Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Mitos'tan Lizbon'a
Avrupa Birliği El Kitabı
Ağustos 2016 / 2. Baskı / 359 Syf.
Fiyatı: 37.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Güncellenmiş 2. baskını yapan kitabın en önemli, özelliği, BREXIT'in Olası Sonuçlarına da yer vermesidir. Eser, Lizbon Antlaşması ile büyük ölçüde güncellenen ‘AB'nin genel yapısı'nı ve Hırvatistan'ın katılımı sonrası ‘değişen kurumsal yapısı'nı öncesi ile mukayese ederek, olabildiğince sade ve açık bir dille anlatmaktır. Kitabın içeriği, yazarın uzun yıllar çeşitli fakülte ve bölümlerde anlattığı "Avrupa Birliği" derslerinin notları, ders esnasında öğrencilerden gelen sorular, çok sayıda yerli yabancı kaynak ile AB'nin resmi dokümanlarının taranması ile oluşturulmuştur.

Eser, ‘Uluslararası İlişkiler', ‘Siyaset Bilimi', ‘Kamu Yönetimi' ve ‘Avrupa Birliği' gibi bölümlerde lisans seviyesinde ders kitabı olarak kullanılabileceği gibi, kendisini bu alanda geliştirmek isteyenler ile yüksek lisans giriş sınavları, doktora yeterlilik sınavları, doçentlik, kaymakamlık, müfettişlik gibi meslek ve akademik kariyer sınavlarına hazırlananlar için de el kitabı olma niteliği taşımaktadır.

Ayrıca, kitabı derslerinde kullanacak olan akademisyenlere verilecek olan ders izlencesi, konu anlatım slaytları, sınav ve çalışma soruları kitabı diğerlerinden ayıran bir başka özelliktir.

Konu Başlıkları
Kurumsal Yapısı
Genişlemesi ve Üye Olma Yöntemi
Yasama ve Karar Alma Usulleri
Temel Haklar Şartı
Hukuki Yapısı
Katmanlı Yetki[Subsidiarite]‘nin Kullanılması
Demokratik Yapısı
Ortak Politikaları
BREXIT'in Olası Sonuçları
Barkod: 9789750238581
Yayın Tarihi: Ağustos 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 359
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Avrupa ve Avrupa Birliği  
Avrupa ve Avrupa Birliği  21
Avrupa  21
Avrupa Birliği  27
AB’nin Amacı  29
AB’nin [Üye Ülkelere ve Topluluk Vatandaşlarına Karşı] Yükümlülükleri  30
Birinci Bölüm  
Lizbon’dan Önce  
Topluluğun Oluşum Süreci  37
Yakın Arka Plan  37
AB’nin Bütünleşmesine Yönelik Görüş ve Girişimler  38
Kont Kalergi’nin Pan Avrupa Hareketi ve Sonuçları  39
Spinelli’nin ‘Özgür ve Birleşik Avrupa Manifestosu’  42
Almanya Sorununun Çözülmesi  44
ve Marshall Yardım Planı  46
Truman Doktrini ve Marshall Yardım Planı  46
Atlantik Ötesi [Güvenlik (Askeri)] Boyutlu Gelişmeler  48
NATO’nun Kurulması  49
Kore Savaşı  50
Avrupa İçinde [İlk Siyasi ve Güvenlik (Askeri)] İşbirliği Arayışları  51
Pleven Planı ve Avrupa Savunma Topluluğu  51
Avrupa Siyasi Birliği  52
Avrupa Konseyi’nin Kurulması  54
Monnet Planı  55
Uluslararası Ruhr İdaresi’nin Kurulması  57
Schuman Deklarasyonu  58
Topluluktan Birliğe  62
Kömür ve Çelik İşbirliğinden Ekonomik Topluluğa…  63
AKÇT’nin Kurulması  63
Messina Konferansı: ‘Avrupa Atılımı’  66
Roma Antlaşmaları: AET ve AAET’nun Kurulması  69
Genişleme Sürecinin Başlaması  72
Avrupa’nın Altın Çağı [the Golden Age]  74
Gümrük Birliği  75
Elysee Antlaşması  79
Boş Sandalye Krizi ve Lüksemburg Uzlaşısı  80
Füzyon Antlaşması  81
Ekonomik Parasal Birlik  83
Barre Planları  84
Werner Planı  85
Tindemans Raporu  88
Tek Avrupa Senedi  92
Maastricht Antlaşması  97
Amsterdam Antlaşması  102
Nice Antlaşması  104
Anayasal Antlaşma  108
İkinci Bölüm  
Lizbon’dan Sonra  
Hüsrandan Reforma  113
Lizbon Sonrasında Topluluk  115
Lizbon Antlaşması  115
Lizbon Antlaşması’nın Hazırlık Süreci  116
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB Kurumları  118
Antlaşmalar ve AB Kurumları [Tablo]  121
Lizbon’dan Sonra Avrupa Parlamentosu  121
Lizbon’dan Önce Avrupa Parlamentosu  122
İlk Doğrudan Seçimler  122
Genişleme  123
Görevleri  123
Üyeleri  124
Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Siyasi Gruplara Göre Dağılımı [Tablo]  125
Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Ülkelere Göre Dağılımı [Tablo]  128
Bünyesindeki Komiteler  129
AP’nun Yetkileri  130
Lizbon’dan Sonra Avrupa Zirvesi  132
Lizbon’dan Önce Avrupa Zirvesi  132
Görevleri  133
AB Zirvesinin Karar Alma Usulü  133
AB Zirvesinin Üyeleri  134
AB Zirvesi Başkanı  134
Lizbon’dan Sonra Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi  136
Lizbon’dan Önce Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi  136
Görevi  138
Üyeleri  138
Formasyonları  138
AB Bakanlar Konseyi’nin Başkanı  139
Karar Alma Şekli  139
AB Bakanlar Konseyi’nin Karar Alma Yöntemleri [Tablo]  140
Yetkileri  141
Lizbon Sonrası Çifte Çoğunluk [Tablo]  142
Lizbon’dan Sonra Avrupa Birliği Komisyonu  144
Lizbon’dan Önce Avrupa Birliği Komisyonu  145
Görevleri  146
Yasama Sürecini Başlatması  146
Komisyon’un Görev Süresi  147
Komisyon’un Denetlenmesi  147
Komisyon Başkanı  147
Komisyon Üyeleri  149
2014–19 Komisyon Üye Bilgileri [Tablo]  151
Komisyon Başkanı ve Üyelerinin Görevinin Sona Ermesi  154
Komisyon Başkanı ve Üyelerinin Görevden Alınması  155
Lizbon’dan Sonra Avrupa Birliği Adalet Divanı  155
Lizbon’dan Önce Avrupa Birliği Adalet Divanı  155
ATAD’ın ABAD’a Dönüşüm Süreci [Tablo]  156
Adalet Divanı  158
Üyeleri  158
Adalet Divanı Başkanı  158
ABAD’a Dava Açabilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler [Tablo]  159
Adalet Divanının Görevleri  161
ABAD’ın Yetkileri  161
Lizbon’dan Sonra Avrupa Birliği Merkez Bankası  166
Euro Bölgesi [Tablo]  167
Avrupa Yatırım Bankası  168
Sayıştay  169
Görevleri  169
Üyeleri  170
Lizbon’dan Sonra AB Ombudsmanı  170
Avrupa Birliğinin Danışma Kurumları  172
Ekonomik ve Sosyal Komite  174
Bölgeler Komitesi  174
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB Hukuku  175
AB Hukuk Düzeni  175
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Topluluğun Hukuk Kaynakları  178
Lizbon’dan Sonra Birincil Hukuk Kaynakları  179
Lizbon Sonrasında AB’nin Üzerine Kurulu Olduğu İki Antlaşma  181
Avrupa Birliği Antlaşması  181
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma  182
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Antlaşmaların Değiştirilmesi  184
Olağan Değiştirme Usulü  184
Basitleştirilmiş Değiştirme Usulü  186
Lizbon’dan Sonra Topluluğun İkincil Hukuk Kaynakları  188
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Birliğin Yapısı  190
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Topluluğa Devredilen Yetkiler  195
Topluluğa Yetki Devri  195
Katmanlı Yetki [Subsidiarite/İkincil Yetki]  195
Orantılılık İlkesi  197
Ulusal Parlamentoların Katmanlı ve Orantılılık İlkesini Kontrol Yetkisi  198
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Güçlendirilmiş İşbirliği  200
Güçlendirilmiş İşbirliği [ODGP Hariç]  200
ODGP’nda Güçlendirilmiş İşbirliği  201
ODGP Alanlarında Güçlendirilmiş İşbirliğine Sonradan Katılım  203
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nde Yasama Usulleri  205
Olağan ve Özel Yasama Usulü  205
Yetki Devri  206
Tasarrufların Kabul Usulleri ve Diğer Hükümler  210
Tasarrufların İmzalanmaları  211
Resmi Gazetede Yayımı ve Yürürlüğe Girmesi  211
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Genişleme  212
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB Üyesi Olmak  214
Lizbon Antlaşması Sonrası AB’ne Üye Olma Süreci  215
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB Üyeliğinden Ayrılmak  220
İngiltere’nin AB’den Ayrılması: BREXIT  222
AB Üyeliğinden Ayrıldıktan Sonra Tekrar Üye Olmak  227
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB Üyeliğinin Askıya Alınması  228
Üyeliği Askıya Alınan Üyenin Bu Durumunun Değiştirilmesi  229
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Birlik Vatandaşlığı  229
Serbest Dolaşım ve İkamet Hakkı  230
Seçme Seçilme Hakkı  230
Diplomatik Korunma Hakkı  230
Başvurma Hakkı  230
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra İç Pazar [Ortak Pazar]  232
İşçilerin [Emeğin] Serbest Dolaşımı  233
İş Kurma Hakkı  234
Serbest Dolaşım ve Topluluk Kurumları  235
Hizmetlerin Serbest Dolaşımı  235
Sermayenin ve Ödemelerin Serbest Dolaşımı  237
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nde Demokratik Yapı  237
AB Temel Haklar Şartı  239
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Bütçesi  240
AB Bütçesinin Oluşum Süreci  243
AB Bütçesinin Harcanmasının Denetim Süreci  243
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Ortak Politikalar  243
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Ortak Tarım Politikası  246
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Rekabet Politikası  253
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Enerji Politikası  256
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Ekonomi ve Para Politikası  264
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Dış Politikası  270
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Ortak Medya Politikası  278
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin İklim Eylem Politikası  278
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Tüketiciler Politikası  279
AB’nin Gümrük Politikası (Avrupa’da Gümrüksüz Ticaret)  280
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Gelişme ve İşbirliği Politikası  280
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Dijital Ekonomi ve Toplum Politikası  281
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Eğitim, Öğretim ve Gençlik Politikası  281
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin İstihdam ve Sosyal Politikası  282
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Ulaştırma Politikası  283
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Ortak Balıkçılık Politikası  284
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin İşletme Politikası  285
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Çevre Politikası  286
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Gıda Politikası  286
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Komşuluk Politikası  288
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Sahteciliği Önleme Politikası  288
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin İnsani Yardım ve Sivil Koruma Politikası  289
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Bölgeler Politikası  289
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Lisan Politikası  290
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin AR–GE Politikası  290
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Uzay Politikası  290
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Uluslararası Antlaşmalar  291
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Özgürlük, Güvenlik ve Adalet  292
EKLER  
EK–1: AB Üye Ülke Bilgileri  297
[Genel Bilgiler, Evsahipliği Yaptığı AB Kurumları, AB İçindeki Temsil Bilgileri, AB’ne Katkısı ve AB’den Aldıkları]  297
Fransa  298
Almanya  299
Belçika  300
Avusturya  301
Bulgaristan  302
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)  303
Çek Cumhuriyeti  304
Danimarka  305
Estonya  306
Finlandiya  307
Yunanistan  308
Macaristan  309
İrlanda  310
İtalya  311
Letonya  312
Litvanya  313
Lüksemburg  314
Malta  315
Hollanda  316
Polonya  317
Portekiz  318
Romanya  319
Slovakya  320
Slovenya  321
İspanya  322
İsveç  323
Birleşik Krallık  324
Hırvatistan  325
EK–2: Ders Destek Dokümanları  327
Ders İzlence [Syllabus] Örnekleri  327
EK–2.1. AB’nin Kurumları ve Politikaları Dersi İçin Syllabus  328
EK–2.2. AB’nin Bütünleşmesi Dersi İçin Syllabus  332
EK–2.3. Hazırlık ve Çalışma Soruları  336
Kaynakça  347
Kavramlar Dizini  353
 


Mustafa Tayyar Karayiğit
Ocak 2019
83.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Hanifi Bayram
Şubat 2018
30.00 TL
İndirimli: 19.90 TL (%33)
Sepete Ekle
Kamuran Reçber
Şubat 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
Ali Rıza Sandalcılar ...
Ekim 2017
22.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Avrupa ve Avrupa Birliği  
Avrupa ve Avrupa Birliği  21
Avrupa  21
Avrupa Birliği  27
AB’nin Amacı  29
AB’nin [Üye Ülkelere ve Topluluk Vatandaşlarına Karşı] Yükümlülükleri  30
Birinci Bölüm  
Lizbon’dan Önce  
Topluluğun Oluşum Süreci  37
Yakın Arka Plan  37
AB’nin Bütünleşmesine Yönelik Görüş ve Girişimler  38
Kont Kalergi’nin Pan Avrupa Hareketi ve Sonuçları  39
Spinelli’nin ‘Özgür ve Birleşik Avrupa Manifestosu’  42
Almanya Sorununun Çözülmesi  44
ve Marshall Yardım Planı  46
Truman Doktrini ve Marshall Yardım Planı  46
Atlantik Ötesi [Güvenlik (Askeri)] Boyutlu Gelişmeler  48
NATO’nun Kurulması  49
Kore Savaşı  50
Avrupa İçinde [İlk Siyasi ve Güvenlik (Askeri)] İşbirliği Arayışları  51
Pleven Planı ve Avrupa Savunma Topluluğu  51
Avrupa Siyasi Birliği  52
Avrupa Konseyi’nin Kurulması  54
Monnet Planı  55
Uluslararası Ruhr İdaresi’nin Kurulması  57
Schuman Deklarasyonu  58
Topluluktan Birliğe  62
Kömür ve Çelik İşbirliğinden Ekonomik Topluluğa…  63
AKÇT’nin Kurulması  63
Messina Konferansı: ‘Avrupa Atılımı’  66
Roma Antlaşmaları: AET ve AAET’nun Kurulması  69
Genişleme Sürecinin Başlaması  72
Avrupa’nın Altın Çağı [the Golden Age]  74
Gümrük Birliği  75
Elysee Antlaşması  79
Boş Sandalye Krizi ve Lüksemburg Uzlaşısı  80
Füzyon Antlaşması  81
Ekonomik Parasal Birlik  83
Barre Planları  84
Werner Planı  85
Tindemans Raporu  88
Tek Avrupa Senedi  92
Maastricht Antlaşması  97
Amsterdam Antlaşması  102
Nice Antlaşması  104
Anayasal Antlaşma  108
İkinci Bölüm  
Lizbon’dan Sonra  
Hüsrandan Reforma  113
Lizbon Sonrasında Topluluk  115
Lizbon Antlaşması  115
Lizbon Antlaşması’nın Hazırlık Süreci  116
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB Kurumları  118
Antlaşmalar ve AB Kurumları [Tablo]  121
Lizbon’dan Sonra Avrupa Parlamentosu  121
Lizbon’dan Önce Avrupa Parlamentosu  122
İlk Doğrudan Seçimler  122
Genişleme  123
Görevleri  123
Üyeleri  124
Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Siyasi Gruplara Göre Dağılımı [Tablo]  125
Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Ülkelere Göre Dağılımı [Tablo]  128
Bünyesindeki Komiteler  129
AP’nun Yetkileri  130
Lizbon’dan Sonra Avrupa Zirvesi  132
Lizbon’dan Önce Avrupa Zirvesi  132
Görevleri  133
AB Zirvesinin Karar Alma Usulü  133
AB Zirvesinin Üyeleri  134
AB Zirvesi Başkanı  134
Lizbon’dan Sonra Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi  136
Lizbon’dan Önce Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi  136
Görevi  138
Üyeleri  138
Formasyonları  138
AB Bakanlar Konseyi’nin Başkanı  139
Karar Alma Şekli  139
AB Bakanlar Konseyi’nin Karar Alma Yöntemleri [Tablo]  140
Yetkileri  141
Lizbon Sonrası Çifte Çoğunluk [Tablo]  142
Lizbon’dan Sonra Avrupa Birliği Komisyonu  144
Lizbon’dan Önce Avrupa Birliği Komisyonu  145
Görevleri  146
Yasama Sürecini Başlatması  146
Komisyon’un Görev Süresi  147
Komisyon’un Denetlenmesi  147
Komisyon Başkanı  147
Komisyon Üyeleri  149
2014–19 Komisyon Üye Bilgileri [Tablo]  151
Komisyon Başkanı ve Üyelerinin Görevinin Sona Ermesi  154
Komisyon Başkanı ve Üyelerinin Görevden Alınması  155
Lizbon’dan Sonra Avrupa Birliği Adalet Divanı  155
Lizbon’dan Önce Avrupa Birliği Adalet Divanı  155
ATAD’ın ABAD’a Dönüşüm Süreci [Tablo]  156
Adalet Divanı  158
Üyeleri  158
Adalet Divanı Başkanı  158
ABAD’a Dava Açabilecek Gerçek ve Tüzel Kişiler [Tablo]  159
Adalet Divanının Görevleri  161
ABAD’ın Yetkileri  161
Lizbon’dan Sonra Avrupa Birliği Merkez Bankası  166
Euro Bölgesi [Tablo]  167
Avrupa Yatırım Bankası  168
Sayıştay  169
Görevleri  169
Üyeleri  170
Lizbon’dan Sonra AB Ombudsmanı  170
Avrupa Birliğinin Danışma Kurumları  172
Ekonomik ve Sosyal Komite  174
Bölgeler Komitesi  174
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB Hukuku  175
AB Hukuk Düzeni  175
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Topluluğun Hukuk Kaynakları  178
Lizbon’dan Sonra Birincil Hukuk Kaynakları  179
Lizbon Sonrasında AB’nin Üzerine Kurulu Olduğu İki Antlaşma  181
Avrupa Birliği Antlaşması  181
Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma  182
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Antlaşmaların Değiştirilmesi  184
Olağan Değiştirme Usulü  184
Basitleştirilmiş Değiştirme Usulü  186
Lizbon’dan Sonra Topluluğun İkincil Hukuk Kaynakları  188
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Birliğin Yapısı  190
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Topluluğa Devredilen Yetkiler  195
Topluluğa Yetki Devri  195
Katmanlı Yetki [Subsidiarite/İkincil Yetki]  195
Orantılılık İlkesi  197
Ulusal Parlamentoların Katmanlı ve Orantılılık İlkesini Kontrol Yetkisi  198
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Güçlendirilmiş İşbirliği  200
Güçlendirilmiş İşbirliği [ODGP Hariç]  200
ODGP’nda Güçlendirilmiş İşbirliği  201
ODGP Alanlarında Güçlendirilmiş İşbirliğine Sonradan Katılım  203
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nde Yasama Usulleri  205
Olağan ve Özel Yasama Usulü  205
Yetki Devri  206
Tasarrufların Kabul Usulleri ve Diğer Hükümler  210
Tasarrufların İmzalanmaları  211
Resmi Gazetede Yayımı ve Yürürlüğe Girmesi  211
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Genişleme  212
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB Üyesi Olmak  214
Lizbon Antlaşması Sonrası AB’ne Üye Olma Süreci  215
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB Üyeliğinden Ayrılmak  220
İngiltere’nin AB’den Ayrılması: BREXIT  222
AB Üyeliğinden Ayrıldıktan Sonra Tekrar Üye Olmak  227
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB Üyeliğinin Askıya Alınması  228
Üyeliği Askıya Alınan Üyenin Bu Durumunun Değiştirilmesi  229
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Birlik Vatandaşlığı  229
Serbest Dolaşım ve İkamet Hakkı  230
Seçme Seçilme Hakkı  230
Diplomatik Korunma Hakkı  230
Başvurma Hakkı  230
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra İç Pazar [Ortak Pazar]  232
İşçilerin [Emeğin] Serbest Dolaşımı  233
İş Kurma Hakkı  234
Serbest Dolaşım ve Topluluk Kurumları  235
Hizmetlerin Serbest Dolaşımı  235
Sermayenin ve Ödemelerin Serbest Dolaşımı  237
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nde Demokratik Yapı  237
AB Temel Haklar Şartı  239
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Bütçesi  240
AB Bütçesinin Oluşum Süreci  243
AB Bütçesinin Harcanmasının Denetim Süreci  243
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Ortak Politikalar  243
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Ortak Tarım Politikası  246
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Rekabet Politikası  253
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Enerji Politikası  256
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Ekonomi ve Para Politikası  264
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Dış Politikası  270
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Ortak Medya Politikası  278
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin İklim Eylem Politikası  278
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Tüketiciler Politikası  279
AB’nin Gümrük Politikası (Avrupa’da Gümrüksüz Ticaret)  280
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Gelişme ve İşbirliği Politikası  280
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Dijital Ekonomi ve Toplum Politikası  281
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Eğitim, Öğretim ve Gençlik Politikası  281
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin İstihdam ve Sosyal Politikası  282
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Ulaştırma Politikası  283
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Ortak Balıkçılık Politikası  284
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin İşletme Politikası  285
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Çevre Politikası  286
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Gıda Politikası  286
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Komşuluk Politikası  288
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Sahteciliği Önleme Politikası  288
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin İnsani Yardım ve Sivil Koruma Politikası  289
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Bölgeler Politikası  289
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Lisan Politikası  290
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin AR–GE Politikası  290
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra AB’nin Uzay Politikası  290
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Uluslararası Antlaşmalar  291
Lizbon Antlaşması’ndan Sonra Özgürlük, Güvenlik ve Adalet  292
EKLER  
EK–1: AB Üye Ülke Bilgileri  297
[Genel Bilgiler, Evsahipliği Yaptığı AB Kurumları, AB İçindeki Temsil Bilgileri, AB’ne Katkısı ve AB’den Aldıkları]  297
Fransa  298
Almanya  299
Belçika  300
Avusturya  301
Bulgaristan  302
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)  303
Çek Cumhuriyeti  304
Danimarka  305
Estonya  306
Finlandiya  307
Yunanistan  308
Macaristan  309
İrlanda  310
İtalya  311
Letonya  312
Litvanya  313
Lüksemburg  314
Malta  315
Hollanda  316
Polonya  317
Portekiz  318
Romanya  319
Slovakya  320
Slovenya  321
İspanya  322
İsveç  323
Birleşik Krallık  324
Hırvatistan  325
EK–2: Ders Destek Dokümanları  327
Ders İzlence [Syllabus] Örnekleri  327
EK–2.1. AB’nin Kurumları ve Politikaları Dersi İçin Syllabus  328
EK–2.2. AB’nin Bütünleşmesi Dersi İçin Syllabus  332
EK–2.3. Hazırlık ve Çalışma Soruları  336
Kaynakça  347
Kavramlar Dizini  353
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020