Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamu Mali Yönetiminde Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçeleme
Kasım 2006 / 1. Baskı / 327 Syf.
Fiyatı: 37.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%47)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması kaçınılmaz olarak kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılmasını gündeme getirmiştir. İyi bir kamu mali yönetimi için en başta hesap verme sorumluluğu ve mali saydamlığın tesis edilmesi önem taşımaktadır. Kamu maliyesinin yeniden yapılandırılması çalışmalarında bu iki kavram kilit öneme sahip olmuştur.

Ülkemizde de 1980'li yılların ortalarından itibaren genel olarak kamu yönetimi ve özel olarak kamu mali yönetiminin yeniden yapılandırılması yönünde reform ihtiyacı sıkça dile getirilmiş, ancak reformların uygulama sürecine geçirilmesi 1990'lı yıllarda ve özellikle 2000'li yıllarda mümkün olabilmiştir. Kamu maliyesinde reform olarak adlandırılabilecek yasal düzenlemeler 2003 yılı sonunda yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile gerçekleştirilmiştir.

Bu kitap ülkemizde kamu mali yönetmininde stretejik planlama ve performans esaslı bütçeleme konusunda yazılmış ilk kitap olma özelliğini taşımaktadır.

Kitaba yazı yazmak üzere ağırlıklı olarak bürokrasiden seçkin uzmanlar davet edilmişlerdir. Devlet Planlama Teşkilatı, Maliye Bakanlığı ve Sayıştay stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme uygulamaları açısından son derece önemli rol ve görevlere sahip kurumlardır. Bu kamu idarelerinde çalışan ve konuyla birinci derecede ilgilenen değerli bürokratlara/uzmanlara bu kitaba yaptıkları değerli katkıları için teşekkürlerimi arz ediyorum.

Konu Başlıkları
Kamu Yönetiminde İyi Yönetim İlkeleri
Saydamlık, Hesap Verme Sorumluluğu ve Denetim
Yeni Kamu Mali Yönetim Sisteminin Yapısı ve İşleyişi
Orta Vadeli Harcama Sistemi (Çok Yıllı Bütçeleme) ve Türkiye'de Uygulanabilirliği
Tahakkuk Esaslı Muhasebe Sisteminin Mali Saydamlık ve Hesap Verme Sorumluluğuna Katkıları
Kamu Mali Yönetimi ve Mali Raporlama
İç Kontrol
Performans Denetimi ve Türkiye Uygulaması
Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama
Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama
Perpormans Esaslı Bütçeleme Sistemi
5018 Sayılı Kanuna Göre Performans Esaslı Bütçeleme
Stratejik Planlama ve Performans Esaslı Bütçelemenin Alt Yapısı Olan Mali Yapıya İlişkin Bir Değerlendirme
OECD Ülkelerinde Performans Esaslı Bütçeleme Uygulamaları
Kamu Yatırım Projelerinde Karar Alma ve Fayda – Maliyet Analizi
Barkod: 9789750203404
Yayın Tarihi: Kasım 2006
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 327
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
KATKIDA BULUNANLAR  9
KAMU SEKTÖRÜNDE İYİ YÖNETİM İLKELERİ
Coşkun Can Aktan & Hilmi Çoban  13
SAYDAMLIK, HESAP VERME SORUMLULUĞU VE DENETİM
Necip Polat  41
YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ
Ahmet Arslan  57
ORTA VADELİ HARCAMA SİSTEMİ (ÇOK YILLI BÜTÇELEME) VE
TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
Murat Arslan  73
TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE SİSTEMİNİN MALİ SAYDAMLIK VE
HESAP VERME SORUMLULUĞUNA KATKILARI
Baki Kerimoğlu  97
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE MALİ RAPORLAMA
Erkan Karaarslan  115
İÇ KONTROL
Mehmet Sait Arcagök  129
PERFORMANS DENETİMİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI
Ebru Yenice  147
STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA
Coşkun Can Aktan  167
KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA
Nahit Bingöl  193
PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ
Coşkun Can Aktan & Kamil Tüğen  205
5018 SAYILI KANUNA GÖRE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME
Ertan Erüz  217
STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMENİN ALT YAPISI OLAN MALİ YAPIYA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Ertan Tosun  237
TÜRKİYE’DE MALİ SAYDAMLIĞI SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA: ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI
Serkan Cura  255
PERFORMANS YÖNETİMİ: ORGANİZASYONLARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÖLÇME
Coşkun Can Aktan  269
OECD ÜLKELERİNDE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI
Esin Nangır  291
KAMU YATIRIM PROJELERİNDE KARAR ALMA VE FAYDA-MALİYET ANALİZİ
Coşkun Can Aktan & Mustafa Sakal  313
TÜRKİYE’DE STRATEJİK PLANLAMAYA DAYALI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (SPPB) SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ - Eleştirel Bir Perspektif –
Coşkun Can Aktan  323
 


Mehmet Alpertunga Avci
Mart 2008
60.00 TL
İndirimli: 29.90 TL (%50)
Sepete Ekle
Ahmet Ferda Çakmak ...
Aralık 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Abdurrahman Akdoğan
Kasım 2020
86.50 TL
Sepete Ekle
Mehmet Alagöz ...
Kasım 2020
47.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
KATKIDA BULUNANLAR  9
KAMU SEKTÖRÜNDE İYİ YÖNETİM İLKELERİ
Coşkun Can Aktan & Hilmi Çoban  13
SAYDAMLIK, HESAP VERME SORUMLULUĞU VE DENETİM
Necip Polat  41
YENİ KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNİN YAPISI VE İŞLEYİŞİ
Ahmet Arslan  57
ORTA VADELİ HARCAMA SİSTEMİ (ÇOK YILLI BÜTÇELEME) VE
TÜRKİYE’DE UYGULANABİLİRLİĞİ
Murat Arslan  73
TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE SİSTEMİNİN MALİ SAYDAMLIK VE
HESAP VERME SORUMLULUĞUNA KATKILARI
Baki Kerimoğlu  97
KAMU MALİ YÖNETİMİ VE MALİ RAPORLAMA
Erkan Karaarslan  115
İÇ KONTROL
Mehmet Sait Arcagök  129
PERFORMANS DENETİMİ VE TÜRKİYE UYGULAMASI
Ebru Yenice  147
STRATEJİK YÖNETİM VE STRATEJİK PLANLAMA
Coşkun Can Aktan  167
KAMU YÖNETİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA
Nahit Bingöl  193
PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME SİSTEMİ
Coşkun Can Aktan & Kamil Tüğen  205
5018 SAYILI KANUNA GÖRE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME
Ertan Erüz  217
STRATEJİK PLANLAMA VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEMENİN ALT YAPISI OLAN MALİ YAPIYA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME
Ertan Tosun  237
TÜRKİYE’DE MALİ SAYDAMLIĞI SAĞLAMAYA YÖNELİK BİR UYGULAMA: ANALİTİK BÜTÇE SINIFLANDIRMASI
Serkan Cura  255
PERFORMANS YÖNETİMİ: ORGANİZASYONLARDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME VE ÖLÇME
Coşkun Can Aktan  269
OECD ÜLKELERİNDE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI
Esin Nangır  291
KAMU YATIRIM PROJELERİNDE KARAR ALMA VE FAYDA-MALİYET ANALİZİ
Coşkun Can Aktan & Mustafa Sakal  313
TÜRKİYE’DE STRATEJİK PLANLAMAYA DAYALI PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME (SPPB) SİSTEMİNİN UYGULANABİLİRLİĞİ - Eleştirel Bir Perspektif –
Coşkun Can Aktan  323
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021