Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na Göre
İş Kazası Sayılan Hâller ve İş Kazasının Bildirilmesi
Ağustos 2019 / 1. Baskı / 185 Syf.
Fiyatı: 54.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İş yaşamında karşılaşılan bir olayın iş kazası sayılıp sayılmaması Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgililere yapılacak parasal yardımlar açısından önem taşımaktadır. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun iş kazasına ilişkin madde 13/I hükmünde iş kazasının, hükümde sayılan durumlardan birinde ortaya çıkması şartı aranmış olup bu kapsamda hangi olayların iş kazası sayılacağı ise açık bırakılmıştır. Çalışmamızda, nelerin iş kazası sayıldığı ya da sayılmadığı Yargıtay kararları ışığında ve öğretideki görüşler temelinde ele alınmıştır. Bu doğrultuda, 5510 sayılı Kanun kapsamında iş kazası sayılan hâller incelendikten sonra iş kazalarının bedensel zarar veya ölüm dışında ruhsal zararlarla da ortaya çıkabildiğine ayrıntılı olarak yer verilmiş; kalp krizi, intihar gibi içten gelen etkenlerle oluşan iş kazaları konusunda yargı kararları ve öğretideki görüşler ele alınmış; zararın olay anından sonra ortaya çıktığı iş kazalarına ve uzaktan ya da insansız çalışma gibi yeni üretim sistemlerinde söz konusu olabilecek iş kazalarına yer verilmiştir. Ayrıca iş kazası bildiriminin kimler tarafından, hangi kurum veya kişilere, ne şekilde ve ne kadar sürede yapılması gerektiğine ilişkin mevzuatımızda yer alan düzenlemeler ayrıntılı olarak irdelenmiştir.

Konu Başlıkları
Kazanın Emziren Kadın Sigortalının Süt İzni Sırasında Olması
Kazanın Sigortalının İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşe Gidiş Gelişi Sırasında Olması
Sigortalının Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru ile Zarara Uğraması
Sigortalının Yurt Dışında Kazaya Uğraması
Sigortalının Alt İşverenin İşçisiyken Kazaya Uğraması
Barkod: 9789750257056
Yayın Tarihi: Ağustos 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 185
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm
İŞ KAZASI KAVRAMI
I. ÜLKEMİZDE İŞ KAZASI KAVRAMININ GELİŞİMİ  21
A. Genel Olarak  21
B. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi  22
C. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi  22
II. İŞ KAZASI KAVRAMINA İLİŞKİN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR  25
A. Genel Olarak  25
B. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  26
C. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  28
D. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  30
İkinci Bölüm
5510 SAYILI KANUN’A GÖRE İŞ KAZASININ UNSURLARI
I. GENEL OLARAK  33
II. KAZAYA UĞRAYANIN SİGORTALI OLMASI  34
A. Genel Olarak  34
B. Sigortalı Sayılanlar  34
1. Genel Olarak  34
2. Sigortalının ya da İşyerinin Tescil Edilmemiş Olmasının Etkisinin Olmaması  37
3. İşverenin Prim Ödeme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesinin Etkisinin Olmaması  39
C. Sigortalı Sayılmayanlar  40
D. Olayın Oluş Tarihinin Sigortalı Sayılmaya Etkisi  41
III. UĞRANILAN KAZA SONUCU BEDENSEL YA DA RUHSAL BİR ZARAR OLUŞMASI  42
A. Genel Olarak  42
B. Sigortalının Bedensel Bir Zarar Görmesi  44
1. Bedensel Zararın Kapsamı  44
2. Bedensel Zararın Ortaya Çıkması  50
C. Sigortalının Ruhsal Bir Zarar Görmesi  51
1. Ruhsal Zarar ve Manevi Zarar  51
2. Ruhsal Zararın Kapsamı  53
a. Genel Olarak  53
b. Bir Olay Sonucu Doğrudan Doğruya Ortaya Çıkan Ruhsal Zararlar  53
c. Bedensel Zarar Dolayısıyla Oluşan Ruhsal Zararlar  57
d. Malvarlığı Zararı Dolayısıyla Oluşan Ruhsal Zararlar  59
e. Ruhsal Zarar Dolayısıyla Oluşan Bedensel Zararlar veya Ölüm  60
3. Ruhsal Zararın Ortaya Çıkması  61
IV. KAZA İLE SİGORTALININ UĞRADIĞI ZARAR ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ OLMASI  62
V. KAZANIN KANUN’DA SAYILAN HÂLLERDEN BİRİNDE MEYDANA GELMESİ  65
A. Genel Olarak  65
B. Kazanın Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Olması  66
1. Genel Olarak  66
2. İşyeri Kavramı  67
a. Genel Olarak  67
b. 4857 sayılı Kanun’a göre İşyeri  67
c. 5510 sayılı Kanun’a göre İşyeri  67
3. Sigortalının İşyerinde Kaza Geçirmesi  69
C. Kazanın İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan Bir İş ya da Sigortalının Kendi Yürütmekte Olduğu İş Nedeniyle Olması  71
1. İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan Bir İş Nedeniyle Gerçekleşen Kaza  72
2. Kendi Adına ve Bağımsız Çalışan Sigortalının Yürütmekte Olduğu İş Nedeniyle Gerçekleşen Kaza  73
D. Kazanın Sigortalının İşveren Tarafından Başka Bir Yere Gönderilmesi Nedeniyle Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Olması  75
E. Kazanın Emziren Kadın Sigortalının Süt İzni Sırasında Olması  77
F. Kazanın Sigortalının İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşe Gidiş Gelişi Sırasında Olması  80
Üçüncü Bölüm
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞ KAZASI DURUMLARI
I. GENEL OLARAK  85
II. SONRADAN, İSTEYEREK VEYA İÇTEN GELEN BİR ETKENLE OLUŞAN İŞ KAZALARI  86
A. Genel Olarak  86
B. Zararın Sonradan Ortaya Çıktığı İş Kazaları  86
C. Sigortalının Kendi Ağır Kusuru Nedeni İle Oluşan İş Kazaları  91
D. İçten Gelen Bir Etkenle Oluşan İş Kazaları  94
1. Genel Olarak  94
2. Kalp Krizi  95
3. Akciğer Ödemi  98
4. Beyin Kanaması  98
III. SİGORTALININ MÜCBİR SEBEP HÂLİNDE KAZAYA UĞRAMASI  99
IV. SİGORTALININ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AĞIR KUSURU İLE ZARARA UĞRAMASI  100
V. SİGORTALININ YURT DIŞINDA KAZAYA UĞRAMASI  101
VI. SİGORTALININ ALT İŞVERENİN İŞÇİSİYKEN KAZAYA UĞRAMASI  104
VII. GEÇİCİ (ÖDÜNÇ) İŞ İLİŞKİSİNDEKİ İŞÇİNİN KAZAYA UĞRAMASI  105
VIII. YENİ ÇALIŞMA SİSTEMLERİ VE BUNLARA BAĞLI OLUŞABİLECEK İŞ KAZALARI  107
A. Genel Olarak  107
B. Uzaktan Çalışma Sisteminde Oluşabilecek İş Kazaları  107
C. İnsansız Çalışma Sisteminde Oluşabilecek İş Kazaları  111
D. Uzaktan ve İnsansız Çalışma Sistemlerinde Oluşabilecek Kazaların İş Kazası Sayılması  114
Dördüncü Bölüm
İŞ KAZASININ BİLDİRİLMESİ VE TESPİTİ
I. İŞ KAZASININ BİLDİRİLMESİ  117
A. Genel Olarak  117
B. Bildirimin Yapılacağı Yerler Ve Kişiler  118
1. Sosyal Güvenlik Kurumu  118
2. Yetkili Kolluk Kuvvetleri  119
3. Özel İstihdam Bürosu  120
4. İşveren  121
C. Bildirimin Şekli  122
1. Genel Olarak  122
2. Elektronik Bildirim  123
3. Yazılı Bildirim  124
a. Genel Olarak  124
b. Postayla Bildirim  124
c. Doğrudan Kuruma Bildirim  125
D. Bildirim Yapmaya Yetkili ve Yükümlü Kişiler  125
1. Genel Olarak  125
2. İşveren ve Diğer Kişiler  126
3. Sigortalının Kendisi  127
4. Sağlık Hizmeti Sunucuları  128
5. Sigortalının Geride Kalan Hak Sahipleri  130
6. Geçici İşveren  130
7. Ölüm Belgesi Vermek Üzere Yetkilendirilen Kişiler  131
E. Bildirimin Süresi  133
F. Bildirimin Zamanında Yapılmaması  138
1. Genel Olarak  138
2. Bildirimin Zamanında Yapılmamasının Sonuçları  140
a. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmemesi ya da Geri Alınması  140
b. Kurum Tarafından Yapılan ve İleride Yapılacak Olan Sosyal Sigorta Yardımlarının Tahsili  142
c. İdari Para Cezası  145
G. Gerçeğe Uygun Olmayan Bildirim Yapılması  148
H. Sigortalının Geçirdiği İş Kazasının Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesini İstememesi  151
II. İŞ KAZASININ TESPİTİ  153
A. Genel Olarak  153
B. Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Tespit  155
C. Yargı Tarafından Yapılan Tespit  157
1. Genel Olarak  157
2. Görevli Mahkeme  158
3. İspat Yöntemi  159
4. Zamanaşımı  160
Sonuç  163
Kaynakça  173
Kavramlar Dizini  183
 


Osman Akgül
Haziran 2020
45.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Köksal
Haziran 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
Birinci Bölüm
İŞ KAZASI KAVRAMI
I. ÜLKEMİZDE İŞ KAZASI KAVRAMININ GELİŞİMİ  21
A. Genel Olarak  21
B. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi  22
C. Türkiye Cumhuriyeti Dönemi  22
II. İŞ KAZASI KAVRAMINA İLİŞKİN YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLAR  25
A. Genel Olarak  25
B. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  26
C. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu  28
D. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  30
İkinci Bölüm
5510 SAYILI KANUN’A GÖRE İŞ KAZASININ UNSURLARI
I. GENEL OLARAK  33
II. KAZAYA UĞRAYANIN SİGORTALI OLMASI  34
A. Genel Olarak  34
B. Sigortalı Sayılanlar  34
1. Genel Olarak  34
2. Sigortalının ya da İşyerinin Tescil Edilmemiş Olmasının Etkisinin Olmaması  37
3. İşverenin Prim Ödeme Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesinin Etkisinin Olmaması  39
C. Sigortalı Sayılmayanlar  40
D. Olayın Oluş Tarihinin Sigortalı Sayılmaya Etkisi  41
III. UĞRANILAN KAZA SONUCU BEDENSEL YA DA RUHSAL BİR ZARAR OLUŞMASI  42
A. Genel Olarak  42
B. Sigortalının Bedensel Bir Zarar Görmesi  44
1. Bedensel Zararın Kapsamı  44
2. Bedensel Zararın Ortaya Çıkması  50
C. Sigortalının Ruhsal Bir Zarar Görmesi  51
1. Ruhsal Zarar ve Manevi Zarar  51
2. Ruhsal Zararın Kapsamı  53
a. Genel Olarak  53
b. Bir Olay Sonucu Doğrudan Doğruya Ortaya Çıkan Ruhsal Zararlar  53
c. Bedensel Zarar Dolayısıyla Oluşan Ruhsal Zararlar  57
d. Malvarlığı Zararı Dolayısıyla Oluşan Ruhsal Zararlar  59
e. Ruhsal Zarar Dolayısıyla Oluşan Bedensel Zararlar veya Ölüm  60
3. Ruhsal Zararın Ortaya Çıkması  61
IV. KAZA İLE SİGORTALININ UĞRADIĞI ZARAR ARASINDA NEDENSELLİK BAĞININ OLMASI  62
V. KAZANIN KANUN’DA SAYILAN HÂLLERDEN BİRİNDE MEYDANA GELMESİ  65
A. Genel Olarak  65
B. Kazanın Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Olması  66
1. Genel Olarak  66
2. İşyeri Kavramı  67
a. Genel Olarak  67
b. 4857 sayılı Kanun’a göre İşyeri  67
c. 5510 sayılı Kanun’a göre İşyeri  67
3. Sigortalının İşyerinde Kaza Geçirmesi  69
C. Kazanın İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan Bir İş ya da Sigortalının Kendi Yürütmekte Olduğu İş Nedeniyle Olması  71
1. İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan Bir İş Nedeniyle Gerçekleşen Kaza  72
2. Kendi Adına ve Bağımsız Çalışan Sigortalının Yürütmekte Olduğu İş Nedeniyle Gerçekleşen Kaza  73
D. Kazanın Sigortalının İşveren Tarafından Başka Bir Yere Gönderilmesi Nedeniyle Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Olması  75
E. Kazanın Emziren Kadın Sigortalının Süt İzni Sırasında Olması  77
F. Kazanın Sigortalının İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşe Gidiş Gelişi Sırasında Olması  80
Üçüncü Bölüm
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞ KAZASI DURUMLARI
I. GENEL OLARAK  85
II. SONRADAN, İSTEYEREK VEYA İÇTEN GELEN BİR ETKENLE OLUŞAN İŞ KAZALARI  86
A. Genel Olarak  86
B. Zararın Sonradan Ortaya Çıktığı İş Kazaları  86
C. Sigortalının Kendi Ağır Kusuru Nedeni İle Oluşan İş Kazaları  91
D. İçten Gelen Bir Etkenle Oluşan İş Kazaları  94
1. Genel Olarak  94
2. Kalp Krizi  95
3. Akciğer Ödemi  98
4. Beyin Kanaması  98
III. SİGORTALININ MÜCBİR SEBEP HÂLİNDE KAZAYA UĞRAMASI  99
IV. SİGORTALININ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AĞIR KUSURU İLE ZARARA UĞRAMASI  100
V. SİGORTALININ YURT DIŞINDA KAZAYA UĞRAMASI  101
VI. SİGORTALININ ALT İŞVERENİN İŞÇİSİYKEN KAZAYA UĞRAMASI  104
VII. GEÇİCİ (ÖDÜNÇ) İŞ İLİŞKİSİNDEKİ İŞÇİNİN KAZAYA UĞRAMASI  105
VIII. YENİ ÇALIŞMA SİSTEMLERİ VE BUNLARA BAĞLI OLUŞABİLECEK İŞ KAZALARI  107
A. Genel Olarak  107
B. Uzaktan Çalışma Sisteminde Oluşabilecek İş Kazaları  107
C. İnsansız Çalışma Sisteminde Oluşabilecek İş Kazaları  111
D. Uzaktan ve İnsansız Çalışma Sistemlerinde Oluşabilecek Kazaların İş Kazası Sayılması  114
Dördüncü Bölüm
İŞ KAZASININ BİLDİRİLMESİ VE TESPİTİ
I. İŞ KAZASININ BİLDİRİLMESİ  117
A. Genel Olarak  117
B. Bildirimin Yapılacağı Yerler Ve Kişiler  118
1. Sosyal Güvenlik Kurumu  118
2. Yetkili Kolluk Kuvvetleri  119
3. Özel İstihdam Bürosu  120
4. İşveren  121
C. Bildirimin Şekli  122
1. Genel Olarak  122
2. Elektronik Bildirim  123
3. Yazılı Bildirim  124
a. Genel Olarak  124
b. Postayla Bildirim  124
c. Doğrudan Kuruma Bildirim  125
D. Bildirim Yapmaya Yetkili ve Yükümlü Kişiler  125
1. Genel Olarak  125
2. İşveren ve Diğer Kişiler  126
3. Sigortalının Kendisi  127
4. Sağlık Hizmeti Sunucuları  128
5. Sigortalının Geride Kalan Hak Sahipleri  130
6. Geçici İşveren  130
7. Ölüm Belgesi Vermek Üzere Yetkilendirilen Kişiler  131
E. Bildirimin Süresi  133
F. Bildirimin Zamanında Yapılmaması  138
1. Genel Olarak  138
2. Bildirimin Zamanında Yapılmamasının Sonuçları  140
a. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmemesi ya da Geri Alınması  140
b. Kurum Tarafından Yapılan ve İleride Yapılacak Olan Sosyal Sigorta Yardımlarının Tahsili  142
c. İdari Para Cezası  145
G. Gerçeğe Uygun Olmayan Bildirim Yapılması  148
H. Sigortalının Geçirdiği İş Kazasının Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirilmesini İstememesi  151
II. İŞ KAZASININ TESPİTİ  153
A. Genel Olarak  153
B. Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Yapılan Tespit  155
C. Yargı Tarafından Yapılan Tespit  157
1. Genel Olarak  157
2. Görevli Mahkeme  158
3. İspat Yöntemi  159
4. Zamanaşımı  160
Sonuç  163
Kaynakça  173
Kavramlar Dizini  183
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020