğinden bu yana çokça tartışmaya sebep olmuş, olmaya da devam etmektedir. Kurumun işçilik alacakları bakımından uygulanması boyutu ise, tartışmanın en kapsamlı alanlarından birini oluşturmaktadır. Kurumun uygulanmasında çelişkili kararlar ortaya çıkması, konuyu Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu'na taşımış, kurulun vermiş olduğu karar, tartışmaları sona erdirmemekle birlikte, uygulamaya belirli bir yön çizmiştir. Ne var ki, söz konusu karardan sonra 2020 yılında Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklik, tartışmaya yeni bir boyut kazandırmıştır.

Bu doğrultuda çalışmada; doktrindeki görüşler ve yüksek mahkeme kararları tartışılarak, belirsiz alacak davasına ve özellikle kurumun iş hukukunda uygulamasına ilişkin tartışmaya katkı sağlanmaya çalışılmış, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yapılan değişiklikler nazara alınmıştır.

Konu Başlıkları
İkame Edilebilmesinin Koşulları
Alacağın Belirsizliğine İlişkin Ölçütler
Koşulları Oluşmadığı Halde Açılan Belirsiz Alacak Davası
Kısmi Eda Külli Tespit Davası
İşçi Lehine Yorum İlkesinin Etkisi: Uyarlama Zorunluluğu
İşçilik Alacaklarının Belirsiz Olup Olmadığı Sorunu ve Yargıtay Uygulaması
Barkod: 9789750265648
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 144
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Dizini  7
Özet  9
Giriş  13
Birinci Bölüm
BELİRSİZ ALACAK DAVASI
DÜZENLEMESİ VE BELİRSİZLİK KRİTERİ
I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI  17
A. Genel Olarak  17
B. Almanya ve İsviçre Hukukunda Uygulaması  19
C. Hukukumuzdaki Gelişimi  21
D. Hizmet Ettiği Hukuki Yarar  23
E. İkame Edilebilmesinin Koşulları  26
1. Alacağın Miktarının veya Değerinin Tam ve Kesin Olarak Belirlenebilmesinin Davacıdan Beklenememesi veya Bunun İmkansız Olması  27
a. Genel Olarak  27
b. Belirsizlik Kriterine İlişkin Doktrindeki ve Yargıtay Uygulamasındaki Farklı Görüşler  28
c. Manevi Tazminat Talepleri Bakımından Belirsiz Alacak Davası ve Doktrindeki Farklı Görüşler  34
d. Para Alacağı Dışındaki Alacaklar Bakımından Belirsiz Alacak Davası  40
2. Dava Dilekçesinde Asgari Bir Miktarın Belirtilmesi  41
3. Dava Dilekçesinde Hukuki İlişkinin ve Vakıaların Belirtilmesi  45
F. Alacak Miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenebilmesinin Mümkün Olduğu Anda Talep Artırımı  46
G. Koşulları Oluşmadığı Halde Açılan Belirsiz Alacak Davasında Verilecek Karar  52
II. BELİRSİZ ALACAK DAVASININ DİĞER DAVA TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ  62
A. Genel Olarak  62
B. Eda Davası ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki İlişki  62
C. Tespit Davası ve Belirsiz Alacak Davası Arasındaki İlişki  63
D. Kısmi Dava ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki İlişki  68
İkinci Bölüm
İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ VE
USUL HUKUKUNDA UYGULANABİLİRLİĞİ
I. İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ  73
A. Genel Olarak  73
B. İlkenin Tanımı  74
C. İşçi Lehine Yorum İlkesinin Uygulanmasındaki Sınırlar  78
II. İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİNİN USUL HUKUKUNDA UYGULANABİLİRLİĞİ  80
A. Genel Olarak  80
B. İş Mahkemeleri Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Arasındaki İlişki  81
C. Uyarlama Zorunluluğu  82
Üçüncü Bölüm
BELİRSİZLİK KRİTERİ BAKIMINDAN
İŞÇİLİK ALACAKLARI VE HUKUKİ BELİRSİZLİK SORUNU
I. İŞÇİLİK ALACAKLARININ HMK M. 107 BAĞLAMINDA BELİRSİZLİĞİ  91
A. Genel Olarak  91
B. Belirsiz Alacak Davasında Likit Alacak Kavramı  92
C. Hakkaniyet İndirimi  94
D. Bilirkişi Delili  98
E. İşverence Kayıt Tutma, Kayıtları İşçi ile Paylaşma Zorunluluğu, Kayıt Dışı İstihdam ve İspat Sorunu  102
F. İşçilik Alacaklarının İşçi Tarafından Hesaplanabilirliği  115
II. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI VE HUKUKİ BELİRSİZLİK SORUNU  123
A. Genel Olarak Hukuki Belirsizlik Sorunu  123
B. İşçilik Alacaklarının Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilmesi Bakımından Hukuki Belirsizlik  125
Sonuç  129
Kaynakça  133
Kavramlar Dizini  141
Özgeçmiş  143
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar Dizini  7
Özet  9
Giriş  13
Birinci Bölüm
BELİRSİZ ALACAK DAVASI
DÜZENLEMESİ VE BELİRSİZLİK KRİTERİ
I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI  17
A. Genel Olarak  17
B. Almanya ve İsviçre Hukukunda Uygulaması  19
C. Hukukumuzdaki Gelişimi  21
D. Hizmet Ettiği Hukuki Yarar  23
E. İkame Edilebilmesinin Koşulları  26
1. Alacağın Miktarının veya Değerinin Tam ve Kesin Olarak Belirlenebilmesinin Davacıdan Beklenememesi veya Bunun İmkansız Olması  27
a. Genel Olarak  27
b. Belirsizlik Kriterine İlişkin Doktrindeki ve Yargıtay Uygulamasındaki Farklı Görüşler  28
c. Manevi Tazminat Talepleri Bakımından Belirsiz Alacak Davası ve Doktrindeki Farklı Görüşler  34
d. Para Alacağı Dışındaki Alacaklar Bakımından Belirsiz Alacak Davası  40
2. Dava Dilekçesinde Asgari Bir Miktarın Belirtilmesi  41
3. Dava Dilekçesinde Hukuki İlişkinin ve Vakıaların Belirtilmesi  45
F. Alacak Miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenebilmesinin Mümkün Olduğu Anda Talep Artırımı  46
G. Koşulları Oluşmadığı Halde Açılan Belirsiz Alacak Davasında Verilecek Karar  52
II. BELİRSİZ ALACAK DAVASININ DİĞER DAVA TÜRLERİYLE İLİŞKİSİ  62
A. Genel Olarak  62
B. Eda Davası ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki İlişki  62
C. Tespit Davası ve Belirsiz Alacak Davası Arasındaki İlişki  63
D. Kısmi Dava ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki İlişki  68
İkinci Bölüm
İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ VE
USUL HUKUKUNDA UYGULANABİLİRLİĞİ
I. İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİ  73
A. Genel Olarak  73
B. İlkenin Tanımı  74
C. İşçi Lehine Yorum İlkesinin Uygulanmasındaki Sınırlar  78
II. İŞÇİ LEHİNE YORUM İLKESİNİN USUL HUKUKUNDA UYGULANABİLİRLİĞİ  80
A. Genel Olarak  80
B. İş Mahkemeleri Kanunu ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu Arasındaki İlişki  81
C. Uyarlama Zorunluluğu  82
Üçüncü Bölüm
BELİRSİZLİK KRİTERİ BAKIMINDAN
İŞÇİLİK ALACAKLARI VE HUKUKİ BELİRSİZLİK SORUNU
I. İŞÇİLİK ALACAKLARININ HMK M. 107 BAĞLAMINDA BELİRSİZLİĞİ  91
A. Genel Olarak  91
B. Belirsiz Alacak Davasında Likit Alacak Kavramı  92
C. Hakkaniyet İndirimi  94
D. Bilirkişi Delili  98
E. İşverence Kayıt Tutma, Kayıtları İşçi ile Paylaşma Zorunluluğu, Kayıt Dışı İstihdam ve İspat Sorunu  102
F. İşçilik Alacaklarının İşçi Tarafından Hesaplanabilirliği  115
II. İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KURULU KARARI VE HUKUKİ BELİRSİZLİK SORUNU  123
A. Genel Olarak Hukuki Belirsizlik Sorunu  123
B. İşçilik Alacaklarının Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilmesi Bakımından Hukuki Belirsizlik  125
Sonuç  129
Kaynakça  133
Kavramlar Dizini  141
Özgeçmiş  143
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021